Jeruzalem: eeuwige, enige en ondeelbare hoofdstad van Israel

De steunbetuigingen voor de oproep om de Nederlandse ambassade in Israel te verplaatsen naar Jeruzalem, stromen nog steeds binnen, soms honderden per dag. STEUN DE ACTIE DOOR TE KLIKKEN OP DE LINK ‘Onderteken de oproep om Nederlandse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem[1]’. Op dit moment (26 september) zijn er al 3600 steunbetuigingen binnen.

U kunt er ook aan meewerken om dat aantal verder omhoog te krijgen, door de oproep te verspreiden via internet, bijvoorbeeld op Facebook en Hyves, naar vrienden, bekenden, gemeenteleden, misschien wel naar uw hele adresboek.

De reacties die ik ontvang, zijn over het algemeen hartverwarmend. Dank u wel. Dat is een grote bemoediging om nog even door te gaan voordat de complete lijst met steunbetuigingen wordt aangeboden aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, aan premier Mark Rutte en aan minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Ook de Israëlische ambassadeur in Nederland en de Nederlandse ambassadeur in Israel zullen op de hoogte worden gesteld.

Afgelopen dinsdag waren we met enkele duizenden mensen in Den Haag op de Israel-manifestatie, georganiseerd door Piller of Fire en Christenen voor Israel. Na een plechtige samenkomst op een bomvol Spuiplein liepen we door een deel van de binnenstad, onder andere langs het Binnenhof en de Israëlische ambassade. Thema van de manifestatie was ‘Houd Jeruzalem ongedeeld’. Het was een krachtig getuigenis naar de wereld toe, een appèl op onze regering en een steunbetuiging aan Israel.

Een daadwerkelijke verplaatsing van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem zou een geweldige steun voor Israel betekenen. Dat kunnen ze wel gebruiken, juist nu de druk op Israel zo groot is om akkoord te gaan met een Palestijnse staat op grondgebied van Israel: Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.
Sommigen vinden het vreemd de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, omdat de ambassades van bijna alle andere landen met vertegenwoordigingen in Israel toch ook in en om Tel Aviv zijn gevestigd. Dat is inderdaad zo, maar vergeet niet dat de Israëlische regering in Jeruzalem gevestigd is. Het is dus alleen maar praktischer om als land je ambassade in Jeruzalem te hebben.

Ik verbaas me erover dat veel christenen er geen moeite mee lijken te hebben wanneer Israel het oostelijke deel van Jeruzalem af zou moeten staan aan een zelfstandige Palestijnse staat.
Jeruzalem is toch de stad van God? Daar kunnen wij niet over beslissen, de God van Israel heeft deze stad aan Israel toegezegd, voor eeuwig. Uit al de steden ter wereld heeft Hij juist deze stad uitgekozen, waarvan Hij ook nog stelt dat ze voor altijd zal blijven bestaan op dezelfde plaats.

Wanneer je in Zacharia 12, 13 en 14 leest over Jeruzalem, dan gaat het daar absoluut zeker over de Joodse stad Jeruzalem, die onder Joodse heerschappij staat.
De volken zullen zich keren tegen Jeruzalem en het Joodse volk dreigt dan ten onder te gaan (Zacharia 14). Op dat moment zal de Here Jezus, onze Messias en hun Messias, staan op de Olijfberg, als de machtige Koning, Die voor Zijn volk Israel zal strijden. Dat verzin ik niet, zo staat het er. Zo zegt de God van Israel het in Zijn Woord.

Op de agenda aanstaande week van de Verenigde Naties staat de stemming over een zelfstandige Palestijnse staat. Momenteel wordt er zware druk uitgeoefend op de Palestijnse Autoriteit om de aanvraag tot erkenning van een zelfstandige staat in te trekken. De aanvaarding ervan door de Verenigde Naties zou een averechts effect kunnen hebben. Inmiddels heeft Mahmoud Abbas laten weten de aanvraag door te zetten. De stemming erover zal wellicht op 23 september plaatsvinden.

We weten uit Gods Woord dat Zijn oordeel rust op elke deling van het land Israel en van de stad Jeruzalem, zie Joel 2 en 3 en Zacharia 12. Laten we bidden dat de Here kracht en moed schenkt aan de Israëlische leiders, om, als het moet, de wereldleiders te weerstaan.

Met uw ondersteuning van het plan om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, kunt u Israel en het Joodse volk bemoedigen. Afgelopen dinsdag in Den Haag liet de Israëlische ambassadeur nog weten zeer bemoedigd te zijn door de steun vanuit Nederland. Laten we Israel zegenen en troosten (Jesaja 40) en bidden om de vrede van Jeruzalem (Psalm 122).

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. Onderteken de oproep om Nederlandse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem: https://www.dirkvangenderen.nl/2011/09/10/onderteken-de-oproep-om-Nederlandse-ambassade-te-verplaatsen-naar-Jeruzalem/