Beste Joshua

Ik was diep ontroerd na het lezen van jouw brief. Ik ben op m’n knieën gegaan en heb gebeden voor je, voor je vader, je vrouw, je familie. ‘O, Here, wees hen genadig. Wilt U zorgen voor Joshua, dat U hem kracht geeft om staande te blijven in het geloof. Wilt U ook voor zijn vader zorgen, in de gevangenis. Dat hij trouw zal blijven aan U, Here, dat hij U niet zal verloochenen. Wilt U zorgen voor zijn familie, hen beschermen. Speciaal wil ik U bidden voor zijn vrouw en één van zijn zussen. O Here, dat ook zij U zullen leren kennen als hun Heiland en Verlosser.

Ter toelichting: Via Open Doors ontving ik een brief van Joshua, een geheime gelovige, die in een land woont waar het hem zijn vrijheid en misschien wel zijn leven kan kosten als hij ervoor uitkomt dat hij christen is. Het verzoek was om een brief terug te schrijven. Het bepaalde mij er weer bij hoe belangrijk het is om mee te leven met en te bidden voor allen die waar ook ter weer moeten lijden vanwege hun geloof in de Here Jezus. De brief van Joshua vindt u hieronder na het vervolg van de rest van mijn brief, die nu eerst volgt.

Het is bijzonder dat ik jouw brief op dit moment lees. Twee dagen geleden was het de gemeente ‘Zondag voor de lijdende kerk’. We stonden in de gemeente stil bij Handelingen 12. De jonge christengemeente werd toen ook al vervolgd. Petrus en Jakobus werden opgepakt. Al eerder was Stefanus gestenigd en nu werd ook Jakobus gedood. In die dienst hebben we gebeden voor allen die moeten lijden vanwege hun geloof in de naam van de Here Jezus.

Ik schrijf deze brief met de nodige terughoudendheid. Ik leef in een vrij land. Het kost mij nog niet zoveel om de Here Jezus te volgen. Tegelijk ben ik me ervan bewust dat hier in Westen de verleidingen groot zijn. Voortdurend moet ik mezelf eraan herinneren alleen gericht te zijn op de Here Jezus (Hebreeën 12:2).

Je vraagt mij om advies en ik zal proberen mij te verplaatsen in jouw schoenen, de schoenen van een geheime gelovige. Allereerst: laat het een bemoediging voor je zijn dat de Here jou kent, jou ziet en weet wat je nodig hebt. Hij kan ingrijpen in crisissituaties, Hij kan je beschermen. En als Zijn weg anders is, als lijden ook jouw deel wordt, gaat Hij mee, om je bij te staan.

Joshua, ik kan me voorstellen dat er wel eens gedachten in je opkomen, als: ‘Moet mijn vader toch niet zo’n papiertje ondertekenen; dan komt hij immers vrij’. Het is zeker zo dat hij moet lijden vanwege zijn geloof. Dat was al zo in het Bijbelboek Handelingen. Mij spreekt Handelingen 5:41 altijd weer aan: ‘Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de Naam smadelijk behandeld te zijn’. Vanwege hun geloof in de Naam van de Here Jezus werden de apostelen opgepakt, vervolgd. En dan lees je dat zij zich verheugden, verblijdden, dat de Here hen ertoe verwaardigd had om dat lijden te ondergaan. Ik hoop en bid dat jouw vader de Here trouw blijft en zijn Vader in de hemel niet zal verloochenen. Dat de Here hem ook die vreugde zal schenken. Ik bid dat ook je ene zus die nog niet gelooft, tot geloof in de Here Jezus zal komen.

Ik zal ook bidden voor je vrouw. Op een gegeven moment moet je het haar ook maar vertellen, dat je de Here Jezus kent, liefhebt en volgt. Ze weet het toch al. Maar doe het in liefde, met bewogenheid voor haar. Met een diep verlangen in je hart dat ook zij gered zal worden, dat ook zij de Here Jezus zal leren kennen.

Het kan zijn dat lijden ook jouw deel wordt. De haat tegen de Here Jezus en tegen Zijn volgelingen is groot in veel moslimlanden. Dat maakt al wel duidelijk dat de God van de christenen en de God van de moslims waarachtig nooit dezelfde God kan zijn.
Ik hoop en bid dat je je leven los kunt laten en in Gods handen kunt geven. Hij heeft een plan met je leven. Hij kan ervoor zorgen dat je niet wordt opgepakt. Hij kan ook toelaten dat het wel gebeurt. Maar hoe het ook gaat, Hij gaat met je mee. En wees ervan overtuigd dat Hij ook wel voor je vrouw en voor je kinderen zal zorgen.

Voortdurend moet ik aan Romeinen 8:18 denken: ‘Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.’ Dat wens ik jou toe, Joshua, dat er een verlangen in je is naar die heerlijkheid, die ons deel zal zijn als we voor altijd bij de Here zullen zijn. Misschien duurt dat nog een poosje, maar dat moment kan ook al dichtbij zijn. Dat kan zijn op het moment dat we gedood worden vanwege ons geloof in de Here Jezus. Dat kan ook al snel plaatsvinden wanneer de Here Jezus terugkomt naar deze aarde.

Van harte wens ik je Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe.
Dirk van Genderen

——————–

Via Open Doors kreeg ik onderstaande brief van Joshua

Beste Broeder

Fijn dat u in de schoenen van een geheime gelovige wilt stappen! Het is fantastisch als het ene deel van het Lichaam van Christus zich om het andere deel bekommert. Maar ik vind het ook moeilijk om u te schrijven. Uw wereld ziet er zo anders uit dan die van mij.

Laat ik me eerst voorstellen. Ik ben Joshua. Ik woon op het Arabisch Schiereiland in een erg traditioneel, arm gebied. Iedereen is moslim, op een enkeling na. Er is veel wantrouwen onderling. Zelfs de christenen vertrouwen elkaar niet. De sociale controle is groot. Daarom is het moeilijk om in het geheim christen te zijn. In mijn land neemt de familie het recht meestal in eigen hand als iemand wat verkeerds doet. Je van de islam afkeren, brengt een grote schande over je familie. De risico’s zijn dus groot.

Tegelijk besef ik dat ik erg bevoorrecht ben. Mijn ouders, broers en zussen zijn namelijk ook christen. Alleen één zusje is nog moslim. Zij heeft mijn vader aangegeven bij de politie. Hij zit nu in de gevangenis. Vrijkomen is helemaal niet moeilijk. Hij hoeft alleen maar een papiertje te ondertekenen waarop staat dat hij geen christen is. Kunt u me vertellen wat hij moet doen? Moet hij lijden voor zijn geloof in de gevangenis? Of is het goed als hij een ‘leugentje’ vertelt? Ik weet dat het een lastige vraag is. Met dit soort vragen hebben wij dagelijks te maken.

Zelf vraag ik me vaak af hoe lang het duurt voordat iedereen in het dorp weet dat ik christen ben. Als ik over straat loop, voel ik me niet thuis meer. Iedereen denkt anders, voelt anders en is anders dan ik. Mijn vrouw weet dat ik christen ben en kan daar niet mee omgaan. Ze maakt me het leven zuur. Hoe lang houd ik dat nog vol? Ik bid dat God haar ook tot bekering brengt.

Ik hoop dat u niet boos bent op haar. Ze was met een ‘keurige’ moslim getrouwd. Nu niet meer. Ze is nu de vrouw van een afvallige. Wat een schande! En wat als ik in de gevangenis word gestopt? Of vermoord? Wie zorgt dan voor haar en de kinderen?

Mag ik u om raad vragen over hoe ik met mijn vader en met mijn vrouw om moet gaan? Wat moet ik ze zeggen? Wilt u voor mij en mijn familie bidden? Ik zou daar heel blij mee zijn.

Uw broeder,
Joshua

De brief van Joshua en mijn reactie zijn opgenomen in het boek ‘Geheime gelovigen’, uitgave van Open Doors, 2010, 96 pagina’s, € 10,00. Bekende Nederlandse christenen reageren in dit boek op brieven van geheime gelovigen.