Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Stem voor Gods aangezicht (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 juni 2010, 10:01 door Dirk A A

Over een paar dagen mogen we weer gaan stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Het zijn belangrijke verkiezingen, aangezien ons land zich in een grote economische en morele crisis bevindt. Ik roep u op uw stem uit te brengen voor Gods aangezicht. Laat u door Hem leiden in uw keuze.

De opiniepeilingen wijzen erop dat de VVD de grootste partij zal worden. Het CDA staat momenteel op een forse achterstand. De PVV is de afgelopen weken behoorlijk terug gezakt. De CU staat op lichte winst en de SGP is stabiel.

Verwacht hier geen stemadvies. De Bijbel schrijft ons niet voor op welke partij we moeten stemmen. Er zijn ook christenen die vinden dat je niet moet stemmen, omdat we immers burgers zijn van een rijk in de hemelen. Zeker, wat een genade als je mag weten dat je tot dat Rijk behoort. En het is belangrijk om dat te weten! Ik respecteer zo’n standpunt over de politiek, maar zelf denk ik er anders over.

Verootmoediging
Eén stem kan beslissend zijn voor de toekomst van ons land. In de Tweede Kamer wordt beslist over dood en leven. Hoe wordt de crisis aangepakt? Abortus en euthanasie staan op de agenda. Wat mogen onderzoekers doen met menselijke embryo’s? Hoe stelt ons land zich op richting Israel? Blijft er ruimte voor trouwambtenaren die weigeren homoparen te trouwen? Blijft er vrijheid voor christelijke scholen om zelf hun personeelsbeleid invulling te geven, in getrouwheid aan de Bijbel? En blijft er ruimte voor de SGP, een partij die geen ‘vlieg’ kwaad doet? Je zou bijna een oproep doen aan Nederland om juist nu massaal de SGP te steunen.

Laten we op onze knieën gaan voor de verkiezingen en de Here vragen of Hij de uitslag zal leiden, zoals Hij weet dat het goed is voor ons land en ons volk. Dan is het belangrijk dat we ons voor Hem verootmoedigen en onze zonden en de zonden van ons volk belijden.

Ik houd er rekening mee dat de invloed van christenen in de politiek kleiner wordt en dat het er voor christenen niet gemakkelijker op wordt. Wij hebben het niet verdiend dat de Here ons genadig zal zijn. Wij zijn niet beter dan landen die zwaar getroffen zijn door vreselijke rampen. Ook de zonden van ons land en van ons volk roepen tot de heilige God om vergelding. Maar we mogen bidden of de Here Zijn brandende toorn nog wil afwenden.

Voorbede op zondag 6 juni
Laten we de Here bidden om ons te leiden in het maken van onze keuze op de verkiezingsdag. Ik zou een oproep willen doen aan alle predikanten en voorgangers om op zondag 6 juni in de samenkomsten van de gemeenten te bidden voor de verkiezingen. Laat het een dag van gebed en voorbede zijn, van verootmoediging en dankzegging.
Sommige lezers zijn wellicht gewend altijd op dezelfde partij te stemmen, zonder er eigenlijk echt bij na te denken. Ook hen wil ik oproepen goed over hun keuze na te denken en het in gebed voor te leggen aan de Here. Laat u leiden door Hem. Hij zou via u de uitslag kunnen sturen.

Het wordt zeker spannend op woensdag 9 juni. Wie wordt de grootste partij? Wie kan/wil met wie regeren? Maar stop na de verkiezingsdag niet met bidden. Blijf bidden voor de formatie van een nieuw kabinet. Laten we de Here vragen of we opnieuw een minister van Buitenlandse Zaken zullen krijgen, die zich verbonden weet met Israel. Dat zal tot zegen zijn voor ons land.
En blijf ook bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Dat wil de Here zegenen. Sluit als het ware een verbond met hem of haar. U kunt best eens een keer een mailtje of een brief sturen, ter bemoediging. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Om te laten weten dat u hem of haar gedenkt in uw gebeden.

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juni 2010 om 14:28

  Beste Dirk,

  Ik ben het weer eens helemaal met je eens. Vooral deze uitspraak – “En blijft er ruimte voor de SGP, een partij die geen ‘vlieg’ kwaad doet? Je zou bijna een oproep doen aan (gelovig – noot AK) Nederland om juist nu massaal de SGP te steunen” – doet mij grote deugd.
  Ik stem al jaren op de SGP (daarvoor altijd op de RPF, en toen die samenging en CU werd, heb ik ook nog een paar keer op de CU gestemd). Maar nu stem ik dus al weer heel wat jaren heel trouw op de SGP, terwijl ik uit een hele andere geloofsrichting kom. Reden: Ik vind dat de SGP – inhoudelijk gezien – het dichtst bij de Bijbel staat. Daar doet het feit dat ik vrouw ben en men bij ons in de Gemeente een (iets) minder strak “vrouwenbeleid” heeft, niets aan af.
  Wij moeten m.i. inderdaad onze stemkeuze BIJ DE HEER kunnen VERANTWOORDEN!

 2. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juni 2010 om 18:52

  Gebed voor de verkiezingen is echt van belang voor ons land en volk! Juist ook gezien de bezuinigingen die op stapel staan. Als we niet uitkijken en de VVD haar zin krijgt, worden de zwakkeren in de samenleving keihard door de bezuinigingen in de zorg en in de sociale zekerheid getroffen. Bijv. noodzakelijke zorg dat hun ontnomen wordt, lagere uitkeringen, ruimere euthanasiemogelijkheden!

  Laten we daarom dan ook voor de verkiezingen bidden en ons verootmoedigen! Gebed is erg belangrijk!

  Een paars kabinet is ook foute boel. Lees dit maar op http://www.cip.nl:

  De gewetensdwang van D66

  https:\/\/www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=16400

  Of krijgen wij een kabinet wat ons land naar de antichrist zal toeleiden? Dit d.m.v. een asociaal hard beleid, waardoor men de antichrist zal omarmen als diegene die uit de armoede verlost.

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juni 2010 om 15:50

  Zo ZEGT DE HEER. OMVERWERPEN ZAL IK HET VOLK van NEDERLAND, ZIJN GEESTELIJKE LEIDERS, Zijn Regering, Zijn Koningshuis.
  Christenen van Nederland, komt tot bezinning en bekeert u.
  DE EEUWIGE VOERT EEN RECHTSGEDING VOOR ZIJN VOLK ISRAEL.

  Ja, ook tegen NEDERLAND.
  Hoort het woord des HEREN, LAND, LAND, LAND.
  TROOST TROOST MIJN VOLK, ZEGT UW GOD.

  Is er dan niemand die echt luistert, wat DE GEEST tot de gemeenten zegt??
  Het is vlak voor twaalf op de klok van Israel.
  Waar zijn de liefhebbers van tsion???

  U allen ZIJN SHALOM toegebeden.
  Lou Sandifort.

 4. W. de Visser zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juni 2010 om 21:03

  Kies keurig, kies Kees.
  Het vrouwenstandpunt van de SGP onderschrijf ik niet. De vrouw aan het aanrecht zodat de mannen avond aan avond op pad kunnen gaan voor kerk en maatschappij. Toch kiezen mijn Vrouw en ik deze keer maar weer op de SGP. Voor 1 miljard bommen met bijbelteksten er op gooien op fundamentele moslims, mannen, vrouwen en kinderen, leidt er toe dat de Christenen in de wereld overal vervolgd worden. Het Christelijk geloof wordt door anderen gezien als een zeer gewelddadige godsdienst. Ook voor wat dat betreft hebben wij veel moeite met het SGP standpunt, maar toch, Kees heeft een zeer geemancipeerde vrouw, dus, vooruit dan maar ………!

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 7:07

  Inderdaad Dirk, de economische crisis en de morele normen en waarden in ons land, die tot een dieptepunt gedaald zijn, maken de komende kamerverkiezingen, voor ons land, maar ook zeker voor ons Christenen, de belangrijkste die wij ooit hebben meegemaakt. (denk ook aan de komende eindtijd, die steeds zichtbaarder wordt.)
  Wij hebben de keuze uit 18 partijen (belachelijk). Er zijn 3 Christelijke partijen. De SGP staat inderdaad het dichtst bij de bijbel en ik zie deze partij dan ook, als “de waakhond” van de Christelijke normen en waarden in de Tweede Kamer, maar het zal moeilijk worden om regeringspartij te worden. Het CDA, waar ik zelf al 9 jaar bestuurslid op lokaal-niveau van ben, heeft mij diep teleurgesteld, doordat J.P. Balkenende een breekpunt heeft gemaakt, om niet aan de hypotheek-renteaftrek te komen. Bij deze geweldige bezuinigings-operatie vind ik het asociaal, om niet hieraan het eerst te bezuinigen (de sterkste schouders krijgen nu de meeste subsidie.)
  Mijn keuze wordt nu (na het raadplegen van de inwonende Geest) de C.U.
  Zij hebben de afgelopen regeringsperiode bewezen een betrouwbaar Christelijk-beleid (vooral op gezins-gebied) te voeren zover dit vanuit een coalitie-regering mogelijk is.
  Een laatste oproep: Maak in ieder geval gebruik van je democratisch STEMRECHT.

 6. Francis zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 9:01

  Bedankt voor je stukjes, Dirk, elke keer weer. Ook hartelijk dank voor de nieuwsbrieven.
  Een tijd lang zaten mijn man en ik in een gemeente, waar het standpunt gehuldigd werd, dat het voor een christen niet goed was om te stemmen, want we zouden alleen maar moeten bidden voor de politieke leiders, maar ons niet met politiek moeten bemoeien. Dat zei de bijbel, vonden ze. Wij stemden overigens wel altijd. Vaak heb ik me afgevraagd, wat ik van zo’n standpunt moet vinden. Het klinkt heel vroom, maar de praktijk komt dan op het volgende neer: je bidt voor de politieke leiders. Goed! Prima! Maar wat, als een politicus zich bekeert? Moet hij zich dan maar niet meer met politiek bemoeien? Hoe kunnen we dan ooit verwachten, dat ons land naar christelijke maatstaven geregeerd zal worden? Als er geen christelijke politieke leiders zijn, zal ons land zeker geen christelijke maatstaven aanleggen in het nemen van de besluiten! Ik ben dankbaar voor iedere christen, die zich in de politiek wil inzetten, om op te komen voor de “christelijke normen en waarden”, voor de Heer zelf, in ons land.
  Hartelijke groeten en Gods zegen en wijsheid toegewenst,

  Francis.

 7. W. de Jong zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 9:34

  Tot voor kort wist ik niet op welke partij ik moest stemmen. Ik besloot te kijken naar het Israelbeleid van de verschillende partijen en daar kwam de SGP verre weg het beste uit de bus.
  Ik heb het in gebed gebracht en heb meer en meer bevestiging gekregen dat de SGP de partij is waarop ik moet stemmen.
  Ik zag Kees van der Staaij in gesprek met Gretta Duisenberg en nu dit stuk van u weer…
  Ik bid dat God ons mag zegenen met wijsheid om een goede stem uit te brengen.

 8. parel zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 13:03

  Moeilijk kiezen straks… SGP vanwege de standpunten en Yisrael, of SP die ronduit uitkomt om de minderbedeelden in ons land tegemoet te komen en de rijken wil afromen! Wég met die bonussen!
  Bij Balkenende is het “H”woord heilig = Hypotheekrente aftrek, armoede wat wel degelijk aan de orde is in ons land, te weten “stille armoede” want het wordt stilgehouden, staat níet op de politieke agenda dus?
  SP of SGP dus 9 Juni a.s.
  Het zal me niet verbazen dat Balkenende het tóch weer redt, alles beter dan Cohen!!!
  Ik bid en smeek dat er een leider komt, die nú voor de minderbedeelden opkomt, want wat ik eerder las: het zijn de zwakkeren die de zwaarste lasten dragen, het moet niet veel gekker worden he…. wat een ónrecht! Dit land moet weer op de rails gezet worden, met een rechtvaardig beleid, met daadkracht, Bijbelse normen en waarden, geen democratie, want dat is níet Bijbels! In een democratie geldt het recht van de sterksten…

  Spreuken 29:7 – Een rechtvaardige erkent de rechten van armen, een goddeloze is daar blind voor.
  Wie doof is voor het geroep der armen, (ook in ons land) zal zelf als het zover is ook niet gehoord worden! (uit Spreuken)

  Toen Yeshua op aarde leefde, stelde Hij heel wat onrecht en schijnheiligheid aan de kaak; Hij zei bv dat mensen die overtuigd zijn van hun eigen gerechtigheid eigenlijk helemaal niet zo rechtvaardig zijn. Ze zijn zélfs slecht. Dat was al zo in de tijd van Hizkia, toen deze Spreuken bij elkaar gevoegd werden en dat is nog steeds zo.

  Kies voor een leider/partij die rechtvaardig is en dat is láng niet altijd een christelijke partij… helaas.
  Shalom, Parel

 9. Rosita zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 13:20

  Beste Dirk, helemaal mee eens. Wat het stemmen betreft, ik stem dit keer
  bewust SGP, juist omdat de wereld tegen ze schopt. Ik ben een moderne
  vrouw, die geen problemen heeft met hun vrouwenstandpunt. Voor de Here
  Jezus is iedereen gelijk, mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet
  gelijkaardig. Emancipatie, prima, maar voor mij komt het feminisme uit de
  afgrond, het is er slechts op uit om verdeeldheid te zaaien.
  Dirk, bedankt voor je wijze commentaren, God’s zegen!!

 10. geertruij zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 14:58

  Ik vraag mij af of er wel zoiets bestaat als “christelijke politiek en christelijke politieke leiders”. Zeker zolang ze langs de zijlijn staan, hebben ze veel te zeggen over wat andere so called christelijke politieke leiders doen en laten. Hoe zij het zouden doen, wanneer zij regeringsverantwoordelijkheid zouden hebben, maar zodra ze op het pluche hebben plaatsgenomen, doen ze precies hetzelfde als hun vroegere collega’s. Ze doen hele sloten water bij de wijn, zodat de wijn verdwijnt en weer water wordt. Op welke partij ik ook stem, het maakt niks uit. Ik trek toch aan het kortste eind en moet betalen voor degenen die het meest bezitten, terwijl ik tot de laagst betaalde behoor en velen, velen met mij. Christelijk of niet. Rechtvaardig bestuur wil de Heer, maar er heerst een bloedbestuur. Wetsbetrachting verwacht de Heer, maar er heerst wetsverkrachting. Kijk maar naar de banken die het meest geholpen zijn door de vorige regering, om ze overeind te houden. Nu betalen ze zichzelf alweer vette bonussen uit. Het zou weer goed gaan met de economie zeggen ze, dus graaien maar weer. OP WIE MOET IK STEMMEN!!! Op welke partij ik nou stem op 9 juni, maakt niet uit. Want of ik nou door de hond of de kat gebeten wordt, gebeten word ik toch. Ja, ik klink heel cynisch. Ik denk er hard over om op de PVV van Geert Wilders te stemmen. Want hij heeft gelijk als hij zegt dat de Islam een godsdienst is met het zwaard en al helemaal niet vredelievend. Want er staat geschreven: “Al wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard omkomen.” Dat zal dan ook met de islam gebeuren, omdat de hele islamitische wereld Israel wil vernietigen. Verder staat er ook geschreven: “Wie Israel zegent, zal God zegenen, maar wie Israel vervloekt, is vervloekt.” (Gen.12:3)

 11. Harold Gert zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 18:42

  SGP stemmen oké, maar het heeft te weinig zin dat hun “stem” gehoord zal worden.
  Stem deze keer maar op de PVV.
  Zij zijn de enigen die het gevaar van de oprukkende islam binnen Nederland zien. De PVV staat z’n mannetje voor de Joden en de christenen.
  Het CDA en die valse lui van de CU zeggen: “Kom maar hoor moslims.”
  Zij vergeten dat ze ons als “christen honden” zien en zullen als ze de kans krijgen onze strot doorsnijden omdat wij bij Jezus horen.
  U behoort toch ook toe aan Jezus?
  Heeft U daar wel eens over nagedacht?
  U hoeft niet per se op dhr. Wilders te stemmen.
  Dhr. Brinkman op 10 is ook een goede keuze.

  Wat doet u met uw stem?
  Wilt/kunt u verantwoording voor de Almachtige Schepper van hemelen en aarde afleggen?
  Veel wijsheid toegewenst voor komende woensdag met uw keuze.

  Harold Gert.

 12. jan zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 20:48

  Zijn er toch nog christenen die hun ogen open hebben. Inderdaad ja, de PVV is de meest christelijke partij van Nederland, behoudens dan de SGP. De CU is inderdaad een ‘valse christelijke partij’. Trouwens de VVD is zo gek ook nog niet. Wat heeft de CU trouwens in’t vorige kablnet van hun zgn. C gebakken, RIEN, NOTHING!!!
  Jan

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2010 om 23:19

  De PVV is net als de SGP honderd procent voor Israel. Bovendien zijn er een aantal christelijke mensen dan wel christenen binnen de Partij voor de Vrijheid die onze steun en ons gebed verdienen.
  De andere partijen zijn niet echt duidelijk qua standpunten. Het spijt me het te moeten zeggen maar hier hoort ook de ChristenUnie bij. De kiezer heeft helderheid nodig.

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 7:59

  shalom.
  is er dan niemand die echt luistert,wat DE GEEST tot de gemeenten zegt??

  Het is vlak voor twaalf op de klok van Israel.

  Waar zijn de liefhebbers van tsion???

  Lou.

 15. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 8:11

  De SGP is, terecht, meermalen genoemd als partij die het dichtst staat bij de Bijbelse Waarheid. Dan is kiezen toch heerlijk eenvoudig?
  Een echte christen zoekt nooit de macht, maar wel de Waarheid!

 16. Maria zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 8:28

  Onze predikant zei gisteren: “Zullen we deze week kleur bekennen?”
  Bent u woensdag oranje of bent u vrijdag oranje?
  Willen we getrouw zijn aan Gods Woord, dan denk ik dat we geen PVV kunnen stemmen. Hun standpunten zijn niet gegrond op Gods Woord. Dan hebben we als christen weinig keus. Maar wanneer we allemaal op een partij stemmen die al vele jaren stabiel is en zich door Gods Woord wil laten leiden, dan is de keus toch niet moeilijk meer. Laten we allen onze verantwoordelijkheid nemen in biddend opzien tot de Heere. De SGP verdient onze stem.

 17. wim de Jong zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 8:41

  De SGP is de partij die het dichtst bij de Bijbel leeft!
  Dus allemaal SGP stemmen, dan moet het lukken!

  Wim de Jong.

 18. Astrid Vink zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 10:39

  Dag Dirk,
  Je zou geen stemadvies geven maar je doe het wel, jammer.
  Het is toch zonde op een splinterpartij te stemmen. Wat willen jullie dan? Een paars of een links kabinet?
  Er moet toch geregeerd worden?
  Jan P is een integer christen, die zijn motivatie uit zijn geloof in de Here God haalt. Vrijdag nog gelezen in de Prive [bij de kapper] een schitterend getuigenis,
  En wat denken jullie van minister Verhagen die pal achter Israel blijft staan.
  Laten we toch met zijn allen voor het CDA kiezen en achter het CDA gaan staan.
  met vr gr Astrid Vink

 19. Jantje Hendrika zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 12:25

  Als je op het CDA of de CU stemt, dan zet je de deur open voor de islam.
  Wat verwacht GOD van jou?
  Ben je een volgeling van Mohammed of van onze Here Jezus Christus?
  Je moet je niet met die moslims inlaten, want denk je dat je bij machte bent om ze te bekeren tot het christendom?
  Zal Jezus het geloof nog vinden op aarde als Hij terug komt ?
  Hou die mohammedanen zoveel mogelijk weg.
  Anders kan je net zo goed op feministe Halsema stemmen i.p.v. CDA of CU.

 20. Ronald Kok zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 12:38

  Tsja. Ook ik heb de afgelopen weken besloten SGP te stemmen. De eerste keer dat ik mocht stemmen koos ik net als mijn vader CDA. Daarna een aantal keren bewust voor RPF gevolgd door CU. Maar nu ben ik blij dat deze coalitie ten einde is en ik mij niet meer verantwoordelijk voel voor het beleid waar “mijn” CU de handtekening onder heeft gezet. Een beleid dat abortus toestaat. Daar wil ik niet bij horen. Hopelijk blijft het SGP ten alle tijden vasthouden aan de bijbelse standpunten.

 21. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 18:27

  Beste Dirk.

  Ik stem op de PVDA, op Job Cohen.
  Hij is het meest sociaal. Hij is het meest samenbindend. En wat wij niet moeten vergeten, hij is jood. Juist in deze crisis.
  Wellicht is Job Cohen wel door God gestuurd, in plaats van wat vele christenen zeggen over Wilders.
  Als christen moet je toch ten eerste kijken wat sociaal is voor iedereen.
  Een christelijke partij moet vaak ook water bij de wijn doen. Je kunt nooit je hele christelijke gedachtegoed laten gelden (tenzij je een meerderheid hebt). In mijn ogen is een stem op de SGP een verloren stem. Lekker veilig, want die regeren toch niet.

  Een JOOD als President van Nederland. Christelijk Nederland, steun Gods volk.

  Vr gr Rene.

 22. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 18:52

  De bijbel zegt ook: leidt onze regering, waarheen U wilt, geef dat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle Godsvrucht en waardigheid, en laat Uw koninkrijk baanbreken in ons land. Dus: Bid voor alle gezagsdragers en stem.
  En Hij geeft dan de macht aan wie Hij wil, want het gezag is door Hem ingesteld.

 23. christy zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juni 2010 om 21:05

  sgp ole ole
  sgp wie stemt er mee
  ik zou niet weten waarom, daarvoor ben ik ..te … VROUW
  maar ach, mijn man stemt ook sgp, dus het zal wel goed zijn
  ( ha ha ah )

 24. Jantje Hendrika zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juni 2010 om 8:32

  Sorry, het is niet gebruikelijk om 2 x een reactie te schrijven omdat dit geen forum betreft.
  Maar de reactie van Rene Postma is bijzonder dom.

  Cohen is een Jood van afkomst.
  Dat wil niet zeggen dat hij als zodanig handelt,
  sterker nog, hij wil er niets mee te maken hebben.
  Dus de stelling dat het wel goed komt met “christelijk” Nederland met Cohen aan het roer is wel heel erg bekrompen.

  Wat is sociaal voor iedereen?

  Iemand die de hele dagen werkt mag het net zo goed hebben als iemand die niets uitvreet?
  Is dit sociaal?
  Dan moet U de bijbel maar eens beter lezen.
  En niet die passages overslaan die U niet goed uitkomen.

 25. Annelies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juni 2010 om 16:07

  Ik weet te weinig van Job Cohens persoonlijke leven om hem – geestelijk gezien – GOED te kunnen beoordelen, maar ik heb zelf nog nooit gehoord dat hij een belijdend Jood zou zijn (en dus Gods geboden uit het Oude Testament naleeft), of – beter nog – dat hij God en Zijn Woord (de gehele Bijbel) navolgt.
  Wat ik wel weet is dat hij het gevaar van de Islam als godsdienst zeer ernstig onderschat! En – helaas – niet alleen hij!
  Wat het geestelijke gevaar van de Islam in onze maatschappij (en in de rest van de wereld) betreft, daarin heeft de heer Wilders een veel beter inzicht.
  Maar ook de SGP weet en benoemt m.i. dat de invloed van de Islam een “gevaar” voor ons “christelijk” Nederland is.

  En wat onze inkomsten en uitgaven betreffen: Misschien moeten we weer eens leren om “de tering naar de nering te zetten” (ofwel: niet MEER uit willen geven dan er inkomt).
  Ik ken genoeg mensen die klagen dat ze niet rondkomen terwijl de sigaret, en/of het uitgaan en/of de make-up/kapper (om maar wat te noemen) echt niet geschrapt worden…

 26. Moi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juni 2010 om 18:03

  Het is goed dat we de tering naar de nering zullen moeten zetten, ook de minima en de hogere inkomens. Maar zorg er wel voor dat mensen die door een chronische ziekte of handicap niet meer kunnen werken, ontzien worden bij de bezuinigingen!

  Laten we bidden dat de uitslag naar de wil van de Heere God mag zijn, dat er een hoge opkomst mag wezen en dat de bezuinigingen die er aan zitten te komen, ook eerlijk mogen zijn.

 27. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juni 2010 om 18:44

  Het homo-huwelijk was nog maar net van kracht en Cohen wist niet hoe snel hij lesbo’s en homo’s in de echt moest verbinden.
  Afgelopen gay-pride moest hij weer zo nodig van die zogenaamd zielige US homo’s in de echt verbinden.

  Wie wil ook alweer artikel 1 als super-grondrecht boven alle andere wetten invoeren?
  Juist, Cohen, om de Christelijk scholen en andere Christelijke organisaties te breken. Om zo de ideologie van het gelijkheidsdenken door te drukken.

  Ik word er zo droevig van dat er christenen zijn die met droge ogen beweren dat ze daarom en daarom, omdat en omdat, en sociaal en nog meer van dat soort redenen, D66, SP, Groenlinks, of zelfs Cohen stemmen, iemand die zich zo nadrukkelijk anti-christelijk opstelt.

  WAKKER WORDEN RENE POSTMA
  Gods Woord leert ons een andere weg, Hand 4:12 of Hebr. 10:19-31

  Job Cohen is willens en wetens iemand die bij het LICHT wegloopt.

  Groet, Jan

 28. parel zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 juni 2010 om 10:56

  Sorry, Job Cohen Jood? Waaruit blijkt dat? Alleen uit zijn naam, hij heeft zelf gezegd in een van de debatten afgelopen dagen, dat hij NIETS heeft met het Joodse volk/wortels, noch met Yisrael.

  Stem sociaal en rechtvaardig stem SP, SGP of PVV.

  Shalom let op de tekenen der tijden!

  Parel

 29. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 juni 2010 om 12:05

  Sorry dat ik ook twe maal wil reageren.
  Beste Jan, de realiteit is wel, dat wij nu zullen moeten kiezen tussen “twee-kwaden”: nl. tussen Premier- Rutten, de liberalen of Premier-Cohen, de socialisten, want de rol van Balkenende is uitgespeeld. Dan kies ik toch voor de socialisten en daar kan de C.U. (mijn voorkeur) dan ook bij aanschuiven in de nieuwe coalitie vorming.

 30. lida zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 juni 2010 om 13:34

  Beste Dirk, ik ben net wezen stemmen, heb me deze keer geheel door de Here laten leiden. Heb niet zoals anders naar een grote coalitie gekeken, ook niet naar de mooie beloften die ze allen gaven en daar zich toch niet aan kunnen houden. Bezuiniging moet er komen of we dat nu willen of niet. Het gaat er om wat God van ons vraagt hoe te leven en dan is er volgens mij maar 1 partij mogelijk die geen water bij de wijn doet, maar zich aan Gods geboden houdt.
  Gods zegen toegewenst.

 31. Rick zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 juni 2010 om 15:52

  Stem PVV!
  Pro Christendom
  Pro Israel
  Anti Islam

  Een partij van mijn hart.

 32. Moi zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 juni 2010 om 17:53

  Nog twee uur te gaan en de stembureaus sluiten! Laten we bidden dat er toch nog een hoge opkomst mag wezen en dat de Heere God de kiezers de juiste wijsheid en inzicht geeft om op de juiste partijen te stemmen. HIJ weet wat ons land echt nodig heeft, ok gezien de economische malaise en de bezuinigingen!

 33. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juni 2010 om 7:49

  Door de uitslag van de 2e kamerverkiezingen wordt de eindtijd steeds zichtbaarder en de Grote Verdrukking begint nu ook al zichtbaar te worden bij de Christelijke partijen, uitgezonderd de SGP.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden