Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verlangen naar opwekking (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 september 2010, 18:45 door Dirk A A

Al langere tijd houdt het mij bezig dat er zoveel geestelijke lauwheid en ingezonkenheid is in veel van onze kerken en gemeenten. En telkens opnieuw moet ik dan denken aan de eerste woorden uit Jesaja 59. ‘Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen blijven, zodat Hij niet hoort.’

Dit zijn ernstige woorden. Woorden, die we serieus hebben te nemen. Woorden, die tot het huis van Jakob (Jesaja 58:1) werden gesproken in een situatie die overeenkomsten had met de kerkelijke situatie anno 2010. Het volk leek heel godsdienstig, en toch hoorde de Here hen niet. Ook in vele honderden kerken en gemeenten zijn we aan de buitenkant heel godsdienstig. Maar hoe is het gesteld met ons hart? Het gaat niet om de uiterlijkheden, zegt de Here, maar wat Ik wil, is dat u zich verootmoedigt, breekt met de zonden en de ongerechtigheden en gaat leven zoals Ik het wil.

Ik geloof dat hier één van de kernoorzaken ligt van de geestelijke lauwheid in onze kerken en gemeenten. We noemen ons christen, hebben met elkaar – hopelijk – een fijne christelijke gemeente, maar erg veel impact heeft het christen-zijn vaak niet in ons leven. Hoe komt dat toch?

De afgelopen week vertelde iemand mij over een Gezinskamp dat afgelopen zomer in het Brabantse Someren werd gehouden. Wat daar is gebeurd, is precies waar het in Jesaja 58 en 59 over gaat. Op dat Gezinskamp stond de Bijbel centraal. Bij de jongeren en bij de ouderen. Het was een goede week geweest. De laatste avond was aangebroken. ‘Nadat we gebeden hadden om de leiding en de zegen van de Here, werden we stil van het getuigenis van enkele tienerjongens, die voor alle aanwezigen vertelden hoe de Here de avond daarvoor hun hart zo had aangeraakt, dat ze Hem hadden mogen aannemen als hun Redder,’ aldus een verslag op de website www.hemels-brood.nl/Database publicaties/Artikelen/De Heere werkt door Woord en Geest.pdf , onder het kopje ‘De rijke zegen van God’.
‘Dit getuigenis werd door de Here gebruikt om een kettingreactie van zondebesef en de behoefte om te getuigen op te wekken bij vele aanwezigen, jong en oud. En zodoende hebben we voor het eerst in ons leven ervaren om aanwezig te zijn te midden van een opwekking.’

Er worden veel boeken en artikelen geschreven over de lauwheid in de christelijke wereld. Er worden conferenties over belegd. Maar wordt de diepste oorzaak wel gepeild? Dat het onze zonden en onze ongerechtigheden zijn, die een scheiding brengen tussen God en ons? Als het over ongelovigen gaat, zullen we dit zeker be-amen.
Toch zal juist deze boodschap onder christenen moeten worden gebracht. De oproep om ons te bekeren van onze afgoden, van de (verborgen) zonden in ons leven. We willen God wel dienen, maar de wereld niet loslaten. Ja, toch? Als we in onze samenkomsten zitten, zijn we in onze gedachten misschien wel bezig met onze handel, onze carrière… We genieten van de zonden op het tv- of computerscherm. We vereren sporters en artiesten als goden. We aanbidden onze nieuwe auto en onze bezittingen. We hebben ruzie met familieleden, misschien wel onze man, vrouw of kinderen. Er is wrok richting anderen die ons iets hebben aangedaan. We roddelen… En ook als we in de kerk actief zijn, kan het gaan om onze eigen eer en roem…

Laten we ons voor de Here verootmoedigen, onze zonden en ongerechtigheden belijden. Laten we bidden of Hij de geest van de genade en van de gebeden over ons uit wil storten. En laten we het van de Here alleen verwachten.
‘Here, wilt U die Geest van opwekking, die ook zo zichtbaar werd tijdens dat Gezinskamp, uitstorten in onze kerken en gemeenten? Wilt U predikanten en voorgangers genade geven om Uw tegenwoordigheid in de gemeente te brengen? Onze ogen zijn gericht op U alleen. We zien uit naar Uw machtige daden in ons midden.’

Ik wil hier graag nog iets aan toevoegen. Ik denk aan de Schotse voorganger Robert MacCheyne (1813-1843). In zijn gemeente werd indringend gebeden om een opwekking. MacCheyne was ervan overtuigd dat een opwekking nauw verbonden zou zijn met het gebed in zijn gemeente voor Israel. Hij pleitte op Genesis 12, waar de Here toezegt dat Hij zal zegenen wie Israel zegent.
MacCheyne besloot naar Israel te gaan, om daar het Evangelie te verkondigen. Dat was een lange reis, omdat het per boot moest. En het wonder gebeurde, dat toen hij in Israel het Evangelie bracht aan de Joodse mensen die er woonden, de opwekking uitbrak in zijn gemeente in het Schotse Dundee.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 september 2010 om 9:24

  Beste Dirk,

  Dit artikel van jou is mij uit het hart gegrepen en ik kan en wil er volmondig AMEN op zeggen.
  Hopelijk wordt het volgende (Pinkster)lied ons aller-grootste verlangen en gebed:

  “Heil’ge Geest, daal nu op mij neer,
  Dat door Uw vuur al ’t onreine verteer!
  Uw Beeld alleen wens ‘k te zijn, o Heer!
  Heilige Geest, daal nu op mij neer!”

 2. Henk Herbold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 september 2010 om 13:16

  Beste Dirk,

  Een opwekking die van de Heer komt, waarin de lauwe christenen weer vurig worden. Ik hoop het van harte. Tot op heden zag ik nog veel namaak. Allerlei mensen die zichzelf profeet noemen, kondigen aan dat God de opwekking via hen of via hun organisatie zal geven. Met ziet het als een tijd van massale bekeringen en gebedswonderen, maar…. in de eerste plaatst gaat het om bekeringen en belijdenis van zonden. (Joël 2:15-18) Toch blijf ik het verwachten. God machtig is om ons land te bewegen met Zijn kracht en in vele plaatsen en gemeenten Zijn majesteit en heerlijkheid te tonen. Maar het zal niet afhangen van personen of organisaties, maar van de Heer.
  ( http://www.henkherbold.nl )

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 september 2010 om 14:09

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Wij zijn er even een tijdje tussenuit geweest, na de tijd van rouw en verwerking, van het overlijden van dierbaren van ons.
  Nog steeds benauwt het mij, dat er zo weinig wordt verstaan, wat DE HEER zegt, ook in deze tijd.
  Bedenk: profetie is gegeven voor de GEMEENTE van YESHUA.

  Weer overmande DE RUACH HA KODESJ (DE HEILIGE GEEST) mij.
  En opnieuw geef ik het door.
  Wie Israel verwerpt, verwerpt DE GOD van ISRAEL.
  Daarom gaat het zo mis met ons land, met ons volk, met onze regeerders, met ons Koningshuis.
  Het geldt nog steeds: WIE ISRAEL aanraakt, RAAKT GODS OOGAPPEL aan.
  Maar ook WIE U (Israel) ZEGENT, zal IK ZEGENEN, maar wie U vloekt, zal IK vervloeken, ZEGT DE EEUWIGE.

  ER rust een vloek op NEDERLAND en de rest van Europa totdat … er VEROOTMOEDIGING en SCHULDBELIJDEN komt, van DE CHRISTENEN.
  WAAR blijven de VOORGANGERS die ons hierin VOORGAAN?? LAND, LAND, LAND HOORT DES HEREN WOORD.

  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.

  Dit is verzonden naar verscheidene instanties en personen.

  U allen DE RIJKE ZEGEN van ABBA toegebeden. SHALOM BARUCH in YESHUA HA MASSJIACH;

  Uw Br. Lou Sandifort.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 september 2010 om 17:53

  Beste Dirk

  Erg fijn te vernemen van wat in dat Gezinskamp is gebeurd. God is ook heden nog steeds Dezelfde. Halleluja

 5. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 september 2010 om 18:39

  Nog even dit brs en zrs.

  Wat Dirk indertijd schreef over de profeet Daniel, dat zit nog steeds in hart en gedachten.
  Zo moet het zijn bij ons, bedenk opwekking is HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST in een verslagen hart en geest en het begint bij mij (dus bij jezelf).
  Maar zonder schuldbelijden t.o. JHWH en ZIJN volk geen opwekking.

  Daarom: wij hebben gezondigd, wij zijn afgevallen, wij moeten ons bekeren (TESJOEVA), omkeren.
  Allereerst tot ABBA en onze oudste broeder, en dan tegen en voor elkaar.
  Dat is mijn diepste verlangen, want eerlijk, zoals het nu is in Christelijk Nederland, overal onverschilligheid en afval.

  Durf het aan (door DE RUACH HAKODESJ) met ABBA in het reine komen.
  En sta op de bres voor Israel, voor elkaar, voor de vervolgden om YESHUA.

  Wie oren heeft, die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.

  Shalom allen.
  Lou.

 6. H.Verheul zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 september 2010 om 19:42

  Broeder Dirk,

  Ik vind mij helemaal in uw artikel en dank de Heer voor openheid die Hij u in uw hart heeft gegeven.
  Oorzaak van de geestelijke lauwheid (waar wij allemaal voor moeten waken) heeft o.a. ook te maken met de prediking. Er wordt meer over de liefde van God gesproken dan dat een mens zich moet bekeren, gereinigd moet worden door het Bloed van onze Here Jezus. Dat de kracht van de Heilige Geest onze harten moet vervullen. Wij zijn bezig met allerlei methoden uit te vinden hoe wij de mensen moeten bereiken met het evangelie en dan op een plezierige manier. Vanaf de schepping zien wij, dat God een HEILSPLAN heeft. Zoals God opdrachten heeft gegeven aan de eerste mens, zo is Zijn gemeente geboren om alleen maar de opdracht van HEM ten uitvoer te brengen. In het bijbelboek Jesaja 43, 44, 45 en Jeremia 51 spreekt, dat Hij alleen “scheppend” en “formerend” bezig wil zijn. Om dat te ontdekken, is er maar één weg: “het gebed”.

 7. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 september 2010 om 22:02

  Geliefde Broerder in de Heere Jezus Christus,.
  Geloof en gebed en een “schoon” hart dat open ligt voor de Heere en niets verborgen houdt en om verdere ontdekking vraagt, dat is aangenaam voor de Heere. Zoals de Heere het zo duidelijk zegt in het aangehaalde hoofdstuk Jesaja 58:: U komt met uw gebeden (in ongeloof) en dan gaat u gewoon door met uw eigen leven en en blijft de dingen doen waar ik van gruwel. Hoe kan ik u aanzien? Hoe kan ik u horen? Uw ongerechtigheden staan hemelhoog tussen ons in! “Wie zijn zonden belijdt en laat, die zal zalig worden” staat er geschreven. Hoe kunnen we dit? Alleen in het zekere geloof dat wat de Heere zelf zegt waar is en dat Hij een waarmaker van zijn Woord is ten alle tijde, zonder aanzien des persoons. Op een andere plaats zegt de Heere: Probeer me eens uit en zie wat ik doen kan en wil! (vrij vertaald door mij) Oh dat onze (geliefde) gemeenten dit eens mochten beseffen en ervaren!, Dat is al jaren mijn hartewens en gebed.
  En nu ik lees dat er ook meer en meer behoefte aan is onder ons, hoop ik dat dit de eerstelingen zijn van een grote oogst onder dit “uitgelezen deel” van de Ned. bevolking. Ook is het mijn gebed dat men meer oog gaat krijgen voor het laaste deel van je brief met referentie aan McCheyne en wat hij ervoer aangaande Israel, de dierbare oogappel en hoe Gen. 12 bewaarheid werd in Dundee. Zo is er geen twijfel aangaande de goede bedoelingen van onze God en Vader en wat Hij uit vrije genade wil schenken nu de weg open is in onze Heere Jezus Christus en zijn verdienste voor ons aan het kruis.

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 september 2010 om 8:21

  Beste Dirk,

  Met lede ogen zie ik ook samen met jou toe, hoe de maatschappij en ook de politiek verloedert en de Christelijke normen en waarden tot een dieptepunt zijn gedaald. Ook de geestelijke lauwheid in vele kerken en gemeenschappen is “ingezonken” en er zijn steeds meer kerkverlaters, vooral in de R.K.Kerk (mijn moederkerk). Voor mij is het weer een bevestiging dat wij in de eindtijd leven en de grote verdrukking al zichtbaar wordt in onze (Westerse) maatschappij. Volgens de bijbel moeten deze tekenen gebeuren, maar ik ben hoopvol gestemd omdat wij ook vele geestelijke opwekkingen meemaken. Dat kunnen wij nu al ervaren via internet, waar ik steeds meer persoonlijke Christelijke websites, over bijbelstudie’s, eindtijd-boodschappen, persoonlijke getuigenissen etc., zie. Het nieuwe missionairen via de moderne mediamiddelen. DIRKs-visie is voor mij zo’n nieuwe Prediker. Maar satan heerst ook op vele websites op intenet, denk aan de vele pornosites. De eindtijd “speelt” zich dus ook af op internet, misschien nog wel het heftigste. Laten wij ons in deze leiden door de inwonende geest en in vertrouwen blijven bidden tot God.
  Mede-broeder in de Heer. Hub.

 9. Moi zegt:
  Geplaatst op zondag 5 september 2010 om 16:55

  Ik vind dat politieke gezeur en gekonkel in Den Haag verschrikkelijk. Politici moeten het goede voorbeeld geven i.p.v. te ruziën.

 10. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 6 september 2010 om 10:21

  Voor degenen die misschien meer willen weten/lezen over de door God beloofde OPWEKKING in de eindtijd – een opwekking die (redelijk) kort voor aanvang van de Grote Verdrukking plaats zal vinden – kan ik de volgende studie hierover aanbevelen: De ‘Spade Regen opwekking’. Rechtstreekse link: http://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen.pdf
  Deze korte studie bevat hoofdstuk 6 uit het boek: “Dingen die haast geschieden moeten” (wat een systematische verklaring van het boek Openbaring is).
  Noot: De Spade (of Late) Regen is het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op het eerste Pinksterfeest (zie Hand. 2, vooral de verzen 1-4).

 11. Petra van der Galien zegt:
  Geplaatst op maandag 6 september 2010 om 14:40

  Ik kijk altijd uit naar de nieuwsbrieven. Ze zijn zo duidelijk en getuigen van veel inzicht in de Heilige Schrift. Ben het eens met de meeste reacties.
  Mag ik ook iets persoonlijk vragen? Zouden jullie willen bidden voor mijn zoon en kleinzoon. Mijn zoon ligt in het ziekenhuis en heeft de ziekte van Crohn.
  Mijn kleinzoon (5jaar) is ernstig ziek en wordt behandeld voor een meningokokken of streptokokkeninfectie (Hersenvliesontsteking).
  Hoewel ik jullie niet ken zijn wij toch een in Jezus Christus.
  Ik weet dat een gebed veel vermag.

 12. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op maandag 6 september 2010 om 18:55

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=6q6IsUFwFHk

  Petra bedankt voor je vraag. We zullen bidden voor jou, je zoon en je kleinzoontje

 13. betty kovoort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 september 2010 om 10:06

  Allereerst Petra zal ik voor je gezin bidden. We weten dat daar kracht aan verleend wordt, het is goed om dat met elkaar te delen.
  Dirk, ik denk dat onze onbeleden zonden zo’n sta in de weg zijn voor een opwekking.
  Wat in Jesaja 59 staat, zijn ernstige woorden.
  Dank de Heer dat hij dit in je hart heeft gelegd om dit met ons te delen en dat we er mee aan de slag moeten.
  Gods zegen.

 14. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 september 2010 om 12:54

  Wat bijzonder dat toen die predikant naar Israel ging dat er een opwekking tot stand kwam in zijn eigen gemeente. Hier kunnen we als kerken wat van leren lijkt mij.
  Misschien dat daarom sommige kerken massaal leeglopen, die niet achter Israel staan of zichzelf zien als het geestelijk Israel. Ik mijmer hier nog even over na, indrukwekkend is het in ieder geval.

 15. Frank Steenks zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 september 2010 om 8:57

  Hallo medechristenen,

  Bij het lezen van dit commentaar en bij in de kerkdienst onze gedachten bij van alles en nog wat, gingen mijn gedachten direct naar Micha 6 vers 8.

  Het wordt dan ook in de spiegel kijken, afzien van van alles wat lonkt en mogelijk in eigen vlees gaan snijden en dat doet juist zo au, au!

  Met broederlijke groet,

  Frank Steenks

 16. C.M. Uijl zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 september 2010 om 9:42

  Van harte met je eens.
  In een reactie op een RD-artikel over krokodillentranen in juli heb ik gereageerd, dat we allen als christenen moeten bidden. Door vakantie en laat tijdstip is dit helaas niet meer geplaatst.
  Ik heb verwezen naar een opwekking in New York in 1857, waar men begon met gelegenheid te geven om in een kerk samen te komen voor gebedsbijeenkomsten. eenmaal per week. Men bad er vurig en verootmoedigde zich. De belangstelling werd zo groot dat men na 2 weken al dagelijks gebedsbijeenkomsten ging houden. Men ging het ook in andere kerken doen en het vuur sloeg over naar vele andere steden in Amerika.
  Deze opwekking is tot grote zegen geweest voor Amerika en honderdduizenden zijn tot geloof gekomen. Het staat allemaal beschreven in een boekje: ‘De kracht van het gebed’ (268 blz.) van S.I. Prime, waarin ook vele bijzondere voorvallen en gebedsverhoringen zijn vermeld. Het is op internet nog verkrijgbaar voor slechts € 5,95. Ieder zou dit moeten bezitten om er van kennis te nemen wat het gebed vermag.
  We moeten bidden zoals we nog nooit gebeden hebben. Dat we geen resultaten zien, komt omdat we zo koud zijn en er weinig om vragen. God is niet karig, maar wij hebben zulke geringe gedachten.
  Ook in New York verloor de kerk destijds invloed en het werelds leven nam toe. Er was ook een financiële crisis wat zorgen gaf. Maar de gebeden werden verhoord. Er kwam een nieuwe bezinning op het leven.
  Ook hier geldt: Al wat over de daden des Heeren in de geschiedenis is geschreven, dat is tot onze lering geschreven. Het is niet dat de Heere ons niet genadig wil zijn, maar willen wij ons verootmoedigen.
  Laten we in elk dorp of stad in gebedsbijeenkomsten samenkomen en de Heer aanlopen in een volhardend gebed!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden