Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bid voor Iran en Noord-Korea (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 februari 2010, 21:13 door Dirk A A

Aan de Olympische Winterspelen, die tot eind februari in het Canadese Vancouver worden gehouden, doen ook sporters uit Iran en Noord-Korea mee. Landen, die bij ons niet best staan aangeschreven. En terecht. Toch leven er honderdduizenden christenen in die landen, die ons gebed zeer nodig hebben.

Beide landen staan bij ons niet al te best aangeschreven. De berichten uit Iran zijn zeker verontrustend. Daar doe ik niets aan af. De situatie is zeer dreigend en zou zomaar kunnen escaleren. En in feite kan hetzelfde gezegd worden van Noord-Korea. Het is volstrekt onmenselijk wat daar gebeurt.
Misschien zouden we wel willen dat beide landen getroffen worden door Gods oordelen. Ik vermoed echter dat sommigen van ons te veel gericht zijn op de aanstaande oordelen die God over de aarde zal zenden en te weinig op de redding van verloren zondaren. Ik zeg dit ook tegen mezelf. Wij zien een land als Iran als het grote gevaar, zeker voor Israel. En we wijzen eerder naar Ezechiël 38 en 39, de grote aanval op Israel, waarbij ook Iran betrokken zal zijn, dan op Ninevé, dat zich bekeerde op de prediking van Jona. Houden we het voor mogelijk dat God ook vandaag de dag zo machtig en bovennatuurlijk in kan grijpen?

Wat opvalt, is dat het deze beide regimes, die zich keihard tegenover het christelijk geloof opstellen, niet lukt om landen zonder christenen te worden. We zingen het wel eens: ‘Het werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt’. God is machtiger dan alle duistere machten en krachten die zich tegen Hem keren. De satan kan vreselijk woeden en tekeer gaan, maar tegen God kan hij nooit op.

Noord-Korea staat voor de achtste keer bovenaan de nieuwe ranglijst die Open Doors onlangs publiceerde van landen, waar de vervolging van christenen het ergst is. Het afgelopen jaar zouden Noord-Koreaanse christenen zelfs misbruikt zijn door het regime voor het testen van bacteriologische en biologische wapens. Aldus iemand die goed op de hoogte is van de situatie, maar om veiligheidsredenen anoniem moet blijven.
Volgens Open Doors worden in Noord-Korea meer dan 50.000 christenen gevangen gehouden en kunnen christenen die in het land wonen er alleen in het diepste geheim samenkomen. Mensen improviseren daarom een kerkdienst door bijvoorbeeld met z’n tweeën op een bankje te gaan zitten in een park. Zonder de handen te vouwen of een Bijbel vieren ze dan toch een zondagdienst.

Het aantal christenen in Noord-Korea wordt geschat op 400.000 en in Iran op (enkele) miljoenen. Alleen al in de hoofdstad Teheran zouden 10.000 ondergrondse huiskerken zijn, waar christenen in het geheim in groepjes samenkomen.
Het is opmerkelijk dat er in Iran momenteel een opwekking gaande is. Honderdduizenden Iraniërs zijn al tot geloof in de Here Jezus gekomen en wellicht al wel een paar miljoen de afgelopen jaren. En de opwekking gaat door, niet alleen in Iran, maar ook onder de Iraniërs buiten Iran. Wie weet, welke plannen God nog met dit volk heeft.
De Iraanse president Ahmedinejad denkt dat hij de macht in handen heeft en de weg moet banen voor de Mahdi, de islamitische messias. Maar uiteindelijk is het de God van hemel en aarde, Die Zijn plannen volvoert. De wederkomst van de ware Messias, de Here Jezus Christus, is aanstaande. Dan zal Hij Zijn rijk van vrede en gerechtigheid oprichten.

De wereldpolitiek moet zich blijven keren tegen het totalitaire regime in Noord-Korea en tegen de oorlogszuchtige plannen van de Iraanse leiders. De beide landen roepen Gods oordeel over zich heen, als ze doorgaan met hun beleid en zich niet bekeren.
Laten we ondertussen veel van God verwachten, ook voor Noord-Korea en Iran. Hij werkt ook daar, en misschien wel krachtiger dan hier. Daar kan het je alles kosten, tot je leven aan toe, als je trouw wilt blijven aan de Here Jezus. Bid voor allen in die landen die in Christus geloven, dat ze genade en kracht zullen ontvangen om staande te blijven.

We mogen bidden dat God verwarring zendt onder de Iraanse leiders, zodat ze beschaamd zullen worden en terugdeinzen, zoals Psalm 129:5 zegt. De Here is machtig om de dreiging tegen Israel op een bovennatuurlijke manier aan te pakken. En evengoed kan Hij het Noord-Koreaanse regime ten val laten komen. ‘Denkt aan de gevangenen (met name in Noord-Korea, dvg), alsof gij met hen gevangen waart; aan hen die mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt’ (Hebreeën 13:3).

Dirk van Genderen
(Dit artikel stond afgelopen week ook in Het Zoeklicht, www.zoeklicht.nl).

9 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2010 om 13:14

  Beste Dirk

  We mogen inderdaad weten dat we een Machtige Heiland hebben die de leiders van beide landen beschaamd zal doen staan. Wat een wonder zou het zijn en wat een feest in de hemal als die presidenten tot geloof zouden komen. Welk een vreugde en welk een bevrijding zou dit zijn.
  Bij God is NIETS onmogelijk en dit mogen wij als gelovigen uitdragen.

 2. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2010 om 15:59

  Beste Dirk,

  Christenen in landen met een totalitair regime hebben doorgaans een krachtdadiger/standvastiger geloof dan de christenen in het “vrije westen”. Juist omdat geloven in Christus zoveel risico en gevolgen kan hebben, zijn/leven zij vaak heel Bijbelgetrouw en vurig van Geest, waardoor zij vaak stralen, terwijl er –naar de mens gesproken– weinig te stralen valt. En dat is m.i. hun grootste getuigenis en voornaamste reden van de opwekking. Zij zijn waarlijk “een GOEDE REUK van Christus” (lees 2 Kor. 2:15-17).
  Ik denk dat wij –als westerse christenen– HUN gebeden en voorbeeld harder nodig hebben. Er is meer geestelijke lauwheid te vinden onder christenen in “vrije” landen dan in landen met een totalitair regime. En als Christus straks wederkomt om Zijn Bruid te halen, dan wil Hij graag een Bruid “zonder vlek en rimpel”, die rein en HEILIG leeft (lees Ef. 5:26-27).
  God gaat deze wereld inderdaad oordelen; maar echt niet alleen de landen met een totalitair regime, want… Zijn oordeel BEGINT bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17, beeld van de wereldwijde Gemeente waartoe wij behoren als we in Jezus Christus geloven), omdat velen geestelijk nog niet klaar zijn om Jezus als Hemel-Bruidegom te ontmoeten! Meer dan ooit tevoren zijn vele christenen (die navolgers van Christus heten te zijn) wereldsgezind en vleselijk ingesteld: “zij hebben een schijn van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God” (lees 2 Tim. 3:2-5), daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen.
  Daarom zijn Gods oordelen, in de eerste plaats, ook een oproep/waarschuwing om geestelijk wakker te worden en ons te bekeren (het AFKEREN van zonde en ongerechtigheden). God wil niet dat er mensen verloren gaan (lees Ezech. 33:1-20). Maar, als het liefdevol vertellen en waarschuwen niet helpt, dan is soms, tot ons EEUWIG BEHOUD, een ‘harde hand’ nodig. “Want wanneer Zijn gerichten/oordelen op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.” (Jes. 26:9b).
  Op jouw vraag: “Houden we het voor mogelijk dat God ook vandaag-de-dag machtig en bovennatuurlijk in kan grijpen?”, antwoord ik volmondig JA (lees over deze bovennatuurlijke zaken in de studie “Onze aardse roeping…”).

 3. Joke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2010 om 21:39

  Hallo Dirk
  Bedankt voor je tip, om te bidden voor de olympische spelen. Ik schaam me eigen dat ik daar niet aan gedacht heb, maar zo belangrijk. Maar zo zie je maar weer dat we elkaar hard nodig hebben. Ook Noord-Korea, dat is daar ook afschuwelijk, wat wordt er om Christus wil veel geleden, soms (vaak) kan je het niet met drogen ogen lezen. Dirk, bedankt voor je inzet, ik kijk iedere week weer uit naar je nieuwsbrief. Wat zijn wij toch in een bevoorrechte positie, daar kan je niet genoeg dankbaar voor zijn.

 4. Francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2010 om 10:08

  Dag Dirk,
  Ik houd me niet bezig met Olympische Spelen en ik wist ook niet, dat er allerlei activiteiten omheen worden georganiseerd. Wat fijn, dat er gebed en evangelisatie gedaan worden. Wat een kansen voor het evangelie! Moge de Here de harten openen van diegenen, die uit gesloten landen komen, voor het evangelie. Gods zegen toegewenst,

  Francis.

 5. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2010 om 14:58

  God is veel groter dan wij in het Westen vaak denken, veel krachtiger dan wie dan ook, is Hij in staat grootse dingen te volbrengen.
  Laten wij onophoudelijk blijven bidden voor deze christenen in Noord Korea en Iran, het werk van Gods Geest op deze wereld, en voor het Land en Volk Israel, juist in deze tijden!

 6. Janny Flik zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 februari 2010 om 18:19

  Ja, zeker weten, voor God is NIETS onmogelijk!!
  God is heeeeeeel groot, groter dan wij kunnen bedenken of beseffen.
  En Hij wil grote dingen doen, wij verwachten geweldige wonderen!
  Op de Olympische spelen en ook in de landen Noord-Korea en Iran.
  Door gebeden vallen muren neer! Letterlijk en ook figuurlijk.
  Janny Flik

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 februari 2010 om 19:31

  Beste Dirk,

  Heel goed dat jij om gebed vraagt voor de vervolgde Christenen in deze landen, maar Jezus vraagt ook van ons Christenen, dat wij ons Christen zijn, daadwerkelijk moeten laten zien en horen overal waar wij komen en gaan, dus ook in Iran en Noord-Korea. Persoonlijk kan dit uiteraard niet voor ons allen, maar wij kunnen dit wel, (indirect) door onze financiële steun aan de div. wereldwijde missionaire Christelijke organisaties, b.v. zoals jij benoemd: Open Doors.
  Zo helpen wij indirect mee, met het verkondigen van de blijde boodschap, wereldwijd en aan Gods-Vredesrijk dat weldra komende is.
  Dit met Gods-zegen. Hub. Eussen.

 8. Lenie zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 februari 2010 om 20:15

  Beste Dirk,

  Ja inderdaad, ”Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?”
  ‘Zijn Koninkrijk breekt door, dwars door ons menselijk denken heen.
  Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de Heerlijkheid!
  Laten we bidden dat de leiders beseffen dat ze mensen zijn, en dat God, God is.

  Lenie

 9. jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2010 om 10:45

  Ik weet heel erg zeker dat er dit jaar een kernoorlog zal komen. De NAVO-landen worden ook getroffen door een nucleaire aanval vanuit Iran of Noord-Korea, en Nederland zal ook getroffen worden door de Iraanse of Noord-Koreaanse atoomwapens.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden