Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Dreigende kabinetscrisis (8 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 februari 2010, 14:03 door Dirk A A

Ik roep u dringend op tot gebed voor het kabinet. Het voortbestaan ervan is in groot gevaar. De PvdA dreigt de stekker eruit te trekken. De paniek binnen de PvdA over de voortdurend slinkende kiezersaanhang brengt haar, in een poging het tij te keren, tot deze wanhoopsdaad.

Dat is althans mijn visie op de huidige situatie, nu met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Het is toch te bizar voor woorden dat een regeringspartij in het openbaar stelt te stoppen met onderhandelingen binnen het kabinet om tot een afgewogen beslissing te komen over het NAVO-verzoek om nog wat langer met een afgeslankte een aangepaste missie in Afghanistan te blijven.

Het CDA en de ChristenUnie geven terecht aan zich niet op te laten jagen door de PvdA. Zeker, de missie is gevaarlijk. En zeker, het is niet vreemd wanneer de Nederlandse bijdrage wat kleiner van omvang en in aangepaste vorm nog enige tijd doorgaat. Stel je voor, dat de Amerikanen in december 1944 hadden gezegd: het is mooi geweest, laat andere landen de kastanjes maar uit het vuur halen, het heeft ons genoeg gekost. Laten we, nu de Amerikanen ons dringend vragen de missie te verlengen, eens denken aan wat zij voor ons hebben gedaan, 65 jaar geleden.

Onze inzet in Afghanistan zou nog veel meer gekoppeld kunnen worden aan het verplichten van de Afghaanse regering zich in te zetten voor de veiligheid van de Afghaanse christenen. Hun aantal wordt geschat op enkele duizenden. Ze durven niet openlijk voor hun geloof uit te komen. Als wordt ontdekt dat ze christen zijn, lopen ze het risico uit hun huis te worden gezet. Ook moeten ze er rekening mee houden dan ontslagen te worden of zelfs vermoord door hun eigen familie, dorpsgenoten of moslimextremisten als de Taliban. Volgens Open Doors treden de overheid en de politie hier niet tegen op.

Nu het kabinet zich in deze crisissituatie bevindt, wil ik uw gebed vragen. De Bijbel gaat ons erin voor om te bidden voor hen die over ons zijn gesteld. 1 Timotheus 2:1 roept ons immers op tot voorbede, smeking en gebed voor koningen en hooggeplaatsten.
Laten we bidden voor premier Jan Peter Balkenende, dat de Here hem wijsheid geeft. Bid ook voor de vice-premiers Wouter Bos en André Rouvoet, voor het hele kabinet, voor de regeringsfracties, ja, voor alle fracties. Opdat onze volksvertegenwoordigers zich bewust zullen zijn van hun verantwoordelijkheden, voor de burgers in ons land, en in dit geval ook voor de mensen in Afghanistan.

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Moi zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 februari 2010 om 19:17

  Ik bid ook voor dit kabinet. Als het valt en er komen nieuwe verkiezingen, is de kans groot dat er een rechts kabinet met PVV en VVD komt. In tijden van bezuinigingen moet je dat niet willen, want die zijn keihard jegens de zwakkeren, zij willen de hogere inkomens bevoordelen ten koste van de lagere en chronisch zieken en gehandicapten. Met VVD en PVV in het kabinet kun je verwachten dat de Sociale Zekerheid verder wordt uitgekleed door bijv. de uitkeringen fors te verlagen, enorm op de zorg te bezuinigen waar de zwakkeren afhankelijk van zijn, de huurtoeslag te verlagen en de huren fors te verhogen en politieke vluchtelingen zonder pardon het land uit te zetten. Verder worden de rechten van werknemers fors ingeperkt.

  Kortom, met een coalitie met de VVD en de PVV krijg je een keiharde samenleving met een ieder-voor-zich mentaliteit. Het gebed is dan ook dat de Heere God zo’n rechtse coalitie moge verhoeden!
  Begin jaren ‘80 was dat ook al het geval met kabinet Van Agt II tijdens de crisis over het financieel-economisch beleid. En wat dacht je van de twee Paarse kabinetten in de jaren ‘90? Ook nu dreigt er een nieuw paarse kabinet te komen, dat las ik in het februarinummer van de Oogst van de Stichting tot Heil des Volks.

  Geert Wilders ruikt bloed en wil aan de macht komen, samen met de VVD. Laten we daar tegen bidden!
  Vanochtend belde ik met het landelijke CDA, het CDA wil dat dit kabinet blijft, gezien de huidige economische situatie en de populariteit van Geert Wilders.
  Als het CDA en de VVD gaan regeren in het volgende kabinet, moet het CDA goed uitkijken niet teveel met de VVD mee te gaan. Anders krijgen we weer een neo-liberaal sociaal-economisch beleid en we weten nog wat de gevolgen daarvan waren tijdens het CDA-VVD-D66 kabinet van Balkenende II.

  Verder is een val van het kabinet ook erg onwenselijk, gezien de huidige economische situatie, nu belangrijke besluiten over de brede heroverwegingen en bezuinigingen voor de komende jaren genomen moeten worden. Ook tast de val van het kabinet het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de economie aan.

 2. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 februari 2010 om 21:13

  Ook nu zien we een verschil tussen de wereld, oppositiepartijen en media, die maar een ding willen: de val van dit kabinet. Op dit moment onverantwoord gezien de huidige economische crisis. Laten we daarom bidden voor de politici en de politiek in het algemeen. En voor de toestand in het Midden-Oosten en Afghanistan. Laten we bidden om wijsheid en ons land behouden voor een crisis die ontstaat wanneer partijen als VVD en PVV het voor het zeggen gaan krijgen. Deze voegen niets toe aan het Koninkrijk van God. Gerechtigheid en barmhartigheid, liefde en zachtmoedigheid zijn dan ver te zoeken. Het gaat in de wereld om meer dan alleen brood en spelen.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2010 om 0:41

  Ik ben het er mee eens dat de VVD niets toevoegd aan het koninkrijk van God. Als je al ziet hoe ze in het Alexandrium te werk gaan en zich tegen de ondernemers keren die de Zondagsrust willen handhaven kan je daar weinig goed van verwachten als het christelijke zaken betreft.
  Mij zou een Kabinet van CU/SGP-CDA-PVV wel wat lijken

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2010 om 8:48

  Zoals ik al meerdere keren in mijn reacties op Dirks-commentaren heb verwoord, wil ik nu weer een (nood) oproep doen: Wij Christenen moeten ons Christen-zijn meer laten zien en horen buiten de kerkgebouwen in het “open-veld ” en vooral nu in de politiek, want hier worden de belangrijke beslissingen genomen vooral op ethisch en moralistisch gebied. De eindtijd-strijd zien wij nu ook al, in alle hevigheid losbarsten in de Nederlandse landelijke politiek. Inderdaad Dirk wij kunnen (moeten) bidden voor onze Christelijke politicie, maar wij moeten ook actief meedoen in de politiek, al is het maar door in ieder geval te gaan stemmen.
  CDA-bestuurslid op lokaal niveau. Hub. Eussen

 5. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2010 om 14:00

  Ik denk zeker dat het goed is om voor het kabinet te bidden, we mogen daarin de opdracht die de Bijbel ons geeft niet naast ons neer leggen.

  Maar ik vraag me af of het zin heeft om te bidden als we er toch al van uit gaan dat de PvdA fout zit, want dan begin je met een verkeerde intentie dat gebed, en dan zou je ook moeten zeggen dat de Christenunie fout zit, omdat hun fractievoorzitter gisteren het zelfde zei als Wouter Bos, alleen hij zei het iets tactischer.

  Groetjes,
  en Gods zegen toegewenst,
  Kees

 6. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2010 om 16:01

  Verwacht u werkelijk iets van dit kabinet, waarvan twee partijen de jodenhaters binnen hebben gehaald met de slogan, samen sterk? Van de oppositie hebben we helemaal niks te verwachten. De laatste decennia zijn er zoveel wetten en toleranties aangenomen die tegen de wetten van onze Hemelse Vader ingaan dat van christenheid in ons land geen sprake meer is, voor de rest hebben we ook niks te verwachten; dat blijkt uit de laatste debatten in de Tweede Kamer, daar zien we de jakhalzen in meestal vrouwelijke kamerleden achter het hekje zien staan, klaar om de slachting aan te gaan. Zover is Nederland zonder God al in de afgrond afgedaald. We zien het voor onze ogen gebeuren, maar velen merken het nog steeds niet op. Nee, ik denk dat we zonder bekering en verootmoediging van onze God niet veel hebben te verwachten, misschien is de definitieve afrekening dichterbij dan wij verwachten. Bij velen van ons druipt het bloed van onze ongeboren kinderen van hun goddeloze handen, en ook deze regering laat het oogluikend toe.
  Hans

 7. JanWillem zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2010 om 18:44

  Onze inzet in Afghanistan zou nog veel meer gekoppeld kunnen worden aan het verplichten van de Afghaanse regering zich in te zetten voor de veiligheid van de Afghaanse christenen. Hun aantal wordt geschat op enkele duizenden. Ze durven niet openlijk voor hun geloof uit te komen. Als wordt ontdekt dat ze christen zijn, lopen ze het risico uit hun huis te worden gezet. Ook moeten ze er rekening mee houden dan ontslagen te worden of zelfs vermoord door hun eigen familie, dorpsgenoten of moslimextremisten als de Taliban. Volgens Open Doors treden de overheid en de politie hier niet tegen op.

  ——————————-
  En dat gaat nooit gebeuren, tenzij de Here Jezus zelf ingrijpt.
  Voorlopig is het voor mij:”STOP DIE ONZIN IN AFGHANISTAN”

  Van de CU hebben we niets of zeer weinig te verwachten.
  Zij waren het die hun stem gaven aan het benoemen van een (radicale?) Iman in het leger, waardoor er een parlementaire meerderheid ontstond.
  De Iman zal de soldaten zeker voorhouden, dat God geen Zoon heeft.
  Ze zijn ongeloofwaardig geworden, hoop nu maar dat ze inderdaad doorzetten om de Nederlandse troepen (met ingang van gisteren) uit Afghanistan met spoed terug te laten keren in eigen land. We hebben daar niets te zoeken, laat staan te doden.

 8. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2010 om 21:11

  Beste Dirk,

  Je schrijft o.a. “Ik roep u dringend op tot gebed voor het kabinet/onze regering…”. Natuurlijk, maar… dan wel bidden om ‘wijsheid van Boven’ voor hen, opdat ze mogen REGEREN NAAR GODS WIL. Want daar schort het inderdaad al heel lang aan. Wat dat aangaat kan ik het grotendeels eens zijn met de reactie van Hans (nr. 6).
  En wat de “Joden” uit zijn reactie betreft: Dat raakt ons meer dan de meesten van ons beseffen.
  Veel christenen denken bij Israël en/of Israëlieten aan de Joden en bij de Joden aan Israël en/of Israëlieten. Nu is dat op zich niet verkeerd, maar Israël bestaat –nog steeds– uit 12 stammen, ook al zijn er 10 stammen die men ‘verloren stammen’ noemt.
  Israël bestaat dus uit 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam “Israël” kreeg). Maar later komt er een splitsing/scheiding tussen deze 12 stammen. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden).
  Het “huis van Israël” is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië.
  Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk de stam van Juda en Benjamin (inclusief een deel (?) van de stam van Levi), dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. Het huis van JUDA, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). “De Joden” zijn dus het nageslacht van het “huis van Juda” – in het Duits komt dit beter naar voren, daar is het: “die Jude”, waarin de overeenkomst met de naam “Juda” dus nog duidelijk te horen is!
  Zie eventueel het artikel: “ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen”.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden