Een eigen koninkrijk

Er is een nieuwe leer in opkomst, de zogenaamde Kingdom Now-theologie. Men denkt zelf het Koninkrijk van God op aarde te kunnen verwezenlijken. Daarna zal Jezus alsnog worden uitgenodigd om de leiding van dat Koninkrijk op Zich te nemen. Het klinkt allemaal heel mooi, maar het is één grote, geestelijke misleiding.

Kingdom Now (Koninkrijk Nu) beweert dat we nu al kunnen heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. We zouden de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Een leiderschap van nieuwe apostelen en profeten zal daarin voorgaan. De kerk, zo wordt geleerd, moet opnieuw claimen wat Adam verloor aan de satan, namelijk zijn gezag/autoriteit over de aarde. Een manier om dat te doen, is geestelijke oorlogsvoering.

Dit wordt wel gedaan door ‘spiritual mapping’, wat inhoudt dat geestelijke machten boven een bepaald gebied of land in kaart worden gebracht. Daarna worden deze machten bestreden door de geestelijke legers. Gebedswandelingen worden ingezet om deze gebieden te heroveren voor het Koninkrijk.
De voortrekkers van deze beweging spreken ook regelmatig over een speciale zalving die ze hebben en die ze weer door moeten geven aan anderen. Ook vertellen ze openhartig over bijzondere ontmoetingen die ze geregeld hebben met engelen of reeds gestorven heiligen, over goudstof dat uit de hemel op hen neerdwarrelt en over gouden kiezen die opeens door God in een gebit zouden zijn geplaatst.

Kingdom Now verwacht een grote opwekking en gelooft niet in een toekomstige antichrist. Men gaat ervan uit dat het op deze aarde steeds beter wordt. We verwezenlijken immers het Koninkrijk en beschikken over de autoriteit van het Koninkrijk. Zelfs ziekte en dood kunnen verdwijnen en gezondheid en voorspoed staan ons ter beschikking.

De Bijbelse profetieën over de eindtijd zijn volgens Kingdom Now al vervuld tussen het jaar 30 en 70 na Christus, die uitmondden in de gruwelijke vernietiging van Jeruzalem. Iemand als David Chilton zegt in z’n boek ‘Days of Vengeance’ dat het Bijbelboek Openbaring niet over de tweede komst van Christus gaat, maar over de vernietiging van Israël en de overwinning van Christus over Z’n vijanden in de eerste eeuw.

De grote verdrukking zou al hebben plaatsgevonden, wat uitliep op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Het beest uit Openbaring is dan Nero. Jezus zal, volgens een Amerikaanse voorganger, niet komen als een dief in de nacht, maar Zijn komst zal worden aangekondigd via radio en televisie, via tijdschriften en dagbladen. Voor het Joodse volk is al helemaal geen bijzondere plaats meer binnen Kingdom Now.
Denk niet te snel dat hier een spookbeeld wordt opgeroepen. Deze theologie is in opkomst en dringt ook in ons land door. Kingdom Now staat echter haaks op de Bijbel en gelooft dat de mens tot ongekende dingen in staat is. Juist waar christenen de Bijbel niet meer kennen, vallen ze eerder voor deze theologie.

De boodschap van de Bijbel is heel anders. Het Koninkrijk komt absoluut, maar het zijn niet onze inspanningen die het tot stand brengen.
Het beeld dat de Bijbel schetst van de toekomst, tot de wederkomst van de Here Jezus, is zeker geen soort hemel op aarde. Er wordt gesproken over afval van het geloof, verdrukking, vervolging, aardbevingen, hongersnoden, verkilling van de liefde, over oorlogen. Lees Lucas 21, Mattheüs 24 en het Bijbelboek Openbaring maar. En kijk maar eens om u heen naar de huidige ontwikkelingen in de wereld.

2 Thessalonicenzen 2 en 3 spreken duidelijk over de grote afval van het geloof, wat wel iets anders is dan een ontwikkeling richting een Godsrijk op aarde. En Mattheüs 24:30 zegt nadrukkelijk dat direct na die verdrukking de Here Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid. Elk oog zal Hem zien en Zijn komst zal zijn als de bliksem, zo onverwacht (Mattheus 24:27).

Kingdom Now annexeert alle Bijbelse beloften voor Israël voor zichzelf. Zij ziet zichzelf als het geestelijke Israël. De kerk wordt zelfs het nieuwe Israël genoemd. Dit staat toch haaks op bijvoorbeeld het antwoord dat Paulus geeft op de vraag in Romeinen 11 of God Zijn volk verstoten heeft? Beslist niet, is zijn duidelijke reactie.

Kingdom Now gelooft dat we nu al in het Duizendjarig Vrederijk leven. Jezus zou nu al met de heiligen en de overleden gelovigen vanuit de hemel de aarde regeert. Dit staat haaks op wat de Bijbel zegt, o.a. in Openbaring 20:6: ‘Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.’
Nergens in de Bijbel lezen we dat wij het Koninkrijk van God, dat al gekomen zou zijn, moeten bouwen, uitbreiden en proclameren. Dat kunnen wij ook niet. Hij zal dat Koninkrijk grondvesten, zegt Jesaja 9:6.

U begrijpt dat ik niet wil zeggen dat we dan maar met onze armen over elkaar moeten gaan wachten op de komst van het Koninkrijk van God. We zijn geroepen ons in te zetten voor recht en gerechtigheid en bovenal tot het brengen van het Evangelie (Mattheus 24:14) en gebed om de komst van het Koninkrijk.
Wat we dringend nodig hebben, is onderscheidingsvermogen. Laten we bidden dat de Heilige Geest, de Geest van de waarheid (Johannes 16:13), ons in alle waarheid zal leiden.

Dirk van Genderen

(Dit commentaar, dat iets is aangepast, is eerder verschenen in EO-Visie en vindt u ook in het boek ‘Spannende tijden’. Dit boek bevat een selectie van 60 Visie-commentaren. ‘Spannende tijden’ is uitgegeven door Uitgeverij Van Wijnen – Franeker, kost € 12,50 en is verkrijgbaar in de christelijke en evangelische boekhandel.)