Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een groot raadsel (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010, 11:17 door Dirk A A

Het is mij een groot raadsel waarom de meeste christenen in ons land niet spontaan getuigen van hun geloof. Alsof ze zich ervoor schamen er in het openbaar voor uit te komen. Hoe anders was de situatie ten tijde van het Bijbelboek Handelingen. Daar kunnen de eerste christenen niet zwijgen over hun Here en Heiland. En hoe anders is ook de situatie in landen als India, China en Iran.

Het is niet zo dat ik met de vinger wijs naar wie dan ook. Dan zou ik als eerste naar mezelf moeten wijzen. Ja, in de kerk en in de gemeente hebben we het goed met elkaar. Daar geven we soms een getuigenis van wat God in ons leven heeft gedaan.
Maar buiten de muren van de kerk zijn we meestal een stuk zwijgzamer over ons geloof. Wat is daar de oorzaak van, vraag ik me al een poosje af.

Ik zou nu een hele lijst met mogelijke oorzaken kunnen geven. En u wellicht ook. Ook in de christelijke bladen en kranten wordt hier regelmatig over geschreven. Er worden boeken over gepubliceerd, congressen over georganiseerd, studiedagen over gehouden.
De ene komt met deze oplossing, de ander met dat advies. Maar helpt het iets? Misschien bij sommige mensen, in sommige gemeenten, maar niet over de brede linie. Helaas.

Weet u, dit raakt mij, diep in mijn hart. Wat is hier aan de hand? Ik doe een poging mijn gedachten hier weer te geven.
Kan het zijn dat we de heiligheid van de Here God uit het oog verloren zijn? We spreken nog wel over Hem, maar beseffen we wel werkelijk wie en hoe Hij is? Als Jesaja Hem ontmoet, is zijn reactie: ‘Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is – en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien’ (Jesaja 6:5).
Wanneer Simon Petrus het wonder van de visvangst ziet, valt hij neer aan de voeten van de Here Jezus en kan hij slechts uitbrengen: ‘Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens’ (Lucas 5:8).
En wanneer Johannes op Patmos de verheerlijkte Here Jezus ziet, valt hij als dood aan zijn voeten neer (Openbaring 1:17).
Kennen we nog iets van dit ontzag voor de heiligheid van God? Zeker, Hij is vol van genade en van liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig.

Ik ben er diep van overtuigd dat alleen Hij een verandering kan geven ten goede. Zit ik er ver naast als ik stel dat we vinden dat we zelf de kerk wel draaiende kunnen houden? Zeker, we vragen de Here om Zijn zegen, maar ten diepste bepalen we toch zelf hoe we dat doen en vragen we Hem om onze plannen te zegenen?
En zolang we nog denken de geestelijke problemen zelf op te kunnen lossen, geven we de Here niet de ruimte.

Daarom mijn voorstel:

Laten we stoppen met vergaderen, stoppen met het maken van weer nieuwe plannen van aanpak en stoppen met het evalueren van de zoveelste ‘mislukte’ actie.
En laten we naar de Here toe erkennen dat het ons niet lukt, dat we het opgeven en van nu af aan het voor 100 procent van Hem verwachten. Dat vraagt bekering, ook van christelijke leiders.
Dan gaat het niet langer om ons, om onze naam, onze eer, onze kerk, onze gemeente, onze kranten, bladen en boeken, onze programma’s of wat dan ook.
Maar dan gaat het om de Here Jezus alleen. Laten we ons voor Hem verootmoedigen, onze zonden belijden en smeken of Hij Zich over ons volk en over ons land wil ontfermen, over onze kerken en gemeenten. Dat Hij de Geest van de genade van de gebeden over ons uitstort. Weet u wat ik dan voor me zie?

Geen conferenties meer, geen dagenlange vergaderingen of studiedagen meer, maar gebeds- en verootmoedigingssamenkomsten verspreid over het hele land. Niet op één afgesproken datum, maar wekelijks, misschien wel dagelijks, aanhoudend. Met het gebed op de lippen van Jesaja 64: 1-3: ‘Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet, dat voor Uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken – om Uw tegenstanders Uw Naam te doen kennen, zodat de volken voor Uw aangezicht sidderen, daar Gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachtten; dat Gij nederdaaldet, zodat de bergen voor Uw aangezicht wankelden’.

En wat er dan gaat gebeuren? Laat dat maar aan de Here over en verwacht veel, ja alles van Hem. Bekeer u en laat u door Hem in vuur en vlam zetten. Vervuld van Zijn Geest. Zodat we niet meer kunnen zwijgen van Hem.

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 14:10

  Hier kan en wil ik niets anders aan toevoegen dan: AMEN !!

 2. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 14:43

  Beste Dirk,

  Ik herken me hier best wel in, getuigen dat Gods Woord waar is en dat Jezus de enige Weg is, dat zal ik steevast doen, maar inderdaad om nou spontaan tegen een onbekende/bekende/familielid te getuigen over Jezus en wat Hij voor mij betekent, dat doe ik vanuit mezelf liever niet dan wel, niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik me vaak geremd voel om dit te doen, waarom die remmingen? Ik kan er de vinger niet goed op leggen, maar uiteindelijk weet ik wel dat ik mezelf meer aan Hem moet gaan prijsgeven dan vast te houden aan wat dan ook. Hoe dat te bereiken, alleen met de hulp van God.

  Groeten Frens

 3. Trees Dijkstra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 17:06

  Hallo Dirk,
  Ik zit net in de auto naar jou te luisteren, en heb daar toch een kanttekening bij dat wij het in Nederland zooooo gemakkelijk hebben om te getuigen van onze Heer. Dat is natuurlijk waar als je het vergelijkt met Iran en andere landen. Toch kan het hier ook best moeilijk zijn om uit te komen voor je geloof. Stel dat je homo bent. Dan zijn er nog steeds “christelijke” groeperingen waar je dan beter je gezicht niet kan laten zien. Ik ken een meisje van 15 jaar dat in haar klas haar geloof uitdraagt en in de klas vertelt dat ze naar de EO-jongerendag is geweest, en daarmee dan toch wel geplaagd wordt. Als ze vraagt of ze een beetje minder kunnen vloeken omdat zij dat heel vervelend vindt dat ze haar Heer uitschelden, wordt er een week lang extra hard en veel gevloekt om haar te pesten tot een leraar zegt dat het afgelopen moet zijn. En als je dan 15 bent, vind je dat heel erg voor jezelf en denk je niet: ze hebben het in Iran veel moeilijker!
  Vriendelijke groeten Trees Dijkstra- de Jong

  Naschrift Dirk van Genderen: Ik heb, dacht ik, niet gezegd dat het voor ons zo gemakkelijk is om te getuigen, maar dat wij het vaak niet doen of niet durven.

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 18:13

  Dirk, ook ik herken mij hier best wel in, zelfs om tegenover mijn eigen vrouw te getuigen over Jezus. Maar van de andere kant, is het ook een bevestiging voor mij, dat wij in de eindtijd leven en de eindstrijd woedt ook tussen man en vrouw.

 5. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 18:16

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Dirk, ik ben echt blij dat je dit aan de orde durft te brengen.
  Wat jij nu stelt, mocht ik zelf persoonlijk ervaren, en ik ervaar het nog dagelijks.
  Weet je, het geheim is een levende relatie met YESHUA HAMASSJIACH.
  Als je biddend besluit, YESHUA alleen, dus geen kerken, geen vergadertechnieken, geen bijzondere samenkomst, die alleen het gevoel strelen, maar ootmoedig elke dag (en soms nacht) leven met en vanuit de band met JE VERLOSSER. Johannes zegt het mooi in zijn brieven.
  Wie zegt te geloven in YESHUA, hoort zelf ook te worden of zijn als HIJ.
  Dan ga je vanuit een heel andere houding leven en doen en bidden.

  Bedankt beste Dirk, dat je dat hebt gedaan en nog steeds doet.

  DE EEUWIGE VADER ZEGENE JOU EN JE DIERBAREN in YESHUA.

  Leef zo, vanuit de verwachting dat YESHUA vandaag kan komen.

  Jullie allen hartelijk shalom.
  jullie br. Lou.

 6. Fijco zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 20:18

  Bovenstaand is wat mij al zo lang bezighoudt en enigszins frustreert. Ik geloof dat het velen (mij ook) ontbreekt aan het belangrijkste:
  Hand. 1: 8 – Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

  Is onze bekering misschien lauw geweest? Verlangen we een radicale volgeling van Jezus te zijn? Verloochenen wij ons dagelijks en willen wij het kruis op ons nemen?
  …maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.
  Ik strek mij er naar uit en het verlangen groeit. Tegelijk merk ik dat het een strijd is de controle volledig aan Hem over te geven zodat de Geest eindelijk de ruimte krijgt.

  Dit zijn zo wat gedachten waar ik met God uit zal komen.
  Computer/TV uit en bidden, strijden voor je verloren familie, buren, enz. We hebben een geestelijke strijd te voeren!

 7. auti zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 juni 2010 om 21:31

  Het is een hele kunst om niet te oordelen (zie Jac. 2) en te getuigen. Toch is het geweldig als je het doet. Steeds meer zien van wie Christus is en steeds meer ervaren dat dit leven gedragen wordt door het kruis van Hem. Met de opstanding kan iedereen opnieuw beginnen, elke dag. Wat een rijkdom. Toch is het wel eens deprimerend te zien hoe er gevochten moet worden tegen allerlei zaken. Binnen de kerken is de tegenstander zo aan het werk dat er heel wat mensen worden lamgelegd als het ware. Dat is zo jammer. Een beetje meer bewustwording van wie hun leven draagt en voedt en hoe dat gebeurt dat mag wel komen. Het leven is niet vanzelfsprekend mooi. Het wordt pas mooi als je Christus ervaart en toelaat in je diepste binnenste.

 8. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 8:10

  Beste Dirk,

  Ik vond je artikel zo goed en “to the point” geschreven, dat ik er – zoals ik al eerder schreef – weinig anders aan toe wilde voegen dan AMEN.
  Vannacht in bed kwam er – naar aanleiding van jouw artikel – echter steeds een oud Pinksterliedje in mijn gedachten. En, ik stond er ook weer mee op. Vandaar dat ik het hier graag nog even vermeld:

  ’t Is zo, ’t is zo,
  De kracht van God zal vallen,
  Als in, als in, als in die tijd voorheen.
  Roept ’t uit, roept ’t uit,
  Vertelt het toch aan allen,
  ’t wordt Pinksteren als voorheen!

 9. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 13:53

  Lieve broers en zussen in Yeshua, ik heb geen enkele schroom om te getuigen van mijn Schepper, ik zwijg nérgens, waarom zou ik?! Het is niet zo dat ik “te onpas” getuig. Getuigen is een manier van leven, “a way of life”, een leesbare brief van Yeshua zijn! Dat hoeft niet met veel omhaal van woorden, dus zwijg ik nu…
  Laten we teruggaan naar de Joodse wortels van ons christelijk geloof!

  Mooie tekst: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt,zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der aarde; uit Handelingen 1:8

  Deze tekst behoeft geen uitleg? !
  Shabbat shalom, goed weekend en goeie zondag,
  Parel

 10. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 15:36

  Beste Dirk,

  Bij deze wil ik graag een tip geven aan alle voorgangers en mensen die zich christenen noemen en aangesloten zijn bij een kerk, kring of gemeente.
  Laten we eens in de zoveel tijd een zondagse dienst organiseren zonder muziek, zonder lawaai en zonder preek. En laten we in die stilte alleen maar God laten spreken. Want als ons hart niet vol is van Christus, kunnen we toch ook niet over Hem praten?

  Laten we dan alleen maar stil zijn voor het aangezicht van God en ons afvragen hoe het met ons persoonlijk geloofsleven is gesteld. Ons afvragen of we zeker weten het eigendom van Christus te zijn. Desnoods tot een schuldbelijdenis komen.
  Laten we in stilte bidden voor elkaar en vragen om een uitstorting van Gods Geest. Laten we in stilte en in liefde onze handen vouwen of opheffen naar God en naar elkaar. Laten we ophouden met kerkje spelen.

  Laten we ons bekeren van onze dode werken en onzinnige dingen. Alleen als ons hart weer in vuur en vlam komt te staan voor Koning Jezus en niet alleen voor koning voetbal en wat al niet meer zij, dan pas zullen we weer openlijk en vrijmoedig gaan praten over Hem.

  Momenteel is er soms te veel ruis in de kerk. De stilte is ver te zoeken. Zelfs onder het avondmaal hoor je vaak een muziekinstrument spelen. De enige stilte is momenteel een kort en stil gebed. Voor de rest zijn wij of de predikant aan het woord. Op zichzelf goed natuurlijk, maar velen weten zich totaal geen houding te geven als het te lang stil is in de kerk en worden daar onrustig van. Waarom eigenlijk?……….

  God ons wil zo graag vanuit de stilte tot ons spreken, zodat we goed leren luisteren en vandaar uit over Hem gaan spreken. Niet alleen in de kerk, maar ook in ons prive leven.
  Verder mogen we Hem dan loven, prijzen en eren met alles wat in ons is. Met muziek, zang, dans, vreugde en een opbouwende preek.

  De velden zijn wit om te oogsten…… maar als wij als christenen blijven zwijgen over het volbrachte verlossingswerk van Christus, zijn we mede verantwoordelijk voor het verloren gaan van vele mensen om ons heen. Een verschrikkelijke gedachte…….
  Ik zeg dit in alle liefde, zonder wie dan ook te willen veroordelen.
  Maar de liefde van Christus dringt me hiertoe……

 11. Anneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 15:51

  Dagelijks het Woord lezen, Jezus plaats nummer 1 in ons leven geven. Als we ons verootmoedigen, elke dag opnieuw, dan de Heilige Geest vragen om ons te vullen met Hemzelf, dan wil en zal Hij ons gaan leiden. Alles is dan mogelijk (1 Cor. 13) en we zullen enthousiast worden over de Here Jezus. Vragen om Zijn liefde en die mogen ontvangen, om die weer door te kunnen geven. Zo mogen we elke dag groeien in geloof, achter Jezus aan. Dan zal er enthousiasme komen en zullen we niet meer kunnen zwijgen en willen vertellen over de Here Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven en dat Hij leeft en wij mogen leven met Hem! Dan zal Jezus door ons heen gezien worden. Geweldig toch, wat een God hebben wij. Hem komt toe alle lof eer en glorie!

 12. Henk de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 15:58

  Ik voel bevestiging van een innerlijke diepe overtuiging. Ik ben deelgenoot van een scheuring in een gemeente en heb de indruk dat de bezoekers van de beide nieuwe gemeenten meer over elkaar praten dan voor elkaar bidden.
  Een aantal malen heb ik het woord “verootmoediging” laten vallen, maar enige positieve response kreeg ik daar bijna niet op. Te moeilijk, zo is dan vaak de reactie of woorden van die strekking. Een enkeling wil echt in het diepe springen en op verootmoediging aansturen. Verootmoediging is immers een eerste stap naar onderlinge vergeving en wellicht tot iets heel nieuws.
  Als we al mank gaan aan allerlei scheuring en gekibbel en als we in die omstandigheid de ander niet tegemoet treden in verootmoeddiging, hoe kunnen en zullen wij dan nog getuigen van Jezus Christus zijn. We hebben het veel te druk met ons zelf, met onze eigen inzichten en niet met anders denkenden, laat staan met de wereld om ons heen. Henk

 13. Betsie Slob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 17:06

  Beste Dirk,

  Hier kan ik het helemaal mee eens zijn.
  Laten we bidden voor vrijmoedigheid en alles verwachten van onze Heer!
  ik kan me hier helemaal in vinden…..AMEN.

 14. Susanne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 17:33

  Beste Dirk,

  Wat kan ik me hier goed in vinden! We hebben zoveel te brengen, een boodschap van hoop en dan houden we het zo vaak voor ons zelf…. En ik denk dat we de Heilige Geest niet genoeg ruimte geven in onze diensten. Alles zit zo op tijd vast! Soms denk je in de aanbidding, ja, nu gaan we het Heilige der Heiligen binnen en weer is het tijd om te stoppen want er ‘moet’ gepreekt worden. Zo wordt de Geest weer de mond gesnoerd. En bidstonden daar willen de meeste mensen helemaal niet aan denken en mee doen. Dat is toch juist de plek waar we moeten zijn! 24/7 gebeds-plaatsen, o wat zie ik die graag ontstaan!! Samen op de knieën ons verootmoedigen voor God. Het helemaal van Hem verwachten en niet meer zo druk onze eigen programma’s afwerken. Zet ons in vuur en vlam Heer!

  Veel zegen!!

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 18:38

  Als je jong bent, wil je LEVEN! Vooral niets missen is het motto. Met vier kleinkinderen in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar, krijg ik af en toe een beetje mee, wat jongeren bezig houdt. Wat daarnaast in de laatste jeugddienst naar voren kwam: vooral niet “anders” zijn dan anderen, ondanks de gevaren, die dat met zich mee brengt. Belangrijk blijkt ook, wat “anderen” over je denken…. Tijdens diezelfde jeugddienst was ik getuige van het enthousiasme en de inzet van de jongeren; “het leven” straalt van ze af.

  Ook de Bijbel spreekt heel veel over “leven”, maar dan niet als een “tijdelijk” leven, maar als iets blijvends, een leven dat niet ophoudt. Zo wordt een baby geboren om te leven en is bovendien al voorbestemd voor de eeuwigheid. Jezus Christus werd geboren, moest sterven en stond na zijn volbrachte missie op, opdat….. WIJ zouden leven. Met deze gedachten sloeg ik mijn Bijbel open, precies in het midden en daar las ik Psalm 118. Deze Psalm staat tussen de kortste en de langste Psalm. In vers 17 las ik het volgende:
  “Ik zal niet sterven, maar leven
  en de daden van de HEER verhalen”
  Getuigen is dus zo oud als onze Bijbel!!
  Zo begint ook Johannes zijn evangelie met: “In het Woord was leven…” Ook in zijn eerste brief haalt hij hetzelfde thema aan (1 Joh.1: 2): “…wij hebben gezien en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is”. Wie kan over zoiets overweldigends zwijgen, de daden van de Heer vertellen?
  Wie beseft – al is het maar een heel klein beetje – wat Jezus voor ons heeft gedaan? Wat de Vader voor ons heeft gedaan door zijn Zoon te geven??
  Wie de daden van de Heer niet “ZIET”, niet ervaart, er dus mijlenver vanaf staat, kan er helaas ook niet over vertellen. Met andere woorden, laten we het probleem toch bij onszelf zoeken en niet bij “anderen”…..

 16. newwine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 20:23

  Wat een goed artikel Dirk!
  Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
  Ik zou wel hele dagen over de Heer willen praten! Ik mag Hem nu 30 jaar kennen en zit in een hele moeilijke ontmoedigende situatie, maar dat weerhoudt mij er niet van om te zwijgen, integendeel……. er is wel veel vijandschap, ja, maar dat maakt mij alleen maar sterker en nog meer gedreven om mijn mond niet te houden; ik ga er wel wijs mee om hoor en gooi geen parels voor de zwijnen; het is mij wel opgevallen dat als ik met christenen over onze Heer praat, er altijd zijn die vinden dat ik er te vol van ben en dan willen ze liever een ander (natuurlijk) onderwerp. Dit vind ik niet te begrijpen; de wereld staat in brand en wij vallen in slaap; ik vind dit erg verontrustend en ik denk dat dit vooral typerend is voor heel de westerse wereld.

 17. Joke Ruijg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juni 2010 om 22:16

  Beste Dirk, dank je wel voor je wekelijkse mails, ik word er door bemoedigd!
  Je noemt in dit stuk de landen: Iran,China, India, dat zijn landen waar VERDRUKKING is. In die landen kun je niet anoniem christen zijn, hier in Nederland kun je dat wel. Ik zit echt niet op verdrukking te wachten, maar áls het komt (en het gaat komen) dan zal het duidelijk worden wie Jezus echt volgen en wie de huurlingen zijn. “Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden.” 2 Timotius 3:12
  Dit woord is ook voor ons geldig, God gaat Zijn volk in Nederland niet voorbij!

 18. Patrick zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juni 2010 om 10:42

  Beste Dirk,

  Mooie nieuwsbrief weer. Voor sommige mensen is het dus heel makkelijk, als ik de reacties lees hier. En dat zij dat zo ervaren, is bijzonder prettig voor hen. God lof!

  Aansluitend op Frans en Trees ondervind ik ook remmingen en moeilijkheden in het dagelijkse leven:

  Sommige collega’s vloeken heel erg bij ons op kantoor, volle GVD’s telkens. En ja, ik heb er wat van gezegd. En opnieuw en opnieuw. ‘Ach, daar heb je hem weer’ is het dan al vlug. Dat maakt me niet uit, maar het gaat gewoon door. Heb ze gevraagd of ze wel weten, waar ze om vragen met die vloek? En uitgelegd. Maar ze geloven niet, dus dat doet ze niks. Voel me een enorme lafaard, als ik er niks van zeg, maar kan ook niet aan de gang blijven, als het niks helpt. Heb ook gevraagd, of ze dat thuis bij hun kinderen ook doen? Ja dus. En die nemen het over. Heb ze gezegd, dat ze dan beter Shit! kunnen zeggen. Hielp niks. Heb ze ook verteld, dat ik het zo naar vind om te horen, maar dan is het al gauw ‘dan luister je toch niet?’ Moeilijk, moeilijk!

 19. Lydia van der Linde zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juni 2010 om 12:47

  Helemaal mee eens!

 20. LOES zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juni 2010 om 13:05

  Wat mij opvalt is dat wij mensen die graag hun eigen controle hebben, in een vrij land, dat naar eigen believen invullen.
  Landen waar onderdrukking is, dus dwang van buitenaf, zo snakken naar die innerlijke behoefte van vrijheid van binnenuit, grijpen naar een bevrijdend geloof.
  Toch zie je later die controle weer snel opduiken, door weer allerlei afscheidingen in Gemeenten te hebben, zodra zich dit weer toestaat, waarna het krachtige aanhangen van de Here Jezus en het getuigen verslapt.

  Het innerlijk zo graag bepalen hoe te leven is met de vrije wil die wij van God kregen, een enorm obstakel om vasthoudend, jezelf afleggend, te volgen in nederigheid.
  Ik denk dat dwangneurose waar zoveel mensen aan lijden, vanwege het veilig voelen aan de eigen handelingen (verslavingen) drinken-roken-kleding-eten-tv-wettisch denken en angsten.
  Onze grootste VIJAND is die dagelijks door onze vijand bewerkt wordt, bedenk dwang op alle terreinen met een sausje van: zo hoort het of voelt het beter.
  Misschien zou jij Dirk hier eens een dieper stukje aan kunnen wijden, omdat dit zo’n groot struikelblok is voor zovelen.

 21. br.Antoon Koornstra zegt: zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juni 2010 om 14:10

  De apostel Paulus schrijft in Rom. 1:16: Want ik schaam mij het Evangelie (blijde Boodschap) niet, want het is een Kracht Gods tot Behoud voor een ieder die in de Zoon gelooft! Hiervan vrijmoedig te getuigen, is niet alleen een Opdracht van Jezus, maar begint allereerst met een keuze hiervoor. Het is een Opgave door Overgave! Het is met elke keuze zo:van uitstel komt meestal afstel. Ons besef van Redding, bepaalt veelal onze Overgave. Helaas zijn teveel christenen wereldgelijkvormig geworden, en daardoor ervaart men dat Gods Geest het laat afweten, je voelt je ongeloofwaardig! Want waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn, zegt Jezus! De rijke jongeling werd gevraagd al zijn bezittingen te verkopen om Jezus te volgen, hij kon het niet.
  Het is gemakkelijker te zingen: ‘Jezus, alles geef ik U’, dan het in praktijk te brengen.

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juni 2010 om 18:47

  Beste Dirk

  De kans is groot, dat we eerst onder verdrukking moeten komen. Wellicht zijn we dan pas in staat om in volle christelijke Eenheid te getuigen. Ook de landen die je noemt, of in Handelingen worden wij onderdrukt.
  Wat wel naar voren komt, is de Eenheid onder christenen onder verdrukking.

  Vr gr Rene.

 23. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 8:19

  beste Dirk,

  Wat fijn, dat je dit aan de orde stelt!
  En dank je wel voor deze site.
  Ik voel me vaak alleen als gelovige en heb nu met ontroering gelezen dat er gelukkig toch meer mensen zijn die oprecht de eer van God zoeken en Jezus liefhebben. Die ook willen getuigen van het unieke van het Christelijk geloof.
  Dat daar verdrukking bij hoort, heeft Jezus al voorzegd. Vooral van je huisgenoten, letterlijke en figuurlijke.

  Tegen Patrick wil ik graag zeggen: heel goed, dat je uitgelegd hebt waarom je vloeken zo slecht vindt. En nu hoef je je alleen maar om te draaien als ze het weer doen. Ik heb me aangewend om dan direct in gedachten te zeggen: Geloofd zij God met diepst ontzag.

  Wat Anneke schreef, kan ik ook met heel mijn hart onderschrijven: laat niet één dag voorbijgaan zonder stille tijd, waarin je de Bijbel leest en bidt. Quality time met God.
  Zelf heb ik besloten om niet meer dan 3 uur per dag TV te kijken, inclusief het Nieuws, e.d. Fijco schreef dat ook: “pc en TV uit en bidden!”
  Vaak voel ik, helaas, toch wel even de verleiding om een “goed” programma niet voorbij te laten gaan. Maar als ik dan een paar minuten in de Bijbel heb gelezen, schaam ik me daar weer voor, omdat God altijd zo goed, genadig en royaal is.
  (Ik gebruik het Bijbelrooster van R. Murray McCheyne)

  Tot slot: laten we meer zingen! Gewoon thuis, b.v als je aan het koken bent.
  Dat zegt Gods Woord ook (Jac.5:13).

  Nogmaals bedankt, Dirk, voor alles – en ik hoop maar, dat ik nog niet aan de 350 woorden ben…

 24. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 9:48

  In de bijbel staat of het je nu gelegen komt of ongelegen, getuig als iemand je de gelegenheid geeft. Voor ik naar een feestje ga of koffiedrinken ga b.v bid ik altijd dat God het contact wil zegenen en dat ik de kans mag krijgen om Jezus bekend te maken. En als ik dan de gelegenheid krijg zoals in de bijbel staat, dan grijp ik die aan. Dus getuig ik in woorden, niet zomaar, want mensen staan er op dat moment misschien niet voor open. Ik bid ook: laat mij naast iemand gaan zitten die een verlangen heeft om over U te horen.
  Uiteindelijk moet God het verlangen geven in het hart van de ongelovige, ik ga er dus ook ontspannen mee om en ik probeer door mijn levensstijl en woorden een houding te laten zien die jaloersheid wekt. Toen ik nog niet bekeerd was, was de houding en blijdschap die oprechte christenen uitstraalden hetgene waar ik stinkend jaloers op was. Ik begon er toen ook voor te bidden dat ik die blijdschap ook mocht ontvangen, en God heeft mij verhoord en door Jezus Christus heb ik nu ook de blijdschap in mijn hart; GEWELDIG.
  Maar inderdaad, ik ben het met je brief eens dat bidden het WERK is waar we ons mee bezig moeten houden en vanuit het gebed gaan we werken samen met Hem, want alleen met mijn God spring ik over de muur. In de preek van gisteren werd gezegd: je kunt pessimistisch zijn en zeggen ik kan nooit over die muur springen, en vervolgens dus ook niets doen, maar ook al ben je optimistisch en je zegt het lukt me ik ga er voor, en je wilt over de muur springen maar je knalt er tegenaan en valt toch. Een optimist probeert het natuurlijk nog een keer maar valt weer en eindigt uiteindelijk ook als de pessimist. De prediker zei toen alleen: de realist redt het, want die zegt: ik kan het niet alleen, die zegt ik wil springen maar alleen als U met me mee de sprong maakt, en de realist lukt de sprong omdat die het niet in eigen kracht doet maar in het vertrouwen op GOD.
  Ik vertel dit omdat ik dit wel mooi vond aansluiten bij jouw onderwerp.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 11:20

  Het is niet gemakkelijk om te getuigen van de Here Jezus. Ik weet nog dat ik toen ik pas tot geloof was gekomen een rooms katholieke man en een atheist mij in het water wilden gooien omdat ik aan het getuigen was en ook gezegd had dat de Hemel en de hel bestaan maar niet het vagevuur. God heeft het verhoed maar ze hadden me beiden al beetgepakt en waren al voornemens om hun plan tot uitvoer te brengen.

  Toen ik tot geloof kwam dachten kerkelijke vrienden en kennissen dat ik gek geworden was en ook mijn vrouw en eigen ouders wisten niet wat ze met deze plotselinge verandering aan moesten. Ik was namelijk op weg om magnetiseur te worden en had bij wijze van spreke mijn praktijkbordje al klaar en nu zei ik dat dat allemaal niet goed was.
  Ik sprak ook mensen aan die vloekten en dan merk je ook de weerstand maar ook soms verandering. Een rooms-katholieke jongen op mijn werk wees ik er ook op dat als hij vloekte hij de naam van mijn God misbruikte. Later toen ik hem al veel van het geloof had verteld zei hij als hij weer wilde vloeken: “O nee dan beledig ik jouw Vader he”. Hij meende dit niet spottend.

  Als ik sekten aan de deur kreeg zoals de mormonen dan zei ik dat ze binnen mochten komen maar dat we eerst dan zouden bidden om de leiding van de Heilige Geest. Ik bemerkte dat als je het gewoon over bidden had er geen weerstand was, maar als de Heilige Geest ter sprake kwam ze eerst even met elkaar wilden overleggen. Toen ze bij mij binnen waren heb ik ze overtuigd dat ze dat boek van mormon meteen weg konden gooien maar de bijbel (die ze ook bij zich hadden) konden behouden. Ik heb hun de handen opgelegd en ze hebben twee uur naar mij geluisterd (wat meestal andersom gebeurt). Ik heb kunnen getuigen van mijn Heer.

  Ik heb ook enkele weken geleden een getuigenis gedaan bij een Dorkas winkel. Het bleek dat de mevrouw die daar stond niet gelovig was maar haar man wel. Ik heb haar over de grootheid van God verteld en dat ik vroeger net als zij ook niet gelovig was.
  Het laatste getuigenis heb ik gedaan bij een Heilssoldaat die aan de deur kwam. Ik weet niet of hij gelovig was want dat schijnt ook niet vanzelfsprekend te zijn bij het Leger des Heils.

  Ik wil met deze voorbeelden laten zien dat het niet gemakkelijk is om te getuigen maar dat het wel erg belangrijk is óm het te doen

 26. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 15:11

  Shalom Dirk en allen.
  Wil nog even iets recht zetten.
  Als je YESHUA wil volgen, dan kost je dat alles, je familie, je vrienden, ja alles.

  Dan sta je naar de mens gesproken alleen.

  Dat wilde ik nog even kwijt ,anders kan men een indruk krijgen dat wandelen met YESHUA gemakkelijk is.

  Maar het is het waard.

  Allen veel sterkte en ZEGEN toegebeden in deze moeilijke tijd.

  Shalum Baruch in YESHUA HA MASSJIACH.

  Lou.

 27. Moi zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 17:38

  “Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden.” 2 Timotius 3:12

  Daar hoef je echt niet alleen maar aan de grote vervolging in landen als bijv. China, Noord-Korea, Moslimlanden te denken. Maar hier in Nederland moet je meer aan de kleine vervolging denken: Bijv. onbegrip, bespotting, het naar vinden dat je ongelovige geliefden zich niet wíllen bekeren, enz.

 28. gieni zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 18:49

  Shalom Dirk,

  Afsterven aan ons zelf. Ik denk Dirk en lieve mensen die dit lezen dat dat voor velen het grote probleem is. Als we niet afgestorven zijn aan onszelf worden we belemmerd in het getuige zijn. Ja n.l. door onszelf. Als alles van ons eigen ik uit ons is dan kan de Heilige Geest ons vullen met Zijn kracht en ons Zijn woorden doen spreken. Heerlijk is dat en nooit meer moe in het hoofd. Want het conflict tussen Zijn wil en jouw wil is dan weg. Je spreekt dan n.l dat wat Hij wil dat je zal spreken, getuigen dus !!!

  Shalom Uwracha (vrede en zegen)

 29. dienie zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 20:46

  Beste Dirk,
  Ik kan mij er heel erg bij aansluiten wat jij ons als Gods kinderen voorschrijft
  om meer te getuigen van ons geloof. Van mijzelf weet ik dat ik geen gave van spreken heb. Als ik met iemand in gesprek geweest ben en haar of hem wil getuigen van mijn geloof, dan voel ik mij tekort geschoten. Dan voel ik mij verdrietig omdat ik denk dat het niet goed gevallen is. Dan is mijn vraag in mijn gebed of de Heere mij wijsheid en inzicht wil geven om zo van Hem te getuigen dat het goed voelt. Er komen van de andere kant zoveel tegenwerpingen dat ik er haast niet meer doorheen kom lijkt het. Een paar dagen geleden sloeg ik mijn Bijbel open bij Romeinen 12 en dat bemoedigde mij wel om er niet al te verdrietig door te worden. Ik heb in dit gedeelte wel begrepen dat ik wel andere gaven heb. De gave van profeteren heb ik niet. Iemand bijstand verlenen vind ik fijn om te doen. Troosten probeer ik ook te doen als ik weet als er iemand verdriet heeft. Toen onze buurman stierf aan longkanker heb ik zijn weduwe in mijn armen gehouden. Maar van sommige mensen weet je dat ze daar niet van houden. Ik wil niet alle gaven opnoemen want anders ga je denken dat ik een bijzonder goed mens ben en dat is natuurlijk niet zo. Laten wij in onze kerk en gemeente eerst maar laten zien dat wij ELKAAR lief hebben en dat het mag uitstralen naar buiten toe. Dan zijn wij pas echte getuigen van Onze Vader in de hemel die ons dit heeft voorgeleefd door Zijn Zoon voor ons te laten lijden voor onze zonden. Dat is toch iets wat wij eigenlijk niet kunnen bevatten en dat moet ons toch blij maken. Als wij zo met zo’n blij gezicht in deze wereld, die in duisternis wandelt, met al haar duistere zaken, moet het toch gaan opvallen dat er iets bijzonders aan de hand is met de christenen. Dank je wel Dirk dat je ons er toch weer even op wijst dat het belangrijk is om zo te leven, dat de wereld jaloers op ons mag worden. Maar we moeten er wel voor werken. Bidden en werken, want de satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar we mogen ook weten dat wij met de Heere overwinnaars zullen zijn. Het zal geen gemakkelijke weg zijn maar wel een behouden aankomst!! Gods zegen toegewenst bij het werk voor de Heere. Dienie.

 30. Richard Sorge zegt:
  Geplaatst op maandag 21 juni 2010 om 21:26

  Beste Dirk, je doet een leuk voorstel om te stoppen met alle, klaarblijkelijk, tot mislukken gedoemde acties. Acties vaak gericht op de onderkant van de samenleving, in essentie een materiële invulling van het begrip naastenliefde. Een wanstaltige poging verlossing te vinden met goede daden. En vaak tegelijkertijd een protest tegen, een regelrechte veroordeling van, met name politiek, anders gerichten.

  Christenen zouden er goed aan doen te beseffen dat naastenliefde meer is dan het geven van een kwartje aan de eerste de beste uitvreter, dat naastenliefde in de eerste plaats gericht dient te zijn op zielenheil, op verlossing, op het helpen van het vinden van de enige weg naar het eeuwig leven. Ik woon niet in Nederland, als ik in Nederland zou wonen zou ik niet weten bij welk kerkgenootschap ik me aan zou moeten sluiten. Er zijn zelfs kerkgenootschappen die, op zondag, de klok luiden als een Zuid-Afrikaanse aartsbisschop, in Israël betiteld als black nazi-pig, aan zijn toespraak begint op een Deense klimaatconferentie. Er is veel te veel wereld, veel te veel politiek, veel te veel veroordeling in christelijke kringen. Te veel gezeur over details, gemekker over bijvoorbeeld vloeken. Als je iemand bij Jezus wilt brengen mag je je best afvragen of het overbrengen van je gekwetstheid ten aanzien van vloeken de kortste weg is. Mij doet het ook pijn, maar ik zie liever dat iemand Jezus leert kennen en stopt met vloeken uit respect voor de Almachtige dan uit medelijden met mij.

  Het regiem Balkenende heeft met alleen maar dwang getracht mensen tot een meer christelijke levenswandel te brengen. Verplichten en verbieden, geen greintje liefde was er bij, logisch dat men zich tegen alles wat christendom ademt teweerstelt. Ook het samenspannen met de islam, het niet duidelijk stelling nemen tegen de religie van de maangod maakt dat het steeds moeilijker wordt om mensen bij Jezus te brengen.

  Levend in een moslimland is het, voor mij, gemakkelijk praten. Het avontuur ben ik nooit uit de weg gegaan en daarom is het een prachtige uitdaging om steeds te proberen een gesprek, vaak na meerdere ontmoetingen en voorzichtig aftasten, richting Jezus te leiden. Als het echt mis gaat kan het best een gebroken neus en deportatie opleveren. Dit laatste vanwege het in gevaar brengen van de staatsveiligheid (lol). En denk niet dat de opeenvolgende, uit quasi-christelijke partij afkomstige, Ministers van Buitenlandse Zaken ook maar één helpende vinger voor je uitsteken. Er circuleren lijsten met de adressen van christenen, jaarlijks wordt er wel iemand vanwege zijn of haar christendom om het leven gebracht. Het doet je iedere dag weer beseffen hoe afhankelijk je bent van de bescherming van onze Schepper. Maar ook hoe ontzaglijk mooi en rustgevend het is om daar op te mogen vertrouwen. En steeds weer te mogen zien dat je gebeden invulling krijgen.

  De beste manier om mensen bij Jezus te brengen is nog steeds het voorbeeld dat je zelf geeft, door je gedrag, door je daden, door je uitspraken.

 31. H.Herbold zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 juni 2010 om 11:22

  Er is enorm veel namaak in de wereld. Heel vaak zullen mensen elkaar niet openlijk zeggen wat ze denken, maar zodra niemand het merkt. Men is vriendelijk tegen elkaar, maar in feite is het niet echt. Zo is het in de wereld, in Gods koninkrijk mag dit echter nooit zo zijn. God is een tegenstander van alles wat namaak is, dus wat niet echt is.
  Jezus keerde zich tegen de Farizeëen en Schriftgeleerden in Zijn tijd, niet omdat zij grotere zondaren waren dan anderen. Nee, dat was niet de reden, het was vanwege hun schijnheiligheid, zij deden zich vroom voor maar in werkelijkheid waren ze niet zo vroom. Ze hadden bijvoorbeeld alleen oog voor mensen die “zoals zij” waren en zeker niet voor het soort mensen waar Jezus mee om ging. Jezus ging om met rand figuren, mensen die afgeschreven waren door de mensen, tollenaars, prostitues, overspelige mensen. Voor de Heer waren deze mensen niet afgeschreven maar Hij had ze juist lief, sterker nog Hij was speciaal voor hen gekomen. Die Farizeëen waren met heel andere dingen bezig, bijvoorbeeld, ze baden op de hoeken van de straten zodat iedereen ze kon zien en horen. Bij voorkeur baden ze dan hele lange gebeden met veel heilige en vrome woorden, zodat de gewone mensen er waarschijnlijk niets van begrepen, maar wel onder de indruk kwamen van hun vroomheid. Als ze vastte, dan deden ze dat heel demonstratief, iedereen moest het zien. Ze scheurden hun klederen stuk ten aanschouwen van iedereen en strooiden as op hun hoofd (lees Matth.6:16-18). Alle mensen die dat zagen moesten wel overtuigd worden van hun vroomheid. Alleen God verafschuwde deze vroomheid en dat doet Hij vandaag nog, want ook nu is er soms sprake van namaak. Er is een gevaar dat we als gemeente teveel bezig zijn met onszelf en met de mensen die ons wel aanstaan. Daar moeten we dan zo snel mogelijk vanaf, want we zijn er niet voor onszelf, maar voor een hoger doel, God wil ons gebruiken om andere mensen te redden.
  Ja en soms betrap ik me erop, dan hebben gebeden die in het openbaar worden uitgesproken, niet alleen tot doel om tot God te spreken, maar tegelijk tot de mensen die om ons heen zijn. Dat is op zichzelf niet zoveel bijzonders, als we echt andere door onze gebeden willen bemoedigen, maar wel als we anderen op die manier b.v. de les willen lezen. Of men gebruikt bij het bidden allerlei mooie en dure woorden om de omgeving maar te laten merken hoeveel men wel weet. Al dit soort van gebeden hebben niets met gebed te maken, maar met namaak. God verafschuwt dat en natuurlijk ook als mensen zich christen noemen en absoluut niet doen wat God zegt.

  Jarenlang zag men in Ierland een sprekend voorbeeld van zo´n schijngeloof. Men zegt Prostestant of Katholiek te zijn (dus christen) maar men is bereid elkaar vanwege het gelijk te vermoorden. In het boek openbaring wordt ons in grote lijnen getoond hoe het de gemeente van Jezus Christus zal vergaan. Er zal een oprechte groep gelovigen zijn die echt bekeerd zijn en de Bruidegom verwachten. God kijkt dan alleen naar de oprechtheid van het hart en niet naar alles wat er van buiten zo geweldig aan ons is. Het gaat altijd om ons hart, waren we wel echt?

 32. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 juni 2010 om 11:32

  Ik ben het vooral eens met Richard Sorge laatste zin: De beste manier om mensen bij Jezus te brengen is nog steeds het voorbeeld dat je zelf geeft…..
  Hier wil ik nog aan toevoegen: De beste missionairing is, door zelf te leven, te spreken en te handelen naar de Geest van de Bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft voorgeleefd en verkondigd. Hij heeft ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil vervullen, bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimsreis door dit leven naar God de Vader in de Hemel.

 33. Sander zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 juni 2010 om 23:06

  Goed nieuws en helder stuk. Laten we met elkaar eens eerlijk worden en zaken zien zoals ze zijn.
  Wellicht dat dan de inhoud van onze gebeden en houding ook begint te veranderen.
  We bidden wel en God wil nog steeds antwoorden! Kan het zijn dat we niet altijd blij zijn met Zijn antwoorden en dan maar denken dat we het verkeerd verstaan en bij het vertrouwde blijven?
  Gods plannen veranderen niet..

 34. Patrick zegt:
  Geplaatst op zondag 27 juni 2010 om 8:07

  Dank je wel, Manuela Dieleman. Jouw antwoord geeft me rust.

 35. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 juli 2010 om 11:37

  Wat een geweldig goed onderwerp dat je hier ter sprake brengt. Getuigen van je geloof is een van de moeilijkste taken die Jezus ons heeft opgedragen. Toch moeten we hier ook niet te krampachtig mee omgaan. Maar ook weer niet te lichtvaardig. Belangrijkste van alles is, doe alle dingen uit Liefde voor God. En heel belangrijk: zoek Hem dagelijks op, door stille tijd te houden. Maak tijd voor Hem vrij. We leven in een stervende wereld, maar weinigen zijn hier meer bezig. Ook Christenen; onze onderlinge verdeeldheid is beschamend, maar reeds voorzien. Toch is er hoop voor hen die kennis hebben genomen van het Woord en het hebben aangenomen. Een Woord vol van toekomst. Het is mijn persoonlijk gebed dat nog velen dit ook tijdig gaan ontdekken. Laten we bidden om Gods Geest.

  Amen

 36. Eddy zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 juli 2010 om 13:26

  Ik denk Dirk, dat een reden waarom velen niet getuigen ook is dat in het westen mensen niet meer zo openstaan voor het evangelie. De evolutietheorie vormt een steeds grote hindernis, en men is ‘verlicht’ door de Renaissance; de menselijke rede wordt aanbeden, en de bijbelse boodschap wordt belachelijk gevonden. In andere werelddelen waar het evangelie wel ingang vindt, zijn deze aspecten veel minder sterk aanwezig denk ik. Aan de andere kant zijn wij als christenen in de westerse wereld ook beïnvloed door de maatschappij, waardoor de geestelijke kracht langzaam verdwijnt. Hier komt steeds meer godsverduistering omdat we voor veel dingen God niet meer nodig ‘lijken’ te hebben.

  Ik heb bij mijzelf ook gemerkt dat ik met de jaren minder ‘vurig’ werd. Maar dat kwam voornamelijk doordat de boodschap afgewezen werd. Dan denk je al snel: ‘wat heeft het voor zin’. Tegenwoordig heb ik toch meer een houding van ‘de Here zal de mensen die Hij op het oog heeft wel met je in contact brengen’, en daar bid ik dan ook voor.

 37. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juli 2010 om 13:26

  Beste Dirk. Ter illustratie stuur ik dit artikel dat door de onder controle van het ANC staande pers niet op deze wijze gepubliceerd mag worden. In het bericht wordt duidelijk dat iemand die pal voor de Scheppingsleer staat en die gelooft in de Drieenige God voor dom en belachelijk wordt versleten. Verder wordt er gesteld door die paleontoloog “dat professor Straus als moderator van de kerk ‘gevaarlijk’ is. Met andere woorden: als je wilt vast houden aan het Woord van God ben je eigenlijk maar lachwekkend.

  NB: Ik hoop dat je een goede vakantie hebt gehad.

  DIE PALEONTOLOGIESE GESPREK
  Written by Dr JP Botha
  Thursday, 29 July 2010 10:07

  Die Burger het Dinsdag berig oor die herrie wat losgebars het om die kop van prof. Piet Strauss, moderator van die Nederduits Gereformeerde Kerk, na aanleiding van ’n standpunt wat hy oor evolusie ingeneem het, onder meer dat hy glo in die Bybelse skeppingsleer met God-Drie-enig as Skepper van die hemel en aarde en dat daar mense mag wees wat anders dink, maar dat sy voorouers nie ape was nie. Dr. Jurie van den Heever, ’n paleontoloog van die Universiteit Stellenbosch, het Strauss as “dom” en “belaglik” uitgemaak en gesê dat dit gevaarlik is om so iemand as moderator te hê van ’n kerk wat baie hoog oor die ‘waarheid’ opgee.

  ‘n AVP-lid, dr Johannes Botha, het die AVP se onomwonde standpunt hieroor soos volg gestel:

  Jan en Piet is twee opgeskote seuns. Hulle woon in dieselfde stad en is al jarelank vriende van mekaar. Hulle pa’s beklee elkeen ‘n baie belangrike pos. Jan se pa is ‘n professor aan die universiteit en Piet se pa is die moderator van ‘n kerk. Piet het in die koerant gelees dat Jan se pa gesê het Piet se pa is baie dom en hy weet nie wat in die wêreld aangaan nie, want hy sê sy voorouers was nie ape nie. Is dit nou nie belaglik om so iets te sê nie?

  Toe gaan vra Piet vir Jan waarom Jan se pa Piet se pa so beledig. “Hy het dit verdien,” sê Jan. “My pa sê dis dom en belaglik om te sê ons stam nie van ape af nie.”

  “Sê jou pa dan dat ons almal van ape afstam?”

  “Ja, want hy is ‘n paleontoloog.”

  “Wat se ding is ‘n paleontoloog?”

  “Hy is ‘n kenner van voorwêreldlike lewensvorme en hy weet waarvan hy praat.”

  “Jan, ek is nou so bly dat my pa so dom en belaglik is dat hy nie glo waarvan jou pa praat nie, want ons stam gelukkig nie van ape af soos julle nie, want die Bybel sê die Here het ons gemaak.”

  Amen.

  Last Updated on Thursday, 29 July 2010 10:14

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden