Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Op pelgrimreis naar de eeuwigheid (4 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 mei 2010, 13:57 door Dirk A A

In de 17e eeuw schreef de Engelse predikant John Bunyan het zeer bekend geworden ‘The Pilgrims Progress’, in het Nederlands vertaald als ‘De christenreis naar de eeuwigheid’. Een mooiere titel was wellicht ‘De Pelgrimreis naar de eeuwigheid’ geweest, maar dat terzijde.

Bunyan schreef het boek in 1675 in de gevangenis. Drie jaar later werd het voor het eerst uitgegeven. Het boek is nog steeds verkrijgbaar en is al in 125 talen verschenen.
John Bunyan stelt in de boek de Here Jezus overduidelijk centraal. Hij wijst de lezers naar Hem, naar het kruis, waar we vergeving van zonden ontvangen. Ook tekent hij de weg van de pelgrim, door dit leven heen, onderweg naar de hemelse heerlijkheid.

Aan dit boek moest ik denken bij het schrijven van dit commentaar, naar aanleiding van een eindtijdboodschap die ik van een lezer van de nieuwsbrief ontving. We leven tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Here Jezus. In Zijn hemelvaart heeft Hij krachtig bewezen de Zoon van God te zijn. Hebreeën 12:2 zegt dat Hij gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde (Mattheus 28:18). Wat een troost om dat te mogen weten. En tegelijk verwachten we Zijn wederkomst met groot verlangen.

Als we de Here Jezus mogen kennen, zijn we pelgrims, onderweg naar de eeuwigheid. Het komt erop aan dat we echte pelgrims zijn. Vandaar dat ik wees op dat boek van Bunyan. Het is alweer jaren geleden dat ik dat boek heb gelezen. Maar één beeld staat me nog steeds helder voor ogen.
Het ging over een mens, en dat kan heel goed iemand zijn die wij christen noemen, die wellicht elke week trouw naar de kerk gaat, en die zeer gebukt ging onder zijn zonden. Hij sjouwde ze mee op zijn rug. Hoe kon hij van de zondelast worden bevrijd?
Weet u hoe dat gebeurde? Toen hij bij het kruis kwam, de heuvel opliep en keek naar het kruis, viel het zondepak van zijn rug af, de helling af. Hij was bevrijd, verlost, door een blik op het kruis, op de Here Jezus.

Verder gaat het in dat boek over de pelgrimstocht van de christen door dit leven heen. Op een heel beeldende manier wordt dat beschreven.
Er komt zoveel op de pelgrim af, goede dingen, maar ook verleidingen. Daarom is het zo belangrijk ons oog gevestigd te houden op de Here Jezus alleen. En te luisteren naar Zijn woorden. Er wordt zoveel over Hem gezegd, wat niet van Hem is. De wereld heeft nodig, dat Zijn woorden daadkrachtig worden verkondigd en in praktijk worden gebracht, in het open veld, buiten de veilige kerkmuren.

Zijn Woord is levend en krachtig. Het gaat erom dat Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn kracht en Zijn blijdschap meer en meer zichtbaar worden in Zijn volgelingen, nu zo duidelijk zichtbaar wordt dat de Zijn wederkomst nabij is.
Denk eens aan het hogepriesterlijke gebed van de Here Jezus, in Johannes 17. Daar bidt Hij Zijn Vader om eenheid van allen die in Hem geloven. Dat betekent niet zozeer dat we dan allemaal maar in één kerk moeten gaan zitten, of zo’n eenheidskerk met menselijk vernuft moeten organiseren, maar dat we elkaar aanvaarden in de Here Jezus, of we nu in Kerk A zitten of in gemeente B.

Over een paar dagen vieren we weer het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. Iedere gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest wil ons kracht en moed geven om ons christen-zijn zichtbaar te laten worden.
Ga eens lezen in het Bijbelboek Handelingen, hoe de apostelen al op het Pinksterfeest en ook daarna vrijmoedig het woord van God spreken en niet kunnen zwijgen. Ze zijn bereid ervoor opgepakt te worden en bestraft. En ze zijn zelfs bereid hun leven te geven voor de zaak van hun Heiland. Ze verheugen zich erover dat ze verwaardigd zijn voor de Naam van de Here Jezus smaadheid te lijden (Handelingen 5:41).

Hoe is dat bij ons? Is het over het algemeen niet wat magertjes gesteld met ons getuigenis in de samenleving? In onze gemeente durven we onze stem wel te verheffen, maar doen we het ook op ons werk, op school, in de media, in de politiek, in onze familie of waar dan ook? Ik zeg dit net zo goed tegen mezelf.
We hebben toch de beste boodschap die er is. Door Gods genade mogen we de Waarheid kennen. Laten we de Here bidden om vrijmoedigheid om in Zijn kracht ons christen-zijn te laten zien en horen.

Sommigen zijn geroepen de boodschap door te geven in woord en daad, anderen staan biddend achter hen, en ondersteunen hen financieel. Dan is het niet zo dat het werk van de één belangrijker is dan dat van de ander. We hebben elkaar nodig en laat de Here u hierin maar leiden. Hij wil ons allen inschakelen.
Het staat zo mooi in 1 Petrus 2:5: ‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus’.

Ondertussen komt de wederkomst van de Here Jezus snel naderbij. Snel, zeg ik met grote nadruk. Als ik let op de ontwikkelingen in het wereldgebeuren en in het Midden-Oosten, dan lijkt het steeds sneller te gaan. Wellicht ga ik hier binnenkort een keer dieper op in.

Zo mogen we als pelgrims onze levensreis vervolgen. Onze blik gericht houdend op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, de Here Jezus Christus (Hebreeën 12:2). Als frontsoldaten van Hem, in Zijn kracht en gevuld en geleid door de Heilige Geest. Onderweg naar Zijn grote toekomst, de komst van Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Wat een dag zal dat zijn als we Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht.

Dirk van Genderen

4 Reacties

 1. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2010 om 8:13

  Voor allen die de Here Jezus werkelijk toebehoren, is een nog veel schittender toekomst weggelegd dan het Rijk van vrede en gerechtigheid: namelijk het Vaderhuis. Paulus maakt in zijn late(re) brieven duidelijk, dat wij hemelburgers zijn. Blijkens Efeziërs 2 zijn wij reeds mét Christus gezet IN de Hemelse Gewesten. Volgens Corinthiërs 15 ontvangen wij bij de opstanding UIT de doden een hemels lichaam. Gelukkig belooft ook onze Heiland zelf in Johannes 14 dat wij een hemelse bestemming hebben, n.l. het Huis van de Vader. Dáárheen zullen wij gaan, door onze Heiland zelf gebracht tot het hart van onze God en Vader.
  Wat een gelukzalige toekomst voor IEDER die gelooft in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland!!

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 mei 2010 om 10:14

  Beste Dirk.

  Ja Dirk, laten we bidden voor kracht voor ons. Met het kruis als uitzicht. Laten wij ten strijde trekken, met het woord van Jezus. Laat ons samenkomen, om elkaar te bemoedigen. Wij moeten ons niet meer inhouden. De tijd is gekomen. Israel wordt steeds meer onderdrukt. Ook door Christenen. Wij mogen het joodse volk niet meer laten vallen. Dirk, laten wij met ons allen ten strijde trekken om het levende woord te verkondigen. Laat een opwekking komen over Nederland. Laat ons uitspreken waar wij voor staan. Wij hebben niks te verliezen, alleen maar te winnen.
  Heer, geef ons kracht om uw woord met daad en kracht te verkondigen. Laat ons niet door angst overmannen, maar door moed. Heer, laat de Heilige Geest in ons spreken, geef ons kracht. Heer, geef ons kracht om samen met het joodse volk ten strijde te trekken tegen het kwaad. Heer, laat de eenheid onder ons, christenen terugkeren. Jezus help ons in onze strijd. Net zoals in handelingen 2 staat omschreven. U was bij ons met wonderen, wij spraken met 1 tong. Genezingen vonden plaats en uw woord werd overal verkondigd.
  Here Jezus, laat uw geest over Nederland waaien, en ons kracht geven om met het levende woord, de strijd aan te gaan.

  Vriendelijke groet Rene

 3. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zondag 16 mei 2010 om 10:14

  Een mooi lied voor vandaag – en in aansluiting op alles wat hiervoor geschreven werd – is het volgende (je kunt het zingen op de melodie van Psalm 6):

  Hoe lang laat U ons wachten?
  Gaan al onze gedachten
  niet naar Uw toekomst uit?
  Laat nu de regen stromen,
  de wind, Uw adem komen,
  de stroom die niemand stuit.

  Nu U bent opgevaren
  staan wij omhoog te staren
  en vragen waar U blijft.
  Heer, laat ons niet als wezen,
  zend Hem die ons leert lezen
  de woorden die U schrijft.

  Wolk boven onze hoofden,
  ontsteek wat U beloofde:
  het vuur dat ons geleidt!
  Zet ons in lichterlaaie,
  laat Hem ons hart doorwaaien
  die troost en voor ons pleit.

  Het is lied 73 uit de bundel van A.F.Troost “Zingende gezegend”.

 4. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2010 om 9:30

  Bidt dat de kerk haar verantwoording ten opzichte van Israel op zich neemt:

  Want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen hebben deel gekregen behoren zij ook met hun stoffelijke goederen heb te dienen, de kerk mag net zoals Ruth onder de vleugels van de God van Israel schuilen

  Ruth zei: Uw G’d is mijn G’d en uw volk is mijn volk, dus Ruth had de heidense gebruiken achter zich gelaten en de G’d van Israel gediend.
  Zo behoort ook de kerk de heidense invloeden (Roomse leer) achter zich te laten en de Hoogtijdagen, Feestdagen en inzettingen van YHWH te onderhouden. (www.bazuin.nu)

  Groet en shalom Parel

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden