Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Jeruzalem: eeuwige, enige en ondeelbare hoofdstad van Israel (65 reacties)

Geplaatst op donderdag 15 september 2011, 15:16 door Dirk A A

De steunbetuigingen voor de oproep om de Nederlandse ambassade in Israel te verplaatsen naar Jeruzalem, stromen nog steeds binnen, soms honderden per dag. STEUN DE ACTIE DOOR TE KLIKKEN OP DE LINK ‘Onderteken de oproep om Nederlandse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem’. Op dit moment (26 september) zijn er al 3600 steunbetuigingen binnen.

U kunt er ook aan meewerken om dat aantal verder omhoog te krijgen, door de oproep te verspreiden via internet, bijvoorbeeld op Facebook en Hyves, naar vrienden, bekenden, gemeenteleden, misschien wel naar uw hele adresboek.

De reacties die ik ontvang, zijn over het algemeen hartverwarmend. Dank u wel. Dat is een grote bemoediging om nog even door te gaan voordat de complete lijst met steunbetuigingen wordt aangeboden aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, aan premier Mark Rutte en aan minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Ook de Israëlische ambassadeur in Nederland en de Nederlandse ambassadeur in Israel zullen op de hoogte worden gesteld.

Afgelopen dinsdag waren we met enkele duizenden mensen in Den Haag op de Israel-manifestatie, georganiseerd door Piller of Fire en Christenen voor Israel. Na een plechtige samenkomst op een bomvol Spuiplein liepen we door een deel van de binnenstad, onder andere langs het Binnenhof en de Israëlische ambassade. Thema van de manifestatie was ‘Houd Jeruzalem ongedeeld’. Het was een krachtig getuigenis naar de wereld toe, een appèl op onze regering en een steunbetuiging aan Israel.

Een daadwerkelijke verplaatsing van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem zou een geweldige steun voor Israel betekenen. Dat kunnen ze wel gebruiken, juist nu de druk op Israel zo groot is om akkoord te gaan met een Palestijnse staat op grondgebied van Israel: Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.
Sommigen vinden het vreemd de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, omdat de ambassades van bijna alle andere landen met vertegenwoordigingen in Israel toch ook in en om Tel Aviv zijn gevestigd. Dat is inderdaad zo, maar vergeet niet dat de Israëlische regering in Jeruzalem gevestigd is. Het is dus alleen maar praktischer om als land je ambassade in Jeruzalem te hebben.

Ik verbaas me erover dat veel christenen er geen moeite mee lijken te hebben wanneer Israel het oostelijke deel van Jeruzalem af zou moeten staan aan een zelfstandige Palestijnse staat.
Jeruzalem is toch de stad van God? Daar kunnen wij niet over beslissen, de God van Israel heeft deze stad aan Israel toegezegd, voor eeuwig. Uit al de steden ter wereld heeft Hij juist deze stad uitgekozen, waarvan Hij ook nog stelt dat ze voor altijd zal blijven bestaan op dezelfde plaats.

Wanneer je in Zacharia 12, 13 en 14 leest over Jeruzalem, dan gaat het daar absoluut zeker over de Joodse stad Jeruzalem, die onder Joodse heerschappij staat.
De volken zullen zich keren tegen Jeruzalem en het Joodse volk dreigt dan ten onder te gaan (Zacharia 14). Op dat moment zal de Here Jezus, onze Messias en hun Messias, staan op de Olijfberg, als de machtige Koning, Die voor Zijn volk Israel zal strijden. Dat verzin ik niet, zo staat het er. Zo zegt de God van Israel het in Zijn Woord.

Op de agenda aanstaande week van de Verenigde Naties staat de stemming over een zelfstandige Palestijnse staat. Momenteel wordt er zware druk uitgeoefend op de Palestijnse Autoriteit om de aanvraag tot erkenning van een zelfstandige staat in te trekken. De aanvaarding ervan door de Verenigde Naties zou een averechts effect kunnen hebben. Inmiddels heeft Mahmoud Abbas laten weten de aanvraag door te zetten. De stemming erover zal wellicht op 23 september plaatsvinden.

We weten uit Gods Woord dat Zijn oordeel rust op elke deling van het land Israel en van de stad Jeruzalem, zie Joel 2 en 3 en Zacharia 12. Laten we bidden dat de Here kracht en moed schenkt aan de Israëlische leiders, om, als het moet, de wereldleiders te weerstaan.

Met uw ondersteuning van het plan om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, kunt u Israel en het Joodse volk bemoedigen. Afgelopen dinsdag in Den Haag liet de Israëlische ambassadeur nog weten zeer bemoedigd te zijn door de steun vanuit Nederland. Laten we Israel zegenen en troosten (Jesaja 40) en bidden om de vrede van Jeruzalem (Psalm 122).

Dirk van Genderen

65 Reacties

 1. Familie Tjoelker zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 september 2011 om 20:28

  Wij zijn voorstanders om de Nederlandse ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar de Israelische hoofdstad: Jeruzalem

  fam Tjoelker

 2. Harold van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 september 2011 om 22:12

  ,אמן ד’רק / amen Dirk,

  .שבת שלום / Shabat Shalom.

 3. J. Tjoelker zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2011 om 6:38

  Ik steun de oproep om zo speodig mogelijk de Nederlandse ambassade te verhuizen naar de Israelische hoofdstad Jeruzalem

  J. Tjoelker

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2011 om 8:04

  Sjalom,
  Oproep aan de ambassadeur: breng de archieven in gereedheid om die binnenkort naar Jeruzalem te verhuizen.
  Daar zetelt de Israëlische regering en daar moet je dicht bij zitten.
  Dat eerbetoon heeft mijn volk nodig!

 5. magda openneer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 september 2011 om 19:29

  de nederlandse ambassade hoort in Jerusalem thuis

 6. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 11:20

  Ook wij vinden dat de Nederlandse Ambassade In Jeruzalem thuis hoort!!!
  We zijn heel blij Dirk met je bijzonder positieve houding ten opzichte van Israel! Dat hoort trouwens bij een bij een Kind van de Hemelse Vader!

 7. Parel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 11:29

  Dringend verzoek aan de Nederlandse overheid: stem tégen de Palestijnse staat, die bij de VN afgedwongen gaat worden. Het gaat Mahmoud Abbas niet om een stukje land, het gaat hem ook niet om een gedeelte van Jeruzalem,het gaat hem en zijn aanhang om geheel Israël en geheel Jeruzalem, want wat hem betreft woont er geen Jood meer in geheel Jeruzalem en geheel Israël!

  Parel

 8. Aalt Pruis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 12:02

  Broeder Dirk,
  Zelf hoop ik ook dat Jeruzalem ongedeeld blijft. God zegt in Leviticus: Het land is van Mij. Hoe het ook gaat, het loopt God niet uit de hand. Hij houdt de hele wereld in Zijn hand. Hij wil Zijn volk zover hebben dat ze de Heer Jezus gaan zien als hun Messias. Niet alleen dat Hij komt, maar Hij is reeds gekomen. Maar ze hebben gezegd: Wij willen niet dat deze koning over ons is. Op de pinksterdag dag zei Petrus tot de Joden die geloofden: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht.

 9. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 13:09

  Als niet-Jood ben ik sinds kort geabonneerd op het NIW,
  (het Nieuw Israelitisch Weekblad, opgericht 4 augustus 1865).

  Het NIW is het oudste nieuws- en opinieblad in Nederland. Het beoogt onafhankelijke informatie te verschaffen aan en over de Joodse gemeenschap in Nederland.
  Op bladzijden 12, 13, en 15 van het september 2011 nummer (48) vindt u
  interessant leesmateriaal over de huidige toestand rondom Jeruzalem en Israel.

  Eigenlijk zou elke vriend van onze Joodse landgenoten en vrienden van Israel
  dit blad moeten lezen. Al lezende leer je nog een enkel woordje Hebreeuws en krijg je er ook nog een stukje Joodse wereldgeschiedenis gratis bij.

  Ik zie steeds met belangstelling uit naar het volgende nummer.

 10. baukje van der kinde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 15:24

  Geweldig werk Dirk, geniet van je bijbelse stukjes en sta achter de ambassade in Jeruzalen
  Wij hopen * oktober Jeruzalem weer te bezoeken,

 11. Co van den Brink zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 17:57

  Ook in deze zal GOD’s wil geschieden.

 12. M. van der Ven-Thiessen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 19:42

  Van harte ondersteun ik de verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem!

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 20:02

  Ik schrok van de reactie, dat veel christenen geen problemen hebben met een deling van Jeruzalem…. De schuld daaraan ligt in wezen bij de media!! Indien de oude stad Palestijns zou worden, dan mag geen Jood meer de Klaagmuur bezoeken om te bidden. Een voorproefje beleefde ik op de tempelberg in mei! De tempelberg staat onder Palestijns beheer!! Daar is het nu al zo dat christenen geen enkel zichtbaar christelijk teken mogen dragen en zelfs het bij je hebben van een Bijbel is er verboden! Een Jood komt er al sowieso niet. Houd er daarom rekening mee, dat er onder Palestijns beheer Jeruzalem niet alleen “Judenfrei” wordt maar ook “Christenfrei”….. Christelijke Palestijnen wonen nu overwegend in Israël….. Ondanks de toezegging heb ik in Bethlehem (Palestijns) geen christelijke Palestijn ontmoet…. Mijn ervaring was, dat alleen wanneer je maar souvenirtjes kocht, Palestijnen plotseling “christen” zijn…..

 14. Nelleke Bloemendaal zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 20:53

  Ik heb niet in Den Haag kunnen demonstreren, maar ben blij dat ik door deze reactie kan zeggen, dat ik mij aansluit bij de vele reacties.
  Ik vind het belangrijk dat de ambassade verplaatst gaat worden naar Jeruzalem.

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 september 2011 om 21:00

  Beste Dirk,

  wij moeten beseffen dat wij niet een strijd tegen bloed en vlees te strijden
  hebben. Achter het zichtbare wordt in de hemelse gewesten een strijd
  uitgevochten en daarom is het goed deze zaken met vasthoudende voor-
  bede te ondersteunen. De Palestijnen zijn niet alleen slechts uit op
  een onafhankelijke staat in mijn ogen, maar zoeken een provocatie om
  de hele (Islamitische) wereld tegen Israel op te kunnen zetten. Hoeveel tijd
  en geduld heeft God nog met deze wereld en vooral met de vijanden van
  het Joodse volk waar ze zich ook nu nog mogen bevinden. Zoals je zegt,
  de Here Jezus zal zijn volk verlossen als de nood het hoogste is. En dat
  zal het begin zijn van het Duizendjarig Vrederijk. We hebben een geweldige
  hoop en toekomst als wij volharden en getrouw aan God en zijn woord zijn.

  Groeten van San

 16. Sietske zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 11:15

  Vrede zij u,

  Dat de vrede van God spoedig in moge komen in de Heilige stad ‘Jeruzalem,”
  Daarom onderteken ik deze petitie.

  Shalom,
  Sietske

 17. J.Stoffers zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 11:47

  Hierbij willen wij te kennen geven, geheel achter het geliefde volk
  van God te willen staan. Ook om de ambassade in Jeruzalem te
  plaatsen, staan wij volkomen achter.

  fam .J.Stoffers

 18. c van leeuwen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 12:14

  De Nedelandse ambassade hoort in Jerusalem thuis.het zal voor het volk een grote steun zijn.
  en Jerusalem is de stad van God

  Corrie

 19. Nelly Kruyswijk zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 13:54

  Ik heb de gelegenheid gehad om mijn stem in Den Haag te laten horen.
  De Nederlandse ambassade hoort in en ongedeeld Jerusalem thuis.
  Ik steun van harte de beslissing dat de Nederlandse ambassade wordt verplaatst naar Jerusalem.

 20. Johan van Zuiden zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 14:07

  Van mij mag en hoop ik dat de nedrlandse ambassade naar Jeruzalem verhuisd

 21. olof van laar zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 19:52

  ik ben groot voorstander om de ambassade naar Jerusalem te verplaatsen.

 22. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 20:21

  Zegt mij, gij die onder de WET wilt staan, luistert gij niet naar de wet?
  Er staat immers geschreven, dat Abraham TWEE zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het VLEES verwekt, doch die van de vrije door de BELOFTE. Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn TWEE bedelingen: de ene van de berg Sinaï, die SLAVEN baart, dit is HAGAR. Het woord HAGAR betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het TEGENWOORDIGE JERUZALEM, want DAT is met zijn kinderen in slavernij. Maar het HEMELSE JERUZALEM is vrij; en dat is onze MOEDER.
  : .

 23. Parel zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 20:26

  actie: zeg nee tegen een Palestijnse staat

  https:\/\/www.google.nl/url?q=https:\/\/tora-yeshua.nl/2011/09/palestina/&sa=U&ei=e0R2TujZMoeG-wbi8YHPDA&ved=0CA8QFjAA&usg=AFQjCNEpm_2-Sj1rxCgujEPC6od1AN180A

  Dirk, de noodzaak is er om eensgezind – dat wil zeggen alle christenen/volgelingen van Yeshua – achter Israël te gaan staat en gezamenlijk onze stem uit te brengen; zeg NEE! tegen een Palestijnse staat, al die stemmen – en laat dat er duizenden zijn – zijn noodzakelijk, vandaar ook dat ik de link van torahyeshua ook hier plaats
  bvb dank!
  shalom,
  Parel

 24. Wim Groenveld zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 21:11

  Ik, Wim Groenveld vind dat de Nederlandse ambassade in de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, hoort te staan

 25. hans hoogland zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2011 om 23:18

  De Nederlandse ambassade hoort te staan in de hoofdstad van een land, in dit geval Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Tevens pleit ik er voor Israël te helpen te overleven en een positie binnen de EU aan te bieden. .

 26. rianne de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 8:29

  de nederlandse ambassade hoort te staan in de hoofdstad , dus Jeruzalem.

 27. harm de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 8:31

  ik steun dit voorstel

 28. hedzer de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 8:32

  ik steun dit voorstel.

 29. Johanna zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 9:04

  Daar hoort de Ned. Ambassade ook te staan!

 30. P.Valk zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 9:45

  P
  .Valk zegt:
  In Jerusalem hoort de nederlandse ambassade thuis!

 31. Hendrianus zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 10:07

  In VN resolutie 478 is opgeroepen om de diplomatieke vestigingen te verplaatsen die toenmalig, 1980, in Jeruzalem stonden, https:\/\/tinyurl.com/6fvw4kf
  Dit omdat Israel de Jeruzalem wet in werking stelde die Jeruzalem tot de ondeelbare hoofdstad van Israel maakte. De internationale wereld veroordeelde dit omdat Oost-Jeruzalem veroverd gebied is en de wet een schending is van de Geneefse conventie.

  Deze resolutie van de VN veiligheidsraad werd aangenomen met 14 stemmen voor en 1 onthouding. Indien Nederland als enige zijn ambassade gaat verplaatsen, wat niet zal gebeuren voor er een oplossing is, dan is zij het enige land dat tegen deze resolutie in gaat. Nederland heeft dan wat uit te leggen in de VN.

  De oplossingen liggen niet voor de hand in dit decennia lange conflict maar om nu tot agitatie en het schenden van een VN oproep over te gaan lijkt mij niet de hulp die Israel nodig heeft en brengt Nederlandse onderdanen in gevaar.

 32. Fam.K.H.Hartholt zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 15:22

  Evenals in andere landen hoort de ambassade in de hoofdstad en dus in Jeruzalem. Waar hij voorheen ook was.

 33. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 21:31

  Beste Dirk,

  Mocht Hendrianus (#31) gelijk hebben, dan hebben wij door de petitie in ieder
  geval de Nederlandse politiek onze stem laten horen van onze pro-Israel
  standpunt. Bovendien kan God op gebed veel doen waar zelfs de UN niet
  tegenop kan. Als het om de dingen Gods gaat, mogen wij in geloof verwachten
  dat God tot zijn doel komt met Israel zoals het in de Bijbel beschreven staat.
  Welke wending de geschiedenis ook zal nemen, de overwinning die de Here
  Jezus aan het kruis heeft volbracht, zal ons deel zijn als wij getrouw blijven
  aan de Here en zijn Koninkrijk en gerechtigheid zoeken (Mat 6:33). En
  waarom zou de ambassade niet verplaatst kunnen worden, als het in Gods
  plan past? Laten wij niet zien op de machthebbers van deze tijd maar op de
  Here Jezus, die alle macht in hemel en op aarde heeft.

 34. Henk zegt:
  Geplaatst op maandag 19 september 2011 om 22:15

  HONDERD procent mee eens Gods hoofdstad is DE plek voor een Ambasade

 35. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 9:59

  Ik sta achter dit voorstel dat de ambassade in Jeruzalem komt.

 36. Marvin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 10:08

  Ik steun het plan om de Nederlandse Ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem! Het zou mooi zijn als wij dit plan kunnen waarmaken.

  Met vriendelijke groet,

  Marvin

 37. C.Nagel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 10:18

  Ik steun deze petitie, omdat de ambassade in de hoofdstad thuishoort.

 38. rianne de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 10:24

  ik steun dit plan.

 39. aukedeboer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 12:30

  ik steun dit plan

 40. jeen de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 12:31

  jeruzalem is van israel, daarom steun ik dit.

 41. R.D>Verhulst zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 20:34

  Jeruzalem is de hoofdstad, omdat Israel dat zegt, het is hun eigen land en kunnen doen wat ze zelf willen, wie kan daar nou tegen zijn !

 42. T. Bruining zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 september 2011 om 21:43

  Ik sta stem voor dit voorstel dat de ambassade in Jeruzalem komt

 43. Niesje Stelwagen zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 september 2011 om 21:13

  Ik sta van ganser harte achter het voorstel dat de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem wordt verplaatst.

 44. Corine Warnink zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2011 om 9:09

  Ik sluit me hier helemaal bij aan! De Nederlandse ambassade hoort in Jeruzalem

 45. Mariëlle zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2011 om 22:54

  Ik zeg JA tegen de Nederlandse ambassade in Jeruzalem, en ik zeg NEE tegen een Palestijnse staat! Jeruzalem is onlosmakelijk verbonden met Israël, zo ook is onze Vader onlosmakelijk verbonden met ZIJN stad! Ik sta met Israël!

 46. M Potgieter zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2011 om 23:01

  ik steun deze actie

 47. randy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2011 om 10:58

  Jeruzalem is jarenlang (voor vele culturen en geloven) een stad van vrede geweest onder Israël’s gezag.

 48. marian bellinga zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2011 om 14:23

  Jeruzalem hoort bij Isreal, er komt niks tussen.

 49. Fenna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 17:49

  ik steun deze actie

 50. D.de.Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 19:06

  Jeruzalem hoort bij Israel, ik steun deze aktie

 51. Nassar en Tanja Nasralah-Baadenhuijsen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2011 om 9:53

  Jeruzalem was en zal de eeuwige ,ondeelbare hoofdstad van Israel zijn, en niemand kan of mag de geschiedenis vervalssen ,

 52. Elly Wiegel zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2011 om 9:59

  Ik sta achter het voorstel om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

 53. Fam. Rooker zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 19:27

  Wij steunen Israel.

 54. Fam. Rooker zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 19:28

  Wij steuen Israel

 55. J. Consemulder zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2011 om 15:28

  Jeruzalem is en hoort te blijven: de enige en ongedeelde hoofdstad van Israël. daarom hoort de Nederlandse ambassade (en alle andere) in Jeruzalem thuis.

 56. Marrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 12:55

  “God regeert”

  Ja, ook ik steun Israël en sta achter het voorstel om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

 57. hr/mv a.m.brons zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 16:51

  Ja ik steun onvoorwaardelijk om de Nederlandse Ambassaden naar Jerusalem over te plaatsen.
  Jerusalem is de ongedeelde Hoofdstad voor onze Joodse vrienden Israél
  Dhr/Mv- Brons uit Winschoten .

 58. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 oktober 2011 om 20:24

  Ambassades horen in de hoofdstad, dus Jeruzalem.

 59. Edward Uittenbroek zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 17:13

  Als je aan de juiste kant van de toekomst wilt staan, moet je ook aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Dus húp, naar Jeruzalem die Nederlandse ambassade!

 60. D.Jasperse zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2011 om 19:22

  Hartgrondig eens ambassade naar Jerusalem. I support Israel

 61. S. de Boer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2011 om 18:25

  Wij staan achter het voorstel om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

 62. d. zoet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2011 om 12:32

  ambassade naar jeruzalem

 63. T.Vrijburg zegt:
  Geplaatst op maandag 10 oktober 2011 om 19:55

  Mee eens, ambassades horen in de hoofdstad, dus in (een ongedeeld) Jeruzalem.

 64. Doeke en AnnaMargreet Tamminga zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 oktober 2011 om 13:23

  Wij ondersteunen deze actie van harte. De Nederlandse ambassade hoort in Jeruzalem en wel het ongedeelde Jeruzalem.
  Nederland toon lef en laat zien dat je achter Israël staat. Zegen van God zal je deel zijn.

 65. loioij jm zegt:
  Geplaatst op zondag 23 oktober 2011 om 11:43

  ik steun van harte om de ambasade te verplaatsen naar Jeruzalem

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden