Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nederlandse ambassade naar Jeruzalem… (218 reacties)

Geplaatst op woensdag 7 september 2011, 12:46 door Dirk A A

Ik doe een dringend appèl op de Nederlandse regering om onze ambassade in Israel op korte termijn te verplaatsen van Ranat Gan, ten oosten van Tel Aviv, naar Jeruzalem. Zo’n stap zal een getuigenis van wereldformaat zijn en een geweldige steun voor Israel en voor het Joodse volk. STEUN DE ACTIE DOOR TE KLIKKEN OP DE LINK ‘Teken de oproep om Nederlandse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem

Mijn appèl is: stem niet alleen tegen een zelfstandige Palestijnse staat, maar stem vóór Israel. En stel een daad. Maak wereldkundig dat de Nederlandse ambassade in Israel zal worden verplaatst naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israel. De Here zal zo’n stap zegenen. ‘Ik zal zegenen wie u zegent,’ zegt Genesis 12:3 immers.
Ik hoop en bid dat dit plan gaat leven in Nederland. Attendeer anderen erop. Stuur dit commentaar door. Neem contact op met uw politieke partij en vraag of uw partij zich er sterk voor wil maken.

Vrijwel zeker zal op 20 september aanstaande in de VN worden gestemd over de aanvraag van de Palestijnse Autoriteit over de erkenning van een zelfstandige Palestijnse staat. Alle volken worden dan voor de keuze gesteld: vóór of tegen een Palestijnse staat op grondgebied dat God heeft toegezegd aan Zijn volk Israel, namelijk Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Israel is Gods land, Jeruzalem is Gods stad. De druk op Israel om hiermee akkoord te gaan en zich terug te trekken tot binnen de grenzen van voor de oorlog in 1967 is immens groot. Grenzen die onverdedigbaar zijn.

Israel snakt naar vrede. Het volk is moe van alle strijd, alle aanslagen. En toch moeten ze zich weer voorbereiden op oorlog. De dreiging vanuit de Arabische wereld neemt toe en zeker nu 20 september nadert, bereidt Israel zich voor op alle mogelijke scenario’s, tot een totale oorlog aan toe.
Israel stelt – terecht – dat slechts onderhandelingen kunnen leiden tot een Palestijnse staat. En eist erkenning door de Palestijnen van Israel als thuisland voor het Joodse volk. De afgelopen week heeft Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, deze eisen nogmaals totaal verworpen. Zijn enige doel is de uitroeiing en de vernietiging van Israel. En een Palestijnse staat brengt dat doel weer een stapje dichterbij.

Israel heeft weinig vrienden meer in de wereld. Amerika stelt zich steeds kritischer op en ook Europa aarzelt niet de beschuldigende vinger uit te steken richting Israel. Vooralsnog is Nederland een positieve uitzondering. Dankbaarheid hiervoor is gepast.
Toch is het zaak alert te zijn en te blijven. Laten we bidden voor onze regering, voor premier Mark Rutte, voor minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, dat ze, door Gods Geest geleid, niet anders zullen kunnen dan tegen de aanvraag voor een zelfstandige Palestijnse staat te stemmen. Wat het ons land ook kost.

Ondertussen worden steeds meer christenen wereldwijd door de Here wakker geschud en stellen zich achter Israel. Alsof Gods Geest hen wakker maakt. En het is mijn verlangen en mijn gebed dat velen in kerken en gemeenten wakker zullen worden.
Dit is een opmerkelijke ontwikkeling. Een ontwikkeling met profetische betekenis, meen ik. In Romeinen 11:11 wordt aangegeven dat het de gelovigen uit de heidenen zullen zijn die de Joodse mensen tot jaloersheid zullen verwekken.

De afgelopen tijd is het me al enkele keren overkomen dat Joodse mensen mij lieten weten geraakt te zijn door de positieve houding van christenen jegens Israel. Een Joodse man vertelde mij dat hij vroeger grote haat had tegen christenen en ook tegen Jezus, Jesjoea. Maar sinds hij in contact was gekomen met christenen en hun liefde voor Israel, voor het Joodse volk en voor de Here Jezus had gezien en ook had gemerkt dat het echt was, had dat hem zo geraakt, dat hij erdoor veranderd was. ‘Ik,’ zo vertelde hij, ‘heb geen haat meer tegen de christenen en ook niet meer tegen Jesjoea. Ik geloof nog niet dat hij de Messias is, zoals jullie dat geloven, maar Hij zou het best kunnen zijn.’ Wonderlijk, toch? Ik bid dat zijn ogen werkelijk geopend zullen worden voor de Messias Jezus.

We mogen Israel troosten. ‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden’ (Jesaja 40:1 en 2). Deze toekomstprofetie zal werkelijkheid worden. Naar dat moment zien we uit met groot verlangen, wanneer de Here Jezus, Jesjoea, terug zal komen op de Olijfberg, en Jeruzalem binnen zal gaan. Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

218 Reacties

 1. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 september 2011 om 18:26

  beste Hendrianus (@ 176),

  Resolutie 478 van de Veiligheidsraad was geen besluit, maar een oproep. Aan een oproep kan je ook GEEN gehoor geven.

  Bovendien heeft Nederland in het beleid om landen op te roepen de ambassades uit Jerusalem weg te halen niet meebeslist, want wij zijn geen lid van de Veiligheidsraad.

  Dat een oproep van ons land tot het terugbrengen van de ambassade naar Jerusalem agitatie zal veroorzaken is ongetwijfeld waar.
  Maar een goede Nederlander zal graag de reden daarvoor in de Vergadering van de Verenigde Naties uitleggen!

 2. Bart & Jo zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 september 2011 om 20:56

  Wat zou het geweldig zijn als de ambassade verplaatst zou worden naar Jerusalem.Hier staan we vierkant achter!!!

 3. Mink Hylkema zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2011 om 14:09

  Israël is Gods “”OOG APPEL”” en daarom zal God nooit toelaten dat er
  inbreuk wordt gedaan op Zijn land en volk.
  Het is een daad van eer en respect naar God toe dat de Nederlandse
  Ambassade weer TROONT in Jeruzalem!

 4. Ena Silvis-Anema. zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 10:51

  Jeruzalem ongedeeld hoofdstad van de staat Israël !

 5. Hendrianus zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 23:09

  Beste Manuela Dieleman (201),

  Een deel van resolutie 478 was een besluit en een deel was een oproep. Het verplaatsen van de diplomatieke vertegenwoordiging was inderdaad zoals u stelt een oproep.
  Dit kan ook niet anders want het zou vreemd zijn als de VN dit dwingend, met sancties, had opgelegd aan alle leden. Dat wel alle leden aan het verzoek voldeden geeft aan dat de zaak van de feitelijke annexatie van Oost-Jeruzalem hoog werd opgenomen in 1980.
  Dat Nederland in 1980 geen lid was van de VN veiligheidsraad doet niet ter zake, e.e.a. is zo vastgelegd in de statuten. Verder heb ik bezwaar tegen uw term ‘een goede Nederlander’, het impliceert namelijk dat iemand die tegen het voorstel van verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem een slechte Nederlander zou zijn. Het is gewoon een Nederlander met een andere mening die net zo goed of slecht is als ieder ander.
  Ik kan u dit blog van Dirk van Genderen aanraden, ‘Acht de ander uitnemender dan jezelf’, Filippenzen 2:1-16

 6. Rianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 11:07

  van harte ondersteun ik deze actie.

 7. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 14:02

  Sjalom,

  De VN heeft zeer veel besluiten genomen die negatief uitkomen voor mijn volk. De meerderheid in de VN bestaat uit moslim landen, waarvan er zeer velen er op uit zijn om Israël te vernietigen. Zo komt een resolutie tot stand en de minderheid moet dat maar slikken? Is haat en vernietiging verkondigen legitiem om een meerderheidsstandpunt op te leggen? Ik denk het van niet.
  Waarom durfde men niet de meerderheid te weerstaan op grond van de ingegeven haat? Wel de reden is heel helder: tijdens de laffe overval op Yom Kipoer in 1973 viel de olietoevoer stil. U kent de autoloze zondagen om de oliereserves niet aan te spreken voor het geval er een oorlog uitbrak. Direct daarna viel de economische weerslag. De welvaart viel stil en het was goedkoper om de Arabieren een klein beetje gelijk te gaan geven. De heer Arafat maakte daar handig gebruik van. Hij presteerde met een doorgeladen pistool de Veiligheidsraad toe te spreken. O ja, hij was ineens een palestijn geworden in plaats van een geboren Egyptenaar.
  De selectieve verontwaardiging sloeg over naar Israël die de bewoners van de kustlanden niet in Israël wilden opnemen. Massaal heeft de wereld gekozen voor de afgod “olie” die een internationale melkkoe is geworden.
  Nee, onze welvaart geven we niet op. We zoeken eerder naar een land die tegenstribbelt en niet danst naar de pijpen van de Arabieren.

 8. I.J. spenkelink-Mac-nack zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2011 om 8:22

  Uit solidariteit met de staat Israel steun deze actie van harte!

 9. Hendrianus zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 oktober 2011 om 16:13

  207.Troost Mijn Volk,

  In totaal hebben de Verenigde Naties 193 lidstaten. De Organisatie van de Islamitische Samenwerking (OIS) is een intergouvernementele organisatie met een permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. De organisatie bestaat uit 57 (voornamelijk) islamitische landen.

  193 tegen 57 is geen meerderheid voor moslimlanden in de VN zoals u stelt.
  Resoluties worden aangenomen bij een simpele meerderheid van 50% plus een, echter bij ‘belangrijke vraagstukken is een twee derde meerderheid nodig.
  De resoluties aangenomen in de Algemenen vergadering zijn niet bindend dus daar hoeft Israel zich niet echt druk over te maken.

  Resoluties van de VN veiligheidsraad zijn wel bindend. Die raad bestaat uit 5 permanente leden met veto recht, geen enkel land daarvan is een moslim land, en tien andere landen die voor twee jaar gekozen worden in de algemene VN vergadering.

  Er is dus in geen enkel opzicht sprake van een meerderheid van moslimlanden die domineert in de VN.

  Verder is de grootste olie slurper ter wereld, de VS, de meest uitgesproken supporter van de staat Israel. Dit uit zich in intensieve hulp op vooral militair gebied en een regelmatig veto in de VN veiligheidsraad. Het machtsblok EU is ook een supporter van Israel en verleent o.a. de status van bevoorrecht handelspartner aan Israel.

  Kortom,support voor Israel is niet gering en sterker zonder de Volkerenbond/VN was de kans op het ontstaan van de staat Israel vele malen kleiner geweest.

 10. Arnold van den Brand zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 21:12

  Jeruzalem is de enige stad waar alle ambassades thuis horen, Nederland mag als eerste, doen!

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2011 om 16:10

  209 Hadrianus
  Een juiste opmerking. Het is de helft plus een. Dat neemt het feit niet weg dat een zeer groot deel mee stemt met de moslimlanden.
  De VS is energieverslindend. Zij putten ook uit hun eigen bronnen.

 12. Ria van Zandvoort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 oktober 2011 om 10:30

  Ook ik wil op mijn hoge leeftijd dat de Nederlandse ambassade wordt gevestigd in Jeruzalem.

  Ria van Zandvoort

 13. L.J.A.Boiten zegt:
  Geplaatst op zondag 23 oktober 2011 om 22:00

  Een ambassade behoort thuis in de hoofdstad van een land. Ook daarom moet de Nederlandse ambassade in Israël teruggeplaatst worden naar Jeruzalem.

 14. Boudewijn en Joke Ridder zegt:
  Geplaatst op maandag 24 oktober 2011 om 20:57

  We steunen deze actie van harte.

 15. G Dijkstra zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 december 2011 om 8:34

  Ik ondersteun deze actie van harte.

 16. peter leeftink zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 maart 2014 om 14:58

  De Nederlandse Ambassade hoort in Jerusalem! Jerusalem is de eeuwige Hoofdstad van Israel!!!!!!!!

 17. Jacob Dokter zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 september 2016 om 17:30

  Van harte steun ik deze actie.

 18. Jacob Dokter zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 september 2016 om 17:33

  Ik blijf het vreemd vinden, dat er zo veel landen zijn, die tegen Israël zijn. Is het de beroemde Jodenhaat?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden