Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Met God aan onze kant (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 oktober 2010, 21:23 door Dirk A A

In Amerika en Engeland draait momenteel een film met de titel ‘With God on our side’. Een film die gaat over het conflict tussen Israel en de Palestijnen. En dan met een christelijk sausje. Maar o zo gevaarlijk…

Deze film wordt in Amerika en Engeland vooral vertoond in kerken en gemeenten. De oppervlakkige kijker zal het nauwelijks in de gaten hebben wat de gedachte achter de film is.
Afgelopen week heb ik de film gezien. Er wordt een buitengewoon eenzijdig beeld geschetst van het conflict. De problemen van de Palestijnen krijgen zeer ruime aandacht. Joodse mensen komen vrijwel niet aan het woord. Ook Palestijnse aanslagen in Israel krijg je niet te zien. Positieve uitspraken over Israel hoor je niet en over het zionisme wordt onjuiste informatie gegeven.
De stelling van de directeur van het Bethlehem Bible College dat de Joden na 2000 jaar weer terug zijn in Israel, klopt ook niet. Al de eeuwen door zijn er immers Joodse mensen blijven wonen in het Beloofde Land.

Er komen diverse theologen aan het woord, onder andere Stephen Sizer. Die stelt onder meer dat het verbond van God met Abraham vervuld is in Christus. Logisch gevolg van deze leer is dat er geen specifieke toekomst meer is voor Israel en het Joodse volk. Wat in het Oude Testament staat, wordt dan gelezen door de ogen van het Nieuwe Testament. De beloften voor Israel gaan daarbij over op de kerk. De landbelofte voor Israel bijvoorbeeld, waarover we lezen in Genesis 15, geldt in deze visie niet meer. En ook niet meer Genesis 12:1-3, waar Gods zegen wordt beloofd aan allen die Israel zegenen.
Dit is de reden dat veel christenen er geen moeite mee hebben of er zelfs voor zijn dat Israel Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria afstaat aan de Palestijnen, ook al zegt de Bijbel dat deze gebieden tot Israel behoren.

In de film worden fragmenten getoond van een bijeenkomst van Christians United for Israel met John Hagee. De makers van de film zullen hier bewust voor hebben gekozen om de kijkers ervan te overtuigen dat de liefde voor Israel dóór kan slaan.
Baptistenpredikant Barry Horner uit Arizona stelde op de bijeenkomst van het Israelplatform waar deze film werd vertoond, dat Hagee van al zijn medewerkers eist dat ze schriftelijk verklaren Joodse mensen niet te zullen bekeren. Dat vond ik schokkend om te horen. Als er één volk het recht heeft op het horen van het Evangelie, is het toch wel het Joodse volk.
Ik wist al dat Hagee meent dat alle Joodse mensen behouden zullen worden, ook al geloven ze niet in de Here Jezus. Maar dat hij christenen, die menen dat ook Joodse mensen over de Messias moeten horen, weigert in zijn organisatie, is onthullend.

Of deze film al in Nederland wordt vertoond of nog vertoond gaat worden, weet ik niet. Maar ook in ons land dreigt het zicht op Israel minder te worden. Ik sprak afgelopen week nog iemand die jarenlang in een evangelische gemeente zat. Volgens haar werd er in die gemeente nooit over Israel gesproken. Toen ze drie jaar geleden tot geloof in de Here Jezus kwam, gingen ook haar ogen open voor de toekomst van Israel en het Joodse volk.

De hoofdstukken Romeinen 9-11 heeft Sizer kennelijk uit zijn Bijbel gescheurd. Daar wordt immers met de grootst mogelijke nadruk gesteld dat God Zijn volk Israel niet heeft verstoten en dat er nog een grote toekomst is voor het Joodse volk. En laten we er maar niet te snel vanuit gaan dat God aan onze kant staat wanneer we de toekomst van Israel en de letterlijke plaats van Israel gaan inperken. Dan houd ik me liever vast aan Gods eigen woord: ‘Ik zal zegenen wie u zegent…’ (Genesis 12:3).

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 10:25

  Goede redenen om waakzaam te blijven.

  Goed dat dhr. Wilders pro Israël is. Hij is dan ook van de PVV.
  Veel van het CDA (Christenen Dienen Allah) hebben dit niet in de gaten.
  Of ze komen er niet voor uit.
  De Here Jezus zegt in God’s woord: Zal IK het geloof nog vinden als is terug kom?
  Alle voorspellingen welke in de Bijbel staan komen stuk voor stuk uit!!
  En zeker wat betreft God’s uitverkoren volk, Israël en Jeruzalem.

  Hartelijke groet, Wereldontvanger.

 2. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 11:22

  Beste Dirk,

  Gods profetische beloften, gegeven aan Zijn volk Israël (alle 12 stammen wel te verstaan):
  Gen. 12:1-3, “De Here nu zei tot Abram:… Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.”
  Het nageslacht/zaad van Abram zou via zijn zoon Izaäk, tot ONTELBAAR uitgroeien (Gen.15:5). Abrams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte in Gen.15:18 het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat.

  In Ezech.37:1-14 staat o.a.:
  “De hand des Heren kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen… Mensenkind, deze beenderen zijn het GEHELE huis Israëls… Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren….”.
  Dit is een profetie over het “huis van Israël” en zijn politieke opstanding temidden van de volkeren van de laatste dagen. Deze dorre doods¬been¬deren zijn uitdrukkelijk door God het GEHELE huis Israëls genoemd. Als Gods Woord het heeft over het “huis van Israël”, dan wordt daarmee de 10 (verloren gewaande) stammen van Israël bedoeld, net zoals met het “huis van Juda” de stammen Juda, Benjamin en Levi worden bedoeld, later “Joden” genoemd.
  Het “huis van Juda” (de Joden) heeft zijn identiteit, ondanks verbanning, vervolging en verstrooiing over de gehele wereld, weten te behouden. Het “huis van Israël” heeft zijn identiteit verloren en is als het ware opgelost in de massa der volkeren. Het is voor het oog van de mensheid verloren gegaan.

  Deze profetie, door Ezechiël gegeven, zegt ons, dat deze identiteit door God aan het “huis van Israël”, aan de 10 stammen, zal worden teruggegeven. Wat bij de mens ONmogelijk is, is bij God mogelijk (Mark.10:27).

  Wanneer zal deze teruggave van identiteit van het “huis van Israël” geschieden?
  Het zal geschieden ten dage, dat de Here God in het Midden-Oosten, in het gebied van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat toe, dorsen zal door middel van de oorlog van Gog en Magog, vermeld in Ezechiël 38-39, waarna het land Kanaän zal gezuiverd zijn van de Arabieren, die het land in de periode na de verbanning door de Romeinen hebben bezet. Deze hoofdstukken, die over deze oorlog van Gog en Magog handelen, volgen in het Bijbelboek Ezechiël direct op deze profetie van het herstel van het “huis van Israël”, van de geestelijke opstanding van de “dorre doodsbeenderen”.
  Deze teruggave van de verloren identiteit van de 10 stammen van Israël zal gebeuren door middel van een grote bazuin (Jes.27:12-13). De stem van de Aartsengel, de almachtige Geest van de Here God, zal dan net als bij de opstanding der rechtvaardige doden (zie 1Thess.4:16) door heel de wereld klinken, waardoor het geestelijk slapende volk van het “huis van Israël”, waar ze zich in de wereld ook bevinden, wakker zal worden geschud. Hierdoor zal het volk van het “huis van Israël” zich bewust worden van zijn OORSPRONKELIJKE IDENTITEIT, dat het heeft verloren, en wederkeren uit alle landen in de wereld naar Kanaän.

  Tot zover korte gedeelten uit de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak!” die op onze website staat, alsook een studie over de hierboven vermelde “Oorlog van Gog en Magog”. Maar ook een artikel met de, in dit verband, veelzeggende titel: “ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen”.

 3. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 12:46

  Shalom Dirk en brs en zrs.,
  Het verwondert mij al niet meer, dat zulke geluiden vanuit het christendom(?) komen . YESHUA zei het al, er zullen valse profeten en valse leraars komen, Paulus waarschuwt er ook al voor.
  Nu we in de laatste fase zitten van het herstel van Israel en de komst van de anti-christ, gebeuren dit soort dingen veel vaker.
  Nog even en dan klinkt echt de roep van JWHW± gaat uit van haar (Babel).
  De kerken in het westen gaan aan op de grote universele wereldkerk van Babel.
  Laat ons acht geven op het profetische Woord.

  Bedankt Dirk, dat je dit zo aan de orde stelt.

  Nogmaals, sta op de bres voor elkaar en voor Israel, want de nacht komt dat niemand meer kan werken.
  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.

  Allen hartelijk gegroet met SHALOM IN YESHUA MASSJIACH.

  Lou.

 4. Rhino zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 13:59

  Helemaal eens met wereldontvanger

  Niet te vergeten de motie ook door CDA aangenomen voor Islamisering in Nederland ingediend door Imama Halsema.
  Broeders en Zusters, vertrouw op onze Heer Jezus, nog steeds de Weg de Waarheid en het Leven.

  Rhino

 5. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 15:06

  Bedankt voor het verhelderende commentaar!
  Laten we o.a. naar aanleiding van Romeinen 9-11 en Genesis 12:3 Israel van harte steunen!! Het is GODS volk!!! Jammer dat zoveel mensen dit uit het oog verloren hebben!

 6. Jeanet 't Lam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 15:34

  Beste Dirk,
  laten we niet vergeten te bidden voor Israel maar ook voor ons
  eigen land, gemeenten. Want hoe je het ook benadert, Gods woord
  zegt dat wie Israel zegent, is gezegend. Maar wie Israel blijft steunen
  zullen in steeds zwaarder weer terecht komen, omdat de komst van
  de Here Jezus zeer dichtbij is. Wie zal daar niet blij mee zijn….?

  Gods zegen
  Jeanet

 7. Maria Caro zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 16:25

  Beste Dirk,

  Opmerkelijk is dat het altijd ánderen zijn die zeggen dat John Hagee de Dual Covenant Theology aanhangt. Zo kennelijk ook deze man in de film. Op de site van Hagee is daar niets van te vinden. Wel vond ik het commentaar van Hagee op een artikel in de Jerusalem Post, waarin hij opnieuw beschuldigd werd. Hij ontkent dat hij noch in de Dual Covenant Theology gelooft, noch die onderwijst. Hij voegde daaraan toe dat hij er een gewoonte van had gemaakt om sinds 25 jaar de Joden niet het onderwerp van bekering te trachten te maken TIJDENS de zgn AVONDEN TER ERE VAN ISRAEL. Hij zegt: als de Joden ons achteraf vragen naar ons geloof, dan geven we ze een volledige Bijbelse uitleg van verlossing. Hij zegt dat hij gelooft dat alle mensen, Baptisten, Methodisten, Pinkster, Joden, Moslims, etc. Jezus moeten aanvaarden om naar de hemel te gaan.

  Amen!

 8. Andries Wessels zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 16:27

  Beste Br Dirk.

  Er is niets nieuws onder de zon, Kom laten wij hen als volk verdelgen zodat aan de naam Israél niet meer gedacht wordt, Psalm 83-5. Maar Gode zij dank, Zijn woord is de waarheid.. Zach. 8:6-8. Al zal dit in de ogen van het overblijfsel in die dagen te wonderlijk zijn, zou het dan ook in mijn ogen te wonderlijk zijn? luid het woord van de HERE der heerscharen. Zo zegt de Here der heerscharen: Zie Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang en uit dat van de ondergang der zon, Ik breng hen terug en zij zullen binnen Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn in trouw en gerechtigheid, zo zegt de Here.
  Psalm 2: Waarom woelen de volken en bedenken de natieén ijdelheid? Het is tegen de Here en zijn gezalfde. En dat is, broeders en zusters, volop in werking.
  Allemaal Gods zegen toe gewenst.

 9. T.Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 16:57

  Beste Dirk,
  Romeinen 11 luidt, dat de Heere – als de volheid der heidenen is ingegaan, is dat (niet) als het Evangelie over de hele wereld is gegaan, en is het niet vrijwel zo ver – Zich Zelf tot Israél zal wenden als De Messias, en dan Gans Israél zal behouden.
  Christenen en christelijke kerken zijn niet in de plaats van Israél gekomen, maar mogen meedoen, als wilde takken geënt op de edele olijf Israél. De Schrift zegt dat de Heere Israél heeft liefgehad met een eeuwige liefde, en Gods beloften zijn onberouwelijk ja en amen. Daaraan afdoen, laat staan dat ontkennen zoals de vervangingstheologie doet, is onbijbelse diefstal jegens de joden en morren tegen – en daarmede zich willen stellen boven – Gods genade aan hen als werkers van het elfde uur in plaats van zich mateloos te verheugen over de Heere en Zijn trouw aan Zijn bondsvolk.
  T. Blokland

 10. Mart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 18:23

  Beste Dirk

  Het woord vervangingstheologie is zeer verwarrend. Het O.T. gaat over het volk Israel in natuurlijke onbekeerde staat. Denk aan Paulus voor zijn bekering. Na de opstanding van Jezus en de ‘preek’ van Petrus ging het natuurlijke volk na bekering (voor een deel) over in het geestelijke volk, de Gemeente van Jezus Christus aangevuld met de bekeerlingen uit de heidenen. Denk weer aan de bekeerde Paulus. Een nieuwe (geestelijke) mens en de identiteit uit welke stam of taal of natie of volk is niet meer bekend.

  Gods zegen
  Mart

 11. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 18:44

  Even dit lezers en lezeressen,

  ik las in bovenstaande artikel – Met God aan onze kant, en iets over het Oude Testament en het Nieuwe Testament… zo wordt dat oorspronkelijk niet genoemd. De Schriften, de Bijbel, spreekt over het oude verbond en het nieuwe verbond, het verbond wat YHWH, de God van Israël met Zijn volk Israël gesloten heeft, zal HIj nóóit verbreken, ook niet toen Yeshua/Jezus naar deze wereld kwam!

  Hier is dus al sprake van verwarring; Babylonische spraakverwarring en dat is niet voor niets zo… christenen, volgelingen van Yeshua worden op allerlei manieren en zo vaak mogelijk misleid, totdat men zelfs gaat geloven in leugens. Er is dan sprake van “gewenning”, men weet niet beter, men weet niet anders meer! Dit is slechts één van de gevolgen van de vervangingsleer.

  Er staat geschreven, dat, indien het mogelijk zou zijn, zelfs YHWH’s uitverkorenen nog verleid zouden worden,z o zwaar zal de vervolging ook zijn.
  Het is onmogelijk dat christenen het Joodse volk, de orthodox-Joden kunnen bekeren,
  *want Joden herkennen in de Jezus van de Kerk, níet de Yeshua haMashiach
  *want de joden herkennen en erkennen níet de zondag als YHWH’s apart gezette dag, want dat is de Shabbat, geheel volgens de schepingsorde
  *want de Joden herkennen niet de christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerst, zij herkennen en erkennen wel de BIjbelse Feestdagen van YHWH, de God van Israël; o.a Pesach en Chanoeka

  Tot zover eventjes,
  groet en shalom,
  Aliyah

 12. Wim Roeleveld zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 18:52

  “Broeders, opdat u niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat …. en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Israël komen, Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem”. Wat hebben we dan nog te zeggen? “Wie is Hem tot raadsman geweest”. Laten we niet eigenwijs wezen, maar Hem prijzen voor de verlossing in de Messias Jezus, allereerst van Israël (Rom 1: 16 ev).

 13. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 oktober 2010 om 19:16

  Wim, zo is het! Het heil is uit de Joden
  Psalm 85 zegt:
  Gij hebt Uw land o Heer, die gunst betoond, dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont
  de schulds Uws volk YHWH s, hebt G’uit Uw boek gedaan,
  ook ziet Gij geen van hunne zonden aan; Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust, de hitte van Uw gramschap is geblust.

  Kennen we deze profetische Psalm? Kennen we de diepe betekenis van deze Psalm? Waar wordt dat nog geleerd in de kerk, vanaf de kansel of op Bijbelstudie?

  Een of andere Presbyteriaanse Kerk in Amerika wil het volk Israël niet langer als YHWH’s uitverkoren volk erkennen. Het is hier niet veel anders hoor…
  Sinds gister is Refo500 van start gegaan en ik hoorde een spreker zeggen dat de Kerk de Bruid is van Yeshua, de Bruidegom! Niets is minder waar, want YHWH ,de God van Israël, heeft nooit een verbond gesloten met de Kerk, maar met het volk Israél, door de vaderen heen, de Psalmen spreken daar ook duidelijk over; het verbond met Abraham.
  Psalm 105 is een lofzang aan YHWH voor Zijn weldaden aan Zijn volk Israël bewezen

  De Bruidsgemeente (Jood en Griek) kijkt reikhalzend uit naar de Bruidegom, Yeshua.
  Kijkt u ook zo uit naar de Bruidegom?

  Hartelijke groet en shalom,
  Aliyah

 14. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2010 om 4:49

  De Vervangingstheologie is helaas nog volop levend in de RK kerk en bijna alle afgescheiden kerken die uit de Hervorming zijn voortgekomen, omdat dit onderwerp nooit aan de orde is gekomen en het is nooit serieus bestudeerd. Men is hier gewoon blind voor. Men heeft hier eeuwen mee kunnen leven, omdat het God’s tijd nog niet was om de Joden in hun Land terug te brengen. Men heeft hier heel bewust nooit aan willen denken en allen die hier over begonnen als ketter veroordeeld. Bovendien wordt de profetische tekst heel slordig uitgelegd. Men vond het best de profetische tekst alleen geestelijk/ allegorisch uit te leggen (en ontegenzeggelijk met veel zegen). Men heeft dit nooit gezien en maakt iedereen belachelijk die hierover wil discussieren. Ik heb hier veel naslag op gedaan van diverse geroemde theologen en heb mij gruwelijk geergerd aan hun laatdunkendheid t.o.v. hun mede christenen en de slordigheid van hun werk.
  Het is mijn overtuiging dat Gods Woord alle toets kan doorstaan en dat het als een diamant meervoudig dimensionaal de Waarheid weergeeft als het door Gods Geest goed verstaan wordt: zowel geschiedkundig, als letterlijk, zowel symbolisch, allegorisch en diepgeestelijk, in Hemels spiegelbeeld. Tittel en Jota zullen geteld worden en zullen zo de schoonheid vertonen en vergroten.
  Er is een beweging gaande vanuit de Presbyteriaande Kerk in Amerika die het volk Israels niet langer als Gods speciale volk wil erkennen, met alle gevolgen van dien. Ook is er een hernieuwd wereldwijd pogen om alle – vooral nieuwe Evangelische christenen met de Gereformeerde theologie te beinvloeden. Dit gaat ten koste van Israel. Wat zullen ze opkijken als de Heere Jezus zelf als Verlosser op de Olijfberg verschijnt.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2010 om 9:36

  In bovenstaande reacties, lees ik veel theologische bijbel citaten, met zelf geinterpreteerde uitleg over de profetische eindtijd voorspellingen inzake Israël in deze, wat voor mij, met mijn bijbelkennis op “ambachtschool-niveau” soms boven mijn pet gaat, terwijl ik deze profetische voorspellingen alleen maar zie als een waarschuwing en een opdracht, dat wij steeds voorbereid moeten zijn op Zijn wederkomst.
  Ik ben het dan ook volmondig eens met de kort maar krachtige, duidelijke, en voor iedereen begrijpelijke reactie van: Wereldontvanger.
  Alleen wil ik hem wel nog zeggen: Dat ik als CDA-er, vóór samenwerking met Wilders gestemd hebt, vooral omdat hij pro-Israel is.
  Verder ben ik er van overtuigd, dat wij in de eindtijd leven en vele profetische voorspellingen zijn al zichtbaar in deze wereld. Deze moeten ook gebeuren, voor Zijn wederkomst. In Israël is al de grote verdrukking goed zichtbaar en inderdaad, wie Israël steunt komt zelf ook in de grote verdrukking. Laten wij dus: Waakzaam zijn en ons Christelijk geloof behouden en laten wij zien en horen dat wij Christen zijn zodat wij bij Zijn Wederkomst, opgenomen worden als “frontsoldaten” voor zijn Vredesrijk dat komende is.

 16. Bert Vos zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2010 om 13:02

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank, voor je heldere en duidelijke brief, en ook voor de reacties die daarop zijn gekomen. Bijzonder die van Johanna Peacock, van wat zij over de vervangingstheologie schrijft in de RK kerken, naar ook in Gereformeerde kerken van verschillende soort. Wat jammer genoeg volkomen waar is!
  Het is vandaag 31 oktober, Hervormingsdag, waar we dankbaar voor kunnen zijn. Vooral dat de Naam van Jezus Christus weer centraal is komen te staan en dat een ieder over de hele wereld Gods Woord, in zijn of haar eigen taal kan lezen. Waar we ook zelf precies kunnen lezen hoe het er staat.
  Maar jammer is dat heel veel dwalingen die in de vierde eeuw in de kerk zijn gekomen, toen het heidendom onder keizer Constantijn massaal binnen de kerk is gekomen met alle gevolgen van dien. En dat wij ook na de reformatie daar niet vanaf zijn gekomen en de vervangingstheologie (en gelukkig niet overal) maar voor het grootste deel is gehandhaafd.

  Shalom! – Bert Vos

 17. Nel de Jong. zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2010 om 16:28

  Even iets anders, zullen we deze week – en indien nodig langer – ook bidden voor de Nederlandse man die in Afghanistan ontvoerd is??
  En voor zijn familie????

 18. Arend zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2010 om 17:52

  Beste Dirk,
  Houd ons alstublieft bij de tijd, vooral bij God’s tijd.
  Dank u wel voor de lessen iedere week opnieuw.
  Moge de Here onze God je bijstaan en Zijn Geest je inspireren.

  Arend

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2010 om 20:58

  Israel:
  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?
  Waarom nemen de koningen der aarde niet aan dat YesHua Zijn volk Israel heeft bevrijd?

  Jacob lag te slapen op een steen
  het was nacht, hij lag ver verwijderd van zijn familie en was gans alleen.

  Jacob overnachtte daar en in zijn slaap liet G’d hem dromen
  hij zag engelen G’ds van boven naar beneden komen.

  “Uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde” zei de Ik BEN
  Jacob luisterde aandachtig naar Zijn stem.

  “Huis G’ds” noemde Jacob deze plaats
  tot op heden wordt “Bethel” door G’d bewaard.

  Israël zal thuis komen in G’ds huis
  dat is verzekerd door “Het Lam” die het heeft volbracht op Golgotha’s kruis.

  Hun zonden zijn gewassen door Zijn Bloed
  Hij is het die Israël door al de eeuwen heen behoedt.

  Jacob-Israël. G’d is met u
  Zijn beloften zijn waar, toen en nu.

  De vorst Michaël zal opstaan
  en aan uw zonen van uw volk terzijde gaan.

  G’d heeft immers Zijn Koning over Sions Heilige berg gesteld
  en alle zonen en dochters zijn één voor één door Hem geteld.

  Niemand ontbreekt. Ze komen van oost en west en noord en zuid
  ze komen met tamboerijn en vrolijke fluit.

  De Eeuwige lacht
  “HET IS VOLBRACHT”

  Waterlelie

 20. lida zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2010 om 22:16

  Beste Dirk, bedankt voor je commentaar. Ik kan gelukkig zeggen dat wij een pro-israelgemeente hebben. Vandaag nog gehoord hoe de Here God Abram riep om met de zijnen uit Ur te vertrekken, naar het land Kanaan en dat ze dat in het geheel doorkruisten en de Here met hen was. Omdat Abraham gehoorzaam was aan de Here, en ondanks zijn eigen tekortkomingen, zoals de leugens over zijn vrouw Sara en met de slavin Hagar de beloofde Zoon dacht te kunnen verwekken, had God geduld met hem. Het is allemaal met Gods volk en land begonnen en ze hebben vreselijk geleden, ook door hun eigen ongehoorzaamheid en ongeloof, maar de Here zal ze terug brengen naar hun beloofde land en Hij zal hun Koning zijn. Voor ons als gemeente is er een andere prachtige belofte en toekomst weggelegd en als we zo het nieuws volgen en de krant ernaast leggen, zitten we m.i. dichtbij het einde. Als U deze dingen ziet, heft dan Uw hoofden op want Uw verlossing genaakt!

 21. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 1 november 2010 om 14:50

  We moeten bidden dat de blindheid van hun ogen gaat, net zoals het v.b in je brief van dat meisje toen ze tot bekering kwam, at ze ook oog kreeg voor hoe het zit met Israel. Met mij ging het zo als bij dat meisje; zodra je je bekeert, gaat de verblinding weg en krijg je steeds meer zicht op de waarheid.
  Maar ook onze jeugd heeft het moeilijk om een standpunt in te nemen wat betreft Israel, want er gaan veel jodenmopjes in de rondte. Onze zoon kwam laatst ook thuis met een jodenmop, en toen liet ik hem het bijbelgedeelte zien: wie Israel zegent, wordt gezegend en wie Israel vervloekt, wordt vervloekt. Ik zei: je hebt het misschien niet door, maar dit is erg, doe er niet aan mee, want dan ben je geen getuige. Ik zei: als ik jou was, zou ik om vergeving vragen.
  Israel is Gods oogappel. Zouden wij ons oog beschermen als er iets te dichtbij komt? Zo doet God dat met zijn volk. Wie zijn volk aanraakt, raakt Hem.

 22. Jeftha zegt:
  Geplaatst op maandag 1 november 2010 om 21:28

  Anti-semitisch en anti-zionistisch vergif van de bovenste plank.
  Jammer dat veel denominaties hier in meegaan…..
  Kijk deze film NIET aub, hij zit zo geraffineerd in elkaar dat je bijna een hekel aan God’s Oogapel zou krijgen.
  Volgens mij staat psalm 83 overigens voor de deur, houdt Libanon en Iran in de gaten beste mensen…..

  Am Yisrael Chai!

 23. A.Boom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 november 2010 om 13:08

  Hoewel ik zeker mag geloven dat alle profetieen uit Gods Woord ook zullen komen, word ik nog wel eens aangevallen door de gedachte dat de vergadering van de joden tot Israel in deze tijd niet de vergadering zou kunnen zijn, die door de profeten zijn uitgesproken.
  Weet iemand wellicht of er bewijs is dat de huidige vergadering van Israel die is die voorzegd is?
  Want als er geschreven is dat ook de uitverkorenen verleid worden, dan is het toch ook mogelijk dat wij in dit teken van de tijd verleid worden.
  Als een van u dit weet, wilt u dan antwoorden a.u.b.
  A. Boom

 24. Cornelis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 november 2010 om 14:40

  Geldt niet voor zowel de Jood als de Griek de oproep tot bekering? Zoals de wilde (heidense) olijftakken geplant op de edele stam en edele (joodse) takken weggesneden zijn. Opdat ieder die gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven ontvangt.
  Ons past bescheidenheid nu God ook het heil tot de heidenen heeft laten komen, wij kunnen eveneens weer afgesneden worden.

 25. geertruij zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 november 2010 om 16:51

  Beste broeders, zusters,
  Dirk bedankt voor je waarschuwing voor deze film. Ik zal hem niet bekijken mocht hij in Nederland te zien zijn, want er staat geschreven dat je alles mag, maar dat niet alles goed is. Onderzoekt alle dingen maar behoudt het goede. Verder wil ik zeggen dat ik het met Alijah eens ben, over het feit dat Joden Jezus niet in de kerk herkennen, de zondag niet erkennen en Pasen en kerst nooit zullen erkennen als feesten van God gegeven. Terecht zeggen Joden dat de Shabbat de dag van God is, dat Pesach, Shavuot en Sukkot de feesten van God zijn. Het Chanouka-feest is geen feest door God verordend, maar is een herdenkingsfeest ter inwijding van de Tempel, nadat deze was verontreinigd door de Griekse Overheersing (lees Makkabeeén). Het wordt volgens mij tijd dat de kerk, de Shabbat gaat onderhouden i.p.v. de zondag als heilig te beschouwen. Maar dat blijft iets om naar te verlangen m.z. denk ik. De hele Bijbel vertelt mij dat ik de Shabbat moet heiligen en als ik dat doe, dat ik dan gezegend zal worden. Ook daar is de kerk geheel en al blind voor. Maar het geeft niet, want ik verwacht en blijf de HEERE JESHUA HA MASHIACH verwachten uit de hemel, waarna ik samen met alle gelovigen in HEM in een oogwenk veranderd zullen worden en HEM tegemoet gaan in de lucht en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Jeshua zegt: “zie IK kom spoedig!!!”
  Met een hartelijk shalom en ieder sterkte en Gods zegen toewensend,
  Geertruij

 26. A. Klein zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 november 2010 om 23:19

  A. Boom vraagt: “Als één van u dit weet, wilt u dan antwoorden a.u.b.”
  Misschien dat onderstaande het voor u iets verduidelijkt:

  Veel christenen denken bij Israël en/of Israëlieten aan de Joden en bij de Joden aan Israël en/of Israëlieten. Nu is dat op zich niet verkeerd, maar Israël bestaat –nog steeds– uit 12 stammen, ook al zijn er 10 stammen die men ‘verloren stammen’ noemt.
  Israël bestaat dus uit 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam “Israël” kreeg). Maar later komt er een splitsing/scheiding tussen deze 12 stammen. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden).
  Het “huis van Israël” is het 10-stammenrijk dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië.
  Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk, namelijk de stam van Juda en Benjamin (inclusief een deel (?) van de stam van Levi), dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. Het huis van JUDA, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). “De Joden” zijn dus het nageslacht van het “huis van Juda” – in het Duits komt dit beter naar voren, daar is het: “die Jude”, waarin de overeenkomst met de naam “Juda” dus nog duidelijk te horen is!

  In Jes.11:12 staat: “En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël (dat zijn m.i. de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Israël”) verzamelen en de verstrooide dochters van Juda (dat zijn m.i.: de 2 stammen van het “huis van Juda”) vergaderen van de vier einden der aarde”.
  Het bijeen verzamelen van Israël (dat zijn of ALLE 12 stammen of de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Israël”) uit de volken in het eigen land is zonder twijfel een concrete voorbereiding voor de wederkomst van Jezus Christus, want God spreekt: “En Ik zal de rest van Mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven,…” (Jer. 23:3).
  In het nu volgende verklaart God ook precies, hoe Hij dat doen zal, resp. dat deze terugvoering de bevrijding van Israël uit Egypte (dat waren m.i.: ALLE 12 stammen van Israël) in de schaduw zal stellen. “Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten (dus: ALLE 12 stammen van Israël) uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van HET HUIS ISRAËLS (dat zijn m.i. dus: de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Israël”) heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond (in het, dan overigens veel grotere, land Israël – zie o.a. Gen. 15:18) wonen” (Jer. 23:7-8).

  Na de Tweede Wereldoorlog zij er weliswaar vele duizenden Joden (uit de 2 stammen van het “huis van Juda”) naar hun vaderland teruggekeerd, en het terugkeren van die “vele Joden” naar het land Israël is/kan misschien wel een voorvervulling zijn, maar… de woorden uit Jeremia 23 vers 8 (hierboven vermeld) zijn nog NIET vervuld!!

  Om bovenstaande beter te kunnen begrijpen is het m.i. zinvol om de studie “ANDER nieuws over ISRAËL – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen” aan te bevelen, alsook de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak!”. Te vinden op onze website ‘De Eindtijdbode’.

 27. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 november 2010 om 12:44

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Is het jullie dan niet bekend dat nu de stammen van Manasse en Aser en nog enkele andere stammen terugkeren uit India, Irak, Turkije, uit Iran en uit Ethiopie?
  De EEUWIGE is hier al een tijd mee bezig.
  Het is de eeuwige kinnesinne (Afgunst) van de christenen) die maar niet kunnen en willen accepteren dat JHWH ZIJN EIGEN JOODSE Volk (Geheel Israel) liefheeft met een EEUWIGE LIEFDE.
  En omdat de kerken dat niet willen inzien, laat staan belijden is er zoveel scheuring en afval ook in Nederland.

  Wij zijn bijgevoegd en medeburgers en medeerfgenamen van wie dan wel???
  Wie oren heeft die hore wat DE RUACH HA KODESJ tot de gemeenten zegt.

  Allen Wijsheid en shalom in YESHUA toegebeden.
  Lou.

 28. A.Boom zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 november 2010 om 17:17

  Mijnheer Klein, ik dank u vriendelijk voor uw reactie op mijn vraag. Inderdaad is er onderscheid tussen de 2 en de 10 stammen van israel.
  In de tijd van David werd er al melding gemaakt van de 10 stammen met de aanduiding “Israel””.
  Het is met de vergadering van Israel net zo als met andere tijdsaanduidingen in de bijbel. Er wordt geen jaartal o.i.d. genoemd, maar gebeurtenissen en door het geloof zullen we verstaan als deze aan de orde zijn.
  Nogmaals mijn dank, ik vind uw uiteenzetting verhelderend.

 29. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 november 2010 om 18:39

  Met belangstelling heb ik het stuk van Dirk gelezen en ook de reacties. Onlangs heb ik een boek gelezen met de titel: “De bergen van Israël” geschreven door Norma Archbold. De schrijver gaat in dit boekje over Gods plan met Israël. God laat zich door niets weerhouden om zijn plan met Zijn eigen volk uit te voeren, ook al woeden de natiën. In dit boekje laat ze heel duidelijk, met heldere feiten, historische gegevens en bijbelse beloften, zien dat Israël de oogappel van God is.

  Dit boekje heeft mij enorm geholpen om te zien wat Gods visie is op Israël.

 30. Cornelis zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 november 2010 om 23:21

  Er staat ook geschreven: Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.
  Dit gedeelte gaat toch duidelijk over mensen/joden die Jezus verwerpen. En dat God in staat is uit stenen nageslacht van Abraham te verwekken.

 31. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 november 2010 om 11:50

  Beste mensen,
  Ik lees alleen maar in de reacties, over de bijbelse eindtijd-profetieen van ISRAEL en het JOODSE-VOLK, met zelf geinterpreteerde uitleg, die soms verhelderend kan werken. Maar gelden deze profetieën ook niet voor (ons) alle wedergeboren Christenen over de hele wereld ?
  Daarom nogmaals mijn oproep : Laten wij waakzaam zijn en ons Christen-zijn meer laten zien en horen in de maatschappij, ondanks de “grote verdrukking” waarin wij leven en die steeds zichtbaarder wordt , ook wereldwijd, want Zijn wederkomst is nabij. Laten wij daarom bidden tot God en de toekomst van Israel en het Joodse volk, vol vertrouwen in Zijn handen leggen.
  Dit met Gods-zegen. Hub.

 32. A. Klein zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 november 2010 om 16:23

  Hub. Eussen (reactie 31) vraagt: “…Maar gelden deze profetieën ook niet voor (ons) alle wedergeboren Christenen over de hele wereld?”
  Daarom zou ik graag, speciaal voor Hub. Eussen, nog een hele korte uitleg/samenvatting geven van wat ik o.a. bedoel met mijn 2 eerdere reacties (zie de nrs. 2 en 26):

  Vele afstammelingen van het “huis van Israël” (zijnde: de 10 ‘verloren gewaande’ stammen) wonen dus al eeuwen in de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa alsook in die landen, waar velen vanuit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals: Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Velen van hen waren/zijn christen geworden, zonder zelf ook maar te vermoeden dat ze echte afstammelingen zijn van Jakob/Israël.

  Je zou het ook nog zo kunnen zeggen:
  Menig christen (een zgn. “God”-lover) waarvan de voorouders al lang in een zgn. “christelijk” land wonen, en die ook nog eens veel van het Bijbelse “Israël” c.q. van de Bijbelse “Israëlieten” houden (een zgn. “Israël”-lover), die maakt een grote kans om, zonder dit dus zelf te weten – qua genen (het menselijke DNA) – een echte Israëliet te zijn.
  De 144.000 verzegelden komen straks toch echt uit alle 12 Israëlitische stammen (lees Openb. 7:3-8 en 14:1) en dus kunnen die 10 stammen van het “huis van Israël “ niet verloren zijn (hooguit – nog – onbekend bij de mensen, maar niet bij God).

 33. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 november 2010 om 20:42

  Beste Annelies Klein,
  Bedankt voor het verhelderend antwoord op mijn vraag, met tevens de bevestiging, dat alle wedergeboren Christenen op de wereld ook (kunnen?) behoren (en niet verloren gaan) bij Gods uitverkoren volk Israel, volgens de bijbelse eindtijd-profetieën.
  Hub.

 34. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2010 om 22:40

  Nam koning Saul niet de Ark mee om de Filistijnen te overwinnen?? Werd dat niet de ondergang van Saul? Wie bepaalt, op God “met hem/haar” is?? Gaat het niet om de gehoorzaamheid aan God?? God vernederde zichzelf in Jezus Christus, maar dat wil niet zeggen, dat wij Hem voor ons karretje mogen spannen. Dat is te belachelijk voor woorden, dat WIJ zouden bepalen met wie God zou zijn….. Wie zich niet volledig vernedert voor God, zal NOOIT en nergens enige overwinning behalen. Hoogmoed is nog nooit beloond en leidt uiteindelijk tot de dood. God ziet het hart aan.

 35. Cornelis zegt:
  Geplaatst op maandag 8 november 2010 om 22:22

  De mensen die zeggen dat Israel nooit land mag opgeven lezen meestal erg selectief de bijbel. Er staat ook in de boeken van Mozes dat je de vreemdeling rechtvaardig en gelijkwaardig moet behandelen, dat Israel dat bepaald niet doet, daar zijn ze blind voor. Zowel pro als contra Israel partijen hebben een tunnelvisie.

 36. A.Boom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 november 2010 om 17:12

  Cornelis, het lijkt mij toch duidelijk dat een israeliet zijn grond niet mocht verkopen. Je zou kunnen zeggen dat het israel nu niet gelijk gesteld kan worden met een israeliet die zijn grond toendertijd als uit Gods hand had ontvangen.
  Maar ik heb er nooit vrede mee kunnen vinden dat israel nu bereid is om grond prijs te geven aan een volk wat steeds luider te kennen geeft dat die grond hun i.p.v. aan Israel gegeven is.
  Dat is een van de grote leugens waarmee arabieren willen beweren dat zij de wettelijke eigenaars zijn.
  Hoe dan ook, als ik als Nederlander een stuk grond verkoop aan een buitenlander als ik weet dat deze de bedoeling heeft om te gaan verkondigen dat zijn volk nu de eigenaar is van Nederland is dat een zeer kwalijke zaak.

 37. Cornelis zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 november 2010 om 20:41

  Er moet ook recht gedaan worden aan de bewoners die er nu wonen. Wij zijn ook vreemdelingen op aarde dus we zouden moeten beseffen dat Palestijnen (of hoe je ze ook wilt noemen, boeit me niet) ook rechten hebben. Daarnaast is de bijbelse geschiedenis ook doorspekt van het verliezen van land en ballingschap. Bovendien staat er ook een belofte van een Israel tot aan de Eufraat. Moeten de joden in navolging van Hitler hun eigen lebensraum zoeken. Ook Samaritanen wonen in het oude bijbelse Israel.
  Bijbelse beloften van land kun je niet los zien van gehoorzaamheid aan God, daarvan merken we bij Israel weinig. Israel wordt vaak gedwongen tot het kiezen tussen twee kwaden in de worsteling met de Palestijnen. Maar de annexatie van gebieden is geen oplossing. Rechtvaardigheid is een veel essentieler bijbels begrip dan de landbelofte.

 38. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2010 om 11:12

  Ik ontving onderstaande reactie van Troost Mijn Volk.

  Wie steelt van Israel kan de last niet dragen. Arme Laban die zijn neef Jacob bestal! We lezen immers dat hij 10 maal de kudde dieren verwisselde omdat het deel van Jacob groter werd dan zijn deel. Als Laban een kleine keuterboer was met 100 schapen dan is zijn bezit na die 10 keer omruilen toegenomen tot 150.000 stuks vee. Lees eens tussen de regels door: Laban zag hem niet meer zoals gisteren en eergisteren Genesis 31:2.
  Dat klopt ook als je logisch nadenkt: de wol van de schapen was onverkoopbaar geworden. Dumpprijzen vanwege het enorme aanbod. Vlees van de dieren: vraag en aanbod bepalen de prijs. En dan de knechten van Laban die vele tientallen kilometers moesten lopen voor nog wat eten voor hun dieren. Denk ook eens aan het drinken van de dieren in de droge periode.

  Dat is nog lang niet alles, want ook de omliggende veehouders hebben daar grote hinder van ondervonden. Het rekenmodel ziet er anders uit wanneer de veestapel van Laban bij aanvang 800 schapen zou zijn geweest. De ramp was dan compleet met 750.000 stuks vee. Wie het Midden-Oosten kent, weet wat het is in een droge tijd. De waarde van de veestapel stelde dan niets voor. Blinde hebzucht om maar te roven, te stelen.

  Lezen we dan niet meer tussen de regels door en laten we de parels zitten? Ook de waarschuwing die in deze context naar voren komt en ons met nadruk wijst om af te blijven van de zegen die de Eeuwige geeft aan Jacob en zijn nakomelingen. Ik hoor geen enkele voorganger daarover spreken en/of aanhalen. De eerste jaren waren voor Laban zeer goede jaren. G’d zegende hem door het werk van Jacob. Die zegen was meer dan genoeg.

  Laat het een les zijn om niet in diezelfde fout te vallen. De belofte van het heil komt uit Israel, niemand kan daar omheen. Als mensen menen dat het bezit van de kinderen van Israel maar afgenomen moet worden, dan zal de waarde van het afgenomen bezit zodanig devalueren dat het in feite niets meer waard zal zijn. Het zal zelfs een last worden en een teloorgang inluiden. Ook zij die luid roepen dat wij in de plaats van Israel zijn gekomen, merken dat in de kwantiteit en kwaliteit. Zij handelen net als Laban die nota bene zegt dat alles van hem is, Genesis 31:43. Het liefst zou hij Jacob met lege handen hebben weggezonden. Het klinkt mij zo bekend in de oren. Vult u zelf maar in als u de hebzuchtigheid, die Laban eigen is, ook toepast in uw eigen situatie. Dat kan zelfs ontaarden in het verdelen van het bezit, door van Jacob af te pakken waarvoor hij rechtmatig heeft gewerkt.

  Nog erger is het als u afpakt en verdeeld wat G’d aan Jacob heeft gegeven. Ik denk daarbij aan de opgelegde ‘verdeling’ van Israel in onze tijd door de volkeren. Jacob heeft rechtmatig het land gekocht, alle koopbrieven zijn er, ook die in Samaria. Moerassen zijn drooggelegd en het land is weer bewoonbaar gemaakt. Maar de geest van Laban is nog steeds aanwezig: halen hebben en houden!
  Alle landen die Israel in het verleden hebben onderdrukt zijn alle economisch zwak geworden. Hoe is het toch mogelijk dat Duitsland een uitzondering vormt? Zij hebben openlijk aan de Joden na de oorlog hun spijt betuigd. Zij hebben er zwaar voor moeten boeten en zijn doordat zij Israel openlijk hun spijt toonden gezegend in groei en herstel. Dat was beslist niet in eigen kracht, zoals velen wellicht denken.

 39. Janis Workman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 december 2010 om 1:01

  Nam koning Saul niet de Ark mee om de Filistijnen te overwinnen?? Werd dat niet de ondergang van Saul? Wie bepaalt, of God “met hem/haar” is?? Gaat het niet om de gehoorzaamheid aan God?? God vernederde zichzelf in Jezus Christus, maar dat wil niet zeggen, dat wij Hem voor ons karretje mogen spannen. Dat is te belachelijk voor woorden, dat WIJ zouden bepalen met wie God zou zijn….. Wie zich niet volledig vernedert voor God, zal NOOIT en nergens enige overwinning behalen. Hoogmoed is nog nooit beloond en leidt uiteindelijk tot de dood. God ziet het hart aan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden