Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Israel onder vuur… (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 juni 2010, 10:01 door Dirk A A

Het wordt steeds duidelijker wat er is gebeurd bij het incident met de zogenaamde vredesvloot voor de kust van Gaza. Een poging tot reconstructie, met een aantal conclusies. En wellicht is dit nog maar het begin van wat Israel te wachten staat…

De eerste berichten in het nieuws spraken over een Israëlische aanval op een vredesvloot, waarbij 19 humanitaire activisten omgekomen zouden zijn. De wereld sprak er schande van. De meeste landen wezen Israel direct aan als de agressor, zonder nader onderzoek.
Met name later opgedoken Turks en Israëlisch foto- en filmmateriaal maakt veel duidelijk en geeft een totaal ander beeld van de clash.

Gegijzeld
Toen bleek dat de schepen niet wilden stoppen, landden zo’n zes commando’s op de Mavi Marmara. Ze hadden paintball-geweren in de hand. Dat wijst erop dat ze geen hevig verzet verwachtten. Echt vreemd was dat niet, omdat al eerder schepen op een dergelijke manier waren aangehouden, waarbij de opvarenden niet veel meer deden dan spugen, slaan en vloeken.

Nu was de situatie totaal anders. Zodra de commando’s op het schip landden, werden ze direct aangevallen met knuppels, metalen staven, messen et cetera. De commando’s waren hier totaal niet op voorbereid. De filmbeelden tonen hoe de soldaten letterlijk gelyncht werden en gegijzeld, waarbij hun wapens, die ze op rug hadden, werden afgepakt.
De strijders op het schip bleken lid te zijn van de Turkse islamitische IHH-militie, die zelfs bereid waren hun leven te geven, als dat nodig mocht zijn. Dat blijkt wel uit de leuzen die ze riepen. Enkele tientallen van hen bleken kogelvrije vesten aan te hebben.
Pas nadat een tweede groep Israëlische commando’s aan boord kwam en zag wat er aan de hand was, vroegen zij om toestemming om hun wapens te gebruiken, om hun collega’s te kunnen bevrijden. In het gevecht dat volgde, zijn uiteindelijk negen opvarenden omgekomen.

De Turkse krant Hurriyet publiceerde een paar dagen geleden een serie foto’s waarop te zien is dat de eerste Israëlische commando’s, die aan boord van de Mavi Marmara kwamen, op brute wijze werden aangevallen en zelfs gegijzeld. De foto’s zijn in tegenspraak met de claims van Turkije en de Free Gaza Movement, die deze vloot organiseerde, dat de Israëlische troepen begonnen met schieten, zonder aanzien des persoons en zonder provocatie, en dat de passagiers van de Marmara ongewapend en vreedzaam waren. Het persbureau Reuters is er zelfs op betrapt deze foto’s gemanipuleerd te hebben en bloed op Israëlische soldaten en messen in de handen van de activisten te hebben ‘weggewerkt’.

Het is triest dat vreedzame actievoerders, die ook aan boord van de schepen waren, zich hebben laten misbruiken door de moslimstrijders die doelbewust aansturen op confrontaties met Israel en bereid zijn daarvoor hun leven te geven.

Nauwelijks tekorten in Gaza
Het beeld dat in de media wordt neergezet, is dat de mensen in Gaza uitgehongerd zouden zijn en dat een doorbreken van de blokkade een humanitaire weldaad zou zijn. Maar nu meer journalisten en onderzoekers Gaza intrekken om de situatie met eigen ogen te aanschouwen, wordt duidelijker dat er helemaal geen sprake is van tekorten. Op internet verschijnen steeds meer foto’s en filmpjes van rijkgevulde markten en winkels in het gebied.

Vergeet niet dat Israel de blokkade heeft ingesteld om de invoer van wapens in Gaza tegen te gaan. Volgens internationaal recht heeft Israel het recht dit te doen.
Het is voor Hamas heel gemakkelijk om een eind te maken van de blokkade. Wanneer ze Israel erkennen, geweld afzweren en de gevangen genomen Israëlische militair Gilad Shalid vrijlaten, betekent dat zeker ook het einde aan de blokkade.

Escalatie?
Turkije en Iran hebben gedreigd nieuwe boten te sturen, inclusief bewapening. De Turkse leider Erdogan heeft zelfs gezegd dat hij op één van die boten wil stappen. Hij houdt zijn strijdmacht op het oosten van Cyprus paraat om in actie te komen.
Wellicht komt er een internationaal onderzoek. De uitkomst daarvan staat bij voorbaat al min of meer vast. Israel zal wel veroordeeld worden voor het plegen van misdaden tegen vredelievende actievoerders. Zo gaat het immers altijd.

En ondertussen komt Israel steeds meer onder vuur te liggen. Vijandig gezinde regimes weten nu hoe ze Israel in het nauw kunnen brengen. Wat gaat er gebeuren wanneer er nieuwe ‘vredesboten’ richting Gaza komen? En kijk er maar niet vreemd van op wanneer die dan begeleid worden door militairen.

Er is verder een gevaarlijke samenwerking aan het ontstaan tussen Turkije, Iran en Rusland. En dan staan ook nog eens Hamas, Hezbollah en Syrië klaar om in actie te komen tegen Israel.
Een belangrijke Fatah-leider – Mounir Al-Makdah – in Libanon zegt dat de tijd rijp is om massale marsen te organiseren, de grens met Israel over, vanuit alle landen die Israel omringen. ‘Wat kan Israel dan doen, het hele Palestijnse volk doden?’ Hij stelt dat de vredesvloot het einde van Israel inluidt.

Achter Israel gaan staan
Voor wie altijd nog twijfelde, is het nu de tijd om voluit achter Israel te gaan staan. Biddend, en zo mogelijk ook zichtbaar. De tegenstanders van Israel trekken de straat op, schrijven artikelen, beïnvloeden de wereldopinie en jagen Joodse mensen overal ter wereld schrik aan. En blijven wij zwijgen…?
Laten we ook biddend, zoals Aaron en Hur, de armen van Mozes omhoog houden, zodat het volk in de strijd niet ten onder zal gaan (Exodus 17). Waarbij we zeker mogen weten dat God zal strijden voor Zijn volk. En weet dat Hij zegt: ‘Ik zal zegenen wie u zal zegenen’ (Genesis 12:3). Er staat nog iets achter in dat vers: ‘…wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.’ De lichtzinnige veroordelingen van Israel de afgelopen week zie ik als vervloekingen.

Ik sluit hoopvol af. De groeiende haat tegen Israel is voorzegd in de Bijbel. Dat moet ons niet verbazen. De volken zullen zich meer en meer keren tegen Israel en tegen Jeruzalem. Laten het zeker ook de christenen zijn die zich verbonden weten met het Joodse volk. De Here zal er voor zorgen dat Zijn plannen met Israel en het Joodse volk, waar de Bijbel uitgebreid over spreekt, werkelijkheid zullen worden. Niemand kan Hem tegenhouden. Er komt gegarandeerd zeker een einde aan het lijden van Israel. Dan zal het Joodse volk en heel de wereld de Here Jezus zien, de Messias, wanneer Hij terugkomt uit de hemel naar deze aarde.

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juni 2010 om 10:56

  Zijn daarom het CDA en het CU de verliezers bij de verkiezingen van afgelopen 9 juni?

  GEBEDSOPROEP!

  Nu weer bij de kabinetsformatie:

  De sleutel bij een eventueel rechts kabinet met VVD, CDA en PVV ligt bij het CDA! CDA-voorzitter Maxime Verhagen zit straks bij de informateur Uri Rosenthal. Heleboel CDA-bestuurders willen absoluut niet dat het CDA met de PVV gaat regeren vanwege het beleid van de PVV. Laten we bidden om wijsheid bij Maxime Verhagen en de informateur over of het CDA wel of niet met de PVV gaat regeren! Laten we dit ook in de handen van de Heere God leggen, want HIJ weet welke coalitie ons land nodig heeft.

 2. Harold Gert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juni 2010 om 12:19

  Geachte Lezers,

  Gelukkig dat ik dan op de PVV heb gestemd.
  Deze partij staat achter Israël en is anti-islam.
  CDA = christenen dienen allochtonen en de CU heult toch met die moslims en heeft flinke klappen gekregen.

  Hartelijke groet, Harold Gert.

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juni 2010 om 12:27

  Beste Dirk,

  Een zeer goed geschreven stuk, waar ik het inhoudelijk helemaal mee eens ben.
  Al vanaf het begin van de eerste TV-beelden begreep ik dat het verhaal wat – in eerste instantie – de ether in werd gestuurd, niet klopte. Het is in deze eindtijd dan ook zeer belangrijk dat wij de geestelijke dimensie achter het nieuws leren zien en verstaan. De dingen zijn – zeker in geestelijke zin – echt niet altijd zo, als dat ze ons door de media gebracht worden.
  Wat het nieuws betreft moeten wij toch echt “geestelijk geopende ogen” hebben, ofwel: “de wijsheid en het inzicht van Gods Geest” ontvangen hebben. Zonder deze “wijsheid van Boven” lopen wij straks “met open ogen” de antichrist achterna, omdat we denken/geloven dat de informatie die o.a. de media ons voorspiegelen klopt!
  Wat jouw woorden “Er is verder een gevaarlijke samenwerking aan het ontstaan tussen Turkije, Iran en Rusland” betreft, zie de – m.i. goed onderbouwde – studie: “De oorlog van Gog en Magog (volgens Ezechiël 38 en 39) – De Russische Opmars, (rechtstreekse link https:\/\/www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gogmagog.pdf )

 4. Ad zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juni 2010 om 18:06

  Zie ook hetvolgende satirische filmpje “We con the world”: https:\/\/www.youtube.com/watch?v=FOGG_osOoVg

 5. WildersFan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juni 2010 om 23:46

  Hallo Dirk,
  Erg goed stuk m.i. Ik zit in Canada, werk veel in USA en hoor het nieuws dus vanaf deze kant. Als je ze nog niet kent, misschien goed om deze site te checken voor informatie https:\/\/pajamasmedia.com/ En FOX NEWS is ook altijd alert op waar het vandaan komt.
  Ik kijk allerlei nieuws media en er zit veel verschil in!!! Christenen moeten wakker worden, wereldwijd. Laten we elkaar dan ook wijzen op de gekleurdheid van de nieuwsmedia.
  De leugen word van harte geloofd, en de waarheid wordt zeer kritisch benaderd EN niet geloofd. Wat een wereld…… Inderdaad kan het weleens zijn dat Wilders gebruikt wordt. In elk geval is aan duidelijkheid geen gebrek met hem.
  Keep it up brother!

  Ik wil graag de volgende weblinks doorgeven, ze geven een beeld van de Islam, wat niet verteld (durft) te worden.

  Gelukkig zijn er mensen als Walid Shoebat, een voormalig PLO-lid en nu een wedergeboren Christen. EN, een echte hedendaagse held die met gevaar voor eigen leven de boodschap doorgeeft van wat nu eigenlijk wordt geloofd en beleden in de Islam. En uit eigen ervaring wat Jezus Christus kan doen in het leven van elk mens (en dus ook in dat van een moslim). De dreiging echter is niet mis te verstaan.
  Check this out: https:\/\/www.shoebat.com:80/videos/CBNreport.php

  God Bless.

 6. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 12:39

  Het is wel opvallend dat Geert Wilders openlijk zijn warme steun aan Israel geeft en dat mis ik bij het CDA en de CU.
  Ik vond dat hartverwarmend en ook de SGP heeft deze moed, heb daarom mijn steun gegeven aan de SGP.
  Verder is het een gevaarlijke situatie met Iran en Turkije, maar laten wij op Gods almacht vertrouwen.

 7. Ank zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 12:53

  Dirk, ik ben het met je eens dat er in Gaza voldoende wordt binnen gebracht,maar er is werkeloosheid en daardoor kan er niet voldoende gekocht worden.
  En als ik in Zacharia 9:6-8 lees, dan is er ook hoop voor dit Palestijnse volk.
  Ik hoop van ganser harte dat de Heer snel komt.
  Wat mij ernstig irriteert in deze tijd, is dat gebieden waar echt honger is, echt mensonwaardige toestanden zijn, dat deze geen aandacht krijgen van de media en dus ook veel te weinig hulp.

  Al tijden durven Joden in bepaalde buurten in Amsterdam niet alleen met een keppeltje naar de sjoel. Ze doen er een hoed over om niet als Jood herkent te worden. Waarom? Omdat ze bespuwd en gescholden worden door? Ja, door Marokkanen. Als dit omgekeerd gebeurde, dan was Nederland te klein. Maar welke christen neemt het nu eens op in dit land voor de Jood, zodat hij ook in vrede kan leven.Het is toch van de gekke dat mensen met een grote mond over anderen te vriend gehouden moeten worden. En mensen die gewoon fatsoenlijk willen leven en geen vlieg kwaad doen met onveilige gevoelens over straat lopen. Onlangs sprak ik een rabbijn die zei: over een paar jaar zijn wij hier allemaal vertrokken. Dat is het klimaat voor Joden in Nederland!!!!
  Ik zal niet op Wilders stemmen, maar bepaalde zaken mogen best eens aangepakt worden.
  Een Balkenende die een krans legt op het graf van Jasser Arafat kan ik ook niet christelijk noemen.

 8. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 13:37

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Goed stuk Dirk.
  De laatste tijd heeft GODS GEEST mij op het hart gebonden Jesaja 62.
  Vandaar ook deze boodschappen, geloof me, ik kan niet anders.
  Wie Israel verwerpt, verwerpt de GOD van Israel. Daarom gaat het zo mis met ons volk, ons land, onze regeerders, ons koningshuis.
  Het geldt nog steeds: Wie Israel aanraakt, raakt GODS oogappel aan. En ook wie U zegent (Israel), zal IK zegenen.
  Maar wie u vloekt, zal IK vervloeken, zegt DE HEERE.
  Er rust een vloek op Nederland en de rest van Europa, totdat er VEROOTMOEDIGING en SCHULDBELIJDEN komt.

  Waar blijven de voorgangers die hierin voorgaan?? Land, land,land, hoort DES HEREN WOORD.

  Lou.

 9. ej zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 16:00

  Beste Dirk,

  Waarom wij extra voor Balkenende moeten bidden, is mij een raadsel. En als u toch wilt bidden dan ook extra voor mij, want ik heb de laatste jaren ook mijn uiterste best gedaan bij mijn werkgever…. dacht ik.

  groetjes ej

  Reactie Dirk:
  De heer Balkenende zal het moeilijk hebben door de gebeurtenissen van de afgelopen week. Laten we voor hem bidden, dat hij zijn kracht en sterkte bij de Here zal zoeken en dat hij door Hem zal worden gesterkt.

 10. Annemie Van der Auwera zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 16:06

  Dank u, Dirk, voor uw overdenkingen en informatie; ik zie er elke week naar uit! Ik bid voor de onderwerpen en gebeurtenissen die u ons noemt of toont…. en dat is – weet ik – het enige wat ik kan doen.

 11. Jantine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 16:35

  Hartelijk bedankt voor dit artikel en de informatie in de reacties. Ik vind Francis’ zoeken naar waarheidsgetrouwe media-bronnen en een houding naar Israël herkenbaar. Ik schrok ook van bepaalde reacties. Bij sommigen proef ik een negatieve houding naar Palestijnen, moslims en/of allochtonen in het algemeen. Waar is Gods alles overstijgende liefde??

 12. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 18:33

  Opnieuw een helder stuk. Beter dan al die gekleurde informatie die we dagelijks te zien krijgen.
  Ondanks alle kritiek die het CDA krijgt moeten we niet vergeten dat de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken van het CDA, Maxime Verhagen, ondanks de publieke opinie het toch steeds opneemt voor Israël. Dat is toch eigenlijk best wel opmerkelijk.
  Laten we voordurend bidden voor leidinggevende mensen die Zijn naam willen belijden en het volk Israël een warm hart toe dragen.
  We moeten er als christenen op vertrouwen dat het God niet uit de hand loopt. Hij zorgt voor Zijn volk. Voor ons misschien niet altijd even duidelijk. Hij is de Almachtige.

 13. wiesje de lange zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 19:54

  Het snel toenemende antisemitisme in de wereld is een groot gevaar voor de hele wereld. Tijdens de laatste ronde, die van Hitler, om de Joden te vermoorden, werden tenslotte tientallen miljoenen mensen in de wereld gedood. Vijf jaren lang zwaaide de engel des doods met zijn dorssikkel. Leert de mensheid het dan nooit, dat de verkettering van een klein volk, een minuscule minderheid in onze wereld, het Joodse volk, geheel de mensheid fataal kan worden?

 14. Mia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 21:12

  Wiesje de Lange zegt:
  leert de mensheid het dan nooit!!!!!

  Klopt, ondanks al wat er gebeurd is met het joodse volk, Holocaust enz, enz
  Wee de aarde, die aan de oogappel van YHWH komt, zal de woede van YHWH over zich halen.
  Doch al is de gehele wereld tegen hen, YHWH maakt Zijn belofte met het volk Yisraêl waar, wie Yisraêl zegent, zal gezegend zijn.
  Bravo, voor Wilders, dit is goed voor Nederland.

 15. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 21:31

  Beste Dirk.

  Goede berichtgeving Dirk, wij moeten pal achter Israel en zijn volk gaan staan. Ook voor het joodse volk onder ons.
  Even nog over Geert Wilders. In zijn partijprogramma stond ook dat iedereen etnisch geregistreerd moet worden.
  Ik wil hiermee aangeven voor de christenen die hem steunen, plus de gedoogsteun die de SGP wellicht wil geven. Wellicht doet hij zich mooier voor dan hij is. In het verleden zijn er genoeg voorbeelden van geweest.
  En voor Francis, de website van Franklin ter Horst geeft goede berichtgeving over Israel en de Palestijnen.

  Vriendelijke groet, Rene.

 16. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 22:08

  Beste Dirk,

  In reactie op je oproep in de laatste alinea van je bericht: ‘ (…) is het nu de tijd om voluit achter Israël te gaan staan. Biddend, en zo mogelijk ook zichtbaar’ , wil ik graag de aandacht vestigen op het voornemen van de coördinator van het Israël Platform, Jack van der Tang, om D.V. 17 juni met zoveel mogelijk mensen naar Den Haag te gaan. Hieronder volgt een gedeelte van zijn oproep:

  Zullen we volgende week donderdag massaal onze steun betuigen voor de Israelische ambassade?
  Hen bemoedigen met onze steun?

  Om 13.00 uur verwacht de ambassadeur ons!! We zijn nu een vergunning aan het aanvragen.

  Het plan is om te starten op het plein bij de ingang van de 2e Kamer, daarna wandelen we naar de Israëlische ambassade, waar de ambassadeur ons wil ontvangen om 13.00 uur.

  Daarna kunnen we eventueel een verklaring overhandigen namens de organisaties aan de Turkse Premier Erdogan, en die in Den Haag aan de Turkse Consulaat afgeven.

  Ook een idee is om ditzelfde te doen aan de Libanese ambassadeur nu er vanuit Libanon gedreigd wordt.

  Uiteraard moeten we eerst toestemming hebben van de Haagse politie, maar wie doet mee en wil zich volledig inzetten om mij daarbij te assisteren, persberichten te versturen, verklaringen op te stellen, de achterban te motiveren?

  Met vriendelijke groet,
  Jack van der Tang
  Coordinator Israelplatform
  Pillar of Fire

  Pillar of Fire heeft als e-mailadres: info@pillaroffire.nl. En er is een website onder de naam: http://www.pillaroffire.nl.

  Voorts nog het volgende: onlangs heeft Pillar of Fire een brochure uitgegeven met de titel: ‘Staat Israël nog in úw Bijbel…?’ Een zeer overzichtelijke, heldere uiteenzetting over de betekenis van Israël, uit Bijbels, dus het enige juiste, oogpunt. Uitstekend geschikt om te verspreiden onder mede-gelovigen.

  Shalom,
  Marloes

 17. david zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2010 om 23:16

  Hallo Dirk,

  Zou je eens wat meer aandacht willen schenken aan het vermelden van je bronnen? Je trekt heel wat conclusies en presenteert interessante stellingen, echter bronvermeldingen of uitleg hoe je hierbij komt ontbreken.

 18. Karl Reints zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 9:57

  Prima artikel. Jammer van de pro-PVV reacties. Dat christenen achter Israël moeten staan, is meer dan duidelijk, dat is immers een opdracht van God. Wilders staat ook achter Israël. Maar is dat om dezelfde reden als dat christenen dat doen? Absoluut niet. Deze man heeft weinig op met de Bijbel. Zijn standpunt is niet meer dan een logisch gevolg van zijn strijd tegen de moslims. Ik vind het intens verdrietig dat er ogenschijnlijk veel christenen op Wilders hebben gestemd, automatisch ook nog eens ten koste van de christelijke partijen. Dat de koran een wereldwijd gevaar is mag duidelijk zijn. Maar de weg die Wilders wil gaan is een gevaarlijke. De PVV wil bijv. etnische registratie. Als iemand niet geheel weet wat daar oorzaak en gevolg van zijn, lees dan bijv. eens het boek “Hitlers kruis”. Alleen al door dit standpunt zou het onmogelijk moeten zijn dat een christen zelfs maar overweegt om op dit gevaar te stemmen.

 19. parel zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 12:02

  https:\/\/torayeshua.nl/cms/?p=973 – foto’s van het “verarmde verpauperde” Gaza…..

  informatief: https:\/\/janvanbarneveld.nl/actueel/israel/video-israelische-soldaten-redden-leven-palestijn.html

  Het is goed toeven in Gaza: https:\/\/www.forum-voor-de-vrijheid.nl/showthread.php?t=19351

  https:\/\/www.tora-yeshua.nl/ – DVD over Islam en de waarheid!

  Bid voor de vrede van Jeruzalem, als wachter op de muur,
  zie: https:\/\/neverbesilent.org/nl/weblog/ton-en-tineke/gun-mij-geen-rust.html

  https:\/\/brabosh.com/2010/06/13/eerste-rapport-over-free-gaza-vloot-onthult-turks-complot-jegens-israel/#comment-3194

  Tot slot een prachtig lied over die bijzondere stad: Jeruzalem
  Jeruzalem o stad van goud!
  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=UlIJOAZ1pak

  Shalom Parel

 20. Kooi zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 15:47

  Ik heb met verbazing uw column gelezen. Ik ben van mening dat u zeer ongenuanceerd uw mening ventileert (Dit is uw goed recht in dit land). Naar uw mening maakt Israel geen fouten. Zelfs trouwe bondgenoten van de staat Israel, zoals de VS, hebben hier terecht tegen geageerd. Dit is niet een verstandige zet geweest van de Israeli’s (zoals vaker de laatste tijd). Als je vrede wilt sluiten, heb je twee partijen nodig. Daarom bid ik voor de joden/Israeli’s en Palestijnen.

 21. Ank zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 15:48

  Voor Karl Reints: de gemeente Rotterdam doet al aan etnische registratie met goedvinden van Eberhart van der Laan.
  Voor Francis: een niet christelijke maar wel goed geinformeerde website voor Israel/Palestijnen is brabosh.com

 22. tanny zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 15:53

  Lieve Dirk,

  Wij als niet joods gezin wonen in juli a.s een jaar in Israel met 4 kinderen van 9, 14, 16 en 18 jaar.
  Het joodse volk weet heel goed hoe de wereld over hen denkt en spreekt.
  Dit is de tijd om hen te bemoedigen.
  Zij zijn onze oudste broer en als zodanig is het goed om hun liefde en vriend-
  schap te brengen.
  De reactie van hen daarop kan ik moeilijk onder woorden brengen
  (dankbaar, open, aanvaarding en koestering als een van hen).
  Nogmaals, dit is de tijd om hun Gods liefde te brengen in daad.
  Gebed, vakantie, vraag God om wijsheid wat voor jou de manier is.
  Familie van Ouwerkerk
  Rimon 3
  40290 Bat Hen
  Israel

 23. Marian Palland zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 18:50

  Hallo Dirk

  Wat een verhelderend verhaal.
  Ik heb altijd geweten dat dit er achter zou zitten.
  Maar wat was het moeilijk soms om Israel te verdedigen; de beelden spraken toch al voor zichzelf!!
  Ik heb gezegd: wacht maar tot alles is uitgezocht, dan zul je er versteld van staan wat er echt aan de hand is.
  En hier het verhaal; geweldig om dit te horen!!
  Ben heel blij dit te lezen, dat geeft alleen maar aan dat we altijd en altijd voor Israel moeten blijven vechten, Gods uitverkoren volk.
  En ja, over Wilders wil ik dit even kwijt: als christen werd ik wel geraakt door zijn uitspraak, terwijl deze man mij totaal niet ligt. Hij is zeker een gevaar voor de samenleving, en ik vind het enorm jammer dat er veel christenen op hem hebben gestemd. Ik denk doordat hij deze uitspraak deed, dat hij veel christenen achter zich heeft gekregen (Maar dat kreeg Hitler ook).

  En ik zou ook zeggen: blijf voor Jan Peter Balkenende bidden. Hij heeft in al die jaren zich altijd maar staande moeten houden, deze man had echt een visie en wekte veel vertrouwen bij mij!!

  Dit was even wat ik kwijt wilde en ik zou tegen allen zeggen: blijf vurig bidden voor Israel. Het wordt hoe langer hoe zwaarder voor dit land, en dat doet mij als christen enorm zeer!! al die leugens!!
  En ik zal het altijd voor Israèl blijven opnemen!!!

 24. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 18:53

  Dirk, hartelijk dank voor dit stuk.
  Ik kijk elke week weer naar jouw reactie uit.
  Gods zegen toegewenst.
  Bert en Marianne

 25. LOES zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 19:22

  Christenen die geen bronnen kennen over het goede Israel nieuws, hoe kan dat? Er bestaan zoveel Israelorganisaties: Pillar of Fire, Neverbesilent.com, Israel Today, IFI gebedsbrieven die vrijdags in Jerusalem gemaakt worden en dagelijks het nieuws van Jerusalemonline.com.
  Ik had toch echt wat meer creativiteit bij christenen verwacht.
  Misschien een goed idee om deze adressen eens duidelijk te vermelden, zo weet ik al voor het in het nieuws komt wat er werkelijk speelt.
  En ja, wat een geweldige mogelijkheid, om christenen massaal naar Den Haag te krijgen, om daar schouder aan schouder een ander geluid te laten horen.

 26. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2010 om 23:19

  De enige partijen die gewonnen hebben zijn in feite de SGP en de PVV. Eerstgenoemde is met een aantal procenten gestegen maar haalt net geen derde zetel en zoals bekend heeft de Partij voor de Vrijheid 15 zetels gewonnen.
  Wat beiden gemeen hebben is dat ze voor 100% achter Israel staan.

 27. Piet zegt:
  Geplaatst op maandag 14 juni 2010 om 20:23

  Leugens.
  Vredesactivisten werden van dichtbij doodgeschoten.
  Als Jezus nu zou leven ging hij naar de Palestijnen.
  Net zo als toen naar de Samaritanen.
  Het Sanhedrin kan je dan wijzigen in de zwaar orthodoxe Joden.
  Hij zou door zijn keuzes voor de onderdrukte Palestijn weer vermoord worden zoals Rabin door één van zijn eigen volk

 28. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 juni 2010 om 8:53

  Vrede voor een ieder, dichtbij of veraf. Dirk hetgeen je schrijft, is waar.
  Het is jammer dat niet een ieder de Waarheid, dit is onze gestorven maar ook opgestane Here Jezus, verstaat. Wie een (geestelijk) oor heeft, die kan het verstaan, wat de Heilige Geest tot de gemeente, Anno 2010 – maand tammoez 5770, zegt.
  Zelfs, Jan, Piet of Klaas, zal door de Heilige Geest, de stem Gods verstaan en begrijpen, wat er in Gods Woord de Bijbel staat geschreven. Onze Levende God, de God van Abram, Isaäk en Jacob, waarvan de laatste doordat de HEERE God hem een naamsverandering heeft gegeven t.w. Israël, bij de beek Jabok, welke hij moest oversteken, om zijn broer Ezau te kunnen ontmoeten. Uit en door die Bron van Leven mogen wij als gelovigen putten en door leven,ook Dirk van Genderen, die door zijn schrijven ons bemoedigt maar ook samenbindt. Zegen op je arbeid Dirk.

 29. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 juni 2010 om 13:10

  Zoals Israel steeds meer onder vuur komt te liggen, zo is het ook met de Christelijke kerken en de politieke Christelijke partijen in Nederland, die steeds meer “aanhang” verliezen. Voor mij worden de tekenen van de eindtijd steeds zichtbaarder. En deze tekenen zullen volgens de bijbel moeten gebeuren. Daarom laten wij, in eenheid met Jezus-Christus, waakzaam zijn en ons voorbereiden op Zijn wederkomst.
  Boodschapper, Hub.Eussen.

 30. berend zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 juni 2010 om 14:18

  De PVV staat achter Israel. Bedenk wel dat de antichrist ook zal zeggen het goede voor Israel te willen. Bid om onderscheid.

 31. harryboy zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 juni 2010 om 19:03

  Wie Gods volk zegent, wordt gezegend, wie Gods volk vervloekt, wordt zelf vervloekt, want God zelf strijdt voor Zijn volk. Jeruzalem, de berg Sion uit de Psalmen, is Gods heilige stede, waar vele volkeren over zullen struikelen.
  Hij zal elke profetie, al is het 2500 jaar geleden opgeschreven, feilloos bewaarheid laten worden, Jezus zal terugkomen, niet in Amsterdam, niet in New York maar op de Olijfberg bij Jeruzalem. Hij zal zelf regeren vanuit Jeruzalem, en ieder volk, elke natie en elke tong zal Hem hulde bieden. Is het niet uit respect en ontzag en uit liefde in aanbidding, dan wel gedwongen, want Hij zal regeren met ijzeren staf (Openbaring).
  God is getrouw, vertrouw op Hem.

 32. j.p.bottema zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 juni 2010 om 8:46

  Gelukkig dat GOD’s woord eeuwigheids waarde heeft want Numeri 6 vers 25 26 zijn en blijven zowel voor het Joodse volk als voor de Christenen voor altijd gelden.

 33. ERnst zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 16:16

  Even terugkomen op de verkiezingen:
  Die Maxime Verhagen heeft met zijn partij de verkiezingen verloren, maar maakt nu gebruik om de kiezers voor gek te zetten.
  Niet willen praten, betekent niet naar de kiezers willen luisteren, geen macht, toch macht willen uitoefenen.
  Wij als kiezers moeten nu door het CDA genoegen nemen met een regering waar niet voor gekozen is. Is dit democratie?
  Dit geldt ook voor de PvdA, ook bij hen geldt: verliezen doet zeer, dus heb je lak aan de verkiezingsuitslag.
  Waarom nog verkiezingen, als het toch maar een machtsspelletje is?

 34. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 19:13

  Op mijn website https:\/\/ernst.voorjezus.nl staat een volledige studie (alle hoofdstukken t/m hoofdstuk 13) over het boek Nehemia. Wie het boek Nehemia gelezen heeft (het speelde tijdens het einde van de Babylonische Ballingschap), ontdekt, dat wat er nu gebeurt een herhaling is van wat er 540 jaar voor Christus gebeurde. Helaas zijn er in Israël geen Nehemia’s meer……
  Hoe meer Israël gedwongen wordt om aan de druk op hen in deze toe te geven, hoe erger het wordt. Wie bang is voor een hond, wordt zeker gebeten…….
  Dat de zogenaamde “christelijke” partijen geen kleur bekennen, is net zo droevig als het feit, dat “christenen niet van hun geloof getuigen”……… Stel je voor als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt!!

 35. H.Herbold zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juli 2010 om 11:51

  De situatie in het Midden-Oosten wordt steeds gevaarlijker, Israël is opnieuw dagelijks in het nieuws. De geweldadigheden, zowel van de kant van Israël als aan de kant van Hezbollah, zijn vreselijk. Op televisie zien we regelmatig mensen in paniek en rouwenden om hun doden.

  Uiteraard zoekt de internationale gemeenschap naarstig naar een oplossing, in dat opzicht heb ik veel respect voor wat al is gedaan, om vrede te brengen. Maar helaas, opnieuw vallen er doden, een scheepskonvooi met hulpgoederen voor de arabische bewoners van de Gaza, wordt door Israël geënterd. Er vallen doden en de wereld spreekt haar ongenoegen uit over wat Israël doet. Maar bijna iedereen weet dat het sturen van een scheepskonvooi, niet alleen maar bedoeld is om de arme bevolking van Gaza te helpen. Maar altijd zitten daar bijbedoelingen bij. Men wil Israël uitlokken, provoceren en met succes.

  De Bijbel zegt heel veel over de situatie in het Midden-Oosten, het zou te ver voeren om daarover teveel in details te treden. Maar in het kort is te zeggen dat de werkelijke oplossing voor het Midden-Oosten conflict, van God zelf zal komen. De oorzaak van de steeds oplaaiende strijd tussen het joodse volk en radicale moslim fundamentalisten, zit in de haat. Kinderen leren al elkaar te haten op de scholen. Deze haat zit ook heel diep in de geschiedenis, al vanaf de tijd van het Oude Testament. Ook toen streed Israël tegen de volkeren die rondom hen woonde en gebeurde er vreselijke dingen.

  Ondanks dat heeft God zowel Israël als ook de Arabische volkeren lief. Jezus stierf voor de zonden van de gehele wereld, dus ook voor moslims. Gods oplossing zal dan ook zijn dat Hij een verandering van het hart wil bewerken.

  In Ezech. 36:26,27 lezen we daar o.a. iets over, daar staat: “…een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt…”

  God is de enige die het hart van mensen kan veranderen, zodat iemand anders gaat denken en aandacht gaat geven aan hetgeen God zegt. Dan verdwijnt de haat en leren we de ander liefhebben.
  Hoe God dat doet weet ik niet precies, maar ik las deze week een wonderlijk verhaal van Jawid, een moslim man uit Afghanistan. Deze man had een wonderlijke droom, laat ik daar even iets van laten horen, luister naar hemzelf.

  “Op een nacht kreeg ik een droom die mij geestelijk wakker schudde. Ik zag een Man met een baard en een lang wit kleed. Het leek wel alsof Zijn gezicht licht gaf, zo helder straalde het. De dingen die Hij tegen mij zei komen hierop neer: ’Ik heb je uitgekozen en gevonden. Lees in het Boek (de Bijbel) en geloof het. Kom tot Mij, zodat Ik je rust geef. Ik heb jou uitgekozen. Sta op, bekeer je en kom tot geloof.’

  Badend in het zweet en met hevig bonzend hart werd ik wakker. Ik droom heel weinig, eigenlijk bijna nooit. Maar die nacht heb ik zeker vijf tot tien minuten gedroomd. Toen ik wakker werd dacht ik na over de betekenis van deze droom. Wie was die man, die in mijn droom met mij sprak?

  Sinds die tijd ging Jawed in de Bijbel lezen en inmiddels is hij Christen. Wonderlijk verhaal, God veranderde zijn hart en Jawed werd een totaal nieuw mens.
  Weet u waarom mij dit verhaal zo interesseert? Wel ik las van veel meer van dergelijke merkwaardige bekeringen. Dit leert mij, God heeft ons nog niet opgegeven. Hij kan zelfs op bovennatuurlijke wijze verandering brengen in het hart mensen.

  Ook uw hart kan en wil Hij veranderen, vraag het Hem maar.

 36. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op maandag 5 juli 2010 om 21:25

  Het is zondermeer duidelijk dat de positie van het land, volk, en de staat Israel steeds meer onder druk komt te staan zoals voorzien in de Bijbel.
  Ook de houding naar Joden is vijandig. Men kan blijkbaar niet het verschil zien van joodse mensen/gelovigen en de regering van de staat Israel. Zorgwekkend is ook de steeds afwijzende rol van de protestantse kerk inzake Israel. De palestijnse kwestie wordt een onderdeel van de theologie. De zogeheten vervangingstheologie. Vele predikanten zijn geestelijk verblind en zijn gefocust op de islam. Met name vele vrijzinnige gemeentes. Jezus als vrijheidsstrijder of andere onbijbelse visies.

  Het is daarom van het allergrootste belang om de weg op te gaan van verzoening tussen Jood en Arabier. Wederzijdse verdachtmakingen dienen achterwege te blijven, wel moeten beide partijen ernst maken met zaken als respect en naleving van humanitair recht, en veiligheid. Dit kan door de joden en arabieren kennis te laten maken met het Woord. De enige Weg voor Vrede, De Vrede van Jeruzalem.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden