Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als je kind niet meer gelooft… (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010, 8:06 door Dirk A A

Wat een verdriet is het voor ouders wanneer hun kind alles wat met het geloof te maken heeft, bewust vaarwel zegt. Ik heb al veel ouders ontmoet die mij met tranen in hun ogen hierover het een en ander vertelden. Ze voelden zich machteloos en hadden het gevoel dat ze gefaald hadden in de opvoeding. Elke keer weer wees ik hen op de Here Jezus. ´Blijf voor je kind bidden en weet dat Hij de Machtige is. Hij kan je zoon, je dochter tot geloof doen komen.´

Het zou wel eens kunnen zijn dat dit één van de grootste oorzaken van intens verdriet is van veel gelovige ouders. Omdat ze weten wat de consequenties van het niet geloven zijn. De Bijbel zegt immers dat wie niet in de Here Jezus gelooft, voor eeuwig verloren is. In kerken en gemeenten zou hier wel eens wat meer aandacht aan mogen worden besteed.

´Weet u,´ – ik hoor het hem nog zeggen – ‘mijn zoon heeft het geloof en de Here Jezus vaarwel gezegd. Zijn vrouw is niet-gelovig. Ze hebben drie kinderen en soms pas ik op bij hen. Dan vertel ik de kinderen wel eens over de Here Jezus, maar mijn schoondochter heeft gezegd dat ze dat niet meer wil.’ Tranen stroomden over zijn wangen. ‘Wat ik het ergste vind,’ zei hij, ‘is, dat ze straks niet behouden kunnen worden als ze niet in de Here Jezus geloven. Heb ik niet genoeg laten zien hoeveel het geloof voor mij betekent? Wilt u bidden voor mijn zoon, mijn schoondochter en mijn kleinkinderen?’
Ik heb deze broeder gewezen op de Here Jezus. Op Zijn trouw, Zijn almacht. Op Hem, als hoorder en verhoorder van gebeden. Uiteindelijk is dat het enige wat overblijft.

Iemand anders vertelde me: ‘Ook wij kennen het verdriet dat praktisch al onze familieleden absoluut niets te maken willen hebben met God en met de Here Jezus. Dat is ook zo bij mijn schoonzus, die niet lang meer te leven heeft. Zij kent het Evangelie, zij weet van het verlossingswerk van de Here Jezus. Ik zei tegen haar: Geef je over aan Hem, Hij geeft je vrede en rust. Wij moeten en mogen op de bres staat voor onze dierbaren en het verder in Gods hand geven, dan is het aan Hem.’

Dit is de weg die we mogen gaan. Dat we onze dierbaren en geliefden die de Here Jezus niet kennen, voortdurend in onze gebeden opdragen aan Hem en in Zijn hand geven. Wij kunnen onze zoon, dochter of misschien wel onze eigen man of vrouw niet bekeren. Maar als we het van de Here verwachten en van de Heilige Geest, dan mogen we hen loslaten en aan Hem overgeven. Dat verlost ons van krampachtigheid en schenkt ons Zijn rust en Zijn vrede.

In deze weg wil de Here werken. Ik heb het al vaker gehoord. ‘Ik had een biddende moeder, die elke dag voor mij op de knieën ging. De Here heeft haar gebeden verhoord.’
Misschien kent u wel het verhaal van Monica, de moeder van Augustinus. De jonge Augustinus leefde een losbandig leven. Hij ging samenwonen, wat zijn moeder niet wilde. Ook zijn vader was ongelovig en kwam pas op z’n sterfbed tot bekering. Dat maakte het extra moeilijk voor Monica, die een zeer toegewijde christin was. Zij stond er, geestelijk gezien, alleen voor.
Dagelijks bad ze voor haar zoon en haar man. Ze kende de woorden van de Here Jezus: ‘Bid en u zal gegeven worden’ (Mattheus 7:7). Daar pleitte ze op. Jarenlang veranderde er niets en dacht ze dat haar gebed niet zou worden verhoord. Zij klaagde haar nood bij de predikant van haar stad, bisschop Ambrosius. Die wist er niet goed raad mee en zei: ‘Mevrouw, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan!’
Deze uitspraak van Ambrosius gaat verder dan de Bijbel ons leert. Een absolute garantie voor het behoud van onze kinderen hebben we niet, maar het is zeker wel zo dat wij vaak te weinig van het gebed verwachten. ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan wordt verleend,’ zegt Jakobus 5:16.
En Monica heeft het mogen meemaken, dat ook haar zoon tot bekering kwam. Augustinus schreef daar later over: ‘Here, U hebt Uw hand naar mij uitgestoken en mij uit de duisternis gehaald. Dat gebeurde door middel van mijn moeder die steeds voor mij heeft gebeden. En U hebt haar verhoord.’

Verwacht veel, ja alles, van de Here. Ook voor uw zoon, uw dochter, en misschien wel uw man of uw vrouw, die (nog) niet in de Here Jezus gelooft.

Dirk van Genderen
(Dit artikel staat deze week ook in Het Zoeklicht)

19 Reacties

 1. Dick Baarsen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010 om 11:00

  Ik heb hierover ook wat geschreven Dirk. Misschien kun je daar eens naar kijken: https:\/\/baarsen.com/kinderen_krijgen.html Het is namelijk niet normaal wanneer kinderen van gelovige ouders afhaken. Daar zijn m.i. aanwijsbare oorzaken voor. Daar moet veel meer over worden gesproken.
  Ook is er pas een heel goed boek verschenen over het opvoeden van kinderen in de tucht en de terechtwijzing des Heeren, geschreven door een Mennonieten-voorganger en vertaald in het Nederlands. Ik heb het net gelezen en ben er erg enthousiast over. “Het streven naar een Godvrezend nageslacht” is de titel en (gratis!) te bestellen op http://www.charity-nederland.com

  Hartelijke groeten, ook aan Cobi!
  Dick Baarsen.

 2. Lotte zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010 om 11:53

  Hoewel ik niet als moeder kan spreken, kan ik wel als dochter spreken en vanuit die kant herken ik mij er deels in.
  Zowel mijn ouders als mijn schoonouders zijn `gelovig`, maar zijn op zoveel terreinen dwalende dat ik er inderdaad om huil.
  Het voor hen bidden, dat de bedekking die op hun ogen en harten ligt, weggehaald zal mogen worden door de Here. Wetende dat Hij inderdaad een Trouwe God is, Die gebeden verhoort!

  Het is niet altijd makkelijk, maar het is ook niet ons eigen werk, het is God´s Werk, en door op Hem te vertrouwen, wordt het wél makkelijker.

 3. H.A.Herbold zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010 om 12:20

  Onlangs hoorde ik het volgende verhaal. Een oma bad ruim 20 jaar elke dag voor haar kleinkind, ‘dat hij zich zou bekeren’. De jongen ontspoorde behoorlijk, raakte aan de drugs verslaafd en daardoor vervreemdde hij volledig van zijn ouders. Oma is nu al lang gestorven, haar gebed werd echter na jaren toch nog verhoord. De jongen woont ergens in Amsterdam en kwam in aanraking met iemand die hem meenam naar een kerk. Daar komt de jongen met z’n nood bij Jezus en bekeert hij zich. Inmiddels is hij afgekickt van de drugs en is de relatie met z’n ouders weer hersteld. Zijn vader vertelde dat hij z’n zoon weer terug had gekregen. Oma heeft het helaas niet meer meegemaakt, maar haar gebed is over haar graf verhoord. Bidden doen we dus nooit voor niets, bidden helpt. (zie http://www.henkherbold.nl)

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2010 om 20:32

  Beste Dirk.

  Bidden, bidden, en blijvend bidden. Vertrouwen blijvend houden. Oprecht verandering blijvend vragen. Elke dag opnieuw. Hij, onze God de Àlmachtige zal je niet teleurstellen. Als je blijft vertrouwen. En niet een klein beetje. Nee, je mag gerust alles vragen.
  Heer ik bid voor onze kinderen, elke dag opnieuw. Dat ze tot geloof mogen komen. Dat ze Jezus mogen aannemen als hun verlosser.
  Ik spreek uit ervaring. Hij laat ons niet in de steek.

  BIDDEN, BIDDEN, EN NOG EENS BIDDEN.

  Onophoudelijk vertrouwend blijven bidden……en wat u vraagt zal gegeven worden.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 5. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2010 om 12:30

  Beste Dirk,

  Ik herken mezelf voor een groot deel in de reactie van Lotte (geen kinderen, maar wel ouders/schoonouders die zeggen/zeiden te geloven, terwijl het “geloven zoals de Schrift het zegt en bedoelt” in hun leven ver te zoeken is/was) en in een deel in de reactie van br. Herbold (een gelovige oma en ook nog een gelovige vriendin van mijn oma, die voor mij baden).
  Ik ben niet gelovig opgevoed, al was mijn moeder – op haar manier, als psychiatrisch patiënt – wel gelovig (van protestantse huize), terwijl mijn vader (van katholieke huize) er echt niets mee deed. Pas op mijn 17de ging ik voor het eerst mee naar een Pinkstergemeente (met de moeder van mijn toenmalige vriendje), waar ik me gelijk “thuis” voelde. Het voelde – raar genoeg voor iemand die nog nooit in een ‘kerk’ was geweest en niets wist van de inhoud van de Bijbel – als “thuiskomen”, als aankomen op een plek waar je graag bent. Ondanks mijn ongelovige achtergrond “greep” de liefde die de mensen uitstraalden mij en hoewel ik in het begin echt niet veel van de preken snapte – reden om mij er grondig in gaan te verdiepen – bleef ik trouw komen.
  Pas veel later besefte ik dat vooral mijn oma (van moeders kant) en haar gelovige vriendin veel voor mij gebeden moeten hebben. Toen mijn moeder in 1990 overleed vond ik een Nieuw Testament, met daarin een voorwoord van deze vriendin van oma, gericht aan ons, als gezin. Maar… tot mijn grote verrassing vond ik ook nog een brief erin waarin zij specifiek aangaf bewogen te zijn met mij (vooral ook omdat zij wist dat mijn moeder psychiatrisch patiënt was) en zij ook aangaf voor mij te bidden. Ook mijn oma was heel blij toen ik tot geloof kwam en heeft nog meegemaakt dat ik in 1977, op mijn 18de jaar, werd gedoopt.
  Toch denk ik dat het belangrijk is om ook nog de volgende Bijbeltekst te vermelden: “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u (in geestelijke zin) gezond wordt. Een krachtig GEBED VAN EEN RECHTVAARDIGE brengt veel tot stand (SV: VERMAG VEEL)” (Jak. 5:16). Want, ik geloof oprecht dat als wij bidden NAAR ZIJN WIL dat ons gebed dan ook zeker – op Zijn tijd – zal worden verhoord. Maar… het leven van de bidder moet m.i. – geestelijk gezien – toch ook wel enigszins op orde zijn, anders kan volgens mij ook (gaan) gelden: “Zie, de hand van de HERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar UW ONGERECHTIGHEDEN MAKEN SCHEIDING tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u NIET HOORT (d.i. uw gebed NIET verhoort).” (Jes. 59:2).
  Ook denk ik dat, wanneer wij bidden voor het behoud van anderen (kinderen, ouders, broers en zusters, etc.), wij tevens – qua leven en geloofsleven – wel het goede voorbeeld dienen geven (wat dit betreft kan ik mij vooral vinden in de reactie van Dick Baarsen).

 6. parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2010 om 14:16

  Bidden bidden en nog eens bidden: Bid zonder ophouden! en geduld hebben én vertrouwen in de Schepper, de God van Israël.

  Het gebed is het krachtigste wapen in het leven van iedere volgeling(e) van Yeshua.
  Als je kind niet meer gelooft… ben je als ouder(s) geloofwaardig?

  aanbevolen site:
  Bent u ook (on)gelukkig? zie: https:\/\/www.gelovenisgelukkigleven.nl/
  https:\/\/www.youtube.com/user/martienvandevelde

  Zou voor Adonai, de Heere iets te wonderlijk zijn? Doet Hij niet boven bidden en denken? Zijn wegen zijn hoger dan de onze! Zijn gedachten zijn hoger dan de onze, wij kunnen de dingen niet even “regelen” voor G’d!

  Shalom

 7. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2010 om 18:07

  Ik las ooit een stukje, wat mij goed heeft geholpen om alles in Gods hand los te laten. Er stond wij houden van ons kind maar de Vader in de hemel houdt nog meer van ons kind, want Hij heeft zijn Zoon voor ons kind gegeven. Wij voelen ons verantwoordelijk, maar het is nog meer Gods verantwoordelijkheid om ons kind zijn liefde te laten zien.
  Ik bid vaak: breng onze kinderen maar met mensen en situaties in contact waar ze een verlangen naar U zullen krijgen, en dan laat ik het los en probeer Gods liefde te laten zien in mijn leven en probeer niet te preken. Ik geef wel altijd het woord door als ik me gedrongen voel want soms lokken ze je ook uit en willen ze weten hoe je er over denkt.
  Maar ik doe het niet meer zo vaak als eerst. Ik merk dat ze alles zelf willen ondervinden en dat wilde ik vroeger ook.
  Ik kan ze gelukkig loslaten in vertrouwen dat God het met ze redt. Wel blijven de bijbelse normen en waarden gelden in ons gezin. En zijn ze het er niet mee eens, dan doen wij geen water bij de wijn b.v een eigen tv op de kamer.
  Maar het allerbelangrijkste is bidden iedere dag Gods zegen over ze uitspreken en voorleven.

 8. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2010 om 21:17

  Subliminale Evangelisatie:

  We moeten gebruik maken van subliminale evangelisatie met verborgen boodschappen d.m.v. backmasking (omkeer- vermommingstechniek) en verborgen beelden in films. Uiteraard geen satanische boodschappen natuurlijk, maar verborgen boodschappen die verkondigen dat de Heere Jezus voor je zonden is gestorven aan het Kruis en dat je je moet bekeren. Misschien helpt dat wel om de meest verharde harten toch nog ontvankelijk te maken voor het Evangelie. Als de ongelovigen niet naar ons willen luisteren wanneer wij het Evangelie der Genade verkondigen, moeten wij toch van subliminale middelen gebruikmaken om de hardste hart toch nog week en ontvankelijk te maken voor de Heere Jezus.

 9. Gert zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2010 om 13:26

  Een opvoedkundige leerde mij eens een wijze les. Kinderen doen niet wat je zegt, kinderen doen wat je doet. M.a.w, we moeten de blijdschap die in ons is (toch?) als het ware ‘voorleven’. Als wij morrend en klagend door het leven gaan, hoe zouden onze kinderen de blijde boodschap moeten zien die in ons leeft? Waarom zouden ze zich toevertrouwen aan een God die het leven er kennelijk niet leuker op maakt? Niet dat een blij gemoed garantie geeft op gelovige kinderen, maar het scheelt al een flink stuk. En bedenk, als onze kinderen dan toch de verkeerde weg willen gaan, dat God zelf weet hoe dat voelt. Wees niet te hard voor jezelf. Zelfs Gods kinderen, Adam en Eva, maakten een andere keuze dan wat Hij voor ogen had.

 10. Greet zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2010 om 13:31

  Lieve mensen

  Ook ik was een moeder met veel zorg in haar hart om de kinderen die de kerk verlieten. Iedere dag heb ik voor ze gebeden en dat doe ik nog steeds ook nu voor mijn kleinkinderen. Mijn kinderen zijn allemaal weer terug in de kerk na verloop van jaren ieder op haar/zijn eigen manier. Wij moeten geduld hebben, God gaat met ieder mens Zijn eigen weg. Hij dwingt de mensen niet maar zal ze op de een of andere manier steeds de weg wijzen door de dingen die in hun leven gebeuren. Het is denk ik vooral belangrijk dat wij het ze goed voorleven want aan woorden alleen hebben ze niet zoveel maar juist het zien hoe je zelf leeft en bent zegt de kinderen zoveel. Hetgeen er als kind is ingebracht blijft altijd aanwezig en zal naar boven komen op de juiste tijd want God leidt alle dingen, daar mogen we op vertrouwen.
  Ik wens jullie veel sterkte en wijsheid toe en Gods zegen
  Een warme groet van Greet

 11. berend zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2010 om 19:51

  Sorry dat ik reageer op moi, maar verborgen boodschappen dat gaat lijken op manipulatie. Ergens zegt de Heer dat Hij (of Zijn boodschap) door de voordeur komt.

 12. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2010 om 22:03

  Beste mede-mensen
  De visie van Gert en Geert in hun reacties wil ik ook nog eens benadrukken: Opvoeden en missionairen kan het beste door het zelf DAADWERKELIJK VOOR te LEVEN.
  Graag wil ik nogmaals mijn ingegeven eindtijd-boodschap in deze herhalen:
  Laten wij Christenen levende stenen zijn voor Gods-tempel zijn: De wereldwijde gemeente van Jezus-Christus en frontsoldaten voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is, door te LEVEN en te HANDELEN naar de Geest van de bijbel zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft VOORGELEEFD en verkondigd! Hij heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil vervullen en bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimsreis door dit leven naar God de Vader in de Hemel.
  Boodschapper Hub. Eussen

 13. parel zegt:
  Geplaatst op maandag 23 augustus 2010 om 8:50

  Moi, wat YHWH, de God van Israël geopenbaard heeft, mogen wij niet verborgen houden! Het is de Ruach/Heilige Geest Die overtuigt en in alle waarheid leidt, bekering is een proces wat de Ruach/Heilige Geest bewerkt. Wij volgelingen van Yeshua mogen/moeten het goede zaad zaaien. We behoren een leesbare brief van Yeshua te zijn, als mensen Yeshua niet in ons herkennen, dan hebben we een “probleem”, we schieten namelijk ons doel voorbij… Yeshua is het geopenbaarde vleesgeworden Woord. Yeshua hield er geen verborgen boodschappen op na tijdens Zijn aardse leven, integendeel, Hij was klip en klaar over de dingen, ook over de dingen die komen gaan!

  Yeshua is gestorven voor de zonden van de gehele mensheid, als losprijs voor VELEN, dus niet voor iedereen! Dit is iets om over na te denken…

  Shalom

 14. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 augustus 2010 om 10:15

  Shalom Dirk en alle brs en zrs.
  Ook al breng je je kinderen groot in de vreze des HEREN, kunnen ze nog als ze volwassen zijn geworden en weg van een veilig ouderlijk huis, de fout ingaan. Je kind kan een foute keuze maken,door verliefd te worden op een ongelovige, en ondanks vermaan en voorleven toch een totaal andere keuze maken dan jij zou willen.
  Inderdaad, je kunt alleen het juiste voorleven en laten blijken dat je van je kinderen cq kleinkinderen houdt.
  Weten jullie, in de Tenach staat: Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde voert naar de dood.
  En dat geldt voor iedereen, wij zijn immers zelf zwakke zondige mensen, en het rijk van YESHUA is er nog niet op aarde.
  Paulus zei het al: onvolkomen is alles (vrij vertaald naar deze tijd) wat wij doen voor DE HEER.

  Gebed is de levensadem van de gelovige voor je kinderen en kleinkinderen, voor elkaar en ook voor Israel.
  Bovendien: we leven in de tijd, dat alles achteruit gaat (normen en manier van leven).

  Laten we toch elkaar iedere dag voor GODS TROON brengen.
  HIJ zorgt voor ons, werp al je bekommernis op HEM.

  Geloof me ik, spreek uit ervaring.
  We komen in de tijd dat ook de gelovigen in YESHUA beproeft gaan worden.

  HOUDT DUS HEM ALLEEN VAST, en daarnaast ELKAAR.

  Allen een hartelijk shalom gewenst en toegebeden.

  Lou.

 15. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 augustus 2010 om 16:25

  Wanneer ik in gesprek ben met ouders die hier verdriet over hebben, dan zeg ik altijd: blijf inderdaad bidden voor je kinderen, ook als het gesprek niet meer werkt. Bid ook of de Here God mensen op hun pad wil brengen die ze de weg naar Hem kunnen wijzen.
  En voor mij zelf geldt: ben ik iemand die me laat gebruiken, en ben ik zelf een levende getuige van Hem in het contact met iedereen die op mijn weg komt?

 16. Henk J. zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 augustus 2010 om 8:11

  Ik las vanmorgen onderstaande tekst:
  Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen. — Judas 1:20-22
  Genoeg voor vandaag en ..morgen.

 17. alice zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 augustus 2010 om 12:30

  Het onderwerp ligt mij zeer aan het hart. Lange tijd heb ik een soort schuldgevoel gehad. Had ik meer moeten doen om mijn kind er van te doordringen dat een keus voor Jezus zo de moeite waard is. Maar hij wilde niet, koos zijn eigen weg, al heel jong. Ik vind het moeilijk om los te laten, maar probeer het echt. Alles zou je er voor willen geven en doen, maar zo werkt het niet. Gelukkig zijn er steeds weer bemoedigingen, ook in de reacties op dit onderwerp.

 18. klaas zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 augustus 2010 om 20:59

  Beste Dirk,
  Mij komt uw artikel “Als je kind niet meer gelooft” bekend voor. Niet als ouder, maar als persoon die op zijn 18e jaar aangaf niets meer met de kerk te maken te willen hebben. Na 40 jaar kommer en kwel kwam ik via vrienden in een kleine kerkgemeenschap in Nederland. Via deze kerk kwam ik in Belgie, waar ik een christen vrouw heb leren kennen. Ben vorig jaar na mijn wedergeboorte gedoopt. In het voorjaar van 2010 zijn wij gehuwd voor God en de Gemeente. Ben een gelukkig en dankbaar mens. Wetende dat mijn, helaas overleden moeder, altijd voor mij gebeden heeft. Als “afvallige”is het moeilijkst om te verwerken je moeder nu niet te kunnen vertellen hoe je nu in GOD gelooft en probeert te leven als een goed christen. Dank voor uw goede commentaar in het Zoeklicht.

 19. lida zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 augustus 2010 om 21:59

  Beste Dirk, al is je onderwerp deze week zeer ernstig, ik ben er toch ook weer door bemoedigd. Door de vele reacties van ouders, dochters of oma’s. Ook denk ik dat de column van dh.D. Baarsen veel waarheid bevat want de kern begint met het ouderlijk huis. Wat horen ze en beleven ze aan liefde en warmte en vooral de Bijbel, Gods woord. En toch als je ze dat wel geprobeerd hebt mee te geven kan de een afhaken en de ander het gelovig aannemen terwijl die hetzelfde meegekregen heeft. Een groot deel heeft denk ik ook te maken met de keuze van een partner die niet gelovig is. Vaak kiest men voor de gemakkelijkste kant ook om geen strijd te krijgen met de partner en op ‘t laatst hebben ze er zelf vrede mee en voeden ze ook de kinderen niet op met de Here Jezus, daar horen ze niets over. Gelukkig zijn er oma’s en opa’s die dat wel doen en vooral de liefde naar hen toe uitdragen en vertrouwen op de Here kan je rust en vertrouwen geven, dat Hij zorgen zal ook al beleven wij dat misschien zelf niet meer. Ook natuurlijk voor familie, of buren die het allemaal wel wat geloven, maar er weinig meer mee doen. Het gebed van een gelovige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. Amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden