Wanneer God ons laat wachten…

‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil’ (Psalm 62:2). Dit mooie psalmvers spreekt van rust, vertrouwen en vrede. In een wereld die vol is van onrust, spanningen en onzekerheid.

We leven in een samenleving waar wachten geen populair woord is. Onze wensen en verlangens willen we zo snel mogelijk vervuld zien. Ook op geestelijk gebied. We willen genieten, consumeren, beleven, ervaren. Geloven moet ons een goed gevoel geven. En als het even tegen zit, willen we dat God zo snel mogelijk ingrijpt en de problemen voor ons oplost. Toch?
De Here antwoordt soms nog voordat wij tot Hem roepen. Maar een andere keer wil Hij ons leren om te wachten. Ik vermoed dat dit herkenbaar is voor velen, maar dit is ook iets wat we vaak moeilijk vinden.

Misschien bevindt u zich al langere tijd in een moeilijke situatie en roep je tot de Here om hulp, om leiding, om een oplossing van de problemen. Vult u uw eigen situatie maar in: huwelijksproblemen, een echtscheiding, verlies van werk, ziekte, rouw… Je spant je in tot het uiterste, je doet alles wat mogelijk is om zelf oplossingen tot stand te brengen. Maar soms vraagt God van ons dat we op Hem wachten, Hem vertrouwen, hoe hopeloos de situatie ook lijkt.

Denk eens aan de mogelijkheid dat de Here er een doel mee heeft om ons te laten wachten. Romeinen 5:3-5 zegt: ‘…wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven.’
Hij wil ons leren te volharden, te blijven vertrouwen op Hem, in Zijn kracht. Dat geeft ons hoop, vaste hoop, dat Hij er is, met ons meegaat en zal zorgen.

Als God ons altijd alles direct zou geven op het moment dat wij erom vragen, dan zouden we niets leren. Om ons te vormen en ons geloof te laten groeien, laat Hij ons wel eens wachten. Opdat we zouden leren naar Hem uit te zien, Hem te vertrouwen. Hij geeft ons niet altijd onmiddellijk wat wij van Hem vragen. Hij wil ons leren de dingen los te laten en in Zijn hand te geven. Dat geeft rust, dat geeft vrede!
En weet dat Hij uw noden en behoeften kent. Het kan zijn dat Hij – onzichtbaar voor onze ogen – al werkt aan de verhoring van onze gebeden. Sta open voor Zijn leiding door Zijn Woord en door de Heilige Geest.
Het kan ook zijn dat er belemmeringen bij ons zijn voor de verhoring van onze gebeden. Het kan noodzakelijk zijn dat de Here eerst u verandert voordat Hij uw gebeden verhoort.

In de dagelijkse nieuwsbrief van de website https:\/\/rejoiceministries.org[1] las ik een aangrijpend getuigenis (in het Engels) over een echtpaar dat gescheiden was. De man was er vandoor gegaan met een andere vrouw. Zijn achtergebleven vrouw bleef geloven dat God hun huwelijk zou herstellen. Ze smeekte Hem om herstel van hun relatie en had voor zichzelf het vaste besluit genomen er met niemand anders over te praten dan met de Here alleen. Ze had zich vast voorgenomen op de terugkeer van haar man te blijven wachten, hoe lang het ook zou duren en hoe onmogelijk het ook leek dat het zou gebeuren. Ze bleef van hem houden, en liet dat af en toe ook aan hem merken. En ondertussen bleef ze alles van de Here verwachten. Het wonder gebeurde dat hij terugkwam en dat ze opnieuw trouwden. Voor de Here is niets te wonderlijk.

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. https:\/\/rejoiceministries.org: https://rejoiceministries.org