Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een leger van 300 mannen (19 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 september 2011, 14:43 door Dirk A A

Vervuld door Gods Geest riep Gideon het volk Israel ten strijde tegen de Midianieten. Met een legertje van slechts 300 man ging hij de strijd aan met een groot en machtig leger. In Gods kracht. Gewapend met horens, fakkels en kruiken. ‘Voor de Here en voor Gideon’, klonk het aan het begin van de strijd. ‘O Here, waar zijn de Gideons nu?’

Het is niet zo goed gesteld met Israel, ten tijde van Gideon. Ze doen wat kwaad is in de ogen des Heren en daarom geeft Hij hen over in de macht van de Midianieten, zeven jaar lang (Richteren 6). Wanneer de nood van de Israëlieten zwaar wordt, roepen ze tot de Here.
Wat gebeurt er dan? Eerst stuurt de Here een profeet, die aangeeft waarom het volk in zo’n noodsituatie verkeert. Het volk heeft niet geluisterd naar de stem van de Here.

Maar daar blijft het niet bij. De Here hoort dat het volk tot Hem roept en gaat uitkomst geven. De Engel des Heren verschijnt aan Gideon en dan klinken de woorden: ‘De HERE is met u, strijdbare held’ (vers 12). En in vers 14: ‘Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. (…)Maar de HERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.’ (vers 16).

Wat een mooie woorden zijn dat, waarmee Gideon wordt aangesproken: strijdbare held. Zelf vond hij zich niet zo strijdbaar, maar zo zag de Here hem. Wat een bemoediging voor ons. Misschien zegt de Here het ook wel tegen jou, u, mij: ‘Strijdbare held’. Niet in eigen kracht hoor, maar in Gods kracht, om dingen te doen die we in eigen kracht nooit zouden durven.

Vervolgens krijgt Gideon van de Here de opdracht het altaar van Baäl omver te halen, de gewijde paal te verwijderen, een altaar te bouwen en een stier van zijn vader te offeren.
Het is een soort test voor Gideon. Is hij betrouwbaar? Vervolgens krijgt hij een grotere taak van de Here. In Richteren 6:34 lezen we dat de Geest des HEREN Gideon bekleedde. Hij blaast op de hoorn en zendt boden het land door om de mensen op te roepen zich bij hem aan te sluiten.

Maar liefst 32.000 mensen geven gehoor aan deze oproep. Maar de Here laat weten dat zijn leger veel te groot is. Iedereen die bang is, mag vertrekken, waarna er nog 10.000 overblijven.
Nogmaals laat de Here aan Gideon weten dat zijn leger nog te groot is. Iedereen moet dan naar de waterkant om water te drinken. Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven. Zo houdt Gideon een minilegertje van 300 man over.

Dan klinken in Richteren 7:9 de woorden van de Here: ‘Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.’ In drie groepen van honderd man blazen ze op hun horens, slaan ze de kruiken stuk die ze bij zich hebben, zwaaien met hun fakkels en roepen: ‘Voor de Here en voor Gideon’. En terwijl ze op hun horens blazen, richt de Here in de legerplaats van de vijand het zwaard van de één tegen de ander, terwijl het leger op de vlucht slaat. De Here strijdt voor Gideon en voor zijn mannen.

Wat een overwinning! Omdat er een strijdbare held was, die door God kon worden ingezet om een einde te maken aan de Baäldienst en de strijd aan te gaan met de Midianieten. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, vervuld, bekleed met Zijn Geest.
Als Gideon rustig thuis was blijven zitten, was dit allemaal niet gebeurd. Maar aangespoord door God zelf, kwam Gideon in actie.
Ook vandaag zijn er Gideons nodig. Strijdbare helden die door de Here kunnen worden ingeschakeld in Zijn Koninkrijk. De les van Gideon is om de strijd niet in eigen kracht te voeren, maar in Zijn kracht. En niet wie zichzelf dapper vindt, wordt door Hem ingeschakeld. Het is pure genade wanneer Hij ons roept en wil gebruiken in Zijn dienst, waar dan ook.

De één kan geroepen worden voor Israel in actie te komen, zeker nu Israel en nadrukkelijk ook Jeruzalem verdeeld dreigen te worden.
Een ander kan geroepen worden actief te zijn in de politiek om daar de heilzame woorden van God te laten klinken.
Weer een ander kan zich geroepen weten werkers in Gods Koninkrijk in staat te stellen hun waardevolle werk te blijven doen.
En nog weer een ander kan door God worden geroepen de strijd aan te gaan tegen de afgodendienst, om net als Gideon altaren omver te halen en gewijde palen om te hakken.

Wanneer een Gideon de bazuin aan de mond zet, zijn dan onze oren open om op te staan, naar buiten te gaan, het open veld in, de straat op, om de (geestelijke) strijd aan te gaan? De Here zal u daarin zegenen.

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Harold van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2011 om 18:58

  Ik meld me aan als Gideon !

 2. Manuela Dieleman zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 september 2011 om 23:05

  Ja, in Gods kracht kunnen we grote overwinningen behalen!
  Het is zo bemoedigend om het verhaal van Gideon te lezen.

  We hoeven niet bang te zijn, als God ons ergens toe roept.
  Want als de opdracht die God je geeft je eigen kracht te boven gaat, mag je altijd ter bemoediging een bevestiging vragen.
  Dat deed Gideon ook.
  Twee keer staat er dat hij bang was (Richt. 6:27 en 7:10) en drie keer vroeg hij om een teken (6:17, 37 en 39), want hij wilde er 100% zeker van zijn, dat het echt God was die hem riep.
  Wat is God goed, dat Hij ook telkens het gevraagde teken gaf!
  Zo werd Gideon uiteindelijk toch metterdaad “een dappere held”.
  En de HERE is vandaag nog Dezelfde!

  Tegelijk is het einde van Gideons leven ook een les voor ons.
  Na in Gods kracht te hebben overwonnen is het uiterst belangrijk om dichtbij de HERE te blijven.
  Want als we na de victorie niet gedurig in Gods tegenwoordigheid zijn, kan het zomaar gebeuren dat we een godsdienst ontwikkelen die God verdriet doet.
  Helaas deed Gideon dit ook, al bedoelde hij het misschien goed.
  Hij maakte een afgod en heel Israel verliet de HERE en aanbad een god van goud.
  “En het bracht Gideon en zijn familie ongeluk” (Richt. 8:27).

  In 1 Cor.10:11 staat, dat voor ons, die in het einde van de tijd leven, de geschiedenissen van Israel opgeschreven zijn als voorbeelden, zodat we gewaarschuwd zijn.
  Maar ook dienen ze om, zoals Dirk hierboven aanhaalde, ons moed te geven om met Gods hulp dapper voor Zijn zaak op te komen.

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2011 om 10:05

  Beste Dirk,

  Ik sta volledig achter jouw oproep dat wij door Zijn genade geroepen worden om in deze spannende tijden (eindtijd) Gideons te zijn voor Zijn-Vredesrijk dat komende is. Vooral in de politiek, want daar wordt de “strijd” gevoerd, om welk beleid en welke wetten worden vastgesteld. Laten wij dus ook in de politiek Gideons zijn (frontsoldaten), door te laten zien en horen, (b.v. door deze handtekeningenactie van Dirk) dat wij mee blijven “vechten”.
  Dan wil ik ook nog eens benadrukken: Dat wij de frontsoldaten, die wereldwijd Gods-Koninkrijk verkondigen, in alle opzichten blijven ondersteunen. En dit met Gods-zegen. Hub

 4. Peter Dijkstra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2011 om 10:51

  Geweldig,wat een bemoediging.
  Ondanks al onze fouten en tekorten, zoekt God harten die volkomen naar Hem uitgaan.
  Heer, hier ben ik (opnieuw) om te doen wat U op mijn hart legt.
  Nu het nog kan.
  shalom van de God van Israël!

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 12:27

  Beste Dirk,

  Wat is het geheim van in de kracht van God gaan, zoals Gideon het deed?
  Het is in hoeverre hij Hem durfde te vertrouwen! Vandaar dat hij met maar
  driehonderd man de strijd moest aangaan. Soms moet God in ons leven alle
  valse steunpunten verwijderen zodat wij leren om onszelf geheel restloos aan
  God uit te leveren. Dan kan Hij geheel ons hart hebben. Dan wordt het ook
  mogelijk om wat onmogelijk is, in zijn kracht te doen. Het kan zijn dat wij door
  een diep dal moeten gaan om ons te reinigen van alle andere (af)goden. Hij
  wil een rein en puur hart hebben dat zijn verlustiging alleen in God vindt.
  Dan kan de Geest volledig door ons heen werken en in de kracht van God
  worden geestelijke barrieres omvergeworpen en breekt zijn Koninkrijk baan
  met kracht.
  Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Paulus, die een doorn in het
  vlees “nodig” had, om te verhinderen dat hij nog op zijn natuurlijke staat kon
  vertrouwen. Er staat geschreven: “Mijn genade is u genoeg, want de kracht
  openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.” (2 Kor 12:9).

  Groeten van San

 6. Janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 12:34

  Dank U Heer, dat ik mag gaan als veldwerker, om Joodse mensen te bereiken met hun eigen geschriften!! Ik bid een zegen en open Joodse harten voor de komende week.

 7. Lidya Heins. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 16:37

  Ja ik ondersteun deze oproep van harte.!

 8. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 18:14

  San Tjoa (nr. 5) heeft het zo goed verwoord…, bij die reactie wil ik mij graag aansluiten.
  Met de innige bede om ook een instrument in Zijn hand en naar Zijn wil te mogen zijn of worden.

 9. Peter Snelders zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 18:18

  Sjalom Dirk
  Dit doet mij altijd weer denken aan Kaleb de zoon van Jefunne een man uit de volken die samen met Jozua ging verkennen en zo’n groot geloof in G’d had en wist dat ze samen de andere volkeren konden verslaan. Nummeri (Bemidbar)13:1-14:38
  Hij is voor mij een voorbeeld, nog steeds en ik geloof dat we allemaal zoals Kaleb, en Jozua voor de Heer en Zijn volk mogen strijden.
  En dat we als we een groot geloof houden in onze G’d we samen met Zijn volk overwinnaars zijn, en verkrijgen wat ons toekomt (zie ook Jozua 14:6-15).
  Sjalom

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2011 om 21:11

  Sjalom Dirk,

  De Sjofar werd geblazen door oversten over 1.000 man voetvolk. De vijanden menen dat de drie groepen een leger van 300.000 man vertegenwoordigen. Een krijgslist te noemen? Nee, eerder laat G’d zien dat niet een overmacht bepalend is. De woorden van Jozua 23:10 gaan ten tijde van Gideon werkelijkheid worden. Het onbegrensde vertrouwen op G’d dient weer terug te keren bij de kinderen van Israël. Zoals het was in de dagen van Gideon, zo moet het ook in onze dagen weer worden. Een zal 1.000 verslaan zien we uitkomen bij Simson. Ook David heeft de tienduizenden op zijn naam staan. Het zijn verdedigingszaken tegenover de invallende vijand.

  Straatwerkers (Gideons) gevraagd om voor Israël op de bres te gaan staan zijn heel hard nodig in deze tijd van benauwdheid voor mijn volk. De Sjofar moet ons oproepen om ons er aan te herinneren dat er gevaar dreigt. Bidders en wachters zijn er nodig op de muren van Jeruzalem.

  We herkennen de vijand haast niet meer omdat deze een subtiele plaats heeft veroverd in ons dagelijkse leven. Hebben we deze ontdekt dan volgt er een harde strijd die alleen in de kracht van G’d gewonnen wordt. Van Hem alleen is de overwinning te verwachten . . . G’d schakelt mensen in . . . vult u de gelederen?. Hier is een groot leger nodig om de vijand te weerstaan en terug te dringen!

 11. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2011 om 0:26

  Hebreen 11 vers 32-34. Vele groeten van mij Dirk.

 12. Alieda Meerse zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2011 om 13:43

  Deut.7 vers 6: “Want u bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn”.
  Bid voor Gods oogappel, bid voor de vrede van Jeruzalem.
  Zijn shalom.

  Hartelijke groet, Alieda

 13. Joan Kross zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2011 om 19:53

  Wij proclameren de beloftes van Israel’s God aan Israel op de muren van Jeruzalem! Hallelujah!!!

 14. Joke en Arie Mijnlieff zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2011 om 20:33

  Na alles gelezen te hebben over Israel, de Palestijnen en Gideon schoot er een oud gezang me te binnen: de Heer regeert, Zijn Koninkrijk staat vast, Zijn heerschappij omvat de loop der tijden, een sterke hand die nooit heeft misgetast, blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden, de adem Zijner lippen overmant, de tegenstand!
  In dat vertrouwen kunnen en mogen we verder gaan!! En om een nieuwer lied aan te halen: Heft uw hoofd omhoog, want de KONING komt!! Let op de tekenen van de tijd………

 15. a.peereboom zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 8:39

  De God van Israel is machtig. Aan Hem is de overwinning. Wij staan achter Zijn oogappel. Israel.

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 9:07

  Beste Dirk,

  Ik moest ook denken aan Jes 9:3, “Want het juk dat het drukte, en de
  stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als
  op Midjansdag.” Wat is Midjansdag? Zie Richt 7:22, dat is de dag dat
  Gideon de Midjanieten versloeg. Dat is het beeld van dat onze Here Jezus
  Christus het juk van de duivel verbroken heeft (zie Jes. 8:23-9:6).

  Groeten van San

 17. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2011 om 13:47

  Het stukje ”Een leger van 300 man’ doet mij denken aan het wonder van Bloedrivier op 16 december 1838 waar immers ook een klein aantal Boeren (welgeteld slechts 464 Voortrekkers met 200 knechten) tegen een Zoeloeleger van ongeveer 10.000 man vochten en door God de overwinning behaalden. Wat hebben wij ook toch een machtige Here en Heiland!

 18. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 8:16

  Het verhaal van Gideon spreekt mij aan, omdat Gideon gewoon, normaal bang is (menselijk) in de dreiging van die militaire overmacht.
  Het geheim van zijn overwinning is geloofsgehoorzaamheid, hij doet precies wat de Geest des HEEREN hem opdraagt.
  En hoe weet hij dat hij God gehoorzaamt? En niet een boze geest?
  Anno 2011 is het helemaal niet gemakkelijk om God te gehoorzamen, omdat er zo verschrikkelijk veel andere bronnen om onze aandacht vragen. Als je de moeite neemt om eens een dag te gaan wandelen (als je dat kunt), bijvoorbeeld langs het strand, of van het ene NS-stationnetje naar het andere (!) – dan merk je ongetwijfeld dat zware wolken zich rond jou samentrekken (geestelijk) en dat het steeds moeilijker wordt om in je gebed de draad van je verhaal vast te houden.
  Volhardend gebed wordt wel beloond!
  Ook als je niet een generaal wordt, zoals Gideon, maar bijvoorbeeld een verspieder. Een spion achter de linies…
  Er zijn tegenwoordig heel veel bolwerken (geestelijk) die moeten worden gesloopt. En wie gaan dat doen?
  Strijd is een confrontatie met geestelijke machten – en die vinden jou niet aardig. En zijn soms ook agressief en gevaarlijk.
  Wij worden niet alleen maar geroepen om evangelist te worden, daar hebben we er voorlopig wel genoeg van!
  Er is een strijd tussen hun god. En onze God.
  Ik lees Ef. 6 : 12
  Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 2 oktober 2011 om 12:30

  (vervolg) Eigenlijk is het daarom niet meer dan logisch dat de Geloftedag die de Boeren ter ere van die overwinning hadden ingesteld, door het huidige goddeloze regime van Zuid Afrika gewijzigd is in ‘Verzoeningsdag’. Zuma en de zijnen hebben namelijk geen boodschap aan God en zouden nog het liefste willen dat Zuid Afrika een communistische staat werd.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden