Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De berg ging omhoog (12 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 april 2010, 15:49 door Dirk A A

We zeggen weleens gemakkelijk dat de Bijbel het absoluut betrouwbare Woord van God is. Maar geloven we ook wat God in de Bijbel tot ons zegt? Het moet er maar eens op aan komen…

Aan het einde van de tiende eeuw woonde er in Cairo een schoenmaker, Samaan. In die tijd was Al-Mu’iz de kalief van Egypte. Hij zocht constant naar manieren om van de christenen af te komen. Op een dag wees een van zijn adviseurs hem op Mattheus 17:20, waar de Here Jezus zegt: ‘Voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.’

De kalief besloot dit te gaan gebruiken voor zijn eigen voordeel. Hij ontbood Vader Abraham, het hoofd van de Egyptische kerk, liet hem het bewuste Bijbelvers zien en vertelde hem het volgende: Ze moesten de berg verplaatsen. Zouden ze daarin falen, dan zou dat het bewijs zijn dat het christendom vals was. Vervolgens zouden ze de keus krijgen tussen moslim worden en de dood. Vader Abraham was verbijsterd en vroeg drie dagen tijd.

Die drie dagen kwamen de christenen bij elkaar om te bidden en te vasten. Op de nacht voor de definitieve confrontatie ontving Vader Abraham een visioen. Daarin kreeg hij de opdracht op zoek te gaan naar een schoenmaker met maar één oog. Hij zocht net zolang totdat hij die man vond.
Toen hij aan deze man, Samaan, vroeg waarom hij blind was aan één oog, vertelde hij dat hij de opdracht uit Mattheus 18:9 serieus had genomen, waarin wordt gezegd dat wanneer je oog je tot zonde verleidt, je het uit moet rukken en weg moet werpen.
Hij had een keer de blote benen van een vrouw gezien en wilde dat niet nog een keer laten gebeuren, waardoor hij tot zonde zou kunnen worden verleid. Het was overduidelijk dat Samaan een toegewijde heilige was.

Vader Abraham vroeg hem of hij met hem mee wilde gaan. De volgende dag ontmoetten zij in de buitenwijken van Cairo de kalief. Samaan begon te bidden en terwijl hij bad, vond er een aardbeving plaats en werd de berg Mokattan, die voor hen lag, een stukje opgetild, zo ver, dat de kalief de zon onder de berg kon zien schijnen.

Samaan begon daarna op de richel van die berg, op vijftig meter hoogte, samenkomsten te houden om God te zoeken en te aanbidden. God gaf hem op een dag in zijn hart op een bepaalde plaats in de rots te hakken. Hij sloeg een gat in de rotswand en ontdekte een enorme spelonk. Die spelonk bleek uitermate geschikt om er een grote kerkzaal in te maken. Eeuwen later zijn nog andere spelonken ontdekt, die nu ruimte bieden aan samenkomsten met tienduizenden mensen.

Sommigen zullen zeggen: dit was vast een visioen. Je gelooft toch niet dat die berg echt werd opgetild. Dit wonder is echter goed gedocumenteerd en vastgelegd in het boek ‘The Biografy of Saint Samaan the Shoemaker’.
Geloven we wat de Here Jezus in die genoemde tekst in Mattheus 17 zegt? Ten diepste komt het aan op geloof. Wanneer we in ons hart twijfelen, zal het zeker niet gebeuren.

Voor die berg mogen we echt wel meer invullen dan alleen een letterlijke berg. Er kunnen andere dingen als bergen in ons leven staan. De weg naar de vervulling van dit gebed zal vaak niet over rozen gaan. Net zoals bij die rotskerken van de Koptische christenen. Ze moeten eerst over de smerige en stinkende vuilnisbelten heen om er te komen. Het kost hen hun waardigheid. Zo kost het ons onze waardigheid, ons eigen ik, als we stoppen met het sjorren aan onze bergen en gaan geloven dat Hij in ons leven de bergen kan verplaatsen.

Dirk van Genderen

12 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 april 2010 om 19:38

  Inderdaad Dirk, de bijbelkenners en schriftgeleerden zeggen wel eens dat de bijbel het absolute betrouwbare Woord van God is, maar zij moeten er dan wel bij vertellen en vooral ons duidelijk maken dat wij de bijbel niet naar de letter of regel moeten lezen, maar naar de Geest van de meestal symbolische bijbelverhalen gaan leven en handelen zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden is komen verkondigen en voorleven. Hij heeft ons de Wil van Zijn Vader (menselijk opgeschreven in de bijbel maar geïnspireerd door de Heilige Geest) komen voorleven tot de kruisdood toe, waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden.
  Als wij dan in Jezus gaan geloven met geheel ons hart en geweten dan ervaren wij vanzelf dat wij “Bergen kunnen verzetten”.
  En dit met Gods-zegen Hub. Eussen

 2. Annelies zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 april 2010 om 15:28

  Dat is nog eens “geloven zoals het in de Bijbel geschreven staat”. Als we hier – (soms) letterlijk, maar vooral in geestelijke zin – een voorbeeld aan gaan nemen, dan zullen Gods wonderen m.i. niet uitblijven.
  Bedankt voor dit stukje. Hopelijk zet het ons allen tot nadenken…

 3. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 april 2010 om 12:19

  Ik heb het vaker gehoord dat er inderdaad letterlijk een berg werd verplaatst door God, zo trouw is God aan zijn woord. Maar ik zie de bergen inderdaad als de problemen in je leven, die God wil verplaatsen, b.v dat je leert er mee om te gaan b.v zoals jij zegt, Dirk. Gods genade is mij genoeg .
  Geweldig dat God je werk uitbreidt met radio en tv, veel zegen toegewenst.

 4. jan kramp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 april 2010 om 13:26

  Ben het van harte met Annelies eens. Ik geloof zelfs dat alles in de Bijbel een diepere zin heeft, zelfs de punten en komma’s.

  De Heere bevolen

  Jan Kramp

 5. John zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 april 2010 om 16:24

  Mooie geschiedenis Dirk. In dit licht deel ik graag de volgende uitspraak die ik eens hoorde op een conferentie: “Vertel niet aan God of mensen hoe groot jouw berg is, maar zeg tegen die berg hoe groot jouw God is!”

 6. I de Looff zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 april 2010 om 18:08

  Geweldig he, ik ben er geweest in 1995 met Open Doors. Heeft veel indruk op me gemaakt, ook hoe de kerken daar moeten leven, tegengewerkt worden, en hoeveel goeds ze doen, b.v. een kerk met kinderopvang zodat moeders kunnen gaan werken, een primitieve “dokterspost” bij een kerk waar een dokter na een dag werken ‘s avonds weer werkt tot iedereen geholpen is, enz.

 7. Feikje de Witt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 april 2010 om 20:17

  Shalom Dirk, wat een machtig mooi verhaal. zo is het. we moeten bidden zonder te twijfelen, want dan lijken we op de golven van de zee staat er in Gods Woord.
  God is trouw. Wat Hij zegt doet Hij.

 8. gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 april 2010 om 21:24

  Tja, Dirk die wonderen gebeuren, geweldig! Ik geloof trouwens ook dat zoals jij beperkt bent door die whiplash, terwijl velen van ons, misschien wel allemaal, voor genezing voor je bidden en daar naar uitzien, God het niet nodig vindt omdat Hij een veel en veel beter plan met jou heeft! Let wel, dat kan.
  Dit is wel mijn persoonlijke ervaring in het wandelen met Hem .

  Ik zegen je in Jezus naam.

 9. br.Antoon Koornstra zegt: zegt:
  Geplaatst op zondag 25 april 2010 om 14:45

  Wij christenen zijn in deze tijd zo gericht op Wonderen, dat we vaak voorbij gaan het Grootste en Belangrijkste Wonder in ons persoonlijk leven, n.l de Wedergeboorte ! Hier van te getuigen, en van de Liefde van Jezus Christus doet Wonderen van verandering in mensen levens,waardoor er vreugde in de hemel is! Dit Wonder heeft Eeuwigheidswaarde! Voor mij bepaalt dit de Betrouwbaarheid van de Bijbel !
  P/s Natuurlijk is het verhaal over de samaan een geweldige geschiedenis !

 10. Lenie zegt:
  Geplaatst op zondag 25 april 2010 om 19:07

  Opnieuw weer hartelijk dank, voor de bijbelse bemoediging uit je commentaar!
  Het deed mij ook denken aan Psalm 18:30, ‘Met U immers loop ik op een legerbende in, en met mijn God spring ik over een muur.’

  Dirk, van harte Gods Zegen en Zijn Kracht toegebeden, ook in de open deuren die je weer hebt gekregen!
  Zelf werd ik ook weer zo vertroost met de woorden uit 2 Cor. 4:7-15, dat bid ik je ook toe, en van harte beterschap!

 11. Gerard van Eijk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 april 2010 om 8:47

  Even nagedacht over de berg. De berg is een berg puin, zoals het verwoeste Jeruzalem met de verwoeste tempel in de tijd van Zerubbabel en Nehemia. In onze tijd moeten we gewoon simpel één op één bouwen aan de geestelijke tempel, dus mensen leiden tot Christus. Zet die berg maar in de zee van de volkeren en vermoei je er verder niet mee. Wij kunnen niet de hele wereld veranderen maar wel een mens een beker koud water geven of een arm om hem of haar heen slaan en zo iets laten zien van wat ons drijft n.l. de hoop c.q. verwachting die wij hebben krachtens de beloften van God en Zijn Zoon Jezus Christus.

 12. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 april 2010 om 17:55

  Beste Dirk, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zo veel heb met legendes die gebeurd zouden zijn. Ik begrijp wel wat er mee bedoeld wordt, het gaat om ons vertrouwen in de Here dat vaak zo klein is. Net als dat Jezus zegt tegen de discipelen dat een kameel sneller door het oog v/d naald zal kunnen dan rijke mensen in de hemel kunnen komen. Hoe zal dat dan geschieden Heer? Jezus zegt dan: bij God is alles mogelijk. Als er soms bergen op je pad komen, kun je er tijdelijk vaak niet overheen kijken, maar vertrouwen hebben dat God bij alles in ons leven aanwezig is als wij Hem daarom vragen, en dan later zeg je: we zijn er toch weer doorheen geholpen.
  Groeten Lida.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden