Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als alles tegen lijkt te zitten… (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 februari 2011, 13:43 door Dirk A A

Voelt u zich als een Mozes in de woestijn? Of als een Jozef in de gevangenis? Of als een David op de vlucht voor Saul? Of misschien wel als een Johannes op het verbanningsoord Patmos?
Dan heb ik goed nieuws voor u. De gevangenisdeur ging op een dag open en er kwam een einde aan de woestijnperiode. Zo kan de Here ook een doorbraak geven in uw leven, hoe beroerd uw situatie nu ook is.

Gods kinderen worden soms zwaar beproefd in dit leven. Alles kan tegen lijken te zitten. En soms is het ook nog onze eigen schuld. Je hebt misschien het gevoel dat de hele wereld tegen je is. Mensen laten je in de steek.
Dat gevoel zullen Mozes, Jozef, David en Johannes, om er maar een paar te noemen, ook hebben gehad. Maar de Here zag hen. Hij had een plan met hun leven. Er kwam een einde aan hun ellende. Wat een bemoediging, voor een ieder van ons, in welke situatie we ons ook bevinden.

We kunnen ons afvragen: heeft de Here ons vergeten? Weet Hij wel in welke situatie we ons bevinden? Misschien denkt u wel: ‘Hij heeft mij vergeten, waarom grijpt Hij niet in’. En als je om je heen kijkt, zie je dat het mensen die niet in de Here Jezus geloven, voor de wind gaat.

Weet u, ik krijg veel post van u en weet dat er nogal wat Nieuwbrief-lezers zijn die het niet gemakkelijk hebben: vanwege ziekte, conflicten, echtscheiding, ontslag, financiële drama’s, teleurstellingen et cetera. Misschien voelt u zich niet thuis in uw kerk of gemeente, omdat er dingen gebeuren of gezegd worden die ingaan tegen het Woord van God. Misschien mist u het Leven in uw gemeente. Of u staat als gelovige vrijwel alleen. Dat komt ook voor.

U kunt zich voelen als Mozes in de woestijn of als David op de vlucht voor Saul. En ook al begrijpen wij het vaak niet als we zulke wegen moeten gaan, twijfel er niet aan dat uw leven in Gods handen is. Het loopt Hem nooit uit handen. Hij laat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn (Romeinen 8:29).
De Here heeft Zijn Goddelijke plan met ons leven. Daarop wijst ook het volgende vers in Romeinen 8: Hij wil ons leven gelijkvormig maken aan het leven van Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Dat gaat niet vanzelf, dat doet soms pijn. Daarover lezen we ook in Hebreeën 12. Dan staat er in vers 10 dat de Here kastijding ien ons leven kan toelaten om ons meer en meer deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid.

De verleiding kan aanwezig zijn om vanuit ons ‘vlees’ te reageren op situaties die wij onrechtvaardig vinden. Wanneer wij onrechtvaardig behandeld worden, kan de verleiding groot zijn op dezelfde wijze terug te reageren. En vrouwen die het hebben meegemaakt dat hun man hen verlaten heeft, (of mannen die door hun vrouw verlaten zijn) willen misschien wel nooit meer iets met hem te maken hebben. Dat is in bepaalde situaties zeer begrijpelijk, maar waar zijn de vrouwen die zich niet neerleggen bij een echtscheiding, die blijven bidden en verwachten dat de Here hun man bij hen terug zal brengen. Vrouwen die niet met de beschuldigende vinger naar hun man wijzen, hoewel daar alle reden voor kan zijn, maar vrouwen, die zich voor de Here verootmoedigen, hun eigen zonden en tekortkomingen en belijden en vol verwachting uitzien naar wat de Here gaat doen. Ze weten dat de Here echtscheiding haat (Maleachi 2:16).

Ik denk aan Psalm 73. Daar constateert Asaf, de dichter, dat de ontrechtvaardigen, de goddelozen en de hoogmoedigen, het beter ‘treffen’ dan de gelovigen. Zij leven in voorspoed, maar ik, zo zegt hij, ‘heb tevergeefs mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag werd ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen’ (vers 13 en 14).
Asaf tobde hierover en kon het niet begrijpen, totdat hij inging in Gods heiligdom (vers 17) en hij een ontmoeting heeft met God Zelf. Dan gaan z’n ogen ervoor open dat de voorspoed van de goddelozen alleen dit leven betreft. Opeens ziet hij het en hij jubelt het uit: ‘Ik zal bestendig bij U zijn’ (vers 23). ‘Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door Uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen’ (vers 24).

Als de ogen van Asaf weer op de Here gericht zijn en als hij beseft dat hij na dit leven altijd bij de Here zal zijn, verdwijnt zijn jaloezie over de voorspoed van de goddelozen. Hij juicht verder: ‘Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde, Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al Uw werken vertellen’ (vers 25-28).

Mogen deze psalmwoorden van Asaf u helpen uw oog en uw hart te richten op de Here Jezus en op de eeuwige heerlijkheid met Hem. Dat helpt u als u in de woestijn bent, of op de vlucht, of in de gevangenis. De Here kan u eruit halen, u verlossen, in dit leven, en zeker na dit leven. Dan mogen we voor altijd bij Hem zijn. Hij kan moeilijke situaties in ons leven gebruiken om ons meer en meer te veranderen naar Zijn beeld en misschien ook wel om ons voor te bereiden op een taak die Hij voor ons heeft. We mogen veel, ja alles, van Hem verwachten.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 februari 2011 om 18:01

  Broeders en Zusters,

  Er is maar één JEZUS CHRISTUS!!!
  JEZUS was en is nog steeds uniek!!!
  JEZUS verschilt van alle andere godsdiensten.
  HIJ heeft gezegd:

  “IK ben de DEUR”.
  “IK ben de GOEDE HERDER.
  “IK ben het LICHT der WERELD”.
  “IK ben het BROOD des LEVENS”.
  “IK ben de OPSTANDING en het LEVEN’.
  “IK ben de WEG, de WAARHEID en het LEVEN”.

  Herontdek wie JEZUS was!!!
  En wie HIJ is!!!
  JEZUS heeft het laaste WOORD!!

  Hartelijke groet,

  Wereldontvanger.

 2. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 februari 2011 om 23:01

  Beste Dirk,

  Goed geschreven artikel, waar ik het helemaal mee eens ben.
  Ik heb lang geleden een “getuigenis” over mijn (naar de mens gesproken) moeizame leven geschreven. Ik heb het je al wat langer geleden een keer laten lezen, en vermeld hieronder –hopelijk ter bemoediging voor anderen– een ingekort gedeelte.

  “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, ALLE dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn.” (Rom. 8:28)
  Ik hoop dat ook u bovenstaande kunt beamen; niet alleen als het u op dit moment goed gaat, maar ook als, naar de mens gesproken, u veel tegenzit. Nu, mij zit, naar de mens gesproken, van alles tegen. Maar toch ga ik steeds meer ‘zien’ dat alles wat ik meemaak en meegemaakt heb, “mede-werkt ten goede”. Opdat mijn leven zal komen op het punt van: ALLES tot eer en verheerlijking van Zijn Naam alleen.
  De laatste tijd heb ik regelmatig opmerkingen te horen gekregen als: “Je ziet er gelukkig uit” of “je straalt iets uit”. Maar nog niet zo lang geleden stonden mijn ogen vaak onrustig, met grote, angstige pupillen. Dat ik de laatste tijd andere geluiden hoor, daar dank ik de Heer voor. Het is een wonder van Hem. Het is het, door Zijn genade, uitstijgen boven de problemen van elke dag. Naar de mens gesproken voel je je rot en toch kan je de blijdschap van de Heer ervaren en uitstralen.

  In december 2007 werd –na veel klachten van mijn kant– voor de zekerheid een catheterisatie (van en nabij het hart) gedaan omdat ze dachten dat mijn vaten wel eens verstopt zouden kunnen zitten. Daar bleek echter het tegenovergestelde. Ik bleek een aneurysma te hebben (dat is: een bloedvat dat –sterk– verwijd is), vlak bij het hart. Op het moment van ontdekking was het vat zo’n 4½ cm. doorsnee en dan zeggen ze erbij dat de (plotselinge) knap- of springkans 10-15% is, waarbij er geen kans van overleven is. Bij 5½ tot 6 cm. wordt de knap- of springkans te groot (namelijk zo’n 50%) en dan wordt er afgewogen of een –overigens zeer risicovolle– operatie haalbaar is. De “voors en tegens” van die operatie worden dan tegen elkaar afgewogen. Deze diagnose was even slikken, maar omdat mijn leven in de hand van de Heer ligt kon en kan ik gelukkig met redelijk goede moed verder leven.
  En wat ik zeker niet verwacht had was dat ik vanaf eind 2008 een eigen website zou krijgen (een bevriende voorganger kreeg het van de Heer op zijn hart om deze website voor mij te maken). En vanaf die tijd ben ik dus “druk” met het uittypen en bewerken van Bijbelstudies voor op ‘mijn’ website (De Eindtijdbode), in de hoop zo tot zegen te kunnen zijn voor anderen.
  Dus de Bijbeltekst, jaren geleden al vermeld boven mijn eigen artikel, en nu ook vermeld in jouw artikel, namelijk “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, ALLE dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die naar Zijn voornemen geroepen zijn” begint steeds meer vorm te krijgen.
  Prijs de Heer.

 3. Carolien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 februari 2011 om 9:35

  Beste Dirk,

  Ik had al dagen het gevoel dat ik verdronk in het leven, alles zat vreselijk tegen, niets ging zoals ik het wilde, wat ik ook deed.
  Ik werd ontzettend boos en onverschillig waardoor alles nog veel erger werd.
  Ik heb God gesmeekt om me hieruit weg te halen, ik voelde me ziels ongelukkig.
  Maar alles werd alleen maar erger en ik werd boos op God! “Waarom laat U mij in deze situatie?” Ik ben weer in een heftig gesprek gegaan met God en alles gezegd wat ik op mijn hart had, maar ik had niet het gevoel dat er naar me geluisterd werd, en ik bleef verdrietig en eenzaam achter…
  Vanmorgen startte ik mijn computer op om het dagelijkse nieuws uit de krant te lezen, maar ik werd aangetrokken door jouw site die ik onbewust opende en daar jouw artikel las over dingen in het leven die behoorlijk tegen kunnen zitten. En toen was het daar… Mijn antwoord van de HERE.
  Bedankt Dirk, dat de Here je nog vele mooie en bemoedigende verhalen mag laten schrijven voor ons!!

 4. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 februari 2011 om 12:40

  Wat een bemoedigingen staan er al hierboven!
  Lijden is inderdaad zoveel makkelijker te dragen, als je echt gelooft dat God er een goed doel mee heeft. En dat heeft Hij!

  Het is fijn, Dirk, dat je zoveel personen uit de Bijbel noemt die ook wisten wat lijden was en juist daardoor God beter hebben leren kennen en liefhebben.

  Als je met je hele hart de Here wilt dienen, is het soms moeilijk te begrijpen waarom Hij je zo laat lijden en wachten.
  De beproeving is geen oorzaak van vreugde!
  Maar achteraf zou je het toch niet hebben willen missen. Omdat je juist daarin Gods liefdevolle nabijheid en trouwe zorg zoveel meer hebt ervaren.

  Jozef was een jonge jongen en diende God. Hij begreep vast goed wat zijn dromen betekenden, want later kon hij de dromen van anderen heel exact uitleggen.
  Hij heeft ook niet om die door God beloofde eer gevraagd.

  Maar als hij dan God gelooft en gehoorzaam doet wat Jakob zegt, wordt hij als dank “weggezet”.
  Elf jaar lang is hij slaaf in Egypte en ongetwijfeld bidt hij al die tijd tot God om uitredding.
  Hij wijst de vrouw van Potifar af, maar krijgt het daardoor nog moeilijker.
  Dan, eindelijk, kan hij de schenker om zijn bemiddeling vragen en is hij waarschijnlijk de volgende dagen opgestaan met de gedachte: misschien vandaag…..
  Maar er volgen nog eens twee volle jaren in de gevangenis!
  En dan pas is het Gods tijd.

  Hoe lang het ook duurt en hoe zwaar het ook is, Hij zàl uitkomst geven en Zijn beloften vervullen.
  De Here weet wat Hij doet en Hij heeft echt altijd het goede met ons voor.

  Als Jozef niet ruim twintig jaar intens verlangd had om zijn familie – vooral zijn vader en broer – terug te zien, had hij hen daarna niet zo vorstelijk kunnen helpen.

  Ook als je grote problemen hebt in je huwelijk, is het inderdaad het beste om alles steeds weer in Gods hand te geven en Jezus na te volgen, die Zijn vijanden liefhad.
  Ik spreek helaas uit ervaring.
  In die haast ondragelijke verdrukking was Psalm 15:4 mijn leidraad: “Als je in je eigen nadeel een belofte hebt gedaan, kom je die ook na”.
  Ik had voor Gods aangezicht beloofd mijn man lief te hebben en trouw te blijven en wilde dat, ook nu het op elk gebied in mijn nadeel was, volhouden.
  Meer dan tien jaar heb ik gebeden of God een keer ten goede wilde geven en Hij heeft het uiteindelijk op Zijn manier gedaan, doordat mijn man eenzijdig van mij is gescheiden.

  En steeds weer was in die moeilijke jaren het slot van Psalm 73 mij tot troost.
  “Ik zal alle dagen bij U zijn; U zult mij leiden door Uw trouwe raadgevingen en mij straks in heerlijkheid opnemen.”

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 februari 2011 om 13:45

  Broeder Van Genderen,

  Hetgeen u schrijft in
  “Als alles tegen lijkt te zitten”
  is een bevestiging van hetgeen ik schreef in mijn reactie op uw
  “De vrucht van het lijden van Job”.

  Als men het boek Job bespreekt gaat het de meeste keren over Job en zijn drie vrienden. Negenendertig hoofdstukken lang is men dan bezig met filosofie, namelijk een antwoord vinden op het lijden, en dan staat daarin de oorzaak van het lijden centraal. Maar de filosofie zal daarop nooit het antwoord vinden. Filosofie is causaal, oorzaak en gevolg, spreken van de mens en dat heeft geen antwoord op Goddelijke zaken. Men zou horen naar de woorden van God. Het boek Job handelt over het lijden van de gelovige. Het gaat niet om de oorzaak van het lijden door de gelovige maar om het doel van het lijden. Het lijden dat de gelovige ondergaat om Christus wil, heeft ten doel zijn opvoeding.
  In Rom. 8:17-23 lezen wij het doel van het lijden. Zie ook Filip. 1:29. Zie ook Hebr. 12:1-11. Het lijden overkomt een mens niet omdat God hem straft voor een zonde, dat wordt ons geleerd in Joh. 9, in het verhaal van de blind geborene. Zijn blindheid, zijn lijden, was niet veroorzaakt door een zonde, noch van zijn ouders noch van hemzelf, maar het gaat om het doel van dat lijden en het doel, is opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Evenals de drie vrienden van Job filosofeerden de Farizeeën dat de zonde de oorzaak van de blindheid was. Maar dat kwam omdat zij niet hoorden naar de woorden van God. Niet het bestuderen van de beschuldigingen van de drie vrienden van Job en ook niet de antwoorden van de historische Job, die slechts leem is, maar Elihu, als type van Christus, en hoofdstuk 1 en 2 leren ons oorzaak en doel van het lijden door de gelovige. God gebruikt het werk van satan voor de gelovige ten goede. Het lijden om Christus wil is beproeving en opvoeding en als doel, aanstelling tot zoon van God.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 6. conny walraven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 februari 2011 om 16:55

  Beste broeder in de Heer,
  Dit artikel heeft me erg bemoedigd. Ik tob al vele jaren met mijn darmen en heb pijntjes over mijn hele lichaam en nog vele andere kwalen, maar de artsen kunnen niets vinden. Maar God weet ervan en Hij doet alles medewerken ten goede, omdat ik Hem liefheb met heel mijn hart, mijn ziel en mijn verstand en met al min kracht.
  God wil mij gelijkvormig maken als zijn zoon, de Here Jezus Christus. Wat me vooral goed doet, is dat God mij misschien wil klaarmaken voor iets.

  Gods zegen Dirk en in Hem verbonden

 7. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 februari 2011 om 17:02

  Beste broeder Dirk,

  Wederom een bemoediging.

  En zo mogen we Hem voortdurend toelaten in alle gedeeltes van ons leven.
  Hij is voor ons en niet tegen ons.
  God de Here, die ons voortdurend wil Zegenen.

  Zelf mocht ik Ps. 139 ontvangen:
  Jan, wat maak, je je druk, ook met deze weg ben Ik bekend.
  Het werd stil en rustig in me.

  Wat een geweldige machtige God hebben we, die Leven geeft in Overvloed.
  Zo mogen we elkaar toebidden Zijn Zegen, voor iedereen en zeker voor Israel.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 februari 2011 om 23:44

  Lees eens de profeet Habakuk!!!!
  Habakuk stelde dezelfde vraag: “Waarom gaat het de goddelozen zo goed en God antwoordde op de “waarom vraag”. In het eerste hoofdstuk stelt Habakuk de vraag en in het tweede hoofdstuk laat God zijn heerlijkheid zien aan Habakuk. Ik vind de slotverzen van het boek Habakuk een pareltje tussen alle parels in de Bijbelboeken: (ik pak hier bij voorkeur de NBG51 vertaling). Wie kan hier nog ontevreden bij blijven??
  “Al zou de vijgeboom niet bloeien,
  en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
  de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
  al zouden de akkers geen spijs opleveren,
  de schapen uit de kooi verdreven zijn
  en er geen runderen in de stallingen zijn,
  NOCHTANS zal ik juichen in de Here
  jubelen in de God van mijn heil.
  De Here HERE is mijn kracht;
  Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
  Hij doet mij treden op mijn hoogten.”

 9. jedidja zegt:
  Geplaatst op zondag 20 februari 2011 om 18:01

  de Heer is de Enige Die blijft, altijd!! Hij is de enige Bestendige, in alle situaties! Al kan het vaak moeilijk zijn… NOCHTANS zegt Ernst al. Mooie woorden uit de Bijbel, Ernst!!

 10. Annemie Van der Auwera zegt:
  Geplaatst op zondag 20 februari 2011 om 20:11

  Beste Dirk,
  Ook al reageer ik nooit, ik kijk elke week uit naar uw schrijven, dat wou ik u even laten weten… ik dank u heel erg voor uw bemoedigingen.
  Vandaag wou ik, om anderen te troosten, even vertellen dat ik zo lang ik de Heer ken (al 3O jaar!) steeds meer en meer merk dat Hij bij mij is en dat Hij oplost en rechttrekt en verbetert, alles wat voor mij te moeilijk is.
  Ik leg het Hem ‘s morgens voor en zie uit wat Hij er dan mee doet (Psalm 5). Hij die gelooft haast niet (Jesaja 28:16!) is een Woord dat ik ben blijven vasthouden door alles heen en ik stond er steeds versteld van hoe de situatie dan de goede richting inging! En meestal moest ik toegeven dat ik die oplossing nog niet eens bedacht had!
  Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
  Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken…
  Psalm 37:4,5
  Het staat er, Hij zegt het… ik mag het Hem voorleggen, en dat doe ik dan.
  Ik dank Hem voor zijn geduldige leerschool, zij zette mij vast in Zijn Woord.
  Veel zegen voor ieder die dit leest.

 11. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 21 februari 2011 om 9:12

  Beste Dirk,
  Dank voor je bemoedigende woorden en voorbeelden. Er is echter een verschil in lijden: “Lijden om Christus’ wil” en “Lijden vanwege de zondeval”. In het eerste geval kennen we dat echte lijden meestal niet: hooguit een keer uitgelachen worden, mensen die niets met je te maken willen hebben omdat je Christen bent, enz. Het andere vind ik moeilijker: dan rijst vaak de vraag: “Waarom Ik?” Elke dag last van een chronische ziekte, en als ik het voorgaande allemaal gelezen heb: dan hebben veel mensen het erg moeilijk.
  Gelukkig mogen we steun vinden bij God en de Heer Jezus; Hij zorgt voor ons, nu en tot in alle eeuwigheid.
  Ik zie al uit naar de volgende brief.
  Gods zegen voor jou en voor alle schrijvers.
  Peter

 12. Lenie zegt:
  Geplaatst op maandag 21 februari 2011 om 11:44

  Beste Dirk,

  Opnieuw weer hartelijk dank, voor dit prachtige bemoedigende stukje!
  Ook ik reageer weinig of nooit, maar iedere keer spreekt God er doorheen en word ik weer zo bemoedigd en bevestigd!

  Daarom wil ik hier ook van harte de reactie van Annemie Van der Auwera dik onderstrepen, het zou mijn reactie kunnen zijn!
  Vanmorgen las ik Hebreeën 13:20,21, van harte deze zegenbede toegewenst voor jullie allen!

  Lenie

 13. Boodschapper zegt:
  Geplaatst op maandag 21 februari 2011 om 12:05

  Beste Dirk,
  Wat een troost- en hoopvolle uitleg, met veel bemoedigende woorden van jou over het thema: Als alles tegen lijkt te zitten ….. (voor Gods kinderen).
  Maar ook de persoonlijke “getuigenissen” in deze, van vele reactie-schrijvers, zijn voor mij heel herkenbaar en bemoedigen mij intens. Daarom wil ik ook een korte samenvatting geven over mijn 40 jarige woestijn-zoektocht naar God in deze :
  Ik kom uit een groot rooms katholiek gezin, opgegroeid in de 1950er, rijke roomse jaren door een strenge dominante hiërarchisch gestructureerde r.k.kerk, met vele regels, wetten, dogma’s en tradities. Wij volgden als makke schapen, heel onderdanig, overdienstbaar en met vele schuldgevoelens. Als wij kritische vragen durfden te stellen kregen wij een ongeloofwaardig antwoord. In 1959 pleegde mijn vader zelfdoding. In die tijd was zelfdoding nog een “beladen onderwerp” , ook in de R.K.Kerk. Aan de 4 oudste kinderen (waaronder ikzelf) werd de doodsoorzaak verteld, met de indringende belofte (geheimhouding) om dit nooit aan iemand te vertellen. Ook onderling met mijn broers en zussen werd daar nooit meer over gepraat. Het gevolg hiervan was, dat ik dit trauma niet verwerken kon en in een diepe geloofsdepressie kwam. Dank zij het zelf zoeken en onderzoeken, via een onafhankelijke bijbelgroep, het blad Visie van de E.O. met de al 10 jarige bemoedigende contacten met Dirk). De Zondagse Hour of Power, kerkuitzendingen op RTL5 (deze hebben mijn zondagse RK Kerkgang helemaal vervangen. etc.
  31 okt. 1999, de Reformatiedag en tevens de geboortedag (1901) van mijn vader, werd mijn bevrijdingsdag. (1959 tot 1999 voor mij 40 jaar woestijn).
  Het was in het dieptepunt van mijn geloofscrisis dat ik een bijzondere Godservaring had. Door de H.Geest mocht ik op die dag letterlijk op mijn knieën gaan voor de Here Jezus en Hem als mijn verlosser en leidsman gaan liefhebben vanuit mijn hart. Zijn grote offer en liefde voor de mensheid, probeer ik nu een beetje te beantwoorden met mijn menselijke gegeven talenten en mogelijkheden. Het was voor mij alsof ik toen de opdracht, de roeping kreeg om mij in te zetten voor de oecumenische gedachte (denk aan de geboortedag van mijn vader 31 oktober reformatiedag). Eén Christelijke gemeenschap zonder hiërarchie of persoonsverheerlijking, ieder met zijn eigen dienstbare taak overeenkomstig gegeven talenten en gaven Gods. Met als gezamenlijk uitgangspunt: Onderhoud de wil van de Vader (de 10 geboden) en breng Jezus 10 zaligsprekingen actief in praktijk.
  Tot slot wil ik nog even mijn ervaring vertellen over: Als alles lijkt tegen te zitten……..
  Maar als de nood het hoogst is, is redding (God) nabij, maar de redding komt meestal uit een onverwachte hoek.

 14. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 februari 2011 om 11:04

  Het komt in de eindtijd aan op volharding, als alles tegenzit heb ik altijd veel steun aan de verhalen over vervolgde christenen en denk ik: ik moet volharden en dan wijst God je de weg. Breng daarom al je nood bij God en Hij zal voor uitkomst zorgen op een manier die je zelf niet voor mogelijk ziet maar Hij doet het, vertrouw alleen.

 15. ineke borger zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 februari 2011 om 18:45

  Best Dirk,

  Ik kreeg deze nieuwsbrief via een vriendin.
  Wat kan het soms zo lijken: alles zit tegen.
  Een jaar of 5 terug heb ik ook een keer gereageerd via een column in de Visie,
  wat me toen zo raakte.
  Mijn huwelijk is op dit moment een leven van al ruim 3 jaar apart leven.
  Ik heb Gods belofte van herstel in ons huwelijk op zulke bijzondere manieren mogen ontvangen dat ik er niet aan wil twijfelen, ook al lijkt het soms of de belofte onderuit gehaald wordt!
  Alles lijkt soms tegen te zitten; maar ik geloof ook dat God alles laat meewerken voor diegene die Hem liefhebben.
  En blijf ik dwars door de stormen op God vertrouwen!!
  Het zal gebeuren op Gods tijd!
  Een leven als christen is echt niet altijd gemakkelijk, soms moet je je zelf ook dwingen, om niet negatief te denken.
  God ziet ons hart, en Hij bemoedigt gelukkig ook!
  Juist als het soms zo uitzichtloos lijkt.
  Wees sterk en moedig, ja wacht op de Heere. Psalm 27
  Vaak is God vertrouwen, juist ook niets doen en wachten!
  Gods zegen

 16. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 februari 2011 om 19:59

  De Bijbel zegt ook ergens: ‘Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan.’ Een mens mag weten dat er in elk geval Iemand is, die hem oprecht liefheeft, serieus neemt, en alle aandacht voor hem heeft. En dat is toch ten diepste waaraan ieder mens behoefte heeft, zich geborgen te weten.

 17. Manuela zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 februari 2011 om 8:28

  Zo is het, Ed!

 18. ad zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 februari 2011 om 9:20

  Opnieuw weer een stukje vol bemoediging! Hartelijk dank!!

 19. vrager zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2011 om 16:16

  Dirk bedankt!
  Een wonderlijke timing
  Ik las via cip jouw bovenstaande stukje
  ik zit namelijk al jarenlang vast aan het begin van Psalm 73.
  Het lijkt of nu de tijd gaat komen dat ik samen met de Heer mag gaan kijken naar het einde van de psalm.
  Ik kreeg van de week ook nog deze tekst: Lucas 18 vers 1 (en verder)
  vele knipogen uit de hemel dus…

  Gods zegen!

 20. Ruud zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 augustus 2011 om 23:30

  Dank je wel, broeders en zusters voor al de woorden van steun en bemoediging van U allen. Als ik de wereld om mij heen zie, brandt mijn hart van verlangen naar onze Heiland: wanneer komt Gij?? Misschien mag ik dit niet vragen, maar ik doe het voor hen die door zijn woord worden vervolgd, gedood, pijn lijden.
  Als mijn gedachten weer naar het wereldse zaken gaan en weer de problemen mij overstelpen, dan lees ik uw verhalen en denk en voel blijdschap in mijn hart, …er komt een prachtige tijd voor u allen.

  Gods zegen voor U allen

 21. Ruuf zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2011 om 14:54

  Lieve broeders en zusters ,
  Dit is allemaal niet aan onze Vader te wijten, bedenk dat onze Heer onze zonden op zich heeft genomen om voor ONS te sterven, dank u heer,dank dank.
  Ik wil u deze niet onthouden.

  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
  Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.
  Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
  Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.”

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden