Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heimwee naar de hemel (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 juli 2010, 8:35 door Dirk A A

Het komt in de vakantietijd wel voor dat mensen heimwee hebben. Heimwee naar thuis. Bij sommigen is dat heimwee zo sterk, dat ze niet meer van hun vakantie kunnen genieten. Ze zijn pas weer gelukkig als ze thuis zijn.

Ik moest hieraan denken toen ik Hebreeën 11 las. Over de geloofshelden die daar de revue passeren, wordt gezegd dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde en dat ze verlangen naar een beter, dat is een hemels, vaderland (Hebreeën 11:13-16). Ook bij Paulus kom je deze gedachte tegen. In Filippenzen 1:23 zegt hij: ‘Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste.’

Toen we vorig jaar op vakantie waren aan de Belgische kust, hebben we daar ook verscheidene kerken en kathedralen bekeken. In één van die bouwwerken – ik ben helaas vergeten in welke – zag ik een schilderij dat mij zeer aansprak. Je zag een pelgrim, op de reis door dit leven, onderweg naar de eeuwigheid.
De belijdenis van de aartsvaders dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde, komen we al tegen in Genesis 23:4. Ook al waren zij in het beloofde land, toch groeide in hen het verlangen naar het betere, het hemelse vaderland. Dat zegt Hebreeën 11:16. Daarom schaamt God er Zich niet voor om hun God genoemd te worden: de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Zij hebben het hemelse vaderland reeds bereikt.

De zomer lijkt mij een prima tijd om hier eens mee bezig te zijn. Om jezelf af te vragen hoe het ervoor staat in je leven. Tekent Hebreeën 11 ook uw leven? Hoe vast zitten we nog aan deze aarde? Beseffen we dat we op weg zijn naar de eeuwigheid of schuiven we dat het liefst zo ver mogelijk voor ons uit?
Ik heb wel eens de indruk dat wij – en ik zeg het ook tegen mezelf – erg vast zitten aan deze wereld. We leven voor het hier en het nu. Een goede opleiding, een goede baan, een leuk huis, een gezin, een mooie carrière, promotie, een steeds grotere auto… En als we (ernstig) ziek zijn, strijden we tot het uiterste om zo lang mogelijk hier te blijven.

Begrijp me goed, ik zeg niet dat dit verkeerd is, maar ik zou sommige mensen toch wel eens hardhandig wakker willen schudden. Dit leven is tijdelijk. Als we sterk en gezond zijn 70 jaar, 80 jaar, heel misschien 90 jaar… Dan is het voorbij, althans hier op aarde. En voor sommigen is het al veel eerder voorbij.
Dan komt het erop aan dat we klaar zijn voor het hemelse vaderland. Dan begint het pas. Hebben we in dit leven geleerd dat we hier slechts gasten en vreemdelingen zijn? Is de Here u al aan het klaarmaken voor de hemel? Bent u als een pelgrim daarheen onderweg? Kent u het heimwee naar de hemel, ten diepste naar de Here Jezus zelf, om Hem te ontmoeten, Hem te zien en voor altijd bij Hem te zijn?

Dat kan alleen als u Hem hebt leren kennen als uw Heiland en Verlosser. Als Degene Die ook voor u Zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Die voor u is gestorven, begraven en ook weer opgestaan. Die nu in de hemel is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Die daar voor u bidt, voor u pleit. Die daar is om een plaats voor u te bereiden. ‘En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:2). Dit moment, Zijn wederkomst, kan wel eens dichterbij zijn dan wij vermoeden.
In 2 Petrus 3:13 staat het zo: ‘Wij verwachten echter naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’.

Of u nu wel of niet op vakantie gaat/bent, ik wens u een goede zomertijd toe. Houd uw oog gericht op de Here Jezus. Een leef als een pelgrim, die verlangt naar het hemelse vaderland.

Dirk van Genderen
Dit commentaar is een iets uitgebreide versie van een artikel dat in het zomernummer van Het Zoeklicht staat.

14 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 juli 2010 om 22:49

  Boven onderstaande Bijbeltekst van Filippenzen 1:19-25 staat (in de Hernieuwde Statenvertaling/afgekort: HSV): “HEENGAAN of BLIJVEN”:
  “Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof.”

  In bovenstaande Bijbeltekst van de apostel Paulus – wiens leven en geloofsleven ook verre van gemakkelijk was – kan ik mij (zeer regelmatig) goed vinden. Dat is zeker NIET hoogmoedig bedoeld. Degenen die dat denken kunnen (eventueel) mijn reactie/getuigenis lezen op Dirk’s artikel “Klamp u vast aan de Here Jezus alleen!” van 25 juni 2010.

  Het verlangen naar ‘het leven NA dit leven’ om Hem ‘te zien van aangezicht tot aangezicht’ begint m.i. pas als wij hier op aarde dicht bij Hem leven en wij tevens – zoveel als mogelijk (en door Zijn Geest geleid) – leven ‘naar Zijn wil en welbehagen’.
  Want, christenen die wereldsgezind zijn zullen vaak vleselijk en/of aardsgericht denken, en dat is tegenovergesteld aan geestelijk denken, ofwel tegenovergesteld aan het denken naar Gods wil. Met – helaas – als (logisch) gevolg dat ook het doen en laten, de handel en wandel ‘vleselijk’ ofwel wereldsgezind is/wordt. Lees 2 Timótheüs 3 vers 2-5, waar de conclusie is: “zij hebben een schijn van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God”, daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen.“
  Terwijl christenen die (door Zijn Geest geleid) bereid zijn om af te sterven aan hun vleselijke en/of aardsgerichte (en dus zondige) leven er m.i. steeds meer naar zullen verlangen om spoedig bij Hem te zijn.

 2. Jan Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juli 2010 om 18:41

  Die nu in de hemel is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Die daar voor u bidt, voor u pleit. Die daar is om een plaats voor u te bereiden. ‘En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:2). Dit moment, Zijn wederkomst, kan wel eens dichterbij zijn dan wij vermoeden.

  Als ik dit weer lees – hoewel ik de inhoud ervan al lang ken – word ik me door de heilige Geest opnieuw bewust welk een grote Liefde God voor ons heeft (gehad), dat Hij ons Jezus Christus gegeven heeft …

 3. Martin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juli 2010 om 21:08

  Een goede gelovige vriend heeft moeite om te verlangen naar de wederkomst, om Maranatha te bidden omdat zijn zoon nog onbekeerd leeft. En bij het overdenken met welke tekenen en straffen het oordeel gepaard gaat, komt het hem egoïstisch over om voor jezelf te verlangen naar die grote dag dat Jezus terug komt.
  Je kan dus ook verlangen naar uitstel, naar genadetijd omdat je hoopt dat ook je kind of je buurman nog tot geloof zou komen.
  Ik hoop dat ik het goed verwoord. Hoe behoren we hier mee om te gaan?

  Reactie van Dirk van Genderen:
  Dat kan ik heel goed begrijpen, dat je er zo naar verlangt dat je geliefden, je kind, je buren ook nog tot geloof komen voordat de Here Jezus wederkomt. Houd aan in het gebed om voor hun behoud te bidden. De Here wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Daarom heeft ook de wederkomst nog niet plaatsgevonden, zegt 2 Petrus 3.

 4. Manuela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juli 2010 om 21:51

  Beste Dirk,

  Fijn dat je weer terug bent.
  En het onderwerp trof me.

  Over een paar dagen hoop ik jarig te zijn en daar zie ik altijd – door allerlei droeve herinneringen – erg tegenop.
  Maar bij het boodschappen doen zag ik witte lelies in de aanbieding en die staan nu heerlijk geurend in de kamer.
  Die geur doet me altijd aan de hemel denken.
  (Ik kwam eens in Jerusalem in een bloemenwinkel en heel de zaak was vol van die heerlijke geur. Toen dacht ik: Zo moet het in de hemel zijn.)
  Telkens als ik de laatste dagen verdrietig was, beurde die geur mij weer op en tegelijk deed het me erg naar de hemel verlangen.

  Wat een onuitsprekelijk voorrecht dat we weten dat er eens alleen nog maar blijdschap, rust en liefde is! Zonder einde!
  Inderdaad, het is verreweg het beste om bij Jezus te zijn in Gods heerlijkheid.
  Maar toch hoop ik ook nog een poosje op aarde te kunnen blijven voor mijn kinderen. En het is mijn gebed of God mij nog wil gebruiken in Zijn Koninkrijk.

  Ik hoop ook, dat jij nog lang met deze site Hem en ons mag dienen!

 5. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 juli 2010 om 23:23

  Die woorden van Martin begrijp ik zelf erg goed, ik zie uit naar de tijd bij Hem! Maar vind het elke dag moeilijk dat er zovelen zijn in m’n omgeving die Hem nog niet kennen. En dan vooral m’n pa en ma, die al op leeftijd zijn. Dirk wat doe ik hier aan? Mijn pa is 78, en is heel z’n leven kerkelijk, en bidt en dankt met het eten, maar het bedrijf staat op nr 1, voor God, en dat vind ik zo erg.

  Reactie Dirk van Genderen:
  Beste Jos, ik begrijp heel goed je gevoelens en ook je machteloosheid. Je kunt je vader niet veranderen. Blijf voor hem bidden. Wat wij niet kunnen, kan de Here wel. Verwacht het van Hem. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

 6. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juli 2010 om 11:59

  Wij allen zijn pelgrims op deze wereld. Deze aarde is niet van ons zelf maar van onze Hemelse Vader. Het verlangen om bij Hem te zijn moet ons aansporen om blijvend gericht te leven. Toch hoop ik nog lange tijd hier te mogen blijven om een lamp te zijn voor anderen. Al valt dit niet altijd mee, maar: God heeft ons geen rustige reis beloofd, wel een behouden thuiskomst.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juli 2010 om 12:09

  Dat (vakantie) heimwee-gevoel ken ik niet, omdat ik nooit lang en ver-weg ga. Ik ga liever vaker, maar nooit langer als een weekendje weg, trouwens waarom zou ik ver weg gaan, want er gaat niets boven het heuvelland in Zuid-Limburg, waar ik al mijn hele leven lang woon en nog steeds, van kan genieten.
  Wel heb ik de afgelopen tijd ook al eens “heimwee” naar het hemelse vaderland. Waarom? Omdat ik de eindtijd/strijd ook ervaar, zelfs in mijn naaste omgeving, ( Martin verwoordt het zo duidelijk en realistisch in reactie no.3 ) en ik voel ook bij mij een machteloosheid, om mijn naaste tot “bekering” te brengen waardoor je al eens verlangt naar Jezus wederkomst en inderdaad Dirk, wij kunnen in deze onze gebeden blijven opdragen aan Hem en blijven vertrouwen op Hem zijn zegen en genade.

 8. geertruij zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juli 2010 om 13:29

  Beste Martin,
  Je gelovige vriend heeft helemaal gelijk voor wat betreft zijn zoon e.a. die de Here Jezus (nog) niet hebben of willen aannemen. Maar toch mogen wij degenen die Christus al hebben aangenomen, met alle oprechtheid verlangen naar het Vaderhuis met de vele woningen, zoals de Here Jezus zelf gezegd heeft. Ook ik worstel daar van tijd tot tijd mee of het niet egoïstisch is, omdat mijn zoon, mijn halve familie en buren niets van God willen weten, om dan te verlangen naar het moment dat de bazuin zal klinken en Jezus eerst de doden die in Hem gestorven zijn opwekt en ons levenden in een oogwenk verandert en ons wegvoert op de wolken. Er staat ook geschreven dat God, hen die Zijn Zoon Jezus willens en wetens hebben afgewezen, overgeleverd heeft om de leugen te verkiezen boven de WAARHEID= JEZUS CHRISTUS.
  Een buurman van mij heeft mij zelf gezegd, dat hij liever naar de duivel gaat dan naar Jezus. Ik ben daar erg heel erg van geschrokken en weet ook niet of ik nu nog wel of niet voor hem moet bidden, opdat hij zijn leven toch nog aan God zal geven. Ik doe dat maar op de volgende manier: Here God, ik zie geen mogelijkheid meer voor deze buurman, maar voor U is niets onmogelijk. Wanneer U wilt zal hij zich toch tot U bekeren en daar U wilt dat niemand verloren gaat, maar allen behouden worden, dan kunt en wilt U ook hem redden, dit vraag ik U in de Naam aller Namen Jezus Messias, amen!

 9. Alice zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juli 2010 om 14:03

  Beste Dirk, ik ben ook blij dat je weer terug bent en we weer een nieuwsbrief ontvangen. Het verhaal van Martin is ook mijn verhaal. Soms kijk ik uit naar de wederkomst als ik de wereld om ons heen zie, maar tegelijkertijd vervult het me met verdriet omdat mijn zoon, zijn vriendin en zoveel geliefden niet bekeerd zijn. Zo ook geen zekerheid of we elkaar terugzien. Bedankt voor je reactie, elke dag voor hen bidden, dat is ook wat ik doe. Gods zegen op je werk.

 10. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 26 juli 2010 om 8:51

  Shalom Dirk.
  Fijn dat je er weer bent, fijne tijd gehad?
  Wij, (Willy en ik) zijn al weer enige tijd na onze vakantie op Ouddorp, volop betrokken geraakt bij een ernstig ziekbed van mijn schoonzuster, zij ligt momenteel in M.C Haaglanden, en is eigenlijk opgegeven.
  Ook wij kennen het verdriet van praktisch alle familieleden die absoluut niets te maken willen hebben met GOD en YESHUA. Ook deze zus.
  Zaterdag was ik met onze jongste zoon en z’n vrouw bij haar en toen was zij even helder. Zij kent HET EVANGELIE en zij weet van HET VERLOSSINGSWERK van YESHUA MASSJIACH.
  Ik zei: Truus geef je over, HIJ geeft je vrede en rust (want die heeft zij nooit gekend).

  En nu is zij sinds gisteren niet meer aanspreekbaar.

  Wij moeten goed bedenken, dat ieder mens in zijn of haar leven een kans krijgt om ABBA aan te roepen, al is het maar in gedachten.
  Wij kunnen en moeten en mogen alleen op de bres staat voor onze dierbaren en het verder in GODS hand geven, en dan is het aan HEM.

  Ook in ons leven,wij zijn beiden 75 jaar, hebben wij heel veel meegemaakt,
  en ondanks aanvechtingen heeft DE HEER ons nooit los gelaten.
  Zonet werd ik gebeld door het ziekenhuis, dat ze overgaan tot paleatieve zorg (pijnbestrijding en rust). Er is n.l. niets meer aan te doen (ze is ook bijna 79).

  Verder wens ik al de broeders en zusters die ook met deze dingen zitten heel veel sterkte, en bedenk lieve mensen: GOD is ONZE VADER, tegen HEM kun je alles zeggen, ook je klagen en je verdriet kun je kwijt. Verder is het ook goed dat wij in deze eindtijd acht geven op elkaar en voor elkaar bidden, wat we dan ook doen, jullie zijn in al mijn gebeden.

  ABBA zegene jullie in YESHUA MASSJIACH (Ook JIJ DIRK, samen met Cobi en kinderen).

  Shalom in HEM die SPOEDIG KOMT.

  Jullie br. Lou.

 11. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 juli 2010 om 12:14

  Shalom Dirk.
  Afgelopen maandagavond is onze zus en schoonzus overleden.
  Heb nog met haar kunnen praten zo goed en kwaad als het ging.
  Heeft zich over gegeven en ik zag aan haar dat het goed was zo.
  Twee dagen later is zij in haar slaap heen gegaan.

  Nu is ze volgens mijn overtuiging in de rust van HEM die ook HAAR vrede is.

  Bedankt voor jullie gebed.

  Shalom.

  Lou.

  Reactie Dirk van Genderen
  Beste broeder Lou, heel veel sterkte toegewenst, Gods zegen en Zijn nabijheid, bij het overlijden van jullie (schoon)zus. Wat fijn dat jullie mogen geloven dat ze nu bij de Here is. We blijven voor jullie bidden.

  Shalom!

 12. Kees Heijstek zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 augustus 2010 om 11:48

  Heel mooi verwoord Dirk, wij zijn absoluut vreemdelingen en bijwoners hier beneden en zouden ons dat wellicht veel meer moeten realiseren. Toch is er volgens mij ook nog een soort tussenfase voor het heden en zelf geef je dat ook aan “Kent u het heimwee naar de hemel, ten diepste naar de Here Jezus zelf, om Hem te ontmoeten, Hem te zien en voor altijd bij Hem te zijn?”. Jezus heeft dat dicht bij Hem zijn volgens mij al geregeld voor het heden: Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus (Ef.2:6). Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk (Kol.2:9). Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods (Ef.2:19). Wij die nog op deze aarde leven zijn medeburgers, d.w.z. verblijven in dezelfde geestelijke of hemelse gewesten als de overleden heiligen tezamen met Gods huisgenoten (de engelen) en Christus (vers 20-22). Dit is een geestelijke plaats, ‘een woonstede Gods in de Geest’, maar niet minder reëel. Jezus heeft met Zijn eerste komst de hemel op aarde gebracht als een geestelijk Koninkrijk (Mat.12:28), de hemel en aarde weer samengevoegd (Ef.1:9-10). Met Jezus eerste komst hebben we weer toegang tot de boom des levens, een soort paradijselijke situatie is weer ontstaan: Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan (Op.22:14). Op het moment dat wij ons overgeven (wedergeboorte), mogen wij door genade door de deur gaan, Jezus, en het Koninkrijk betreden. In deze hemelse gewesten, terwijl wij in dit aardse lichaam verblijven heeft God mooie dingen klaarliggen: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Ef.1:3).

 13. wilma zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 augustus 2010 om 19:52

  Prachtig stukje en evenzo mooie reacties; ik kan via deze stite geen gebed vragen denk ik, maar als het zou kunnen, willen jullie dan eens bidden voor mijn man. We zijn 32 jaar getrouwd, ik ben na 2 jaar huwelijk radicaal tot geloof gekomen en ken nu de Here Jezus al 30 jaar ; hij is echter ontzettend vijandig; hij is een atheist en humanist en ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet bidden. Onze kinderen heb ik zonder zijn toestemming en met veel tegenstand van hem, opgevoed met de bijbel; ze zijn nu volwassen, getrouwd en allemaal, ook de aangetrouwde, wederomgeboren! Ik ben hier erg dankbaar voor, maar als ik zie hoe hij zelf ongelovig blijft, en nooit heeft willen luisteren doet dit mij veel verdriet, omdat ik ook ervaar dat de tijd gaat dringen. Ik praat er nooit over met hem, en kan maar af en toe naar een dienst; hij is er heilig van overtuigd dat hij het bij het juiste eind heeft, dus praten heeft geen zin, het draait alleen maar op ruzie en verwijdering uit.
  Zelf ben ik enorm gegroeid en God heeft zeker naar mij omgezien, maar ik verlang ontzettend naar de hemel, omdat ik soms dit leven niet meer leven kan. Toch kan ik iedere keer weer opstaan, omdat ik Leven in Hem heb, aangesloten op de Hemelse Bron.

 14. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 augustus 2010 om 9:23

  Dank je Kees, voor je bemoedigende aanvulling (nr.12)!

  En Wilma, ik bid voor je, want ik weet nog zo goed hoe het voelt.
  God is machtig je man te veranderen, maar Hij is ook rechtzinnig.
  Gelukkig, dat nu al bij tijden en eens voor altijd elk verdriet voorbij zal zijn!
  Liefs, Manuela

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden