Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een volgend boek… (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 september 2010, 9:21 door Dirk A A

‘Stel,’ vroeg iemand mij afgelopen week, ‘dat je een nieuw boek zou schrijven voor christelijk Nederland, waarover zou dat dan gaan?’ Ik heb wel een idee, en misschien ga ik het wel doen ook. Ik zal u vertellen waarover en waarom.

Als ik (weer) een boek zou schrijven, zal dat waarschijnlijk een appèl zijn om onze aandacht voor 100 procent te richten op de Here Jezus. Ik ben er zeer van overtuigd dat het feit dat we (te) weinig op Hem gericht zijn, de grootste oorzaak is van veel problemen in de christelijke wereld.

U had misschien verwacht dat ik een boek over de eindtijd zou willen schrijven, of over Israel. Dat ligt mij zeker ook na aan het hart, maar als ik inderdaad een boek over de Here Jezus zou schrijven, dan komt ongetwijfeld ook Israel ter sprake, evenals de eindtijd.

Als we door genade Hem hebben leren kennen als onze Heiland en Verlosser, dan zouden we toch van Hem moeten houden met alles wat in ons is? Wanneer we helemaal op Hem gericht zijn, worden veel andere zaken automatisch minder belangrijk.
We maken ons nu druk om heel veel bijzaken. Vult u zelf maar in. En juist die bijzaken veroorzaken veel onenigheid in kerken en gemeenten. Het gaat zo vaak om onze mening, ons gelijk… ten diepste om ons eigen IK. ‘Ik vind dit… ik vind dat…’ Maar vragen we ons wel af wat de Bijbel erover zegt? Staan we open voor de Gods leiding, door Zijn Woord en Geest?

Ik kan er naar verlangen dat er een reveil, een herleving, een opwekking, of hoe je het ook maar wilt noemen, plaats zal vinden in onze kerken en gemeenten. Dat we door Gods genade een dikke streep leren zetten door ons eigen ik. En dat het werkelijkheid wordt in ons leven wat ook Paulus belijdt: ‘Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik; dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven’ (Galaten 2:20).
In heb Bijbelboek Hebreeën worden we diverse keren opgeroepen onze aandacht te vestigen op de Here Jezus alleen. Dat houdt in dat Hij dan oneindig veel belangrijker voor ons is dan onze al onze bezittingen, onze favoriete internetsites, bladen, tv-programma’s en vult u maar in.

Als Hij zo centraal in ons leven staat, gaan we het beleven dat we vreemdelingen en bijwoners zijn op deze aarde (Hebreeën 11:13), pelgrims die onderweg zijn naar het Vaderhuis met zijn vele woningen.
Wat een verademing zal het zijn om te ontdekken dat de Here zo krachtig met Zijn Heilige Geest onder christenen werkt, dat een steeds groter aantal in de allereerste plaats gericht is op Hem. Dat zou tot eer van God zijn en een groot getuigenis naar de wereld toe.

Als ik zou weten dat de Here dit van mij vraagt, dan zou ik zo’n boek willen schrijven. Met Zijn hulp. Om onze aandacht op Hem alleen te richten. Hij is het zo waard. Wat vergeten we Hem toch vaak, terwijl Hij zo goed voor ons is. We mogen Hem eeuwig dankbaar zijn voor de redding en de verlossing die Hij tot stand heeft gebracht. Hem komt alle lof, eer en aanbidding toe, van nu aan tot in eeuwigheid.

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 september 2010 om 16:24

  Persoonlijk geloof ik ook, lettende op de geschiedenis van iemand als J. C. Blumhardt, of de opwekking in Wales, dat opwekking ook een kwestie van geestelijke strijd tegen de machten der duisternis is. Het gebed tegen geestelijke machten is in deze ook een zaak waar E. M. Bounds in zijn boeken de nadruk op legt. Het is ook de reden waarom ikzelf een boek als War on the Saints van Jessie Penn-Lewis in het Nederlands heb vertaald, over de persoonlijke ervaringen van Evan Roberts tijdens en na de opwekking in Wales. Het is ook waarom ik geloof dat met name het werk van Jessie Penn-Lewis zo belangrijk is. Ik raad wat dat betreft iedereen het kleine boekje ‘Geestelijke Strijd’ van mevr. Penn-Lewis aan. Zelf kom ik uit de occulte wereld, dan heb je aan den lijve ondervonden dat er echt een geestelijke strijd woedt om de zielen van mensen.

 2. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 10:03

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Goed stuk Dirk. Bedankt.
  Als het goed is en we YESHUA echt kennen in ons leven, dan zijn wij ook een levende beschreven brief (of boek) opdat anderen, dus ook de kinderen Israels, aan ons kunnen zien en ervaren Wie YESHUA HA MASSJIACH IS.

  Voor mijn eigen beleving is DE ontmoeting die ik mocht hebben en ervaren MET YESHUA de ZOON van DE LEVENDE G-D, zo totaal anders, dan wat ik tevoren ooit had geleerd en gedacht.
  YESHUA is inderdaad totaal anders dan de theologen HEM vaak hebben afgeschilderd.
  Als je HEM echt hebt ontmoet, dan is inderdaad al het andere vaak bijzaak.

  HEM KENNEN, de GEKRUISIGDE en OPGESTANE HEER, dat is het geweldigste wat je kan overkomen.
  En weten jullie, dan wil je HEM volgen in alles.

  Maar het is ook zo dat je het dan vaak zeer moeilijk krijgt in je leven, en mede daarom Heeft YESHUA ons dan ook broeders en zusters gegeven om tezamen ook met Israel (speciaal hen DIE YESHUA liefhebben en belijden) een Lichaam te zijn, om de grote daden van JHWH te verkondigen in leven (daad en Woord), zodat men kan zien aan ons WIE YESHUA is.

  En daar hebben wij geen theologie voor nodig, maar een open hart en geest om DE RUACH HA KODESJ (HEILIGE GEEST) ZIJN WERK te laten doen in en met ons.

  En dat is het wat DE Gemeete nodig heeft, in deze tijd van afval.
  Wees verzekerd van al mijn gebeden voor jullie allen.

  DE EEUWIGE ABBA ZEGENE JULLIE ALLEN in ZIJN ZOON YESHUA HA MASSJIACH, Die Komt.

  Hartelijk Shalom voor allen.
  jullie broeder Lou.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 10:35

  Beste Dirk,

  Jij schrijft iedere week een commentaar, of een hoofdstuk, verhaal of gelijkenis uit Het Boek der boeken: De Bijbel, en dat is meer dan genoeg, want dit is iedere keer weer een verrijking en verdieping van ons Christelijk geloofsleven. Maar ook ik ervaar de lauwheid onder Christelijk Nederland en speciaal in de Nederlandse Christelijke politiek. Het lijkt wel opeen “Godsverduistering” in ons land (gehele westen).
  Hoeveel mensen (ook Christenen) zeggen niet in God te geloven, maar roepen Hem wel steeds ter verantwoording: Waarom doet Hij dit en waarom laat Hij dat toe? Stel dat God ons nu eens zulke vragen zou stellen: Mens, waarom doe je zo weinig met de 10 Geboden en staan in de bijbel niet heel veel aanwijzingen voor een samenleving vol vrede en gerechtigheid? Mens, Ik heb zoveel voor je gedaan, waarom laat je Mij links liggen? Waarom verwerp jij Mij? Laten wij deze vragen van God proberen te beantwoorden in woorden, maar nog meer in daden. Laat zien dat je Christus-volgeling bent, overal waar je komt en gaat in het Open-Veld.
  Iedere reactie-schrijver wil ik wel eens oproepen om een: Krachtige kernachtige samenvatting van de bijbel, in zijn visie, te verwoorden op dit Commentaar van Dirk: Een volgend boek….. Een soort bijbel-getuigenis.
  Zelf is mijn kernachtige samenvatting van de bijbel al eens geplaatst op een commentaar van Dirks-visie.
  Ik weet zeker dat wij van elkaars getuigenissen veel kunnen leren, en dit is ook missionairen.
  Mede Christen Hub. Eussen.

 4. Manuela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 11:14

  Al meer dan tweeduizend jaar is er “onder de hemel” geen naam zo belangrijk als die van Jezus! Hoe je Zijn naam ook vertaalt. (Ik noem Hem graag Yeshua, bij Zijn oorspronkelijke naam, maar elke vertaling is natuurlijk goed).
  Door Hem alleen kunnen we echt gelukkig (“zalig”) worden, staat er in Handelingen 4:12.

  Als er in het Oude Testament gesproken wordt over “heil”, is dat hetzelfde woord. Dus ook voordat Hij werd geboren, werd Zijn naam al geroemd, vooral in de Psalmen.
  Hij is de Liefste uit het Hooglied.
  Hij is de Koning die voorzegd werd en ook gekomen is.
  Hij is degene die ons laat zien hoe de Vader is.
  Hij heeft zich voor ons laten vernederen en zelfs Zijn leven voor ons gegeven.
  Hij pleit voor ons in de hemel.
  Hij zal ons ook eens tot zich trekken, als Hij terugkomt.
  Hij zal voor eeuwig – zonder dat er ooit een eind aan komt – onze grootste vreugde zijn!

  Er is niemand onder de mensen die wij kennen – van heel vroeger tot op de dag van vandaag – die ook maar aan Hem kan tippen!
  Er is ook niemand over wie je beter kunt denken, spreken en schrijven!

 5. jentje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 17:17

  Dag Dirk,

  Ik kan je van harte het boek ‘Wie bent U?’ van Ds. C. Harinck aanbevelen…
  De ondertitel is: ‘Een Bijbels antwoord op Wie is Jezus Christus’.
  Het boek is er nog maar nauwelijks een jaar. Binnenkort volgt het tweede deel al… Iemand is je voorgeweest, Dirk!!!
  De dominee is van de Gereformeerde Gemeenten. Maar is echt lezenswaardig voor alle kerkgenootschappen…

  Hartelijke groet,
  Jentje

 6. ej zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 18:12

  Nog meer boeken? Nee toch…

 7. Diny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 18:32

  Inderdaad, er zijn al zoveel boeken!
  DE BIJBEL, 66 boeken over Jezus.
  JEZUS, onze bestemming, van Wilhelm Bush.
  WIE BENT U (Jezus)?’ van Ds. C. Harinck.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 18:56

  Beste Dirk,
  Toen ik de eerste woorden las over “een volgend boek”, dacht ik direct precies hetzelfde, vóórdat ik je plan voor de titel gelezen had!! De onderwaardering van Jezus Christus is datgene waar ik overal en steeds weer tegenaan loop…. Mijn Bijbelleraar in de zestiger jaren, Sidney Wilson zei altijd: “Wie niet radicaal kiest voor Jezus Christus, is op de kortste weg naar de hel”…. Ik vond het vroeger altijd overdreven, maar intussen weet ik beter! Jezus is daarin overduidelijk: “Weg, waarheid en (eeuwig!!) leven”!! Deze woorden zijn duidelijk en zelfs voor een verstandelijk gehandicapte te begrijpen!! Christenen zijn er bedreven in om de lat heel hoog te leggen…. Misschien om zelf erg intelectueel te lijken….. Niets is zo eenvoudig dan een relatie zoeken met Jezus Christus!! Hij laat Zich vinden!!

 9. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 20:33

  Ernst, het ligt denk ik toch wat genuanceerder. Verstandelijk heel ingewikkelde theologische problemen kunnen door openbaring van Gods Geest ineens heel eenvoudig en simpel blijken te zijn. Voor wie Jezus kent, is het dus heel eenvodig; voor wie Jezus niet kent, kan het het meest ingewikkelde wiskundige probleem ooit zijn, waarvan de oplossing aan de andere kant van een mijlenbrede onoverbrugbare kloof ligt en dus onbereikbaar schijnt. Denk maar aan hoe machteloos een ouder zich kan voelen over een kind dat Jezus nog niet kent. De ouder kan merken dat het voor hem of haar onmogelijk is het kind te laten delen in de vreugde van zijn of haar hart. Openbaring door de Geest is nodig. Ook is het niet zo dat ons alles wel in de schoot geworpen wordt. Wat wijzelf kunnen doen, doet Jezus NIET voor ons. Als Hij zegt: ‘Ziet toe, dat niemand u verleide (eig. misleide)’, bedoelt Hij daarmee dat kennis nodig is van de waarheid om de leugen te kunnen onderscheiden. Het is dus iets wat wijzelf moeten doen: ziet toe … (enzovoort …).

 10. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 21:46

  Dirk, ik hoop van harte dat je het boek schrijft! Ik word elke week erg bemoedigd door je nieuwsbrief en niet minder door de reacties van de ware gelovigen. Maar elke bemoediging in het verspreiden en het uitdragen van het Enige Ware Leven, is goed; het volgen van Jezus onze redder en Heiland. En inderdaad zoals ik hierboven las, heb ik het zelf ook ervaren: HEM leren kennen IS HET GEWELDIGSTE wat je kan overkomen, en dan wil je HEM volgen in alles.

 11. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2010 om 16:42

  Beste Dirk.

  Als jij het gevoel hebt dat je dit moet doen, dan moet je het zeker niet laten.
  Ik ben in ieder geval heel benieuwd.

  Vr gr Rene.

 12. Mike zegt:
  Geplaatst op maandag 27 september 2010 om 6:19

  Ook aan te raden is het boek De andere kant van Jezus van John Macarthur!

 13. Jan Boorsma zegt:
  Geplaatst op maandag 27 september 2010 om 7:38

  Ik zou zeggen doen.

  Je hebt de vinger op de zere plek van christelijk Nederland gelegd.

  Vriendelijke groet,

  Jan,

 14. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 27 september 2010 om 12:02

  Er is niemand die Hem zoekt, zelfs niet een. Dit is wat de bijbel zegt, maar net wat jij zegt, Hij is het waard om alle lof en aanbidding van ons te ontvangen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden