Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Acht de ander uitnemender dan jezelf (43 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011, 7:07 door Dirk A A

Hoever zijn wij vaak nog verwijderd van de Here Jezus. Er is hoogmoed in ons, we weten het zo goed, beter dan de rest.
Weet u, de afgelopen dagen kwam er voortdurend een tekst in mij naar boven, en wel Filippenzen 2:3: ‘Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.’

U mag het gerust weten: Mijn hart huilt soms als ik de reacties lees die we op elkaar kunnen hebben. Zeker, met de beste bedoelingen, maar reageert u in de geest van Christus? Zoals bovengenoemd vers in Filippenzen aangeeft. Is er een geest van nederigheid in ons, van ootmoedigheid? Achten we de ander uitnemender dan onszelf? Begrijp me goed: ik zeg dit ook tegen mezelf.
Ga hiermee naar de Here, laat Hem uw hart doorzoeken. Maak het in orde tussen Hem en u. Tussen u en de ander.

Ik doe er verder het zwijgen toe.

Leest u vooral aandachtig Filippenzen 2:1-16, dat u hieronder vindt. En laat u door de Here leiden, corrigeren als het nodig is.

De Here zegenen u.

Dirk van Genderen

Filippenzen 2:1-16

1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn,
2. maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
3. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
4. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,
6. Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,
11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,
13. want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
14. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen,
15. opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,
16. door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.

43 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011 om 9:25

  Het kan aan mij liggen, maar ik bespeur ook enige verharding onder de mensen.
  Mensen lijken tegenwoordig onverschilliger. Hebben gelijk hun mening klaar.
  Ook met al die nieuwe media… zoals twitter.. en dergelijke.
  Het lijkt wel of de wereld steeds gekker wordt. We kijken als christenen snel naar de rampspoed in de wereld, maar vaak niet naar de rampspoed in onze geest. Dat heeft volgens mij, toch steeds meer met de tijd te maken waarin wij leven.
  Ik merk het ook vaak bij mij zelf… je moet oppassen dat je niet in de maalstroom van ongenuanceerdheid mee draait.

  Vr gr Rene Postma.

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011 om 11:41

  Beste Dirk

  Ik begrijp precies wat je bedoelt. Ook ik herken dit. Als ik reageer denk ik wel eens: doe ik hier goed aan en is dit wel juist en doe ik dit niet om zélf op de voorgrond te treden in de trant van: ‘kijk mij nu eens’. Begrijp me goed als ik iets naar je stuur, doe ik dit met goede en zuivere intenties en in de wetenschap cq mijn achterhoofd dat dit anderen tot zegen mag zijn. Ik vraag wel eens aan de Here Jezus och kon ik maar zoals u zijn, geheel zonder zonden maar dan bid ik ook: ‘Vader in de hemel, laat uw nieuwe (geestelijke) natuur in mij steeds meer zichtbaar worden. Helaas steekt die oude natuur ook nog wel de kop op maar dan denk ik: het is een (leer) proces waar iedere gelovige door heen moet. In het vlees was deze al ‘volwassen’ dan wel ‘volgroeid’ en nadat je dan vanuit dat duister naar het licht mag gaan begint de geestelijke geboorte en ben je weer een baby. Daarna een kind, jongvolwassene, volwassene enzovoorts. Ik heb niet het idee dat ik als kind van God iedere dag zuiver leef maar ik probeer dit wel waarbij ik dikwijls struikel, dat kan ik u verzekeren. Indien ik zaken bemerk die naar mijn bescheiden mening niet van God kunnen zijn of niet naar zijn wil, dan ageer ik daartegen. Ik denk aan interreligieuze bijeenkomsten en dialogen maar ook voorgangers en predikanten die Gods Woord niet meer geheel juist achten.

  Zoals ik je mailde, was ik zeer bewogen over je stukje en leidde de Geest mij bij hetgeen ik aan je schreef.

  Ik ga verder met: Wij gelovigen hebben de plicht om hen die nog dwalende zijn – of ze nu elke Zondag ter kerke gaan of niet (meer) – erop te wijzen dat er maar EEN WEG tot verlossing is. Niet vanuit een houding van ‘Kijk ons nu eens’ maar vanuit een liefdevolle bewogenheid naar die dwalende mens en de erkenning dat het enkel GENADE is wat ons ten deel is gevallen.

 3. t stam zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011 om 15:39

  Beste broeder,
  Twee mooie artikelen over Babylon, en enkele verbazingwekkende reacties van lezers. Ik vroeg me de hele week al af hoe u zou reageren. Maar dit is een mooie reactie, een christen waardig. En door God ingegeven, lijkt mij.

  Wij bidden u Gods onmisbare zegen toe, en hopen dat wij nog lang van uw (scherpe/kritische) artikelen mogen genieten.

 4. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011 om 17:34

  Ik las eens een stukje van Watchman Nee waarin hij zei dat ‘de ander uitnemender achten dan jezelf’ het allermoeilijkste is in het christenleven. Dat we hier problemen mee hebben, is dus niet zo verwonderlijk. We willen allemaal graag gehoord en gezien worden. De enige oplossing is volgens mij, dat we leren onze waarde in Christus zoeken, en niet in het opgemerkt worden door anderen. Jezus groeide op ‘als een wortel uit dorre aarde’, Hij had niets in Zijn omstandigheden waarmee Hij Zich kon voeden. Dat is iets wat wij moeten leren nastreven, en dat is een pijnlijke weg waarin we aan onszelf ontdekt worden. We ontdekken dan dat Jezus echt volkomen anders is dan wij.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011 om 19:27

  Beste Dirk,

  Net als Robbert, begrijp ik ook precies wat jij bedoeld met dit KORT maar KRACHTIG commentaar. Toevallig lees ik vandaag hierover op mijn scheurkalender: Hoe minder je spreekt, hoe kleiner de kans is, dat je verkeerd wordt begrepen. Ik heb jou dan ook goed begrepen en vraag mij ook soms af: Doe ik hier goed aan of wil ik zélf hiermee op de voorgrond treden en een kleine onfeilbare Paus zijn. (komt misschien door mijn R.K. Kerk verleden). Vooral mijn reacties op thema’s uit het O.T. daar moet ik nu achteraf van bekennen: Hoe kun je hier een mening of visie over geven, terwijl je nog nooit het O.T. hebt gelezen. De wijze raad van de overleden vader van Hennie in een vorige reactie waarin zij hem citeerde: De dingen die in de bijbel moeilijk te begrijpen zijn, die gaf hij over in de handen van Zijn Heiland. Deze raad is voor mij, tot veel morele steun geweest.
  Wel blijf ik mijn “ingegeven boodschap” verkondigen: Wij moeten meer PRAKTIJK-Christenen worden, door ons Christen zijn, daadwerkelijk te laten zien en horen in het “open-veld ” en frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk dat komende is.
  De hoofdzaak van de Christelijke leer, Jezus onderwijzende lessen zijn simpel en voor ieder mens te begrijpen, maar het in praktijk brengen valt niet mee, door het vele vallen en opstaan, maar je hebt wel altijd iemand die je weer overeind helpt, Jezus. Hub.

 6. Dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2011 om 21:41

  Filippenzen 2 vind ik één van de mooiste hoofdstukken uit de bijbel. Misschien mede omdat daar zowel mijn trouwtekst (vers 5) als mijn belijdenistekst (vers 13) in staan. En ja, we struikelen allemaal wel eens, we willen graag onze eigen mening geven, maar iedere keer probeer ik weer te denken: Wat zou Jezus doen? En dan reageer ik helemaal anders dan wanneer ik direct gereageerd zou hebben.
  Dirk, ik ben blij met deze reactie van jou op alle andere reacties en ik wil je nog maar eens laten weten dat ik iedere week naar je commentaar en nieuwsbrief uitzie.

 7. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2011 om 15:19

  Beste Dirk

  Ik heb de behoefte nog wat nader in te gaan op die bewogenheid voor die dwalende mens. Bij die bewogenheid hoort ook vermaning, dat is echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik dank de Here elke dag maar niet alleen voor Zijn trouw, liefde, steun en goedheid maar ook voor Zijn vermaningen. Indien Hij dit niet zou doen, zou ik niet kunnen groeien. Vanuit die gedachte zullen we mensen die de Here niet kennen, of wel gekend hebben maar niet meer willen kennen moeten benaderen. Zo’n vermaning naar onze medemens kan óók plaats hebben indien deze meent dat er met bijvoorbeeld andere religies of ideologieën een dialoog aangegaan kan worden. Wij moeten dan stellig zijn en zeggen: Dat is ONMOGELIJK want alleen de Here kan het hart van die ander veranderen. Dit gebeurt niet door te denken dat alles gewoon een-pot-nat is en maar een fraaie goddelijke mix te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan dominees die vergaande betrekkingen aangaan met bijvoorbeeld moskeebesturen. Of pastoors die hindoe feesten bijwonen. Het Licht verdraagt nu eenmaal niet het duister. Voordat mensen misschien denken dat ik op mijn borst klop herhaal ik het nog maar eens: HET IS ENKEL GENADE. Ik verdiende dit niet. Jezus is voor iedereen zonder uitzondering aan het kruis gestorven of deze nu in boeddha, allah of in helemaal niets geloven.

 8. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 9:22

  Beste Dirk en schrijvers van bovenstaande reacties, ik ben het heel erg met jullie eens!
  Als we allemaal beseffen, dat we buiten de Here Jezus voor God verdoemelijk zijn, ook nadat we gelovig werden, dan kunnen we in nederigheid onze mening geven.

  Hoogmoed is zo’n nare eigenschap van onze “oude” natuur.
  Maar Yeshua is voor ons gestorven en heeft ook die zonde aan Zijn kruis teniet gedaan, zodat we, hoewel we er telkens weer op stuiten, toch vrij en blij verder kunnen leven.

  Lang durfde ik niet spreken of schrijven over wie God voor mij is of over Bijbelse onderwerpen, omdat ik bang was, dat ik, als het lukte, er trots op zou worden.
  Maar nu bid ik eerst om de leiding van de Heilige Geest en als het dan klaar is, krijgt HIJ de eer. Dat helpt.
  We moeten het getuigen niet nalaten uit vrees er verkeerd mee om te gaan.

  Deze site is ook zo fijn, omdat je je verlegenheid delen kan èn de blijdschap om de overwinning in Jezus’ naam.
  Tegelijk kunnen we ook leren van elkaar. De Bijbel is zo’n machtig en rijk boek. Je leven lang blijf je nieuwe ontdekkingen doen.
  En inderdaad is het dan goed om de ander uitnemender te achten dan je zelf en met belangstelling kennis te nemen van wat er geschreven wordt.

  Maar vooral kunnen we elkaar bemoedigen.
  Het leven kan soms moeilijk zijn en dan is het een troost om te weten dat medegelovigen er, net als jijzelf in eerdere gevallen, met Gods hulp toch weer doorheen gekomen zijn. Dat geeft de hemelburger moed!

  Hoe meer we bouwen op Gods liefde, hoe meer we als heiligen – door Gods genade en leiding zijn we dat toch – de breedte, lengte, diepte en hoogte van Christus’ liefde zullen begrijpen (Ef. 3:16-21).

 9. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 9:59

  Beste Dirk,

  Ik ben het geheel eens met Robbert, maar vermaning is ook voor de gelovige, het helpt hem verder. Los daarvan Spreuken 25:12: Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud. Graag zet ik mijn naam achter deze tekst, maar als men niet weet wat er precies fout is gezegd, hoe kunnen wij dan leren van elkaar en van het Woord? Dus als er heimelijke dingen staan in mijn reactie, voel je vrij om eventueel te corrigeren, ik probeer elke dag te leren vanuit het Woord van God en dit toe te passen en uit te dragen. Gods Zegen, Dirk en alle anderen.

 10. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 11:07

  Beste Dirk,

  God geeft ons een belofte in Psalm 91.
  Laten we dit vast houden in ons leven van elke dag.
  Hieruit leven geeft blijdschap en vrijheid, niet om te oordelen, maar om een beelddrager te zijn van JEZUS.

  11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
  die over je waken waar je ook gaat.
  12 Hun handen zullen je dragen,
  je voet zul je niet stoten aan een steen.
  13 Leeuw en adder zul je vertrappen,
  roofdier en slang vermorzelen.

  14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
  en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
  15 Roep je mij aan, ik geef antwoord,
  in de nood zal ik bij je zijn,
  je bevrijden en met roem overladen,
  16 je overvloed geven van dagen.
  Ik zal je redding zijn.’

 11. Ineke Baron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 12:22

  Beste Dirk, tijdens een catechisatieles mocht ik eens over de Drie-eenheid vertellen, hoe God de Vader vol liefde en respect naar Zijn Zoon verwijst en hoe de Zoon vol liefde en respect naar de Vader verwijst en hoe Zij over de Heilige Geest spreken en hoe de Heilige Geest ook weer Hen hoog heeft. Ze doen elkaars werk niet over maar vullen elkaar zo prachtig aan. Ondersteunen elkaar…
  En ik zei: zo heeft God het ook voor de mensen bedoeld. Dat we zo met elkaar omgaan. Een jongen zuchtte heel diep en hij zei: “als het zo zou zijn, wat zou de wereld er dan mooi uit zien.”
  Vanuit de liefde tussen de Drie-eenheid begrijp ik denk ik een beetje wat Paulus bedoelt als hij zegt: “een ieder acht de ander uitnemender dan zichzelf”. Dat we er juist zorg voor dragen dat onze medemens tot bloei komt…

 12. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 13:22

  Deze tekst vind ik altijd erg mooi omdat het een tekst is die je in al je relaties toe kan passen, op de werkvloer en in je huwelijk en gezin.
  Het is de weg van nederigheid gaan, bij elke ruzie zou je eigenlijk moeten denken: heb ik de ander uitnemender geacht dan mezelf en vaak heb je dan al het antwoord, namelijk: sorry zeggen.
  Wat betreft de negatieve reacties die je soms krijgt, dan denk ik vaak: Dirk is op de goede weg en wordt aangevallen, maar ik zou zeggen: ga door met je goede brieven, want ze zijn altijd integer en echt bijbels!

 13. Lieuwe Rekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 13:38

  Beste Dirk,

  Ik wil je allereerst hartelijk bedanken voor het trouw schrijven van je colums. Het scherpt aan en houd wakker.
  Wat betreft reacties: het gaat om Jezus en niet om ons. Wat wij vinden, is van ondergeschikt belang. Daarom moeten we schrijven/reageren vanuit de Geest (gebed) en niet vanuit wetenschap.

  Gods zegen, Lieuwe

 14. ongelovige thomas zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 14:03

  Ik zal wel een van die broeders zijn die een kritisch weerwoord hebben, maar als je geen huilend hart (Dirk hoe kun je het bedenken) wil hebben, doe dan dit soort forums in de ban. We mogen ook als christenen commentaar hebben op anderen, ja en soms is kritiek niet leuk maar kan ook opbouwend wezen, en ik moet zeggen op dit forum valt het nogal mee… wat zijn we lief met elkander.

  Thomas

  Wat zijn negatieve reacties…… het niet eens zijn met de ander?

 15. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 15:19

  Beste Dirk,
  Nadat ik gisteravond je commentaar gelezen had en me ook verdrietig voelde kreeg ik de gedachte om je vandaag Psalm 91 door te geven.
  Hoe verraste het mij dat Dick dit vanmorgen al gedaan heeft !
  Ik wil nog graag vers 1 noemen.
  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.
  Dat beeld van die schaduw is mooi he?

 16. Cootje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 15:37

  Dirk, waarom zo verdrietig? In bijna alle reacties word je hooglijk geprezen!
  Bovendien zijn het allemaal broeders en zusters in de Heer die hun reactie geven en die i.v.m. 1 Kor. 15 en 1 Thess. 4 plus de Openbaring aan Johannes de Bijbel iets anders uitleggen. Acht ze belangrijker dan jezelf en bidt om het juiste inzicht voor ze. Dan blijft in Christus ook de liefde voor elkaar. En daardoor zal de wereld zien dat we Hem liefhebben.

 17. jentje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 15:56

  Dag Dirk,

  Zo vaak reageer ik niet. Maar ik lees uw columns met plezier. Ik vind het fijn om over de aangereikte dingen na te denken. Soms zit er verschil in zienswijze, jawel. Maar dat is helemaal niet erg. Het wordt anders als het in tegenspraak is met de Bijbel. Maar dat is hier toch echt niet aan de orde.
  Ik hoop dat u nog lang door mag gaan met deze fijne zaterdagoverdenkingen.
  Hartelijke groet,
  Jentje

 18. Margreet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 17:30

  Beste Dirk,

  Ook ik reageer bijna nooit. Bij deze maak ik een uitzondering. Om je te bemoedigen, maar ook om te zeggen dat je jezelf mag beschermen tegen een huilend hart. Als je vrij bent in Christus, kunnen mensen je nog wel raken, maar je niet verwonden. Je bent vrij en je bent gehoorzaam aan Hem door de nieuwsbrieven te versturen en commentaren te schrijven. Wat anderen daarvan vinden, staat helemaal los van jou als persoonlijkheid. Als jij vertrouwt op Jezus en je staat op de plek die Hij voor jou bedoeld heeft en je gehoorzaamt Hem, dan kan je kritiek of harde woorden ‘gewoon’ naast je neerleggen en overgeven aan God. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat dat heel veel rust geeft. Juist als de harde woorden van mede-Christenen komen. Van niet-Christenen is het vaak nog wel te begrijpen dat ze hard reageren. Ik verwacht dat het in de komende jaren nog veel moeilijker zal gaan worden, ook tussen Christenen onderling. Houd je dan maar hier aan vast:

  En wie zal u kwaad doen
  als ge beijveraars van het goede wordt?-

  maar ook als ge moet lijden
  omwille van gerechtigheid:
  zalig zijt ge!
  ‘Vreest niet wat zij te vrezen geven
  en laat u niet verwarren’ (Jes. 8,12),

  maar heiligt de Heer, de Christus,
  in uw harten,
  altijd bereid tot verantwoording
  aan al wie u een woord vraagt
  over de hoop die in u is,

  maar met zachtmoedigheid en vreze;
  en hebt een goed geweten, opdat,
  in al het kwaad dat men van u spreekt,
  beschaamd zullen worden
  zij die uw goede wandel in Christus
  verachten.

  Want het is beter,
  als de wil van God dat wil,
  dat ge goeddoende lijdt
  dan kwaaddoende.

  (1 Petrus 3 vers 13-17)

  Gods zegen!

 19. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 18:10

  Beste Dirk,

  Wat een bemoedigende reacties op jouw commentaar!
  Dat verdien je wel want je werkt heel hard om iedere keer weer iets vermeldenswaard te kunnen schrijven. Het is daarom goed dat je dit keer andere en eensgezinde geluiden hoort.
  Ik moest ook denken aan Rom. 12:16 (Telos):

  Weest onderling eensgezind; streeft niet naar de hoge dingen, maar
  voegt u bij de nederigen. Weest niet wijs in uw eigen ogen.

  Gods zegen voor jou en je gezin toegewenst!
  San

 20. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 18:28

  Psalm 133, Zegen der broederlijke liefde. Waar liefde woon’t, gebied de Heer den zegen; Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, en ‘t leven tot in eeuwigheid.

 21. Bas Reijnen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 18:33

  Beste Dirk
  Het is telkens weer verbazend hoe de gebeurtenissen in en om Israël samenvallen met gebeurtenissen elders. Nu de maand September dichterbij komt richten zich maar liefst 2 natuurfenomenen zich op de Oostkust van de Verenigde Staten. Een waarschuwing!! Velen willen dit niet zien of komen met natuurkundige argumenten, en menen dat dit toeval is.

  Steeds meer gaan we merken hoe laat het met onze wereld is. Toch moeten en mogen we niet wanhopen, maar vasthouden aan aan onze hoop die gericht is op de Eeuwige. Laten we de olielamp brandende houden, en waakzaam blijven.

  Shalom

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 18:54

  Als de mensen, die nu zo verschrikkelijk druk zijn met het verdedigen van hun eigen koninkrijk (=eigen mening!!) zich eens zouden inzetten voor alleen Gods Koninkrijk, zou de wereld er vandaag dan niet andes uitzien?? Hebben we niet één Jezus Christus en hebben we niet één Heilige Geest?? Zijn we geen kinderen van één Vader? Nu komt het in de beste gezinnen voor, dat broertjes en zusjes elkaar in de haren vliegen…….. totdat…. – wat Paulus noemt – we “de mate van volwassenheid” hebben bereikt….Ef. 4: 13 ” totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man, tot [de] de maat van [de] volgroeidheid van de volheid van Christus”.
  Wie met zijn broers en zussen in de “volwassenheid” NOG KIBBELT, zit nog middenin de puberteit of is zelfs eeuwig een “kind” gebleven….. We hebben heel veel “kinderen van God” in onze kerken en gemeenten en het wordt tijd, dat ze eindelijk dochters en zonen worden………

 23. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 20:40

  Ik ben zo dankbaar met de Here Jezus, die altijd van onderen naar boven sprak. De Samaritaanse vrouw stond en Hij zat. De discipelen zaten en Hij knielde. Ik zou wel willen dat de kerk gebouwen zouden zijn als de kermis tenten dan zouden we van onderen naar boven spreken en zeggen: Hoog geëerd publiek. Dat nederig zijn is echt moeilijk, zelfs nu denk ik wat leuk hoe ik dat zo schrijf en dan steekt dat IK weer de kop op. Wat ben ik toch dankbaar dat de Nederige Heiland diep in mijn hart woont (Matt. 11:29) Ja, die I van IK moet buigen voor de C van Christus (Probeer maar met je vinger)

 24. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 21:44

  Beste Dirk,
  Helaas laat ons christen zijn, nog te vaak een verkeerd/ vertekend beeld zien. Die andere (wijzen met de vinger volgens Jes. 58:9,10) wijst altijd een schuldige aan, legt zodoende een juk op hem of haar, hetwelk dan weer innerlijke wonden slaat. Als we daaruit voortvloeiend het gemor in de tenten zouden horen?!
  Gelukkig bestaat er een Rechtvaardig rechter, welke onze harten en nieren beproeft en toetst. Méér aan zelfonderzoek doen, is dan ook van levensbelang. We kunnen onszelf om de tuin leiden of een ander, maar de levende God niet. Goed dat wij ook een Hogepriester in de hemel hebben die, mochten wij gezondigd hebben voorspraak doet, bij onze Hemelse Vader; en het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt ons van álle zonde. Maar goedkoop zondigen doen we niet, het kan zeker een vervelende nasleep met zich meebrengen. Een ander zullen we moeten vergeven en/of verdragen, dus liefhebben, en niet onszelf behagen; dan wordt Gods naam verheerlijkt, Zijn wil gedaan en wet vervuld. Het bind ons tesaam, want wie de minste wil zijn in Zijn koninkrijk, zal de állergrootste zijn.
  Dit betekent lijden in het vlees maar ook onttrokken worden aan de zonde. Waartegen we zolang we hier op aarde leven, wél strijd tegen hebben te voeren, en maar niet kunnen doen wat we wensen.
  Obbe.

 25. caroline zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 22:26

  Beste Dirk, ik vind het prettig dat we op elkaar en jou mogen reageren. Dat houdt ons scherp. Helaas wordt het vaak veroordelend. De bijbel IS de waarheid, maar de letter doodt en de Geest maakt levend.
  We hebben de Heilige Geest nodig om de bijbel te kunnen begrijpen.
  Als ik voor mezelf spreek, door mijn groei met/in de Heer, leer ik en kan ik ook van zienswijze veranderen. En misschien blijkt, als ik Thuis kom, dat ik het toch nog niet goed begrepen had….
  Lieve mensen, laten we allemaal meer vanuit De Liefde, met een biddend hart reageren (de manier) om de ander te bemoedigen (het motief).
  @14en @16 Ik denk dat Dirk een huilend hart heeft om de manier waarop we hier omgaan met elkaar en niet alleen specifiek over hemzelf. Zou het kunnen dat Dirk op dat moment het Hart van onze Vader ervoer die verdrietig is om de manier waarop Zijn kinderen hier met elkaar omgaan?
  Gods zegen, Caroline

 26. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2011 om 23:26

  Liefde is de sleutel tot het hart van mens en dier.

  Waar liefde woont… daar troont GOD, die liefde is.

  Liefde is altijd zorgzaam en dienend bezig om de ander te verzorgen en te koesteren, en het beste te zoeken en te bedenken voor de ander.

  GOD is liefde en HIJ woont in de harten van Zijn geliefden.
  Zijn werken zijn in ons openbaar naar de genade die HIJ ons geeft uit liefde tot ons en de ander.

 27. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2011 om 18:39

  Sjalom Dirk,

  Wat een kracht zit daar in om op deze wijze naar ons te reageren.

  Dank aan G’d voor deze wijsheid!

 28. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2011 om 19:06

  TITUS 3:3-11

  3. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ’n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat.

  4. Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het —

  5. nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees

  6. wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser;

  7. sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.

  8. Dit is ’n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan; dít is wat goed en nuttig is vir die mense.

  9. Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos.

  10. Aan ’n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning,

  11. wetende dat so iemand op ’n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan.

 29. Johan Veldman zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2011 om 19:32

  Je hebt gelijk, Dirk.
  Ons grootste probleem is kritiek op elkaar! We veroordelen Willem Ouweneel, Bill Hybels, Rick Warren, Orlando Bottenbley etc. etc.
  In plaats van te bidden hebben we kritiek op de mensen die hun nek durven uit te steken voor Christus!
  Er zijn zelfs websites die zgn christelijk zijn, maar alleen maar gif spuien over medegelovigen

 30. Parel zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2011 om 11:26

  Acht de ander uitnemender dan jezelf, dat is wat de apostel Paulus/Sha’ul in Romeinen 3 zegt.
  1. Tot wie spreekt de apostel Paulus?
  2. In welke context moeten we dit plaatsen?
  Het is goed om Romeinen 2 en 3 goed te bestuderen.

  Shalom,
  Parel

 31. T.Müller zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2011 om 11:59

  Lieve Broeder Dirk,
  Het laatste Bijbelboek “Openbaring van Jezus Christus….” daar bestaan dus veel meningen en uitleggingen over. Deze “Openbaring van Jezus Christus…..” werd aan de apostel Johannes gegeven toen Johannes reeds in de negentig jaar was.
  De Gemeente heeft het dus jarenlang zonder dit Bijbelboek moeten doen. Het belangrijkste was en is in het N.T. de bekering, de doop, de wedergeboorte en een leven in heiligmaking door de gemeenschap met de Heilige Geest, waardoor wij een “liefderelatie” krijgen met het Woord van God. Dat Woord is onze Norm en Waarde.
  Het is mij opgevallen dat valse leer altijd door de Waarheid wordt ingehaald. En het is jammer dat groepen die verkeerde dingen verkondigen die door de Waarheid zijn ingehaald, over hun verkeerde uitleggingen er dan het zwijgen toe doen en hun vergissingen niet even openlijk rechtzetten. Ik wil geen groep noemen, omdat ik daar geen behoefte toe voel. In deze eindtijd wordt elke wedergeboorte in elke kerk en gemeente getoetst, ook elke leer wordt getoetst, door de Geest der Waarheid. De Heilige Geest is immers de Auteur van de Bijbel, en een eigenmachtige uitlegging zal de toets van God niet kunnen doorstaan.
  Wanneer een uitlegging door de Heilige Geest daar is, zal die Geest altijd de Waarheid daarvan in ons hart overtuigen.
  Toen de Heere Jezus als Kind de tempel werd binnengedragen, waren er slechts twee mensen die Hem herkenden door de Heilige Geest.
  Het laatste Bijbelboek is zonder de Heilige Geest niet te begrijpen, zoals trouwens de hele Bijbel niet.
  De Bruid van Christus wordt achter de schermen van het wereldgebeuren klaar gemaakt door de Heilige Geest en het Woord van God.
  Straks zal zij vanuit haar eenvoudige staat uit de handen van de hemelse Pottenbakker tevoorschijn
  komen als een gouden Menorah, vól van de eerste liefde tot Jezus. Zij zal het enige Lichaam zijn dat goddelijk licht uitstraalt hier op aarde. En Jezus zal als de Hogepriester tussen de zeven gouden kandelaren “wandelen”. Zij zal als Bruid tot de volheid Gods volwassen geworden zijn. Nu is onze Hogepriester nog volop bezig ons te corrigeren en te heiligen. Maar in de volheid der tijd zal God haar openbaren als de Bruid, naar Efeze 2:15: de nieuwe mens, een nieuwe schepping, bestaande uit Joden en Heidenen. Mag ik zo vrij zijn om de Bijbel hierin te geloven. Want dit is het waar de profetische lijnen van Genesis t/m Openbaring van spreken. Het is de vrucht van de wedergeboorte door het Bloed van het Lam van God. Hij alleen kan het Boek openen om dit alles tot stand te brengen. God de Vader en God de Heilige Geest wachten hier op.
  Elke wedergeboren christen voelt aan dat de tijd kort is, dat bewijst de situatie van het volk Israël. Het is mijn diepste verlangen dat het Joodse volk een machtige aanraking en vervulling met de Heilige Geest moge ontvangen, om opnieuw als geestelijk leider de vervallen kerk in het Westen op te wekken uit haar afval van Gods Woord.
  Met hartelijke groet, Truus Müller.

 32. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2011 om 13:23

  Beste Dirk.

  Wij hebben in ons huis een pamflet hangen, waarop staat: “Kijk over mensen heen naar God. Als je naar mensen kijkt, dan gaat de Satan met je aan de haal.” Uit ervaring kan ik me er iets van voorstellen hoe jij je voelt. God’s zegen in jouw werk.

 33. Henk zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2011 om 14:38

  Lieve mensen,

  Een aantal jaren terug raakte ik nogal ontstemd en in de war van alle verschillende kerken, stromingen en meningen over hoe de Bijbel te lezen. De éne christen weet het nog beter dan de andere. Wat is nu eigenlijk waar?
  Toen dacht ik: “Aan wie kan ik het beter vragen dan aan God zelf.”
  Vader, wat is waarheid?
  Het volgende was Zijn antwoord: “Alles wat uit liefde voor MIJ wordt gedaan, onder restrictie van 1 Korintiërs 13.”

  Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.
  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

  De liefde is lankmoedig,
  de liefde is goedertieren,
  zij is niet afgunstig,
  de liefde praalt niet,
  zij is niet opgeblazen,
  zij kwetst niemands gevoel,
  zij zoekt zichzelf niet,
  zij wordt niet verbitterd,
  zij rekent het kwade niet toe.

  Zij is niet blijde over ongerechtigheid,
  maar zij is blijde met de waarheid.
  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

  De liefde vergaat nimmermeer;
  maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;
  tongen, zij zullen verstommen;
  kennis, zij zal afgedaan hebben.
  Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind.
  Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.
  Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen,
  zoals ik zelf gekend ben.

  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
  maar de meeste van deze is de liefde.

  Bovenstaande is erg belangrijk voor alle tijden, maar vooral tegenwoordig en in de toekomende tijd.
  De liefde zal meer en meer verkillen. En dit zie je ook daadwerkelijk om je heen gebeuren.
  Dus laat 1 Kor. 13 diep op je inwerken. Lees dit hoofdstuk desnoods elke week.

  Jezus komt terug, wanneer? Dat weten we niet, maar als je op de tekenen der tijden let, zal het niet zo lang meer duren. Nog zo’n 100 jaar? of 50 jaar?

  Als je dit tegen het licht van de eeuwigheid houdt, komt Jezus dus zeer spoedig.

  De vraag is: zal Jezus nog geloof vinden op aarde. Gelovigen die de waarheid, verwoord door Hem zelf in 1 Kor. 13, zichzelf eigen hebben gemaakt.
  Laten we vragen om Zijn Liefde, elke dag.
  Liefde voor Hem en onze naasten.

 34. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2011 om 21:12

  Beste Dirk,
  We mogen verwachten dat de Here niet zal talmen met zijn
  komst. Ik verwacht Hem heden en niet morgen. Ook dat be-
  rekenende dat Hij binnen een bepaalde tijd terugkomt is
  niet goed. Als wij zo leven per dag hopend op zijn komst,
  dan worden wij minder lauw. Wij stellen dan de juiste priori-
  teiten en gaan niet als vanzelfsprekend ervanuit dat we van
  de Here nog tijd genoeg krijgen om ons voor te bereiden.
  Maar we vullen onze lampen dan met genoeg olie om mee
  te gaan als Hij komt.

  Groeten van San

 35. Jochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 augustus 2011 om 10:29

  Sjalom beste mensen,

  De waarheid is voor velen hard.
  Duidelijkheid geef je aan wie je liefhebt, om te beschermen tegen foute zaken, je wilt dat wie je liefhebt het goed gaat, met zegen.
  De Torah is de levenswijze van onze Schepper, gegeven om ons te beschermen. Hallelujah !
  Ouders geven kinderen ook regels om hen te beschermen, uit liefde.
  Of heeft u uw kinderen vrij gemaakt voor de wet / regels ?

  Laten we proberen de levende Torah, Yeshua onze REDDER – Hij wil onze overtredingen van de Torah voor ons bedekken – te volgen.
  Niet iedereen zal hier voor kiezen, zie Mattitjahoe 10.

  34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!

 36. Janny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 augustus 2011 om 23:53

  Beste Dirk
  Ik reageer nooit en wil dat nu een keer doen. Ik kijk altijd uit naar de brief en ben blij dat jij ons zo veel kan mee delen. Er is al veel gezegd over dit onderwerp; wat ik nog wil zeggen is: De Here kent ons van binnen en buiten en weet wat voor maaksel we zijn. Het is dan ook pure Genade van Hem en Zijn grote Liefde dat Hij naar ons omziet. Ben blij met je visie over Israel en informatie van het wereldgebeuren, we kunnen als Bruidsgemeente naar Hem uitzien.
  Gods Zegen wens ik je toe met dit prachtige werk wat je mag doen.

 37. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 augustus 2011 om 8:58

  Beste Henk,

  In reactie No 33 verwoord jij heel krachtig de kernachtige samenvatting van het Christelijk geloof: Alles wat uit LIEFDE voor HEM wordt gedaan, onder restrictie (voorbehoud) van 1 Korintiërs 13. Mag ik daar nog aan toevoegen, dat Jezus belangrijkste les (gebod) is: Heb je naaste LIEF gelijk je zelf en probeer dit daadwerkelijk in praktijk te brengen.
  Henk, bedankt voor deze krachtige les en wijze raad om 1 Korintiërs 13 wat vaker (dagelijks) te lezen. Hub.

 38. corry heesen zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 augustus 2011 om 21:58

  Waar liefde woont, gebied de Heer Zijn Zegen!!!!!!!!!
  Shalom

 39. Jochanan zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 8:34

  Sjalom beste mensen,

  Wat is liefde?
  Is liefde vrij van de wet zijn, wetteloosheid?
  Of is de de Torah / wet liefde.

  Waar de liefde [ lees Torah ] woont, gebied de Heer Zijn zegen!

  Bovenstaande wordt volledig ondersteund in de Torah zelf.

  Liefde / Torah is zegen

  Dwariem 11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.
  15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’

 40. lida zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2011 om 13:50

  Beste Dirk, ik kan je reactie goed begrijpen. We worden vaak juist door mensen gekwetst waar we het niet van zouden verwachten. Jouw columns zijn bedoeld om goed te lezen en evt. op te reageren, niet om je gal mee te spugen of liefdeloze dingen te zeggen. Het is zon verschil hoe we een ander iets willen zeggen, zoals hierboven al iemand heeft vermeld.’Doen we het opbouwend in Liefde tot elkaar of gaan we voor ons gelijk en zodoende gooien we er maar afbouwende kritiek uit? Ik vind dat dit laatste niet kan in dit geval. Omdat de reacties daarop dan ook weer feller worden en zodoende discussies ontstaan over soms heel andere onderwerpen. Laten we ons toch bij het onderwerp houden waar Dirk zijn Brief over heeft geschreven en in een Geest van Zachtmoedigheid reageren als je dat wilt.
  Dirk, Gods zegen toegewenst voor jou en U allen.

 41. Hendrianus zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 september 2011 om 21:17

  Dat er in de geest van dit blog niemand valt over de zinsnede,
  “Er is hoogmoed in ons, we weten het zo goed, beter dan de rest.”

  ‘Ons’? Worden hier christenen bedoeld?
  ‘de rest’? Wordt hier de niet christenen bedoeld?

  ‘de rest’ is dan wel vanuit hoogmoed geschreven er wordt immers gesteld dat ‘ons’ het beter weet dan ‘de rest’. En dan de term op zich ‘de rest’.

  Ik hou het er maar op dat Dirk van Genderen zich wat ongelukkig uitdrukt en het niet zo bedoeld heeft.

 42. Hendrianus zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 22:47

  “Er is hoogmoed in ons, we weten het zo goed, beter dan de rest.”

  ‘De rest’ mag hier reageren maar hoogmoedig wordt dan de reactie verwijderd.

 43. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 15:47

  Beste Dirk (en lezers),
  het onderwerp raakt mij. In een postkantoor, of bij de V&D, acht ik iedereen uitnemender dan mijzelf. Dames gaan voor, ik zal nooit voordringen bij de kassa. En maak zelfs wel eens een grapje met de cassière. Maar…
  in de kerk erger ik mij. Mooi gebouw, fijne muziek, kinderen die spelenderwijs hun Vader in de hemel zien [!] – terwijl en dan zit ik mij “op te vreten” hun ouders als vette beesten geen idee hebben van ouderlijke macht, geestelijke strijd, of wat dan ook, zodat hun kinderen in feite aan de straat zijn overgeleverd.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden