Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een eigen koninkrijk (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 april 2011, 10:40 door Dirk A A

Er is een nieuwe leer in opkomst, de zogenaamde Kingdom Now-theologie. Men denkt zelf het Koninkrijk van God op aarde te kunnen verwezenlijken. Daarna zal Jezus alsnog worden uitgenodigd om de leiding van dat Koninkrijk op Zich te nemen. Het klinkt allemaal heel mooi, maar het is één grote, geestelijke misleiding.

Kingdom Now (Koninkrijk Nu) beweert dat we nu al kunnen heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. We zouden de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Een leiderschap van nieuwe apostelen en profeten zal daarin voorgaan. De kerk, zo wordt geleerd, moet opnieuw claimen wat Adam verloor aan de satan, namelijk zijn gezag/autoriteit over de aarde. Een manier om dat te doen, is geestelijke oorlogsvoering.

Dit wordt wel gedaan door ‘spiritual mapping’, wat inhoudt dat geestelijke machten boven een bepaald gebied of land in kaart worden gebracht. Daarna worden deze machten bestreden door de geestelijke legers. Gebedswandelingen worden ingezet om deze gebieden te heroveren voor het Koninkrijk.
De voortrekkers van deze beweging spreken ook regelmatig over een speciale zalving die ze hebben en die ze weer door moeten geven aan anderen. Ook vertellen ze openhartig over bijzondere ontmoetingen die ze geregeld hebben met engelen of reeds gestorven heiligen, over goudstof dat uit de hemel op hen neerdwarrelt en over gouden kiezen die opeens door God in een gebit zouden zijn geplaatst.

Kingdom Now verwacht een grote opwekking en gelooft niet in een toekomstige antichrist. Men gaat ervan uit dat het op deze aarde steeds beter wordt. We verwezenlijken immers het Koninkrijk en beschikken over de autoriteit van het Koninkrijk. Zelfs ziekte en dood kunnen verdwijnen en gezondheid en voorspoed staan ons ter beschikking.

De Bijbelse profetieën over de eindtijd zijn volgens Kingdom Now al vervuld tussen het jaar 30 en 70 na Christus, die uitmondden in de gruwelijke vernietiging van Jeruzalem. Iemand als David Chilton zegt in z’n boek ‘Days of Vengeance’ dat het Bijbelboek Openbaring niet over de tweede komst van Christus gaat, maar over de vernietiging van Israël en de overwinning van Christus over Z’n vijanden in de eerste eeuw.

De grote verdrukking zou al hebben plaatsgevonden, wat uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Het beest uit Openbaring is dan Nero. Jezus zal, volgens een Amerikaanse voorganger, niet komen als een dief in de nacht, maar Zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via tijdschriften en dagbladen. Voor het Joodse volk is al helemaal geen bijzondere plaats meer binnen Kingdom Now.
Denk niet te snel dat hier een spookbeeld wordt opgeroepen. Deze theologie is in opkomst en dringt ook in ons land door. Kingdom Now staat echter haaks op de Bijbel en gelooft dat de mens tot ongekende dingen in staat is. Juist waar christenen de Bijbel niet meer kennen, vallen ze eerder voor deze theologie.

De boodschap van de Bijbel is heel anders. Het Koninkrijk komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen.
Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Here Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, aardbevingen, hongersnoden, verkilling van de liefde, over oorlogen. Lees Lucas 21, Mattheüs 24 en het Bijbelboek Openbaring maar. En kijk maar eens om u heen naar de huidige ontwikkelingen in de wereld.

2 Thessalonicenzen 2 en 3 spreken duidelijk over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheüs 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na die verdrukking de Here Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid. Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Mattheus 24:27).

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften voor Israël voor zichzelf. Zij ziet zichzelf als het geestelijke Israël. De kerk wordt zelfs het nieuwe Israël genoemd. Dit staat toch haaks op bijvoorbeeld het antwoord dat Paulus geeft op de vraag in Romeinen 11 of God Zijn volk verstoten heeft? Beslist niet, is zijn duidelijke reactie.

Kingdom Now gelooft dat we nu al in het Duizendjarig Vrederijk leven. Jezus zou nu al met de heiligen en de overleden gelovigen vanuit de hemel de aarde regeert. Dit staat haaks op wat de Bijbel zegt, o.a. in Openbaring 20:6: ‘Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.’
Nergens in de Bijbel lezen we dat wij het Koninkrijk van God, dat al gekomen zou zijn, moeten bouwen, uitbreiden en proclameren. Dat kunnen wij ook niet. Hij zal dat Koninkrijk grondvesten, zegt Jesaja 9:6.

U begrijpt dat ik niet wil zeggen dat we dan maar met onze armen over elkaar moeten gaan wachten op de komst van het Koninkrijk van God. We zijn geroepen ons in te zetten voor recht en gerechtigheid en bovenal tot het brengen van het Evangelie (Mattheus 24:14) en gebed om de komst van het Koninkrijk.
Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Johannes 16:13), ons in alle waarheid zal leiden.

Dirk van Genderen

(Dit commentaar, dat iets is aangepast, is eerder verschenen in EO-Visie en vindt u ook in het boek ‘Spannende tijden’. Dit boek bevat een selectie van 60 Visie-commentaren. ‘Spannende tijden’ is uitgegeven door Uitgeverij Van Wijnen – Franeker, kost € 12,50 en is verkrijgbaar in de christelijke en evangelische boekhandel.)

27 Reacties

 1. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 april 2011 om 12:53

  Helaas is dit al een wijdverbreide dwaling in christelijk Nederland. Toen ik dit soort dingen hoorde prediken, kwamen bij mij de koude rillingen en verschillende bijbelgedeelten in me op, vandaag de dag ook. Het valt me op dat vrijwel iedereen deze theorieen slikt als zoete koek. Zegt de bijbel niet dat deze aarde vergaan zal? Dat de nieuwe hemel en aarde bewaard is bij God? Dat het 1000 jarig vrederijk onder directe leiding zal staan met Christus? Wacht de schepping niet tot ze verlost wordt? En last but not least, we het evangelie moeten laten horen aan de mensen? Hier wordt een ander evangelie verteld, vervloekt is een ieder die een ander evangelie brengt! Want het houdt/haalt mensen bij Christus vandaan! Mijn gebed: Heere, bescherm mijn broeders en zusters voor dwalingen en heilig ons door Uw woord.

 2. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 april 2011 om 14:23

  Ik denk dat dit probleem juist dóór de welvaart veroorzaakt wordt. In tijden van voorspoed lijkt de kerk te gedijen, maar wat moeten christenen in Noord Korea met deze koninkrijk-nu-boodschap? Deze predikers lijken alleen de pracht van het beeld van Nebukadnezar te zien, en niet het beestachtige ervan. Ze zien alleen de voorspoed, de welvaart, de pracht en praal van deze wereld, en ze zien haar niet zoals de profeet van God ze ziet: als wrede, dictatoriale, verscheurende, goddeloze en immorele beesten. Als deze predikers (hoe goed ze het misschien ook bedoelen) naar de kerkgeschiedenis zouden kijken, bijvoorbeeld opwekkingen uit het verleden, dan zouden zij zien dat er vandaag de dag helemaal niet aan de voorwaarden voor een opwekking wordt voldaan. Lees maar eens een biografie over het leven van Evan Roberts.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 april 2011 om 20:12

  Ik moet hierbij aan het “Bouwen aan vrede”-ideologie van de vrijzinnige PKN-kerken denken. Deze progressieve ideologie speelde vooral in de jaren ’70 en ’80. Op de lagere school leerde ik het lied “Bouwen aan vrede, steen voor steen”, een lied dat in feite over de Kingdom Now-dwaalleer gaat.

  Bouwen aan vrede steen voor steen,
  een huis van vrede voor iedereen.
  ‘t Wordt een huis voor alle mensen,
  die de echte vrede wensen.
  Vind je het een goed idee?
  Help je dan een handje mee?

  Steen voor steen.
  Steen voor steen.
  Iedereen gelukkig.
  Niemand meer alleen.

  Maar je moet er hard aan werken,
  voor je daarvan iets gaat merken.
  t Wordt een huis voor alle mensen,
  die de echte vrede wensen.
  Vind je het een goed idee?
  Help je dan een handje mee?
  Steen voor steen.
  Steen voor steen.
  Iedereen gelukkig.
  Niemand meer alleen.

  Bouwen aan vrede steen voor steen,
  een huis van vrede voor iedereen.
  Iedereen mag binnen komen,
  ‘t wordt een huis van ieders dromen.
  Steen voor steen.
  Steen voor steen.
  Iedereen gelukkig.
  Niemand meer alleen.

 4. Daan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 april 2011 om 20:33

  Leestip: De latente kracht van de ziel – Watchman Nee.

 5. Aalt Pruis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2011 om 12:30

  Zelf geloof ik dat we zo weinig mogelijk op dergelijke onbijbelse theorieën moeten ingaan, daarbij denk ik aan de woorden van Petrus als hij over de wijsheid (verborgenheden) spreekt die Paulus van de Heer had ontvangen. Waarin, zegt hij, sommige dingen moeilijk zijn te verstaan, die de onwetenden en onstandvastigen verdraaien, zoals ook de overige Schriften, tot hun eigen verderf. U dan, Geliefden, nu u dit van tevoren weet, weest op u hoede dat u niet, door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van u eigen standvastigheid, maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid, 2 Petrus 3:16-18 (Telosvertaling).
  Met vriendelijke groet.

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2011 om 12:55

  Beste Dirk

  Jouw stukje laat weer eens zien dat het zaak is om onze ogen en oren wijd open te houden. We moeten zeer waakzaam zijn en blijven en alles toetsen aan de hand van Gods Woord.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2011 om 18:30

  Hier in het (Katholieke?) zuiden heb ik nog nooit van de Kingdom Now theologie gehoord. Maar wel bedankt Dirk, voor de waarschuwende uitleg hierover. Alhoewel ik mij niet meer kan voorstellen, dat een menselijke bijbel-leraar, met zelf geïnterpreteerde uitleg in deze, mij kan “ompraten” , omdat ik overtuigd ben en ervaren heb dat ik nu geleid wordt door de Geest van de Hemelse leraar, Jezus, de Weg en de Waarheid.

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2011 om 19:06

  Ruth Peetoom is nu de nieuwe CDA-partijvoorzitter geworden. Laten we ook voor haar bidden dat zij het CDA ook op een goede, christelijk-sociale manier moge besturen!

 9. Jolanda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2011 om 22:54

  Hallo Dirk,
  ik vind het verbazingwekkend hoe goed jij geinformeerd bent. Waar haal jij dat toch allemaal vandaan? Het is goed om zo gewaarschuwd te worden.
  Ik heb echter wel de vraag of je zou kunnen specificeren waar dergelijke foute leringen o.a. verkondigd worden. Dan zou men nog beter voorbereid kunnen zijn.
  Weet je, ik denk zo vaak, na oproepen om te bidden voor situaties als deze, maar ook voor die in Israel en het Midden Oosten, “wat kunnen we nog meer doen”! Hoe laten we, als christenen, onze overheid/ de wereld weten wat God belangrijk vindt. Hoe kunnen we de Bijbelse standpunten nu bij het grote publiek onder de aandacht brengen. Niet alleen t.a.v. dwaalleringen tasten veel mensen in het duister, er is zo veel onkunde en gebrek aan onderlinge liefde en daadkracht. Welk positief voorbeeld geven de christenen in Nederland/ de wereld nog? Het ene schandaal volgt het andere op, en in websites als deze, geven ‘christenen’ elkaar zo ongezouten hun mening, dat het zich niet meer onderscheidt t.o.v. elk ander populair forum. Ook in de politieke discussie of christelijke media die ik ken, vind ik, persoonlijk, Gods boodschap niet echt recht gedaan worden.
  Dat maakt me verdrietig. Ik dank God dat “in Christus” wij allen een zijn, en niet op basis van wat we zelf denken, doen of vinden. En dat Jezus Christus het ook is “die alles in allen bewerkt”. Als Zijn Geest ons niet leidt, bereiken we helemaal niks, en zeker geen zaken die volledig tegen Gods Woord ingaan. Het is en blijft Gods Koninkrijk dat we verwachtten, en we mogen dankbaar zijn dat we er deel van uit mogen maken door Zijn Genade.

  Gegroet en Gezegend in Christus’ Naam, van Jolanda uit Zuidhorn.

 10. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2011 om 6:18

  Beste Dirk,
  Er schuilt een groot gevaar in het niet bekend zijn met de eindtijdleer. Bij
  Schriftonderzoek hoort ook het zoeken naar de geopenbaarde waarheden
  uit de Schrift in deze eindtijd. Het eenzijdig lezen van de Schrift dat God liefde
  is en van alle mensen houdt, vind ik misleidend. Dan kan van God inderdaad
  een karikaturaal plaatje gemaakt worden dat Hij van alles en nog wat zou
  doen zoals gouden kiezen geven. Misschien dat dergelijke gelovigen niet
  bekend zijn met de tuchtiging des Heren dat opvoedt tot gehoorzaamheid.
  Het ernstig onderzoeken van de Schrift en het woord te vrezen is in de tijd
  waarin wij leven geenszins een overbodige luxe! Groeten van San!

 11. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2011 om 14:38

  Met alle liefde waarde broeders en zusters, maar wellicht heb ik een andere bijbel: ‘Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen (Mat. 12:28)’. Hier staat toch duidelijk dat het Koninkrijk is gekomen met Jezus eerste komst. In de volgende tekst lees ik dat dat gekomen Koninkrijk echter niet van deze wereld is maar een geestelijk Koninkrijk: ‘Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier (Joh. 18:36)’.

  Hartelijke groet,
  Kees

 12. geertruij zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2011 om 15:11

  Beste Dirk,

  Deze Kingdom-Now theologie is niet iets dat pas in opkomst is, dit is al jarenlang aan de gang. Het vindt ingang omdat wij, de volgelingen van de Heer Jezus, geen tijd meer nemen om zelf de bijbel te lezen, laat staan te bestuderen. Daarom kunnen deze dingen zo populair worden, omdat men geen enkele kennis meer heeft van het WOORD van de Levende God, gelooft men alles wat men hoort verkondigen. Waarom schrijf jij niet eens over de opname van de Gemeente van Jezus Christus in de nabije toekomst? Als tegenhanger van deze valse leugenleer? Dat zou voor ons ten minste echt opbouwend zijn. Want er staat dat wij de Gemeente de bruid van Christus zijn. Dan moet er bij ons toch het verlangen zijn naar de Bruidegom, zou ik zo denken. Alleen merk ik daar weinig van in de gemeente van Christus. Dat komt ook omdat er nooit over gepreekt wordt in welke gemeente dan ook. Daardoor is er ook geen verlangen bij de gemeente-leden naar de Bruidegom en het Huis dat Hij heeft bereid voor ons, Zijn Bruidsgemeente.
  Een hartelijk Shalom
  geertruij

 13. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2011 om 23:53

  Kees, er is een verschil tussen het Koninkrijk in verborgenheid, en het Koninkrijk gemanifesteerd. Dirk legt het al prima uit in zijn stukje. WIj kunnen de krachten der TOEKOMENDE eeuw smaken, dat is dus niet NU, maar straks, in de bedeling van het Koninkrijk, en die breekt in elk geval pas aan als alle gelovigen weg zijn (of dat nu in 1 keer of in fasen gebeurt). Sommige zware kerken willen ook nu al een theocratie (vervangingstheologie), maar dat is weer een hele andere versie.

 14. tineke zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2011 om 2:57

  Beste Dirk,
  Dit is de eerste keer dat ik hierover hoor, maar als deze theorieën werkeljk opgang maken, dan komt de antichrist straks misschien ook wel uit deze hoek. Een beetje ‘waarheid’ en heel veel leugen doen het tenslotte vaak beter dan flagrante leugens die iedereen meteen doorziet. Een beetje Bijbeltaal en veel ‘eigen interpretatie’, dat willen veel mensen wel slikken. Een beetje bekend en veel nieuw en ‘interessant’ gaat erin als zoete koek. Ik hou mijn hart vast!
  Bedankt voor je waarschuwing, en ja,
  laten we blijven bidden voor deze wereld waar zo ontzettend veel mensen verdwaald zijn.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2011 om 12:20

  Beste Jolanda,
  Met jouw reactie No.9 , ben ik het helemaal mee eens. Ook met jouw vragen in deze: 1e Waar worden deze foute leringen verkondigd? 2e Wat kunnen wij nog meer doen buiten oproepen tot bidden?
  Deze 2e vraag heeft Dirk, in mijn visie al beantwoord in het commentaar met: Bekeer U, bekeer U …… :
  Op allerlei manieren kan de Here ons inschakelen in deze, op welke plek dan ook, met onze gegeven talenten en gaven Gods, zodat wij als frontsoldaten mee kunnen blijven “vechten” voor Zijn Vredesrijk dat komende is. Maar Jolanda, zelf heb ik de indruk dat wij al in de “verdrukking” leven, o.a omdat er in ons land al een ware media-hetze bezig is tegen alles wat zich Christen (organisatie, vereniging etc.) noemt en nog even en dan kunnen wij ons Christen-zijn, alleen nog maar in het “verborgene” uitoefenen. Maar ook dit zijn eindtijd-tekenen en deze moeten gebeuren, volgens de bijbel voor zijn wederkomst. Laten wij dus zo leven, dat wij Hem iedere dag kunnen verwachten. Hub.

 16. Leo Zijlstra zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2011 om 13:11

  Lees: 1 Korintiërs 4,6-21

  Toen dacht men ook al koningen te zijn en te moeten regeren. Paulus zegt echter dat hij iets heel anders meemaakte. Verdrukking!

  Citaat: Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk, u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn. 9 Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn.

  Lees ook maar wat over Laodicea gezegd wordt in Openbaring 3!

 17. A. Klein zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2011 om 21:52

  Beste Dirk,

  Ben het voor een groot deel eens met Geertruij (ingekort en met wat eigen woorden overgenomen):
  “Deze Kingdom-Now theologie vindt ingang omdat vele gelovigen geen tijd meer nemen om zelf de Bijbel te lezen, laat staan te bestuderen. En, omdat men geen tot weinig kennis meer heeft van het WOORD van de Levende God, gelooft men alles wat men hoort verkondigen.
  Er staat geschreven dat wij, de Gemeente, de Bruid van Christus zijn. Dan moet er bij ons toch het verlangen zijn naar de Bruidegom, zou ik zo denken. Alleen merk ik daar weinig van in de Gemeente van Christus. Dat komt ook omdat er (bijna) nooit over gepreekt wordt… Daardoor is er ook weinig tot geen verlangen bij de gemeente-leden naar de Bruidegom…”

  Vanwege bovenstaande zou ik daarom graag willen vermelden dat er in bijna alle studies op website ‘De Eindtijdbode’ – direct of indirect – over Bruid/Bruidsgemeente, Bruidegom en/of Bruiloft van het Lam gesproken wordt!

  Ook vraag ik mij oprecht af hoe kunnen sommigen überhaupt kunnen denken dat we nu al in het 1000-jarig Vrederijk zouden leven? De vrede op deze aarde is – meer dan ooit – ver te zoeken!
  Het Koninkrijk der hemelen is m.i. het beeld van Zijn wereldwijde Gemeente op aarde, alle gelovigen die waarlijk – naar lichaam, ziel en geest – tot Zijn Lichaam behoren, met Hem als Hoofd (d.i. als Heer en Meester) van hun hart en leven. Want, als Christus straks wederkomt om Zijn Bruid te halen, dan wil Hij graag een Bruid “zonder vlek en rimpel”, die rein en HEILIG is en leeft (lees Ef. 5:26-27).
  God gaat deze wereld inderdaad oordelen; maar echt niet alleen “andermans land”, want… Zijn oordeel BEGINT bij “het huis van God” (zie 1 Petr. 4:17, beeld van de wereldwijde Gemeente waartoe wij behoren als we in Jezus Christus geloven), omdat velen geestelijk nog niet klaar zijn om Jezus als Hemel-Bruidegom te ontmoeten! Meer dan ooit tevoren zijn vele christenen (die navolgers van Christus heten te zijn) wereldsgezind en vleselijk ingesteld: “zij hebben een schijn van godsvrucht, want ze zijn meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God” (lees 2 Tim. 3:2-5), daar zij hun eigen verlangens en begeerten na blijven volgen.
  Daarom zijn Gods oordelen, in de eerste plaats, ook een oproep/waarschuwing om geestelijk wakker te worden en ons te bekeren (het AFKEREN van zonde en ongerechtigheden). God wil niet dat er mensen verloren gaan (lees Ezech. 33:1-20). Maar, als het liefdevol vertellen en waarschuwen niet helpt, dan is soms, tot ons EEUWIG BEHOUD, een ‘harde hand’ nodig. “Want wanneer Zijn gerichten/oordelen op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.” (Jes. 26:9b). In die zin zijn Zijn oordelen – hoe erg ook voor hen die het treft – toch ook, nog steeds, GENADE, namelijk een oproep om ons hart en leven GEHEEL aan Hem te geven.

 18. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 april 2011 om 12:33

  Beste partij-genoot Moi’
  Net als jou heb ik alle hoop en vertrouwen in de nieuw gekozen CDA-voorzitter (predikante) Ruth Peetoom. Ook mijn kandidate vanaf de eerste stemronde. Ik heb alle vertrouwen in haar en zie haar in staat, om met haar missionaire Christelijke achtergrond, de verschillende “stromingen ” binnen de partij, met elkaar te verbinden en de C van het CDA weer terug te brengen en te laten zien en horen in het nieuwe CDA-beleid en uitgangspunten (programma) en dit met Gods-zegen. Hub.

 19. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 april 2011 om 12:46

  Wat is het toch geweldig dat Jezus de macht van de satan heeft verbroken!
  Door Hem is het koninkrijk van God weer op aarde terug gekomen en iedereen die in de Zoon van God gelooft mag er deel van uitmaken.

  Door een beroep te doen op Zijn macht kan je in de geestelijke strijd staande blijven.
  Want zolang Yeshua nog niet zichtbaar op aarde regeert, zal er strijd blijven tussen die twee machten.
  Daarom bidden we ook: “Uw koninkrijk kome.”

  Tegelijk voegen we eraan toe: “Verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk.”
  De satan heeft niet het laatste woord! Ook niet in het verdrukken van Gods kinderen.
  Het koninkrijk der hemelen leeft al in hun hart en doet hen steeds weer, door Gods kracht, de boze overwinnen.

  Kingdom Now is dus voor de helft waar.
  Alleen is het koninkrijk-van-nu geen koninkrijk dat mensen verwezenlijken.
  Als het goed is, wordt het koninkrijk van God wel zichtbaar in de levens van mensen.
  Helaas gebeurt dat nog veel te weinig…

  Laten we de overwinning van Jezus laten zien aan de mensen om ons heen!
  Laten we elke dag de strijd aanbinden met negatieve gedachten, want die komen niet van God, maar van de satan.
  Laten we, als het leven moeilijk is, denken aan de keren dat God voor een oplossing zorgde en Hem alles toevertrouwen.
  En laten we vooral uitzien naar die heerlijke tijd, als we Jezus met eigen ogen zullen zien en alle onrecht, goddeloosheid en vuil van de aarde weg zal zijn.
  Dan is er alleen nog maar liefde, vrede, schoonheid en rust!
  Wat een heerlijk vooruitzicht!

 20. lida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 april 2011 om 18:59

  Beste Dirk,

  Ja, het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die zich nu wanen in het nieuwe Koninkrijk te zijn, en denken dat de verdrukking al is geweest. Hoe erg de onderdrukking ook is geweest door de Romeinen in Jeruzalem, waar toen ook de tempel is verwoest 70 na Christus zoals Jezus al had voorspeld.
  De komende verdrukking zal wereldwijd zijn en nog veel erger voor degenen die niet bij de Here horen, Hem niet hebben aangenomen zoals in deze tijd steeds erger lijkt te worden. Alles wat Christelijk is moet het land uit en de valse Christenen, zoals ook deze Kingdom Now-Theologie, en niet te vergeten de 12e Madhi die de Moslims verwachten zoals de president van Iran steeds beweert.
  Jezus zelf roept ons op deze niet te geloven maar aan Gods woord vast te houden. En de beloftes voor Israel zouden voor hen bedoeld zijn, dat beweren de Jahova-getuigen ook, dat ze dat zijn! Waar zien we op aarde vrede? Er is mijns inziens nog nooit op aarde zoveel rampspoed geweest als nu en dan de afval in de landen van Europa en andere rijke landen. We moeten knielen voor de Here om vergeving en dicht bij Hem blijven en een lichtend licht en een zoutend zout zijn in deze steeds donker wordende wereld.
  Ik wil nog voorbede van U vragen voor het Vreelandfestival dat zaterdag 9 april aanstaande gehouden zal worden in donker Westfriesland. De meeste jeugd van Katholieke huize is niet met het evangelie opgevoed, daar de ouders er geen vertrouwen meer in hebben. Er wordt heel veel alcohol gedronken en het drugsgebruik is groot, als gevolg daarvan gebeuren er ongelukken, en zelfdoding en criminaliteit. Dit Festival komt daarom ook in deze hoek van het land te Evangeliseren en wordt de hele week al gedragen door gebeden uit 10 omringende gemeenten. Wilt U ook meebidden dat velen de weg naar Jezus mogen vinden in de laatste dagen? U kunt op internet meer vinden over dit Festival. Allen Gods zegen toegewenst.

 21. Cees zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 mei 2011 om 1:13

  Beste Dirk,

  Kingdom Now, Voorspoed-Evangelie, Alpha Cursus, Toronto-zooi, Geboren om vrij te zijn, Oorverdovende samenkomsten, Charismagische toestanden, enz. ….. Ik hou me er verre van.

  Gelukkig hebben we nog Het Zoeklicht en Stichting “Het Licht des Levens”.

  De Here Jezus zegt: “Mijn schapen horen Mijn stem. Een vreemde herder zullen zij geenszins volgen”.

  En ik kan zeggen: dat is waar !!!

 22. harm zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 januari 2012 om 0:03

  Kingdom Now verwacht een grote opwekking en gelooft niet in een toekomstige antichrist. Inderdaad!! de dwaaleer gesteund door Hall Lindsay achtige films zoals ‘left behind’ verwijs ik naar het land der fabelen, de dwaalleer van de komende anti-christ. De leer van een duivel die 2000 jaar onttroond is en alle touwtjes weer in handen krijgt klopt simpelweg niet. Wij zijn geroepen om het koninkrijk te brengen op aarde, staan in de overwinning die ons al gegeven is.

 23. roos groenen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2016 om 22:55

  Bedankt Dirk voor dit artikel. Als iedereen de bijbel goed bestudeert dan zou je deze kingdom now theologie niet serieus kunnen nemen. Gods koninkrijk komt pas op aarde als Jezus wederkomt, als elke knie zal buigen en elke tong zal buigen dat Jezus is Heer. Gods zegen en groeten van Roos Groenen

 24. Vivian zegt:
  Geplaatst op maandag 27 februari 2017 om 23:57

  Hoi Dirk,
  Bedankt voor dit artikel.
  De laatste maanden ben ik in gewetens en geloofsnood geraakt. Ik ga zondags naar een charismatisch evangelische gemeente. Ik ben begonnen aan een zoektocht en vond op internet e.e.a. dat aan de bijbel getoetst werd. Dingen klopte voor mijn beleving niet. Dit artikel is een bevestiging hiervan. Is er idd een lijst van kerkgemeenschappen die deze leer aanhangen. Veel mensen in deze kerk waar ik kom, geloven in Joyce Meyer. e.d. Bennie Hinn

 25. adriana zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 juni 2017 om 16:49

  Beste Dirk,

  Tijdens een evangelisatie training in de gemeente werden door een broeder folders uitgedeeld over koninkrijk van kracht, een conferentie die in oktober gehouden gaat worden in Kampen nav Marcus 16 vers 18. Ik ging googelen naar koninkrijk van kracht en ontdekte dat Kingdom Now, Kingdom Ministries en Koninkrijk van Kracht allemaal dezelfde organisatie zijn met dezelfde personen als leiding. Het lijkt alsof de naam van de organisatie na verloop van tijd wordt gewijzigd. Als alles wat deze organisatie aangeeft op waarheid zou berusten zouden er geen mensen meer in ziekenhuizen liggen! Hier laat ik het maar bij. Jezus liefde uitdelen is mij genoeg.

 26. Rya zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2018 om 20:17

  Hoi.
  Gisteren in de kerk ingemasseerd met Kingdom now leer
  Daarbij – voor mij althans nieuw – werd voorgelezen uit de Passion bible (Engels)
  Wordt steeds gekker!
  Wij blijven in deze kerk om tegenwicht en onderscheiding te geven. PTL

 27. Robert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 september 2022 om 20:05

  Bedankt voor het artikel.
  Ik was ontzettend verbaasd toen ik hier voor de eerste keer van hoorde, hoe kun je nou in zoiets meegaan?
  Volgens mij is een van de grootste oorzaken van dwalingen luiheid – te lui om de Bijbel te lezen en dan mensen achterna lopen die dus schijnbaar ook niet zo van lezen houden.
  Of komt het doordat sommigen het Evangelie te saai vinden en iets bijzonders bedenken of is het uit verlangen van predikers om op te vallen en zich van anderen te onderscheiden of zo? Ik snap het niet zo goed.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden