Dreigende kabinetscrisis

Ik roep u dringend op tot gebed voor het kabinet. Het voortbestaan ervan is in groot gevaar. De PvdA dreigt de stekker eruit te trekken. De paniek binnen de PvdA over de voortdurend slinkende kiezersaanhang brengt haar, in een poging het tij te keren, tot deze wanhoopsdaad.

Dat is althans mijn visie op de huidige situatie, nu met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Het is toch te bizar voor woorden dat een regeringspartij in het openbaar stelt te stoppen met onderhandelingen binnen het kabinet om tot een afgewogen beslissing te komen over het NAVO-verzoek om nog wat langer met een afgeslankte een aangepaste missie in Afghanistan te blijven.

Het CDA en de ChristenUnie geven terecht aan zich niet op te laten jagen door de PvdA. Zeker, de missie is gevaarlijk. En zeker, het is niet vreemd wanneer de Nederlandse bijdrage wat kleiner van omvang en in aangepaste vorm nog enige tijd doorgaat. Stel je voor, dat de Amerikanen in december 1944 hadden gezegd: het is mooi geweest, laat andere landen de kastanjes maar uit het vuur halen, het heeft ons genoeg gekost. Laten we, nu de Amerikanen ons dringend vragen de missie te verlengen, eens denken aan wat zij voor ons hebben gedaan, 65 jaar geleden.

Onze inzet in Afghanistan zou nog veel meer gekoppeld kunnen worden aan het verplichten van de Afghaanse regering zich in te zetten voor de veiligheid van de Afghaanse christenen. Hun aantal wordt geschat op enkele duizenden. Ze durven niet openlijk voor hun geloof uit te komen. Als wordt ontdekt dat ze christen zijn, lopen ze het risico uit hun huis te worden gezet. Ook moeten ze er rekening mee houden dan ontslagen te worden of zelfs vermoord door hun eigen familie, dorpsgenoten of moslimextremisten als de Taliban. Volgens Open Doors treden de overheid en de politie hier niet tegen op.

Nu het kabinet zich in deze crisissituatie bevindt, wil ik uw gebed vragen. De Bijbel gaat ons erin voor om te bidden voor hen die over ons zijn gesteld. 1 Timotheus 2:1 roept ons immers op tot voorbede, smeking en gebed voor koningen en hooggeplaatsten.
Laten we bidden voor premier Jan Peter Balkenende, dat de Here hem wijsheid geeft. Bid ook voor de vice-premiers Wouter Bos en André Rouvoet, voor het hele kabinet, voor de regeringsfracties, ja, voor alle fracties. Opdat onze volksvertegenwoordigers zich bewust zullen zijn van hun verantwoordelijkheden, voor de burgers in ons land, en in dit geval ook voor de mensen in Afghanistan.

Dirk van Genderen