Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Jezus weende (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 mei 2011, 19:28 door Dirk A A

‘Het is voor mij heel moeilijk om God als Vader te zien,’ vertelde iemand mij. ‘In mijn jeugd heb ik geen enkele liefde van mijn vader en moeder ervaren. Ik was niet gewenst. Ik weet niet wat vaderliefde is. Dat doet mij nog steeds pijn.’
Iemand anders vertelde: ‘Elke dag voel ik de pijn over mijn kinderen, die niets meer van God willen weten. Er is mij zelfs verboden om met mijn kleinkinderen over de Here Jezus te spreken.’
‘Ik ben kapot,’ schreef een ander, ‘mijn man heeft me totaal onverwacht verlaten, hij heeft een ander.’

Er is veel pijn bij mensen. De drie voorbeelden hierboven, zouden met vele anderen aan te vullen zijn, mogelijk met uw eigen verhaal. Er is zoveel gebrokenheid in dit leven. Soms door onze eigen schuld, soms ‘overkomt’ het je.
Ik heb het mensen horen zeggen: ‘Ik huil veel in de stilte. Nee, anderen zien dat niet, die vinden mij sterk, maar ze moesten eens weten hoeveel pijn het doet.’

Mag ik iets van mezelf vertellen. U weet wellicht dat ik ruim 4,5 jaar geleden een aanrijding had, en daar behoorlijk de gevolgen van ondervond. Ik raakte mijn werk bij EO-Visie kwijt en was aanvankelijk zeer gericht op de pijn, lichamelijk en geestelijk. Het heeft een tijd geduurd dat ik erg gefocust was op alles wat ik niet meer kon, op mijn pijn en alle beperkingen.

Langzamerhand – en dat is absoluut Gods genade – leerde de Here mij om minder gericht te zijn op pijn en beperkingen. Dat ging niet vanzelf, dat is een proces, nog steeds.
Mijn ogen gingen steeds meer open voor de nieuwe wegen waarop de Here mij leidt. Ik ging zien dat Hij een nieuwe bediening voor mij had. Niet langer de zekerheid van de EO, maar leven in afhankelijkheid van Hem, waar Hij ook leidt. En ik kan u zeggen: Hij zorgt en zal zorgen, ook in de toekomst!

Weet u, als mensen mij een paar jaar geleden vroegen hoe het ging, noemde ik vaak eerst mijn klachten en ook de pijn. Nu is de Here mij aan het leren om dat niet meer eerst te noemen, om mijn leven daar niet langer door te laten beheersen.
En ik wil getuigen dat ik Hem zo dankbaar ben voor wat ik nu mag doen, voor Hem, tot eer van Hem en tot zegen van anderen. De pijn is er nog, de beperkingen ook, maar de dankbaarheid is groter en ik zeg het vanuit het diepst van mijn hart, naar de woorden van Romeinen 12:1: ‘Here, hier is mijn leven, ik wil het toewijden aan U, als een levend offer, heilig en voor U welbehaaglijk.’

Die weg wil ik ook u wijzen. Leer, met Gods hulp en door Zijn genade, meer en meer op Hem gericht te zijn. Geef Hem uw pijn, uw lijden, uw verdriet, uw tranen.
Breng uw man of uw vrouw, die u verlaten heeft, bij de Here. Ga niet over hem/haar roddelen, verwacht het van de Here alleen. Heb Hem lief, boven alles en zie uit naar wat Hij ook in uw leven kan doen. Hij kan relaties, Hij kan huwelijken herstellen.

En als u geen vader- of moederliefde in uw leven hebt gekend, leer, door Gods genade, te geloven dat God Zelf, de hemelse Vader van u houdt. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad,’ zegt 1 Johannes 4:19.

Ik denk aan degene die mij vertelde dat zijn kinderen God vaarwel hebben gezegd. ‘Ik mag zelfs niet aan mijn kleinkinderen over de Here Jezus vertellen.’ Dat doet veel pijn, zeker als je zelf zoveel van de Here Jezus houdt en wanneer je weet dat er alleen maar behoud, redding is door geloof in de Here Jezus.
‘Gelukkig kun je wel bidden voor je kinderen en je kleinkinderen,’ heb ik gezegd. Dat kan niemand je verbieden. Blijf voorbede voor hen doen en verwacht veel van de Here. Hij kan met Zijn Geest werken in de harten van je kinderen en kleinkinderen.

Je mag huilen, je mag verdriet hebben. We lezen het ook van de Here Jezus. In Johannes 11, waar het gaat over de dood van Lazarus, staan in vers 35 twee woorden: ‘Jezus weende’.
Waarom huilde Hij? Vers 33 zegt: ‘Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.’ In vers 38 staat: ‘Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf.’

Hij werd zo geconfronteerd met de macht van het kwaad, met de macht van de dood, dat Hij heftig in de geest bewogen raakte en innerlijk in beroering. Hij was verdrietig met al die mensen die verdriet hadden om het sterven van Lazarus. En wellicht zal Hij ook gedacht hebben aan Zijn eigen dood die aanstaande was.
De Here Jezus weent met de wenenden. Het is geen machteloos wenen, Hij is ook de opstanding en het leven. Met luide stem roept Hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En hij komt, staat op uit het graf.

U mag verdriet hebben, de Here wil u troosten. Hij wil het u leren uw ogen meer te richten op Hem dan op uw verdriet. In deze gebroken, onvolkomen wereld kunnen wij het lijden niet uitbannen. Maar we mogen wel weten dat er eenmaal een einde komt aan het lijden. Soms nu al, als Hij geneest, herstelt, troost, als we in Zijn aanwezigheid mogen zijn, soms pas later.

Romeinen 8:18 zegt het zo mooi: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’
In Lucas 21:28 staat, met het oog op de aanstaande wederkomst van de Here Jezus: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 mei 2011 om 20:08

  Beste Dirk,

  Jouw commentaren zijn voor mij “medicijnen” voor mijn geestelijke gezondheid, vooral deze laatste is zeer geneeskrachtig, omdat hij in de PRAKTIJK getoest is, met Gods-zegen.
  Dank je wel Dirk. Mede-broeder, Hub.

 2. Ed Brummans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 mei 2011 om 9:52

  Het lijden als rechtvaardige is in alle vorm een sterven aan onze oude natuur, opdat Christus meer en ik zelf minder zal worden. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Dat mag je ervaren door de diepe liefde en bewogenheid die de Here Jezus heeft met een ieder van zijn kinderen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit niet uitdoven. Met de beproeving die niet boven vermogen is zal Hij zeker ook uitkomst brengen. Door de kracht van het gebed zal Hij eveneens de wensen van ons hart vervullen. Als we ondanks pijn verdriet en tegenslag ons vertrouwen op Hem blijven stellen dan werkt Hij een godsvrucht in ons uit die kostbaarder is dan goud. De Here beproeft, toetst ons geloof en vertrouwen op echtheid. De ranken worden gesnoeid om zo nog meer vrucht te dragen. Uit hetgeen we geleden hebben, leren we gehoorzaamheid, welke leidt tot een leven van overgave. Werpt al uw bekommernis op Hem want Hij zorgt voor u. Door de heilige Geest ontvangen we voortdurend troost, kracht en bijstand, waardoor grote dankbaarheid ontstaat en de Vader steeds verheerlijkt wordt. Het maakt van ons blije en enthousiaste christen omdat je gaat beseffen dat de Here onder alle omstandigheden met je is, en je Hem onder alle omstandigheden mag vertrouwen. Het maakt je verlangen naar Hem onweerstaanbaar groter en je krijgt grote dorst naar meer van Hem. De heilige Geest vervult ons steeds meer waardoor er nog meer stromen van levend water als een fontein in ons binnenste gaan opspringen. Gods Geest is de beloofde Trooster, die ons vertroost, blijdschap en vrede geeft en ons dringt om Hem in liefde en vrijheid te dienen.

 3. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 mei 2011 om 18:14

  Heel mooi Dirk, heel wijs, uit het leven gegrepen. Mooi om te zien dat je je gedurende dat louteringsproces hebt overgegeven aan de Heer en hier in mee bent gegaan. Ja, inderdaad, ook dit is genade zoals je zegt. Ik hoorde laatst op een vrij zijn weekend van Willem Ouweneel een lezing over het ons laten vormen naar het evenbeeld van Christus. Willem zei dat dat een van de belangrijke doelstellingen van God de Vader is en dat laten vormen komt ook terug in jouw verhaal. Bedankt, Kees

 4. Annie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 10:00

  Wat is dit geweldig mooi Dirk. Het is heel sterk, echt in geloof!
  Ondanks alle pijnen in dit gebroken leven, opzien naar Hem!
  Dat alleen geeft kracht om door te gaan, Hij is Overwinnaar!
  Veel zegen toe-gebeden, voor je gezin en ook voor de mooie bijdragen
  elke week weer.

 5. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 11:29

  Fijn, Dirk, dat je zo openhartig over je eigen moeilijkheden vertelt en ook over Gods leiding hierin.

  De Here is zo machtig en wijs, dat Hij je aan de ene kant gebruiken wil voor een bediening die voor veel mensen een zegen is, en aan de andere kant de pijn en de beperkingen precies afweegt, zodat je èn nederig blijft èn er niet onder bezwijkt.
  Fijn ook, dat je het steeds weer zo goed en evenwichtig beschrijft.

  En ook op wat Ed hierboven schrijft – en op veel bijdragen van andere broers en zussen bij vorige onderwerpen – zeg ik graag van harte Amen.
  Wat een bemoedigende site is dit!

  Het heeft mij ook vaak getroost dat er staat, dat Jezus, als Hij het verdriet van Maria ziet, en van haar meegekomen vrienden, Zelf begint te huilen.
  Wat zal dat voor Maria een troost zijn geweest, toen zij dat zag!
  Jezus huilde omdat Lazarus, Zijn vriend, was gestorven, maar ook omdat Hij Maria zo’n verdriet moest doen, ook al wist Hij, dat Hij een poosje later, bij Lazarus’ graf, hem uit de dood zou opwekken.
  Nú was Maria vreselijk bedroefd en daarin voelde Hij met een bewogen hart met haar mee.
  Laat ons dat altijd tot troost zijn!
  God verwijt ons niet dat wij geen groot geloof hebben, maar in de diepte begrijpt hij ons en lijdt Hij met ons mee.

  En dan kan je, net als Dirk, getuigen: in alle verdriet en pijn is de dankbaarheid groter.

  Zelf heb ik ook veel ellende meegemaakt, maar ik kon in die tijd toch aan het eind van elke dag zeggen – en dat geldt tot op de dag van vandaag – :

  Gods goedheid gaat het al te boven!

 6. Diny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 12:05

  Dirk, van harte sterkte toegewenst rondom het ziek zijn van Lieke.
  We bidden voor haar!

  De Heere kan en wil en zal in nood
  Zelfs bij het naderen van de dood
  Volkomen uitkomst geven!
  Ps. 68:10

 7. Rien de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 12:15

  Dirk, jouw manier van omgaan met de beperkingen waarmee je te maken hebt gekregen, helpen me en sterken me om zo ook met die van mezelf om te gaan. Ik mag ook door genade zeggen dat de omstandigheden waarin ik ben komen te verkeren, medewerken ten goede en voor mezelf, maar ook voor anderen en dat is heel bijzonder. Een valkuil waar ik ook nog steeds intrap is bij de veelgestelde vraag “hoe gaat het” eerst met “een medisch verslag” te beginnen…… ipv de heerlijke weg die de Heer met mij gaat en ik met de Heer mag gaan te benoemen.

 8. hendrien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 13:14

  Beste Dirk,
  Fijn en bemoedigend om dit te lezen. Maar ik kijk helaas vaak naar wat ik mis. Deze week was de dag dat Judith 7 jaar geleden (3 jaar) Thuis is gekomen bij haar God, en toch heb ik er niet altijd vrede mee, terwijl ik geloof dat ze het nu zo goed heeft. Het was ook haar verlangen (ik heb je er wel eens over geschreven). Maar ik mis ze, heb een diep heimwee, en als ik niet sterk sta in het geloof, dan ga ik wankelen!!
  En wat wordt het dan zwaar, alleen te sjouwen met dit pak. Gelukkig zijn er ook tijden van eens zijn met de Heere. Wat de Heere doet is goed.
  Ter bemoediging voor een ieder die de Heere lief heeft, kastijd Hij.
  Om te groeien en te bloeien zoals God ons bedoeld heeft.
  Dirk ook jij Gods liefde en leiding toegewenst!
  Hopelijk mag je dit blijven doen, iedere week zie ik er naar uit!
  Het frist je op, zet je op je plaats als het nodig is.
  Hartelijke groet, Hendrien

 9. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 15:12

  Beste Dirk
  We bidden voor Lieke in de zekerheid dat er NIETS bij geval gebeurt. We worden beproefd om de redenen die Ed hierboven al zo mooi heeft genoemd. We bidden om kracht, instemming en vertrouwen op onze Vader in alle zaken alles aan hem overgevende. Vaak moeten we bekennen: we zien het maar doorgronden ‘t niet. Sinds 1 jaar geven mijn knieen/benen mij last en is lopen zeer bemoeilijkt. Weer opnieuw moest ik het leren: Alles in dankzegging en vertrouwen overlatend aan onze Vader die ongetwijfeld uitmuntend voor ons zorgt. Vaak val ook ik in de valkuil die Rien noemt, en blijft getuigenis achterwege. Daarom wil ook ik aan deze kolom bijdragen ter bemoediging, want de Heere heeft mij op de weg des levens nog nooit alleen gelaten. Dat merk/voel ik alleen als ik bewust mijn hand in Zijn handen weet.
  Hartelijke groet, Johanna

 10. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 16:09

  Beste Dirk,
  Hoewel ik nog nooit eerder heb gereageert, wil ik deze keer eerst mijn waardering uitspreken voor de positieve commentaren, vroeger al in Visie en nu via deze nieuwsbrieven. Het is heel nuttig ons elke keer weer te bemoedigen, nu met het getuigenis van Arafat’s vroegere chauffeur, over God’s wonderlijke wegen met mensen! Maar ook wil ik je bemoedigen wat Lieke betreft. Ze is in God’s hand. Onze oudste dochter heeft ook dengue fever gehad in haar eerste jaren in Thailand. Ze woont nu al jaren in het buurland en God heeft weer nieuwe plannen met haar en haar man. Ze heeft mij pas weer bemoedigt met Ps. 84 en dan vooral vers 6&7. Ondanks Lieke’s ziek zijn zal ze de geur van Christus verspreiden. God’s zegen op al je werk!
  Groeten van Ankie Baardman

 11. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 16:19

  Bemoedigende woorden, kijk er elke week weer naar uit.!!
  Sterkte met jullie dochter Lieke .

 12. Rianne van der Marel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 17:12

  Bedankt Dirk voor je mooie en bemoedigende columns.
  Gods Zegen, Zijn Liefde en nabijheid toegewenst heel je leven.
  Groetjes Rianne

 13. Mac zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 19:10

  Dirk elke week kijk ik uit naar je berichten!! Ze zijn zo mooi en niet louter gebasseerd op geruchten o.i.d !
  Please wordt ook lid van Twitter ! Zo bereik je een nog grotere groep mensen. Al is het alleen de linken van je onderwerp telkens te plaatsen.
  Gr MAc

 14. Cock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 20:50

  Beste ouders van Lieke,

  Ik wil jullie Gods troost en vrede toebidden nu Lieke zo ver weg daar in Rio de Janeiro ziek is.
  Je zou zo graag naar haar toe gaan nu, maar gelukkig weten ook jullie dat haar leven in Gods hand is en zal zijn.
  Hij zal haar omgeven met Zijn zorg, wij mogen bidden dat Hij de juiste mensen op haar pad/in haar ziekzijn zal sturen.
  Maar bovenal is het zo`n troost te weten dat wij hier voor haar kunnen en zullen bidden dat zij spoedig zal genezen en verder mag gaan met het mooie werk voor Zijn Koninkrijk.
  Hartelijke groet van een moeder die weet wat het betekent dat kinderen in verre vreemde landen God dienen!

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 mei 2011 om 22:46

  Sjalom,

  Yeshua weende aan het graf van Zijn beste vriend. Zijn rouw was oprecht en welgemeend. Een tijdelijke terugkeer van Lazarus volgde daarop. Enkele dagen later zien we in het scheuren van het voorhangsel het zichtbare teken van rouw van de G’d van Israël over het sterven van Zijn Zoon.

  Onze G’d is zeer bewogen met Zijn schepselen, Hij ziet al onze moeite en verdriet en leidt mensen die een stukje meelopen op ons levenspad. Zo mogen we verder gaan in afhankelijkheid van de G’d van Israël. Hij zal bij ons blijven.

  Met grote verwachting mogen wij uitzien naar de dag dat Yeshua als Vredevorst zal heersen op aarde. Mogen wij ooggetuigen zijn van Zijn komst in onze levensdagen!

 16. Karin zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2011 om 9:39

  Ter Bemoediging,
  van rabbi Chaim van Volozjin:
  quote
  Het ik hoeft niet te bidden om zijn/haar lijden te verzachten, immers, God is al bij mij, voordat daarom gevraagd wordt. (Psalm 91:15) Het lijden zelf bidt ter verlichting van het ‘grote lijden’ van God die lijdt, en ter verlichting van het lijden van God, die lijdt voor de zonde van de mens en voor het lijden dat noodzakelijk is voor zijn verzoening.
  In Gods lijden wordt de verzoening van zonde verwerkelijkt – zozeer dat het lijden verkort wordt. Een heilige heldendaad: bitterheid verzoet door bitterheid!
  unquote

  En uiteindelijk zal Hij onze tranen wissen en vervangen voor vreugde, hallelujah!

 17. wilhelmien zegt:
  Geplaatst op zondag 22 mei 2011 om 17:18

  Dank je voor de bemoedigende woorden, ik had dit net nodig. Ja ik moet ook leren mijn pijn bij Jezus te brengen en de pijn over mijn kind. Veel sterkte met Lieke we brengen haar bij God.

 18. Gerrie van de Maat zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2011 om 7:34

  Wat een bemoediging! Ook wij/ik zitten in het leerproces om ons verdriet o.a. over onze kinderloosheid, dementie van moeder en gezondsheidsproblemen in de naaste kring van de familie telkens weer bij de Here God te brengen en vragen of Hij wil helpen dragen en liefde, wijsheid en kracht wil schenken. Dit is een ieder die dit leest ook van harte toegebeden.

 19. ad zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2011 om 8:14

  Broeder Dirk!

  Wat een fijn commentaar!! Bedankt!

 20. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2011 om 15:56

  Lieke wees gezegend in Jezus naam!!!

 21. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 23 mei 2011 om 18:37

  Bedankt Dirk voor deze bemoedigende woorden.
  Om niet te zien op de omstandigheden maar op Hem.
  Het is soms moeilijk.
  In de gemeente hoor je eigenlijk weinig over de gebrokenheid van het leven.
  Of over Israel.
  Heel veel sterkte met Lieke we bidden voor haar!

 22. Leni, zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 mei 2011 om 8:14

  Beste ouders van Lieke,

  Wat fijn om weer te lezen dat het beter gaat met de gezondheid van Lieke. De Here heeft de middelen weer willen zegenen. Wat geeft dat bevestiging van de trouw van onze Hemelse Vader die zijn kinderen niet zal begeven of verlaten. Wij blijven voor haar bidden en ook Dirk voor het werk wat je zo via de weblog mag verzorgen. De Here zegene je werk en blijf op Hem zien.
  Groetjes Leni,

 23. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 mei 2011 om 13:49

  Broeder Van Genderen,
  Vandaag terug van vakantie gelezen dat uw dochter Lieke ziek is.
  Zo zien wij dat ook gelovigen ziek kunnen worden. De gave van gezondmaking functioneert in deze tijd der genade niet. Zijn genade is voor ons genoeg. Leven uit Gods genade wil zeggen dat Hij voor ons zorgt. Dat betekent niet dat wij de dokter niet nodig hebben.
  Dat is onze eerste gang maar vergezeld van onze vrijmoedigheid waarmee wij toegaan tot de troon der genade.

  Heb. 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.
  14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.
  15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.
  16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

  Filippenzen 4:6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

  Laten wij ook danken voor de middelen en dokter ter genezing.

  Met vriendelijke groet,

  baruch.

 24. Frank Steenks zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2011 om 9:20

  Dag broeder Dirk,

  Ook ik heb ervaring met lichamelijke pijn. Chronische pijn moet afgeleid worden, want dan verdwijnt het naar de achtergrond. Dan wordt ervaren wat er allemaal nog wel mogelijk is, meer dan op het eerste gevoel mogelijk leek of lijkt.
  Echter aan pijn is niet te wennen, die moet als het ware als een bliksemafleider weggefilterd worden om het leven leefbaar te houden.

  Bovenste beste broeder Dirk, het ga je goed en dat natuurlijk ook aan alle lezers.

 25. Betty Nierkens zegt:
  Geplaatst op maandag 4 maart 2013 om 17:13

  Zou de Heer Jezus huilen om wat er hier op aarde gebeurt? Ik denk niet dat Hij nu huilt om de ellende van hier beneden. Ik denk niet dat Hij huilt bij natuurrampen. Ik denk ook niet dat Hij huilt als Hij jouw of mijn persoonlijke nood ziet. Hij voelt wel mee! (Hebreeën), maar Hij huilt niet zoals wij om verdrietige dingen huilen. Ik geloof namelijk dat Hij boven onze omstandigheden staat en zelfs de regie van ons leven volkomen in de hand heeft. De nood maakt Hem niet onmachtig of verdrietig, integendeel, de nood wordt door Hem gebruikt, precies voor datgene waar Hij het voor bestemd heeft. Het is niet zo dat de Heer Jezus liever zou zien dat wij geen moeilijke dingen meemaken, maar dat Hij het nu eenmaal toe moet staan. Hij huilt niet om de nood op aarde, omdat die nood precies past in Zijn plan.

  Maar waar huilt de verheerlijkte Heer dan wel om?
  Ik kwam bij Jozef terecht. Van niemand anders wordt zo vaak verteld dat Hij huilde. Maar Jozef huilde niet toen Hij in de put zat of toen hij in de gevangenis zat. (Misschien huilde hij wel, maar het staat niet in de Bijbel). Hij huilde toen Hij onderkoning van Egypte was en zijn broers bij hem aanklopten voor brood. Toen huilde hij. En daarom denk ik dat de Heer Jezus straks zal huilen. Als Zijn broers, het volk Israël, naar Hem op zoek gaat en Hij zich eindelijk aan hen bekend kan maken. Wat zal de Heer Jezus dan huilen, maar dat zullen geen bittere tranen van verdriet zijn. Het zullen warme tranen van vergeving en verzoening zijn.
  ‘Jezus weende’ staat er in Johannes 11. Maar dat was vlak voordat Hij Lazarus zou opwekken. (Niet op het moment dat Hij hoorde dat Lazarus was gestorven.) En de Joden zeiden terecht: Zie hoe lief Hij hem had. Zo lief heeft de Heer Zijn volk, dat Hij huilt en heftig in de geest bewogen wordt vlak voordat Zijn volk (na vier dagen!) zal opstaan.

 26. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 juni 2013 om 17:49

  Sjalom Betty,

  Yeshua weende oprecht en was zeer verbolgen tegen de dood toen Hij bij het graf van zijn geliefde vriend Elazar (Lazarus) stond. Let goed op dat de staat van Yeshua was als de lijdende dienaar van G’d. Dat was op dat moment Zijn status hier op aarde. Je haalt hier ten onrechte aan de verheerlijkte Yeshua aan.

  Dan over Joseef, die door een diep dal heen moest gaan. Hij zag het einddoel al voordat zijn broers bij hem kwamen. Heel terecht beproeft hij zijn broers om er achter te komen: is er nog enige opening naar het verleden of blijft het er bij. Niet het weerzien maar het hervinden van de broederlijke harmonie als eerste. Een onderbelicht element is dat zijn jongste broer daar nimmer iets van heeft geweten. De verbaasdheid in zijn blik naar de andere broers en zijn reactie vind ik niet terug in de Bijbel. Het gehuil wordt gehoord op de gang. Niemand waagt zich om ons eigen familie tafereel te aanschouwen.

  Laat dit een les zijn die vele eeuwen later door de profeet Zacharia wordt bevestigd als al mijn volksgenoten hun eigen Joodse Messias Yeshua zullen zien. In onze dagen staat er al een dik hek en muur in ons land. Wat is er op tegen dat Yeshua zich persoonlijk aan ons bekend maakt? Wat is er op tegen dat Yeshua zich aan Sja’oel (Paulus) bekend maakt op weg naar Damascus. Het waren tijdgenoten van elkaar. Toch wilde Yeshua zich bekend maken aan hem. Zo zal het ook vergaan dat Yeshua zich aan mijn volksgenoten bekend maakt. Echter dan wel vanuit een verheerlijkt lichaam.

  Hij zal geen tranen laten vloeien maar eerder zijn troostende hand op mijn volksgenoten leggen en daar waar het nog niet geschiedt is het deksel van ons oog en hart wegnemen. Dat is een handeling die Yeshua zal verrichten. Rondom zullen de directe buren dit horen. Wat is daar in Jeruzalem aan de hand? De gehele media zal te hoop lopen op dat grote wereldnieuws. Mijn wens is om dat moment mee te maken.

  Rouw veranderd in vreugde!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden