Afschuwelijk drama in Noorwegen

Het Noorse volk rouwt om de 77 doden. Adrian Pracon, een van de overlevenden van het drama op het eiland Utoya, vertelt: ‘Sommige van mijn vrienden probeerden Anders Breivik te stoppen door met hem te praten. Veel mensen op het eiland dachten dat het een test was … als een vergelijking met hoe het is om in Gaza te leven. Daarom gingen veel mensen naar hem toe, maar ze werden meteen doodgeschoten.’

Anders Breivik is een terrorist, die zoveel mogelijk mensen wilde doden. En geen christen, zoals hij zichzelf aanduidt. Hoewel hij zich beroept op verscheidene Bijbelteksten, is hem kennelijk nooit duidelijk geworden wat het werkelijk betekent om christen te zijn en dat de Here Jezus oproept je vijanden lief te hebben.
Sommigen noemden hem de afgelopen dagen een Noorse SGP’er. Walgelijk, dat zo’n verband wordt gelegd. Als er één partij vredelievend is, is het wel de SGP.

Opmerkelijk was het bericht dat de Noorse jongeren op het bewuste eiland zich in de dagen voor het drama intensief bezig hadden gehouden met Israel en de Palestijnen. Vandaar dat sommigen aanvankelijk dachten dat het om een soort nabootsing ging van de situatie daar. Grote steun werd uitgesproken voor de oprichting van een Palestijnse staat. Daarnaast werd opgeroepen tot een boycot van Israel.

Schokkend vond ik het om te lezen dat sommigen het bloedbad zien als een directe vergelding door God zelf, vanwege de kritische houding van Noorwegen richting Israel. Waarom dan wel daar, in Noorwegen, en niet in de andere 130 landen, die ook officieel hebben verklaard een zelfstandige Palestijnse staat te zullen erkennen?
En welke straf van God zou de dader van de schietpartij in Alphen aan den Rijn dan hebben voltrokken aan de bezoekers die op dat moment in het bewuste winkelcentrum waren?

En zeker, God ziet hoe onze houding is ten opzichte van Israel. Zowel positief als negatief. Daar heb ik vaker aandacht aan besteed in mijn commentaren, met name na natuurrampen. En het is waar dat God waakt over Zijn volk, over Israel, maar ik roep wel op tot grote terughoudendheid.

Anders Breivik stelt dat hij het Noorse volk wakker wilde schudden. Omdat hij de huidige sociaal-democratische regering verantwoordelijk stelt voor de opmars van de islam in zijn land, wilde hij juist die partij in het hart treffen.
In zijn manifest spreekt Breivik diverse keren over Israel. De Arabische zender Al Jazeera suggereert daarom dat de Israëlische geheime Dienst Mossad achter de aanslag zit. Toch kun je op grond van zijn schrijven zeker niet zeggen dat hij een vriend van Israel is.
Mensen als Breivik misbruiken Israel om zich te kunnen richten op een ‘grotere´ vijand. Media en politici noemen hem een gek, een krankzinnige. Toch is het geen daad van verstandsverbijstering, want jarenlang heeft hij zijn daad zorgvuldig voorbereid.

Wanneer over terroristen wordt gesproken, worden daar vaak fundamentalistische moslims mee bedoeld. De media scharen Breivik nu bij de groep conservatieve christenen. Die zijn kennelijk net zo gevaarlijk.
Het risico van zo´n afschuwelijke daad is dat de aanslag van Anders Breivik wordt neergezet als iets waartoe conservatieve christenen met liefde voor Israel in staat zijn. De conclusie ligt dan voor de hand: hou hen in de gaten. En: als degenen die Israel steunen al zo gevaarlijk zijn, hoe gevaarlijk moet Israel dan wel niet zijn.

De vraag is in hoeverre Breivik zich vooraf bewust was van de consequenties van zijn acties. Met de aanslagen bereikt hij wellicht het tegenovergestelde van alles waarvoor zegt te strijden.
Of is hij er ingetuind en zijn er anderen die een ander doel voor ogen hebben, waarvoor ze Breivik hebben ingeschakeld?

Ik roep u op te bidden voor Noorwegen, voor allen die geliefden verloren hebben, te bidden dat er christenen in hun omgeving zijn die hen willen troosten in de naam van de Here Jezus en te bidden dat nog vele Noren tot geloof in de Here Jezus zullen komen.

Dirk van Genderen