Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods oogappel (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 maart 2011, 17:38 door Dirk A A

Er is iets wat mij momenteel bijzonder bezighoudt en dat is onder andere de Bijbeltekst Zacharia 2:8b. Daar staat: ‘Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’ Hier wordt duidelijk gezegd dat Israel Gods oogappel is. Een oogappel is ongeveer de gevoeligste plaats van het lichaam. Moet u nagaan, hoezeer het God raakt, wanneer iemand Zijn volk aanraakt.

Ik denk dat we bij lange na niet beseffen hoe belangrijk Israel is voor God. Hij heeft een buitengewoon bijzonder plan met Zijn volk. Hij geeft ons er uitgebreide informatie over in de Bijbel.
Vanuit de hemel ziet de Here hoe de kerken en de volken zich opstellen tegenover Zijn volk. Laten we daar niet te lichtvaardig over denken.
In dit verband zijn er een paar teksten die mij tot deze overtuiging brengen.

Allereerst de in het begin al genoemde tekst uit Zacharia 2:8a – ‘Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’
En verder de bekende tekst Genesis 12:3 – ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’

Psalm 122:6 – ‘Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.’
Joël 3:1-3a – ‘Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.’
Zacharia 12:2-4: – ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.’

Als ik deze teksten op me in laat werken – en er zouden er meer te noemen zijn – dan word ik geraakt door enkele berichten in het nieuws van de afgelopen tijd.

De verwoestende aardbeving in Japan vond plaats op vrijdag 11 maart. Wist u dat enkele uren daarvoor het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken een officiële verklaring naar buiten bracht waarin de aankondiging van Israel betreffende de bouw van 1600 wooneenheden in Jeruzalem werd veroordeeld?
U herinnert zich nog wel de zware overstromingen in Australië van enige tijd geleden. Wist u dat kort daarvoor Australië had aangegeven een Palestijnse staat te zullen gaan erkennen, wanneer die wordt uitgeroepen in Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem?

Volken spelen met vuur wanneer ze zich keren tegen Israel. Vandaar ook dat ik bijzonder blij ben met de motie die deze week werd ingediend door de SGP en de ChristenUnie, waarin de Nederlandse regering en de EU worden opgeroepen geen cent subsidie meer te geven aan de Palestijnen, zolang de Palestijnse Autoriteit geen eind maakt aan de verheerlijking van terroristen.

De beide partijen zijn zeer verontwaardigd over het feit dat de Palestijnse Autoriteit allerlei terroristen ‘eert’ met naambordjes. Net zo erg is dat in het onderwijs aan Palestijnse kinderen aanslagen en ander geweld tegen Joden wordt verheerlijkt, op z’n minst vergoelijkt. Dat schept een klimaat waarin makkelijk geweld wordt gebruikt tegen Joden en Israëlische instellingen.

De vreselijke moord op de familie Vogel in Itamar vorige week, waarbij een vader en moeder en drie van hun zes kinderen werden gedood door een Palestijn, is daar een triest bewijs van. Verschillende Hamas-websites omschreven de moord als een heldendaad.

De motie werd aangenomen met steun van SGP, CU, CDA, VVD en PVV. Momenteel geeft Nederland jaarlijks 50 miljoen euro aan de Palestijnen en de EU nog eens ruim 200 miljoen.
Het is de bedoeling dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas later dit jaar een staatsbezoek aan Nederland brengt. De ChristenUnie, PVV en SGP willen dat het kabinet dat opschort totdat duidelijk is dat de Palestijnse Autoriteit niet langer zelfmoordterroristen legitimeert en aanmoedigt. De drie partijen kregen daarvoor echter niet voldoende handen op elkaar in de Kamer.

Steeds meer landen lijken inmiddels over te willen gaan tot de erkenning van een Palestijnse staat, die moet komen op het grondgebied van Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem. Op grondgebied dat God aan Israel heeft toegezegd. Het lijkt erop dat de Palestijnse Autoriteit op een gegeven moment eenzijdig zal overgaan tot het uitroepen van een zelfstandige staat.
Er gaan zelfs geruchten dat de Israëlische premier Netanyahu zijn verzet tegen een dergelijke staat op zal geven. Hij staat onder buitengewoon zware internationale druk. Laten we hem in onze gebeden gedenken, dat God hem wijsheid schenkt en moed.

Het is niet zo dat ik geen oog heb voor de belangen voor de Palestijnen. Ook zij verlangen een plaats om te wonen. Ook zij hebben een ziel voor de eeuwigheid. Laten we hen in onze gebeden niet vergeten. In mijn opinie is Jordanië het meest voor de hand liggende gebied om hun een thuis te bieden.
‘De waarheid is dat Jordanië Palestina is en Palestina Jordanië,’ aldus de Jordaanse koning Hoessein in 1981.

Laten we ook als kerken en gemeenten, als christenen, eens nagaan hoe onze houding is ten opzichte van Israel. Ondertussen mogen we uitzien naar het moment dat heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:26).

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 maart 2011 om 18:00

  Geachte Broeders en Zusters,

  Gelukkig zijn er ook nog wel gemeentes en christenen
  die Israël, GOD’s oogappel, wel hoog in het vaandel hebben staan.
  GOD laat niet met ZICH spotten.

  Hartelijke groet,

  Wereldontvanger.

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 maart 2011 om 19:44

  Dirk,

  Wat een “toevalligheden” met die besluit-datums van Japan en Australië in deze. Voor mij zijn het weer bevestigingen, (boodschappen) dat wij in de eindtijd leven en wij gereed moeten zijn voor Zijn Wederkomst.
  Door jouw uitgebreide bijbelkennis weet jij de huidige, voltrekkende, eindtijd-tekenen, ons heel goed “tegen het licht” van de bijbelse profetieën te houden.
  Hierdoor weet jij ons “bij de les” te houden, om ons Christen-zijn meer in praktijk te brengen en te leven, zodat wij Hem iedere dag kunnen verwachten.

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 maart 2011 om 21:13

  De geschiedenis toont altijd weer aan dat wie Gods oogappel aanraakt narigheid over zich afroept. Kijk naar de geschiedenis van Spanje en Rusland, en wat te denken van de muur die jarenlang Duitsland doormidden spleet na de Tweede Wereldoorlog. Ik zie in de verwijdering van die muur eind jaren 80 ook een duidelijk teken: de remmen gaan los …

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 10:54

  Ook ik zie de perikelen in Japan en de huidige onrust in het Midden-Oosten als tekenen van de Wederkomst. De onrust daar zal uitdraaien op de komst van de antichrist die een groot rijk zal stichten, de E.U. met de Arabische landen. Verder denk dat de Palestijnse Staat er wel zal komen. Ik denk dat het deel zal uitmaken van het valse verbond dat de antichrist met Israël zal sluiten.

 5. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 12:51

  Beste Dirk,

  Met heel mijn hart ben ik het met je eens.
  Goed, dat je dat doorgaf van die verklaring in Japan; dat wist ik niet.
  En het is inderdaad een schande dat Nederland en Europa miljoenen geven aan de Palestijnen.

  Toen ik in Israel woonde, zei ik wel eens tegen Israeli’s: “Ik vind het zo erg wat wij, Europeanen, in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan.”
  En dan reageerden ze: “Hebben gedaan? Europa bestrijdt ons nog steeds!” Dan schaamde ik me gewoon, omdat ik uit Europa kwam.

  Gisteren las ik in “De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne” (die reis naar Israel en veel joodse gemeenschappen in Oost-Europa maakte hij met nog drie Schotse predikanten van april tot november 1839) over de opwekking in zijn gemeente in Dundee, waarvan hij pas aan het eind van zijn reis hoorde:
  “Wij waren innig verheugd toen wij vernamen dat God in Dundee Zijn Geest had uitgestort. Tevens vonden wij een bijzondere aanleiding tot vreugde en erkentelijkheid in de omstandigheid, dat God deze uitstorting van Zijn Geest in hetzelfde jaar gegeven had, waarin de Schotse kerk vrede en heil aan Israel verkondigde.
  Wij voelden dat de beloften die ons zo vaak in onze beproevingen ondersteund hadden, ook voor onze kerk werkelijkheid waren geworden:
  “Die u zegent, zal gezegend worden.”

  En eergisteren was één van de hoofdstukken die ik las (volgens het Bijbelrooster van dezelfde Robert McCheyne): Exodus 28.
  Daarin geeft God aanwijzingen aan Mozes over de kleding van de hogepriester.
  Twee onyxstenen, met op elke steen zes namen van de stammen van Israel, droeg hij op zijn schouders en op zijn hart droeg hij het vierkante sieraad, waarop, in goud ingelegd, 12 verschillende edelstenen waren, ook weer met de namen van de twaalf stammen van Israel.

  Zó draagt de grote Hogepriester, onze Here Jezus Christus, Zijn volk op Zijn schouders en op Zijn hart!

  (En zo draagt Hij ook mij, denk ik er dan met een blij hart bij).

 6. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 13:31

  Straft God onmiddellijk?

  Israel is en blijft Gods oogappel. Jammerlijk dat Juda, de 2 stammen, dat wij nu Israel noemen, als volk nog steeds ongelovig is. De 10 stammen zijn in de verstrooiing.
  Evenals Abraham, worden degenen die Abraham zegenen door God gezegend.
  Maar die zegen berust op geloof. Nu is het duidelijk dat de huidige Joodse staat, als volk, ongelovig is. En niet leeft onder Gods zegen. Dat is in de praktijk duidelijk.

  Eerder heb ik al eens geschreven dat Ps. 122, waarin staat: “6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen”, niet het huidige Jeruzalem betreft. Lees heel Psalm 122 maar eens dan zal dat duidelijk worden. Als Psalm 122 nu zou gelden zou dat in tegenspraak zijn met Jeremia 7:16 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen.
  Jeremia 11:14 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen.
  Jeremia 14:11 Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede.
  Is Gods Woord dan toch in tegenspraak met Zichzelf? Uitgesloten! Maar als men geen bedelingen in acht neemt komt men tot een onjuiste schriftuitleg. Voorbeelden daarvan zijn de leringen dat we nu nog onder de wet van Mozes moeten leven en dat wij nu leven in de duizend jaren.
  Wil dat nu zeggen dat wij daarom Juda niet lief moeten hebben en hen vrijelijk mogen aanraken? Dat zij verre! Wedergeborenen hebben het volk Israel lief, maar dan wel een gelovig volk Israel. Doordrongen met een groot verdriet om hun volharden in hun ongeloof, mogen zij hen tot jaloersheid verwekken door de verkondiging van het evangelie der genade Gods, om enigen uit hen te behouden.
  Hetgeen gebeurd is in Australië en Japan mogen wij niet als Gods handelen noemen met die landen omdat zij besluiten of zich uitlaten tegen Juda. Dat zou betekenen: “God straft onmiddellijk”. En dat is niet waar. God bemoeit Zich in die zin niet met de wereld. God volvoert Zijn plan op zijn tijd en niet naar ons vermeende vervulling van bepaalde profetie.
  Eerst moet de Gemeente opgenomen worden alvorens de profetieën aangaande de eindtijd, waarin Israel zo’n grote rol heeft, in vervulling gaan.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 7. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 18:21

  Shalom Dirk en allen.
  Nu is het scenario van de VN tegen Libie, straks wordt het tegen Israel.
  ik begrijp je heel goed Dirk.
  Maar nog steeds zijn er christenen die je niet begrijpen, omdat men van verkeerde stellingen uitgaat.
  Er staat in de Tenach: Wee hen die het goede slecht noemen en het slechte goed.
  Sommigen onder ons weten exact hoe DE EEUWIGE ZIJN PLANNEN uitvoert.

  ISRAEL is ISRAEL.

  Maar ja, nog steeds is wat dat betreft men nog steeds blind, jammer.
  Dit moet geen discussiestuk worden van welles nietes.

  Maar echte bewogenheid ontbreekt bij velen.

  Als we zo handelen als indertijd voor de Tweede Wereldoorlog en in de Tweede Wereldoorlog,
  Dan staat Israel nog wat te wachten, hoezo hen tot jaloersheid verwekken?

  Je heb gelijk Dirk, wie de OOGAPPEL van JHWH AANRAAKT raakt HEM PERSOONLIJK aan.

  Ik sta achter je boodschap Dirk. (ook met gebed).

  Allen hartelijk shalom in YESHUA HA MASSJIACH.

  Lou.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 18:34

  Beste Dirk

  Het is duidelijk dat Israel Gods oogappel is. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe tijdens de aanvallen van wijlen Saddam Hoessein de talloze scudraketten weinig doel troffen en áls ze al iets raakten dan waren er weinig of geen slachtoffers te betreuren. Gods bescherming is en blijft over Israel dat is zeker.
  Ook als land en volk worden aangevallen dan kunnen de agressors erop rekenen dat God hen nabij is.
  Degenen die voor Israel opkomen zoals Filip Dewinter die onlangs openlijk steun betuigde aan het volk van God door uitgebreid kennis te nemen van de moeilijkheden waarmee de Joden kampen door te luisteren naar verschillende Israelische parlementsleden, werd dit door de linkse anti-Israel lobby niet in dank afgenomen en men probeerde meteen van alles om deze moedige man te beschimpen en beschuldigen.
  Geert Wilders valt ook alleen hoongelach ten deel als hij laat zien dat hij pal voor Israel staat en blijft staan…

 9. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 19:10

  Dirk, je zou het boek ‘Eye to eye facing the consequence of dividing Israel’ van Koenig eens moeten lezen. Het is alleen via internet te bestellen.
  In dit boek lijkt het wel of God een lik op stuk beleid heeft aangaande ZIJN LAND.

  Als ik Zacharia 9 vers 6 lees, dan biedt God het bastaardvolk dat te Gaza woont (en dat zijn de Palestijnen toch?) een mooie plaats aan als zij zich bekeren en God het bloed tussen hun tanden heeft weggehaald.

 10. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 20:31

  In ons maandblad “de Jozuaan”, van Jozua evangelische gemeente Alblasserwaard heb ik onderstaande boekbespreking laten zetten. Als we nadenken over een Palestijnse staat, geeft het lezen van onderstaand boek een duidelijk beeld waar het nu eigenlijk over gaat.

  Boekbespreking: “De bergen van Israël”.

  Dit fascinerende boekje geeft een heldere uitleg over een Israëlisch – Arabisch conflict wat al tientallen jaren speelt in het Midden-Oosten. Sinds wij als familie, in 1964 voor het eerst TV hadden, wordt in het nieuws al gesproken over de eisen van de Palestijnen voor een eigen staat. Maar zijn deze eisen, in het licht van de geschiedenis, eigenlijk wel terecht? Hebben de Palestijnen inderdaad recht op een eigen staat of bestaat die misschien al lang? Zijn de Arabische buurlanden eigenlijk wel bereid hun Palestijnse broeders te helpen?

  Wat wij in het nieuws kennen als de “West Bank”, de westelijke Jordaanoever, want over dit gebied gaat het, is in de Bijbel bekend als “de bergen van Israël”. In Ezechiël 35 en 36 wordt deze term, de bergen van Israël, al gebruikt en het is simpelweg het land dat God aan Abraham èn zijn nageslacht beloofd heeft.

  In heldere, eenvoudige bewoordingen geeft de schrijfster, Norma Archbold, ons in dit boekje onderwijs vanuit de Bijbelse geschiedenis en legt ze uit waarom de claim van de Palestijnen op Israël niet terecht is. Als je nu eindelijk wil weten waar dit conflict over gaat, raad ik je aan dit boekje te lezen. Het geeft zoveel informatie dat je, op een gefundeerde manier, mee kunt praten over dit onderwerp.

  Dit boekje is door veel Joodse en Christelijke organisaties verstuurd aan hun vertegenwoordigers van hun regeringen. In 2003 kregen alle 150 leden van de Tweede Kamer dit boek cadeau. Dit gebeurde op Israëls Onafhankelijkheidsdag waarin het 55 jarig bestaan van Israël gevierd werd.

  De Bijbel roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het lezen van dit boekje kan er voor zorgen dat wij met nog meer passie gaan bidden voor de Vrede van Jeruzalem.

  Het boek is te koop bij de evangelische boekhandel, bijvoorbeeld “De Schuilplaats” in Alblasserdam.
  ISBN 90-73895-21-9

  Cees van Herpen

 11. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 21:41

  Een woord van mij , toets eraan wat van de Geest komt

  Israel, mijn oogappel. Van vele landen heb Ik u vergaderd. Alle machten die zich tegen u keerden heb ik in uw macht gegeven. Al uw buurlanden vrezen uw macht, de kracht die ik u gaf. Zij haten u maar staan machteloos.
  Niemand zal u slaan tenzij ik het toesta. Nog geen haar op uw hoofd.

  Maar innerlijk zijt u verdeeld. Waarom? Ik zal u zeggen, om u zonden! Grote zonden zijn in uw midden: overspel, onderdrukking en goddeloosheid. U hebt Mij niet gedankt voor mijn bescherming. U meent: Amerika staat mij terzijde, ik beroem mij op technologie, kernwapens en kracht. Weet u niet dat al die dingen een middel Gods zijn? Die geeft en die neemt?
  Bekeer u , kus de Zoon opdat u niet te gronde gaat op de weg. Berouw en nederigheid moeten uw mantel zijn, recht en wijsheid uw kleed.
  Meent u tot de hemel verheven te worden? Wie zei er tot u: tot het dodenrijk zult u nederdalen. En: de koningin van Seba zal u oordelen?
  Wat ik vraag van de heidenen die voor mij buigen, daarvan vraag ik een dubbel deel van u : rechtvaardigheid en trouw.
  Zie , de vreemden in uw midden heb ik gegeven tot loutering, om u te beproeven of gij barmhartig en rechtvaardig bent. Maar u roofde hun bronnen, verdrukte wees en weduwe. Meent niet: het land is van ons, Abraham is ons tot vader, wij zijn zonen van Jakob. Heb ik u niet verdreven naar Assur, en naar alle volken van de Aarde? En u land gegeven aan Samaritanen, Grieken en en Arabieren. Beroemt u niet op het land, maar op de Here. Mijn beloften zijn waar en zeker. Ik doe barmhartigheid aan allen die mijn geboden liefhebben en onderhouden.
  Bekeer u, dan zal mijn oordeel mild zijn. Laat de rest die behouden wordt, niet verminderen. Aan u is veel gegeven, van u zal veel gevraagd worden. Is mijn wijngaard niet tot mijn beschikking? Wanneer de Zoon u nadert, onderwerpt u aan Hem, hij zal met ijzeren staf heersen over de heidenen.
  Vergeet niet: er is een rust die u moet ingaan, verhard u niet. Nog is er tijd voor inkeer en grote vergeving.

 12. O.Naut zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2011 om 23:39

  Gods oogappel is Israël, en wat heeft dit uitverkoren volk al reeds geleden, en nog steeds. Ik zie terdege in dat de HERE God zijn volk niet voor onschuldig acht maar terdege tuchtigdt. Zoals Hij iedere zoon tuchtigt, die Hij aanneemt want anders worden we bastaards.
  Wat de vele christen-gelovigen niet zien of weten is dat Jezus zijn 12 discipelen op hun vraag: waarom Hij=Jezus tot het volk altijd in gelijkenissen sprak, het antwoord geeft: “Omdat het is u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven (Matth. 13:10-12). Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen” (vers 13). De ondoorgrondelijke wijsheid en onzichtbare kracht Gods is niet te peilen, gaat ons verstand te boven. “Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat (de laatste ziel uit de heidenwereld is toegevoegd). (Rom.11:25). Hij, de Verlosser uit Sion zal de goddeloosheden van Jacob (Israël dus!) afwenden, en dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem. Vers 28 uit deze Rom. 11 brief zegt iets wat tot groot heil is voor de nog ongeredde heidenwereld: Zij (de Israëllieten/ Joden zowel de daar wonenden als mede de 10 stammen die uit de landen waarheen ze verdreven zijn – geweest – weer verzameld en bijééngebracht en naar het beloofde land komen) ik herhaal: “Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.”
  De schande die dit Joodse volk meezeulde (bijna, door velen veracht en gehoond) over de gehele aarde; daarin wordt een keer gebracht, we zien het God gaat het nú voltrekken aan onze ogen, lees het zelf maar in (Zef. 3:19-20).
  Wat leven we in spannende tijden brs. en zrs. Het volk Israël zal reine lippen krijgen; wanneer vraagt u? Dit zal niet lang op zich laten wachten; van gene zijde der rivieren van Etiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. Te dien dage zult gij u niet behoeven te schamen over al de daden waarmede gij tegen Mij hebt overtreden, want dan zal Ik uit uw midden uw hoogmoedig juichenden verwijderen. (Zef. 3:9-11). Ze worden een lof op aarde, nadat zij aan de wonden van hun teruggekeerde Mesias hebben gezien dat Hij het was die zij doorstoken hebben, een bittere jammerklacht zal iedere stam afzonderlijk aanheffen ( Zach. 12:10)
  Waar de HERE God ook voor waarschuwt is dat we nooit zullen moeten juichen over de val van onze vijanden, welke ook Gods vijanden zijn!
  Gerichten gaan de aarde treffen, ze zijn zeker gerechtvaardigd, maar wie kan die dag des toorns verdragen? Geen mens toch?
  Doch, het einde nadert en dit houdt in, onheil op onheil, er komt een einde (Ezech. 1-27)
  Laten we onze lampen brandende houden, want de Bruidegom komt en zal niet op Zich laten wachten, en zij die gereed zijn zullen binnengaan.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 0:27

  Er wordt zo gemakkelijk gezegd, dat Palestijnen “recht hebben op een plaats om te wonen”! Ze hebben toch en plaats gekregen? Moeten de Walen in België dan ook een apart land worden?? Moeten de Friezen in Nederland dan ook in een apart land wonen? Zo weet ik er nog wel een paar. Het is belachelijk! Ik was in 1970 de laatste keer in Israël en toen woonden de Arabieren gewoon vreedzaam tussen de Israëliërs. Met hun eigen woorden, ik heb ze zelf gehoord: “We hebben het nog nooit zo goed gehad” (1970 was 2 jaar na de zesdaagse oorlog. Er wonen nog gewoon Arabieren in Israël!! Een Jood die in Gaza zou wonen zou direct worden omgebracht!!! Palestina heeft in de hele wereldgeschiedenis nooit bestaan en het is evenmin een apart volk! Het zijn Arabieren, afkomstig uit Jordanië. Het hele probleem wordt door de Arabische volken misbruikt tegen Israël. Geschiedenis en feiten worden verdraaid en de wereld gelooft het! Ze hebben alle recht om in Israël te wonen, maar ze willen het niet. De Palestijnen hebben al over tientallen jaren en nog steeds de media oorlog gewonnen!! Waarom? Omdat de mens van nature een vijand is van God, dus is de haat tegen het volk, dat God voor Zich heeft uitgekozen voorgeprogrammeerd. Dat is dus wereldwijd!!

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 11:41

  Veel reacties met persoonlijke uitleg over de bijbelse eindtijd-profetieën.
  Vooral de reactie No.12, van O. Naut, spak mij erg aan. Waarom?
  Ongeveer 10 jaar geleden ben ik zelf alleen de bijbel gaan lezen. Vroeger (1950er jaren) mochten wij dat niet binnen de R.K. Kerk. Mijn ervaring na 10 jaar zelfstudie van de bijbel: De Bijbel staat vol met symbolische verhalen en gelijkenissen van Jezus, welke men niet letterlijk moet opnemen, maar proberen de Geest van het verhaal te begrijpen en in praktijk te brengen.
  O. Naut citeert in deze de bijbeluitspraak:
  Matth. 13 vers 13: Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.
  Daarom zijn voor mij, “gewone” bijbelkenner, de bijbelse eindtijd-profetieën, een boodschap van boven, dat wij zo moeten leven, dat wij Hem iedere dag kunnen verwachten.

 15. nieuw(s)lichter zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 12:16

  Beste Dirk,

  Het Bijbelse Israël kreeg van Godswege een uitzonderlijke “roeping”. Het kreeg een Goddelijke openbaring. Niet om die voor zichzelf te houden, maar opdat het die zou uitdragen en verkondigen voor en aan andere volkeren. De Here God sloot daarom met Israël een verbond, met het voorop gezette doel dat ook andere naties/volkeren daarin zouden delen. De vraag is gerechtvaardigd: “Zal Israël in de (nabije) toekomst nog een rol spelen, en is het nog altijd Gods “oogappel”??
  De geschiedenis leert dat zowel de gang van het oude Israël alsook de gedragingen van het “huidige Israël” ons aller aandacht verdient, gezien het Bijbels gegeven, dat ons duidelijk maakt, dat “Jakobs benauwdheid” reeds een feit is in de wereldgeschiedenis en Israël binnen afzienbare tijd een hoogst belangrijk “strijdtoneel” zal zijn (lees de Bijbelboeken Daniël en Ezechiël).
  Bovenstaande is een gedeelte uit de m.i. actuele studie: “De oorlog van Gog en Magog” (zie Ezech. 38-39), wat wijst op “De Russische opmars” naar geheel Israël (dus alle 12 stammen –waarvan er 10 nog ‘verborgen’ zijn– die verspreid leven in de zgn. Westerse landen. Denk aan Noord-West Europa, maar ook aan Engeland, Amerika, Australië, enz.).

  Maar er is zeker ook een geestelijk Israël, namelijk de Bruid des Heren (nu nog ‘verborgen’ aanwezig in de Gemeente).
  We lezen in Zach. 2:2 dat de Here Jeruzalem gaat meten. Hij gaat onderzoeken wie er voldoen aan de (juiste geestelijke) maat. Onderzoeken wie VOL zijn van Christus en wie vervuld zijn met een andere geest, namelijk met de geest van de wereld, de geest van satan.
  Wat is het, dat ons scheidt van Christus, wat maakt dat Hij buiten de deur staat? Wanneer wij leven voor het vlees en naar het vlees. In vele gemeenten is het vlees oppermachtig; vandaar wereldsgezindheid, wereldgelijkvormigheid, schijnheiligheid en rebellie tegen Christus. Wij (dat is ons oude ‘ík’) moeten sterven, Christus moet IN ons leven (d.i. wonen en TRONEN, ofwel het voor het zeggen hebben/krijgen in ons leven).
  Hoe zal de Koning tot ons ingaan? Zullen wij behoren tot dat Nieuwe Jeruzalem, de Bruid des Heren, die Hij in Zach. 2:8 “Zijn oogappel” noemt? De Heer wil Zijn overwinning vieren met Zijn geliefde. Strekt u dan uit naar Zijn volle inwoning. Open uw harten voor deze volle glorie. Jaag naar de heiligmaking! Maak plaats, maak ruimte, de bezem erin! Opdat de Levende Zich in ons midden kan openbaren!

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 12:37

  Oorzaak en gevolg liggen heel dicht bij elkaar. Ik herinner mij nog dat Amerika een negatieve opmerking maakte tegenover Israël. Nog dezelfde dag antwoordde G’d met het zenden van 400 tornado’s. Zij die menen dat het toeval is moeten hun huiswerk maar eens maken. Wetenschappelijk zegt men al vrij snel: alle omstandigheden waren er toch. Dat klopt, daar doe ik niets van af. Laten we eens dieper kijken op deze materie die ons bezig houdt. Het lijkt er steeds meer op het handelen van de mens richting G’d bepalend is. Zij bepaalt wat goed is door roofbouw te plegen op de aarde. Hierdoor ontstaat het klimaat waardoor er rampen ontstaan. De gevolgen van de zondvloed zijn zichtbaar door de aardschollen die langs elkaar heen schuren. Mensen die wonen op deze breuk weten heel goed dat er grote risico’s aan verbonden zijn. In de loop van de vele eeuwen hebben er ook grote aardbevingen de wereld op zijn grondvesten doen schudden. Dat was niet voor de zondvloed het geval. Hier een groot voorbeeld van oorzaak en gevolg. De waarschuwing van G’d gaat door: de oproep tot bekering en geloof klonk vanuit Sion. Velen hebben daar gehoor aan gegeven in de voorbijgegane eeuwen. Onveranderd klinkt nog steeds het woord van G’d richting Zijn volk en allen die zich daarbij aansluiten. Wat men echter vergeet is dat G’d nog een uitverkoren volk heeft. Voor velen en met name ook in de kerken zijn deze afgeschreven. Zij tellen in hun ogen niet meer mee. Vele landen die openlijk het Joodse volk accepteerden zijn tot grote welvaart gekomen. Maar dezelfde landen die ineens met jaloerse blikken keken naar de kinderen van Israël en hen beroofden van hun bezit en leven zijn derderangs naties geworden. De diefstal van alle goederen heeft hun geen gewin opgeleverd. Zij die menen dat de Bijbel geen zeggenschap meer heeft over het teruggekeerde Joodse volk vergissen zich deerlijk. De natuurkrachten die G’d geschapen heeft worden door Hem gecontroleerd en beheerst. Iedereen die zich bezondigt tegenover Israël en het land niet gunt gaan rechtstreeks tegen G’d in. Zijn beloften zijn onlosmakelijk aan Israël gegeven. De steeds meer terugkerende “toevalligheden” lijken meer op het antwoord van G’d die de sleutel tot explosie van rampen in handen heeft. Zullen er met een grote ingetogenheid naar Israël geen aardbevingen meer zijn. Dat denk ik niet want Yeshua deelt ons dat heel duidelijk mee dat deze er zullen zijn. Waarschuwt Hij met het melden van deze feiten ook niet om nauwkeurig en volgens de geboden te leven.

 17. Manuela zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 13:43

  Het is waar wat Ernst van Olffen schrijft: de Arabieren die in Israel wonen, hebben het daar – over het algemeen genomen – beter dan Arabieren in andere landen. Dat vinden ze zelf, na 40 jaar, nog steeds!
  Zij leven liever onder Israelisch dan onder Arabisch bestuur.
  En op heel veel plaatsen wonen Arabieren en Israeli’s broederlijk naast elkaar. Ook al meer dan 40 jaar!
  Zo is Israel nu al een zegen voor “de kinderen van Ismael” die hen accepteren.

  Wel houd ik mijn hart vast als ik de berichten van vandaag en gisteren hoor.
  Interventie door “alle volken” is mogelijk, als de regering van een land een deel van zijn burgers bedreigt.
  Men zal de publieke opinie nog meer gaan bewerken om zo ook een keer Israel aan te kunnen vallen.
  Rusland en China hebben zich, wat Libië betreft, afzijdig gehouden, maar dan zullen ze vooraan staan.

  “Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt!”

 18. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 15:03

  Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat lees ik nogal eens op deze website en onderschrijf dat ook. Eigenlijk gaat het hier in psalm 122 over het ingaan in de plaats waar God woont en troont, in het huis des Heren. Toch lees ik nooit in dit verband over de vredevorst die deze vrede reeds 2000 jaar geleden in Jeruzalem heeft gebracht.

  Dit vrederijk is gesticht vanuit Jeruzalem door de Vredevorst al 2000 jaar geleden: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen (Jes. 9:5-6). De intocht in Jeruzalem van Koning Jezus spreekt daar ook over: Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier (Mat. 21:5). De profeet Jesaja heeft dit reeds geprofeteerd in Jes. 62:11.

  Het nalatenschap door Koning Jezus, de Vredevorst vanuit Jeruzalem 2000 jaar geleden staat als volgt omschreven: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u (Joh. 14:27).

  Persoonlijk vind ik het jammer en een beetje verdrietig dat Jezus vaak vergeten wordt bij het bidden voor de vrede van Jeruzalem, terwijl de Vredevorst deze vrede in Jeruzalem al heeft gebracht. Laten we de vrede van de gekomen Vredevorst van Jeruzalem omarmen en vrijmoedig naderen tot het Hemelse Jeruzalem: Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Heb. 12:22:24).

 19. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 17:28

  Er is nog nooit een Palestijnse Staat geweest. Het zijn Arabieren die afkomstig zijn uit de Arabische landen rondom Israël. De Arabieren hebben dit Palestijnse conflict laten bestaan om Israël hiermee te slaan, terwijl het al opgelost had kunnen zijn door deze Palestijnen in de Arabische staten op te nemen.
  Ook de Oostelijke Jordaanoever behoort aan Israël toe.
  Jozua 12 vers 4 t/m 6 zegt dat Mozes, de knecht des Heren, heeft de Oostelijke Jordaanoever, het huidige Jordanië, gegeven aan de 2 1/2 stam: de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse. Ook in Jozua 1: 12 t/m 15 staat hierover geschreven.

 20. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 18:00

  Ik heb eens een preek gehoord dat als je je je oog wilt beschermen je hand ervoor doet zodat er niets mee gebeurt, zo doet God ook. Wat jij vertelt over Japan en Australie, dan handelt God zo beschermend van: raak mijn volk niet aan, want dan kom je aan mij. Dat deze rampen dus eigenlijk met Israel te maken kan hebben wist ik niet. Ik ben benieuwd waar je deze info altijd weg hebt. Maar ik ben er blij mee om te horen hoe het zit.

 21. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 20:58

  Beste Dirk,
  als iemand weet wat in de Koran staat, dan kunnen wij weten dat zolang
  de Here niet op aarde regeert, er altijd vijandschap tussen de moslims en
  de Joden zal blijven. Daarom zie ik geen oplossing door mensen
  bewerkt tussen Palestina en Israel kunnen ontstaan behalve die de Antichrist bewerkt met een schijnvrede. Het is in de eerste plaats een geestelijke strijd en niet een kwestie van politiek onderhandelen. Want de Joden zijn het meest gehate volk in de wereld omdat uit Israel de Messias
  Jezus Christus is voortgekomen waarom de duivel de instigator is van alle
  haat tegen de oogappel van God en de volkerenzee opzweept tot haat.

  San

 22. Aad zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 21:03

  Dirk Schrijft: “De verwoestende aardbeving in Japan vond plaats op vrijdag 11 maart. Wist u dat enkele uren daarvoor het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken een officiële verklaring naar buiten bracht waarin de aankondiging van Israël betreffende de bouw van 1600 wooneenheden in Jeruzalem werd veroordeeld?
  U herinnert zich nog wel de zware overstromingen in Australië van enige tijd geleden. Wist u dat kort daarvoor Australië had aangegeven een Palestijnse staat te zullen gaan erkennen, wanneer die wordt uitgeroepen in Judea, Samaria en het oostelijk deel van Jeruzalem?”

  Met andere woorden: Wie ook maar een vinger in de richting van de staat Israël durft uit te steken wordt genadeloos afgestraft door God?

  Ben ik de enige die zeer ernstige problemen heeft met deze ‘visie’, of zijn er ook anderen die grote vraagtekens plaatsen bij deze hele mentaliteit?

  Dirk, jij roept christenen vaak op om ‘wakker te worden’. Ik moet je zeggen dat ik door deze en soortgelijke uitspraken van jou en anderen steeds meer ‘wakker’ ben geworden naar de ronduit bizarre en bovenal on-Bijbelse leringen van een groeiende groep ‘christenen’ die deze seculiere staat Israël eenvoudigweg als een afgod aanbidt.

  Het wordt mij steeds duidelijker wie of wat ‘de valse profeet’ uit het boek Openbaringen nu eigenlijk is: Een verkeerd en afvallig christendom dat valselijk profeteert over zaken welke schijnbaar hun vervulling vinden in aardse gebeurtenissen van deze tijd maar welke in Waarheid reeds allen hun vervulling hebben gevonden in Jezus Christus!

 23. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2011 om 21:52

  Wat onvoorstelbaar dat ons ‘kleine’ Nederland 50.000.000 euro’s aan de
  ‘palestijnen’ geeft, dat is een vierde deel van wat door heeeeeel Europa
  gegeven wordt! Hoe is dát tot stand gekomen vraag ik mij af.
  Ook probeer ik mij voor te stellen wat er met dat geld gekocht is.
  Ik hoop dat er nooit weer een euro aan die mensen gegeven wordt, hooguit
  hulp in natura zodat we weten dat de hulp goed terecht komt!
  Verder wens ik de ‘palestijnen’ alle goeds toe, want er zijn natuurlijk velen
  die gewoon willen leven en vrede willen hebben, ook met het Joodse volk.

 24. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2011 om 10:20

  Het commentaar is me uit het hart gegrepen!!

 25. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2011 om 15:44

  Aad,
  Je bent geen eenling hierin, met jou zijn er nog vele anderen. De oproep van Dirk is zeer helder en ondubbelzinnig. Vergeet niet en nooit dat G’d een verbond heeft gesloten met Israël. In welke staat mijn volk zich verhoudt tegenover G’d. Dat gelukkig niet afhankelijk van de seculiere staat Israël. Let op dat daar Joodse Messias belijdenden tussen zitten, beschouw ze maar als het deel dat zich niet voor Baal heeft gebogen. Jij schrijft deze af vanwege het feit dat Israël een seculiere staat is. Het oordeel dat je je aanmatigt over mijn volk is niet terecht. G’d zal zelf met mijn Joodse broertjes en zusjes een afrekening houden. En met alle respect voor je kennis en kwaliteiten dien je als niet Joods je te onthouden om een oordeel te vellen over mijn volk. Het klinkt heel hard en komt cru over, dat besef ik.

  Dirks oproep om wakker te worden en bij de les te blijven en/of huiswerk te maken is oprecht door hem en ook door mij gemeend. Vertel mij als Jood bij welke kerk zou ik mij aan moeten sluiten? Iedereen roept toch de waarheid in pacht te hebben. Vele kerkgenootschappen roepen dat zij het beste zijn. Wel, tot op het bot zijn zij verdeeld. Nu wordt je een sleutel uit de Bijbel aangereikt door de woorden van Yeshua: er zullen aardbevingen, geruchten van oorlogen, etc. etc. zichtbaar zijn in de laatste dagen. Ga daar op een gepaste manier mee om, wetende dat dan het einde nabij is. Met veroordelen, stellingname die niet in de Bijbel voorkomt zal je het niet redden. Moge Adonai over jouw leven Zijn stralend gelaat naar je toewenden.
  Soms worden wij als Joden doodgeknuffeld door hen die het goed met ons menen. Er is geen gezond evenwicht meer in de plaats die beiden in moeten nemen. Sluit men ons in zijn/haar hart in alle oprechtheid dan komt er een wederzijdse oprechte liefde voor elkaar. Maar laat ons gewoon volgens het voorschrift van G’d de Sjabbat en de feesten houden. Ze zijn niet afgeschaft en de zondag is ook niet in de plaats van de Sjabbat gekomen.

 26. lida zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2011 om 21:05

  Beste Dirk,
  Als ik zie en hoor wat er allemaal in de wereld gebeurt wordt het mij wel eens zwaar te moede. En we weten dat het nog veel erger gaat worden, als de antichrist het voor het zeggen krijgt op deze wereld. Arme mensen in Japan, eerst een aardbeving dan een tsunami en daarna nog de 4 kerncentrales die op ontploffen staan en zodoende de meest giftige stoffen afscheiden. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet alleen maar met Israel bezig ben, al is het vreselijk zo’n bloedige moord op een gezinnetje,e n het wordt ook nog toegejuicht door hamas ed. Het komt denk ik ook omdat er altijd al over Israel gesproken wordt, omdat iedereen zich in de wereld ermee bemoeit.
  Over geen enkele stad is zo’n ophef dan over Jeruzalem, omdat het land en volk van God is. Het is een geestelijke strijd die niet door mensen op te lossen is. De Palestijnen hadden al lang in vrede kunnen wonen in Israel, net als er groepen arabieren in vrede wonen en werken. Wel ben ik er zelf van overtuigd als ze indertijd de Here Jezus als hun verlosser en zaligmaker hadden aangenomen, in plaats van Hem te kruisigen en niet hebben geloofd dat hij was opgestaan, ze zichzelf heel veel leed hadden kunnen besparen, want straks in de eindtijd zullen ze in grote benauwdheid de Here aanroepen en Hij zal er voor ze zijn en heeft grote plannen met zijn volk. Er wordt heel vaak zeer negatief over kerken gesproken en ten dele is dat terecht. Maar als ik me bedenk hoeveel Nederlanders er op zondag nog echt een rustdag van houden en ook naar een dienst gaan waar de Here centraal staat en ook voor Israel gebeden wordt. Ook wordt er veel naar de TV naar diensten gekeken en meegezongen, dan denk ik dat de Gemeente nog springlevend is, ook ten dele in ons land.
  Allen Gods zegen toegewenst.

 27. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2011 om 22:17

  Lida, ik zie het zo: mensen worden eerst door de satan getraumatiseerd, en vervolgens laat hij ze in de armen lopen van de antichrist die ze zogenaamd gaat helpen, terwijl hij de grootste psychopaat is in heel het universum. Zijn werkwijze in deze wereld kun je vergelijken met Joodse mensen laten denken dat ze gaan douchen (iets ‘positiefs’), terwijl ze op het punt staan vernietigd te worden. We moeten ons niet laten verblinden door de schone schijn en de uiterlijkheden van deze wereld.

  En over Israël: ik hoorde eens van iemand die zelf ervoer hoe hij door de satan werd aangevallen nadat hij meer voor Israël ging bidden en zich voor Israël ging inspannen. Onderschat dat toch niet.

 28. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 maart 2011 om 11:11

  Gisteren in het nieuws dat een zware aardbeving in Zuid-Nederland ook waarschijnlijk is. Daar liggen de breuken van het Beneden Rijnslenk systeem.

  Zegt iemand in het kabinet iets hatelijks tegen Israël en de Heere God straft dit land met een zware aardbeving!

 29. Cornelis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 maart 2011 om 22:35

  Er kwamen Samaritanen in Judea wonen, dit als onderdeel van Gods straf voor Israel. Die zijn er altijd blijven wonen. Over de Palestijnen lezen we iets dergelijks niet inderdaad.
  Maar het punt dat ik wil maken is dat de landbelofte niet (zonder meer) onvoorwaardelijk is, zoals veel beloftes van God aan Israel die een voorwaardelijk element hebben. En zonder meer geldt het gebod om de vreemdeling rechtvaardig te behandelen ook vandaag de dag, voor Jood, Griek en heiden.

  Laten we ook het verhaal van Hagar niet vergeten. Hoewel God haar zoon als erfgenaam verwerpt, komt Hij haar liefdevol tegemoet als ze op onrechtvaardige wijze weggestuurd wordt.

 30. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 maart 2011 om 11:53

  Ondanks het ook lezen van alle reacties hierboven, blijf ik toch worstelen met de vraag: Wat kan onze toegevoegde waarde nog zijn, naast bidden en morele politieke steun (die steeds meer afbrokkelt) voor Israël? Want van de andere kant lezen wij in de bijbel dat Israël de oogappel van God is en zal blijven tot het einde der tijden. Geen grotere steun dus voor Israël, dan de Hemelse steun.
  Mijn visie in deze is: Laten wij Christenen, vooral nu, frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk dat komende is, HIER en NU, met de gegeven capaciteiten en Christelijke motivaties op welke plek dan ook in de maatschappij en laten wij, Gods-plan met Israël en Jezus-wederkomst vol vertrouwen tegemoet zien.

 31. Bianca de Wit zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 maart 2011 om 19:44

  Houd uw oog gericht op Jeruzalem en bidt voor de vrede van Jeruzalem. Daarnaast, volg Yeshua en houd de Torah.
  Dan heb je zelfs in de zwaarste stormen niets te vrezen, niet gebeurt buiten het plan van God!
  Hallelujah!

 32. A.Boom zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 maart 2011 om 16:07

  Ik kan nergens vinden of heb gehoord dat Japan aan Israel een veroordelend bericht of iets dergelijks heeft gestuurd over de bouw van die 1600 woningen.
  Wel geloof ik zeker dat als we ons als natie niet bekeren, wij als Japan en andere volken zullen ondervinden wat het bij God betekent om te veroordelen wat Hij wil dat we zullen doen. Dat is onze zonden bij Hem belijden en laten.

 33. Hans van Gemerden zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 april 2011 om 17:02

  Hoi Dirk!

  Dank voor je heldere en goede commentaren in het Zoeklicht telkens weer! Ik luisterde laatst een preek van je in de gemeente In Hem Kracht uit Zwijndrecht (collega van mij zit daar). Daarin zei je hetzelfde als hierboven over Japan en Australië. Kan jij de nieuwsberichten daarover nog achterhalen? Ben toch wel nieuwsgierig naar meer erover.

  Wel lastig om dit zo zwart wit te zien. Hoe zit het met een land als Iran wat nog minder vriendelijk tegen Israël is?

  Hartelijke broedergroet,

  Hans van Gemerden

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden