Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ontdekking in Normandië (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 april 2010, 7:45 door Dirk A A

Een paar jaar geleden waren wij op vakantie in het Franse Normandië. Vanzelfsprekend gingen we er naar de oorlogsstranden, met veel herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ons bezoek aan een zeer groot oorlogskerkhof, prachtig aangelegd aan de zee, was heel aangrijpend. Duizenden witte kruizen in het gras, zo ver je kon kijken. In keurige rijen.

We liepen over de wandelpaden en bekeken de opschriften, de namen. Veel Amerikanen, maar ook veel Canadezen, Engelsen en een aantal Joodse namen, met de Davidsster. Dat was nieuw voor mij, een ontdekking, dat ook Joodse mensen hun leven hadden gegeven voor onze vrijheid.
Ik ben eens gaan zoeken en ontdekte dat alleen al in het Britse geallieerde leger tussen de 26.000 en 30.000 Joden dienst hadden genomen om als soldaat nazi-Duitsland te bevechten. In heel Europa waren Joden actief betrokken bij allerlei verzetsorganisaties, inlichtingendiensten, vluchtroutes et cetera.
Minder bekend zal de oprichting van de Joodse Brigade zijn, als onderdeel van het Britse achtste leger. Deze brigade werd vanaf september 1944 ook actief ingezet aan het Italiaanse front om strijd te leveren met de Wehrmacht en de Waffen SS. De oprichting van deze Joodse brigade hangt ook nauw samen met ontstaan van Israel.

Dit jaar vieren we 65 jaar bevrijding. Bevrijding van het naziregime. Bevrijding van Hitler. Hitler, die je toch wel een voorloper van de antichrist kunt noemen.
Hoe kwam het toch dat ook veel Duitse christenen in hem hun bevrijder zagen? En hoe is het mogelijk dat de meesten zich niet van hem afkeerden toen hij zijn werkelijke gelaat toonde? Het ‘geheim’ van Hitlers macht en invloed ligt zeker in de occulte wereld. Duistere machten hadden een bijzonder grote invloed op hem, en zeker ook in zijn haat tegen het Joodse volk. Gezien de beperkte ruimte kan ik hier nu niet dieper op ingaan.

Ik wil zelf dit jaar bij de herdenking van de bevrijding stilstaan bij de inzet van Joodse mensen in de oorlog voor onze vrijheid. Iets wat wij nauwelijks verdiend hadden, want erg trots op onze inzet voor Joodse mensen tijdens de oorlog kunnen we niet echt zijn. Het allergrootste deel van de Joden die aan het begin van de oorlog in ons land woonden, heeft de oorlog immers niet overleefd. Hoewel er gelukkig vele uitzonderingen zijn, waar landgenoten, gelovig en ongelovig, hun leven in de waagschaal stelden om Joodse mensen een schuilplaats te bieden.

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat over onze houding richting Israel en het Joodse volk. En voor hen die hier onzeker over zijn, zou de inzet van Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid, reden genoeg kunnen zijn om uit dankbaarheid toch voor hen op te komen. Zij gaven hun leven voor ons toen wij in grote nood verkeerden. Dan kunnen wij ons toch niet afzijdig houden wanneer zij in nood zijn? Israel komt steeds meer alleen te staan, zeker nu de opstelling van de Amerikaanse president Barack Obama richting Israel steeds kritischer wordt. De dreiging uit Iran is zeer reëel en de druk vanuit de hele wereld om afstand te doen van Oost-Jeruzalem wordt alsmaar verder opgevoerd.

Deze steun kunnen we op vele manieren realiseren. Bijvoorbeeld via de media. Aangezien we in het mediatijdperk leven, waar de strijd vaak in de media wordt uitgevochten, wordt het belang hiervan nogal eens onderschat. Laat dit een appèl zijn op alle lezers die actief zijn in de media.
We kunnen Israel en het Joodse volk daadwerkelijk steunen door er als toerist heen te gaan, door Israëlische producten te kopen, door financiële steun en op tal van andere praktische manieren.

Speciale aandacht wil ik vragen voor geestelijke steun aan Israel en aan het Joodse volk, omdat ik geloof dat er een geestelijke strijd woedt om land en volk. En hoe kunnen we die geestelijke strijd voeren?
Door Israel te zegenen (Genesis 12:3). Door als een Aaron en Hur de armen van Mozes omhoog te houden (Exodus 17:12) in de strijd tegen Amelek. Door te bidden om de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Door als een wachter op de muren van Jeruzalem te staan, nooit te zwijgen en de Here eraan te herinneren dat Hij Jeruzalem zal grondvesten en stellen tot een lof op aarde (Jesaja 62:6 en 7).

Dirk van Genderen
(Dit artikel staat ook in Het Zoeklicht.)

8 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 april 2010 om 15:14

  Een geweldig moralistisch verhaal met een warm christelijk pleidooi van Dirk, waarom wij Christenen Israel en het Joodse volk, (vooral nu zij in “nood” zijn, omdat zelfs christelijke landen b.v. Amerika steeds kritischer worden op hun “zelfsverdedigings”-beleid), geestelijk maar ook daadwerkelijk nu moeten steunen. Niet alleen vanuit bijbelse gronden (Jezus is per slot van rekening van Joodse afkomst) maar het is ook voor ons christenen een “ereschuld” aflossen, voor de wijze waarop wij in de Tweede Wereldoorlog de Joden hebben laten afvoeren (soms nog hebben verraden) naar de concentratiekampen. Indirect hebben wij toen eigelijk “broeder-moorden” meegepleegd. Laten wij ons christen-zijn daarom nu daadwerkelijk meer laten zien en horen, speciaal voor onze Joodse medebroeders en -zusters. Denk aan Jezus 1e gebod: Heb uw naaste lief gelijk uzelf.
  Mede-broeder Hub.Eussen

 2. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 mei 2010 om 8:22

  Hoe zit het eigenlijk met de Palestijnen? Dit zijn de vijanden van Israel en worden door de Israeli’s zelf en de vele vrienden voor Israel gezien als bedoeïenen (rondzwervende Arabieren), allemaal terroristen, minderwaardig volk dat niet meetelt en daarom niet gered kan worden door het bloed van Jezus Christus, althans dat wordt gesuggereerd (!) terwijl nog niet zo lang geleden 80% van de bevolking van Bethlehem christen was! Velen van hen zijn geëmigreerd omdat zij zich in de steek gelaten voelden door hen die zich
  christenen noemen, maar niet wedergeboren zijn.

 3. Alie en Martin Meijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 mei 2010 om 13:11

  Shalom Dirk,
  Wij hebben in Delft een Israel gebedsgroep,
  om de 14 dagen komen wij bij elkaar.
  Gebed is de sleutel tot alle oplossing
  Wij wensen jou nog meer inzicht van de Heilige Geest van harte toe.
  Gods zegen en groet van ons.

 4. Gossen Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 2 mei 2010 om 16:24

  Ik ben vorige maand nog 10 dagen in Israel geweest, je ervaart dat de mensen daar hoe langer en meer alleen komen te staan. Maar door daarheen te gaan, bemoedig je het joodse volk des te meer. Het zou juist goed zijn als de christenen in dit land een keer op bezoek zouden gaan. Maar ik ben er erg van geschrokken alleen al in mijn eigen omgeving hoe de reacties waren naar mij toe, negatief; vooral dat zegt wel hoe het hier in dit land staat tegen Israel. (christelijk Nederland)
  Gossen Bos. Terschelling.

 5. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 mei 2010 om 14:16

  Beste Dirk, in elke oorlog is zoveel onrechtvaardigheid en wat de joden is overkomen terwijl de meeste mensen toekeken, is ook helemaal niet te begrijpen. Het begon al met de verplichte ster te dragen en op heel veel plaatsen niet meer mogen komen. Afzondering dus! Velen vertrokken op tijd, anderen konden niet geloven wat er gaande was. Ik zie het ook als een geestelijke strijd, wat ook al tijdens de Bijbel gaande was, ze werden verdreven en afgemaakt door vijanden. Pas als ze naar de Here riepen in hun benauwdheid kregen ze een richter van God en ging het weer goed. Het volk wordt zeer gehaat door de Satan omdat het Gods volk en land is, en helaas net als in de jaren 30 en 40 zijn er nu ook velen die Israel haten. We weten uit Gods woord dat er ook nog een zware tijd voor Israel zal komen, tot ze zich gaan bekeren en tot God gaan roepen. Laatst las ik nog een boek over de Holocaust, het is verschrikkelijk wat dat volk aangedaan is, ook in Nederland! Daarom is het herdenken ook zo nodig en ook voor alle gevallenen, die Joden gehuisvest hebben, in het verzet zaten of meegevochten hebben. Als ik dan lees hoe de Christenen ook al dwars gezeten worden, ook in ons land wordt het mij wel eens bang te moede. Zoveel mensen worden al jaren gevangen gehouden in kampen vanwege hun geloof en ondergaan de ergste dingen, we kunnen alleen maar voor ze bidden om kracht! En dat de Leiders van die landen tot bekering kunnen komen zodat ze zien wat ze werkelijk doen. Bid voor uw vijanden, dat vinden we vaak zo moeilijk, maar de Here wil dat niemand verloren gaat.
  Gods zegen toegewenst.

 6. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 mei 2010 om 12:47

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Vandaag is het 65 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de nazi tirannie.
  Mijn familie is hier actief bij betrokken geweest, de jongste broer van mijn vader was in de oorlog met hulp naar Frankrijk gevlucht en vandaar overgestoken naar Engeland en later met de invasie bij de Irene brigade terug gekomen (met hem had ik een heel goede band ) en hoorde van hem over de vreselijke dingen.
  Een andere broer van mijn vader zat in Bergen-Belsen en is later bevrijd door de Amerikanen.

  Later werd hij een van de vrienden van Johan Maasbach en deed veel in evangelisatie en zending.
  Heeft heel veel geleden door de nazi’s.
  Zelf was ik 10 jaar bij de bevrijding en heb alles toch bewust mee gemaakt.
  De honger en ziektes zoals typhus en honger oedeem (en ondervind hiervan nog steeds de naweeen.
  Vanuit de roots van moederskant Joods uit Tsaristisch Rusland.
  Sinds 1976 na een ontmoeting tijdens een langdurig ziek zijn met HA MASSJIACH YESHUA is voor mij persoonlijk niets meer hetzelfde gebleven.
  Sindsdien is er een brandende liefde voor mijn volk Israel in mijn hart, en die wordt alleen maar groter en groter.
  Het valt mij op dat veel christenen steeds meer en meer kritiek hebben op het joodse volk en op Israel, en nog steeds niet begrijpen hoe ze moeten staan tegenover de wortel waarop ze zijn geent.
  We leven Nu in de tijd dat het oordeel van JHWH komt over hen die Sion haten (tenzij ze zich bekeren).
  En ik bid en hoop dat bij ons die ook op deze site zitten er een grote bewogenheid mag zijn voor GODS volk.
  U allen en ook jij Dirk een echt gemeend Shalom in YESHUA Die komt.
  Jullie br. Lou.

 7. br.Antoon Koornstra zegt: zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 mei 2010 om 12:35

  Beste broeder Dirk, jouw schrijven is mij uit het hart gegrepen, jouw oproep om via de media een Bijbels Pro Israël geluid te laten horen, wordt niet op prijs gesteld. Ik probeer regelmatig een stukje geplaatst te krijgen, maar zowel onze Provinciale krant, noch het streekblaadje zijn bereid een ingezonden stukje te plaatsen. Ook al is het een reactie op een schrijven! Voor deze week
  had ik een stukje opgestuurd met de titel: Opdat wij niet vergeten! Het ging over het feit dat wij in ons land al 65 jaar in vrede mogen leven! En ook over de Joden na de Holocaust, die zelfs in hun eigen land, nog geen dag in vrede hebben kunnen leven. Ik ben geëindigd met: Opdat wij de Joden niet vergeten!

 8. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2010 om 7:58

  Ter verduidelijking: De (heilige) wortel waarop wij zijn ge-ent, is Christus. De natuurlijke takken zijn Israel; de wilde loten zijn de wedergeboren christenen die deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid. Wat de vorige schrijver bedoelt, is dat wij ons niet moeten beroemen tegenover de natuurlijke takken! God is bij machte ook die opnieuw te enten, hetgeen zeker zal gebeuren!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden