Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De beste tijd van de dag wil ik aan U geven! (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011, 12:44 door Dirk A A

Het is buitengewoon opmerkelijk dat de discipelen nooit aan de Here Jezus vragen of Hij hun wil leren evangeliseren of genezen of preken of hoe ze wonderen kunnen doen. Nee. Het enige waar ze om vragen, is of Hij hun wil leren bidden.

Als Hij, de Here Jezus bad, dan gebeurde er iets. Dat merkten de discipelen. Dat wisten ze. Dat zagen ze. In het eerste vers van Lucas 11 lezen we: ‘En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Here, leer ons bidden.’

Telkens opnieuw lees je dat de Here Jezus Zich terugtrok om te bidden. Hij zocht eenzame plaatsen op om te bidden. Hij ging regelmatig de Olijfberg op om te bidden. Als Hij voor belangrijke gebeurtenissen of beslissingen stond, zocht Hij contact met Zijn Vader in de hemel. Om leiding. Om wijsheid. Om kracht.

Als het gebed voor Hem al zo belangrijk was, hoeveel te meer dan voor ons. We kunnen uren stoppen in lezen, in werken, in preken, in schrijven, in actievoeren, in evangeliseren, maar welke plaats heeft het gebed in ons leven? Ons geestelijk leven zal weinig geestelijke kracht hebben als we de verborgen omgang met de Here in onze gebeden niet kennen.

Hierbij denk ik niet in de eerste plaats aan bidstonden, waar we met anderen bidden. We lezen ook niet dat de Here Jezus met Zijn discipelen bidstonden hield. Nee, Hij trok Zich terug. Alleen.
Dat was Zijn geestelijke geheim, als je het zo mag zeggen. Ons leven zal geestelijk gezien weinig impact hebben als we dit geheim niet kennen.

Tegenwoordig hoor je wel zeggen dat aparte tijden van gebed niet zo nodig zijn. Het gaat om een biddend leven, de hele dag door.
Van de Here Jezus lees je echter dat Hij heel bewust aparte tijden van gebed had. Vaak ’s nachts. En wat doen wij? Ik zeg dit ook tegen mijzelf. Ik ben er van overtuigd dat er zo weinig van de christenen in ons land uitgaat, omdat we dit geheim niet kennen. Dat we het verleerd of nooit geleerd hebben om de stilte in te gaan, om de Here te zoeken en Hem te ontmoeten in onze gebeden.

Weet u, de ontmoeting met Hem is heerlijker dat het mooiste wat de wereld ons kan geven. Maar soms ook pijnlijk, als we zien wie we zelf zijn. Soms vol van troost, als Hij troost schenkt in onze pijn. Soms vol van aanbidding, als we Hem mogen loven en prijzen voor Wie Hij is. Soms verrassend, als Hij onze ogen opent voor Hemzelf en voor de vrede en rust die Hij schenkt. Soms overweldigend, als we Hem mogen aanschouwen. Soms schokkend, als Hij nieuwe dingen openbaart. Soms alleen maar stilte, als we op Hem wachten.

Het is prachtig om het antwoord van de Here Jezus te lezen, in Lucas 11, op de vraag van de discipelen. ‘Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’

Hoe diep gaat dit gebed! Te vaak wordt dit gebed gedachteloos gebeden. Beseffen we de diepgang ervan? Ga deze week de stilte eens in. En bid deze woorden. En vraag maar aan de Here of Hij door Zijn Geest u de diepte ervan wil laten zien.
Dan gaat er wat gebeuren, dat verzeker ik u! Het zijn immers de woorden van de Here Jezus. Het zijn woorden vol van Leven, vol van Waarheid, vol van Licht. Omdat Hij het Leven is, de Waarheid en het Licht.

Het is opnieuw mijn gebed: ‘Here, te vaak heb ik beknibbeld op mijn gebedstijd. Here, vergeef me, wees mij genadig. Ik wil U vanaf nu de beste tijd van de dag geven, tot U komen in de stilte en U ontmoeten. U bent waardig alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Geprezen zij Uw grote Naam!’

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011 om 13:05

  Helemaal mee eens!!

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011 om 16:00

  Amen!!

 3. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 augustus 2011 om 19:00

  Amen.

 4. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2011 om 11:20

  Beste Dirk, wat fijn dat je dit onderwerp aansnijdt en prachtig, zoals je het in de alinea over de ontmoeting met God verwoordt!

  In Spreuken 18:1 staat (vrij naar de Statenvertaling, volgens mij is de vertaling van Het Boek hier niet goed): Wie zich afzondert, zoekt het begeerlijke.

  De ontmoeting met God is inderdaad het allerfijnste dat je kan overkomen, ook al sluit dit soms een tijd van beproeving niet uit.

  En het gebed dat Jezus ons leerde, is het heerlijkste waarmee je je gebed kunt beginnen. Ik bid het altijd ‘s morgens vroeg, voor het open raam, vóór ik iets anders doe. En dan begin je de dag zo blij!

  Onze Vader – dat bent U en dat zult U altijd zijn en U zult trouw voor ons zorgen, ook vandaag weer;

  Uw naam worde geheiligd – Uw heerlijke naam die nu zo vaak misbruikt wordt, is het zo waard om geroemd en vol eerbied uitgesproken te worden;

  Uw Koninkrijk kome – niet het rijk van de satan, wat zich overal openbaart, maar UW Rijk zal in eeuwigheid bestaan;

  Uw wil geschiede – niet de satan is de baas in mijn leven, maar voor U wil ik leven, in alles; wilt U mij ook vandaag weer gebruiken;

  Geef ons heden ons dagelijks brood – wilt U ook vandaag weer voorzien in wat ik nodig heb, zoals U dat zo wonderlijk heel mijn leven hebt gedaan en wilt U erbij zijn op het Belastingkantoor (dat laatste, als er daar nog dingen afgehandeld moeten worden);

  En vergeef ons onze schulden – vergeef ons om het dierbaar bloed van Uw Zoon;

  …. gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren – ik vergeef die en die en die, Vader;

  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze – wilt U mij bewaren en mijn gedachten beheersen en mij de overwinning geven in Jezus’ naam;

  Want van U is het Koninkrijk – van U, is het, van U, van U!

  ….en de kracht – Uw kracht zal mijn zwakheid versterken en door U zal ik tòch op Uw tijd alle tegenwerking, ziekte en slapheid overwinnen;

  …. en de heerlijkheid – nu al: Uw heerlijke schepping, Uw uitreddingen, Uw grote daden, Uw kostelijk Woord, Uw machtige hemel;

  …. tot in eeuwigheid – zonder einde, onuitsprekelijke vreugde en vrede, altijd en altijd!

 5. A. Klein zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2011 om 12:28

  Amen !!
  Overigens denk/vermoed ik dat de meesten van ons – ook ikzelf – nog mank gaan aan het gebed/bidden zoals de Here dat bedoeld heeft.
  De studie “Leer bidden”, te vinden op onze website, is geschreven door iemand die waarlijk wist wat dit bidden “naar Zijn wil” inhield. Misschien wel DE reden dat hij, tijdens zijn leven, een zeer zegenrijke bediening had.

 6. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2011 om 18:19

  Shalom lieve broeders en zusters. Jij ook shalom Dirk, mooi stuk van je.
  Zelf ervaar ik nu alweer jarenlang, dat JHWH is Onze Vader, en met Vader mag en kun je altijd in gesprek gaan en ook luisteren als HIJ spreekt door de RUACH HA KODESJ.
  Toch is het ook belangrijk om van tijd tot tijd vrij te maken om ZIJN AANGEZICHT te zoeken.
  Persoonlijk vind ik de nacht hiervoor de tijd, maar ja, ben zelf al jaren invalide en weet dus wat het beste is. Gebed is ademen, zonder bidden ga je geestelijk dood. Vandaar dat Paulus zegt: bidt zonder ophouden.

  En voorbede is ook strijd, HIJ geeft ons daartoe ZIJN kracht en inzicht.
  NU in deze tijd is het gebed meer dan nodig voor ZIJN KINDEREN.
  En vraag ZIJN zegen iedere dag.
  Gedenk Israel, gedenk elkaar, gedenk de vervolgden om YESHUAs wil.
  Bidt voor Amsterdam morgen, of JHWH ZIJN TOORN nog wil uitstellen.

  Allen een fijn weekend en shalom baruch YESHUA.

  lou.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2011 om 18:54

  Een heel belangrijke les voor ons allen, hoe wij moeten bidden tot de Here en communiceren met de Here, waarop ik ook alleen maar Amen kan zeggen.
  Wel wil ik, net als Manuela, uit eigen ervaring vertellen hoe ik NU tot de Here bid en communiceer met Hem:
  Ik ben opgegroeid als rooms katholiek in de 1950-er Rijke Roomse jaren en bidden was voor ons alleen maar Onze-Vaders en Weesgegroetjes opzeggen. Op vrij jonge leeftijd leerden wij die al “van buiten” uit het hoofd, maar niet “van binnen” vanuit ons hart. Waarmee ik wil zeggen dat dit een monotoon dagelijks gebed was, thuis en in de kerk, zonder enkele diepgang.
  Op 60-jarige leeftijd raakte ik in een diepe (geloofs) depressie doordat ik in opstand kwam tegen het instituut R.K. Kerk met zijn autoritaire wetten, regels, ceremonies, kostbare kerkgebouwen, leiding etc. Ben toen zelf onafhankelijk de bijbel gaan lezen, verder naar een bijbelgroep bij de paters van Wittem gegaan (oecumenisch denkende orde) en tot slot via de E.O. heb ik Dirk ontmoet (nu al 10 jaar).
  Sindsdien heb ik 2 meditatie-(bid)-plekjes. De 1ste is boven op zolder waar wij een logeerbed hebben staan. In het begin van de ziekte ging ik ‘s middags na het eten mij altijd “even terugtrekken” op deze plek, zo zei ik het ook altijd letterlijk tegen mijn vrouw. Daar heb ik veel tranen gehuild van verdriet, maar later ook veel tranen van blijdschap, omdat ik Jezus ervaarde. Nog steeds ga ik vaak ‘s middags naar mijn meditatie plekje op zolder, mij even terugtrekken, maar nu om te communiceren met de Here, om zijn leiding, om zijn wijsheid, en om zijn kracht te ervaren. Mijn reacties op Dirks-visie commentaren komen dan ook vaak vanaf dat “zolderkamertje”.
  Het 2-de meditatie-plekje van mij is een wegkruis onder een 175-jarige oude meidoorn-boom waar ik als kind al kwam met de boer die ik mocht helpen op het land en om 12.00 uur kwam de boerin met het middagmaal, welke wij dan samen onder de meidoorn-boom, na eerst “gebeden” te hebben gingen nuttigen. En nu ga ik nog vaak, op mijn middagwandelingen, langs dit kruis onder de meidoorn-boom en ook hier ervaar ik de Here en ontvang soms ingevingen van de Heilige Geest, die ik dan probeer te verwoorden in mijn reacties, niet alleen op Dirks-visie maar ook naar de R.K. Kerkleiding, het CDA-bestuur etc.
  Met dit persoonlijke verhaal wil ik alleen maar zeggen, dat bidden niet het prevelen van monotone gebedjes is, maar een liefdes-relatie met de Here. Hub.

 8. ank zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2011 om 13:16

  Amen Dirk en amen Hub. Door inderdaad een aparte tijd voor onze Vader te zetten, kan Hij ook tot ons spreken. Bid voor dit land en ja samen (eenparig) gebed voor Amsterdam morgen. Een gezegende zondag.

 9. johan zoutendijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2011 om 16:29

  Mooi is ook om te weten dat onze Heere Jezus hier geen nieuw gebed leert maar een samenvatting geeft van het Joodse achttien gebed. Dat te weten maakt de relatie met onze oudere broer des te noodzakelijker.

 10. Juan Marcos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2011 om 17:23

  Amén!
  Groeten en zegen uit zuid-Spanje.

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2011 om 21:49

  Sjalom allen,

  In de vroege morgen met het venster gericht naar Jeruzalem G’d loven en prijzen voor wie Hij is. G’d die ons een plaats in deze wereld heeft beschikt, die ons door en door kent zoekt door Zijn woord naar een levende relatie.

  De vraag van de discipel was zeer legitiem, zij kenden het morgen-, middag en avondgebed. Maar wat was nu het belangrijkste daarin. Yeshua geeft het antwoord. In het paradijs had de mens een levende relatie met G’d. Onze opa en oma dienden heel oprecht G’d tot aan de zondeval. Door de breuk is de relatie verbroken. G’d riep onze opa: Adam waar ben je?

  Yeshua geeft het antwoord: G’d loven en prijzen is het eerste deel van het gebed. Dan de bede om ons dagelijkse brood in alle facetten van het leven ons afhankelijk en dankbaar opstellend. Als slot het intense verlangen naar het herstel van de paradijselijke situatie die eens plaats zal vinden.

  Zijn dan alle problemen weg? Nee, verdriet en zorgen zijn niet zomaar weg. Door een levende relatie met G’d worden ze draagbaar, wetende dat we op weg zijn naar het einddoel. Een levende relatie met G’d wordt niet door Hem verbroken. Wanneer Hij ons roept: kom maar Mijn kind, welkom Thuis, is dat een vreugde.

  De mens is door G’d gemaakt, in de moederschoot zijn we geweven. Als we tot het stof keren is G’d bij machte dat weefproces in een oogwenk om te zetten in een onsterfelijk lichaam.

  Hoe anders is het als G’d tegen ons zegt: mens, je door Mij toebedeelde tijd is voorbij om voor Mij te verschijnen . . . Dat spanningsveld is van alle eeuwen en was ook onder mijn volk ten tijde van de rondwandeling van Yeshua. Hij riep de mensen op tot bekering. Je kent Mijn geboden, hou je er ook aan. Kijk naar jullie voorgeslacht verval niet in hun fouten maar leer er van om het goede te zoeken en te doen in een levende relatie met G’d.

  De vraag die de discipelen aan Yeshua stelden en het antwoord is helder genoeg. Onze vraag is: O G’d, houdt mij dicht bij U en leer mij U te loven en prijzen, help mij bij alles wat mijn hand vindt om te doen, begeleid mij op weg door dit leven. Een dagelijkse portie huiswerk die niet zwaar is . . .

  In Jeremia 29:7 krijgt mijn volk in ballingschap een heel bijzondere opdracht. Deze regel geldt nog steeds en geeft een bijzondere dimensie aan het persoonlijke gebed.

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2011 om 23:22

  Beste Dirk,
  Ik denk dat wij in balans moeten blijven. Gebed heeft zijn
  plaats in het geestelijk leven en het gaat om een persoonlijke
  omgang met de Here. God wil zijn kinderen betrekken bij zijn
  werk hier op aarde en we moeten niet in eigen kracht het
  het gebed benaderen. Want uit Hem en door Hem en tot
  Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwig-
  heid! Amen (Rom 11:36; NBG).
  Hartelijke groet,
  San

 13. jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2011 om 23:44

  geweldig

 14. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2011 om 14:05

  De beste tijd aan YHWH geven, is ál je tijd aan Hem geven. Dit betekent dat je voortdurend op Hem YHWH/God gericht bent, het is een voortdurend afgestemd zijn op de Ruach/Gods’ Geest, voor Zijn aangezicht leven, zoals Yeshua deed, hoe Hij YHWH’s Koninkrijk en Zijn principe’s voorleefde.

  Bidden is als ademen en het gebed van een rechtvaardige vermag veel omdat daar kracht aan verleend wordt.

  shalom,
  Parel

 15. Piet Rietdijk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2011 om 15:47

  Dirk bedankt voor je goede woorden.

  Wij mogen allen ook met vallen en opstaan,
  gaan wandelen met God, door naast Hem mee te gaan.
  Hij wil van dag tot dag, al wand’lend met ons praten.
  Daarbij belooft Hij ons: “Ik zal je nooit verlaten”.
  Als wij dat doen, en Hem ons leven toevertrouwen,
  dan staat Hij ons terzij, wij kunnen op Hem bouwen.

  Ook te zingen op de wijs van Psalm 89.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2011 om 21:02

  Gebed is voor mij altijd een dialoog! Het overkomt me, dat ik het antwoord al heb vóórdat ik de vraag uitgesproken heb. Het “Onze Vader” heeft veel meer inhoud en betekenis dan de meesten van ons beseffen! We zeggen “Vader”, omdat Hij de Vader van Jezus is en pas als wij in Jezus Christus zijn is Hij ook “onze” Vader geworden! “Uw Koninkrijk komt” is opvallend, want er zijn er helaas weinigen, die werkelijk Gods Koninkrijk op aarde verwachten! We hebben het vaker over de hemel dan over “het Koninkrijk”! We bidden: “Uw wil geschiede”, maar beseffen wij, wat dat inhoudt? In de eerste plaats, moeten we eigenlijk toevoegen: “…. door ons!!” Het is een bevestiging van onze gehoorzaamheid aan de Vader….. Echter….. Voor weinigen geldt in de praktijk van het leven, dat Jezus ook werkelijk Koning over ons leven is? Na het gebed gaan velen weer hun eigen weg. In de Hof van Getsemane bevestigde Jezus zijn gehoorzaamheid aan de Vader op het moeilijkste moment van zijn leven…. “niet mijn, maar UW wil geschiede”. Jezus kende de profetieën als geen ander. Hij wist wat zijn “Ja” zou inhouden…… Hij had ook “nee” mogen zeggen en dan zaten we hier niet en zouden misschien nooit geboren zijn…. “Ons dagelijks brood” staat niet alleen voor ons levensonderhoud, maar bovenal voor het “eten en herkauwen van het Woord”!! De toonbroden in de tabernakel en in de tempel stonden ook voor “het Woord”! We bidden, dat Hij ons “ons dagelijks brood” geeft, maar wie leest dagelijks in zijn Bijbel? Toch zeggen we: “uw wil geschiede….” Als we bidden om “vergeving van onze schulden, vraag ik mij af of we beseffen, hoeveel daden van ongehoorzaamheid wij dagelijks op ons geweten hebben….. Ik heb ze wel!! Dan de “vergeving van wie ons iets schuldig is…..”. Hoeveel haat en afgunst schuilt er in de harten van vele christenen? Hoeveel mensen kunnen soms “zichzelf” niet vergeven? En dan, waar ik grote moeite mee heb is, “leid ons niet in verzoeking”…… Hoeveel mensen (ook christenen) zoeken de verzoeking niet op? Waar kijken we naar op televisie of internet? Door wie of wat laten we ons beïnvloeden? Hoeveel angst en verleiding leeft ook onder christenen? Heel vaak vraag ik me af, of we wel beseffen, waarvoor we eigenlijk bidden?? Menen we wat we bidden?? Ons handelen is vaak tegengesteld aan wat we bidden…… We vergeten daarbij vaak dat de Vader “het hart” aanziet….. Gelukkig maar, of toch niet altijd???

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2011 om 9:01

  Ernst van Olffen,

  Dit is nou echt het onze Vader “bidden” zoals ik het bedoelde in reactie No7; met diepgang. Communiceren met God op dialoog basis.
  Zelf ben ik ook jaren bezig geweest met het “ontleden” en analyseren van de teksten van het Onze Vader, zoals:
  Onze Vader die in de hemel is.
  Uw naam worde geheiligd.
  Uw rijk IS komende ( Gods-vredesrijk is nabij)
  Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel. (Gods-wil is Jezus op aarde komen verkondigen en voorleven, opgeschreven in de bijbel)
  Geef ons heden Uw dagelijks HEMELS-brood (Genade en zegen).
  En vergeef ons onze schuld zoals ook wij onze schuldenaars MOETEN vergeven.
  En geef ons KRACHT tegen de bekoringen en verlos ons van het kwade. Amen. Hub

 18. Parel zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2011 om 16:15

  Ernst van Offen, het is niet de bedoeling om op elkaar te reageren, toch wil ik u vragen het bij uzelf te houden als het om bidden gaat, dus niet “wij” en ons, maar hou het bij jezelf, er zijn al genoeg mensen die zo’n “wij’gevoel creëren om maar niet zelf persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor hun lauw christen zijn! Als ik bid, bid ik oprecht, ik hoef niets te veinzen, want als ik bid heb ik namelijk met de Allerhoogste te maken, mijn Schepper en Vader in de hemel, waarvoor niets verborgen is! Als handelen bij christenen/volgelingen van Yeshua vaak tegengesteld is aan wat men bidt, moet men beseffen dat men hypocriet en geveinsd bezig is, aan zulke huichelaars heeft de Schepper niets… Ik hoor trouwens bepaalde mensen bidden: Uw wil geschiede, maar als het er op aan komt, wil men dat liever niet!

  Parel

 19. a.sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2011 om 18:05

  Shalom allen.
  Even nog iets uit het Onze Vader.
  Het is niet: en leidt ons niet in verzoeking.
  Volgens de Apostel Jaqov (Jacobus) leidt DE EEUWIGE Niemand in verzoeking.
  In het Hebreeuwse Brit Chadasja staat dan ook de letterlijke vertaling: en laat de verzoeking niet over mij komen.
  En dan dit: wij weten vaak niet hoe of wat te bidden,maar DE RUACH HAKODESJ weet het wel en bidt voor ons met onuitsprekelijke beden.
  Allen hartelijk shalom.

  Lou.

 20. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 augustus 2011 om 11:35

  Beste Dirk,
  Ik heb door jouw commentaar meer vreugde gevonden in mijn
  gebedsleven met de Here. De Here wekt mij in de
  ochtend opdat ik van Hem mag leren hoe ik moet bidden.
  Het is een goddelijke bediening om voor de zending in de
  voorbede te gaan wat ik iedereen aanraad om ook te
  doen opdat het werk des Heren voortgang zal hebben.
  Groeten van San

 21. jennie zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 augustus 2011 om 14:42

  Beste Dirk,
  Hartelijke dank voor deze uitleg.
  Heel bijzonder, heel duidelijk.
  Groeten Jennie

 22. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 8:57

  Helemaal mee eens!

 23. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 18:15

  Aveenu; our Father; the Lord’s prayer

  Dirk, naar aanleiding van het Onze Vader, het gebed wat we allemaal wel kennen, nu in het Hebreeuws, waar het over ‘tempation’ gaat, over verleiding, YHWH verzoekt de Zijnen niet. Door wie werd Yeshua verzocht in de woestijn? Door de leugenaar vanaf het begin, hij verzoekt de mensen en brengt ze tot verleiding om te zondigen…

  https:\/\/www.google.nl/url?q=https:\/\/www.youtube.com/watch%3Fv%3DKfYRXpDKuTo&sa=U&ei=qa9GTv7pLo2s-gav5fzGAg&ved=0CCMQtwIwAA&usg=AFQjCNF-Iws8mb0ZmzZgYGC-LlipPLsJPA

  Ps. ik weet dat je links niet waardeert, toch wil ik je vragen deze link te laten staan, het Onze Vader in het Hebreeuws

  shalom,
  Parel

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 18:41

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Voor één keer, dan.

 25. Manuela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 augustus 2011 om 19:52

  Dank je, Dirk en Parel.

  Heel mooi!

 26. louise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 september 2012 om 15:26

  Beste dirk

  Gebed is de sleutel tot vele zegeningen. Het mooiste van al is dat je door de Geest van God ook nog eens mag kijken in het hart van onze Hemelse Vader. De Heilige Geest openbaart ons wat er in de Here is.
  Verder nog. Praten met God, dus een goed contact met Hem hebben is ook zijn verlangens. We doen er werkelijk goed aan als zijn kinderen contact met Hem te hebben, want Hij heeft dat met ons. Zie maar je leven. God is great!!!!

  Prachtig onderwerp…..
  Much blessings in Jesus Name.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden