Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Joden en christenen onder vuur (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 januari 2011, 19:20 door Dirk A A

In Nederland maken we ons druk over van alles en nog wat. Dan vraag ik me af: waar is onze bewogenheid met onze christelijke broeders en zusters wereldwijd, waarvan velen vandaag niet zeker zijn of ze morgen nog leven? En waar is onze bewogenheid met onze Joodse medemensen die wereldwijd worden geconfronteerd met vijandschap en discriminatie?

De haat tegen christenen en Joden neemt in onwaarschijnlijk tempo toe. Christenen ervaren dit letterlijk aan den lijve in met name moslimlanden, alsmede Noord-Korea en Joden ervaren het wereldwijd. Deze haat is niet anders te verklaren dan geestelijk.
Ik ben er vast van overtuigd dat de haat tegen christenen, het ‘hemelse’ volk van God, en Joden, het ‘aardse’ volk van God, ten diepste een haat is tegen God zelf. Het is de strijd tussen Licht en duister, de strijd van de satan tegen God.

In Johannes 16:2 en 3 voorzegt de Here Jezus het al: ‘Ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.’ Maar hoe fel de satan ook woedt en aanvalt, de belofte in Mattheus 16:18 staat: ‘…Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.’ Gods gemeente groeit, wereldwijd. Dat mag ons verblijden. Er is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Met name in het Midden-Oosten, in Azië, Afrika en in Zuid-Amerika komen velen tot geloof in Christus.

De satan richt zijn pijlen op de mensen van het Boek en het volk van het Boek. Hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. Zijn ondergang staat echter vast. De overwinning van de Here Jezus is zeker en gegarandeerd. Dat getuigt Hij in Zijn Woord, de Bijbel. En wij weten dat Zijn getuigenis waar en betrouwbaar is.

Wij horen er zelden over in het Journaal, maar wanneer je de nationale en internationale nieuwssites op internet volgt, gaat er geen dag voorbij of je komt berichten tegen dat er weer ergens christenen zijn gedood en opgepakt. Uitsluitend omdat ze christen zijn, omdat ze geloven in de Here Jezus. Vrijwel altijd betreft het aanslagen en vervolgingen in moslimlanden, zoals Iran, Irak, Nigeria of Pakistan of in het totalitaire Noord-Korea. Christenen zijn er hun leven niet zeker. En de daders denken dat ze hun god, of het nu Allah of hun totalitaire leider is, een heilige dienst bewijzen.
Maar al deze aanslagen krijgen Gods Gemeente niet klein. Integendeel, naarmate de vervolging sterker wordt, komen er meer mensen tot geloof. ‘Het bloed der martelaren is het zaad der kerk.’

Het lijkt erop dat de haat tegen christenen en Joden hand-in-hand gaat. Ten diepste is het dezelfde haat, haat tegen God. De haat tegen het Joodse volk is echter veel meer wijdverspreid. Antisemitisme. Antizionisme. Tegen Israel, en ook tegen de Joden in Zweden, Amsterdam, Parijs… wereldwijd. Haat, niet uitsluitend van moslims, maar ook van autochtonen.
Laten we er maar rekening mee houden dat deze haat tegen het Joodse volk verder toe zal nemen. Ik geloof dat God het zal gebruiken om Zijn volk thuis te brengen, in Israel. Het kunnen de jagers zijn waarover Jeremia 16:16 spreekt: ‘Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN, die hen zullen opvissen, en daarna zal ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen…’

En hier komt nog iets anders bij. In deze eindtijd, waarin Gods oordelen over de aarde gaan, ben ik er vast van overtuigd dat landen zich op gevaarlijk terrein begeven wanneer ze overgaan tot het erkennen van een zelfstandige Palestijnse staat op grondgebied dat God aan Israel heeft toegezegd: Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem. Die landen moeten ernstig rekening houden met de consequenties die genoemd worden in Joel 3:2 en 3: God zal in het gericht treden met de volken, ‘ter oorzake van Zijn volk en Zijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden, en over Mijn volk het lot wierpen…’

Ik begon met de vraag: ‘Waar is onze bewogenheid…’ Onze bewogenheid met het Joodse volk, Gods oogappel: ‘…wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan…’ (Zacharia 2:8).
Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem, voor de vervulling van Gods beloften, de redding van het Joodse volk. Heel Israel zal zalig worden (Romeinen 11:26).

En ook onze bewogenheid met alle christenen die vervolgd en gemarteld worden, wereldwijd. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden’, zegt 1 Korinthe 12:26. Weet u, dat christenen in werkkampen, concentratiekampen, martelkamers en gevangenissen het merken wanneer wij voor hen bidden? Dan ontvangen ze kracht en genade van de Here en wijsheid om te spreken of te zwijgen van de Heilige Geest.
Onze betrekkelijke vrijheid van geloof is niet gegarandeerd voor de toekomst. Hun lijden kan ook ons lijden worden. Hoe dan ook, ‘niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard (…) maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad’ (Romeinen 8:35-37).

En laten we ons, in de tijd die de Here ons nog geeft, inspannen tot het uiterste om de boodschap van het Evangelie door te geven. Op welke wijze dan ook, biddend, daadwerkelijk en door financiële ondersteuning aan de werkers in het veld. Tot Gods eer en tot zegen van velen.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 januari 2011 om 8:10

  Geachte Broeders en Zusters,

  Laten wij bidden voor de christenen welke vervolgd en onderdrukt worden.
  Laten wij bidden dat onze HERE JEZUS deze mensen heel dicht nabij wil zijn.

  Laten wij bidden voor de toekomst van GOD’s uitverkoren volk.
  Laten wij bidden voor de toekomst van Israël.
  Laten wij bidden voor de toekomst van Jeruzalem.

  Graag wil ik u nog even op commentaar no. 17 wijzen m.b.t. de grote verdrukking van de brief van vorige week.

  Hartelijke groet, Wereldontvanger.

 2. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 januari 2011 om 9:26

  Beste Dirk,

  Met alles wat je hierboven schreef ben ik het van harte eens.
  De haat tegen joden en christenen is ten diepste haat tegen God.
  Het is goed om daarvan doordrongen te zijn en openlijk uit te komen voor het onrecht dat zowel joden als christenen wordt aangedaan.

  Momenteel moeten veel christenen het zelfs met de dood bekopen, enkel en alleen omdat ze Jezus niet af willen zweren, zoals de vorige eeuw joden het leven lieten enkel en alleen omdat ze joden waren. Verder is en was er niets op hen aan te merken.

  Het is ook zo oneerlijk dat in de media Israel steeds weer wordt afgeschilderd als agressor en bezetter en dat men het normaal vindt dat er straks eenzijdig een Palestijnse staat wordt uitgeroepen. Veel landen hebben die al bij voorbaat erkend. Terwijl de Palestijnen zèlf Israel nog steeds niet erkend hebben!
  Van de raketten die dagelijks op het zuiden van Israel worden afgevuurd hoor je amper, terwijl de Gazastrook die door Sharon werd ontruimd in ruil voor vrede, hiervoor wordt gebruikt.

  Maar God zal Zijn plan doorvoeren en wat Hij aan Abraham beloofde zàl waar zijn.
  En ook zullen de poorten van de hel (Matth.16:18) de gemeente van Jezus niet overweldigen!

 3. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 januari 2011 om 13:25

  In Johannes 16:2 en 3 voorzegt de Here Jezus het al: ‘Ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.’

  Dit slaat precies op de fanatieke moslims die Allah een dienst menen te bewijzen door Joden en Christenen te vermoorden.

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 januari 2011 om 13:35

  Ik kreeg de volgende reactie toegestuurd, met de vraag deze op de site te zetten.
  Dirk van Genderen

  Beste Dirk,
  Dit commentaar is mij uit het hart gegrepen, vooral jouw oproep, om de boodschap van het Evangelie wereldwijd door te geven, op welke wijze dan ook, biddend, daadwerkelijk en door FINANCIËLE ondersteuning aan de wereldwijde werkers (frontsoldaten) in het open-veld, daar wil ik vooral op reageren in deze, met onderstaande “ingegeven” boodschap van Boven:

  JEZUS SPREEKT TOT ONS :
  Velen spreken met veel woorden OVER MIJ. Het zijn niet MIJN woorden, maar woorden OVER MIJ. O, wat een verschil. De wereld is verzadigd met woorden OVER MIJ. De wereld heeft nodig dat MIJN-woorden door mijn volgelingen DAADKRACHTIG verkondigd en in PRAKTIJK gebracht worden, want de wereld heeft nodig dat MIJN-liefde, MIJN-vrede, MIJN-kracht en blijdschap weer zichtbaar worden in deze wereld, vóór MIJN – Wederkomst!

  BOODSCHAP :
  Wij Christenen, zullen daarom in EENHEID met Jezus-Christus, (de Oecumenische-gedachte) ons Christen-zijn méér moeten laten zien en horen in woorden en daden, ook buiten de kerkgebouwen in het Open-veld op welke plek wij ook komen of gaan. Praktijk-Christenen zullen wij moeten worden, ook wereldwijd, al is het maar door gebed en of financiële steun aan de wereldwijde Christelijke media-kerken; het zendelingen werk; de bijbelverspreidings organisaties, etc. Zo kunnen wij INDIRECT meewerken aan Gods-Vredesrijk. Ook in de politiek, want daar worden de belangrijke (ethische en moralistische) beslissingen genomen.
  Laten wij “levende-stenen” zijn voor Gods-Tempel: De wereldwijde Gemeente van Jezus-Christus, en Front-soldaten zijn voor Gods-Vredes Rijk dat komende is.
  Dit door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft voor-geleefd en verkondigd!
  HIJ heeft ons de wil van de Vader geopenbaard en ons ZIJN Geest nagelaten, die ons wil bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimsreis door dit aardse leven naar de Vader in de hemel.
  Dan aanvaard je in vol vertrouwen, iedere dag de eindtijd-profetieën en beleef je in vrijheid en blijheid de wederkomst van Jezus!
  De Boodschapper.

 5. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 januari 2011 om 18:08

  Shalom allen.
  Een boodschap voor DE GEMEENTE van YESHUA HAMASSJIACH.
  Voor hen die MIJ liefhebben en MIJN zoon volgen.
  HOORT DE AFVAL komt; scheidt jullie af van de valse kerk en valse leer, GA UIT BABEL; Heb geen deel aan hen.
  ZOEK MIJN AANGEZICHT, kom bij elkaar thuis voor gebed en MIJN WOORD.
  Want er komt een RECHTSGEDING over Nederland vanwege MIJN OOGAPPEL ISRAEL;

  BLOED: VUUR en ROOK; STORM; VERDERF en RAMPEN.
  ZIE OP MIJN ZOON, ROEP HEM AAN.
  ZIE HIJ KOMT SPOEDIG om TE RICHTEN en TE HERSTELLEN.
  HOOR WAT DE GEEST ZEGT. ZEGT DE HEERE.

  Zie of het komt, toets alles, behoudt het goede.

  Lou Sandifort.

 6. Wiep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2011 om 14:47

  Ach wat ontroerend de reaktie van de Egyptische moeders. Wat een liefde en geloof spreekt daaruit. Het is een les voor mij. Als wij zo voor Israel en onze verdrukte broeders en zusters bidden is dat heling voor onze eigen ziel.
  Wiep

 7. geertruij zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2011 om 15:18

  Beste Dirk, broeders en zusters,
  Laten wij vooral ook bidden voor de slachtoffers van al die rampen die over de wereld gaan, dat zij in hun stervensuur toch nog de Here Jezus Messias hebben aangeroepen. Zodat zij alsnog gered zijn, al is het als door vuur. Ook voor al de vooraanstaanden die deze week zijn gestorven, dat ook zij voor zover zij HEM niet gekend hebben tijdens hun levens Jezus hebben aangeroepen en hebben erkend dat zij zondaars waren. Zoals de moordenaar aan het Kruis. Want het is verschrikkelijk te vallen in de handen van de Heere God, zonder Hem te hebben erkend. Wat een vreselijk lot staat een mens dan te wachten. Mijn hart huilt om mensen die de Here Jezus willen en wetens afwijzen tot nu toe. Morgen begint de week van gebed, laten we ook dan hiervoor bidden, opdat niemand verloren gaat, zoals God zegt: door Petrus, God talmt niet al zijn er die aan talmen denken, maar HIJ is geduldig jegens u omdat HIJ niet wil dat sommigen (die bij Hem horen, volgens mij) verloren gaan maar dat zij behouden worden. Omdat ik/wij niet kunnen weten wie er door God al bij horen, moeten wij voor ieder mens bidden voor zijn/haar behoud in MESSIAS JEZUS!!!
  Maar voor ons die van Jezus zijn, moet het beste nog komen. Namelijk dat HIJ ons, de wereldwijde gemeente, spoedig komt ophalen en ons thuisbrengt in het HUIS van de VADER, met de vele woningen. (Joh.10:1-3)
  Gods zegen toegewenst en Hem verwachtende,
  geertruij

 8. lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2011 om 19:35

  Beste Dirk,
  ik geloof net als jij dat de diepe haat tegen ons christenen en de Joden ten diepste haat is tegen de allerhoogste. Satan weet dat zijn tijd kort is. Wat erg dat ze menen daar (hun) God een dienst mee te bewijzen en zelf hun eigen plaats in de Hemel vast te stellen. Maar als je daar je leven lang in bent opgegroeid, dan geloof je er denk ik ook in. Daarom is het denk ik zo belangrijk voor deze vijanden te bidden zoals de Egyptische Moeders ook doen. Ik heb er diep respect voor, en denk dat dit de Bijbelse weg is, ook voor ons. Alleen weet ik niet of ik het zelf zou kunnen in tijden van hevige vervolging. We moeten op onze knieën danken dat wij nog zo vrij mogen leven, ook al wordt het in de wereld om ons heen steeds ernstiger met alle soorten rampen en oordelen. Wat een geklaag over het slechte weer alleen al, dan zeg ik wel eens, kijk naar de landen en gebieden waar overstromingen zijn en allerlei branden en corrupte wereldleiders enz., maar men is vaak ziende blind en doen het af met, dat het altijd al zo is geweest. Je kunt alleen maar bidden Dirk, dat ze gaan zien en ook het voorleven van ons is erg belangrijk denk ik. Bedankt voor je duidelijke commentaar en Gods zegen toegewenst voor allen.

 9. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2011 om 22:25

  In het westen zijn we gemakzuchtig geworden door de vele gemakken waarmee we gezegend zijn. Je kunt pas meevoelen met anderen als je zelf ook geleden hebt. Daarom ook roemde Paulus in de verdrukkingen, en daarom kan Jezus ook met Zijn lichaam meevoelen, omdat Hijzelf dat alles ook geleden heeft. Er is een zekere mate van godsverduistering opgetreden, want waar hebben we God nu nog voor nodig? Als we de wereld en de maatschappij niet door de bril van de Bijbel zien, beseffen we niet waar het naartoe gaat. En de haat tegen God en Zijn twee volken is natuurlijk een vleselijk iets, maar achter dat vlees gaat een andere macht schuil. Het is ten diepste de haat van de boze tegen God, die wordt uitgevoerd over de rug van Gods schepping.

 10. Lidolf zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 januari 2011 om 22:51

  Beste Dirk,
  ik heb laatst gehoord dat er zelfs in Frankrijk een wet in de maak is dat men niet meer evangeliseren mag buiten de kerk en dat er een dominee in staat van beschuldiging is gesteld. Heb dit gezien op Family7 bij het programma club van 700.
  Dank voor je uitgebreide commentaren, ik lees ze graag en bid voor onze broeders en zusters en voor onze Joodse broeders en zusters. God komt zeker tot zijn doel. God zegene je.

 11. Han Scholten zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2011 om 17:22

  Beste Dirk,

  Ik ben blij met je commentaar. Het is voor mij een mogelijkheid om, al heb ik maar 5 of 10 minuten, even in vogelvlucht te zien wat er in de wereld speelt aan zaken die écht onze aandacht waard zijn. Hartelijk dank!

 12. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2011 om 20:54

  Beste mensen, Ik lees hier nogal wat over Gods oordelen die over de aarde gaan, maar klopt dat wel. Aan de volledige toorn van God de Vader is volledig voldaan door het kruiswerk van Jezus. God de Vader heeft het oordeel volledig aan Zijn Zoon gedelegeerd: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, (Joh. 5:22)”. En over het oordeel van de Zoon staat het volgende geschreven: “Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen (Johannes 12:46-48)”. Jezus oordeelt helemaal niet tussendoor, maar alleen op de laatste dag. En wat dacht u van deze tekst over het werk van de Heilige Geest: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. (Johannes 16:8-11)”. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van oordeel, en wat staat hierover: omdat de overste van deze wereld (satan) geoordeeld is. Meer niet. Satan is geoordeeld met Jezus eerste komst. Ik begrijp dan ook werkelijk niet al die onheils- en oordeelsaankondigingen.

 13. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 16 januari 2011 om 21:13

  Beste Dirk,

  Ik ben het –helaas– met je eens (ik zeg HELAAS vanwege de ‘nare maar ware’ inhoud van je artikel). Ook in de diverse reacties staan ‘rake’ dingen.
  Ik zou echter graag nog iets willen toevoegen aan jouw opmerking: “Onze betrekkelijke vrijheid van geloof is niet gegarandeerd voor de toekomst”, waar ik het overigens ook zeker mee eens ben.

  De ‘wijze maagden’ zullen straks GEREED zijn als Jezus komt om de Zijnen –VOOR de grote verdrukking– te halen, maar de ‘dwaze maagden’ en de lauwe christenen, om nog maar niet te spreken van naam-christenen, die zullen –volgens de Bijbel– in de grote verdrukking komen, onder de heerschappij van de anti-christ, en door hem gedood worden!

  Zie Openbaring 7:9-14, waar staat:
  “Hierna zag ik en zie, EEN GROTE MENIGTE, DIE NIEMAND TELLEN KON, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand…En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?…Dezen zijn het (gelovigen) die UIT DE GROTE VERDRUKKING komen…”

  En in Openbaring 20:4 staat:
  “En… ik zag de zielen van degenen, die ONTHOOFD waren OM HET GETUIGENIS VAN JEZUS, en om het Woord van God, en DIE HET BEEST, en zijn beeld NIET AANGEBEDEN HADDEN, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand;…”.

  Trouwens, WIE zouden dit anders moeten zijn? Want in de 3½ jaar dat de antichrist regeert, zal er –mede op grond van de tekst uit Daniël over de laatste helft van de week (zijnde deze 3½ jaar)– m.i. niemand meer tot geloof KOMEN, omdat Hij slachtoffer en spijsoffer (zie uitleg hieronder) zal DOEN OPHOUDEN!

  Daniël 9:27, de laatste (jaar)week:
  “Hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, nl. de Here Jezus Christus – zie Mal.3:1) zal voor velen het verbond versterken (nl. door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël2:23) één week lang. Halverwege de week (dus NA 3½ jaar) zal Hij SLACHTOFFER (beeld van aanvaarding van –en deelname aan– het offer van Gods Lam op Golgotha – zie 2Kor.4:10-11) en graanoffer (SV: SPIJSOFFER, beeld van de geestelijke spijze, nl. de gezalfde woordbediening waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen) DOEN OPHOUDEN (waardoor niemand meer de genadevolle wassing in Zijn Bloed kan ontvangen, waarna de Bruid wordt weggenomen en de grote verdrukking, die ook 3½ jaar zal duren, in volle hevigheid begint)…”.

 14. Kees zegt:
  Geplaatst op maandag 17 januari 2011 om 8:30

  Beste broeder Klein, volgens mij haalt u het verlossingswerk van Jezus wel heel erg naar beneden en voegt er iets van onze kant aan toe. Onze zaligheid is 100% genade en heeft helemaal niets van doen met werken van onze kant (olie in onze lampen of wat dan ook). Je bent een kind van God (door 100% geloof, 100% genade, door wedergeboorte) of je bent het niet en al die categorieën van lauwe-, schijnchristenen etc. focussen weer op onze werken, terwijl onze werken niets hebben te maken met onze zaligheid. Ik ben ontzettend blij dat Jezus mij niet uitsluit op basis van werken en mij ook komt halen op die grote dag.

 15. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 17 januari 2011 om 10:21

  Weer een prima commentaar!! M.a.w. van harte mee eens!

 16. Bert Vos zegt:
  Geplaatst op maandag 17 januari 2011 om 17:30

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je commentaar en je inzicht in deze tijd waarin wij nu leven, en dat wijst er op dat de komst van onze Heiland aanstaande is, waar we vooral naar moeten kijken is naar de toestand in Israël, wat daar gebeurt brengt licht op de profetieën van Ezechiël 38 en 39 waar de benden van Gog en Magog een overval plegen op het beloofde land door een aan aanval op het land dat God aan Israël beloofd heeft. Nu daar enorme olie- en gasvondsten zijn gedaan. En gezien de hoge prijzen, loert men begerig hier naar.
  En wat broeder Kees zegt over die 100% genade en 100% geloof is waar, maar niet buiten de mens om. Want als je niet gelooft kun je tegenover God nooit verontschuldigen dat van God daarvoor geen genade hebt ontvangen, daarom gaat een mens nooit anders dan door eigen schuld verloren.

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 17 januari 2011 om 18:06

  Sjalom allen,

  Ik herken mij geheel in de stelling van Dirk en wil daar nog aan toevoegen dat het uiterst frappant is dat vanuit de Christelijke kringen zo weinig ruimte wordt geboden aan het Joodse volk.
  Hoe is het mogelijk dat zij die de Bijbel kennen zo weinig ruimte bieden aan het Joodse volk.
  Ik ervaar als Messiasbelijdende Jood zeer veel scepsis bij Christenen als ik Bijbels onderwijs geef. Velen reageren: nooit geweten, wat interessant, enzovoort.
  De afstand blijft bestaan! De brug die geboden wordt om meer te leren wordt vaak niet benut. Blijkbaar is de invloed van voorgangers op hun gemeenteleden erg groot!

 18. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 januari 2011 om 8:30

  Goed geschreven artikel van Dirk, met goede reacties. Wij broeders en zusters, welken, de universele gemeente (wereldwijd) vertegenwoordigen. Hebben het allerheiligst geloof aangenomen, door Jezus genadewerk aan te nemen. En mogen een levende relatie met HEM hebben.
  De taak die we hebben, is naar Gods eeuwige voornemen, de veelkleurige wijsheid van HEM bekend maken, door de ons toevertrouwde Heilige Geest. Zodat het in de hemelse gewesten bekend zal worden, dat satan verslagen is, en de dood overwonnen (Efeze 3:8-12). Satan is wél geoordeeld, maar nog wel de overste der wereld, na 2000 jaar van genade, volgen helaas nog velen de duivel en zijn trawanten, zullen ook wanneer ze dit blijven doen, daar komen (in de hel) welke is bestemd voor Satan en zijn verderfengelen.
  Jezus nodigt ons, die het niet te druk hebben met, eigen akker en/of zaken, tot ZIJN bruiloftsfeest. ,, Komt, álle dingen zijn gereed” (Math. 22:1-14). Jezus heeft echter Zijn Koningschap, nu nog niet aanvaard (Openb. 19:6).
  We zitten in het begin der weeén (Matth. 24:8), die zullen steeds heftiger worden. Laten we volharden in de geestelijke strijd en het Offer-Lam van GOD blijven volgen, zodat we vóór eeuwig bij Hem mogen zijn. De genade-tijd van reeds 2000 jaar die al verstreken zijn, hebben we gehad. Nóg nodigt de HEER des oogstes dringend, kom binnen, blijf niet langer buiten staan. Zonden stapelden zich hemelhoog. Dit vraagt om de toorn GODS.

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 januari 2011 om 10:31

  Joden en christenen onder vuur.
  Na geblokkeerd te zijn, mag ik weer reageren. Dat is de reden van mijn lange afwezigheid.
  De reden van mijn blokkering was, het niet geloven van de verhalen van: aardappelgeloof, een emmer water leegscheppen met een kopje onder het bidden en het voorkomen van een overval op een zendeling in Afrika. Nog steeds geloof ik die verhalen niet en ben van mening daar recht toe te hebben, zoals anderen die deze verhalen wel geloven.

  Het onderwerp Joden en christenen geeft al aan dat Joden nog steeds ongelovig zijn, immers als zij wel zouden geloven zouden zij christenen zijn. Joden lijden ongelovig onder vijandschap en discriminatie, Dan. 9: 11 Maar geheel Israël heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.
  12 En Hij heeft Zijn woorden bevestigd, die Hij gesproken heeft tegen ons, en tegen onze richters, die ons richtten, brengende over ons een groot kwaad, hetwelk niet geschied is onder den gansen hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is.
  13 Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen; en wij smeekten het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, niet, afkerende van onze ongerechtigheden, en verstandelijk acht gevende op Uw waarheid.
  14 Daarom heeft de HEERE over het kwade gewaakt, en Hij heeft het over ons gebracht; want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft, dewijl wij Zijner stem niet gehoorzaamden.

  Christenen lijden om hun christen zijn. Het grote tragische verschil is dat ongelovige Joden ondanks al hun lijden voor eeuwig verloren zijn als zij zich niet bekeren en christenen hoeveel zij ook lijden of gedood worden om Christus wil, niet verloren kunnen gaan maar voor eeuwig geborgen zijn in de Here Jezus Christus. Hoe nodig is het daarom Joden tot jaloersheid te verwekken door de verkondiging van het evangelie, om enigen uit hen te behouden. Daarin wordt onze bewogenheid met de Joden kenbaar. Zoals het Joodse volk heden vergaat, heeft God voorzegd. En daarin zal geen verandering komen voordat zij de Naam des heren aanroepen zullen. Dan zal de Heer horen en hen heerlijk herstellen want:
  Romeinen 11:28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;

  Met vriendelijke groet,
  baruch.

 20. A. Klein zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 januari 2011 om 15:48

  Beste broeder Kees,

  Graag reageer ik nog even over uw opmerking over “het verlossingswerk van Jezus, en dat ik dat – volgens u – naar beneden zou halen”.
  Ik ben zeker nog niet volmaakt, dus vast en zeker ook niet in al mijn antwoorden, maar ik “JAAG wel naar de VOLMAAKTHEID in Hem” (zoals Paulus dit zo mooi verwoord in Filip. 3:10-12).
  Velen geloven dat ze “zondaar zijn en, hier op aarde, altijd wel zondaar zullen blijven”. Ze geloven dat hun zonden – steeds weer – GEDEKT worden door Jezus kostbaar bloed. En op zich is dat juist. Maar, volgens mij wil Jezus ons VERLOSSEN van de zondeMACHT. Hij wil niet dat de duivel grip op ons hart en leven blijft houden. En, ik geloof ook echt dat Hij ons ook helemaal KAN verlossen. Maar… dat moeten wij dan ook echt WILLEN (naast het feit dat we dan ook moeten GELOVEN dat dit ook echt mogelijk is). Jezus verlangt er naar om straks te huwen – en zodoende (de ware, geestelijke) GEMEENSCHAP te hebben – met gelovigen die (uit genade!) “zonder vlek en rimpel, HEILIG en ONBERISPELIJK” zijn geworden (zie Ef. 6:27). Dat betekent dus niet dat ze nooit gezondigd zouden hebben, maar dat ze tot het punt zijn gekomen van: volkomen AFGESTORVEN aan de (satanische) zondeMACHT in hun hart en leven.
  Vandaar ook dat de volgende Bijbeltekst op ons Weblog staat: “Want ik beijver mij voor u met een ijver van God; want ik heb geen ander verlangen dan u (vooral geestelijk) toe te bereiden, om u als een reine maagd (namelijk: als Bruid) aan één Man voor te stellen, namelijk aan Christus” (2 Kor. 11:2).

  Dus – samengevat – zou ik eerder willen zeggen dat m.i. “het verlossingswerk van Jezus” een HOGER plan behelst.
  Vandaar ook dat alleen de “wijze maagden” GEREED zullen zijn voor de Bruiloft (zie Matth. 25:10, HSV). Zij hebben namelijk – door Zijn Woord en Zijn Geest TEN VOLLE in hen te laten INwerken – Jezus VOLMAAKTE NATUUR ontvangen (de anderen zullen daartoe pas in het 1000-jarig Vrederijk geraken).
  Het zijn ook geen (uiterlijke) werken van onze kant, maar de INNERLIJKE INwerkingen van Zijn Woord en Zijn Geest IN ons en – pas later – door ons heen (zodat wij – vanwege Zijn Geest, TEN VOLLE werkzaam door ons heen – waarlijk tot zegen kunnen zijn voor anderen)

  Voor alle duidelijkheid: Het eventueel niet tot de Bruid van Christus te zullen behoren betekent natuurlijk niet dat men verloren gaat. Er is dan alleen een andere lotsbestemming.
  Meer weten? Zie eventueel op onze website de studie “Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’.

 21. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 januari 2011 om 16:54

  @A.Klein,
  Zoal Kees schrijft wordt men behouden uit genade, dat is onverdiende gunst.
  Dan is men toegevoegd aan het Lichaam van Christus.
  En de Gemeente ( Zijn Lichaam) wordt voor de grote verdrukking in zijn geheel weggerukt tot God en Zijn troon, niemand blijft achter. Wel is het zo dat men na behouden te zijn uit genade, schade kan lijden of loon ontvangen. Maar als men behouden is uit genade is men volmaakt, niet in zichzelf maar in Hem: Colossenzen 2:10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
  Naar mijn mening maakt u de fout door de Gemeente te zien als de “wijze maagden” en ook de Gemeente te zien als de Bruid van Christus, in plaats van Israel.
  Ook de vorst van een volk dat komen zal is niet de Here Jezus Christus maar de antichrist.
  Hij is de kleine hoorn die grote woorden spreekt tegen de Allerhoogste.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 22. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 januari 2011 om 18:54

  Beste briefschrijvers,

  Hartelijk dank voor jullie reacties. De reactiemogelijkheid is allereerst bedoeld om te reageren op mijn commentaar en niet zozeer op de reacties van anderen.
  Letten jullie erop dat er maximaal twee reacties per commentaar zijn toegestaan. Houdt ook het maximum aantal woorden in de gaten, 350 per reactie. Ik ga dat weer strikter in de gaten houden en zo nodig reacties inkorten.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 23. De boodschapper zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 januari 2011 om 13:28

  Beste Dirk,
  Heel goed dat je nog eens er op wijst, dat wij moeten reageren op jouw commentaar en niet zozeer op de reacties van de reageerders van deze site.
  Ook de zeer uitgebreide reacties met heel veel woorden over hun bijbelkennis, zijn voor mij soms onbegrijpelijk en niet relevant voor jouw oproepen en samenvattingen over bijbelverhalen en citaten, zoals nu weer in dit commentaar.
  Ik zou aan hen willen zeggen in deze :
  Velen spreken met veel woorden OVER MIJ. Het zijn niet MIJN woorden, maar woorden OVER MIJ. O, wat een verschil. De wereld is verzadigd met woorden OVER MIJ, enz. enz. ( zie reactie no.4)
  De boodschapper.

 24. VAN- LAEKEN zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 januari 2011 om 17:34

  HARTELIJK DANK DAT U EEN HART HEBT VOOR ISRAEL EN DE ECHTE CHRISTEN ( KINDEREN VAN GOD); GODS RIJKE ZEGEN.

 25. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2011 om 21:54

  Ik heb hele grote moeite met mensen, die profeteren over Gods oordelen. Want die staan al in mijn Bijbel en dus is er niets nieuws onder de zon. Hoe gaan we met die oordelen om??? Dat is de vraag namelijk!! Antwoorden we als Eli in 1 Sam. 3 met “Laat God doen wat Hem goeddunkt”? Of zetten we onze schouders er onder, zoals Ezechiel zegt in het volgende citaat uit Ez. 22:
  “30 Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet gevonden. 31 Dus vervloekte ik hen, met het vuur van mijn toorn vernietigde ik hen, ik liet hun daden op hun eigen hoofd neerkomen – zo spreekt God, de HEER.”

 26. Tj. Prosee zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 16:14

  Bid en werk voor de vrijheid en gezondheid van JONATHAN POLLARD.
  Tevens voor de vrijheid voor de mensen in Noord Korea.
  en een leefbare samenleving aldaar!
  Dat geweld in Sirye mag stoppen.
  Positieve en goede zakelijke betrekkingen tussen Nederland en ISRAEL!!!
  Bid voor DE ISRAELISCHE EN NDERLANDSE REGERING.
  SHALOM, SHALOM EN DANK ADONAI IN ALLES IN YESHUA’s NAAM.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden