Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De invloed van de kerk op de wereld (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 maart 2010, 14:41 door Dirk A A

‘Roep het Lichaam van Christus op terug te keren tot haar kerntaak: de verkondiging van het Heil en het wegrukken van zielen uit de hel.’
‘Omschrijf in één zin het allerbelangrijkste wat u de rest van uw leven zou willen doen.’
‘Het probleem vandaag onder christenen is dat velen niet meer in de hel geloven.’

Zomaar drie uitspraken van de Indiase zendeling K.P. Yohannan in zijn boek ‘Revolution in World Missions’. Dit Engelstalige boek spreekt mij geweldig aan. Vandaar dat ik aandacht vraag voor zijn visie op zending. Yohannan is directeur van de zendingsorganisatie Gospel for Asia.
De uitspraken van Yohannan zijn veelal zeer raak. Zo zei hij onlangs in een preek: ‘Het feit dat er in het Westen grote kerken zijn, waar soms nog veel mensen komen, wil nog niet zeggen dat de kerk grote impact heeft op de wereld.’ Volgens hem zijn er nog zo’n drie miljard mensen op de planeet aarde die nog nooit over de Here Jezus hebben gehoord. Zij moeten bereikt worden. En, stelt deze gedreven zendingsman, die bereik je niet door sociale hulpverlening door kerken en christenen. Als ze niet tot geloof in de Here Jezus komen, gaan ze verloren, gaan ze naar de hel.

‘Als we werkelijk zouden beseffen dat iedereen die niet in de Here Jezus gelooft, naar de hel gaat, dan zouden we niet meer zo rustig op onze stoel blijven zitten, ook niet in de kerk,’ merkt de Indiase evangelist op. ‘Dan zouden we alles opgeven en zou het bereiken van mensen met het Evangelie onze topprioriteit zijn. De Bijbel geeft namelijk geen millimeter ruimte voor enige hoop voor mensen die niet in de Here Jezus geloven.’ Hij wijst hierbij op Hebreeën 9:27: ‘Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel.’
Met pijn in zijn hart constateert Yohannan dat de kerk, die de Here Jezus uit deze wereld heeft geroepen om toegewijd aan Hem te zijn, voor een aanzienlijk deel de reden voor haar bestaan uit het oog is verloren. Hij leidt dat af aan het gebrek aan heiligheid, geestelijke realiteit en bewogenheid voor mensen die dreigen verloren te gaan. Daarvoor in de plaats is in veel gemeenten een evangelie van voorspoed gekomen, sociale en politieke betrokkenheid, vermaak.

Er zullen mensen zijn die zeggen: ‘Hoe kun je nu het Evangelie prediken aan mensen met een lege maag? Die moet je eerst voeden, en dan scholen neerzetten en zorgen voor verdere ontwikkeling.’ Het resultaat van dit denken en deze aanpak is, stelt Yohannan, dat de afgelopen honderd jaar het overgrote deel van het zendingsgeld is geïnvesteerd in sociaal werk. En zeker, we moeten zorgen voor de armen en de mensen in nood, maar de focus van zendingswerk hoort te liggen op het brengen van het Evangelie.
‘Het is een misdaad tegen de mensheid om te gaan in de Naam van Christus en als zending uitsluitend sociaal werk te doen en de mensen niet op te roepen tot bekering en het volgen van Christus,’ stelt hij scherp, maar terecht. ‘Alleen het Evangelie van Jezus Christus kan mensen redden voor de eeuwigheid.’

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 maart 2010 om 16:30

  Beste Dirk,

  Een zeer goede ‘Boekbespreking’. Kort, maar ook ‘zeer krachtig’ geschreven.
  Het lijkt me een geweldig goed boek om te gaan lezen. Ik ben het ook helemaal met de inhoud van de samenvatting eens.
  Ben heel blij dat er nog zulke Godsmannen zijn die de dingen zo ‘to the point’ en ‘scherp’ bij de naam durven noemen (volgens mij – helaas – een zeldzaamheid).
  De meeste studies die op ‘mijn’ website “De Eindtijdbode” staan zijn ook door zulke gedreven Godsmannen geschreven. Met inhoudelijk dezelfde soort ‘scherpe’ boodschappen. Deze Bijbelstudies, die vooral ook over HEILIGHEID en het (waarlijk) AFSTERVEN aan zonde en ongerechtigheid gaan, zijn – helaas – bij het gros van de hedendaagse en vooral westerse christenen niet geliefd. Dat geeft zeker te denken!!

  Een kort gedeelte uit de studie “Podium en Gemeente” (deel 9), van Bijbelleraar CJH Theys, die 10-3-2010 op ons Weblog verschijnt:
  Schriftuurlijke evangelisten zijn mannen die het Goede Nieuws van Gods verlossende genade “brandend in hun ziel omdragen!” … Voorwaar, de gave van een evangelist is een wonderbare gave aan de Gemeente van Christus;… De “gave” bestaat in een directe aandoening met kracht tot overtuiging, door de Here! Degenen die deze gave (van God) hebben ontvangen hoeven nooit verzocht of benaderd te worden om als evangelisten het oogstveld in te gaan. Zij zullen, en dat geheel in de lijn van de Here, zich altijd “genoodzaakt” voelen om het Evangelie te prediken, waarheen zij ook gaan. Het Lichaam van Christus heeft dergelijke evangelisten hard nodig en van 1 Korinthe 9 vers 16 kunnen wij nog veel leren in dit opzicht: “Als ik namelijk het Evangelie verkondig, is er voor mij geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!”

 2. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 maart 2010 om 17:01

  Gisteravond op een bijbelstudie door zendeling Jack Nugter, zei deze over de Gemeente/Kerk: “Wij horen de wereld in te gaan om Christus te verkondigen, maar nee, dat doen we niet meer. Wij zetten de kerkdeur open en zeggen tegen de wereld: wij hebben geen zin om naar jullie toe te komen, maar kom toch binnen! Maar er komt niemand. Dan zeggen wij: de drempel is te hoog. We maken de drempel lager, en roepen weer: kom binnen! Maar nog komt er niemand. Dan gaan we andere verzen zingen. Nog komt er niemand. Dan nemen we een andere Bijbel(vertaling). Maar nee, er komt niemand!”
  Want is dit niet ons probleem? Wij zijn veels te veel naar binnen gericht.
  Zolang we op onze (kerk)stoelen blijven zitten zal er niets veranderen. Dat is ons probleem – stilstand is achteruitgang.

 3. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2010 om 9:09

  Sociaal werk vanuit de kerken is wel belangrijk. Denk maar aan de voedselbanken en andere hulp vanuit de kerken aan de armen, mede door de harde bezuinigingen van de afgelopen CDA-VVD kabinetten. Door meer sociaal werk te doen als kerk zijnde, ziet de wereld dat de kerk het Evangelie ook in de praktijk doet, want de Heere Jezus zei zelf ook om voor de armen te zorgen. Daardoor zal de kerk een krachtig getuigenis geven, waardoor mensen tot geloof komen.

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2010 om 8:39

  Beste Dirk,

  Jouw kernachtige samenvatting van het boek: Revolution in world missions van K.P. Yohannan (jammer dat ik geen Engels ken), spreekt mij heel erg aan en benadrukt nog eens heel duidelijk, hoe belangrijk Jezus’ oproep en opdracht is aan al zijn volgelingen: Gaat en verkondig Mijn blijde boodschap aan alle volkeren, (vooral nu wij in de eindtijd leven). Voor mij persoonlijk is het een bevestiging van mijn visie en “ingegeven-boodschap”:
  Wij Christenen moeten ons Christen-zijn méér daadwerkelijk laten zien en horen buiten de kerkmuren in het open-veld, vooral in onze naaste omgeving (land en politiek) maar ook wereldwijd. Wij kunnen natuurlijk niet allemaal als zendeling of missionaris de blijde boodschap over de hele wereld gaan verkondigen maar wel door het Christelijke wereldwijde zendelingenwerk, de bijbelverspreidende organisaties, de wereldwijde media-kerken (b.v. Hour of power) etc., te steunen in gebed maar ook financieel, want zodoende werken wij indirect mee aan de wereldwijde uitbreiding van Gods-vredesrijk dat weldra komende is.
  Wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen kan ik zeggen: Dat wij als CDA afdeling op lokaal niveau, ook “last” hebben hebben gehad van de kabinets-val maar ook van de mistoestanden binnen de R.K. Kerk en de homo-provocaties in deze Kerken. Gelukkig hebben wij geen zetelverlies geleden maar wij hadden zeker winst verwacht. Je hoort hier (in het zuiden) steeds meer de uitspraken:
  Ik ben gelovig maar niet meer kerkelijk. Of: Ik ben gelovig (katholiek) maar ik geloof het niet meer.
  Zelf geloof ik vol overtuiging dat Jezus, de waarheid, het eeuwige leven en de enige weg naar God de Vader in de Hemel is.
  Hub. Eussen

 5. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2010 om 9:20

  Ik kan werkelijk huilen om het feit, dat dierbare mensen om me heen verloren kunnen gaan als ze zich niet tot God bekeren. Daarom is het mijn diepste verlangen om Gods liefde om mij heen te laten zien. Mensen zitten niet te wachten op mijn vrome praatjes. Alleen als ik Gods liefde uitstraal in woord en daad, dan kan ik ze misschien aan het denken zetten. Ik ben ervan overtuigd, dat als mensen die zich christenen noemen, dat meer zouden doen, er vast en zeker meer mensen open gaan staan voor het Evangelie. Bij ons als christenen ontbreekt het ons helaas te vaak aan liefde en bewogenheid voor mensen die dreigen verloren te gaan. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen/dochters Gods. Het ontbreekt velen aan 1 Kor.13. Al ware het…… enz.
  Laten we God daarom bidden om een persoonlijk uitstorting van Zijn LIEFDE in ons leven. Zonder deze zijn we NIETS in Gods ogen, hoe hard en goed we ons best ook doen.

 6. Greet zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2010 om 9:44

  Bij al onze verootmoediging zullen wij God ook moeten gehoorzamen door Zijn geboden te houden en dan wel allemaal ook het vierde gebod dat de zevende dag de rustdag van de Here is, dus de zaterdag de enige dag die God gezegend en geheiligd heeft en ons verwijst naar het feit dat Hij de Schepper van de hemel en de aarde is. Verootmoedigen, maar zeker zo belangrijk is ook Hem gehoorzamen!
  Vriendelijke groet van Greet

 7. nienkedeboer zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2010 om 10:18

  Het is beide: en de armen voeden en het Evangelie verkondigen. Er staat ook in de Bijbel dat je niet tegen een arme zeggen moet: nou kleed u warm en het beste maar weer.
  Ik heb respect voor de organisatie Compassion; zij voeden de mensen en geven het Evangelie door.

 8. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2010 om 11:09

  Beste Dirk en Meelezers, de nacht waarin niemand zal kunnen werken valt dra. Daarom de hand aan de ploeg, zaaien en/of begieten, planten, een gebedsmuur in stand houden.
  De opdracht van onze Zender verstaan en doen, al wat Hij ons opdraagt/gebied. Geen paniek, maar ons laten leiden door de Heilige Geest. Ook wil ik een heilige en eerbare levenswandel, met God en mijn medemens. Er is immers genoeg tijd voorbij gegaan, met het volbrengen van de wil der heidenen.
  Dus wil ook ik graag in het centrum van Zijn volmaakte wil staan, eigen zwakheid voelend. Zodat mijn lege vat, gevuld wordt, tot Zijn eer.
  Vriendelijke groet,
  Obbe.

 9. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2010 om 11:24

  Wat een juiste uitspraak: “Alleen het Evangelie van Jezus Christus kan mensen redden voor de eeuwigheid”!!!!

 10. Frank Steenks zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 maart 2010 om 14:13

  Hallo Christusbelijders,

  Geloof zonder werken is dood, maar werken zonder geloof evenzo. Door geloof in dé Christus kan het niet anders of werken blijven niet uit.

  In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament is er steeds de lijn van geen onrecht, geen armoe, geen vreemdelingenmijding enz.

  Zorg voor weduwen, wezen en armen horen bij geloof, want Jezus heeft het ons ook voorgehouden en voorgeleefd. Barmhartigheid en geen offerande!

  Het is dus en en. Alleen sociaal is enkel de werken. Alleen geloof is denken aan jezelf en de naaste mag zichzelf redden.

  Hgr van Frank Steenks

 11. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 maart 2010 om 13:04

  Shalom Dirk en broeders en zusters,
  Goed stukje Dirk, ben er al een tijd mee bezig. Vaak slaap ik er niet van en zoek GODS AANGEZICHT.
  Zo ook vanmorgen. Men denkt dat GODS GEEST niet meer spreekt, maar ik weet wel beter.
  DE ALMACHTIGE spreekt tot ZIJN kinderen door ZIJN WOORD en tevens door DE HEILIGE GEEST. Zo staat het in ZIJN WOORD.
  Hier een WOORD van DE HEERE (door DE HEILIGE GEEST).
  Voor de Nederlandse Christenen.
  Er waart een pest door dit land; genaamd ONVERSCHILLIGHEID, EEN dodelijke ziekte; ARROGANTIE, een ONGENEESLIJKE KWAAL, LIEFDELOOSHEID.
  MIJN VOLK ISRAEL wordt verraden en verlaten en waar zijn de liefhebbers van SION?
  DE kandelaar is weg in vele kerken en gemeenten vanwege deze zonden.
  KEER TERUG, BEKEERT U opdat gij leeft.
  ZO ZEGT DE GEEST TOT DE GEMEENTEN.

  LAND, LAND
  Toets alles en behoudt het goede.

  U allen in mijn gebeden gedenkend.
  Shalom in YESHUA Ha massjiach.
  Maranatha; HIJ KOMT SPOEDIG.

  Amen.
  Lou Sandifort.

 12. parel zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 maart 2010 om 18:38

  De invloed van de kerk op de wereld… waar zal ik beginnen?
  Ten eerste, de vele denominaties en dus kerken in alle soorten en maten, voor elk wat wils! Is dat wat G’ds Woord zegt?! Laat ons kerken bouwen naar ons beeld en eigen inzettingen, dat is wat de mensen zeggen.
  Ten tweede: de kerk is hard op weg naar één wereldkerk. De wereld is allang geinfiltreerd in de kerk, homo’s en hosti’s, samenwonen, scheiden, het kan en mag allemaal in vele kerken. Alles wat in de wereld gebeurt, vindt ook plaats in christelijke huwelijken en gezinnen….

  Er komt één grote wereldkerk, één wereldreligie en dat is de “Hoer van Babylon” waar het boek Openbaring over spreekt.
  Jezus/Yeshua bad in het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17: Laten zij één zijn, zoals Wij één zijn!
  Waar ís die eenheid? En wat heeft de kerk al veel kapot gemaakt, vele scheuringen, waarvan de laatste: Hersteld Hervormde Kerk, maar ook in persoonlijke levens veel verdriet en verwijdering.

  Weten we nog wat G’d’s inzettingen zijn? Wat zegt G’ds Woord? Is de Zondag de rustdag of de Shabbat? De Shabbat is géén Joods “bedenksel”,het is een inzetting van G’d/YHWH.
  Ik gedenk en vier sinds enige tijd de Shabbat, dat heeft Gods Geest zo geleid en er is een wereld voor me opengegaan. Geen kerkelijke regeltjes meer en de daarbij behorende gedragscode’s, nee!

  G’d gehoorzamen in alles, dus ook het 4de gebod. Ik kan het een ieder aanraden, die hartstochtelijk verlangt naar een diepgaande relatie met G’d. Wat een rust ervaar ik tijdens Shabbat die langer duurt dan een paar uurtjes kerken op
  Zondag, als je tenminste 2 keer per Zondag naar de kerk gaat.
  Shabbat is van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang en dan hebben we hier in Nederland nog de Zondag erbij als rustdag een dag extra! Het is een openbaring om dit te ervaren.
  En als alle christenen/volgelingen van Jezus/Yeshua de Shabbat gaan gedenken en vieren, zijn we in één keer van de verdeeldheid af en de menselijke inzettingen… YHWH zal dit zegenen!

  Groet en Shalom
  En tegen Lou Sandifort zeg ik amen! G’d spreekt ook vandaag!

 13. Mia zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 maart 2010 om 17:11

  Hoe kunnen we mensen tot de énige YHWH , de G’D van Abraham, Jacob en Izaak leiden?
  Yeshuä heeft ons als levende stenen aan elkaar gegeven, opdat we als lichaam gaan functioneren.
  Als er liefde is, zal dit gezien worden, en zal dit tot gezonde jaloersheid brengen.
  Geen kerkgebouw, noch voorgangers, maar door de HEILIGE GEEST.

  Lou, Parel
  AMEN, Mia

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden