Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidden om een atoombom op Iran? (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 mei 2010, 8:21 door Dirk A A

Ik kom wel christenen tegen die het liefst willen dat Israel of Amerika zo snel mogelijk een atoombom op Iran gooit. Om af te zijn van president Amadinejad en ter bescherming van Israel. En ze bidden hier ook om. Ik geloof niet dat zo onze houding moet zijn.

Ik zal u uitleggen waarom. Allereerst wil ik nadrukkelijk stelling nemen tegen het Iraanse bewind, dat werkelijk een zeer grote bedreiging vormt voor Israel, ook via steun die wordt gegeven aan onder meer Syrië, Hezbollah en Hamas. Daar doe ik niets aan af. En het is noodzakelijk dat de wereld Iran zwaar onder druk zet en krachtig aandringt op een koerswijziging. En we mogen zeker bidden om de val van de huidige Iraanse leiders. Maar wanneer we een atoombom op Iran gooien, zullen al die miljoenen mensen die de Here Jezus niet kennen, voor eeuwig verloren gaan. En ook heel veel christenen zullen dan worden gedood.

Op tal van websites, in allerlei boeken en artikelen en in spreekbeurten verwijzen sprekers en voorgangers graag naar Ezechiël 38 en 39: de aanval van Gog op Israel, waar ook Iran aan mee gaat doen. Een aanval die spoedig wordt verwacht. Nadrukkelijk roep ik op tot het betrachten van terughoudendheid in het duiden van de profetieën.

En natuurlijk zal deze opmerking mij door sommigen niet in dank worden afgenomen. Het zij zo. Wees ervan overtuigd dat ik de profetieën serieus neem en geloof dat we leven in de laatste dagen. En tussen twee haakjes: Het is zinloos om te proberen de verwezenlijking van deze beide hoofdstukken te voorkomen, bijvoorbeeld door de vernietiging van Iran. Zeker, we zijn geroepen te bidden om de vrede van Jeruzalem, maar laten we niet vergeten dat God zelf Zijn Woord, en dus ook deze beide hoofdstukken uit Ezechiël 38 en 39, zal vervullen. Er komt een moment dat het onafwendbaar is.
Maar belangrijker dan precies te weten hoe het tot in detail zal gaan in de laatste dagen voor de wederkomst is dat we voor 100 procent gericht zijn op de Here Jezus.

Al eerder schreef ik over een grote opwekking die gaande is in Iran. Wist u dat er mensen uit Iran waren onder degenen die tot geloof kwamen na de uitstorting van de Heilige Geest op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem: de Parten, de Meden en de Elamieten (Handelingen 2:9). En in Jeremia 49:39 zegt de Here dat Hij in de laatste dagen een keer zal brengen in het lot van Elam, waarmee gedoeld wordt op het huidige Iran.

Het kan goed zijn dat wij anno 2010 getuige zijn van deze ‘keer in het lot’ waarover Jeremia spreekt. Ondanks de zware druk vanuit het huidige regime is de kerk springlevend in Iran en is het bijna onmogelijk geworden de aantallen mensen die tot geloof komen, nog te tellen. Deze opwekking in dit moslimland zou wel eens een belangrijk eindtijdsignaal kunnen zijn.

Ondanks de zware tegenwerking van de Iraanse autoriteiten komen zeer velen tot geloof in de Here Jezus. Ook al moeten ze ondergronds hun christen-zijn beleven. Lazarus Yeghnazar, een Iraanse evangelist in Engeland, die via televisie en internet met zijn zendingsorganisatie 222 Ministries (www.222ministries.com) het Evangelie verspreidt in Iran, stelt dat veel ‘ondergrondse’ kerken zo onvoorstelbaar snel groeien, dat sommige leiders zich afvragen of ze niet even wat minder nadruk op evangelisatie moeten leggen. Een kerkleider vertelde dat ze zijn gestopt met het delen van het geloof omdat iedere Iraniër aan wie ze het Evangelie vertelde, tot geloof kwam. Er zijn niet genoeg Nieuwe Testamenten voor iedereen en men kan de begeleiding van nieuwe gelovigen niet meer aan.

Yeghnazar is zich zeer bewust van de dreiging die er uitgaat van Iran. ‘Dit land traint al dertig jaar lang terroristen en zit achter de groei van Hezbollah, achter de Palestijnse Intifada en zelfmoordaanslagen. En tegelijkertijd is het waar dat er niet eerder zo’n open deur voor het Evangelie in Iran was als nu. De nieuwe gelovigen downloaden in grote aantallen het Nieuwe Testament op hun MP3-spelers, Bijbels worden het land binnen gesmokkeld en voorgangers worden getraind om nieuwe gemeenten te beginnen.’

Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat er momenteel op geestelijk terrein gebeurt in Iran. Er woedt een zware geestelijke strijd. Wij hebben Iran misschien afgeschreven, maar God niet. We mogen bidden dat het opwekkingsvuur ook de Iraanse leiders aanraakt.
Laten we ook bidden voor de mensen die pas tot geloof zijn gekomen, dat ze goed opgevangen zullen worden en dat God ze genade zal geven om standvastig te blijven in het geloof, ook als ze te maken krijgen met vervolging en onderdrukking. En laten wij de Here danken voor wat Hij doet in Iran en vol verwachting uitzien naar meer.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 mei 2010 om 12:11

  Beste “frontsoldaat” Dirk,
  Inderdaad Dirk, wij Christenen kunnen (moeten) het zendelingenwerk, de bijbelverspreidende organisaties en de christelijke mediakerken, die wereldwijd, dus ook in Iran, verkondigend werkzaam zijn, steunen door gebed en/of financieel.
  Zodoende werken wij dan INDIRECT mee aan Gods-Vredesrijk dat komende is en dit met Gods-zegen.
  Hub. Eussen.

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 mei 2010 om 21:35

  Inderdaad Dirk lijkt het me wat kort door de bocht om te bidden dat Amerika een atoombom op Iran gooit. Beter is het om die president het Evangelie te brengen/verkondigen. God verandert mensen, dat geloven wij immers toch.
  Denk aan Anne van der Bijl die met zoveel wereldleiders heeft mogen spreken en zo de Blijde Boodschap heeft kunnen doorgeven. Of de mensen met wie hij sprak hun hart geopend hebben voor de Here, dat weten we natuurlijk niet, maar het zaadje is in ieder geval geplant.
  Zoals je terecht opmerkt: er woedt een geestelijke strijd, niet alleen daar, maar ook in eigen land. Het blijft zeer noodzakelijk om voor bekering te bidden, maar ook te tonen dat wij Christenen niet beter zijn maar wel door Genade een ander mens zijn geworden.
  Ik heb overigens onlangs vernomen dat zowel in het CDA als in de PVV enkele christenen zitten, dus het is m.i. ook zaak voor hen te bidden.

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 mei 2010 om 22:46

  Beste Dirk,

  Ik ben het geheel met de inhoud van je artikel eens. Trouwens, geloven dat rampen en oordelen komen is één ding, maar bidden dat die rampen en oordelen ook spoedig komen is m.i. (mild gezegd) niet echt Bijbels. Laten we inderdaad liever bidden voor het EEUWIG BEHOUD van zoveel mogelijk zielen.
  De diverse opwekkingen in zoveel “niet christelijke” landen is m.i. ook geheel in overeenstemming met “De gelijkenis van de koninklijke bruiloft” volgens Mattheüs 22 vers 1-14. Degenen die al eerder voor deze “koninklijke bruiloft” zijn uitgenodigd (de “oorspronkelijke” christenen) hebben vaak allerlei verontschuldigingen. Ze zijn drukker met wereldse zaken dan met de Bruiloft en Wederkomst van Jezus Christus (je zou kortweg kunnen zeggen: een teken van de voorspelde “afval” en/of lauwheid van de gelovigen). Dan stuurt de koning zijn dienstknechten erop uit om ‘nieuw volk’ voor dit bruiloftsfeest uit te nodigen – volgens Lukas 14 vers 21-23 zijn dit degenen die (in geestelijke zin) “arm, verminkt, kreupel en blind” zijn – en die geven massaal gehoor (kortweg gezegd: een teken van ‘de beloofde opwekking’).
  In Mattheüs 22:14 lezen wij dan: “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Korte uitleg: Want vele christenen zijn voor deze (Goddelijke) bruiloft uitgenodigd, maar weinig zijn uitverkoren, dat wil zeggen: weinig christenen zullen ook echt voldoen aan DE JUISTE GEESTELIJKE HARTSGESTELDHEID (zie ook Matth. 25:10b-12). Een hartsgesteldheid die vooral die nieuwe gelovigen m.i. wel zullen bezitten. Juist ook omdat het geloven in Christus hun, in die “niet christelijke” landen, vaak veel (en regelmatig ALLES) kost.

 4. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2010 om 12:25

  Ik hoop echt dat dit jaar, of volgend jaar de antichrist aan de macht komt. Ik hoop daarom ook dat deze zomer de pleuris uitbreekt. Dan is ook de Opname lekker nabij en kunnen wij deze wereldzooi gelukkig verlaten.

  De antichrist zal aan de macht komen wanneer er in de E.U. de noodtoestand wordt afgekondigd en 10 landen de macht aan Mr. 666 wordt overgedragen (Recommendation 666, te vinden op https:\/\/www.gezegend.com/Artikelen/Romeins%20Imperium/RE1.htm). De noodtoestand zal zeer binnenkort afgekondigd worden tijdens een enorme crisis met chaos, protesten en onlusten. Deze enorme crisis kan veroorzaakt worden door de huidige economische crisis, in combinatie met een grote oorlog in het Midden-Oosten waarbij de olietoevoer wordt afgesloten. Het gevolg is dat Mr. 666 binnen de E.U. orde op zaken gaat stellen, het valse verbond met Israël gaat sluiten, vrede in het Midden-Oosten zal bewerkstelligen en alle schulden zal hij in een wereldwijde schuldsanering kwijtschelden. Maar zodra hij dat allemaal voor elkaar heeft gekregen, ontpopt hij zich als de allerwreedste dictator die er ooit geweest is! De 7 jaar durende Grote Verdrukking.

  Bizar hé dat de verkiezingen op 9-6 vallen.

  Links:

  Oordelen over de naties:

  https:\/\/members.casema.nl/rpmnet/actueel/oordelen01.htm
  https:\/\/members.casema.nl/rpmnet/actueel/oordelen02.htm

  Lukt het de EU-leiders nog Europa te redden?

  https:\/\/www.rtl.nl/%28/financien/rtlz/home/%29/components/financien/rtlz/redactie/column/tissen/2010/articles/0525_1650_tissen_kan_europa_nog_gered.xml

 5. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2010 om 20:38

  Al een aantal jaren bestaat de ontroerende site Prayforiran.com (Bid voor Iran).
  Dappere en begaafde gelovigen startten die met een verzoek 40 dagen voor hun land te bidden. Elke dag schreven ze een stukje over Iran en lieten daarbij ook foto’s zien.
  Het heeft mij voorgoed met de broeders en zusters daar verbonden. Sommige voorgangers zijn gedood en toch gaan hun kinderen in het spoor van hun vader verder.
  Ik moet er dan ook niet aan denken, dat zij zouden kunnen omkomen door een atoombom of iets dergelijks.

  Jezus zei, dat eerst alle volken het evangelie zal worden verkondigd en dat dan het einde komt.
  Op dit moment lijden Christenen het ergst in landen waar een moslimregering is. Zo wordt ook daar hun getuigenis gehoord en hun levenshouding gezien. Juist het feit, dat ze liever sterven dan Jezus afzweren, zet mensen aan het denken.

  Laten we elke dag voor hen bidden!

 6. Alie en Martin Meijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 mei 2010 om 20:50

  Shalom Dirk,
  Als de EU-leiders door blijven gaan met die doodswetten zoals abortus enzovoorts
  zonder rekening met de Eeuwige te houden,
  dus in eigen kracht, zal het ze niet lukken de EU te redden.
  Verder ben ik het met U en de onderstaande reacties eens
  Gods zegen en groet van Alie en Martin Meijer.

 7. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2010 om 13:26

  Ik vind het bijzonder dat er zoveel mensen tot geloof komen in Iran, maar ze moeten niet stoppen met evangeliseren omdat ze niet genoeg bijbels hebben. God is creatief genoeg om er iets op te bedenken, het rijk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt.
  En God bepaalt nog altijd wanneer wat gebeurt, dus bidden om een bom op Iran lijkt me meer een vleselijk gebed en niet een gebed wat door de Geest word geleid.
  Ik zou willen dat mensen in Nederland zo massaal tot geloof zouden komen.

 8. br.Antoon Koornstra zegt: zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2010 om 15:36

  Beste br. Dirk, allereerst hartelijk dank voor jouw visie en schrijven. Ik moet hierdoor steeds vaker denken aan Efeze 6:12. We worden steeds meer geconfronteerd met het feit dat we beland zijn in de laatste fase van de geestelijke strijd! Alles woelt hier om verandering, daar hoort ook het dreigend verbaal geweld van uit Iran tegenover Israël bij. Wij zijn de eerste bevoorrechtte christelijke generatie die het profetisch “draaiboek” van God nauwkeurig in vervulling zien gaan ! Hij heeft de wereld in Zijn hand, er zal niet een jota of titel vergaan (Matth. 5:18). God roept ons op tot geestelijke oorlogvoering, niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, n.l. Gebed en Evangelieverkondiging!

 9. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zondag 30 mei 2010 om 16:35

  Beste Dirk, bedankt voor je evenwichtige en Bijbelse benadering van het gegeven dat mensen willen bidden voor de vernietiging van Iran door een atoombom. Dit gebed lijkt mij niet te voldoen aan het criterium “bidden naar Gods wil”. Het commentaar van Moi stuit mij een beetje tegen de borst. Vrij grof gesteld en vreemde voorzeggingen. Wat bedoelt hij met 9-6, de datum van de verkiezingen? Laten we waakzaam zijn en ons toerusten met de wapenrusting uit Efeze 6. Sterkte en Gods zegende nabijheid toegewenst, Dirk.

 10. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 juni 2010 om 20:42

  Beste broeder Dirk.
  Een goed artikel. Laten we inderdaad niet worden zoals de satan het zou willen. We hebben niet het recht om op Gods troon te zitten, alleen Hij heeft het laatste Woord. We mogen hoop putten uit de de groei van gelovige christenen in Iran. Geloof tegen de verdrukking in. Gods Geest is creatief en kent vele manieren om Zijn wil te laten plaatsvinden. Ook in Iran. Gods macht is zelfs groter dan al onze wapens. Zijn hemels licht overtreft zelfs de zon.

  Veel zegen toegewenst, br Dirk

 11. Adriaan zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 juni 2010 om 9:36

  Wat een fijn commentaar Dirk. Bedankt

 12. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 juni 2010 om 10:26

  Pred 7:16
  Wees niet al te zeer rechtvaardig……

  Groet, Jan

 13. lida zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 juni 2010 om 18:35

  Beste Dirk, bedankt voor je Bijbelse Commentaar. Ook ik ben het met je eens dat het een Christen niet betaamt te bidden voor atoombommen die waar dan ook moeten vallen.Ten eerste omdat we zelfs onze vijanden moeten liefhebben, wie dat ook zijn. Ten tweede omdat God iedereen lief heeft en bekeren wil, God houdt van alle zondaars, maar haat de zonde! Om te hopen dat de pleurus gauw uitbreekt op de wereld, en zelf lekker met de opname van de aarde weg te zijn, is wel erg egocentrisch in mijn ogen, want er huilen vele ouders en families onder het niet bekeerd zijn van de ander die ze liefhebben.
  Dankbaar moeten we in mijn ogen zijn dat de Here nog steeds die tijd geeft aan mensen waar ook ter wereld. Ook wil Hij dat in ons land zeer graag doen, gelukkig gebeurt het ook nog wel, alleen niet zo massaal als bv in Iran. Gebed voor de leiders van de landen dat die tot bekering komen is mijns inziens zeer belangrijk. Zo heb ik ook altijd Noord-Korea op het hart. Daar worden Gods kinderen vreselijk vervolgd, gemarteld of gedood. Het is zo’n gesloten systeem daar, waar niemand binnen kan dringen, alleen de Almachtige! Laten we daar ook voor bidden en natuurlijk voor Gods land dat nu wederom zeer negatief wordt afgeschilderd in het nieuws, omdat ze niets over de geschiedenis van Israel weten of willen weten. Allen Gods zegen toegewenst.
  .

 14. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juni 2010 om 9:01

  Hoe bestaat het dat sommige Christenen willen dat Yisrael of Amerika een atoombom op Iran gaan gooien; wonen daar geen mensen???
  Laat het werk aan YHWH over, het is Zijn strijd.
  Laten wij de geestelijke strijd strijden en de wapenrusting G’ds dragen, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten.
  In Iran wonen velen die zich tot Yeshua/Jezus bekeerd hebben en velen moeten nog gered worden, laten we dáár aan denken en voor die mensen bidden

  Shalom Parel

  ps er woedt een geestelijke oorlog wereldwijd,die alleen met geestelijke wapens bestreden kan worden!

 15. Lenie zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 19:32

  Beste Dirk,

  Opnieuw weer hartelijk dank voor dit heldere commentaar!

  Er staat duidelijk: niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! zegt de Heere der heerscharen.

  Laten wij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest!

  Shalom,
  Lenie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden