Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Veelkleurige wijsheid (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 april 2010, 10:21 door Dirk A A

We leven in spannende tijden. De wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. En zoveel mensen kennen Hem nog niet als hun Heiland en Verlosser. Ondertussen vechten we ons soms kapot in onze eigen kerk of gemeente. Dat kan toch nooit Gods bedoeling zijn?

Waarom maken we ons toch zo druk om bijvoorbeeld de – in onze ogen – enig juiste Bijbelvertaling, de psalmen of liederen die als enige mogen worden gezongen in de erediensten en allerlei uiterlijkheden?
Waarom meten we het niveau van ons christen-zijn af aan het feit of we wel of niet in tongen spreken, of we wel eens een profetie hebben en of we ooit wel in de Geest zijn gevallen?

Bouwt dit op? Brengt dit ons dichter bij de Here Jezus? Bevordert dit de eenheid waarover de Here Jezus spreekt in Johannes 17? Maakt dit buitenstaanders jaloers op het geloof?
Ik geloof er niets van. Er zijn scheuringen onder ons. Heel pijnlijke scheuringen, soms. We verheerlijken dominees en voorgangers. De ene is van dominee A. Een ander van voorganger B. Is Christus dan gedeeld? Het gebeurde een keer na een dienst dat iemand tegen iemand anders zei: ‘Wat een geweldige prediker!’ Die ander dacht even na en zei toen: ‘Wat hebben we toch een geweldige Heiland!’
Paulus zegt in 1 Korinthe 1:10: ‘Weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.’

Vraag maar eens aan een willekeurige kerkenraad of oudstenraad waar het op de vergaderingen over gaat. Helaas lang niet altijd over geestelijke zaken. En waarom? Omdat van alles en nog wat onze aandacht vraagt. Problemen hier, zorgen daar. Vaak wordt angstvallig geprobeerd alles zoveel mogelijk bij elkaar en bij het oude te houden.
Staat het geeestelijke heil nog wel centraal bij ons? Ervaren we nog dat God de levende God is, Die ook vandaag nog tot ons spreekt? Is het ons diepe verlangen anderen te winnen voor de Here Jezus?

Ik besef dat dit misschien te algemeen gesteld is, maar toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat veel kerken en gemeenten met verdeeldheid te maken hebben. En reken er maar op dat de satan alles in het werk zal stellen om dit aan te wakkeren.
In Mattheus 12:25 lezen we: ‘Ieder Koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder.’ Daarom wakkert de satan de verdeeldheid zeker aan, omdat hij erop uit is het huis van God te vernietigen.

Wat is de weg uit de huidige verdeeldheid? Efeze 3 zegt daar iets heel moois over in vers 10: ‘Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.’
Met overheden en machten in de hemelse gewesten wordt verwezen naar de boze geestelijke machten (zie ook Efeze 1:21 en Efeze 6:12), die onder leiding van de satan de grote vijanden van de gelovigen zijn.

Wie als gelovige Christus mag kennen, wordt nog wel beïnvloed door deze machten, maar is er niet langer aan onderworpen. Te weinig beseffen we hoe rijk wij zijn als we de Here Jezus mogen kennen. Te vaak laten we het nog gebeuren dat de satan en zijn helpers vat op ons krijgen. Zullen we hem nog langer toestaan te roven wat God ons geeft? ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden’, zegt Jakobus 4:7.

Misschien wil de Here ons juist in deze tijd door Zijn Geest wel leren om meer oog te krijgen voor Zijn veelkleurigheid, die zichtbaar wordt in Zijn kinderen. Dan houden we niet iedereen naast ons zelfgemaakte maatlatje, maar mogen we ons verheugen en verblijden over Gods werk in broeders en zusters in onze eigen gemeente, en ook in andere kerken en gemeenten. Dan gaan we, in ootmoedigheid, de ander uitnemender achten dan onszelf ( Efeze 2:3).

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Lize Dorst zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 april 2010 om 12:10

  Beste Dirk,

  Dank je voor je stukje. Helaas, heel herkenbaar. Bij ons in de (kleine) gemeente heerst er ook grote verdeeldheid. Ze vechten elkaar letterlijk de tent uit. De hogere organen moeten erbij komen om de problemen op te lossen. Gods eenvoudige Woord wordt naast zich neergelegd. Daar kan of wil men niets mee. Heel verdrietig en ook beschamend voor de wereld om ons heen. Wij, mijn man en ik, beroepen ons op Gods woord en in Gal. 5 :25 staat:” Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen”. Het advies voor iedere gelovige!!

  Hartelijke groeten van Lize.

 2. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 april 2010 om 13:07

  Beste Dirk,

  Ja, zo is het precies………………maar de ander uitnemender achten dan onszelf, ja, dat is een hele klus en daar hoort 1 Cor. 13 dan ook bij.
  Shalom, shalom

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 april 2010 om 21:14

  Inderdaad Dirk, zelf ben ik ook al 10 jaar bezig met de “gevechten” binnen de R.K. Kerk (mijn moederkerk) tussen de conservatieve Roomse katholieken en de progressieve oecumenisch denkende katholieken en dan gaat het niet over Christelijke geloofszaken of bijbelverhalen, nee alleen maar over de vele mistoestanden binnen het Instituut R.K. Kerk wat betreft de vele R.K. Kerk regels, wetten, ceremonies, het celibaat, de wekelijkse (dagelijkse) Eucharistie- en communie-vieringen, de betaalde misintenties voor de zielenrust van de overledenen etc.
  Dirk, jij kent mijn “gevechten” tegen het instituut R.K. Kerk daarom nogmaals mijn oproep: Laten wij Christenen ons Christen-zijn meer laten zien en horen buiten de kerkgebouwen in het open-veld en frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk wat weldra komende is.
  Mede frontsoldaat, Hub. Eussen

 4. Frederika zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 april 2010 om 16:32

  Beste Dirk,

  Een dierbare christen-vriendin maakt ook zo’n gevecht mee in de gemeente mee, waartoe zij, haar man, kinderen en kleinkinderen behoren. Omdat zij er in haar hart van overtuigd raakte dat de doop door onderdompeling voor haar de juiste weg was, heeft ze haar hart gevolgd.
  Daardoor is ze onder de tucht van haar gemeente gesteld en mag ze niet meer deelnemen aan het avondmaal. Dat men het niet met haar beslissing eens is, kan ik wel begrijpen, maar het wordt haar aangerekend als een grote zonde. ONBEGRIJPELIJK!!!!!!! dat je het lijden en sterven van Christus niet meer mee mag gedenken, vanwege de starre houding van een kerkenraad.

  Mijn vriendin is een fantastisch christen in woord en daad. Jammer, dat haar gemeente dat niet kan of wil zien. Als regels in een gemeente belangrijker zijn dan het volgen van een bijbels principe, gaat zij ongewild een gevecht aan, dat niet te winnen is. Gelukkig staan haar man en kinderen achter haar, alhoewel zij een andere mening zijn toegedaan over de doop. Fantastisch toch!

  Mijn vriendin wil God meer gehoorzamen dan haar gemeente en toch blijft ze in liefde naar deze gemeente gaan. Maar ongewild brengt dit toch een ‘scheuring’ en wordt ze door sommige geloofsgenoten liefdeloos en met de nek aangekeken. Over zonde gesproken………..

 5. Alie en Martin Meijer zegt:
  Geplaatst op zondag 18 april 2010 om 1:54

  Shalom Dirk,
  Jaren zijn wij oudsten geweest van een Pinkstergemeente en nu zijn wij oudsten van een Messiasblijdende gemeente.
  Wij zouden een getuigenis zijn voor de ander buiten de gemeente en wij hebben de opdracht verzoening te doen 2 Kor 5: 18;
  Van welke gemeente wij ook lid zijn wanneer beginnen wij er aan?
  Gelukkig zijn er wel wedergeboren gelovigen die dit wel doen, maar dit kan alleen door de kracht en inzicht van de Heilige Geest die de Vader aan allen wil geven, als wij er voor open staan.
  Groet van Alie en Martin.

 6. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zondag 18 april 2010 om 12:49

  Beste Dirk,

  Je commentaar is me weer uit het hart gegrepen.
  Buiten zien we de veelkleurige wijsheid van God in uitbundige bloesems en bloemen en waarom kunnen we er in de gemeente ook niet van genieten?

  Ooit werd er wel gezegd: éénheid in het wezenlijke (de dood van Jezus voor onze zonden en ons dagelijks leven daaruit) en vrijheid in de bijkomstige dingen (Bijbelvertaling, rok of lange broek, kinderdoop of volwassen doop, enz.)
  Als iedereen het daar nu eens van harte mee eens zou zijn!

  Laten we er in ieder geval zelf mee beginnen.
  Dank ook voor je bemoedigende berichten.
  Het bloed van martelaren is nog steeds het zaad van de Kerk!

  Groetjes en Gods zegen, Manuela

 7. auti zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 7:34

  God geeft ook inzicht om te onderscheiden als je erom bidt. Ieder mens heeft zijn eigen karakter en gaven van God gekregen. Daarin mogen we elkaar aanvullen in alle veelkleurigheid die er is, om samen sterk te staan in Zijn Koninkrijk. Niets is van jezelf.

 8. Verheul zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 9:36

  DRUK maken om de geestelijke ontwikkeling in ons land en deze wereld is niet gezond zowel voor geest als lichaam niet. Maar VERONTRUST zijn is wat anders. Die VERONTRUSTHEID in gemeenten en kerken brengt mij in het gebed naar de Heer. Dat is, wat ik van Jezus leer. Na alles wat Hij meemaakte op aarde, dat dreef Hem uit naar de Vader.
  Wij zouden als christenen eens wat meer tot bezinning moeten komen om te luisteren naar wat de Heilige Geest ons heeft te zeggen.
  In de bijbel staat hoe God over ons denkt, Jeremia 29 : 11-13!!
  In 2 Koningen 19 : 29 – 31 en in het bijzonder vers 30b opnieuw wortel schieten ( neerbuigen, verootmoedigen, toewijding) om naar boven (zichtbaar zijn, door ons leven Jezus te verheerlijken) vrucht te dragen.

 9. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 10:23

  En toch zou ik de bijbelvertalingen niet een bijkomstig ding willen noemen, we hebben het hier wel over Gods Woord. Daar kan niet zorgvuldig genoeg mee om gegaan worden. Verder is het helaas zo dat men binnen de gemeente maar weinig liefde en echt begrip voor elkaar op kan brengen. Hierdoor zijn en worden heel veel mensen diep gekwetst. Helaas is dit momenteel onze ervaring. Hierbij wil ik wel aangeven dat we ook bij ons zelf naar “binnen” kijken om te zien waar of we zelf debet aan gaan. Het ergste van alles is dat de Here God zo wel erg veel verdriet van ons moet hebben op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar we blijven onze toevlucht zoeken bij Hem en gelukkig is Hij God en geen mens.
  Allen Gods onmisbare Zegen gewenst.
  Henk en Gerrie

 10. Lida zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 12:58

  Beste Dirk,
  Allereerst een reactie op je nieuwsbrief. Wat hebben we toch een Geweldige Grote God als ik lees over al de bekeringen die in landen als Indonesie, Irak, Iran en China e.d. gebeuren. Er zijn gelukkig nog bidders en mensen die naar die gebieden gaan van o.a. Open-Doors. Als God Zijn Geest daar nog steeds uitstort, geloof ik dat Hij dat overal graag wil doen. De velden zijn wit, maar arbeiders zijn er helaas weinig! We hoeven daarvoor niet allemaal de Bush-Bush in, ook in je eigen plaats, kerk en gezin en land is er veel werk te doen. En inderdaad gaat er door bijkomstige dingen te veel tijd verloren.
  Ook bij ons in de gemeente zijn er mensen volwassen gedoopt. De eerste keer keek men er raar tegen aan en was het een hele hetse. Terwijl er nu niemand van op kijkt. Het is veelal door de jeugd die minder tegen de tradities aankijkt van een kerk, maar meer wat de Here nu van ons vraagt. Ook vond ik de tekst uit Efeze 3 heel mooi: dat door de gemeente aan de overheden en machten in de Hemelse gewesten Gods veelkleurige wijsheid bekend zal worden. Bedankt voor je mooie column.
  Gods zegen toegewenst.

 11. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 13:29

  Aan de liefde zullen mensen weten dat we bij God horen.
  Dus stop met roddel maar bid voor degenen die in zonde leven.
  Mooi stukje.

 12. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 14:57

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Het moet mij van het hart dat het toch wel erg triest is gesteld, ook in ons land onder de christenen.
  Heeft YESHUA ooit bevolen kerken te stichten? Ik dacht het niet.
  De eerste gelovigen in YESHUA Joden en later de goym, noemden zich zelf HADERRECH DE WEG. Immers YESHUA is DE WEG.
  Zij hadden ook alles eenparig en niemand had gebrek.
  Was het niet Paulus die leerde dat wij elkaars leden zijn.
  Voor mij staat het nu vast (na heel wat jaren van verdriet en pijn) dat DE GEMEENTE is HET LICHAAM van YESHUA MASSJIACH.

  En alle Apostelen waarschuwen dat wij geen vreemde leringen moeten aannemen en volgen.
  Het allerbeste is DOEN wat YESHUA leerde en leefde.
  Al het andere is ballast. Alles wat niet uit de Schriften komt, is mensenwerk en kan dus feilbaar en niet goed zijn. Alles wat YESHUA verdeelt, of een totaal andere JEZUS brengt, wijs ik af.
  Paulus is zelfs nog scherper; lees maar de Galatenbrief.
  Ook Johannes zegt het zeer scherp: heb geen deel aan hen die een andere leer brengen dan de leer uit de Schrift.

  Persoonlijk geloof ik dat de Gemeente de som is van alle waarachtig wedergeboren kinderen van ABBA en die vind je overal.
  Kerken zullen verdwijnen of opgaan in de universele wereldkerk van de antichrist.
  Daarom zegt DE HEER ook: gaat uit van haar opdat je geen deel hebt aan haar plagen.
  Broeders en zusters, laten wij vasthouden aan GODS WOORD en DE HEILIGE GEEST zal ons leren wat te doen.

  Volg nooit mensen na die als heersers op hun troon zitten. En bedenk: HET IS YESHUA zelf die zegt DAT ZIJN GEMEENTE NOOIT overweldigt kan worden door de satan.
  Maar dat houdt in dat wij acht moeten geven op elkaar en elkaar moeten opdragen in gebed, en en dat is heel belangrijk.
  Bedenk hoe we het EVANGELIE hebben ontvangen en door wie.

  WE HEBBEN EEN JOODSE MASSJIACH, het waren JOODSE Apostelen die naar de goym gingen met het EVANGELIE.
  Wij moeten terug naar de stam waarop wij geënt zijn, en bedenk dan dat WIJ MEDEBURGERS en MEDE-ERFGENAMEN zijn, van wie denk je??
  Heel veel kunnen wij leren van onze MASSJIACH belijdende joodse broeders en zusters.
  Lees ook eens de site van onze Joodse broeders in YESHUA: WERNER v. Stauder.

  Verder wens ik jullie allen DE RIJKE ZEGEN van ABBA in ZIJN ZOON, onze
  HEILAND en Messias en die van ISRAEL.

  Allen hartelijk Shalom.
  Lou Sandifort

 13. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 18:38

  Beste Dirk, bedankt voor dit mooie stuk.
  Wat mij de laatste tijd aanspreekt is Lucas 21 vers 33 tot 36.
  Het gaat er toch om dat we straks voor de MensenZoon kunnen verschijnen
  Vriendelijke groetjes Bert en Marianne

 14. geertruij zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 20:58

  Dank je Lou voor jouw reactie op de ‘veelkleurige wijsheid’. Inderdaad, Yeshua heeft nooit een kerk gesticht, maar een levende veelkleurige gemeente. Je hoeft dus ook geen lid te worden van een plaatselijke gemeente, omdat je al lid bent van ZIJN wereldwijde GEMEENTE, die bestaat uit Joden en Goyim als levende stenen. We zijn geënt op de Wortel en die wortel is Yeshua Ha Mashiach. Paulus zegt trouwens in Romeinen dat wij heidenen op de edele olijf zijn geënt als wilde loten en dat daarvoor enige takken van edele olijf zijn afgebroken. Dus laten we maar eens nederig worden en onze Joodse broeders en zusters hoger achten dan onszelf. Yeshua zei ook: gaat dan heen en verkondig allen volken het Evangelie, dus eerst de Jood en dan ook nog de griek=heiden. Dus laten we eindelijk het Joodse volk tot jaloersheid verwekken, op hun eigen Mashiach.
  Hartelijk Shalom
  Geertruij

 15. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 19 april 2010 om 21:53

  Beste Dirk

  In hetcommentaar van Lou Sandifort kan ik mij helemaal vinden.
  Terug naar de eerste christen-gemeente, zoals Paulus het bedoeld heeft.

  Vr gr rene.

 16. Adriaan zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 april 2010 om 8:39

  Opnieuw: Wat een fijn commentaar!!

 17. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 mei 2010 om 11:10

  Beste Dirk

  Wat is het fijn dat in deze tijden waar de wederkomst van onze Here Jezus aanstaande is ook nog zoveel mensen die Hem eerst nog niet kenden tot geloof komen. Dit overkwam ook de onlangs vermoorde leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging Terre’Blanche, die voorheen wel kerkelijk was maar nog niet zijn hart aan de Here had gegeven. Twee predikanten vertelden dat Terre’ Blanche God heeft gedankt dat Hij hem naar de gevangenis heeft laten gaan (de voorheen ongelovige had namelijk zwarte mensen ernstig mishandeld) want anders, zo zei hij, had hij de Here Jezus misschien niet gekend. De predikanten vertelden dat de man na zijn bekering veel milder was geworden naar ieder toe. Het gevolg van zijn bekering werd ook duidelijk in de gelederen van zijn partij waarbij de bijeenkomsten meer samenkomsten van verootmoediging werden. Nadien sprak dhr. Terre’blanche steevast van ‘Vader’ als hij het over zijn Zaligmaker had. Gelukkig dat God óók in deze tijd nog mensen verandert….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden