Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Recht op late abortus? (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 januari 2011, 19:37 door Dirk A A

De titel boven deze tekst is de kop van een schokkend commentaar in ‘de Volkskrant’ van woensdag 26 januari jl. Het vraagteken heb ik er zelf achter gezet. Het hele commentaar is een laffe aanval op de ChristenUnie en het CDA, die de grens tot waarop een abortus mag plaatsvinden, willen verlagen. Leest u maar: ‘Christelijke partijen gaan aan de haal met technologie om zelfbeschikkingsrecht van vrouw te ontnemen’.

De levensvatbaarheid van te vroeg geboren baby’s is door de medische beroepsgroep onlangs verlaagd naar 24 weken. Nu mag een abortus nog plaatsvinden tot de 24e week van de zwangerschap. Het CDA stelt voor deze grens nu te verlagen naar 22 weken en de ChristenUnie naar 18 weken.

‘De Volkskrant’ lijkt een redelijke krant. Maar door dit commentaar ben ik daar ernstig aan gaan twijfelen. Het zou ‘de Volkskrant’ sieren op dit commentaar terug te komen. Een kwaliteitskrant hoort een grote groep mensen niet op deze manier in de hoek te zetten. Of zijn voor ‘de Volkskrant’ christenen vogelvrij geworden, waarop je vrij mag schieten?
Je zou het haast denken wanneer je de slotzinnen van het commentaar leest: ‘Het felbevochten recht op abortus zou niet mogen worden beknot op medisch-technologische gronden. En al helemaal niet wanneer achter die argumenten een andere agenda schuilgaat. De beslissing om een ongewenst of gehandicapt kind te aborteren, hoort bij de ouders en niet bij de kerk’.

Enige tijd geleden hoorde ik op tv iemand een pleidooi voeren om zwaar gehandicapte baby’s na de geboorte nog te kunnen doden. Ik was geschokt. Ondertussen is het natuurlijk al wel zo dat er steeds minder (zwaar) gehandicapte baby’s worden geboren. Wanneer tijdens de zwangerschap wordt ontdekt dat het kind zwaar gehandicapt ter wereld zal komen, beslissen veel ouders dit kind dan maar te laten aborteren. En wanneer ouders in zo’n situatie er bewust voor kiezen hun kindje niet te laten aborteren, wordt er soms forse druk op hen uitgeoefend om het toch te laten doen.

Abortus is wellicht het grootste kwaad in de wereld. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 50 miljoen ongeboren kinderen gedood; in ons land elk jaar meer dan 30.000. Ze mogen niet geboren worden. Het levenslicht is hun niet gegund. Massamoord. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken. Lees Psalm 139 maar eens, hoe mooi daar geschreven wordt over nieuw leven dat God in de moederschoot wonderlijk weeft. Ons leven is Zijn kunstwerk.
Hoe zal er vanuit de hemel gekeken worden naar wat er in onze abortusklinieken gebeurt? Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom zijn?

In Genesis 4 lezen we dat het bloed van Abel, die gedood werd door zijn broer Kaïn, vanaf de aardbodem roept tot God (vers 10). Leviticus 17:11-14 zegt dat de ziel van het vlees in het bloed is. Ook al vertelt Kaïn niet wat er is gebeurd, God weet het. Hij weet alles.
Roept zo ook niet het bloed van alle geaborteerde kinderen vanaf de aardbodem tot God in de hemel? Laat we hier niet lichtvaardig over denken.

Frappant trouwens dat ‘de Volkskrant’ wel de ChristenUnie en het CDA aanvalt, en niet de SGP, die abortus wil afschaffen en de PVV, die heeft voorgesteld de leeftijdsgrens voor abortus te verlagen naar 14 weken. Terwijl ‘de Volkskrant’ zich ‘normaal gesproken’ kritisch opstelt jegens de PVV, nu geen enkele opmerking over deze partij.

Het heeft er alle schijn van dat het een bewuste keuze is van de krant om juist deze christelijke partijen aan te vallen. Waarbij voor het gemak in de laatste zin van het commentaar de kerk er ook nog even bij wordt gesleept. Alsof deze twee politieke partijen gelijkgeschakeld kunnen worden met de kerk. Nee, mensen van ‘de Volkskrant’, noem hier niet manipulerend ‘kerk’, terwijl je het over de politiek hebt.

Laten we ons uitspreken vóór het leven. In de kerk, in de politiek, in de media, in de samenleving, op de plaats die de Here ons heeft gegeven. Elk ongeboren leven dat gered kan worden, is er één. Gaat u mee op de knieën voor alle ongeboren kinderen?

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. Cornelis zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 januari 2011 om 20:26

  Abortus = moord? Waar staat dat in de bijbel? Ik las ergens in de boeken van Mozes over een schadevergoeding wanneer tijdens een gevecht een vrouw wordt aangestoten en haar vrucht verliest. Maar waar staat dat opzettelijke abortus moord is? Ik hoor graag een bijbelse onderbouwing van de stelling. Zover ik weet geeft de bijbel geen voorbeelden en richtlijnen van abortus provocatus, laat staan de gelijkstelling aan moord.
  Ik lees wel over de beschermwaardigheid van het leven, maar ook onder christenen heerst de overtuiging dat in ernstige gevallen het leven van de moeder voor dat van de vrucht gaat. We lezen inderdaad over het in de moederschoot geweven zijn. Dat drukt indirect beschermwaardigheid van leven uit om zorgvuldig mee om te gaan maar dat geld ook voor het omgaan met ander leven dan de mens.
  Ik chargeer enigszins, maar ik vind de stelling abortus = moord te kort door de bocht.

 2. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 januari 2011 om 9:50

  Geachte Broeders en Zusters,

  Alle mensen zijn door GOD geschapen.
  Alles is door GOD geschapen, de hemelen (meervoud), aarde, planeten, sterren en alles wat leeft in en op de aarde.
  Waarom zou je iets stuk maken wat door GOD geschapen is?
  Dan schop je tegen GOD aan.

  Wellicht heeft bovenstaande schrijver gewetenswroeging?
  Een uitvlucht zoeken?
  Bezint eer ge begint!!

  De PVV is zo gek nog niet: opkomen voor het kind dat niet welkom is,
  opkomen voor Israël, tegen islamisering van Nederland.

  Ik stem ook deze keer weer op de PVV.

  Hartelijke groet, Wereldontvanger.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 januari 2011 om 12:01

  Beste Dirk

  Deze van oorsprong katholieke Volkskrant heeft haar gedachtegoed reeds lang aan de wilgen gehangen. Het was maar overbodige ballast, zo zullen ze gedacht hebben. Weg met al die stoffige en muffe zaken uit het rijke Roomse leven. Welnu, het resultaat van dit alles werpt reeds haar vruchten af.
  Nu zij al jaren niet meer gehinderd word door dat ‘RK’, en dus in wat gemakkelijker vaarwater terecht is gekomen, kan deze krant alles wat met Christelijk te maken heeft op eenvoudige wijze óf belachelijk maken dan wel sterk bekritiseren. Om het met een Nederlands spreekwoord te duiden: De aap komt uit de mouw…..

 4. Dinette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 januari 2011 om 14:36

  Abortus (provocatus) is een opzettelijke onderbreking van de zwangerschap. Moord is doodslag met voorbedachten rade. Als je een ongeboren kind opzettelijk of met voorbedachten rade laat weghalen komt dit overeen met moord. De tekst in Ex 21:22 (waarschijnlijk die waar commentaar 1 naar verwijst) gaat niet om moord met voorbedachten rade. Dit gaat om een ongeluk waardoor de vrouw een miskraam krijgt.
  Ik weet niet hoe het in Nederland is maar hier wordt er standaard een punctie gedaan tijdens de zwangerschap om te zien of het kindje wel gezond is, met de mogelijkheid om het te laten aborteren indien het niet gezond zou zijn. Dit vind ik een kwalijke ontwikkeling. Dat er af en toe een punctie nodig is, oke, maar niet om tot abortus over te gaan. Veel artsen hebben er geen begrip voor wanneer je zo´n (standaard)punctie niet wilt laten uitvoeren.
  Misschien kunnen we deze week denken aan en bidden voor al die mensen die spijt hebben na een abortus. Laten we ook bidden voor die mensen die een kindje verloren dat niet levensvatbaar was, voor hen is dit artikel moeilijk en tegenstrijdig.
  ´Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één´ (Ps 139:16)

 5. Cornelis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 januari 2011 om 20:05

  Ik heb er wat over op google gezocht, wat de bijbel erover zegt. De door Dirk aangehaalde tekst haalt de essentie wel naar voren, maar er zijn meer teksten.
  Indirect kan men zeker uit de bijbel tot de conclusie komen dat een ongeboren kind evenveel recht op leven heeft als een volwassene. De kunstmatige grens van bepalen wat wel en geen rechten heeft is arbitrair. Het vormeloos (een klompje cellen) begin ziet de bijbel al als een persoon. Ik heb getwijfeld (zeker ook na de vroege miskraam van mijn vrouw bij 4 weken) of men al zo vroeg kan spreken van een mens met een ziel, de joodse traditie bevestigt dit in elk geval.
  Als het echt over moord gaat, is het triest dat christelijk Nederland lijkt te berusten in de situatie.

  Gods zegen
  Cornelis

 6. Manuela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 januari 2011 om 21:53

  Beste Dirk,

  Die vraag heb ik ook: Is er in de hemel plaats voor geaborteerde kinderen?
  Er wordt vaak vanuit gegaan dat ALLE niet-voldragen baby’s in de hemel zijn, maar ik kan daarvoor geen bewijs in de Bijbel vinden.

  Wel staat er iets over een “misdracht” (goed gekozen woord door de Statenvertalers!) in Prediker 6:3-5:

  Tevergeefs komt zij; in het donker en zonder naam gaat zij weg; zij heeft de zon niet gezien noch van haar bestaan geweten, maar toch heeft zij meer rust dan een oude, ongelukkige man die nooit genoeg had.

  Salomo bedoelt met die rust, denk ik, de rust van het dodenrijk.
  Maar als iemand hierover meer licht kan laten schijnen: graag.

  Overigens ben ik natuurlijk 100% voor het leven en voor het laten leven van alle beginnende mensjes.
  Alleen zou er wel een veel betere voorlichting moeten zijn om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

 7. Nel Scholte zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 12:47

  Ik denk dat u gelijk hebt; zie link artikel Volkskrant.

  Groet en Zegen

 8. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 13:52

  In het Israelische leger krijgen mensen met “speciale noden” ruimte om vrijwilliger te zijn. Je komt er mensen met Down Syndroom tegen, met autistische kenmerken en andere zaken. Deze mensen hebben zo een gevoel van waardigheid en zijn blij mee te helpen aan hun land.
  Ook mensen met lichamelijke gebreken worden opgevangen en er wordt passend werk voor hun gezocht.
  Iedereen hoort erbij
  Laten wij hier een voorbeeld aan nemen en mensen die met een speciale nood geboren worden of die later in hun leven krijgen door wat voor reden ook met barmhartigheid benaderen en hun een eervolle plaats in onze samenleving geven.

 9. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 14:52

  [quote]Enige tijd geleden hoorde ik op tv iemand een pleidooi voeren om zwaar gehandicapte baby’s na de geboorte nog te kunnen doden. Ik was geschokt. Ondertussen is het natuurlijk al wel zo dat er steeds minder (zwaar) gehandicapte baby’s worden geboren. Wanneer tijdens de zwangerschap wordt ontdekt dat het kind zwaar gehandicapt ter wereld zal komen, beslissen veel ouders dit kind dan maar te laten aborteren. En wanneer ouders in zo’n situatie er bewust voor kiezen hun kindje niet te laten aborteren, wordt er soms forse druk op hen uitgeoefend om het toch te laten doen.[/quote]

  Om gehandicapte ongeboren baby’s te aborteren, is gewoon schandalig en goddeloos! Dit opent ook nog eens een deur om de kosten van de economische crisis af te wentelen op chronisch zieken, gehandicapten en ouderen door snoeihard op de zorg en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Wajong, WIA) te bezuinigen! Om vervolgens met verplichte euthanasie op chronisch zieken, gehandicapten en ouderen te komen, om zo op een duivelse wijze geld te besparen!

 10. Karin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 15:03

  Ik pas op een vrouw die lichamelijk en geestelijk gehandicapt is. En ik vind haar bijzonder. Zo is elk mens bijzonder. Volgens de maatstaven van de wereld voldoet zij niet, maar met de maatstaven van God is zij perfect! Laten we de maatstaven van de wereld niet na lopen, maar die van God volgen

 11. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 15:24

  Met regelmaat volg ik de stichting Schreeuw om leven, die opkomt voor het ongeboren kind. Ik krijg steeds meer respect voor deze stichting en wil met hen mee “schreeuwen”, abortus is moord.
  Ik was aan het huilen voor de tv, toen er beelden waren te zien over het aborteren van al die kleine mensenkinderen. Hoe zal onze grote Machtige God met dit verdriet omgaan? Hij heeft immers het Leven gegeven en wij ontnemen dit Leven.
  Voor alle ouders die een abortus hebben laten doen, voor alle vrouwen, jonge tieners moeders, er is bij het Kruis van Jezus Christus, vergeving, heling en nieuw Leven. Woon je bij mij in de buurt, neem maar contact op, wil met jou samen in gebed gaan, naar het Wonder van het Kruis.

 12. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 16:02

  Tja dodenrijk bestaat zover ik weet uit het paradijs en een soort hel, zie het verhaal van Lazarus en Jezus woorden tegen de ene misdadiger aan het kruis. Paulus heeft het echter over zijn wens bij Christus te zijn, waarvan we geloven dat Hij plaats heeft aan de rechthand van God in hemel. Is het paradijs later verplaatst naar de hemel? Geen idee.

 13. Ab zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 16:05

  Wat mij opvalt is dat de ChristenUnie, voortgekomen uit de RPF, altijd voor de bescherming van het leven was en dus tegen abortus en euthanasie. Nu gaat men akkoord met abortus tot 18 weken. Ik vind dit een bedroevend iets, een christelijke partij onwaardig. Voor mij is vanaf de conceptie een levend wezentje ontstaan en daar hoor je als mens vanaf te blijven. De SGP is hier gelukkig nog wel consequent in.

 14. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 18:16

  Dit zegt YHWH, de Almachtige, de GOD van de hemelen en de aarde :

  Ziet toe dat gij u niet laat verleiden om toe te stemmen in abortus, daar IK YHWH (JHWH de HERE) niet met MIJ laat spotten. IK BEN de GOD die het leven geeft of neemt, en IK BEN de HERE der heerscharen en alle engelen GOD’s zullen MIJ al hetgeen berichten dat de mens op de aardbodem doet. IK BEN heilig, daarom weest ook gij heilig. Wie kleine kinderen of baby’s of ongeboren kinderen doodt, zal voor mijn aangezicht geoordeeld worden als een moordenaar. IK BEN Degene die de vruchtbaarheid geeft aan man en vrouw en IK bewerk dat mensen kinderen verwekken om zo de mens in stand te houden naar mijn heilig plan en heilige raadsbesluiten. Wie het leven van mensen of kinderen of van baby’s of ongeboren kinderen wegneemt, die zal IK oordelen… zowaar als IK YHWH de almachtige heilige en rechtvaardige GOD van het universum BEN. IK BEN.

  Woord van GOD.
  29.01.2011.

 15. hennie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 19:03

  In het laatste der dagen zal de barmhartigheid van de goddelozen een gruwel zijn. Ik ben bang dat we daar in zitten en ik ben nog banger voor wat er allemaal nog zal gaan komen.

 16. lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 20:20

  Beste Dirk, zo zie je maar weer dat we in een tijd van grote afval leven. Zoals jij dacht dat de volkskrant een redelijke krant is, zo kelderen we steeds meer naar de afgrond in Nederland. Over Cornelis verbazing of abortus wel moord of iemand doden zou zijn, denk ik uit Gods woord te leren dat alle leven ombrengen, en met abortus ook vaak nog door de artsen op een gruwelijke manier, zeker doden met voorbedachte rade mag genoemd worden. Het kleine klompje cellen, het grote wonder waar ieder mensenkind na de bevruchting mee begint is één van Gods grootste wonderen. Helaas door alle seksuele contacten die ook jonge mensen al hebben en andere volwassenen met alle soorten relaties komt een kind vaak niet gelegen. Gelukkig is ook een stichting ‘Schreew om leven’ in ons land, er is dus een keuze. Daarom hoeven we het niet te veroordelen, maar het is diep triest dat het zo vaak gebeurt, ook in ons land. En dat juist de christelijke partijen worden aangevallen is ook een teken van de tijd denk ik. Al hebben wij nog alle vrijheid om het geloof te beleven, er wordt toch al meer op gelovigen afgegeven, het ergste is nog wel dat het ten diepste om de Here God en zijn woord, zijn volk en land gaat. Ze wijzen hem af! Laten we niet vergeten dat we aan de Satan een geduchte tegenstander hebben.
  Moge de Here spoedig wederkomen om alles te richten naar zijn wil.

 17. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 21:03

  @Lida:
  [quote]En dat juist de christelijke partijen worden aangevallen is ook een teken van de tijd denk ik. Al hebben wij nog alle vrijheid om het geloof te beleven, er wordt toch al meer op gelovigen afgegeven, het ergste is nog wel dat het ten diepste om de Here God en zijn woord, zijn volk en land gaat. Ze wijzen hem af! Laten we niet vergeten dat we aan de Satan een geduchte tegenstander hebben.[/quote]

  Er wordt niet alleen maar op christenen afgegeven, maar ook op mensen die een uitkering ontvangen wegens arbeidsongeschiktheid. Er waait een echte rechts-egoïstische wind door ons land. Job Cohen zei vandaag op het PvdA-congres dat Marc Rutte opgewekte praatjes houdt en ondertussen keiharde maatregelen neemt die de zwakkeren in de samenleving keihard zullen treffen. Ik denk dat Marc Rutte een Vrijmetselaar/Bilderberger is, ik vertrouw hem met zijn gladde praatjes niet!

 18. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2011 om 22:53

  Hoe belangrijk is het, dat we als Christenen, door de Heilige Geest geleid, ogen-openend mogen bezig zijn in deze wereld.
  Het is te begrijpen dat niemand het fijn vindt dat iets wat hij of zij fijn en spannend vindt om te doen én het daarom ook doet, een veroordelend geluid van (meestal) een buitenstaander hoort.
  En als zoiets als ‘de normaalste zaak van de wereld’ wordt voorgesteld in de media en samenleving, dan schuif je het al snel opzij of weg. Of je bestrijdt het fel. Zou dat laatste trouwens niet tóch een teken kunnen zijn dat het de betrokkene tóch raakt maar dit door hard geschreeuw wil overstemmen?!

  Er leven veel spontane meisjes en jongens en ‘liefde’, inclusief sex en gemeenschap wordt als iets bijzonders en aantrekkelijks gezien. En… niet meer verbonden aan het huwelijk. Volgens zeggen is het geen vreemde vraag of je ‘het’ al eens gedaan hebt. Het schjint gewoon te zijn.

  Is het onze opdracht niet om ‘wakker schuddend’ bezig te zijn? Niet het mag of hoort niet, maar doen ontdekken hoe bijzonder ‘het één worden van man en vrouw is. Dat dit alleen is voor hem en haar die zich in alles aan elkaar toevertrouwen. En dat niet slechts voor het even, maar voor het leven?
  Je bent zo uniek, je bent te kostbaar voor sexuele experimenten.

  En ook wat het nieuwe leven betreft: Dat we het, vanuit het perspectief van onze Schepper mogen zien als Vrucht van de Liefde. Zo’n vrucht koester je toch met Liefde en bescherm je toch met al de mogelijkheden die je hebt?
  Of was het geen Liefde?! (Dan geef je je toch niet ‘bloot’?

  Hoe goed zou het zijn als wij Christenen een publiciteitsactie zouden opzetten waarin deze aspecten op een treffende manier onder de aandacht zouden worden gebracht. I.p.v. de overheidsvoorlichting die toegeeft aan de huidige losbandigheid en alleen de voorzichtigheid in de losbandigheid wil bevorderen.

  Dat toch de huidige jeugd door de Heilige Geest ‘bewerkt’ mag worden opdat zij tot beschaming van de voorgaande generatie(s) terugkeren tot de Vrijheid van het Evangelie! Dat dat ons gebed is en de vraag naar condooms en abortus verstomt.

 19. F.Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2011 om 0:14

  Ongeboren leven speelt zelfs een centrale rol in het heilsplan. Toen Maria net in verwachting was door de Heilige Geest ging zij op bezoek bij haar oude tante Elizabeth die zwanger was, zoals de engel aan Maria gezegd had. Toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kindje van vreugde op in haar schoot. En Elizabeth riep uit: “Waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt?” Gods spreekt door ongeboren leven heen (Lukas 1:39-45).
  Dat is Kerstfeest. Het feest van het leven. Niet het feest van de dood in de moederschoot. God heeft alle mensen al geformeerd voor de grondlegging der wereld. Psalm 139 vertelt dat zo ontroerend. Niets is voor Hem verborgen. En uit de mond van kinderen en zuigelingen heeft hij sterkte gegrondvest. Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam over ganse aarde (Psalm 8).
  Wat God tot leven heeft gewekt doodde de mens niet!!

 20. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2011 om 9:21

  Lida, jouw reactie spreekt mij heel erg aan. Het is ook in mijn visie de tijdgeest waarin wij leven. De alles moet kunnen maatschappij. Seks is een consumptie artikel geworden en vele abortussen worden gepleegd omdat dit niet gepland, gewild of gewenst is om welke reden dan ook. Maar voor een echtpaar die een vurige-wens hadden voor een kind en om medische redenen kunnen (moeten) beslissen voor abortus, dat vind ik een heel moeilijk dilemma waar ik geen antwoord op heb, omdat wij niet voor die keuze hebben gestaan. Dan de grote verdrukking die wij (Christenen) ervaren in de maatschappij. Zie maar de leegloop in de Kerken, vooral de R.K. Kerk waar veel gelovigen niet meer naar de kerk gaan met als alibi, de seks-schandalen binnen het instituut R.K.Kerk. Zo ook in de Christelijke politiek waarin ikzelf al in het CDA deze teruggang ervaar.
  Lida, inderdaad wij leven in de eindtijd en laten wij frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk dat komende is. Hub.

 21. geertruij zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2011 om 14:55

  quote) IN HET ISRAELISCHE LEGER WERKEN GEESTELIJK GEHANDICAPTEN ALS VRIJWILLIGER….Iedereen hoort erbij!!! Is dat zo Angela? Want in datzelfde Israelische leger krijgen de dienstplichtige vrouwen en meisjes 2 twee keer een GRATIS ABORTUS van de staat Israel aangeboden. Dus wees maar voorzichtig om Israel alleen maar goed toe te dichten. Verder wordt er in Israel net zoveel geaborteerd als bij ons. Ook daar zal Gods oordeel over komen, want het zal in het eind der dagen, als alle volken optrekken naar Israel om het te vernietigen, ook tegen Jeruzalem en Juda gaan. Er staat geschreven: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand die GOD ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die doet wat goed is, ZELFS NIET EEN (Rom. 3:11-12).
  Bid tot God dat Hij spoedig Jezus zendt om de getrouwe gelovigen in Jezus Messias thuis te brengen. Bent/zijn u/jullie er klaar voor om Hem te ontmoeten in de lucht, wanneer de laatste bazuin (shofar) klinkt?
  Met vriendelijke groet geertruij

 22. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2011 om 19:43

  Beste ab,

  ik weet er weinig van, maar volgens mij is het doel van de Christenunie nog steeds om uiteindelijk abortus helemaal te laten verdwijnen! Die grens van 18 weken die de Christenunie wil is maar een begin, hoofdoel is nog steeds volledige afschaffing. Abortus een stap verder terugdringen is al winst! De SGP kan mooi roepen van de zijlijn, maar als je kijkt hoe de SGP in sommige gemeenteraden meeregeert dan is dat soms ook op pragmatisch wijze.Soms vergt het meer moed om je handen vuil te maken en te ploeteren voor de goede zaak dan je volledig afzijdig houden.

 23. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 31 januari 2011 om 10:05

  Satan is een mensenmoordenaar vanaf de beginne, dus vanaf de moederschoot.
  Je zag dit al in de bijbel bij koning Herodes, Jozef en Maria moesten al voor hem vluchten. Satan werkt altijd door mensen heen, net zoals bij koning Herodes, maar ook bij deze mensen van de Volkskrant, we kunnen deze mensen beter maar zegenen en dat ze tot inkeer mogen komen.
  En inderdaad bidden ook voor organisaties zoals Schreeuw om leven, die zich inzetten voor het ongeboren kind en hun moeders die er voor kiezen om uiteindelijk toch hun kind te houden. Zelf ben ik ervan overtuigd dat een kind dat nog niet kan kiezen voor Jezus bij Jezus is.

 24. ralph175 zegt:
  Geplaatst op maandag 31 januari 2011 om 12:15

  Wanneer er voor deze ongeboren kinderen een tehuis een leuk onderkomen was, dan zouden er veel kindertehuizen in de wereld bij geplaatst zijn voor deze lieve kinderen.
  GOD HUILT OVER NEDERLAND!!!

  Ik heb er geen woorden voor, ik ben er van overtuigd dat er een dubbel oordeel valt over deze mensen moordenaars!

 25. Clara van zuiden zegt:
  Geplaatst op maandag 31 januari 2011 om 19:21

  Ik wil graag weten waar het staat in de bijbel wat Jean Schoonbrood
  zegt regel 14

  Met de hartelijke groeten

 26. oma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 februari 2011 om 22:09

  Ik heb het met afschuw gelezen, mijn hart huilt. In november is ons kleindochtertje geboren na een zwangerschap van 21 weken. We hebben haar mogen zien, ongelofelijk, zo’n klein kindje met alles erop en eraan, laten ze mij nooit vertellen dat het niks voorstelt! En met heel mijn hart geloof ik dat dit kindje geborgen is bij GOD!

 27. Hendrik zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 februari 2011 om 9:52

  Ja, abortus is moord, en de manier waarop het gebeurt is nog veel erger dan je je als buitenstaander kan bedenken.
  Als Maria in verwachting raakt van Jezus reist ze af naar haar nicht Elizabeth. Maria is niet langer dan 3 maanden zwanger als ze bij Elizabeth aankomt. Op dat moment gebeurt er iets waar een groot gedeelte van de christenwereld over heen leest, namelijk dat God laat weten dat een ongeboren kind een levend menselijk wezen is. Op het moment dat de groet van Maria klinkt, springt Johannes op van vreugde omdat hij de nabijheid van Jezus ervaart.
  Als we daarnaast dan de profetieën leggen, waarin voorspeld wordt dat kinderen hun ouders en ouders hun kinderen zullen ombrengen, dan is dat wat nu gebeurt op een schandelijke wijze.

  Hoe er geaborteert wordt? Het begint allereerst met leugens, en die staan tegenover waarheid. De waarheid is van God, de leugen van de duivel!! Er wordt gezegd dat de vrucht geen mens is, helaas is dat niet waar. Er wordt gezegd dat er geen pijn is, dat er geen gevoel bij komt en dat de vrucht er niets van merkt, leugens!
  Allereerst komt de verdoving, waarom? Het doet toch geen pijn? Die is alleen voor de moeder, niet voor het kind. Vervolgens gaat de aborteur, lees moordenaar, met een lange schaar de ledematen van de vrucht afknippen, dit is om te voorkomen dat de vrucht zich afzet of vastklampt aan de baarmoeder! Hoezo geen besef van wat er gebeurt. En dan worden de stukken kind middels vacuüm er uit gezogen.
  Als dit achter de rug is, blijft er bij de moeder een grote leegte en een enorm schuldbesef over. Abortus speelt er maar een in de kaart en dat is de duivel, die er op uit is het scheppingsplan van God te vernietigen.
  Met deze wetenschap blijft er maar een ding over, en dat is een smeekbede naar God. Heer raak ons hart aan, maak ons bereid om UW pijn te voelen voor wie er lijdt. UW tranen te huilen, bewogen te zijn
  O HEER raak ons hart aan. Stuur ons op weg om mensen bewust te maken en te waarschuwen tegen het grote onrecht en de straf die daarop over ons komt.

 28. Gerda zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2011 om 21:12

  Shalom,

  En ik ga heen om een plaats te bereiden, dan mogen jullie zijn waar ik ben…

  Hoewel ik de stukken van u altijd kan waarderen, heb ik moeite met uw vraag of er wel plaats is in de hemel voor geaborteerde kinderen, ik kan het niet bijbels onderbouwen, maar weet heel zeker dat God nooit iemand verloren laat gaan, die nog niet voor Hem heeft kunnen kiezen. God heeft een heel speciaal plekje voor kinderen, Hij zegende ze, en zal dit ook met al die ongeboren vruchtjes/mensjes doen, omdat Hij niet los laat wat Zijn hand begonnen is,

 29. Bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 oktober 2018 om 12:13

  Jean Schoonbrood: welke bijbel is dat?
  Natuurlijk ben ik het er mee eens dat abortus moord is, op het ongeboren leven. Dit staat niet letterlijk zo in de bijbel, maar als je psalm 139 leest, is dit wel duidelijk. Een mens in wording is ook een mens en dat mag je niet doden.
  Mocht het leven van de moeder in gevaar komen, dan geen abortus, maar de geboorte opwekken en afwachten en in alle rust en eerbied afscheid nemen.
  “Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom zijn?” Natuurlijk Dirk! Ook dit staat wellicht niet letterlijk in Gods woord, maar lees je tussen de zinnen door. Zij zijn in de schoot van de Vader geborgen. Spelen nu voor Zijn aangezicht als voldragen kinderen, daar ben ik van overtuigd. Amen!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden