Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Oproep tot gebed na val kabinet (19 reacties)

Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010, 11:18 door Dirk A A

De komende vier maanden zijn belangrijk voor de toekomst van ons land. Nu het kabinet is gevallen over de kwestie Uruzgan, zullen we in korte tijd vrijwel zeker twee keer naar de stembus moeten. Eerst op 3 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen en wellicht in juni voor een nieuwe Tweede Kamer. Laten we onze gebeden vermenigvuldigen en de Here vragen Zich over ons land te ontfermen en de uitslagen zo te leiden dat het tot zegen zal zijn.

De komende dagen zal voortdurend de schuldvraag worden gesteld. Wie is verantwoordelijk voor de val van Balkenende IV? Dat gebeurt nu al, waardoor het wel eens een ‘vuile’ campagne zou kunnen worden.
De gevolgen van de val van het kabinet zijn groot. Voor het aanzien van Nederland binnen de NAVO, voor ‘onze mannen en vrouwen in Uruzgan’. Juist in een tijd van economische crisis heb je een daadkrachtig kabinet nodig. Nu de PvdA uit het kabinet stapt, zullen het CDA en de CU wellicht samen door regeren in demissionaire status tot er een nieuw kabinet is. Op zich zou het een uitzonderlijke situatie zijn dat deze twee partijen maandenlang samen zullen optrekken.

Ik ben benieuwd hoe de kiezers gaan reageren op al deze gebeurtenissen. Ik moet nog zien dat de PvdA hiervoor beloond wordt. Ik houd er serieus rekening mee dat een volgend kabinet weer een rechts kabinet zal zijn, bestaande uit CDA, VVD, PVV, mogelijk aangevuld met ofwel D66 of CU. Het zal wel niet gebeuren dat D66 en CU samen in één kabinet zullen plaats nemen. Daar zijn de verschillen op met name ethisch gebied te groot voor. Laten we beseffen dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om straks onze stem uit te brengen voor Gods aangezicht.

Juist nu is het belangrijk te bidden voor de huidige politieke situatie. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart en ook alvast voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Laten we ook bidden voor het CDA en de CU, die nu vrijwel zeker samen verder zullen gaan. Speciaal gebed wil ik u vragen voor alle politici die in hun politieke werk de Here willen dienen en zich willen laten leiden door Hem en door Zijn Woord.

De Bijbel wijst ons de weg om te bidden voor allen die over ons zijn gesteld. 1 Timotheus 2:1 roept ons immers op tot voorbede, smeking en gebed voor koningen en hooggeplaatsten.
Laten we bidden dat de Here hun wijsheid geeft. En dat mogen we ook wel bidden voor onze koningin, die de komende dagen adviezen zal inwinnen en aan moet geven wat er nu verder moet gebeuren.

Dirk van Genderen

(Houdt u er rekening mee dat u op een commentaar slechts één keer kunt reageren, met een maximum omvang van 350 woorden.)

19 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 12:27

  Beste Dirk,

  Hopelijk dat nu meer christenen (gaan) beseffen dat het niet “belangrijk” is om op een partij te stemmen die “het beste scoort” wat betreft de eigen portemonnee en/of de eigen (menselijke) inzichten, maar op een partij die -qua inhoud en verkiezingsprogramma – het meest BIJBELGETROUW is.

 2. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 14:18

  Nu het kabinet helaas gevallen is en er dus nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zullen komen, is het van cruciaal belang om te bidden voor de komende Gemeenteraads- en de Tweede Kamerverkiezingen. Dat we mogen bidden om een nieuw kabinet dat sociaal is jegens de zwakkeren in de samenleving, maar ook rechtvaardig is en van aanpakken weet. Juist ook gezien de komende miljardenbezuinigingen voor de komende jaren!

  Een rechts kabinet zonder CDA, maar met de VVD, PVV en D66 is een enorme ramp voor ons land. Dan zal vanwege de economische crisis er gigantisch op de zwakkeren in de samenleving bezuinigd worden met ernstige en massale armoede tot gevolg. Verder zullen er dan grote onlusten ontstaan tussen de moslim-allochtonen en de niet-moslims. Dit alles zal er toe leiden dat de samenleving koud en keihard wordt, uiteen valt en dat de zwakkeren aan hun lot worden overgelaten!

  Mijn gebed is dat de Heere God zo’n akelige ultrarechtse coalitie verhoede en dat het CDA, ondanks alles, toch nog de grootste partij mag blijven!
  Dus bid daarom ook voor de ontstane situatie en voor de komende verkiezingen en de aanloopperiode naar de verkiezingen toe!

  Is het niet beter dat er helemaal geen regering meer komt en dat het volk de vrije hand wordt gegeven en van alles mogen doen waar ze maar zin aan hebben? Voor straf complete anarchie dus, want het volk heeft toch altijd maar kritiek gehad op de kabinetten van Balkenende. Balkenende werd altijd voor Bak Ellende uitgemaakt, nu was Balkenende II onder invloed van de VVD bepaald niet sociaal jegens de zwakkeren in de samenleving.

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 14:33

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Mij persoonlijk verwondert het niet dat dit kabinet is gevallen. Achter dit alles is de hand van DE EEUWIGE. Maar al te vaak en al te lang is er van GODSWEGE gewaarschuwd, maar alles is in de wind geslagen.
  Alleen jammer dat Rouvoet hierin is meegegaan.
  DE HEERE haat immers het klinisch moorden van kinderen. EEN VOLK DAT ZIJN KINDEREN VERMOORDT, zal GOD DIE SPAREN???
  Toch is en blijft de opdracht aan ZIJN kinderen om te blijven bidden voor land en volk, zijn regeerders en koningshuis.
  Maar er komt een tijd, en die is echt niet meer veraf, dat je GOD meer moet gehoorzamen dan de regeerders die boven ons staan.n

  Hoe kan het ook anders. Een minister president die ons voor gaat, zonder zijn stem te laten horen tegen wat in GODS OGEN gruwelijk is; een leider die terroristen als Arafat begroet en eer bewijst, die nooit protesteert als GODS OOGAPPEL van alle kanten wordt belasterd e aangevallen, een christelijke premier en ministers die zwijgen als GODS kinderen worden
  vervolgd, in welk land dan ook. Een regering, waar ook christenen in zitten die dan compromissen sluiten met diegenen die voor euthanasie en abortus zijn. Een regering die nog steeds gemene zaak maakt met GODS vijanden.
  Soms grijpt GOD dan in, en of het volk krijgt wat het verdient of HIJ is zo genadig, dat HIJ zo’n regering laat vallen.

  Ook het koningshuis handelt niet naar hun christen-zijn en vormt vaak een span met belial.
  De Schrift staat vol hiermee.
  Toch vind ik het een droevige toestand en voor mij persoonlijk een bewijs dat wij hard op weg zijn naar het tijdperk van de anti-christ.
  Daarom lieve brs en zrs, laten we ons bezinnen en net als eenmaal Daniel deed TOT DE EEUWIGE gaan.
  Wie weet, komt er nog een korte tijd van genade voor Nederland.
  Zelf mocht ik jaren geleden hierover een Woord van DE HEER ontvangen en doorgeven. Dit is nu enorm actueel geworden.
  Ik hoop het later op deze site te zetten, als ik mij weer wat beter voel.

  Tot dan allen veel sterkte, Shalom in YESHUA MASSJIACH.
  Maran-atha. Lou.

 4. nienkedeboer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 15:59

  Er is zo vaak tegen me gezegd dat de CU nooit de politiek in de Eerste Kamer zou halen omdat ze te klein zijn, maar God deed een wonder door gebed en trouwe stemmers heen. Ook nu wil Hij door onze gebeden heen werken, daar vertrouw ik op, en wat de toekomst brengen mag, mij geleidt des Heren hand.

 5. Bert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 17:04

  Beste Broeder Dirk,

  Je citeert uit het onderstaande bijbelgedeelte:

  Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

  Gaat het in dit bijbelgedeelte niet om te bidden voor hun zaligheid en het behoud van hun zielen?

  Hartelijke groet,
  Bert

 6. sijtine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 17:42

  Wat is nu dan wijs om te stemmen???

 7. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 19:34

  Lieve lezers, mijn reactie wacht op goedkeuring, mocht deze onverhoopt verwijderd worden, dan heb ik met name willen uiten dat ik zeer verontwaardigd ben over het feit dat ook dit kabinet wederom niet omgezien heeft naar de minderbedeelden/sociale minima, naar diegene die geen stem hebben, of domweg genegeerd worden….
  Soms zou je willen dat je de juiste woorden had, ik sluit me dan ook aan bij L. Sandfort. Er komt een tijd dat je God/YHWH meer moet gehoorzamen dan de regeerders die boven ons staan en die tijd duurt niet lang meer, want de anti-christ is aanstaande….
  Shalom.

 8. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 19:51

  Hallo Dirk
  Allereerst weer bedankt, voor je nieuws in je nieuwsbrief!!! De moeite die je daar voor doet, en zoveel mensen daar door bemoedigt. Dank daarvoor.
  Het stukje van A. Sandifort, wat een waarheid. We zijn op dit moment in Jozua aan het lezen. Als je dan leest hoe nauw God het neemt hoe wij leven…
  GEHOORZAAMHEID is zo belangrijk. Ik kan er alleen maar AMEN op zeggen.
  Jij ook bedankt, A. Sandifort.

 9. habs keijzer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 20:17

  Beste broeder A. Sandifort, u slaat er heel wat beschuldigingen uit zonder bewijs. Waar is de ChristenUnie inclusief uw en mijn broeder Rouvoet in de fout gegaan? Welke minister uit dit kabinet heeft Arafat een hand gegeven? Die man is immers al meer dan drie jaar geleden overleden? Heeft minister Verhagen niet opgetreden ten gunste van vervolgde christenen? Kom nou! Juist hij heeft altijd goed gereageerd op vragen van Joel Voordewind (CU) en van der Staay (SGP). CU-kamerlid mw. Wiegman heeft moedig en tegen alle humanistich/libertijnse oppositie in opgetreden ten gunste van het ongeboren leven. Zo kan ik nog doorgaan. Met dit soort beschuldigingen doet u meer kwaad dan goed. Op wie moeten we dan wèl stemmen? Bezoekt u wel eens landelijke gebedsgroepen die zich heel geregeld – en soms op de knieën – ik spreek uit ervaring! – inzetten om Gods gunst voor ons land af te smeken? Heus, ik kijk achter de schermen bij de ChristenUnie en weet dat daar oprechte, bewogen en wedergeboren mensen zich inzetten. Ze zijn gebaat met positieve bijval en niet met negatieve. In een volgend kabinet zal waarschijnlijk de CU ontbreken, helaas. Ik denk aan CDA-VVD-D66, mogelijk aangevuld met GL. O land, land, land, hoor des Heren woord, verzuchtte Jeremia. Wilt u mee zuchten?
  Shalom!
  Hans Keijzer, Maarn

 10. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2010 om 22:55

  Laten we blijven bidden voor ons land en de overheid. We zitten in een politieke/economische maar vooral morele crisis. We zijn de weg volledig kwijt. Ik vrees voor de komende tijden weinig rechtvaardigheid, veel eerzucht en verharde harten. Het leven zal onder druk komen te staan onder leiding van liberale gedachten. Laten we de komende verkiezingen een duidelijk standpunt innemen als belijdende christenen. Eensgezindheid is nu de hoogst mogelijke prioriteit. Onze christelijke politici hebben onze voorbede hard nodig.

 11. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2010 om 9:36

  Ik ben God zo dankbaar voor de site van Dirk van Genderen. De site is voor mij een bron van troost en bemoediging. Ik ervaar het als een schouderklopje van God, die tegen mij zegt: “Kind je staat er niet alleen voor”. De afgelopen week en nog steeds voel ik een zware gebedslast voor de komende verkiezingen, en voor het inmiddels demissionaire kabinet.
  Laten we ons verootmoedigen voor God en onder tranen bidden voor ons land en volk dat steeds verder van de Here Jezus wegdrijft. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. (Psalm 126:5) Ik ben blij met de oproep tot gebed van Dirk. Deze site is een welkome interkerkelijke schakel tussen Gods kinderen.
  Laten we niet oordelen, veroordelen maar gehoor geven aan de oproep tot gebed, en elkaar daartoe aanvuren en steunen. Ik wens iedereen de troostvolle nabijheid van de Here Jezus toe. Hij is de Bron van alle Wijsheid.

 12. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2010 om 12:29

  Met lede ogen zien wij Christelijke politici (ook op lokaal niveau), hoe de maatschappij verloedert en ver-individualiseerd. De Christelijke normen en waarden zijn tot een dieptepunt gedaald. De kerken hebben geen antwoord op deze teloorgang en lopen langzaam verder leeg. In mijn visie houden de kerken zich te veel aan de regel (wet?) vast: Scheiding van Kerk en Staat.
  Zelf verkondig ik al jaren de stelling: Wat wij als Christenen in de Kerken belijden en getuigen, moeten wij in de maatschappij ook daadwerkelijk in praktijk brengen. Laat zien en horen dat je Christen bent, en zeker in de politiek , want daar worden belangrijke beslissingen genomen vooral op ethisch en moralistisch gebied. Denk ook aan de uitspraak van J.P. Balkenende: Zonder mijn geloof kan ik niet functioneren. Nu het kabinet gevallen is wordt het nog belangrijker dat de Christelijke partijen de meerderheid blijven houden, wat heel moeilijk zal worden, daarom mijn oproep: Vertrouw op God, toch ook op eigen kracht, God zegent alleen wat wij zelf creëren (scheppend), ook in de politiek. De eindtijd-strijd wordt steeds zichtbaarder, ook in de landelijke politiek. Ga dus in ieder geval stemmen bij de 2 volgende verkiezingen en wees een frontsoldaat voor Gods-vredesrijk dat komende is.
  Mede frontsoldaat. Hub. Eussen

 13. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2010 om 14:16

  Woord vooraf van Dirk van Genderen:
  Als grote uitzondering geef ik voor één keer ruimte voor een tweede reactie van dezelfde persoon. De reden is dat de reactie van broeder Sandifort de nodige reacties opriep. Hierbij zijn toelichting.

  Shalom brs en zrs.
  Ik ben bang dat sommigen mijn eerdere reactie niet goed begrijpen. Men denkt dat ik de mensen van de CU aanval, wat absoluut niet het geval is.
  Zelf acht ik Andre Rouvoet hoog. Ik bedoelde dat hij is meegegaan, wellicht niet bewust, met zijn mede-regeerders van de PvdA en met sommige CDA’ers.
  Wijzelf hebben jarenlang bij ons thuis wekelijkse Bijbelstudies en bidstonden gehad, waarbij altijd werd gebeden voor de regering en het koningshuis. Vanwege mijn slechte gezondheid moest ik hiermee stoppen.

  Natuurlijk weet ik van de diverse bidstonden, ook die van de broeders en zusters van de ChristenUnie.
  Waar het mij om gaat, is dat een gelovige IN YESHUA NOOIT een juk mag aangaan met ongelovigen.

  En wat de handdrukken van sommige leiders betreft: als je niet blind bent, dan kun je die zaken volgen. Wat te denken van de steun voor de PLO, en ook voor Abbas, die medegenoot van Yasser Arafat was.
  Wat te denken van een premier die op zijn graf namens het Nederlandse volk een krans laat leggen.

  Er is niemand die ik wil krenken, maar ik wil wel doen wat DE HEER mij (cq ons) opdraagt: wakker schudden, op de bres staan. Vandaar dat ik aan Daniel refereerde. Daniel vereenzelvigde zich met het volk en beleed zijn en hun zonden. Dat is wat de HEERE van ons vraagt, ook in deze tijd.

  De Antichrist komt eraan, wij moeten waakzaam zijn, en gereed voor als HIJ komt.
  Dat zijn mijn motieven en als sommigen dat zeer doet: sorry, maar ik kan niet anders.
  Dit stukje is geheel tegen mijn regel om op zondag te mailen, maar ik doe dit nu toch, daar ik niet wil, dat er tweespalt ontstaat tussen brs en zrs.

  Allen ZIJN WIJSHEID toegebeden.
  Shalom in YESHUA MASSJIACH.

  Lou.

 14. anne-marie zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2010 om 18:57

  Succes GEERT !!!

 15. Dick Kraaij zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2010 om 19:50

  Ik ben erg blij dat in dit stukje geen (al dan niet onbedoeld) cordon sanitair om de PVV wordt gelegd. De PVV is de tweede christelijke partij van Nederland. Natuurlijk is Wilders geen messias. Ik hoop echter dat de ChristenUnie haar anti-PVV-retoriek opgeeft. Of vindt men het normaal dat christenen in de moslimwereld worden afgeslacht? Wat er in Engeland gebeurt, waar moslims openlijk zeggen dat ze al bijna klaar zijn met de islamisering van de samenleving? Dat hier in Nederland? Nooit!

  Een rechts kabinet zal ook draconisch moeten bezuinigen. Niet als doel op zichzelf, maar omdat hervormingen noodzakelijk zijn. Weg met allerlei flauwekulsubsidies en ontwikkelingssamenwerking. Wat dat laatste betreft, christelijke organisaties doen het honderd keer beter dan de door de VN en de Nederlandse met subsidies behangen NGO’s. ChristenUnie, verlaat de christelijk-sociale agenda, herschrijf het verkiezingsprogramma en ga de strijd aan voor een zo klein mogelijke overheid.

 16. geertruij zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2010 om 23:19

  Beste broeders en zusters,
  Laten wij elkaar nu niet gaan zitten bekritiseren op wat een ander als zijn/haar reactie heeft gegeven. Inzake van de val van dit kabinet. Wanneer we dan moeten bidden, laten we dan eerst onze zonden belijden voor de troon van God. Want wij de “christenen” hebben gezondigd t.o. God, omdat we onze mond niet hebben opengedaan toen de abortuswet in 1981 werd aangenomen door de toenmalige CDA-regering. Deze wet werd ondertekend door de heer A. v. Agt als minister van Justitie, als ik mijn goed herinner. Ook H.M. de koningin heeft deze wet ondertekend, als zijnde het Staatshoofd, tekent zij elke wet. Want pas daarna wordt een wet van kracht. Daarna heb ik ook geen protest van de kerken gehoord over de wet op het homo-huwelijk en de wet legalisatie op hoererij. Allemaal wetten uitgevaardigd onder i.e.g. CDA verantwoordelijkheid. Alleen de euthanasie-wet is de verantwoordelijkheid van het Paarse kabinet o.l.v ene W. Kok, PvdA, D66 en VVD.

  Hoe denkt u, dat God ons land nog maar zou willen zegenen, terwijl wij, Zijn kerk, nog steeds niet opstaan tegen de moord op inmiddels 630.000 ongeboren kinderen? De kerk is gelijk aan de gemeente Laodicea geworden. Laat er een oproep uitgaan naar alle kerken en groepen tot een vasten, diep berouw en gebed, tot schuldbelijdenis over deze hierboven genoemde wetten, op de manier van Danièl. Die tegen God zei: “dat hij en het hele volk Israel gezondigd hadden tegen God en dat wij een beschaamd gelaat hebben.” Misschien dat God in Zijn grote Gerechtigheid, Genade en Liefde, ons christenen zal willen vergeven, hoewel we dat geenszins verdienen. Dan pas kunnen we bidden voor een nieuwe “Christelijke” regering.
  Laten er dan geen kleine groepjes zijn die komen bidden, maar de gehele gemeenten.
  Dit alles is niet als kritiek bedoeld, maar als mijn grote bezorgdheid voor ons volk en de gemeente van Jezus Christus, de Messias van Israel en van de volken.

 17. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 februari 2010 om 15:05

  @A. Sandifort

  De gedachten, die u hier neerschreef, had ik ook over onze nu demissionaire regering! Waarschijnlijk goed, dat het gevallen is!?
  Gisteravond vond ik het zo triest om te zien hoe dhr. Dries van Agt en premier Balkenende elkaar omarmden. Wat betekent dit?

  Inderdaad veel bidden voor de komende regering en dat Gods Keuze voor ons
  land het zal worden.
  Shalom, shalom

 18. Andries Wessels zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 maart 2010 om 11:27

  Broeders en zusters,

  Laten wij vooral doen wat Daniél deed toen de 70 jaren van ballingschap bijna geëindigd waren: onze persoonlijke zonden, en die van ons volk, en overheid voor de genadetroon van onze God brengen, want als in de dagen van Noach stijgen ook nu de zonden ten hemel. En wat betreft de abortus, euthanasie en het homohuwelijk, daarvoor is ieder kabinet en partijen die daarin deelnemen ook persoonlijk verantwoordelijk, en dat mogen we niet afschuiven naar vorige kabinetten.
  Ik wens U allen Gods rijke zegen toe.

 19. Anonyma zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2010 om 19:34

  Ik begrijp heel veel niet meer.
  We zijn toch Hemelburgers?
  Wat ik bespottelijk vind is dat een Christen meent politiek te moeten bedrijven. Nu ziet men dat men, zodra men in de regering zit, allerlei concessies MOET doen en men bespottelijke uitspraken doet.
  B.v. is de schizofrene gewoonte ingeslopen (al 30-40 jaar, misschien nog langer) dat men zegt: als Christen vind ik dit, maar als politicus vind ik dat…….
  Hinken op 2 gedachten heet dat.
  Een van die 2 persoonlijkheden moet geoordeeld worden, de Christen kan niet geoordeeld worden maar de politicus wel. Hoe moet dat dan? Zouden de profeten zo gehandeld hebben, het zouden geen profeten zijn.
  Als wij Gods Woord niet ondubbelzinnig recht snijden en daaruit de consequenties trekken, [(Koning Boudewijn trad tenminste nog (tijdelijk) af)] hoe moeilijk/onmogelijk dat ook is…, maar dat betekent dan ook dat we geen politiek behoren te bedrijven, maar alleen als getuigenispartij, zoals de SGP, kunnen functioneren. Regerings-deelname onmogelijk!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden