Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Goede voornemens voor 2011 (19 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 januari 2011, 14:18 door Dirk A A

Toen ik nadacht over mijn ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar kwam Daniel 1 mij in gedachten. Daar lees je Daniels goede voornemen. Vers 8 zegt: ‘Daniel nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken’. En de Here zegende deze keuze.

Daniel is met zijn vrienden Chananja, Misael en Azarja vanuit Jeruzalem naar Babel gebracht om dienst te gaan doen in het paleis van koning Nebukadnezar, die zichzelf beschouwt als de wereldheerser. Je zou kunnen zeggen dat ze zijn ontvoerd en nu worden gegijzeld.
Ze krijgen eerst een driejarige opleiding aan één van de tempelscholen, en daarbij de best denkbare maaltijden en verzorging. Ze mogen mee-eten van de koninklijke maaltijd en van de wijn drinken die ook de koning drinkt.

Ondertussen worden ook hun namen veranderd. Elke verwijzing naar de God van Israel moet worden verwijderd. Daniel, wat betekent ‘Mijn God is rechter’ wordt voortaan Beltesassar genoemd, ‘Bel, bescherm het leven van de koning’.
Chananja, ‘De HERE is genadig’, wordt Sadrak, ‘Dienaar van Mardoek’ (Mardoek is een van de grote goden van Babel).
Misaël, ‘Wie en wat God is’, wordt Mesak, ‘Wie is als Agu’ (Agu is een van de goden van Babel)
Azarja, ‘De Here helpt’, wordt Abednego, ‘De dienaar van Nego’.

Daniel en zijn vrienden zijn terechtgekomen bij een buitengewoon afgodisch en occult hof. Het voedsel dat ze krijgen voorgeschoteld, was eten dat aan de afgoden was geofferd. Als ze het zouden eten, zou de koning het zien als een buiging voor zijn goden. En daarbij zouden ze Gods wetten overtreden.
Wanneer Daniel en zijn drie vrienden mee zouden eten aan de tafel van de koning en ook zijn wijn zouden drinken, dan zou de koning denken: ze horen bij ons. Maar Daniel weigert. Met deze daad zegt hij in feite: ‘Wij willen de Here, de God van Israel, dienen. We willen ons niet verontreinigen, door ons in te laten met de afgoden.’

Daniel is buitengewoon helder in zijn beslissing. Hij had voor het compromis kunnen kiezen: eten en drinken aan de tafel van de koning en even stil bidden voor het eten. Hij heeft een stellig besluit genomen. Hij zal zich niet laten verontreinigen, ongeacht wat de consequenties zullen zijn. Vergeet niet dat Daniel hier nog heel jong is, wellicht nog maar een jaar of 14.

Wat zouden wij in zo’n geval doen? Kiezen wij niet vaak voor het compromis? God een beetje, de wereld een beetje veel, en vooral niet te veel laten merken dat we christen zijn. Hoe vaak schamen we ons niet voor de Here Jezus?
Daniel brengt zijn christen-zijn in de praktijk. Het kan hem alles kosten, net zoals het ons alles kan kosten als we de weg van Daniel gaan. Maar hij wil God meer gehoorzaam zijn dan mensen, ook al is Nebukadnezar de machtigste vorst op aarde. Daniel weet dat God machtiger is en Hem wil hij gehoorzamen en volgen.
Wat een mooi voornemen, ook voor ons, aan het begin van een nieuw jaar.

Wat dan in vers 9 volgt, is heel bijzonder: ‘Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen’. Daniel vraagt aan hem, Aspenaz, of hij dat voedsel en die wijn mag laten staan. God schenkt genade aan Daniel, wat zichtbaar wordt in de goedkeuring van zijn verzoek door Aspenaz, hoewel Aspenaz nog wel een poging doet om Daniel van gedachten te laten veranderen: ‘Ik vrees dat mijn heer, de koning, die uw spijs en drank heeft vastgesteld, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning’ (vers 10).

Bij Daniel komt het nu aan op geloofsvertrouwen. Hij zal ondertussen de Here gebeden hebben om wijsheid. Dan doet hij aan Aspenaz het voorstel: ‘Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken’ (vers 12). En dan blijkt na tien dagen dat hun uiterlijk schoner is en dat zij er welvarender uitzien dan zij die van de tafel van de koning hebben gegeten (vers 15). En voortaan krijgen ze altijd groenten en water.
Wat een zegen, wat een genade! De Here zegent hun trouw aan Hem. Vers 17 zegt nog: ‘En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen.’
Dat wordt wel duidelijk in het vervolg van het boek Daniel, waar hij uitgebreid schrijft over de tijd waarin wij nu leven. Lees het hele boek maar eens. En laten we de Here bidden of Hij ook ons inzicht wil geven in de tijd waarin we leven. Dat we oog gaan krijgen voor de belangrijke rol van Israel en van het Joodse volk in de eindtijd en dat we vol verwachting zullen uitzien naar de aanstaande wederkomst van de Here Jezus.

Als we de weg van Daniel gaan, zal de Here ook ons Zijn zegen geven. Misschien wel op een andere manier dan wij denken of verwachten, maar als Hij met ons is, is het altijd goed.
Laten we Hem bidden of Hij angst voor mensen van ons weg wil nemen. Dat het zo zal zijn, dat Hij de Enige is, Die we vrezen. En met vrezen bedoel ik dat ons allerbelangrijkste verlangen voor het nieuwe jaar zal zijn om er voor de Here Jezus te zijn, om Hem te volgen, te eren, te aanbidden, lief te hebben en – inderdaad – dan wil je geen wegen gaan die niet van Hem zijn. Omdat je Hem zo lief hebt, Die Zijn leven ook voor jou heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Dan mag je leren Hem in alles te gehoorzamen en te vertrouwen, wat het je ook zal kosten. Dan zul je ook ervaren, net als Daniel, dat Hij zorgt, met je meegaat en zal voorzien.

Iedereen Gods rijke zegen toegewenst voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 januari 2011 om 14:23

  Een gelukkig Nieuwjaar iedereen toegewenst,

  Op die Daniël kon je tenminste bouwen.
  Het is heel belangrijk om dicht bij de HERE JEZUS te blijven!!!
  En verder te gaan met het heiligingsproces om steeds meer
  en meer te leren.

  Hartelijke groet,

  Wereldontvanger.

 2. tineke zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 januari 2011 om 15:00

  Wat een duidelijke achtergrondinformatie, ik heb nooit geweten dat het voedsel aan het hof van die koning aan de afgoden was geofferd, De weigering van Daniël en zijn vrienden om van dit voedsel te eten krijgt er een diepere betekenis door. Op dit moment ben ik het boek van Daniël aan het lezen dus deze uitleg kwam voor mij als extraatje.
  Ja, laten we een voorbeeld nemen aan Daniël en zijn vrienden!!

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 januari 2011 om 19:34

  Voor U allen: Een bezinningsvol en vertrouwensvol 2011 toegewenst.

  Voor mij is dit, Daniëls goede voornemens-verhaal, een inspiratie-bron en een prachtig voorbeeld van, hoe wij ons Christen-zijn in praktijk moeten brengen. Laat zien en horen dat je Christen bent, in woord en daad.
  Dit Daniël-verhaal kunnen wij ook naar deze tijd toebrengen, want de praktijk-Christenen ervaren de “grote verdrukking” in de maatschappij al en ook in de politiek, want daar worden de ethische en moralistische wetten bepaald.
  Laten wij kleine Daniëls zijn voor Gods-vredesrijk en dit met Gods-zegen.
  Hub.

 4. Hero de Jong zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 januari 2011 om 20:26

  Daniel … was vegetarier — ik ben ook vegetarier !!

 5. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 januari 2011 om 22:04

  Beste Dirk,

  Bovenstaand artikel is echt naar mijn hart. Het lijkt – inhoudelijk – wel een korte samenvatting over dat bepaalde gedeelte uit de Bijbelstudie over Daniël op ‘mijn’ website. Wat ik natuurlijk als een pluspunt zie. Er zijn – helaas – zo veel verschillende inzichten en/of uitleggingen van de Bijbel dat je er soms blij van kan worden als anderen een gelijkluidend inzicht hebben.
  Daniël bracht God – naar mijn mening – hiermee ook een OFFER en dit offer (van het niet nuttigen van de spijze en drank van de koning) is m.i. een vorm van vasten. Want, vasten is het vrijwillig afzien van op zich zelf volkomen geoorloofde en legitieme dingen, om – tevens door ernstig, gericht en volhardend te bidden – Gods aangezicht/nabijheid te zoeken! Want, vasten kan betrekking hebben op:
  1. Voedsel (zie 2 Sam.12:16-17, Ester 4:16 en Jona 3:7-8)
  2. Slaap (zie 2 Sam. 12:16)
  3. Genoegens en gemak (zie Joh. 7:53, 8:1)
  4. Omgang (zie Exod. 19:14-15 en 1 Kor. 7:5)
  We lezen in bovenstaande Bijbelteksten, dat er in het leven van christenen tijden nodig zijn, waarin zij weloverwogen één of meerdere dingen terzijde moeten schuiven, teneinde Gods aangezicht te zoeken en… om Zijn rijke zegen te ontvangen.
  Nu, over de rijke zegen die Daniël van God ontving kunnen wij, in het Bijbelboek met zijn naam, uitvoerig lezen.

  De inhoud/uitleg in jouw artikel geeft ook het grote nut weer van goede Bijbelstudies, waarbij men uitleg en/of achtergrondinformatie krijgt, waardoor we de tekst – en dus Gods bedoeling met die tekst – beter kunnen begrijpen!
  Op onze website (‘De Eindtijdbode’) staan diverse – zgn. ‘vers voor vers’ uitgelegde – Bijbelstudies, waaronder ook het zeer boeiende Bijbelboek Daniël, van Bijbelleraar CJH Theys.
  Het is UITERLIJK gezien geen aantrekkelijke studie (een gescande, nog onbewerkte Bijbelstudie), maar… met een diep-geestelijke inhoud/uitleg van dit voor velen moeilijk te begrijpen Bijbelboek.
  Op het Gastenboek van onze website schreef een zuster (op 11-6-2010): “De studie van Daniël is werkelijk erg goed!
  Er zit veel diepgang en rijkdom in verborgen. Het dateert uit 1972 en is qua lettertype niet zo modern, maar dat is zeker geen belemmering; het gaat om de diepe rijke inhoud.”

 6. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2011 om 18:16

  Dirk, geweldig dit artikel! Ik had afgelopen zondagavond in de kerk ook precies hierover een preek.(Daniel 1:8-16).
  Verder nog een vraag n.a.v. het Zoeklicht, waar jij ook in schrijft: over de wederkomst. Er staat dat in een oogwenk alle gelovigen worden opgenomen, en dat dan na 7 jaar Jezus met alle gelovigen op aarde wederkomt. Waar staat dat in de Bijbel? Ik kende het zo niet, maar ik heb misschien te weinig bijbelkennis.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2011 om 19:11

  Antwoord van Dirk van Genderen:

  Beste Jos, dank voor je reactie. Wat betreft je vraag: Het klopt dat ik af en toe in Het Zoeklicht schrijf, maar wat je hebt gelezen over de opname van de gelovigen en de wederkomst, zeven jaar later, met alle gelovigen, dat heb ik niet geschreven. En zeker, de Bijbel spreekt over een opname in de wolken, voor een ontmoeting met de Here in de lucht (1 Thessalonisenzen 4) en over de komst van de Here Jezus naar de aarde, met al Zijn heiligen (Zacharia 14), maar dat daar zeven jaar tussen zou zitten, dat kan ik niet zo terugvinden in de Bijbel.
  Wel wil ik benadrukken: Laten we bereid om de Here Jezus te ontmoeten wanneer Hij wederkomt. Dat moment zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan velen denken.

 8. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 januari 2011 om 20:23

  Even een vraagje: A. Klein schrijft, dat vasten o.a. betrekking kan hebben op slaap en dan haalt hij 2 Samuel 12:16 aan. Daar staat, dat David de nacht doorbracht, liggend op de grond. Moet ik daaruit opmaken, dat hij niet geslapen heeft? En dat dan ook een vorm van vasten zou kunnen zijn? Is dat niet een beetje ver gezocht? Of heb ik het mis?

 9. marco zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2011 om 7:46

  Sjalom besten mensen ,

  Wat een prachtig voorbeeld is Daniël toch voor ons.
  “Daniel weet dat God machtiger is en Hem wil hij gehoorzamen en volgen.
  Wat een mooi voornemen, ook voor ons, aan het begin van een nieuw jaar.”

  Laten we JHWHs koninklijke levenswijze, beschreven in de Torah, dan ook geheel proberen te volgen, net zo als Hij in Yeshua deed.
  Dus gehoorzaam Hem dan bv ook in de voedselvoorschriften, het vieren van Zijn feesten, de Sjabbat [ zaterdag ], Pesach, ongezuurde broden, wekenfeest, bazuinenfeest, grote verzoendag, loofhuttenfeest en de laatste grote dag ……..
  Schudden we op heidense invloeden geinspireerde zaken van ons af?
  Willen we Yeshua, Die zonder zonde [ overtreding van de Torah ] is, volgen ?
  Wie willen we gehoorzamen de mens of de G’d van Israel ?

  1 Jochanan 5 : 3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.

  HalleluJah !

 10. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 9 januari 2011 om 11:23

  Beste Stadina,

  Het antwoord wordt misschien duidelijker als u eerst 2 Samuel 11 en 12:1-17 leest. Let hierbij in het bijzonder op de tekst: “David ZOCHT GOD voor het jongetje (zijn pasgeboren zoon, die moest sterven vanwege Davids ZONDEN – zie vers 14); David VASTTE STRENG en toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen…” (2 Sam. 12:16).
  Wanneer een kind van God in zonde valt – zoals hier ook het geval was bij David – en daarna ECHT (oprecht) BEROUW heeft en tot schuldbelijdenis is gekomen, zal God hem/haar die zonde vergeven. Want er staat geschreven: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).
  Maar zeer zeker zal er een periode van vrijwillige en diepe vernedering voor Gods aangezicht moeten volgen!
  En dat was ook precies wat David deed.

  Het belangrijkste echter om te vermelden staat echter in vers 22 (van 2 Sam. 12) waar David zei: “Toen het kind nog leefde, heb ik GEVAST en GEHUILD (of: geweend)”.
  Daar was dus zeker geen sprake van slapen, maar van het – onder luid geween – bidden gedurende de nacht!
  In de oude Statenvertaling staat er bij vers 16 ook iets anders vermeld dan “op de grond liggen” (zoals verschillende vertalingen weergeven), namelijk “David… lag de nacht over op de aarde”.
  Dit, in combinatie met het HUILEN (of wenen) van vers 22, doet mij sterk vermoeden dat David met zijn gezicht ter aarde lag, zoals in het Midden-Oosten, tot op heden, nog wel gebeurd bij zeer droevige gebeurtenissen.

 11. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 10 januari 2011 om 13:26

  @ A.Klein

  Hartelijk dank voor het duidelijke antwoord!
  Gods zegen toegewenst!

 12. Mathieu zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 januari 2011 om 9:00

  Naar aanleiding van de vraag omtrent het komen mét de Here Jezus naar de aarde NA de grote verdrukking wordt gesteld, dat hierover niets is te vinden in de Bijbel. Daarom wil ik graag wijzen op de volgende vindplaatsen: Zacharia 14:5; Romeinen 8:19; Kollossenzen 3:4; 1Thessalonicenzen 3:13; 2 Timotheüs 2:11-12 en Openbaring 19:14. Nadat de bruiloft van het Lam in de hemel heeft plaatsgehad zullen allen die tot het Lichaam van Christus (de bruid) behoren voor altijd bij (met) Hem zijn!

 13. Moi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 januari 2011 om 18:18

  Het schijnt zo te zijn dat de Illuminati naar het jaar 2012 toewerken. In New Age kringen speelt het jaar 2012 een grote rol. Satan weet dat zijn tijd kort is en het zal mij niet verbazen dat de duivel iets enorms zal uitvreten, zoals de komst van de antichrist. Want hij speelt in op de angst voor 2012 die onder de mensen heerst.

  Ik denk dat dit jaar of volgend jaar de Grote Verdrukking zal beginnen. De financieel-economische problemen zijn aan het verergeren, denk maar aan de Europese schuldencrisis en de V.S. die feitelijk failliet is. Er zal grote chaos komen en de Illuminati zullen de Nieuwe Wereld Orde doorvoeren, die door de antichrist geleid zal worden. Ordo ab Chao dus.

  Dit betekent dat de Opname ook op zeer korte termijn zal gebeuren, al hoeft die niet voor de Grote Verdrukking te gebeuren.

  In 2018 zal de staat Israël 70 jaar bestaan en dan is het haast waarschijnlijk dat de Heere Jezus dan terug zal komen, want 7(0) is het getal der volheid! In dit jaar zal de Grote Verdrukking beginnen!

 14. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 januari 2011 om 20:04

  Beste Dirk,
  bedankt voor het duidelijke commentaar over Daniel en de 3 andere mannen. Je hoort hier zelden over preken terwijl het toch zo duidelijk in de Bijbel staat. Nu er zoveel Christenen vervolgd worden in de wereld en je wel eens denkt: hoe zal ik staan als het mij overkomt? Ben ik zo sterk dat ik volharden kan? Alleen door Gods hulp en nabijheid zoals bij Daniel zullen we dat kunnen denk ik. Er staat m.i. niets over vasten in, maar wilde het andere voedsel dat aan de afgoden gewijd was niet eten om God niet ongehoorzaam te zijn. Je kunt het vasten noemen.
  God zegende hen zeer door hun kennis en verstand te geven en wijsheid in de geschriften en Daniel zelfs inzicht had in gezichten en dromen. Zoals de droom v/d koning over het beeld met het gouden hoofd, wat de koninkrijken voorstelde die ook nog moesten komen. Als mensen nu dromen of visioenen of woorden van de Here krijgen, wordt het meestal niet voor waar aangenomen, toch geloof ik dat God dat nog steeds doet bij mensen die hem ‘vrezen’.
  Dirk, nog even een vraag aan jou n.a.v. vraag van bv Jos over de wederkomst, je stelt geregeld dat het spoedig zal zijn. Als Jezus terugkomt op aarde om te oordelen de levenden en de doden, zouden wij als kinderen van Hem niet uitzien naar zijn terugkomst, omdat er eerst nog vele oordelen zoals bv. de bazuinen, de schalen, de 4 paarden enz. zullen plaatsvinden. Maar er staan veel teksten in de Bijbel die weerspreken dat wij dat allemaal mee moeten maken. 1 Omdat gij mijn woord bewaard hebt zal ik U redden voor de ure van verzoeking die over de wereld komt. 2 Als u deze dingen ziet gebeuren zie niet angstig rond, maar heft Uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Ik geloof Dirk, dat de Here ons wegneemt in de wolken Hem tegemoet, zoals voorzegd is door de engelen na Jezus hemelvaart. Dus komt hij dan niet zelf op de aarde. De terugkomst zal zijn met zijn voeten op de Olijfberg, waarna de oordelen.

 15. Kees zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 januari 2011 om 7:45

  Kan iemand mij de volgende tekst uitleggen: Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt (Mat.24:34). Hier staat toch duidelijk dat al het voorgaande (de grote verdrukking) in Matteus 24 tijdens hun generatie zal plaatsvinden. Zelf geloof ik dat de grote verdrukking al is geweest, maar ik heb nog nooit deze tekst gehoord of gelezen in boeken die schrijven over het einde der tijden, zoals bijvoorbeeld van Tim Lahaye en ken ook niet de visie hierover van diegenen die geloven dat de grote verdrukking nog gaat komen.

 16. Manuela zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 januari 2011 om 11:39

  Ook ik geloof dat “de grote verdrukking” waarover de Here Jezus het heeft, zowel in Mattheus, als in Markus en Lucas, geweest is toen Jerusalem werd verwoest. Jezus zei ook, dat er DAARNA nooit meer zo’n grote verdrukking zou zijn (Matth.24:21).
  Hij heeft ook gezegd: In de wereld zal je verdrukking hebben.
  En in Openbaring staat dat de mensen in de hemel uit de grote verdrukking komen.
  Zo geloof ik, dat iedere gelovige verdrukking ervaart. Kijk ook maar naar alle vreselijke Christenvervolgingen die er momenteel gaande zijn.

  Jezus zei ook, dat Hij zal komen als men Hem niet verwacht.
  Soms denk ik wel eens: door al die berekeningen, waarbij er gezegd wordt wat er allemaal nog moet gebeuren vóór Hij komt, verwachten Christenen Hem inderdaad niet elke dag en komt Hij ook voor hen onverwachts.

  Daarom sluit ik me graag aan bij wat Dirk schreef in zijn commentaar van deze week:
  Het is een goed voornemen om er in het nieuwe jaar voor Jezus te zijn; Hem te volgen, te eren, te aanbidden, lief te hebben en te gehoorzamen – wat het ook kost”.

  En wat een bemoediging is daarbij het verhaal van Daniël en zijn drie vrienden.
  God zal eren die Hem eren!
  Na de tiendaagse proef zagen ze er mooier en gezonder uit dan de anderen.
  Waarschijnlijk helemaal geen jeugdpuistjes en met stralende ogen.

  Laten we allen in het nieuwe jaar het van onze machtige God verwachten en in Zijn overwinning leven.
  Ook al gaat het dan anders dan we misschien hoopten en moeten we verdrukking ervaren.
  Hij ziet ons en maakt tenslotte alles goed!

 17. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 januari 2011 om 7:32

  Geachte Broeders en Zusters,

  Ik weet dat dit geen discussie forum is maar
  ik wil u allen niet onkundig laten betreffende
  de wederkomst van onze HERE JEZUS voor of na de grote verdrukking:

  1. Johannes 14:3: “IK kom weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moogt zijn, waar IK ben.”
  2. 1 Tessalonicenzen 4:16-17: ………..zij, die in CHRISTUS gestorven zijn,
  zullen het eerst opstaan, daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de HERE tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd bij de HERE wezen.
  3. Matteüs 24:21: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en er ook nooit meer wezen zal.”
  4. De grote verdrukking en de komst van de antichrist zal besloten worden bij de slag van Armageddon als JEZUS met ZIJN leger van heiligen zal komen.
  5. Duizendjarige regering van JEZUS, uiteidelijke oordelen, eeuwige toestand van gelovigen en ongelovigen.

  Ik hoop zo een duidelijk beeld geschetst te heben van de dingen die komen zullen.

  Antichrist: een Jood uit de stam van Dan die zich laat aanbidden in de tempel welke opnieuw gebouwd zal gaan worden in Jeruzalem.

  Hartelijke groet: Wereldontvanger.

 18. Wies zegt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2011 om 15:44

  Allemaal een gezegend en gelukkig en gezond nieuwjaar!
  Dirk bedankt voor dit mooie voornemen om mee te beginnen met “Het bijbelboek van Daniël”, en dat wij het mogen invullen in dit nieuwe jaar, wachtend op de komst van de Here Jezus. Zelf geloof ik dat de komst heel dichtbij is en verlang er erg naar.

  Shalom

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 januari 2011 om 15:10

  @Jos,

  Die zeven jaren, is de laatste jaarweek van Daniel 9-24-27.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden