Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Afschuwelijk drama in Noorwegen (40 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011, 7:36 door Dirk A A

Het Noorse volk rouwt om de 77 doden. Adrian Pracon, een van de overlevenden van het drama op het eiland Utoya, vertelt: ‘Sommige van mijn vrienden probeerden Anders Breivik te stoppen door met hem te praten. Veel mensen op het eiland dachten dat het een test was … als een vergelijking met hoe het is om in Gaza te leven. Daarom gingen veel mensen naar hem toe, maar ze werden meteen doodgeschoten.’

Anders Breivik is een terrorist, die zoveel mogelijk mensen wilde doden. En geen christen, zoals hij zichzelf aanduidt. Hoewel hij zich beroept op verscheidene Bijbelteksten, is hem kennelijk nooit duidelijk geworden wat het werkelijk betekent om christen te zijn en dat de Here Jezus oproept je vijanden lief te hebben.
Sommigen noemden hem de afgelopen dagen een Noorse SGP’er. Walgelijk, dat zo’n verband wordt gelegd. Als er één partij vredelievend is, is het wel de SGP.

Opmerkelijk was het bericht dat de Noorse jongeren op het bewuste eiland zich in de dagen voor het drama intensief bezig hadden gehouden met Israel en de Palestijnen. Vandaar dat sommigen aanvankelijk dachten dat het om een soort nabootsing ging van de situatie daar. Grote steun werd uitgesproken voor de oprichting van een Palestijnse staat. Daarnaast werd opgeroepen tot een boycot van Israel.

Schokkend vond ik het om te lezen dat sommigen het bloedbad zien als een directe vergelding door God zelf, vanwege de kritische houding van Noorwegen richting Israel. Waarom dan wel daar, in Noorwegen, en niet in de andere 130 landen, die ook officieel hebben verklaard een zelfstandige Palestijnse staat te zullen erkennen?
En welke straf van God zou de dader van de schietpartij in Alphen aan den Rijn dan hebben voltrokken aan de bezoekers die op dat moment in het bewuste winkelcentrum waren?

En zeker, God ziet hoe onze houding is ten opzichte van Israel. Zowel positief als negatief. Daar heb ik vaker aandacht aan besteed in mijn commentaren, met name na natuurrampen. En het is waar dat God waakt over Zijn volk, over Israel, maar ik roep wel op tot grote terughoudendheid.

Anders Breivik stelt dat hij het Noorse volk wakker wilde schudden. Omdat hij de huidige sociaal-democratische regering verantwoordelijk stelt voor de opmars van de islam in zijn land, wilde hij juist die partij in het hart treffen.
In zijn manifest spreekt Breivik diverse keren over Israel. De Arabische zender Al Jazeera suggereert daarom dat de Israëlische geheime Dienst Mossad achter de aanslag zit. Toch kun je op grond van zijn schrijven zeker niet zeggen dat hij een vriend van Israel is.
Mensen als Breivik misbruiken Israel om zich te kunnen richten op een ‘grotere´ vijand. Media en politici noemen hem een gek, een krankzinnige. Toch is het geen daad van verstandsverbijstering, want jarenlang heeft hij zijn daad zorgvuldig voorbereid.

Wanneer over terroristen wordt gesproken, worden daar vaak fundamentalistische moslims mee bedoeld. De media scharen Breivik nu bij de groep conservatieve christenen. Die zijn kennelijk net zo gevaarlijk.
Het risico van zo´n afschuwelijke daad is dat de aanslag van Anders Breivik wordt neergezet als iets waartoe conservatieve christenen met liefde voor Israel in staat zijn. De conclusie ligt dan voor de hand: hou hen in de gaten. En: als degenen die Israel steunen al zo gevaarlijk zijn, hoe gevaarlijk moet Israel dan wel niet zijn.

De vraag is in hoeverre Breivik zich vooraf bewust was van de consequenties van zijn acties. Met de aanslagen bereikt hij wellicht het tegenovergestelde van alles waarvoor zegt te strijden.
Of is hij er ingetuind en zijn er anderen die een ander doel voor ogen hebben, waarvoor ze Breivik hebben ingeschakeld?

Ik roep u op te bidden voor Noorwegen, voor allen die geliefden verloren hebben, te bidden dat er christenen in hun omgeving zijn die hen willen troosten in de naam van de Here Jezus en te bidden dat nog vele Noren tot geloof in de Here Jezus zullen komen.

Dirk van Genderen

40 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 11:12

  Anders Berivik schijnt een Vrijmetselaar te zijn. Deze actie is door de Vrijmetselarij uitgedacht en is puur bedoeld om christenen in een kwaad daglicht te stellen om zo een legitieme basis te hebben om christenen te vervolgen!

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 11:51

  Een christen is hij zeer zeker niet. Feit is wel dat door die afschuwelijke moordpartij iedereen die maar enige kritiek heeft op de islam nu het zwijgen lijkt te worden opgelegd en zelfs de schuld krijgt. Gerard Spong wijst ook al met een beschuldigend vingertje naar Geert Wilders. Naar mijn mening een zeer ongewenste ontwikkeling die de vrijheid van meningsuiting onder een enorme druk plaatst.

 3. sebastiaan den boer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 16:10

  beste dirk en alle andere lezers,

  Allereerst zou ik je willen danken voor jouw bijdrage, werk, inzet…. roeping.
  Tot velen (en ik hoop in de toekomst nog velen meer) tot grote zegen.
  Ten tweede een korte reactie:
  Als christen weten we allemaal dat we te maken hebben met wat de bijbel ons leert de geestelijke strijd, strijd in de hemelse gewesten die zich in de eindtijd waarin wij leven zich steeds meer openbaart.
  Verschrikkelijk wat er gebeurd is! Maar aan de andere kant moeten wij er niet raar van opkijken…. blijf waakzaam en nuchter, wees een echte discipel van Jezus Christus!

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 16:13

  Oproepen tot geweld, dat doet Geert Wilders niet, daar is hij veel te slim voor.
  Een wolf in schaapskleren.
  Verder verschilt de gedachtegang van Wilders en Breivik niet veel.
  Allebei levensgevaarlijk. Mensen pas toch op met die Wilders.
  Een echte christen heeft daar toch geen sympathie voor.
  En Dirk, je weet best hoe Wilders aanhangers denken…. gezien de reacties op de site…. in mijn ogen moet je daar ook openlijk afstand van nemen.
  En de SGP… in de politiek moet je nu eenmaal compromissen sluiten, ook als je gedoogsteun geeft. Het is geven en nemen. Maar je bent wel verantwoordelijk.
  De stemming in Nederland is extreem links of rechts.
  Af en toe vraag ik mij af, waar de echte christenen zijn. En toch roep ik maar weer op, ook al is het 77 keer. Pas op met Geert Wilders.

  Vr gr rene.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 19:20

  Anders Breivik noemt zich zelf Christen en beroept zich op verscheidene bijbelteksten. In mijn beoordeling is hij, om ook in een bijbeltekst te spreken: Een wolf in schaapskleren en dus satans-werk. In de nabij toekomst zie ik in mijn visie, deze gruwelijke satans-werken alleen maar toenemen. Eindtijd-tekenen! De Christelijke normen en waarden zijn tot een dieptepunt gedaald in de maatschappij en de jeugd laat zich nu meer leiden (verleiden) door de moderne media-middelen zoals internet en T.V. via allerhande websites over ideologieën, sekten, seks etc. en dit doen zij meestal alleen (zoals nu in Noorwegen ook).
  De moderne media-middelen kunnen een zegen zijn (Gods-werk), denk aan de Christelijke kerkdiensten uitzendingen, wereldwijde media-kerken, wereldwijd missionairend werk, wereldwijde bijbelverspreiding etc. Maar ook een vloek (satans-werk), denk nu aan Andres Breivik, maar ook aan de (kinder) pornosites, oorlogzuchtige spelletjes etc. etc. In mijn visie zal de eindtijd zich voor een groot gedeelte gaan afspelen via internet met catastrofale gevolgen. Daarom, laat U iedere dag leiden door de Geest van Jezus en U zult iedere “Wolf in schaapskleren” herkennen. Hub.

 6. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 19:33

  De V.S. gaat failliet!

  Valt het jullie echt op dat het uitroepen van de Palestijnse Staat samen lijkt te vallen met de V.S. die per 2 augustus as. de rekeningen niet meer kan betalen?
  Ik houd er serieus rekening mee dat t.g.v. de Europese en Amerikaanse financiële problemen in augustus/september het gehele financieel-economische systeem in elkaar klapt met enorme sociaal-maatschappelijke chaos tot gevolg! Ook kan Ahmadinejad de val van de V.S. misbruiken om Israël aan te vallen! Dat versterkt alleen maar de chaos door de olieprijs die daardoor ook nog keihard explodeert.
  En verder dat uit deze chaos de antichrist in september as. zal opstaan en als onderdeel van het valse verbond met Israël de Palestijnse Staat zal regelen.

 7. Johanna N zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 20:11

  @ Rene Postma en in het algemeen

  Rene, wat fijn dat je zo’n duidelijke waarschuwing geeft over Geert Wilders…… Als Christenen moeten we heel erg op onze hoede zijn en ons niet laten meeslepen door mensen en of leiders zoals hij. Juist nu, in deze tijd, is het ontzettend belangrijk om met een van God verkregen onderscheidingsvermogen (door gebed, smekingen en bijbelstudie) de wereld, omstandigheden en de mensen daarbij te zien en te begrijpen met God’s ogen. De verleidingen zijn groot om onze eigen ideeën, angsten, dwalingen en wensen te willen volgen door bv. dat soort leiders. Wees voorzichtig, en als je het zelf eigenlijk niet zo goed weet wat je over bepaalde dingen moet denken, doe, zeg of schrijf even niets, maar “worstel” er eerst mee met God. Bovenal, laten we Hem vertrouwen, Hij heeft Zijn Schepping in Zijn handen. We hoeven Hem niet zogenaamd een handje te helpen of dingen forceren.

 8. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 om 23:51

  Moi, de schutter begon al met het plannen van zijn daad voordat hij vrijmetselaar was. De planning begon 9 jaar geleden, hij ging 5 jaar geleden pas bij de VM. Hier is op geen enkele wijze een godsdienstig gedachtengoed aan te verbinden. Het gevaar van hersenspoeling ligt overigens voor iedereen op de loer. Denk aan de massahysterie bij de bijeenkomsten van Hitler. Zulke dingen gebeuren alleen als er niet enkele vaste basiswaarheden zijn die stevig verankerd zijn in je verstand, als basiswaarheden. En wie echt een openbaring van Jezus’ liefde aan het kruis heeft gehad, zal de mensen kunnen liefhebben met Zijn liefde, maar tegelijkertijd de zonden die de mensen doen kunnen haten. Doel is echter het behoud van de zondaar, niet zijn eeuwige verlorenheid. Niemand die christen is zal mensen gaan doden, allereerst doe je dat sowieso al niet (algemene morele wetgeving, normaal werkend geweten, het gebruik van de patria potestas), en in de tweede plaats stuur je mensen zo voor eeuwig het verderf in, als ze niet behouden zijn.

  Zijn daad was ONMENSELIJK en ONCHRISTELIJK.

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 0:25

  Beste René ik kan je mening niet delen en ik ben toch echt een wedergeboren christen. Het zou beter zijn voor Geert Wilders te bidden zodat hij ook tot geloof kan komen. Bedenk wel dat het enkel genade is dat wij de Here God mogen leren kennen.

 10. René Grootes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 9:28

  Lees het Noorse visioen van Dirk’s posting eind november 2010 nog eens terug: https://www.dirkvangenderen.nl/2010/11/26/een-bijzonder-visioen/

  Er lijken veel puzzelstukjes op hun plaats te vallen. Gezien de boosaardige opzet zich te verschuilen achter het geloof met dit soort moorddadige acties, geloof ik dat het goed is te beseffen wie er op aarde vooralsnog aan de touwtjes trekt: De satan.

 11. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 10:31

  Morgenavond mag ik spreken in de Hervormde kerk te Giessen-Oudekerk over Markus 5. We zien duidelijk dat er drie invloeden zijn in deze wereld. De invloed van satan die een moordenaar is (Joh.10:10). De invloed van de samenleving die de mannen afzonderen en ketenen geven, maar het diepe probleem niet kunnen oplossen. De invloed van de Savior, de Here Jezus die in Genade naar hen toekomt. Geen reis is te lang en geen storm is te wild om hen toe te spreken en te bevrijden. Een van die mannen werd de eerste zendeling in dat gebied en uiteindelijk zeiden ze daar over de Here Jezus: Hij heeft alles welgedaan (Markus 7:37). Iedereen heeft de Here Jezus nodig, want Hij alleen kan de mensen een nieuw hart en leven geven (2 Kor. 5:17).

 12. Klaas Woortman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 11:05

  Graag wil ik even reageren op de reactie van Rene. Gods Woord leert dat het niet aan ons (christenen) is om mensen te oordelen, laat staan te veroordelen. Dat is aan God zelf. En inderdaad, net als Robbert zegt: Ga bidden voor Geert Wilders, dat hij zijn leven geeft aan de Here Jezus, en een bruikbaar instrument mag worden in zijn hand. Geert Wilders spreekt als politicus wel openlijk zijn sympatie uit voor het Joodse vok en dat zijn er binnen dit kabinet niet veel meer. Wie weet waar God hem nog voor wil en kan gebruiken.

 13. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 12:09

  Natuurlijk is het gebeuren in Noorwegen te betreuren, maar zolang Open-
  baring 20 : 1 t/m 3 nog niet in vervulling is gegaan, gaat Satan rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden; aldus de apostel Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 5, de verzen 8 en 9.
  Maar om de duivel te kunnen wederstaan, is christen zijn niet genoeg,
  want de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief hoofdstuk 3, vers 9:
  “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.”
  Volgens mij voldeed Anders Breivik niet aan de laatstgenoemde voorwaarde,
  want hij noemde zich alleen maar christen en was hij daardoor slechts een speelbal van de duivel.

 14. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 13:00

  Een goed commentaar over dit drama, Dirk!

  Het is inderdaad zo, dat een tragedie als deze gebruikt kan worden om
  “conservatieve Christenen” op één lijn te zetten met fundamentalistische moslims.
  De duivel probeert nu eenmaal uit alles zijn slaatje te slaan.
  En we zullen eraan moeten wennen, dat de mensen om ons heen de leugen wèl geloven en de waarheid niet. Hoe onbegrijpelijk we dat ook vinden.
  Daarbij is het ònze taak om vast te houden aan alles wat Gods Woord zegt en om dankbaar en liefdevol daarnaar te leven.

  Ik heb jarenlang in Israel gewoond en ben nog niet zo lang terug in Nederland en verbaas mij (misschien daarom?) over de felheid waarmee velen voor of tegen Wilders zijn. Alsof daar de scheidslijn valt!
  VOOR OF TEGEN JEZUS ZIJN bepaalt of je Christen bent of niet.
  Als Wilders geen Christen is, is hij niet mijn broeder, maar als hij zegt dat de islam een groot gevaar is, met een verborgen agenda, ben ik het volledig met hem eens. Daaraan zou in de politiek veel meer aandacht moeten worden besteed en ik ben blij dat hij de moed heeft om dat duidelijk te maken.
  Misschien zou hij tegelijk wel wat meer kunnen benadrukken, dat moslims die zich goed hebben aangepast aan onze maatschappij een aanwinst voor Nederland zijn. Je kunt nu eenmaal niet alle moslims over één kam scheren.
  Maar ik heb wel de indruk, dat een bepaalde groep raddraaiers in de meerderheid is en zou zelf ook het liefst zien dat iedere allochtoon-met-een-strafblad naar het land van herkomst terug werd gestuurd.
  Sinds Open Doors een aantal jaren geleden gebed vroeg voor de moslimlanden, ben ik trouwens wel voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk in die landen gaan bidden en ik doe het nog steeds, zelfs voor Achmedinejad, en natuurlijk ook voor de moslins in ons eigen land en dan vooral voor hen die Christen zijn geworden en het zo moeilijk hebben.

  Apart, dat die jongelui op Utoya bezig waren met het conflict in Israel.
  Je moet altijd voorzichtig zijn met het duiden van oordelen, maar aan de andere kant geeft de Bijbel ook veel voorbeelden van het ingrijpen van God, als Hij op Zijn hart wordt getrapt.
  Dat Hij, als Vader, Israel bijzonder in het oog houdt, hoe afkerig het ook is, en dat Hij zeker zal straffen wie Zijn oogappel aanvalt, kunnen we meermalen in Zijn Woord lezen en wordt in de recente geschiedenis bevestigt.

  Hoewel God vaak een haast eindeloos geduld heeft – ook met ons en de onzen! – is toch op een zeker moment de maat vol.
  Gelukkig, als we dan voor Zijn terechte veroordeling niet bang hoeven te zijn, door het offer van Yeshua aan het kruis. HIJ kreeg al voor ons de straf, zodat Gods oordeel ons niet meer treft.
  Welke vreselijke dingen er ook nog zullen gebeuren, we zijn veilig in Jezus’ armen!

 15. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 16:54

  Manuela Dieleman, wat heb je dat goed verwoord! Wil je ook eens een kijkje nemen bij torah yeshua, (gewoon torah yeshua googlen) en deze reactie ook daar plaatsen?

  Dirk, ik vul jouw lijstje aan wat afschuwelijke drama’s betreft: familiedrama’s, onlangs een echtpaar in Middelburg in koelen bloede vermoord door ex-schoonzoon, nee dat is geen wereldnieuws… een ieder van ons weet dit lijstje wel aan te vullen, wat ik nog wil aanvullen is het volgende: het lijden om Yeshua’s/Jezus wil, wie herkent dit?

  Shalom,
  Parel

 16. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 18:40

  Robbert,
  Moeten wij Christenen dan nog Roomser als de Paus zijn en alle “mistoestanden” in deze maatschappij met de mantel der liefde bedekken en onder het tapijt vegen, net als de “mistoestanden” binnen de R.K. Kerk ?
  Ik ben het wel met jou eens, dat het onze Christelijke plicht is om deze mensen proberen weer op het “goede pad ” tot Jezus te krijgen, door op de eerste plaats, dat zij schuld bekennen. Maar ik vind ook, dat ik als Christen-zijnde, mijn waarschuwende mening en beoordeling mag benoemen over dit satans-werk maar het oordeel over deze personen moeten wij aan God overlaten.
  Robbert, jij roept op tot bidden voor Wilders, dat moeten wij Christenen altijd doen, maar daarnaast roep ik ook altijd op: Dat wij Christenen ook daadwerkelijk in actie moeten komen, door ons Christen-zijn te laten zien en HOREN in deze en in de maatschappij, ook in de politiek en het publieke debat. Hub.

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 19:19

  Sjalom allen,

  Niet ondenkbeeldig dat dit drama een opmaat is voor sluimerende krachten die deze situatie zullen misbruiken. Het valt mij op dat wanneer er spanningen zijn rondom mijn volk Israël spectaculaire gebeurtenissen zich manifesteren. Het is alsof de tegenstander van G’d bezig is een rookgordijn te leggen. Intussen wordt de druk op Israël opgevoerd. Weer heeft men het niet in de gaten.

  De VS is nog steeds een bondgenoot maar wel een die financieel aan de grond dreigt te raken. Schuldigen daarvan zijn direct aan te wijzen en voordat men er erg in heeft zal de chantage ook daar toeslaan. Een land met een grote schuldenlast is een gewillig slachtoffer van een rijk land. In het MO zijn zeer kapitaalkrachtige staten die bereid zijn in ruil voor het erkennen van een Palestijnse staat: lees geen veto verbod alle schulden van de VS over te nemen.

  De tong is een scherp zwaard en een verkeerd woord zal de mening van velen wereldwijd doen omslaan. Men zegt en roept iets en wil daar niet verantwoordelijk gesteld worden. Zeggers en roepers zijn toch geen daders is de nieuwe trend.

  De schutter ziet zichzelf als een groot leider die meent orde op zaken te stellen (wie wind zaait zal storm oogsten). Op enig moment zal er iemand opstaan die daar krachtig tegen zal optreden die zich opwerpt als een pseudo-verlosser. Met een zeer harde hand zal deze pogen orde op zaken te stellen. Hier zie je dat de tegenstander van G’d aan het imiteren is. Hij weet dat hem nog een korte tijd is gegeven. Dan is het over en uit voor hem. Ondertussen zit hij niet stil om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

  Moge spoedig in onze dagen Yeshua terugkeren om als de Vredevorst op de troon van David te regeren vanuit Jeruzalem. Alle volken en landen die niet jaarlijks op audiëntie gaan, zullen dat jaar geen regen ontvangen tot zegen van hun land. Het Woord van G’d is daar glashelder in. In de erkenning van Yeshua zal ervaren worden dat de G’d van Israël de machtige is. Iedereen zal voor Hem buigen en eer bewijzen.

  Zie de gebeurtenis van de afgelopen week als een opmaat naar de eindoverwinning van Yeshua op de boze machten. Het is niet meer zover van ons vandaan . . .

 18. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 21:12

  Inderdaad Troost mijn Volk, mogelijk dat onder leiding van de antichrist als onderdeel van het valse verbond met Israël de Arabische landen met bakken vol geld over de brug komen om de schulden op te lossen!

 19. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 22:26

  Al dit soort “narigheden” werken mee aan de komst van de antichrist, die – juist vanwege allerlei grote, wereldwijde problemen – straks, door VELEN, met open armen zal worden onthaald.

  Niet onbelangrijk: Toen het 4de zegel uit Openbaring 6 werd geopend brak de doodsmacht los:
  In Openbaring 6:7-8 (HSV) lezen we:
  “En toen het Lam (van God, Jezus Christus) het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier (letterlijk: levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw (SV: vaal) paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren (SV: BEESTEN) van de aarde.”

  “Grauw”of “vaal” is de kleur van de dood. Eén vierde deel van de wereldbevolking zal sterven door “oorlog, honger, dood en wilde BEESTEN”.
  “Wilde beesten” KAN letterlijk worden opgevat. Honger (het 3de zegel) kan deze – (alle vlees) verscheurende – dieren naar de bewoonde wereld drijven. Het zou echter ook goed kunnen, dat wij hier te doen hebben met een verwijzing naar de regimes van beestachtige dictators (ter vergelijking: “HET beest = de antichrist).
  In het geval van deze Anders Breivik in Noorwegen hebben wij m.i. te maken met een “beestachtig mens” (zoals er – helaas – meer op deze aardbodem rondlopen), mensen die zeer waarschijnlijk geïnspireerd / beïnvloed zijn door de satan (HET beest).

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 juli 2011 om 22:29

  Wat de meeste mensen bij een dergelijke gebeurtenis als eerste zeggen?? “Waar was God?”…….. Als ze Hem zouden kennen zouden ze weten dat God constant aan ONS vraagt: “Waar ben jij?”…..
  Heel droevig is, dat de terrorist zichzelf “christen” noemt…… Ook dat zal een staartje krijgen, want ik ben ook RADICAAL!! Maar dan “radicaal” voor Jezus Christus! De “wereld” zal, wat ik hier zeg, zeer zeker anders interpreteren! Dat wordt “het staartje”!! Ik hoor nu al regelmatig stemmen, die zeggen, dat alle ellende in deze wereld door “de godsdienst” komt……… Nou, en dan ook nog zeggen “radicaal” te zijn! Wat de Joden is overkomen in WOII, zal zeer zeker ook over de christenen komen……. Alle profetieën in die richting werden al 2000 jaar geleden geuit….. Wie zal “volharden” tot het eind? Wie zal volharden als de verdrukking over de christenen komt?? Het komt allemaal heel dichtbij nu……

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2011 om 8:14

  Ernst, deze afschuwelijke daad was in opdracht van de Vrijmetselarij om christenen in een kwaad daglicht te stellen, om zo een legitieme grond te krijgen voor het vervolgen van christenen! Anders Breivik is zelf een vrijmetselaar/satanist.

 22. henk zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2011 om 8:32

  Beste Dirk,

  Verschrikkelijk wat één persoon teweeg kan brengen zodra hij in de macht komt van de duisternis. Maar wat is het angstaanjagend wanneer één persoon alle aandacht naar zich toe kan trekken en mensen (ik zou haast zeggen alle mensen) zich door de media laten meevoeren in het bekritiseren van christenen en Israël, en dat wanneer we kijken naar het grote wereldgebeuren, waarbij op dit moment de hongersnood (dood?) van 10 miljoen mensen, dan komen we (ook door de media) niet verder dan acties op te zetten terwijl we hier als wereldwijde samenleving met de VN aan het hoofd schuldig aan zijn. Het blijkt dat het ons aan voldoende zelf kritiek ontbreekt en is dat niet terug te voeren naar een christendom dat ver van Gods bedoeling afstaat?

  met hartelijke groet,

  Henk

 23. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2011 om 9:06

  Ernst van Olffen,
  Een krachtig getuigenis-citaat van U: Ik ben ook Radicaal, voor Jezus Christus!
  Dan Uw (gewetens) vraag aan ons Christenen: Wie zal “volharden” tot het eind als de verdrukking over de Christenen komt? Want het komt nu allemaal dichterbij ….. In mijn visie zitten wij al midden in de grote verdrukking. Zelf ervaar ik ze al bijna 10 jaar in mijn (geestelijk) persoonlijk leven.
  Verder heb ik Uw website geraadpleegd en las een krachtige uitspraak van U, die ik ook nog eens krachtig wil benadrukken:
  U ontdekte dat “geloven” wat Jezus heeft gezegd, heel iets anders is dan “doen” (daadwerkelijk in praktijk brengen), wat Jezus heeft gezegd. Ik noem het altijd: Praktijk-Christenen moeten wij worden.
  Uw website heb ik met veel interesse, herkenning en bevestiging gelezen. Hub.

 24. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2011 om 11:27

  Beste Parel, dank voor je reactie!

  Ik heb net de site van Torah Yeshua opgezocht en ben dankbaar voor de informatie die hier m.b.t. Israel wordt gegeven.
  Ook heb ik Ben Kok (die ik nog ken van De Burgt) gehoord in Uitgesproken-EO. Heel goed dat hij steeds weer van zich laat horen!
  Laten we allemaal in deze discussie onze mening geven en verdedigen.

  Wat ik hierboven schreef heb ik niet als document opgeslagen, dus plaatsen op die site is nogal bewerkelijk.
  Misschien kan het andersom: een verwijzing op Torah Yeshua naar Dirks site ;-))

 25. ank zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2011 om 18:14

  Beste mensen, laten we echt bidden voor de bekering van Geert Wilders. Ik geloof als wij dat met z’n allen doen, Geerts hart open zal gaan voor Jezus. En het is waar, hij is voor Israel, en er zijn Joodse mensen in de regering die tegen Israel zijn. Dus onze taak is en blijft bidden, volharden in gebed tot Jezus wederkomt. Dan zal er vrede zijn. Amen en amen.

 26. lida zegt:
  Geplaatst op zondag 31 juli 2011 om 19:46

  Beste Dirk en anderen,
  Alles wat elke dag weer gebeurt in deze gebroken wereld zal maken dat de mensen snakken naar 1 grote wereldleider. Hij zal zelfs met Israel een verbond sluiten, en zo zal het tijdelijk vrede zijn op aarde.
  Helaas is het een schijnvrede, vrede, vrede, maar er is geen vrede staat er in Gods woord. Dan zal de antichrist zich openbaren, en zich in de Tempel op Gods troon gaat zitten. En wie hem niet aanbidt, zal gedood worden of vervolgd.
  Als het zo door gaat met rampen en honger, financiele en de economische crisis, terrorisme, geen ontzag meer voor gezag, wereldleiders die vallen, zal het mijns inziens niet lang meer duren voor het zover is, en ja misschien zitten we er al verder in als we beseffen. Laatst toen ik veel verdriet had om wat andere mensen zo diep getroffen had in de gemeente, bad en pleitte ik vurig tot de Here om zijn hulp en sterkte voor hen. Vrijwel direct kreeg ik het lied in mijn gedachten, wat ik zelf nooit zing of er aan denk:

  ‘Rust mijn Ziel, Uw God is Koning, heel de wereld zijn gebied
  Alles wisselt op zijn wenken, maar Hijzelf verandert niet!’
  Het was een enorme troost en bemoediging, dat de Here overal bij is, en ook alles op deze wereld in zijn hand heeft.
  Allen Gods zegen toegewenst.

 27. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2011 om 6:55

  shalom Dirk en brs en zrs.
  Wie is de mensenmoorder van den beginne af? Is het niet Satan.
  Wat ik als oude broeder zie, is dat men weer net als in de jaren dertig niet wil zien, dat er een golf van anti-semitisme en jodenhaat over de wereld komt en is, hoe dichter we bij de komst van YESHUA HAMASSJIACH komen, hoe groter die haat wordt, ja en dat durf ik echt te zeggen (uit lijfelijke ondervinding) helaas ook bij de zich noemende christelijke kerken.
  Waar zijn dan diegenen (pastores, predikanten voorgangers, ja geestelijke leiders) die voorop gaan in het oproepen in de kerken tot schuld belijden en verootmoediging, ook tegenover HET JOODSE volk en ISRAEL.

  In het Joodse volk is YESHUA al miljoenen malen gekruisigd (vergast, vermoord).
  Ook door het stil zwijgen van de kerkleiders.
  Verbaast ons dat? YESHUA zei het al: als ze mij vervolgen, dan ook jou.
  Het herstel van ISRAEL is in volle gang, en dat wil satan niet,
  Maar wie zal het stoppen? JHWH IS DE ENIGE EN WAARACHTIG HEER over alles.

  EN HET RIJK van YEHUA HAMASSJIACH KOMT ERAAN.

  Dus houdt moed, sta op de bres, weest een wachter op de muur.
  Wat HIJ je in het oor fluistert, schreeuw het van de daken.
  Lieve mensen laat ISRAEL niet in de steek.

  Allen hartelijk shalom. lou.

 28. Johanna N zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 augustus 2011 om 20:15

  ….en mag moslimhaat wel dan…….???

 29. Willy zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2011 om 19:06

  Het is verschrikkelijk wat in Noorwegen is gebeurd, maar toch mogen wij niet oordelen over degene die dit heeft gedaan, hoewel het zo voor de hand liggend is. God ziet het hart van de mens aan. Had Jezus ook niet genade en vergeving voor de moordenaar die naast hem aan het kruis hing?

 30. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011 om 10:25

  Johanna, alle haat is verkeerd. Ik haat ook geen moslims maar wel degene die hen ‘leidt’. Die hun dus opdracht geeft om de ongelovigen (lees zij die in God geloven of in iets anders als allah geloven) te doden. Dit is dus de mensenmoordenaar van in den beginne.

 31. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011 om 12:26

  Shalom allen. Een kort bericht. De zonde, die mag je haten, nooit de zondaars, wie het ook zijn.
  Dat DE MASSJIACH SPOEDIG MOGE KOMEN.

  Allen BARUCH Shalom Ha SJEEM YESHUA.

  Lou.

 32. Johanna N zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011 om 13:22

  Bless you, Robbert en A. Sandiford

 33. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011 om 19:08

  Beste Dirk,
  De zonde haten en de zondaar liefhebben is volgens mij praktisch
  geen haalbare kaart. Denk bv aan de verhalen van Corrie ten
  Boom in het concentratiekamp. Ik denk dat God de zondaar
  verantwoordelijk stelt voor zijn daden. Zolang iemand Christus
  niet toebehoort, zijn de zonde en de zondaar één. Alleen God kan
  de zondaar liefhebben en de zonde haten. Wij kunnen slechts
  het oordeel aan God geven.
  Hartelijke groet,
  San

 34. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2011 om 10:32

  Beste San Tjoa, het is goed dat je dat schrijft!

  Er staat in Psalm 139:21 en 22:

  Ik moet immers wel de mensen haten, die u haten, HERE?
  Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen U in opstand komen.
  Ik voel een diepe haat tegen hen en beschouw hen als mijn eigen vijanden.

  In het verleden heb ik niet genoeg afstand genomen van mensen, waarvan ik wist, dat ze God haatten om iets wat hun was overkomen.
  Daar heb ik nu spijt van. Het heeft me ook veel verdriet opgeleverd.
  Niet alleen het verdriet om die goddeloze houding, maar ook werd die haat op een gegeven moment tegen mij gericht, met alle verdrietige gevolgen van dien.

  Daarom wil ik anderen dringend waarschuwen om dergelijke mensen – en die zijn er helaas veel – los te laten en er zo min mogelijk contact mee te hebben….. tot de tijd (waarvoor je natuurlijk mag bidden; dat heb ik ook gedaan) dat zij God niet meer haten, maar van harte liefhebben.

 35. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2011 om 13:42

  Beste Dirk,
  Er staat geschreven dat gehoorzamen beter is dan offerande.
  Daarom moeten wij in onze evangelisatiedrang ons laten leiden
  door de Geest van God. En ik ben het met de vorige schrijver
  eens dat wij haast niets met godhaters kunnen doen. Dat is ook
  mijn ervaring. Sommigen moeten wij loslaten, voor anderen blijvend
  voorbede doen.
  Hartelijke groet,
  San

 36. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2011 om 12:30

  Beste San Tjoa, ja hier kan ik het helemaal mee eens zijn. Parels voor de zwijnen gooien is inderdaad gewoon niet goed.

 37. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2011 om 21:24

  En toch Manuela…… Hoe weet je of iemand bewust God haat? Ben je dan toch niet aan het oordelen? Zei Jezus aan het kruis niet: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” ? Waren zij die Jezus kruisigden, geen haters van God bij uitstek? De meeste mensen die zondigen of zelfs zwaar zondigen, hebben geen enkel besef waarmee ze bezig zijn….. Mensen worden vaak geleid door “machten”…. Ze weten het niet en zien het niet totdat het te laat is….. Die dag komt echt wel….

 38. Manuela zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 augustus 2011 om 7:11

  Beste Ernst,

  Jezus zei: Aan de vruchten ken je de boom (Matth. 12:33). En ook zeggen mensen vaak zelf: Ik ben boos op God.
  Oordelen mag en móet soms zelfs, om jezelf op het goede spoor te houden.
  Hoewel het uiteindelijke oordeel natuurlijk aan God is.
  Jezus zei aan de ene kant: “Oordeel niet” (Matth. 7:1), maar Hij zei ook: “Oordeel een rechtvaardig oordeel” (Joh. 7:24)

  Zoals Robbert schrijft: je moet geen parels voor de varkens gooien.
  Dus moet je goed voor jezelf weten met wie je omgaat en aan wie je je getuigenis geeft.

  Ik denk, dat je de haat tegen God vooral vindt bij mensen die godsdienstig opgevoed zijn, maar die hun leven niet echt aan Hem willen overgeven.
  Zo geloof ik ook niet, dat Yeshua bad (toen Hij zei: “Vader, vergeef het hun”) voor de godsdienstige leiders die Hem de dood injoegen, maar voor de Romeinse soldaten, die Hem daadwerkelijk aan het kruis spijkerden. Zíj wisten echt niet dat Hij de Zoon van God was.

  Je hebt gelijk, dat de meeste mensen zondigen – geleid door de boze – zonder te weten waarmee ze bezig zijn.
  Het is onze roeping, als God ons met hen in contact brengt, om hen door onze woorden en daden het Licht te laten zien.
  Als zij dan tenslotte toch God afwijzen, hebben wij gedaan wat God van ons vraagt en laten we hen, weliswaar met een verdrietig hart, weer los.

 39. Johanna N zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 augustus 2011 om 11:41

  @ Ernst,
  Dank je Ernst. Ondanks alles zullen we tòch Christus Liefde aan de medemens moeten betonen, hoe dan ook, en wie ze ook zijn. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, en onder sommige omstandigheden, wanneer dat kan, is het beter om bepaalde situaties of mensen te vermijden. Alleen vaker dan niet zitten we toch midden in deze uitdagingen, waarbij we de nabijheid en leiding van de Heilige Geest bitter hard nodig hebben om door onze houding niet God te verloochenen tegenover anderen waarvan we menen te weten dat ze verkeerd bezig zijn en/of dat ze Godhaters zijn.
  Ik wens iedereen daarbij God’s zegen standvastigheid en sterkte toe.

 40. fam de ruijter zegt:
  Geplaatst op maandag 12 september 2011 om 14:58

  Naar mijn mening is juist Wilders diegene die ons waarschuwd voor het extrmisme van de islam de goeie daar buiten gelaten.Hun hoofd doel is om het jodendom uit te roeien.Wie waaschuwde ons voor hitler? stond er toen maar zo iemand op zoals Wilders.juist in deze tijd nu Israel het zo moeilijk heeft.We mogen niet meer onze ogen sluiten.Shalom.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden