Internetporno: een groot geheim

Veel mannen – ook christenmannen – zijn verslaafd aan internetporno. Ze bezoeken pornosites op hun werk en thuis. Stiekem, dat natuurlijk wel. Ze genieten ervan en ze schamen zich er tegelijk voor. En voelen zich schuldig tegenover God en hun vrouwen.

Het kan opeens gebeuren. Je krijgt een onbekend mailtje en komt zo ongewild op een pornosite terecht. Of er flitst opeens zo’n site op het scherm als je op een onschuldig lijkende link klikt. En het pakt je.
Ik aarzel om dit aan te kaarten en wil ook niemand veroordelen die op dit terrein is gevallen. Maar omdat zoveel christenmannen (en inmiddels ook steeds meer vrouwen) hiermee worstelen, sta ik er toch een keer bij stil.

Op bezoek bij een groep christenen om iets te vertellen over de gevaren van internet en tv werd ik opnieuw geraakt door de nood op dit gebied. We mogen dit niet negeren. De slachtoffers van de porno-industrie schreeuwen om hulp, maar durven vaak niet te vertellen dat ze vastzitten in de strikken van deze vuile seksindustrie, waarin miljarden omgaan. Het is werkelijk misdadig en moet keihard worden aangepakt.

Laten we erop bedacht zijn dat de satan alles zal doen om christenen tot zonde te verleiden. Hij zal altijd proberen bij ons binnen te komen op onze zwakke plekken. Wie op het gebied van seks gevoelig is, zal extra alert moeten zijn.
En wat is verslaving aan porno op tv, dvd en internet anders dan overspel? ‘Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd,’ zegt de Here Jezus immers (Mattheus 5:28).

Denk eens aan Jozef. De vrouw van Potifar probeerde hem te verleiden tot overspel (Genesis 39). Maar Jozef wist dat God dat niet wilde. En dus was er maar één uitweg: vluchten bij de zonde vandaan, ook al kostte het hem zijn vrijheid. Vlucht zo ook van de porno vandaan!
Denk ook eens aan David. Hij zag Batseba, die zich aan het baden was op het dak van haar huis (2 Samuël 11). Kijken werd begeren en begeren werd overspel, zonde.

Hoe kom je uit zo’n verslaving? Soms niet eerder dan dat het ontdekt wordt. Door je baas, een collega, je vrouw, je kind. En dat kan heel pijnlijk voor je zijn.
Ik denk aan het echtpaar, van wie de man verslaafd was aan porno. Zijn vrouw en kinderen wisten het. Het legde een geweldige druk op hun relatie. Hij koos letterlijk voor andere vrouwen dan zijn eigen vrouw.
Hij ging nooit gelijk met zijn vrouw naar bed, maar bleef nog lange tijd ‘genieten’ van pornofilms en pornosites. Toen hij op een avond even om een hoekje van de slaapkamer keek of zijn vrouw al sliep, zag hij haar op de knieën voor het bed liggen en hoorde hij haar zachtjes bidden. Voor hem. Of de Here hem wilde bevrijden van zijn verslaving, zodat hij er weer voor het gezin zou zijn. Op dat moment greep God in in zijn leven. Door Gods genade kon hij radicaal breken met zijn verslaving en nu waarschuwen ze samen tegen de gevaren van porno op tv, dvd’s en internet. Bevrijding is mogelijk! En je kunt er zo aan vast zitten, dat je echt hulp nodig hebt om er vrij van te worden.

Ik denk aan die christenman, die werd betrapt op zijn werk. Hij had een hoge functie. Zijn pornoliefde leidde tot onmiddellijk ontslag. Deze koude douche werkte voor hem echter buitengewoon genezend. En nu mag hij getuigen van Gods genade en bevrijding.
‘Er is toch verschil tussen kijken en begeren’, zult u misschien zeggen. Zeker, maar kijken wordt hier heel snel begeren. Zorg ervoor dat het niet zover komt. Scherm je ervoor af. Kijk niet naar zulke films. Bekijk die internetsites niet. Installeer een filter op je computer, om je scherm – ook voor je kinderen – schoon te houden.

Hier ligt een belangrijke taak voor kerken en gemeenten. Wijs op de gevaren, maar treed verslaafden tegemoet in een geest van liefde en barmhartigheid. Zoals de Here Jezus zou doen.
Laten we niet neerzien op mensen die verslaafd zijn aan porno, of aan welke andere verslaving dan ook. Besef dat iedereen vatbaar is voor verleiding. Laten we open zijn over onze eigen strijd, misschien op heel andere terreinen. Laat de kerk een plaats zijn van herstel en genezing voor gewonde en gebroken mensen die in de ban van deze verslaving zijn gekomen. Omdat het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).

Dirk van Genderen

(Dit is een enigszins aangepaste versie van één van de 60 commentaren in mijn boek ´Spannende tijden´, een uitgave van Uitgeverij Van Wijnen, www.uitgeverijvanwijnen.nl, prijs: 12,50 euro.
Houdt u er rekening mee dat u per commentaar slechts één keer kunt reageren, met een maximum van 350 woorden.)