Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Afschuwelijk wat een valse profeet teweeg kan brengen! (39 reacties)

Geplaatst op donderdag 14 juli 2011, 15:00 door Dirk A A

U herinnert zich wellicht nog wel dat de Amerikaanse ‘predikant’ Harold Camping afgelopen voorjaar via zijn radiostation Family Radio aankondigde dat de Here Jezus op 21 mei terug zou komen naar deze aarde om Zijn Koninkrijk op te richten. Die aankondiging heeft tot een vreselijk drama in Noord-Vietnam geleid.

Het Hmong volk, dat in de bergen leeft, wordt hevig vervolgd door het Noord-Vietnamese regime. Nadat Hmong-christenen via de radio de boodschap van Camping hadden gehoord, trokken zevenduizend van hen naar de top van een berg om God te prijzen. Hun lijden onder het communistische bewind zou bijna voorbij zijn, omdat de Jezus terug zou komen en Zijn vrederijk zou oprichten.

Al snel werd bekend dat al die christenen op de berg waren. De militaire politie was razend. Honderden christenen werden doodgeschoten en afgeslacht, twee voorgangers werden onthoofd en velen werden gearresteerd, aldus zendeling Jacob Prasch en de organisatie International Christian Concern (persecution.org). De gedode christenen werden vervolgens met bulldozers begraven in massagraven.

Afschuwelijk wat een valse profeet teweeg kan brengen! Deze arme christenen, die te lijden hebben onder armoede, vervolging en onkunde, geloofden de boodschap die ze via de radio hoorden. In dat gebied met hevige vervolging is de korte golf radio vaak de enige bron van informatie en kennis, zeker als het over het christelijk geloof gaat. Veel Hmong-christenen zijn spoorloos en de achtergebleven familie weet niet of hun vermiste geliefden gedood zijn of gearresteerd. Misschien verbergen sommigen zich nog wel in de jungle uit angst om opgepakt te worden.

Ondertussen noemde de hoogbejaarde Camping alweer een nieuwe datum, 21 oktober aanstaande. Hij had een rekenfoutje gemaakt. Even een paar maandjes wachten. Hij zal het wel niet meer meemaken, omdat hij inmiddels door een hersenbloeding is getroffen.

Het lijden van de Hmong-christenen is al verschrikkelijk vanwege de vervolging om hun geloof in de Here Jezus. En dan dit nog. Wij wisten dat Camping een valse profeet was. Een eerdere voorspelling van hem was ook al niet uitgekomen, en nog belangrijker natuurlijk: de Bijbel zegt dat niemand de dag van de wederkomst van de Here Jezus kent, alleen de Vader in de hemel (Mattheus 24:36).
Die Noord-Vietnamese christenen hebben niet eens een Bijbel. Alle kennis die ze van het christelijk geloof en van de Bijbel hebben, is afkomstig van de radio.

Laten we de duidelijke waarschuwingen in de Bijbel tegen valse leraars en valse profeten serieus nemen. Ook bij ons richten zij grote geestelijke schade aan in kerken en gemeenten.
In Mattheus 7:15 en 16a zegt de Here Jezus: ‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen.’
En in Mattheus 24:24 lezen we: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’

Valse profeten en valse leraars leiden de mensen bij Christus vandaan, brengen hen in verwarring, in levensgevaarlijke situaties.
Dan denk ik niet alleen aan predikers die een exacte datum denken te weten waarop Christus zal komen, maar aan allen die een boodschap verkondigen die botst met de Bijbel. Ze moeten ontmaskerd worden, gestopt, voordat ze nog meer slachtoffers maken.

Dat is niet simpel. Ik weet het uit ervaring. Wanneer je de alarmbellen laat rinkelen en een waarschuwing de wereld instuurt tegen een valse profeet, dan loop je de kans dat de hel letterlijk losbreekt.
Vaak noemt zo’n valse profeet of leraar zich een gezalfde des Heren. En met een beroep op de Bijbeltekst ‘Raak de gezalfde des Heren niet aan’ (1 Samuel 24), probeert men je vervolgens angst aan te jagen.

1 Johannes 4:1 roept ons op: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’
Meer dan ooit ben ik ervan doordrongen hoe belangrijk deze oproep is. De geesten (van predikers en profeten) kunnen we alleen beproeven wanneer we de Here Jezus kennen en ons laten leiden door de Heilige Geest. Onze enige toetssteen is de Bijbel. Ieder die een evangelie brengt dat anders is dan het Bijbelse Evangelie, die is vervloekt, klinkt het in Galaten 1:9. Laten we daar niets vanaf doen!

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2011 om 16:05

  Beste Dirk

  Ik wist dat we met deze Camping met een valse profeet te maken hadden maar dat zijn voorspelling zulke grote gevolgen zou hebben voor onze broeders en zusters in Noord Korea, daarvan had ik geen weet.

  Moedige medechristenen van het Hmong volk, ik zegen jullie in Jezus’ Heilige Naam. Ik bid dat de Here God jullie kracht geeft om het gemis van jullie geliefden te verzachten. Moge de Heilige Geest jullie leiden. Amen.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2011 om 18:43

  Komen zulke valse profetieën misschien wel via spiritistische sceances tot stand? Verbaast mij niets.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juli 2011 om 17:45

  Heel goed Dirk, dit waarschuwende commentaar inzake valse profeten die het einde van de wereld en de wederkomst van Jezus willen voorspellen met een exacte datum. Maar net zoals jij schrijft: Als wij de bijbel hierover lezen, dan moeten wij toch dadelijk herkennen dat dit een valse profeet is, want in de bijbel staat toch dat niemand, zelf Zijn Zoon Jezus niet, weet wanneer dit zal zijn. Daarom nogmaals mijn oproep: Laten wij IEDERE dag, leven en handelen naar Gods-wil, die Jezus ons verkondigd en voorgeleefd heeft, zodat wij Hem iedere dag, in vol vertrouwen kunnen verwachten. Wel ben ik overtuigd dat wij in de eindtijd leven, want de grote verdrukking ervaar ik niet alleen persoonlijk maar ook in de maatschappij en ook in de politiek. Hub.

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 9:06

  @Hub. Uessen:
  [quote]Wel ben ik overtuigd dat wij in de eindtijd leven, want de grote verdrukking ervaar ik niet alleen persoonlijk maar ook in de maatschappij en ook in de politiek. Hub.[/quote]

  Dat klopt, vooral de intolerantie tegen mensen met een uitkering die niet meer kunnen werken! Vooral de VVD en ook de PVV zijn daar zo goed in, wat wil je met de VVD die eigenlijk alleen maar aan de rijke elite denkt. Maar goed dat het CDA toch probeert om de harde maatregelen voor de kwetsbaarsten in de samenleving te verzachten.

 5. Nikki zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 10:31

  Op de site van Marc Verhoeven ziet u alle dwaalleer en valse profeten in het Licht van de Bijbel.

 6. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 11:37

  Het belangrijkste teken van de eindtijd is dat veel mensen misleid zullen worden zegt de Here Jezus (Matteüs 24). De grootste misleiding komt juist van hen die zeggen dat ze ook in de Here Jezus geloven. Om maar één voorbeeld te noemen! Er zijn predikers en schrijvers die durven te zeggen, dat er voor het Joodse volk een andere weg naar God is buiten het Kruis en de Here Jezus om. Dit is de ergste vorm van “antisemitisme”. Het gevolg is vreselijk want hierdoor vertellen zij die naar Israël gaan hun niet over die ene Naam die ons gegeven is om behouden te worden en gaat er veel geld naar organisaties die de Joodse gelovigen in de Here Jezus vreselijk vervolgen!

 7. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 11:41

  Mijn gedachte gaan bij het lezen van dit stuk uit naar het werk van Trans World Radio. Zendt deze organisatie ook uit in het gebied en in de taal van het Hmong volk? Via hen zou een betrouwbare, vanuit de Bijbel onderbouwde Boodschap doorgegeven kunnen worden.

  Als dit (nog) niet gebeurt, zou er dan niet een snelle actie ondernomen kunnen worden om dit mogelijk te maken? Opdat ze het Ware Evangelie mogen horen en daarin opgebouwd mogen worden!

  En ten alle tijde natuurlijk ons gebed voor schapen die dwaalleraars volgen. Dat de Heere er de ogen voor opent en mocht het zijn, de dwaalleraars bekeert!

 8. Jenö Sebök zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 13:14

  Beste Dirk,

  Goed dat je wijst op het gevaar van valse profeten. Maar het bericht over de Hmongs lijkt mij niet helemaal te kloppen. De Hmongs worden niet vervolgd door het Noord-Koreaanse regime, maar door het Vietnamese regime. Echter de vervolging van christenen in Vietnam is de laatste tijd minder hevig geworden, en ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat zij zomaar honderden Hmongs hebben doodgeschoten en enkele leiders onthoofd. Ik heb het bericht opgezocht op de website die jij noemt, http://www.persecution. org, maar ik kan het nergens vinden, noch onder Noord-Korea, noch onder Vietnam. Zou ICC het bericht er hebben afgehaald omdat het niet klopt?

 9. harry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 13:32

  Als er iets is dat ik de laatste jaren wel ontdekt heb, is hoe kritisch je moet zijn om niet zomaar alles klakkeloos aan te nemen wat er gezegd wordt, maar om inderdaad alles te toetsen aan de bijbel. Soms wou ik maar dat Jezus terugkwam, dan was er tenminste geen onzekerheid meer wat je nu wel en niet moet geloven. Maar dan is het zien en Zijn stem horen. Geen discussies waar de honden geen brood van lusten, geen kerkscheuringen, maar eenheid in Hem.
  Het is goed, Dirk, dat je alert blijft en mensen waarschuwt.
  God’s zegen met je site en alles wat je doet.

  Shalom.

 10. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 15:33

  Amen Dirk, goed dat je dit geschreven hebt, laten we bidden voor deze broers en zussen die het zo zwaar te verduren hebben.
  Maar we zullen het in deze tijd meer meemaken dat we allerlei dwalingen te horen krijgen als het ware evangelie waardoor mensen in verwarring worden gebracht .
  Laten wij dan ook vrijmoedig blijven getuigen van de Levende Heer die is gekomen om álle verlorenen te zoeken.

 11. san tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 15:35

  Beste Dirk,

  Veel mensen worden misleid omdat ze de Schrift niet kennen. Het is daarom
  geen overbodige luxe om de Bijbel te bestuderen. Wat een schat bezitten
  wij dan dat wij de Bijbel kunnen kennen. Dat toont het voorbeeld wel aan
  van het Hmong volk. Laten wij hier lering uit trekken en laat er iets goeds
  uit het tragische gebeuren doen voortkomen!

  Hartelijke groet,
  San

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 15:49

  Reactie van Dirk van Genderen op bijdrage van Jenö Sebök,

  Beste Jenö,
  Per abuis had ik één keer Noord-Koreaans geschreven, dat heb ik inmiddels veranderd in Noord-Vietnamees.
  Het bericht staat wel op de site, als de link werkt, kun je het hier lezen:
  http://www.persecution.org/crossingthebridge/2011/05/27/harold-camping-and-the-christian-hmong-of-vietnam/

 13. Wendy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 19:41

  Afschuwelijk! Maar ik vraag me af of je dit allemaal in de schoenen van de valse profeet mag schuiven. Laat ik duidelijk zijn dat ik voorspellingen zoals die gedaan zijn niet geloof, omdat we wel aan de tekenen om ons heen kunnen zien dat Jezus’ terugkomst niet lang meer zal duren, maar dat de bijbel ons ook leert dan NIEMAND precies weet wanneer. Alleen God weet dat.
  Terug naar het bericht: ik denk dat deze dominee zeker rekenschap zal moeten afleggen over zijn verkondiging. Maar het doden van de bijeengekomen mensen is niet door hem gedaan en ook niet door hem veroorzaakt. Dat heeft die militaire politie gedaan.
  Als er een bijeenkomst was geweest waarin een ‘juiste’ voorganger het evangelie had verkondigd waar deze mensen in geloof op af gekomen waren, en de militaire politie had hen ontdekt, was er óók een drama geweest. Hadden we dat dan ook die ‘juiste’ voorganger verweten?
  De moordpartij is schuld van het regime van Noord-Vietnam en de militaire politie. Niet van de dominee die valselijk beweerd heeft dat Jezus zou terugkomen. Hoe onjuist ook.

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2011 om 21:04

  Sjalom,

  Wat zegt Yeshua in de gelijkenis van de 10 meisjes. Het ene deel heeft de geestelijke bagage bij zich, het andere deel mist die geestelijke bagage. Heel scherp wordt een 50/50 verhouding neergezet. Niet de uitspraak van een mens die een zwevende theorie er op na houdt. Wat is zijn/haar ijkpunt vanuit een bekendheid die alleen bij G’d is. In plaats van geestelijk voedsel, brandstof voor onderweg uit te delen wordt hier een ‘ik heb gelijk’ neergezet. We moeten er altijd op bedacht zijn dat we elk moment van de dag bereid zijn om G’d te ontmoeten. In Zijn woord vinden we heel duidelijke aanwijzingen waarin Hij ons vertroost, bemoedigt en kracht geeft om vol te houden. Daar hebben we genoeg houvast aan. We zijn Koningskinderen en dienen ons van waarzeggerij (dat is het ook) verre te houden. De spotter zal gnuivend op de gelovigen neerzien. De twijfelaar haakt af. Dat zaait de voorspeller, hij zoekt zijn eigen gelijk en eer. Is het hem/haar ten diepste gelegen om veel volk te winnen? We weten het beter en toch tuinen er velen weer in. Hebben we daarmee de gedode mensen terug? Nee, het liefste had ik gezien dat zij elk op zijn/haar plaats getuigen zouden zijn. Door een verstoring is deze weg afgesloten. Velen van hen zijn ingegaan tot G’ds heerlijkheid. Mag er dan geen stille verwachting zijn dat Yeshua spoedig terug zal keren? Ik hoop dat ik ooggetuige mag zijn. Als mijn G’d mijn ogen sluit zal ik Hem in heerlijkheid aanschouwen. Dan is mijn aardse taak voorbij. Anderen zullen het overnemen en actief zijn tot de laatste seconden voorafgaande aan Zijn komst. In dankbare verwachting en pleitend op de belofte van G’d dat Hij dit zal waarmaken dienen we onze levensreis voort te zetten. Ons garantiebewijs is Yeshua. Door Zijn werk hier op aarde is de toegangspoort ontgrendeld. Daar mogen en moeten we het mee doen!

 15. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2011 om 9:20

  Afschuwelijk hoe die mensen behandeld zijn! Onthoofd en met bulldozers in een massagraf gedumpt, alsof het beesten waren…. één ding, ál die gelovigen die naar de berg gingen om YHWH te prijzen, zijn in geloof gestorven! Ze hadden de boodschap gehoord; Yeshua zou spoedig terugkomen en dat was niet het geval, wat een misleiding, maar dan blijft over: hun geloof heeft hen behouden! en dat is wat telt, hoe gruwelijk je leven hier ook is. Het is niet de Schepper/YHWH die dit de mensen aandoet, het zijn de mensen, die onrecht bedrijven, de leugen liefhebben, de werken van de leugenaar vanaf het begin doen, aan de vruchten herkent men de boom! Niet een ieder die zegt: Heere Heere/Adonai, Adonai (uit Mattheus 7:21).

  Shalom

 16. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2011 om 14:42

  Dit zegt GOD :

  Ziet, mijn geliefde kinderen, velen zullen komen in mijn naam , maar velen van hen zijn verleiders en misleiders omdat zij zelf niet ten volle blijven in hetgeen IK door mijn ware apostelen en profeten van het lam GOD’s heb laten vastleggen in heilige geschriften. Mijn Zoon Jezus de Christus zei:
  Blijft in MIJ en blijft in mijn woorden. Toetst alles aan het woord van GOD dat gij terug kunt vinden in de bijbelse apostel- en profetenleerstellingen.
  Laat u niet verleiden om een ander fundament te aanvaarden dan hetgeen reeds door MIJ gelegd werd in de naam van YHWH en die van mijn Zoon YHWH redt de Gezalfde oftewel Jezus de Christus genoemd, het vleesgeworden woord van GOD. IK BEN.

  Woord van GOD.
  17.07.2011.

 17. hennie d zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2011 om 15:56

  Hallo, ik was deze periode in Vietnam en heb er niets van gehoord.
  Komende oktober ben ik er weer, en zal eens informeren of dit bericht klopt.
  We waren zelfs in het gebied.

  Er gebeuren in deze regio heel mooie dingen.
  Eén ding klopt zeker, er zijn in Vietnam nog duizenden bijbels nodig.
  Enkele weken geleden ontvingen ze 20.000 kinderbijbels die al op zijn,
  verdeeld over het hele land.
  De vraag is om meer meer meer.
  Evenals gebed om toestemming van de overheid om ze in eigen land te mogen laten drukken.
  Wie mee wil helpen om bijbels daarnaar toe te krijgen, mail me en doe mee, ook financieel: hdoldersum@gmail.com
  Voor 3 euro sponsor je al een bijbel

  Dank en bid

 18. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2011 om 16:00

  In Matt. 24:24 staat dat de valse profeten de gelovigen door valse tekenen en wonderen, als het mogelijk was, de gelovigen te verleiden.
  Er staat dus: AL WARE HET MOGELIJK, d.w.z het is dus niet mogelijk om de echte gelovigen te misleiden, omdat ze beschermd worden door God.
  Niemand zal ze uit mijn hand roven, dat vind ik erg bemoedigend ook in deze tekst wordt duidelijk dat het niet van ons afhangt, maar onze beschermer en onze helper is God.
  En wat er in Noord-Vietnam gebeurd is, ik geloof dat ze beschermd zijn en nu veilig bij Jezus zijn.
  Maar de verbondenheid met God zal je beschermen tegen misleiding van valse profeten, maar je moet waakzaam zijn wat je eigen valkuilen betreft, want de boze is listig, maar JEZUS IS OVERWINNAAR!!

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2011 om 23:43

  Er lopen heel wat meer valse profeten rond, dan we denken.
  Wie de gave van het onderscheiden van geesten niet heeft kan elke profetie eenvoudig toetsen op drie punten:
  1. In de profetie moet Jezus Christus centraal staan.
  2. De profetie moet bemoedigend zijn.
  3. De proftie mag op geen enkel punt in strijd zijn met “het Woord” (Bijbel).

 20. Jochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2011 om 12:34

  Sjalom !

  Dirk zegt en dat is juist: “1 Johannes 4:1 roept ons op: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’
  Meer dan ooit ben ik ervan doordrongen hoe belangrijk deze oproep is. De geesten (van predikers en profeten) kunnen we alleen beproeven wanneer we de Here Jezus kennen en ons laten leiden door de Heilige Geest. Onze enige toetssteen is de Bijbel. Ieder die een evangelie brengt dat anders is dan het Bijbelse Evangelie, die is vervloekt, klinkt het in Galaten 1:9. Laten we daar niets vanaf doen!”

  Vergelijk dit met :

  De Wet / Torah

  MattitJahoe 5
  17 ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. 18 Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. 19 Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk.

  MattitJahoe 7
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

  1 Jochanan 2
  3 Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. 4 Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. 5 In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. 6 Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Yeshua te treden.

  1 Jochanan 5
  3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last

  Uit het laatste Bijbelboek: Openbaring 14, de aarde wordt geoogst.
  12 Van hen die God toebehoren, van hen die zijn geboden in acht nemen en Yeshua trouw blijven, wordt nu standvastigheid gevraagd.

  Bent U een volger van Yeshua?
  Of wilt U Yeshua afschaffen of ongeldig verklaren? Hij is immers het Woord, de belichaming van de Torah, zonder zonde / overtreding van de Torah.
  Hij heeft de Torah voorgeleefd. Betekent Hem volgen niet, de Torah kennen, erkennen en doen?

 21. Trudy Haak zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2011 om 13:26

  Als we de Bijbel geloven, weten we dat voordat het Koninkrijk komt, de Opname van wedergeboren christenen eerst gaat plaatsvinden. Lees Tessalonisenzen 4. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. Hij komt dan niet op aarde, maar wij gaan Hem tegemoet in de lucht. Dat gaat dus eerst gebeuren, en daar wachten we nu op.

 22. Dirk Kievit zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2011 om 18:54

  Je hebt gelijk: Camping is een valse profeet. Ik was net in gesprek met Jehovah Getuigen en herinnerde hen aan de zogenaamde profetieën die de Wachttoren heeft gemaakt over het einde van de wereld en de opstanding van Abraham enz. Het feit dat die niet uitgekomen zijn is bewijs dat de Wachttoren een valse profeet is en einde discussie. Zo moeten we ook afstand doen van Camping.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2011 om 21:19

  Beste Dirk

  Ik heb een stukje geschreven wat ik jullie niet wil onthouden.
  Vriendelijke groet en zegen

  EEN DIALOOG MET DE ISLAM IDEOLOGIE IS ONMOGELIJK

  Terwijl gelukkig heel veel christenen weten dat bovenstaande titel geheel juist is, zijn er toch ook ‘gelovigen’ die denken dat er weldegelijk een gesprek met die ideologie aangegaan kan worden. Zij gaan van het standpunt uit dat ‘alle geloven in de kern van de zaak hetzelfde zijn’ en voor het gemak beschouwen ze de islam dus ook maar als een geloof. Tijdens de op zondag 9 mei gehouden viering van de feestelijke ingebruikname van de nieuwbouw van de Turkse Yunus-Emre moskee in de Duitse stad Aken, verwoordde een katholieke ‘geestelijke’ Josef Voss het aldus: ‘God is God en Hij is Vader van alle mensen. In dit geloof vinden de moslims, de christenen en de joden mekaar dat is onze stellige overtuiging”.
  Voss zei er vanuit te gaan dat in Aken de religieuze gemeenschappen gezamenlijk naar overeenkomsten zoeken om zo menswaardig als mogelijk samen te leven in deze stad. “Ik hoop dat deze moskee een plek van ontmoeting zal zijn zowel met de Heiligen als met de gelovigen”.

  Bisschop Heinrich Mussinghoff van Aken liet middels een brief de hartelijke groeten overbrengen aan de islamitische gemeenschap. Hij schreef daarin onder andere: “Ik ben blij dat u het voor mekaar hebt om een nieuw godshuis te kunnen bouwen”. Verder schrijft deze bisschop dat hij de moskeebouw volledig ondersteunt die hij een teken noemt van de goede samenwerking van de drie religies.
  De socialistische minister van intregratie Guntram Schneider(SPD) maakte het wat dat betreft nog bonter door te verklaren: “U bent volledig geintergreerd en u behoort tot onze gemeenschap”. Hij prees de inzet van de kerken en van de joodse gemeenschap om de bouw van de moskee mogelijk te maken. Hij wees er ook op “dat de islam als grootste religie ook recht heeft op religieus onderwijs”.
  Burgemeester Marcel Philipp zei in de bouw van een moskee “een teken te zien dat men God (welliswaar vanaf verschillend perspectief bezien) toch gemeenschappelijk kan aanschouwen”. Aan het einde van zijn redevoering zei hij: “Wij kunnen op deze wijze vreedzaam en broederlijk samen leven”.

  Wat er in Aken gebeurt, zien we ook in Vlaanderen waar de islam ideologie door de Belgische staat al geruime tijd erkend is als godsdienst en derhalve door de overheid ook financieel gesteund wordt met forse sommen geld. Ook zijn er in Vlaanderen pastoors en soms zelfs dominees die zich voor het karretje van de islam laten spannen. Naar onze mening is een gebrek aan Bijbelkennis hier debet aan maar wat ook een rol speelt, is dat men het Evangelie niet meer als de gehele waarheid beschouwt.
  In Nederland zijn het gelukkig ook alleen nog maar de zogenaamde vrijzinnige kerken en kerkgenootschappen die een dialoog met de islam aan dachten te gaan en eind februari van dit jaar ging een Hervormde Gemeente in de stad Rotterdam ook overstag om door cursussen aan te bieden de dialoog aan te gaan. Het betrof de Oude of Pelgrimskerk in de inmiddels multiculturele wijk Delfshaven. Deze kerk die zich omschrijft als ‘een jonge en actieve christelijke gemeenschap waar al sedert eeuwen uit de Bijbel wordt gelezen, gebeden en gezongen’ maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze organisatie is van mening dat er best een dialoog tussen religies en dan met name de islam mogelijk moet zijn.
  Zelf verwoordt de Hervormde Gemeente het zo: “We hechten aan traditie en staan met ons geloof in het leven van vandaag (dat wil zeggen in het begin van de 21e eeuw in een multicultureel Rotterdam) met alle vragen en antwoorden, alle problemen en uitdagingen die daarbij horen. We geloven dat het oude evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is en dat God daarin ook vandaag ons tot Gids wil zijn”.

  Feit is dat de realisten onder ons het grote gevaar van deze ideologie wel onderkennen en waar en wanneer ze kunnen protesteren tegen elke voortschrijding van de islamisering.

 24. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2011 om 23:28

  Beste Trudy (@21),

  Als je leest wat Jezus zegt over het Koninkrijk der hemelen, bijvoorbeeld in Mattheüs 13, blijkt dat dit Koninkrijk sinds Zijn eerste komst al op aarde is, maar alleen Zijn volgelingen weten dat en kennen de verborgenheden ervan (vers 11).

  Bij Jezus’ tweede komst zullen àlle mensen hem als Koning erkennen en zal Hij ons in Zijn heerlijkheid opnemen.
  Wat een geweldig vooruitzicht!
  Deze opname gebeurt na het roepen van de aartsengel en het blazen van de bazuin (1 Thess. 4:16). Dus het is niet, zoals in sommige boeken wordt beschreven en in bepaalde films wordt gesuggereerd, een “stille” opname.

  Bedoelde je dat?
  Hoe dan ook, voor wie gelooft zijn er nu al de zegeningen van het Koninkrijk en wacht er een nog heerlijker toekomst!

 25. hennie d zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2011 om 7:42

  Hallo Dirk, Jeno en anderen.

  Ik heb in Vietnam geïnformeerd, en het is waar!!!!!

  Laten we op de bres blijven staan voor onze familie daar.

 26. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2011 om 7:47

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Dank je wel Hennie, voor deze – opnieuw schokkende – informatie.

 27. Peter Liefhebber zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2011 om 8:48

  Het is verbazend dat toegestaan wordt dat in comment #4 keurig democratische partijen als de VVD en de PVV hier onterecht afgebrand worden. Juist het CDA is een van de grote misleiders van de Eindtijd. Aan de vruchten herkent men de boom; als de partij zich in de Tweede Kamer laat vertegenwoordigen door een overtuigd mohammedaan, iemand die de verlossing door Jezus ten stelligste afwijst, is dat een uiterst wrange, onchristelijke vrucht. Evenmin is het christelijk de fractiekamer te ontsieren met een stiepelteken, een heidens symbool dat in Twente aan boerderijen bevestigd wordt om boze geesten af te weren. De werken van satan zijn overal, juist in de Eindtijd is de antichrist drukker dan ooit om de wereld te misleiden, en juist op de plaatsen waar weldenkende mensen het niet verwachten. De gevolgen kunnen afschuwelijk zijn, zoals ook dit artikel van Dirk weer eens aantoont.

 28. Manuela zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2011 om 8:51

  Verschrikkelijk, hoe de satan woedt in Noord-Vietnam!
  Dank je, Dirk, dat je dat doorgegeven hebt.

  Maar wat is het dan ook een wonder, dat, ondanks dat, de vraag naar Bijbels zo groot is.
  20.000 kinderbijbels!
  Ik hoop, dat er nog veel meer Bijbels verspreid kunnen worden, zodat de Hmong-christenen daarin troost kunnen vinden.

  God geve dat ook daar de dood van martelaren het zaad van de kerk zal zijn!

 29. hennie d zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2011 om 21:54

  Het wonderlijke is dat deze mensen de berg opgingen om de Here Jezus te loven en te prijzen en Hem verwachtten.
  Vanavond dacht ik: toch zijn ze toen gelijk naar de Here gegaan, door de dood heen, maar de Vader heeft ze vast met open armen ontvangen.

  Toch is de onkunde van deze mensen een grote nood, doordat ze nooit iets hebben kunnen leren, kunnen ze ook niets opnemen. Hun hersens hebben dat nooit gedaan.
  Aan de hand van bijvoorbeeld mp3 spelers, waarmee ze Gods woord in hun taal kunnen horen, die ze opnieuw en opnieuw en opnieuw kunnen beluisteren, wordt hun de bijbel uitgelegd.
  Vaak een klein stukje en dan terug laten vertellen, en als dat niet lukt nog eens en nog eens.
  Dit jaar mochten we in een lepra kamp een broeder een mp3 speler geven, die letterlijk met open mond en enorme straalogen zat te luisteren naar de Bijbel in hun taal.

  Fijn dat we ondanks alles door mogen gaan en ook deze mp3 spelers voor 5 euro mogen uitdelen.
  Fijn ook dat ook via deze nieuwsbrief mensen aangesproken worden en mee doen om zoveel mogelijk bijbels, kinderbijbels en mp3 spelers te verspreiden.

  Bidden jullie ook mee dat er toestemming komt om Gods woord in het land te laten drukken?

  Je mag me altijd mailen om meer informatie.
  Werk zolang het dag is.

  hdoldersum@gmail.com

 30. willem zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 juli 2011 om 11:28

  Ik vraag mij af of de twisten over geloof niet meer slachtoffers hebben opgeleverd dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar.

 31. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 juli 2011 om 18:58

  Beste Willem,
  Leef niet meer in het VERLEDEN, daar is niets meer aan te veranderen. Van het verleden moeten wij leren, hoe wij in het HEDEN moeten leven en handelen zoals Jezus het 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd. Dan kunnen wij vol vertrouwen de TOEKOMST en Zijn wederkomst tegemoet zien. Hub.

 32. Ed Yin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 augustus 2011 om 20:01

  Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.

  Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.

  Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.
  Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.

 33. Ikke zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 september 2011 om 15:05

  Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen,!!!!!

  Dit zou toch al voldoende moeten zijn om extra waakzaam te zijn, er is maar 1 messias en dat is de joodse messias, elke ander die in zijn naam optreed behoordt tot valse messiassen , Wat hebben de kerken gedaan, is het nog wel de joodse messias die verkondigd wordt?

  Ikke .

 34. elisa zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 februari 2013 om 14:18

  Hier in Suriname zit ik ook in een gemeente waar de leraar alleen maar valse leer geeft. De pastor is er niet dus ze gaat maar naar haar eigen zin, maar ik laat haar. Wij gaan voor Jezus.

 35. Carootje zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 september 2013 om 14:32

  Lieve mensen ik moet ook getuigen van het werk van valse profeten en valse werkers die zo te werk gaan dat de christenen geloven dat ze werkers zijn voor God maar helaas zijn ze werkers voor satan !!!
  Helaas doet satan zich voor als een engel en werker van het licht en vermomt hij zich in velerlei gedaanten en zo verblindt hij ook vele kerken en de mensen die daar komen !!!
  Benny Hinn is ook een nepper en ik kan dat weten omdat ik met hem persoonlijk contact heb gehad in Juni van dit jaar op Facebook , nou ik heb het geweten ook maar omdat ik een heel close liefdesrelatie heb met de Here Jezus heeft de duivel me niet in de hel kunnen gooien. Jezus hield me heel goed vast en is toen het gevecht aangegaan met satan hij Jezus zei toen je laat haar los nu en in de nabije toekomst, wow wat een goedheid en liefde !!!

 36. antonette zegt:
  Geplaatst op maandag 24 maart 2014 om 1:15

  Er zijn ook vele boeken die de eindtijd een soort van uitrekenen (voorspellen). Ik heb er eentje in mijn handen gehad, Wake up heet het, het veegt de vloer aan met onder andere het idee dat wij niet weten wanneer ongeveer de Messias terugkomt, wat natuurlijk absurd is, want niemand weet dit, zelfs niet de Zoon, alleen de Vader. Het heeft behoorlijk wat angst en schade bij mij aangericht, er staat nergens in de bijbel dat onze opdracht is te onderzoeken wanneer Hij terugkomt, maar wel dat Hij terugkomt. In feite gruwelt onze Vader van het idee te voorspellen, dit is een zonde. Laten wij liever bidden voor zijn bescherming en liefde wat er ook zal gebeuren 🙂

 37. lucas zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2015 om 19:01

  Voor mij is het vaststaand feit dat Mohammed een valse profeet is. Hij was namelijk toen al aan de drugs, qatt of opiaten gebruikte hij. Er gingen toen flarden van het oude testament door Arabie, de Maneers en Sabeers gebruikten deze drugs dus ook, zoals Mohammed. Alle dagen wordt men ermee geconfronteerd met de IS, Boko Haram enzovoort, dit is duidelijk genoeg.
  Christus waarschuwt niet voor niets voor deze valse profeten. De islam is 1400 jaar bezig met deze dictatuur, lees ook het boek van H. Somers, psycholoog: een andere Mohammed.

 38. Henneke Nieuwveld zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 december 2016 om 14:06

  Wat ik eigenlijk aan een of allen van jullie wil vragen aangaande valse messiassen. Iemand wees me op de “Thruth project” Ik bekeek de trailer er van en werd er erg onrustig door. Verder schrijft Marc Verhoeven er ook over. Maar dat kon ik niet helemaal volgen, evenals bij de trailer is ook het stukje van Marc heel veel info die je overspoelt. Aangezien ik hier niet de emotie (onrustigheid) alleen maar wil laten spreken en het niet direct terug te herleiden is naar de bijbel vraag ik jullie: Geef me er raad in.

 39. John Eysbroek zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 januari 2019 om 14:04

  Joh 14:21,23 [Ik zal Mijzelf aan hem openbaren, die Mijn geboden bewaart]

  Joh 16:13 [en de Heilige Geest zal u leiden in al de waarheid]

  Conclusie: als je de waarheid kent, herken je alle leugens. Maar als je een leugen kent, weet je nog niet wat de waarheid is. Dus: onderzoek de Schriften, Joh. 5:39, want wij hebben het profetische woord dat zeer vast is…, 2 Petrus 1:19.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden