Hemel op aarde…?

Wanneer je als christen bij een christelijke organisatie gaat werken, zijn je verwachtingen (terecht) hoog gespannen. Wat een voorrecht dat je er mag komen. Je verwacht er de hemel op aarde te zullen vinden. Werken met medechristenen… Kun je je iets beters voorstellen?

Het is maar goed dat we uit de Bijbel weten dat het in de hemel oneindig veel beter en heerlijker is, anders zouden velen gedesillusioneerd afhaken en het geloof vaarwel zeggen. In de vele jaren dat ik ‘meedraai’ in de christelijke wereld, ben ik inmiddels behoorlijk ontnuchterd.
En zeker, het kan heerlijk zijn om te mogen werken in een christelijke organisatie. En velen zullen het ook zo ervaren. En het zou ook zo moeten zijn!!!

Maar de werkelijkheid is nogal eens anders. Helaas. Ik heb ze ontmoet, in de loop van de jaren, mensen die dachten de hemel op aarde te vinden in een christelijke organisatie, maar die tegen me zeiden: ‘Het was een hel…’
Triest, triest, intriest! Daarbij neem ik het begrip ‘christelijke organisatie’ heel breed. Van kerken en gemeenten, tot kleine stichtingen en verenigingen en ook bedrijven die zich christelijk noemen.

De wijze waarop, in christelijke organisaties, mensen die zich christelijk noemen omgaan met collega’s, in welke gezagsverhouding ze ook staan, is soms zo ver beneden alle peil, dat niet-christenen die er noodgedwongen bij betrokken raken, zich erover verbazen. Ik heb het arbeidsdeskundigen, onafhankelijke derden en mensen van vakbonden wel horen zeggen: ‘Zoiets zou je juist in een christelijke organisatie niet verwachten.’ Wat een negatief getuigenis naar buiten toe! Daar win je geen mensen mee voor Gods Koninkrijk, maar daardoor stoot je mensen juist af.

Ze zijn er, mensen in christelijke organisaties, die collega’s manipuleren, met een beroep op het christelijk geloof, of op ingevingen van de Geest.
Ze zijn er, mensen in christelijke organisaties, bij wie het alleen draait om hun eigen eer en glorie.
Ze zijn er, mensen in christelijke organisaties, die gedreven worden door zucht naar geld en macht.
Ze zijn er, leidinggevenden in christelijke organisaties, die niet geschikt zijn voor hun taak en een heel spoor van vernielingen aanrichten, ook onder medewerkers, maar wie de hand boven het hoofd wordt gehouden omdat we in een christelijke organisatie toch aardig voor elkaar willen zijn en de vuile was niet buiten willen hangen.
Ze zijn er, medewerkers in christelijke organisaties, die voor een hongerloontje keihard moeten werken; je doet het immers voor de ‘Here en Zijn Koninkrijk’.
Ze zijn er, medewerkers in christelijke organisaties, die machteloos toezien hoe de koers van hun organisatie steeds verder afwijkt van de Bijbel.
Ze zijn er, vrijwilligers in christelijke organisaties, die misbruikt en uitgebuit worden, terwijl de vaste medewerkers het er ‘goed’ van nemen.
Ze zijn er, werkers bij christelijke organisaties, die moeten lijden vanwege hun geloof in de Here Jezus Christus.

Er is ook veel goeds in christelijke organisaties. Gelukkig wel. Daar weet ik ook van. Maar in dit commentaar ben ik begaan met de mensen en de organisaties waar het niet goed gaat. Waar intern pijn en verdriet is. Verontrusting. Onenigheid. Wanhoop. Frustratie. Ongeloof. Boosheid. Onrecht.
Ook in christelijke organisaties is gebrokenheid, zonde. Zolang de Here Jezus nog niet is wedergekomen, mag wel onze wandel in de hemelse gewesten zijn, maar zal het in deze werkelijkheid nog geen hemel op aarde zijn.

De Bijbel zegt dat in de eindtijd het oordeel begint bij het huis van God, zegt 1 Petrus 4:17. Daar zit de gedachte in van zuivering. Dit zal beginnen bij het huis van God, in kerken en gemeenten, ook in christelijke organisaties. God zal aan het licht brengen wat niet van Hem is, dat oordelen en wegdoen. Laat dit een appèl zijn op alle leidinggevenden, bestuurders en medewerkers. Laten we zonodig opstappen of ons bekeren, voordat Gods oordelen komen.

En ‘slachtoffers’ wil ik bemoedigen. Weet dat de Here je kent. Denk niet dat Hij zo is, als de organisatie of de mensen die zich wel christelijk noemen maar zich niet christelijk gedragen. Keer Hem niet de rug toe, maar neem de toevlucht tot Hem. Hij stelt je nooit teleur. Hij wil je troosten, nieuwe moed en nieuwe kracht geven, je herstellen en genezen van wonden die je misschien hebt opgelopen. Hem kun je voor 100 procent vertrouwen.

Dirk van Genderen