Ontdekking in Normandië

Een paar jaar geleden waren wij op vakantie in het Franse Normandië. Vanzelfsprekend gingen we er naar de oorlogsstranden, met veel herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ons bezoek aan een zeer groot oorlogskerkhof, prachtig aangelegd aan de zee, was heel aangrijpend. Duizenden witte kruizen in het gras, zo ver je kon kijken. In keurige rijen.

We liepen over de wandelpaden en bekeken de opschriften, de namen. Veel Amerikanen, maar ook veel Canadezen, Engelsen en een aantal Joodse namen, met de Davidsster. Dat was nieuw voor mij, een ontdekking, dat ook Joodse mensen hun leven hadden gegeven voor onze vrijheid.
Ik ben eens gaan zoeken en ontdekte dat alleen al in het Britse geallieerde leger tussen de 26.000 en 30.000 Joden dienst hadden genomen om als soldaat nazi-Duitsland te bevechten. In heel Europa waren Joden actief betrokken bij allerlei verzetsorganisaties, inlichtingendiensten, vluchtroutes et cetera.
Minder bekend zal de oprichting van de Joodse Brigade zijn, als onderdeel van het Britse achtste leger. Deze brigade werd vanaf september 1944 ook actief ingezet aan het Italiaanse front om strijd te leveren met de Wehrmacht en de Waffen SS. De oprichting van deze Joodse brigade hangt ook nauw samen met ontstaan van Israel.

Dit jaar vieren we 65 jaar bevrijding. Bevrijding van het naziregime. Bevrijding van Hitler. Hitler, die je toch wel een voorloper van de antichrist kunt noemen.
Hoe kwam het toch dat ook veel Duitse christenen in hem hun bevrijder zagen? En hoe is het mogelijk dat de meesten zich niet van hem afkeerden toen hij zijn werkelijke gelaat toonde? Het ‘geheim’ van Hitlers macht en invloed ligt zeker in de occulte wereld. Duistere machten hadden een bijzonder grote invloed op hem, en zeker ook in zijn haat tegen het Joodse volk. Gezien de beperkte ruimte kan ik hier nu niet dieper op ingaan.

Ik wil zelf dit jaar bij de herdenking van de bevrijding stilstaan bij de inzet van Joodse mensen in de oorlog voor onze vrijheid. Iets wat wij nauwelijks verdiend hadden, want erg trots op onze inzet voor Joodse mensen tijdens de oorlog kunnen we niet echt zijn. Het allergrootste deel van de Joden die aan het begin van de oorlog in ons land woonden, heeft de oorlog immers niet overleefd. Hoewel er gelukkig vele uitzonderingen zijn, waar landgenoten, gelovig en ongelovig, hun leven in de waagschaal stelden om Joodse mensen een schuilplaats te bieden.

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat over onze houding richting Israel en het Joodse volk. En voor hen die hier onzeker over zijn, zou de inzet van Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid, reden genoeg kunnen zijn om uit dankbaarheid toch voor hen op te komen. Zij gaven hun leven voor ons toen wij in grote nood verkeerden. Dan kunnen wij ons toch niet afzijdig houden wanneer zij in nood zijn? Israel komt steeds meer alleen te staan, zeker nu de opstelling van de Amerikaanse president Barack Obama richting Israel steeds kritischer wordt. De dreiging uit Iran is zeer reëel en de druk vanuit de hele wereld om afstand te doen van Oost-Jeruzalem wordt alsmaar verder opgevoerd.

Deze steun kunnen we op vele manieren realiseren. Bijvoorbeeld via de media. Aangezien we in het mediatijdperk leven, waar de strijd vaak in de media wordt uitgevochten, wordt het belang hiervan nogal eens onderschat. Laat dit een appèl zijn op alle lezers die actief zijn in de media.
We kunnen Israel en het Joodse volk daadwerkelijk steunen door er als toerist heen te gaan, door Israëlische producten te kopen, door financiële steun en op tal van andere praktische manieren.

Speciale aandacht wil ik vragen voor geestelijke steun aan Israel en aan het Joodse volk, omdat ik geloof dat er een geestelijke strijd woedt om land en volk. En hoe kunnen we die geestelijke strijd voeren?
Door Israel te zegenen (Genesis 12:3). Door als een Aaron en Hur de armen van Mozes omhoog te houden (Exodus 17:12) in de strijd tegen Amelek. Door te bidden om de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Door als een wachter op de muren van Jeruzalem te staan, nooit te zwijgen en de Here eraan te herinneren dat Hij Jeruzalem zal grondvesten en stellen tot een lof op aarde (Jesaja 62:6 en 7).

Dirk van Genderen
(Dit artikel staat ook in Het Zoeklicht.)