Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De wereld staat in brand (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 april 2011, 15:43 door Dirk A A

De wereld staat in brand. Het Midden-Oosten is een kruitvat, Amerika ligt al weken onder vuur van tornado’s, Japan wankelt nu ook financieel en de euro zou wel eens op de fles kunnen gaan. In deze tijd van onzekerheid roep ik u dringend op uw vertrouwen op de Here Jezus alleen te stellen. Alleen bij Hem bent u veilig, nu en in de toekomst, wat er ook gebeurt.

Het lijkt een hete zomer te worden voor het Midden-Oosten. Er gaat rond half mei een volgende armada met minstens vijftien schepen op weg naar Gaza als een nieuwe provocatie tegen Israel. Zo’n 35 Nederlanders zullen meevaren op een gezamenlijke Nederlandse/Italiaanse boot. De regeringspartijen VVD en CDA, hun gedoogpartner PVV en de ChristenUnie en de SGP spreken van een ‘pure’ en ‘dwaze’ provocatie. Ook de Nederlandse regering keurt het Freedom Flotilla 2 krachtig af. Laten we dankbaar zijn voor de stellingname van onze regering en van deze partijen en laten we blijven bidden om de vrede voor Jeruzalem (Psalm 122:6).

Nog steeds zijn de Palestijnen van plan in september aanstaande een eigen staat Palestina uit te roepen. Afgelopen week is er een akkoord gesloten tussen de Palestijnse organisaties Fatah en Hamas om samen verder te gaan. Er zal alvast een interim-regering worden gevoerd en nieuwe verkiezingen worden voorbereid. Onder druk van Hamas zullen de zogenaamde ‘vredesbesprekingen’ met Israel worden stilgezet. Israel zal ook zeker niet gaan onderhandelen met Hamas, omdat deze organisatie Israel niet erkent en het Joodse volk zo snel mogelijk wil vernietigen.

Dit is een buitengewoon opmerkelijke ontwikkeling. Premier Netanyahu zat in een zeer lastige situatie. Hoe ver kon hij gaan in de onderhandelingen? De druk op hem vanuit de hele wereld is ongekend groot.
Nu kappen de Palestijnen zelf de onderhandelingen af. Is dit een ingrijpen door God zelf? Hij regeert en bestuurt ook het hart van koningen en regeringsleiders. Spreuken 21:1 zegt immers: ‘Het hart van een koning is in de hand van de HERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.’ Ik ben ervan overtuigd dat de vorming van een zelfstandige Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad niet naar Gods wil is.

Inmiddels staat ook Syrië in brand en dreigt Saoedi-Arabië met een aanval op Iran. Het is opmerkelijk dat de Amerikaanse president Obama zich een paar maanden geleden wel keerde tegen de Egyptische ex-president Mubarak en zich zelfs positief uitliet over de Moslim Broederschap. En wat Libië betreft, kwam hij zelfs militair in actie om de Libische leider te stoppen.
De huidige situatie in Syrië lijkt nog ernstiger te zijn en de wereld zwijgt. Waarom? Waar gaat het heen in Syrië? Jesaja 17 spreekt over de totale verwoesting van de Syrische hoofdstad Damascus. Vers 1 zegt: ‘De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn,
het zal een puinhoop worden, een ruïne.’

Inmiddels wordt de oorlogszuchtige taal vanuit Egypte richting Israel sterker. De Israëlische minister Lieberman van Israel sprak al over een vergeldingsaanval op de Aswan-dam in de Nijl in Zuid-Egypte wanneer Egypte het waagt de wapens op te pakken tegen Israel. In dat geval blijft er van Egypte weinig meer over, want dan zal een enorme vloedgolf een groot deel van het land vernietigen.
In Ezechiël 29:10 en 11 lezen we: ‘Daarom, zie, Ik zál u, met uw Nijl! Ik zal van het land Egypte puinhopen maken, puin in een woestenij, vanaf Migdol tot Syene, tot aan de grens met Cusj. Geen mensenvoet zal erdoor gaan, geen dierenpoot zal erdoor gaan: het zal veertig jaar onbewoond blijven.’
Staat dit Egypte nog te wachten? Dat zou kunnen. Het opmerkelijke is dat Syene vlakbij de Aswan-dam ligt. Cusj is Ethiopië, dat ligt direct onder Egypte en Migdol betekent vesting of versterkte uitkijkpost, waarvan er velen waren in Egypte. De plaatsbepaling is moeilijk aan te geven.

Spannend is het ook in Amerika. Al wekenlang worden diverse Amerikaanse staten getroffen door ongekend zwaar noodweer: tornado’s, stormen, hevige regenval. De weerkundigen verwachten dat het noodweer voorlopig aanhoudt. Kan dit te maken hebben met de opstelling van Amerika richting Israel? Israel is immers Gods oogappel (Zacharia 2:8).

Ernstig blijft de situatie op economisch gebied. De financiële toestand van Japan is door de grote ramp van anderhalve maand geleden sterk verzwakt. Van insite informatie die ik via via ontving van een grote Nederlandse bank werd mij duidelijk hoe ernstig de situatie daar is.
Amerika wordt, financieel-economisch, met kunst- en vliegwerk overeind gehouden. Door wekelijks miljarden dollars nieuw geld bij te drukken, is de zaak nog niet in elkaar gestort, maar ook daar is de situatie ernstiger dan wij vermoeden.

En dan Europa. De dreiging dat ook Spanje moet aankloppen om miljardenhulp wordt steeds groter. Als dat gebeurt, zou dat wel eens het einde kunnen betekenen van de euro. De tientallen miljarden euro’s die inmiddels in Griekenland, Portugal en Ierland zijn gepompt, zijn niet zozeer bedoeld om die landen te redden, maar om onze banken overeind te houden. Want als die landen omvallen, vallen ook onze banken om.

U hebt wellicht het idee dat het weer beter gaat met onze economie, maar laat u niet bedriegen. Dat lijkt misschien zo, omdat er meer auto’s worden verkocht en bedrijven weer grotere winsten rapporteren. Tegelijk stijgen de voedselprijzen razendsnel, is de olie veel duurder geworden en stijgt de inflatie, hoewel dat door aangepaste meetmethoden mee lijkt te vallen.

In het Midden-Oosten zien we hoe gemakkelijk de bevolking in opstand kan komen. Dit kan ook overslaan naar het Westen. Als het volk echt gaat ontdekken wat is ‘uitgespookt’ door regeringen en de financiële wereld, dan kan ook hier de vlam in de pan slaan.

Ik wil u geen angst aanjagen, maar u wel eerlijk vertellen dat de situatie ernstig is. We leven in spannende tijden. De wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. God spreekt, door de conflicten en rampen heen. Daarom: beste mensen, bekeer u, stel uw vertrouwen op de Here Jezus alleen. Dan mag u zich geborgen weten in Hem, in Zijn schuilplaats, wat er ook gebeurt.
Psalm 91:1 zegt het zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 april 2011 om 17:44

  Dit akkoord is bedoeld voor een gunstige indruk, zodat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september een resolutie voor een Palestijnse staat zal aannemen.
  Daarna zullen ze elkaar ongetwijfeld weer verketteren. Maar nu is het even nodig om eensgezindheid uit te stralen, voor de goedgelovige buitenwereld.

  En mocht Hamas de macht krijgen op de Westbank, dan wordt dat ‘Gaza 2’, met dus nog meer raketten op Israelische burgers en schoolbussen. Hamas heeft immers als officiele doelstellingen het vernietigen van Israel en het uitroeien van de Joden.

  Een bloemlezing uit hun handvest:

  “Zogenaamde vreedzame oplossingen zijn tijdverspilling. Jihad is de enige oplossing.”

  “Het loslaten van het conflict met Israel is een daad van zwaar verraad, wie dat doet zij vervloekt.”

  “[Geheel] Palestina is een islamitische Wakf, bestemd voor toekomstige moslimgeneraties tot de dag des Oordeels. Een deel noch een geheel mag worden ontheiligd of opgegeven.”

  “Jihad is de manier, en de dood voor God de mooiste der wensen.”

  “De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht.”

 2. Frens zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2011 om 9:24

  Laten we bidden voor Israel, maar ook voor de gehele wereld, de wereld loopt op haar einde. Maar al zou er een Palestijnse staat komen, dit kan daarna zo weer veranderen, gezien de tumult in de wereld. Bovendien komen en gaan koninkrijken, zoals te zien in de geschiedenis en te lezen in de Bijbel.

 3. Wereldontvanger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2011 om 9:54

  Geachte Broeders en Zusters,

  Gelukkig heeft GOD het laaste woord.

  Gelukkig zijn wij niet afhankelijk van aardse koninkrijken en
  aardse schijn van het zogenaamde droomhuwelijk vandaag in Engeland.
  Bovendien zijn er ook nog altijd mensen die niet in sprookjes
  geloven van het Nederlands koningshuis, het miljoenen verslindende
  instituut.

  Er is maar één KONING, KONING JEZUS!!!!
  HIJ zal ZIJN volk niet vergeten.
  HIJ zal het land Palestina herstellen (Israël).
  En Jeruzalem is ZIJN oogappel.

  Gelukkig dat die Rouvoet weggaat bij de CU,
  wellicht dat ze hun naam nu wel waar kunnen maken.

  Een heel goed weekeinde toegewenst,

  Wereldontvanger.

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2011 om 9:54

  Beste Dirk,

  Inderdaad Dirk, “De wereld staat in brand” en jij bent een van de “brandmelders” van deze brandhaarden over de hele wereld, welke genoemd worden in de eindtijd-profetieën, en analytisch door jouw verwoord naar deze tijd toe.
  Laten wij allemaal “brandmelders” zijn en bij het eerste geluid van deze brandmelder, direct klaar staan, ook al is het nacht, om als “frontblussers” voor Gods-vredesrijk , mee te helpen om deze “brandhaarden” te bestrijden, met al ons talenten en Gave Gods, op welke plek dan ook.
  Vele mensen hebben zo’n “brandmelder” maar worden er niet “wakker ” van.
  Daarom nogmaals jouw oproep Dirk: Bekeer U, bekeer U……….. want Jezus wederkomst is nabij.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2011 om 15:53

  [quote]Spannend is het ook in Amerika. Al wekenlang worden diverse Amerikaanse staten getroffen door ongekend zwaar noodweer: tornado’s, stormen, hevige regenval. De weerkundigen verwachten dat het noodweer voorlopig aanhoudt. Kan dit te maken hebben met de opstelling van Amerika richting Israel? Israel is immers Gods oogappel (Zacharia 2:8).[/quote]

  Waarom wordt Europa niet door zulke rampen getroffen? Ook de E.U. stelt zich negatief op tegenover Israël en zou dus ook ramp op ramp moeten verdienen!

  Dit kabinet voert een asociaal beleid uit op chronisch zieken en gehandicapten, terwijl het wel meer voor Israël opkomt! Wel opkomen voor de Joodse Staat, maar hier de chronisch zieken en gehandicapten keihard pakken d.m.v. harde bezuinigingen op de zorg! Dat is niet christelijk en ook niet sociaal.

 6. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2011 om 23:10

  Ik denk dat de tekst ‘let op de vijgenboom en op al de bomen, zodra zij uitlopen […] weet gij dat de zomer reeds nabij is’ in Lucas 21:19 ook op de situatie in de Arabische landen kan slaan. ‘Al de bomen’ zijn dan de Arabische naties. Er zijn er die dit ‘uitlopen’ laten verwijzen naar dezelfde tijd waarin Israel werd opgericht, maar dat vraag ik mij af. Er is echt wat aan de hand daar …

 7. Klaas Woortman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2011 om 0:57

  “Waarom wordt Europa niet door zulke rampen getroffen? Ook de E.U. stelt zich negatief op tegenover Israël en zou dus ook ramp op ramp moeten verdienen! ” is de opmerking/vraag hiervoor.
  Gelet op wat er momenteel in Europa gebeurt, en wat er zeker binnenkort gaat gebeuren, namelijk de val van de Europese Unie, met daaraan gekoppeld de Euro, en de enorme chaos die dit zal veroorzaken, lijkt mij deze opmerking ruimschoots beantwoord. Ook Europa gaat barre tijden tegemoet.
  Persoonlijk zie ik al deze rampen in de wereld de hand van God in die de wereld aan het voorbereiden is voor een ontmoeting met Hem. En de vraag wordt dan: Zijn wij bereid God te ontmoeten.

 8. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2011 om 5:42

  Dank je Dirk voor deze meer dan duidelijke Bijbelse uitleg.
  En dat is het enige wat we kunnen doen, dichtbij Jezus blijven en Hem volgen. Alleen bij Hem zijn we geborgen.
  Gods zegen, Simone

 9. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2011 om 10:18

  En nochtans is het einde niet… al deze dingen moeten geschieden, totdat Israëls Verlosser zal terugkomen en Zijn voeten plaatst op de Olijfberg!

  Baruch Hashem Adonai

  Yeshua zal komen om deze aarde te richten in gerechtigheid en daar kijk ik heel erg naar uit! Gerechtigheid zal geschieden, want YHWH’s Koninkrijk is een Koninkrijk van Waarheid en Gerechtigheid! er is geen plaats voor de LEUGEN, zoals in de aardse koninkrijken en wereldmachten met hun corrupt en leugenachtig beleid…

  Shabbat shalom!

  Groetjes,
  Parel

 10. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2011 om 12:25

  @Klaas Woortman:

  Waarom zijn de chronisch zieken en gehandicapten het slachtoffer van deze crisis? Die hebben dat toch niet veroorzaakt?

  Ik geloof niet dat de E.U. en de Euro zullen vallen, wel zal de E.U. met chaos te maken krijgen t.g.v. het sociaal-economisch beleid dat door de Vrijmetselarij gedicteerd wordt. Uit deze chaos zal de antichrist voortkomen die samen met de Arabische landen één groot rijk gaat oprichten, namelijk Eurabië, ook wel de Statenbeeld van profeet Daniël. Ik denk dat de Arabische landen met geld over de brug zullen komen om de noodlijdende E.U. te redden.

 11. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2011 om 18:02

  Wat er nu gebeurt in de Arabische wereld en in Europa, daar wordt al jaren over gepreekt en geschreven.
  Vele Maranatha predikers hebben dit al vele jaren uitgedragen in vele bijeenkomsten.
  En gelukkig werd altijd de bemoediging uitgesproken: Heft uw Hoofden omhoog want uw verlossing is nabij.

  Dit geldt voor het volk Israël. Niet alleen degenen die nu in het land Israël wonen, maar ook voor de 10 stammen die nog steeds onder de volkeren vertoeven.
  Maar dit geld bovenal ook voor Het Lichaam/de gemeente van de Here Jezus Christus. Die ik zie als De Bruid van de Bruidegom. (Lichaam is vrouwelijk)

  De Bruid die door de Heilige Geest verworven wordt en klaar gemaakt om haar Bruidegom te kunnen ontmoeten in de lucht.
  De Here Jezus Christus Zelf bidt voor haar omdat zij rein en heilig en onbesmet kan leven en omdat Hij haar zonder vlek en rimpel vóór Zich kan stellen straks!
  Daarom is nu nodig in deze tijd dat de oprecht gelovigen zich klaar gaan maken voor de reis om met de Heilige Geest (Knecht die er op uitgestuurd is om de Bruid te werven en te brengen naar de Bruidegom) mee te gaan naar de speciale ontmoetingsplaats in de lucht.

  Zoals Isaak Rebekka ontmoetten in het veld.(Genesis 24 vers 62)
  Hij zal haar brengen in het Hemels Jeruzalem.
  In de tent van Sara (Het Hemels Jeruzalem, de vrije) zal de Bruidegom (Zoon ) vertroosting vinden. Hij zal zijn Bruid tot vrouw nemen.
  Laten we dus opzien naar boven en ons reisvaardig maken. En ons gaan verheugen.

  W/Lelie

 12. Carolien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2011 om 21:49

  Ik dank God dat hij jou, Dirk, deze wijsheid verschaft om ons DE WAARHEID te verkondigen!!!

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2011 om 11:10

  שלום sjalom,
  Vandaag wordt wereldwijd de Sjoa herdacht. Het signaal wat daar vanuit gaat is: niet weer! We tuinen er met verblinde ogen in om te luisteren naar de leugengeest. Het zielige verhaal komt niet alleen uit de mond van hen die zich palestijnen noemen, tot nu toe gesubsidieerd met vele miljarden uit de EU. Vele kerkelijke (ver)leiders trappen in de truc van de leugengeest en verkondigen onder het mom van medemenselijkheid en rechtvaardigheid dat er maar snel iets moet gebeuren. Ik vraag me dan ook af welke rechtvaardigheid en medemenselijkheid heeft men voor ogen. Blind kiest men voor hen die er op uit zijn om mijn volk te vernietigen. Zij gedragen zich als kruisvaarders die alles wilden vernietigen. Maar de G’d van Israël waakt over Zijn eigen volk. Er zijn vele valse herders die o zo vriendelijk en humaan overkomen. Weet je hoe je een wolf in schaapskleren herkent? Als je zelf een schaap bent die Yeshua als de ware Herder kent. Verzet je met alle macht tegen hen die koste wat kost Israël uit willen roeien. Benoem de valse herders, wijs ze aan die de kudde beroven van het evangelie. Bestudeer de geschiedenis en laat je niet verleiden door eenzijdige rapporten. Aanschouw en zie wat de reactie van G’d is als men zich keert tegen Zijn volk.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2011 om 11:24

  Beste Likoed

  Ik zou toch die naam van onze God willen vervangen door de islamitische allah.
  Ik kan me niet namelijk niet voorstellen dat Zijn naam genoemd wordt in dat handvest van Hamas

 15. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2011 om 14:23

  Beste Robbert

  Dank u voor de goede suggestie.
  Wij hebben het aangepast op onze site.

 16. Sjobeer zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2011 om 15:35

  Beste wereldontvanger,
  Na zo’n mooie visie van Dirk erger ik mij aan de houding die u hieronder tentoon spreidt. Hoort niet bij het onderwerp en eerlijk gezegd niet zo’n christelijke houding. Modder gooien heet dat.

 17. lida zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2011 om 18:52

  Beste Dirk,
  al is het best wel heftig wat je schrijft, ik geloof wel dat het zo zal gaan. Je ziet al de contouren ervan al groeien en geschieden. Veel gebed voor Israel is nodig, dat de Here een volgende Holocaust zal verhoeden. En voor de premier, dat hij standhoudt in deze vijandige situatie. We moeten niet vergeten dat God alles in zijn hand heeft, zelfs koningen aanstelt zoals jij beschrijft.
  Ook ik heb moeite met de reactie van wereldontvanger over het Koningshuis in ons land, je ziet om je heen gebeuren dat als Koningen worden afgezet, het een nog grotere puinhoop wordt. Ook al zijn er bij die het volk enorm onderdrukten. Maar nu dreigt de bevolking onder de Jihad te komen en wat is er erger? Ik denk dat we voor de Talibanstrijders en de extremistische moslims moeten bidden, dat ze tot geloof komen en zien waar ze mee bezig zijn. We moeten niet vergeten dat God van alle zondaren houdt, maar de zonde haat. Ze worden misleid door Satan en gaan zo naar de Hel, is het niet vreselijk?

 18. Harry zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2011 om 14:56

  @ Sojabeer en @ Lida,

  Ik ben het wel eens met wereldontvanger, hij durft de zaken wel bij de naam te noemen. Altijd maar pappen en nat houden schiet ook niet op. Een kritisch geluid is nog geen modder gooien. Tegen de stroom in is een betere uitdrukking. En trouwens het staat onder “commentaren” dat betekent: als je het met de schrijver ( D. v Genderen) ééns bent hoef je ook niet te schrijven.

 19. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2011 om 18:00

  Het valt mij ook op dat ernstige droogtes, zoals nu ook het geval is, zich steeds vaker voordoen. Blokkerende hogedrukgebieden zijn de laatste jaren vaak erg hardnekkig en zou dit ook een eindtijdsignaal wezen?

 20. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2011 om 18:58

  Beste Likoed

  Ik heb reeds op uw website gekeken. Complimenten. Ik vond alleen niet datgene wat u had aangepast op uw site. Kunt u mij alstublieft zeggen waar ik dan onder moet kijken.

  Hartelijke groet

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2011 om 22:00

  Beste Wereld ontvanger dat Andrë Rouvoet weg gaat betekent niet dat de CU weer haar rech(t) se christelijke koers zal gaan varen. In ieder geval kan ik zeggen dat wij niet meer op de CU kunnen stemmen. We kregen op de kritiek die we hadden een schrijven waar we niets mee konden en dit eindigde met de zin: ‘dat ze ook inzagen dat het niet zo’n goed idee was om die verklaring tegen Geert Wilders mede te ondertekenen.

 22. Dinette zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2011 om 22:30

  @Harry
  Het is Dirk die de ´commentaren´ schrijft. De mensen die reageren op de commentaren schrijven een ´reactie´. Je mag dus best reageren wanneer je het met de schrijver eens bent.

 23. Cornelia zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 mei 2011 om 0:28

  Toen ik de foto’s in de krant zag van het Engelse huwelijk kwam deze Psalm regel in gedachten. “Gaat al het schoon der mensen ver te boven, Gena is op ZIJN lippen uitgestort”.

 24. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 mei 2011 om 19:54

  Beste mensen,

  Sommige reacties wijken wel erg veel af van het Commentaar van Dirk: De wereld staat in brand. In mijn visie wil hij ons alleen maar waarschuwen (brandmelder) met de boodschap Bereidt U voor, wij leven in de eindtijd en Zijn Wederkomst is nabij.
  Hij probeert de eindtijdprofetieën, bijbelvast te verwoorden en in de realiteit van nu te plaatsen en hier gaan nu de meeste discussies en verschillende interpretaties van de eindtijd-profetieën over. Terwijl het belangrijkste toch is de
  boodschap en waarschuwing die hij verkondigt. En hoe de eindtijd-profetieën zich precies zullen voltrekken, waar en wanneer zullen wij aan God moeten overlaten.
  Zoals wij steeds voorbereid moeten zijn op onze dood, zo moeten wij ook steeds voorbereid zijn op Zijn Wederkomst, want wij weten dag noch uur.
  Daarom wil ik nogmaals benadrukken:
  Wij moeten ons Christen-zijn hier en nu, daadwerkelijk meer laten zien en horen in de praktijk, op welke plek dan ook in de maatschappij.
  Afgelopen zondag werd in de kerk gepredikt over: Het voornaamste gebod van de Christelijke leer. Lucas 10: 25-28 :
  Gij zult de Heer Uw God beminnen met geheel uw Hart en ziel, met al uw kracht en geheel uw verstand en uw NAASTE gelijk uw zelf.
  Op de vraag van een wetgeleerde: Wie is dan mijn naaste? Vertelt Jezus het verhaal van de barmhartige samaritaan, Lucas 10: 29-37. U allen wel bekend.
  In mijn visie zijn dan ook de 3 belangrijkste -werkwoorden van de Naastenliefde, om in praktijk brengen:
  Delen – Geven – Vergeven.
  Symbolisch weergegeven bij de laatste-Avondmaalviering:
  Lucas 22: 17 : Neemt deze beker en DEELT hem samen
  Lucas 22: 20 : Dit is mijn lichaam, dat voor u GEGEVEN wordt.
  Matteüs 26: 28 : Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen
  vergoten wordt tot VERGEVING van de zonden.

 25. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 mei 2011 om 22:10

  @robbert

  Het is aangepast op de pagina met het Handvest van Hamas:
  https:\/\/www.likud.nl/ref24.html

 26. san tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 mei 2011 om 9:15

  Beste Dirk,

  De wereld is in nood maar de uitverkorenen Gods mogen daar juist hoop uit
  putten. Het is een teken dat de komst van de Here Jezus op de wolken nabij
  is. Hoe lang het nog gaat duren weet alleen de Vader, maar dat het niet lang
  meer duurt, is zeker. God is bezig zijn plan met de wereld te voltooien in de
  genadebedeling. De boodschap van de liefde Gods klinkt nu nog overal. Laten
  wij dan ook als kinderen Gods, daaraan medewerken door onze visie op de
  hemel vanwege de tekenen der tijden, des te vaster zien te houden en niet
  moede te worden het goede te doen.

  Hartelijke groet,
  San

 27. ad zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 mei 2011 om 9:50

  Wat is het eind van het commentaar bemoedigend: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden