Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Voor het eerst wordt in Nederland weigerambtenaar ontslagen (41 reacties)

Geplaatst op zaterdag 12 november 2011, 11:23 door Dirk A A

Afgelopen week heeft de gemeente Den Haag buitengewoon ambtenaar Wim Pijl ontslagen. De reden is helder: De heer Pijl wil geen homohuwelijken sluiten. Hij is de eerste zogenaamde weigerambtenaar in Nederland die per direct is ontslagen. De reden voor het ontslag is zijn weigering om mensen van hetzelfde geslacht te trouwen. Hij wil zich in alles laten leiden door het Woord van God en kan niet anders. De heer Pijl is oud-raadslid van de fractie van de ChristenUnie-SGP.

‘Ik werd onlangs uitgenodigd door het hoofd van de afdeling huwelijken van de gemeente Den Haag,’ vertelt de heer Pijl, ‘en mij werd gevraagd of ik ontslag wilde nemen als buitengewoon ambtenaar van de gemeente, met het oog op mijn opstelling inzake het homohuwelijk. Dat wilde ik niet. Toen wist ik al wat er zou gaan volgen. Afgelopen week werd ik opnieuw uitgenodigd voor een gesprek en toen werd mij mondeling te kennen gegeven dat ik was ontslagen omdat ik geen homohuwelijken wilde sluiten.’
Een dag eerder had het college van burgemeester en wethouders unaniem besloten dat er in de gemeente geen plaats meer zou zijn voor zogenaamde weigerambtenaren. Heel de raad, inclusief drie CDA’ers gingen daarmee akkoord. Dat heeft mij geschokt.’

Een belangrijke stem in zijn ontslag had CDA-wethouder Karsten Klein. In zijn emancipatienota stelt hij dat er binnen de gemeente geen ruimte kan zijn voor ambtenaren die op principiële gronden geen homohuwelijken willen sluiten, in tegenstelling trouwens tot de CDA-bewindslieden Donner en Van Bijsterveldt die resoluut vinden dat die ruimte er wel moet zijn. Heel het proces lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt nadat de PVV onlangs te kennen gaf dat weigerambtenaren niet langer kunnen worden getolereerd.

De RMU nam contact op met de heer Pijl en bood aan hem juridisch te willen bijstaan, als hij zijn ontslag zou willen aanvechten. De RMU vindt het belangrijk dat er een uitspraak van de rechter komt in deze zaak. Pijl zegt eerst nog te willen wachten op een schriftelijke bevestiging van zijn ontslag. ‘Tot op heden – zaterdag – heb ik die nog steeds niet ontvangen.’

Nadrukkelijk stelt de heer Pijl: ‘Mensen met homoseksuele en lesbische gevoelens accepteer ik volledig, maar het praktiseren ervan kan ik niet anders dan afwijzen, omdat de Bijbel dat afwijst. God heeft het huwelijk ingesteld als een relatie tussen man en vrouw, niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Kennelijk is er geen vrijheid meer van geweten.  Ik wil de Here meer gehoorzaam zijn dan mensen. Ik mag hierover niet zwijgen, ik wil getuigen van mijn Here en Heiland. Ik schaam me het Evangelie niet.’

Alles moet kunnen in ons land. Alle meningen moeten worden getolereerd. Maar wanneer iemand op principiële gronden, vanuit zijn geloof in de Here Jezus en op grond van Gods Woord laat weten zulke huwelijken niet te kunnen sluiten, is het opeens afgelopen met de vrijheid van meningsuiting. Democratie kan veranderen in de dictatuur van de meerderheid. En tolerantie verandert dan in discriminatie.

Wat met de heer Pijl gebeurt, laat opnieuw zien dat de vrijheid om in Nederland je christen-zijn in praktijk te brengen, steeds meer aan banden wordt gelegd. Hij ervaart dit als lijden omwille van de Naam van de Here Jezus.
Hij geeft eerlijk toe dat hij door een moeilijke periode gaat. ‘Er komt zoveel over mij heen. Maar de Here sterkt ook en geeft kracht. Mensen bemoedigen mij en laten weten voor mij te bidden. Dat doet mij erg goed.’

Laten wij dat ook doen, bidden voor de heer Pijl. Als u hem een kaartje wilt sturen, zijn adres is: Nieuwendamlaan 45, 2547 JJ Den Haag. U kunt hem ook mailen: wjpijl@planet.nl

Dirk van Genderen

41 Reacties

 1. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 11:24

  LET OP:

  Beste mensen,
  Met ingang van dit commentaar heb ik de regels om te reageren aangepast. U kunt voortaan alleen reageren op wat ik heb geschreven, en niet langer op de reacties van anderen. Let u ook op de maximale lengte per reactie van 350 woorden. Per commentaar mag u maximaal twee keer reageren.
  Houdt u zich hier alstublieft aan. Velen storen zich eraan wanneer door anderen commentaar wordt geleverd op hun bijdrage. Dat begrijp ik en vandaar deze beslissing.

  Een vriendelijke groet en Gods zegen gewenst,
  Dirk van Genderen

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 13:06

  Beste Dirk.

  Houden wij het nog tegen. Het verval in Nederland. In mijn zienswijze niet.
  In het verleden heeft christelijk nederland zichv(en dan druk ik mij nog voorzichtig uit) niet van zijn beste kant laten zien.
  Het worden barre tijden voor de herboren christenen.
  Heel goed dat Mnr Pijl zijn ware christelijke identiteit niet verloochent.
  In mijn ogen lijkt het mij niet verstandig om er teveel ophef over te maken, want het zou juist het wij/zij denken bevordenen. (Het zijn maar aardse zaken, geen Hemelse.) Het kan ook een averechts geluid geven.
  In eerste plaats zijn wij hier op aarde, om het evangelie over te brengen. De liefde voor God en de Here Jezus, wetende dat hij de oplossing voor ons is.
  Terug zoals Jezus dat deed, in de voetsporen van Paulus.

  Wellicht moeten de christenen die op de PVV hebben gestemd, zich toch eens achter de oren krabben, en bedenken waar ze goed aan doen. Wilders is heel slim, wellicht een wolf in schaapskleren.

  Laten wij de eenheid onder herboren christenen hervinden, elkaar steunen, bemoedigen en het ware evangelie verkondigen.

  Vr gr Rene Postma.

 3. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 13:56

  Ik roep mensen op de Bijbel te bestuderen. Wat staat er in de Bijbel over relaties? Er wordt zoveel gezegd door christenen zonder dat men zelf de Bijbel heeft bestudeerd. Dat geldt ook voor orthodox-christelijke mensen. Verder roep ik christenen op heilig te leven. Je kunt theoretisch wel een standpunt innemen over relaties, maar wat breng je er in de praktijk van terecht? Wim Pijl uit Den Haag wens ik veel sterkte toe. Het is moeilijk een minderheidsstandpunt vol te houden. Het leven is een strijd. In de Psalmen gaat het nog weleens over strijd. Daarom spreken de Psalmen mij aan.

 4. J. Griffioen-Tromp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 14:24

  Dhr. Pijl is een moedige man.
  Wij willen toch God gehoorzamen uit liefde voor Hem.
  Of het verstandig is een rechtzaak te starten weet ik niet.
  Maar het is wel verdrietig om te merken dat er wordt gezegd dat we leven in een land waar godsdienst vrijheid is, maar in de praktijk worden christenen de mond gesnoerd en hun werk afgenomen. Jezus heeft gezegd dat we het als zijn volgelingen moeilijk zullen krijgen.
  Maar Hij is ons altijd nabij en in ons met Zijn Geest.
  Ik bid dhr. Pijl Gods wijsheid, zegen, nabijheid en kracht toe

 5. alice Eersels zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 14:37

  Proficiat voor WIM PIJL uit Den Haag.Ik bid voor uw standpunt, en sta er zelf ook achter. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, maar het Woord des Heren houdt stand. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus, niets kan ons scheiden van Hem. Blijf in Zijn Woord, dan zal de satan moeten loslaten, want tegen Gods Woord kan hij niet op. Veel sterkte en Zegen van ONZE HERE…….

 6. Gre Tuinstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 14:46

  ik schrok ervan dat zelfs 3 CDA’ers mee gingen met de stemming. Zien zij dan niet waar ze mee in gaan. We mogen wel veel voor ze bidden. Wim wens ik heel veel wijsheid en sterkte van onze enige REDDER toe.

 7. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 14:47

  Wat ik mij afvraag is of de huidige weigerambtenaren ook geweigerd hebben als iemand voor een tweede, derde enz keer kwam om te trouwen.
  En als de gemeente Den Haag consequent wil zijn, dan zal zij ook die verpleegkundigen die weigeren mee te werken aan euthanasie of abortus moeten ontslaan.
  Ik wens meneer Pijl sterkte.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 14:51

  Meneer Pijl ondervindt nu aan den lijve wat het is om Christus meer gehoorzaam te zijn als mensen. Door de voortschrijdende secularisatie zijn we dus nu al zo ver gekomen dat een integer mens ontslag word aangezegd omdat hij homo’s niet wil huwen. Beste broeder, weet dat u niet alleen staat en dat vele gebeden zullen opstijgen naar onze Hemelse Vader.

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 15:29

  Hulde aan minister Donner en minister Bijsterveld die weigerambtenaren wel de ruimte willen geven! Verbijsterend dat drie CDA-raadsleden in Den Haag ook geen ruimte meer willen geven voor weigerambtenaren, zelf als CDA-lid sta ik daar wel raar van te kijken. Zal dit nu het begin zijn van georganiseerde christenvervolgingen in ons land? Ik zie dat wel gebeuren wanneer er een Paars Plus kabinet of een kabinet met alleen de VVD, PVV en D66 komt.

 10. Jitty zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 16:35

  Meneer Pijl kan het beter niet tot een rechtszaak laten komen. Als de rechters geen wedergeboren Christenen zijn zal hij nog erger worden beschadigd. Blijf op God vertrouwen. Sterkte meneer Pijl.

 11. Fredie Hogervorst-Doornaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 16:57

  Wij bidden u meneer Pijl een dubbel deel van Zijn zegen toe. U staat pal voor de waarheid en de Here zal u daarvoor belonen. In- en intriest dat we in dit land al zover afgezakt zijn en nog een korte korte tijd en wij christenen worden gediscrimineerd. We weten wie de overste van deze wereld is en satan heeft opnieuw een overwinning behaald. Maar de grote Triomfator is JEZUS CHRISTUS!! Weet dat er velen achter u staan en dit in onze kringen en bidstonden zeker aan de orde komt in onze gebeden.

 12. roepende zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 16:59

  Het heeft mij diep geschokt dat de christelijke moraal in Nederland inmiddels al zo diep weggezonken is dat het nu ook al niet meer mogelijk is om als christen voor je principes uit te komen, zonder dat dat vergaande consequenties krijgt. Steeds vaker vraag ik mij af: “in wat voor tijd leven wij”??? Alles moet getolereerd worden, behalve de christelijke normen en waarden. Die normen en waarden maken de mensen opstandig en prikkelbaar. “Kietelachtig” lezen we in de Bijbel. Zelfs dus mensen die een christelijke partij vertegenwoordigen in een gemeenteraad. Diep tragisch. Ik vraag mij: Wat voor soort christendom is dit? Kan je nog wel een christen genoemd worden als je de Bijbelse normen en waarden afschrijft?
  De Goddeloosheid neemt afschuwelijke vormen aan. De mens wil eigen rechter zijn. En de chaos in de wereld wordt steeds groter. Ik ben bang dat die door mensen niet meer opgelost zal kunnen worden. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen lezen we in Gods Woord. Zien we dat niet dagelijks om ons heen gebeuren? Wat een onrecht en leed wordt mensen aangedaan. Hoeveel leed wordt christenen wereldwijd niet aangedaan die zich principieel aan Gods Woord willen onderwerpen?
  De vorst van de duisternis ziet het alles met welgevallen aan. Hoe lang zal hij nog kunnen doorgaan voordat hij in de afgrond geworpen zal worden?
  Laten we waakzaam zijn en bidden dat onze kruiken gevuld mogen zijn met olie, zoals bij de wijze maagden het geval was. Dat als de roep weerklinkt: “gaat uit de Bruidegom tegemoet” (wat waarschijnlijk niet meer zo lang zal duren), we er klaar voor zijn om Hem te ontmoeten…
  Ik bid onze moedige br. Pijl en zijn gezin veel kracht, wijsheid en Gods nabijheid toe in deze voor hen zo onzekere tijd. Ik bid ook dat er een kring van gebed om hem heen zal zijn. Gebeden die tot God opstijgen. En dat voor hen van toepassing mag worden: “De Heere zal voorzien”.

 13. G Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 17:36

  Het is niet te verteren dat de christelijke normen en waarden er niet meer toe doen. Dat doet pijn maar Gods geboden wegen het zwaarst en daar staan we pal voor. God zegt tegen Samuël, als Israël een koning wenst, “Ze hebben u niet afgewezen Maar Mij hebben ze afgewezen”. Ook in ons land zijn krachten aan het werk die de enige God afwijzen dit is de realiteit vandaag. Blijf weerstand bieden en leg het biddend voor de Heer neer. Hij is de Rechter en zal op Zijn tijd rechtspreken wat niet recht is.

 14. Gea Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 18:53

  Wat zou er gebeuren als Christelijke bruidsparen weigeren zich te laten trouwen door een ambtenaar die homo-stellen trouwt ?

  Br Pijl, veel respect voor u, en veel kracht toegewenst.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 19:00

  Als ik in de Nieuwsbrief het verhaal over Korea lees en onlangs hoorde ik ook dat er vanuit China 200.000 zendelingen in de wereld werkzaam zijn……. Europa is het enige continent in de wereld waar het aantal leden van kerken jaarlijks met sprongen achteruit gaat, dan verwondert mij het gebeurde in Den Haag NIETS!! Het zijn de Christenen die menen zo nodig “tolerant” te moeten zijn, terwijl ze (CDA) daardoor juist discrimineren! “Tolerant zijn” is voor mij het zinnebeeld van lauwheid en luiheid!! Jezus laatste woorden op aarde gingen over “getuigen” (Hand. 1: 8). Vaak heb ik het gevoel dat ik tot een zeldzaam ras behoor van mensen die nog getuigen!! Het slot van 2 Petrus 3 spreekt boekdelen: “Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 19:27

  Voor de mensen die achter het ontslag van de heer Pijl staan, gelden de volgende woorden van Paulus uit Romeinen 1: “Het is alsof Paulus aan deze discussie deelneemt!!!!”
  “21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.
  24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.”
  Men DENKT wijs te zijn……. Anderen noemen het “modern”, alsof ze ook een “moderne God” hebben…

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 19:59

  Beste Dirk,

  Naar ik meen zullen in de toekomst meer van dergelijke inciden-
  ten zich voordoen. Want de mensen beseffen niet in wat
  voor duisternis ze leven. Voor de regering in Nederland geldt,
  dat zonder openbaring het volk zal verwilderen. De Bijbel als
  maatstaf hanteren wordt steeds meer als irritatie opwekkend
  ervaren en het liefst zouden ze de God van de Bijbel willen
  schrappen (zie Psalm 2:3). Hierin moeten we bedenken dat
  wetteloosheid de geest van de Anti-Christ is en tekenen zijn van de
  eindtijd waarin wij leven. Wij kunnen hierin zien het naderende
  oordeel dat over Nederland gaat komen, tenzij zij zich nog
  wil bekeren.

  Groeten van San

 18. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 20:05

  Het is ontzettend triest dat de heer Pijl zijn ontslag heeft gekregen omdat hij niet mee wil gaan in datgene, wat de Bijbel een gruwel noemt. En het is helemaal triest dat mensen van het CDA (met de C van christelijk in de naam), aan deze heilloze weg meewerken. Nederland glijdt snel bergafwaarts. Wat is er een enorm verschil tussen het Nederland van nu en dat uit de 80-jarige oorlog. Toen streed Nederland met vereende krachten voor de waarheid, en behaalde als arm behoeftig land de overwinning op het machtige Spanje, in die tijd een wereldrijk. Want God streed voor Nederland en vermenigvuldigde Zijn wonderen. Abraham van de Velde schreef daar een dik boek over, nl. “De wonderen des Allerhoogsten”. Ik heb het gelezen.

  Maar nu is die tijd vrijwel geheel vergeten. God is voor de meeste Nederlanders een onbekende geworden. En als men nog over God praat is dat vaak een andere god dan de ware God van de Bijbel.
  Evenwel wil ik iedereen oproepen: “Houdt stand, wat er ook gebeurt!” Als de maat van de ongerechtigheid vervuld is (dat wil zeggen: als voor God de maat vol is) zal Christus wederkomen en een ieder vergelden naar zijn en haar werk! Openbaring 14: 15:
  “En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden.”
  En Openbaring 21: 1, 3, 4 en 7 (ik moet het helaas sterk inkorten)
  1. En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde ….
  3. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen ….
  4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
  7. Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

 19. henk doornspijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 20:08

  Het wordt tijd dat we als christenen in de gelegenheid worden gesteld om ons te laten trouwen door christenen; dat zal dus niet meer gaan als die zijn ontslagen….tijd voor een maatschappelijke discussie. Br. Pijl: heft het hoofd omhoog; Gods nabijheid en inzicht voor de komende tijd incl. je gezin, familie en kerk.

 20. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 22:27

  Ik ben heel bemoedigd met het getuigenis van broeder Pijl.
  Dit moet ons echter niet verrassen, want we zijn gewaarschuwd
  door de Here Jezus (Joh. 16:33). Wel moeten we ons afvragen
  of wij de wet van het Land of het Woord van God gehoorzamen.
  Het is aan de ene kant een verdrietige tijd, maar aan de andere
  kant is het ook heel fascinerend, want nu komt het er op aan
  waar we staan en hoe waardevol de Here Jezus en Zijn Woord voor ons is.
  Laten we ervoor kiezen om veel heiliger te gaan leven (Openb. 22:11)
  want wij zullen daar zijn wat God hier van ons heeft kunnen maken.

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 22:51

  En dan te bedenken dat in het Torentje van premier Rutte de kop van de Vrijmetselaarsgod Baphomet hangt. Dat zegt wel genoeg over ons land en volk! Hij kreeg deze van Balkenende.

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2011 om 22:51

  35 jaar later . . . Opa Wim Pijl in gesprek met zijn kleindochter (met alle respect naar Wim Pijl noem ik haar Maartje).
  Opa, vertel eens van vroeger, ik moet op school een spreekbeurt houden over twee vriendinnen die met elkaar willen trouwen, maar dan zo romantisch als vroeger met een vet feest er achter aan.
  Maartje geeft weer hoe het nu gaat:
  Ik vind het maar gek om voor een regie-camera te downloaden op mijn notebook om in verbinding te komen met de Europese registratiekamer om te kunnen trouwen. Dan moet je ook nog tien stomme vragen invullen en als die goed zijn dan ben je online getrouwd. Op het notebook verschijnt de tekst: U bent getrouwd. . . wij houden de duur van uw huwelijk in de gaten. Opa, hoe was het in uw tijd?
  Opa Wim kijkt Maartje aan. Ja, mijn kind, ik was de eerste weigerambtenaar die op staande voet werd ontslagen. Mijn werk deed ik prima, daar mankeerde niets aan. Heel veel huwelijken heb ik mogen sluiten. Helaas heb ik ook vast moeten stellen dat vele van die huwelijken, waarin de bruidsparen elkaar trouw beloofden voor hun leven, op deze belofte zijn teruggekomen.
  Maartje onderbreekt opa Wim. Dat u zomaar ontslagen wordt, dan moet je toch wel een goede reden hebben denk ik zo.
  In het antwoord van opa Wim klinkt geen bitterheid in zijn stem, hoewel hij behoorlijk geschokt was 35 jaar geleden over zijn ontslag. Als je goed kijkt zie je een traan in zijn ogen komen. Een zucht ontgaat Maartje niet. Heel veel hebben opa Wim en Maartje gesproken. Het boek met de oude trouwfoto’s wordt tevoorschijn gehaald. Dierbare herinneringen komt Maartje nu te weten. Ze heeft genoeg gehoord van een stukje verdriet waar opa Wim haar deelgenoot van heeft gemaakt. Haar spreekbeurt over het huwelijk met twee vriendinnen die met elkaar willen trouwen krijgt een heel andere wending. Zij zal vertellen over het huwelijk van haar opa en oma, zoals het vroeger was en ook nu nog zo zou moeten zijn. Maartje is vastbesloten en staat stevig in de schoenen.

 23. Eddy zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 0:45

  Los van de moeilijkheden waar homoseksuelen vaak doorheen gaan in hun drang naar acceptatie (vaak gewoon acceptatie als mens), en de daaruit voortkomende soms overspannen reactie op andersdenkenden, geloof ik met dhr. Pijl dat het huwelijk voor man en vrouw is. Vandaag de dag worden er steeds meer wetten gemaakt die tegen Gods woord ingaan. Daarin kan de christen niet meegaan, en dus zal het steeds vaker gebeuren dat er bepaalde banen zijn die christenen niet meer kunnen vervullen. Nu is hij ontslagen; ik kan me voorstellen dat er situaties ontstaan waar je zelfs zelf ontslag neemt. Wat het huwelijk betreft, ik geloof dat er een tijd zal komen, zoals in 1 Tim. 4 staat, dat het huwelijk zelfs verboden wordt, en dat voor christenen alleen het huwelijk in de gemeente nog zal overblijven. Het voorbeeld van dr. Pijl is a.h.w. een eerste druppel van een naderende hoosbui. Sterkte. Misschien is dhr. Pijl wel een Pijl des Heren.

 24. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 2:29

  Het is duidelijk dat Nederland deel uitmaakt van de duisternis; het is nacht om ons heen.
  Maar dit komt niet als een verrassing, de Bijbel is duidelijk genoeg. Met het internet tot onze beschikking kunnen wij ook zomaar zien hoe het is in verre landen.
  Open Doors heeft een wereldkaart met alle landen waar christenen hevig worden vervolgd.
  Laten wij onze broeders en zusters in de verdrukking gedenken in onze gebeden.

 25. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 7:58

  Beste Wim Pijl,
  Alle lof en bewondering voor U, hoe U, Uw Christen-zijn daadwerkelijk in PRAKTIJK brengt, door standvastig te laten zien maar vooral te laten horen dat U een Christus-volgeling bent. Een echte praktijk-Christen bent U en een frontsoldaat voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. U bent geroepen en gemotiveerd door de Heer om dit onrecht en kwaad aan de kaak te stellen in de maatschappij. In mijn visie zou ik het niet via de rechter aanvechten maar via de Christelijke politieke partijen in de Tweede Kamer, want daar worden de ethische en moralistische wetten bepaald. Wij mogen toch verwachten, dat de Christelijke politieke partijen nu in actie komen in de Tweede Kamer en dat zij de C. voor hun partijen waardig zijn, om dit onrecht van ontslag en godsdienst-vrijheid beroving, aan de kaak te stellen in de Tweede Kamer en zo snel mogelijk.
  Veel herkenning van Uw verhaal voor mij, in Uw motivatie en inspiratie om dit onrecht in de media te brengen. Want 10 jaar geleden heb ik bij het CDA, het grote kwaad en verdriet in de maatschappij door de vele toenemende echtscheidingen aan de orde gesteld, vooral door het gedogen van het CDA van gescheiden CDA-leden (met kinderen) voor bestuurlijke voorbeeldfuncties. Maar helaas het is alleen maar erger geworden in 10 jaar.
  Mijn slotvisie is dan ook :
  Wij leven in de eindtijd want de grote verdrukking ervaren wij Christenen al steeds heftiger, maar door de inwonende Geest, worden wij gesterkt om standvastig ons Christen-zijn te laten zien en horen op welke plek dan ook wij door de Here geplaatst zijn in de maatschappij.
  Beste Wim Pijl, blijf volharden in Uw roeping en daag de Christelijke politieke partijen uit om dit onrechtvaardig ontslag en Godsdienst-vrijheids beroving aan de kaak te stellen in de Tweede Kamer.
  Sterkte in Uw strijd, maar met Gods-zegen. Mede frontsoldaat, Hub.

 26. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 13:07

  Br. Van Genderen,

  Zeer betreur ik uw beslissing dat wij niet meer op elkaar mogen reageren.
  Daarmee zijn wij voor elkaar monddood gemaakt. Is de volgende stap nu dat u niet gewezen mag worden op uw on-Schriftuurlijk schrijven? Br. Wim Pijl heeft het beter begrepen.
  Gods Woord bewaren door er uit en naar te leven omdat wij Gods getuigen zijn. Anderen die afwijken van Gods Woord worden daardoor aangesproken en hebben daardoor de mogelijkheid zich ook te buigen onder Gods Woord. Al de CDA-leden en alle christenen in regering en Tweede Kamer zouden zich aangesproken moeten weten en zich verzetten tegen de reden van het ontslag van br. Wim Pijl. Het is duidelijk dat in dit geval God meer gehoorzaamd moeten worden dan de beslissing van de gemeenteraad. Wie zwijgt stemt toe. Let op hoe het CDA en veel van haar leden hierop zullen reageren. Maar ook op de reactie van de kerken. Broeder Wim Pijl mag weten dat de Heer voor hem zorgt, “als ik zwak ben, ben ik machtig”. Gods kracht wordt in u volbracht Wim. Ik weet van een dominee die met vrouw en 5 kinderen uit de pastorie werd gezet omdat hij naar Gods Woord geen baby’s meer wilde dopen. Hij heeft de consequenties daarvan aanvaard. Hij is in volle verzekerdheid des geloof ontbonden en is met Christus. En dat is zeer verre het beste. Br. Wim stel uw vertrouwen op de Here en nadert in volle vrijmoedigheid tot de troon der genade om hulp te verkrijgen in deze voor u moeilijke tijd.
  Voor uw moedig stand houden zeg ik Paulus na met de volgende woorden:
  Efeziërs 3:20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

 27. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 14:43

  Wat een moed van broeder Pijl. Maar ik geloof dat de Heere hem wel zal voorzien. Laten we hem in ons gebed gedenken en hij is een voorbeeld voor ons hoe wij als christenen moeten staan, laten wij in Gods kracht dat uitstralen.

 28. Peter Liefhebber zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 19:01

  De boel wordt erg opgeblazen, het grenst aan provocatie. Pijl is 67 en buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand, iemand die af en toe opgeroepen wordt om een huwelijk, een burgerlijk huwelijk, niet eens een kerkelijk huwelijk, te sluiten. Het gaat over een bijbaantje, Van der Pijl zal er geen boterham minder om eten.

  Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid burgers gelijk dient te behandelen, als je als Christen jizya moet betalen weet je pas wat het waard is dat er geen onderscheid wordt gemaakt.

  Als je de Here meer gehoorzaam wilt zijn dan mensen, dan heeft dat consequenties. Afhankelijk van je Bijbelvastheid kunnen dat grote consequenties zijn; niet roken, geen tatoeages, niet dronken worden, niet werken op zondag en als ambtenaar niet meewerken met het tot stand komen van bijvoorbeeld een moskee waar een afgodendienst plaats zal vinden of meewerken aan het sluiten van huwelijken tussen gescheiden mensen of mensen van hetzelfde geslacht. De consequentie kan zijn dat je een bepaalde baan niet aanneemt of dat je je ontslag neemt. Pijl maakt de keuze, maar wil dat anderen de consequenties van zijn keuze dragen en dat kan simpelweg niet.

 29. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 22:57

  Laten we eendrachtig bidden voor de CDA wethouder en de CDA leden, die dit ontslag mede mogelijk hebben gemaakt. Laten we ook dagelijks bidden voor onze regering. Afschuwelijk om te lezen dat er in het torentje van premier Rutte een afgodsbeeld hangt.

  Laten we ons verootmoedigen voor God, en vergeving vragen omdat ons land zo ver is afgedwaald.
  Ik ben dankbaar dat Dirk van Genderen aandacht schenkt aan deze principiële kwestie.
  Hij staat op de bres voor Nederland. Laten we niet vergeten om ook voor hem te bidden en ook voor anderen die een voorpost van gebed zijn. Laten we eensgezind zijn, en dagelijks God’s Leiding zoeken op al onze wegen. Alleen Hij is de Bron van alle wijsheid.

 30. E.Veltens-Veendam zegt:
  Geplaatst op zondag 13 november 2011 om 23:33

  Ik ben het volkomen eens met Henk Doornspijk (19) maar ik wil het volgende er aan toevoegen; Wellicht moeten de Christenen die op de CDA gestemd hebben doen er goed aan om te denken waar ze op gestemd hebben. De C van de CDA stelt niets meer voor en daarom zakken ze zo in de peilingen, maar koste wat het kost willen ze op het pluch blijven zitten. Broeder Pijl veel sterkte toegewenst.
  E.Veltens Veendam

 31. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2011 om 5:23

  Beste Dirk,

  Ik vermoed als de heer Pijl via de rechter deze beslissing wil
  aanvechten, niet zoveel kans heeft daar het tegen de geest
  van deze tijd ingaat. Hij zal het van de God die hij dient moeten
  verwachten. Nederland is anti-christelijk aan het worden. Wij
  worden nog gerespecteerd vanwege de christelijke principes waarop
  Nederland werd gebouwd. Maar velen die zich “christen” noemen,
  hebben daar andere gedachten bij. Zeker is wel duidelijk dat de
  naastenliefde alleen kan gedijen en eerlijke rechtspraak kan
  geschieden op grond van Bijbelse principes. Maar hoe de regering dit
  interpreteert is minder waard geworden dan wie in de politiek
  naar de geest van deze tijd zich het meeste door laat leiden.

  Groeten van San

 32. mhJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2011 om 12:58

  Sjalom beste mensen,

  Heel goed van de heer Pijl dat hij op dit punt G’ds Woord, de Torah, gehoorzaamt.
  Maar wat doen de zogenaamde Yeshua/Jezus volgers [christenen?] met de overige leer van Yeshua?

  Mattitjahoe 5
  17 ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. 18 Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. 19 Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk.

  Mattitjahoe 7
  23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
  24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.

  Jezus werd ook aanbeden door mensen die niet deden wat Hij zei. Hij vroeg aan de menigte die om Hem verzameld was:
  Lukas 6:46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

  De ‘christelijke’ wereld doet niet anders.

  Ook zei Hij:
  Mattheüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

 33. mhJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2011 om 12:59

  Vervolg

  Welke ’christelijke’ kerk wil dat?
  Men nam ten onrechte aan dat Hij van plan was de eeuwenoude wetten van zijn volk af te schaffen, maar zelf zei Hij:
  Mattheüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

  Hij voegde eraan toe dat nog “niet één jota of één tittel” zou vervallen van enige wet die op de Tien Geboden was gebaseerd (vers 18). Jezus zei zelfs dat deze wetten nog bindender zouden worden. Een slechte daad achterwege laten is onder het Nieuwe Verbond niet langer voldoende. Iemand is al schuldig als hij er zelfs maar over denkt kwaad te doen.

  Markus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  Geboden van mensen in onze tijd: zondagviering, kerst, Pasen, het eten van vlees van onreine dieren, heiligverklaring door een menselijke kerkleider, enz., enz.

  Vers 8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.
  Het ´christendom’ negeert Gods heilige feesten en sabbatten, voedselwetten, tienden, enz., enz.
  Vers 9 En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.

  Deze ironie is zeer actueel. Minstens een kwart van de wereldbevolking beweert Christus te volgen. De naam van Jezus wordt inderdaad door miljoenen aanbeden. Maar zijn leer wordt slechts zelden begrepen of opgevolgd. Mensen aanbidden Jezus nog steeds op de manier zoals ze dit zelf willen, niet zoals Hij gezegd heeft dat ze Hem moeten aanbidden. Er wonen miljoenen mensen in christelijke landen die helemaal niets om Jezus geven. Men kan van Jezus houden, men kan Hem haten of Hem verlaten. Men kan geen acht slaan op zijn leer, maar die verdwijnt daarmee niet.

 34. Kees zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2011 om 13:16

  Graag enige nuance over de overheid. De bijbel spreekt voornamelijk over recht en gerechtigheid t.a.v. de overheid. Wij mogen God danken dat wij zo’n overheid hebben en dat geldt ook voor de niet christelijke partijen. Onze strijd is geestelijk en niet vleselijk, laten we daarom bidden voor de overheid: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid (1 Tim.2:1-2)”.

 35. elly van barneveld zegt:
  Geplaatst op maandag 14 november 2011 om 13:43

  “Houdt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen”.

  Blijft allen attent op de goede keuzes, die wij moeten maken, onder meer op politiek vlak!

 36. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 november 2011 om 14:03

  U heeft het beste deel gekozen om voor onze grote God op te komen. Dit vraagt veel lef, en ook uw tijden zijn in Zijn hand. U wordt hiervoor gezegend op wat voor manier dan ook, daar ga ik voor bidden. En God doet alles meewerken ten goede voor degene die Hem liefheeft. Dus als je je baan opgeeft, getuigt dit van liefde voor onze grote God.

 37. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 november 2011 om 10:50

  Gisteravond hoorde ik bij Pauw en Witteman dat de motie van Groen Links over de weigerambtenaren van homo-huwelijken is aangenomen dank zij de steun van de PVV.
  Mijn visie en advies aan het CDA is nu: CDA stap uit deze (gedoog) regering en laat je niet nog verder misbruiken door deze gedoog partij, de PVV. Hub.

 38. wim maters zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 november 2011 om 15:14

  Ik wil ook br Pijl bemoedigen met zijn beslissing, Nederland gaat ten onder door de God verlatenheid.

  Laten wij die de HERE JEZUS van harte lief hebben, met z’n alle achter deze broeder blijven staan.

  Want hierin is Sodom en Gomorra ten onder gegaan. Broeder Pijl houd goede moed. Want JEZUS heeft de

  wereld overwonnen.

 39. Cornelis zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2011 om 20:16

  Befehl ist befehl, en anders ben je niet welkom meer bij de overheid! Ruimte voor gewetensvrijheid verdwijnt.
  Doodseskaders van de Vereniging Vrije willige euthanasie, die mobiele teams wil om door nederland overal hun diensten te verlenen cq op te dringen.
  De overheid is neutraal, maar niet neutraal ten opzichte van mensen die niet neutraal willen zijn. Neutrale overheid bestaat niet, liberalen beschouwen hun principes als neutraal, maar anderen beleven dat heel anders.
  Tijd voor verzet!
  -Gebed voor de geestelijke dimensie
  -Betogen en profetie voor de politiek
  -Burgerlijke ongehoorzaamheid, daadwerkelijk verzet tegen onrechtvaardigheid van overheidswege.
  -Achter de schermen onderduik adressen, schuilkelders en valse papieren opzetten om de onderdrukten te helpen.

 40. Henry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 december 2011 om 1:37

  Ik vraag me af of een moslim die homo’s weigert te trouwen ook wordt ontslagen of wordt hier soms weer een uitzondering voor gemaakt omdat dit nu eenmaal ‘niet politiek correct is’.

  In Den Haag beeft, siddert en bibbert men immers voor de islam.

  Nee, neem dan Wim Pijl met zijn moedige standpunt. Daar kunnen die lafaards in Den Haag nog een voorbeeld aan nemen.

  Verder wens ik Wim Pijl veel sterkte en Gods zegen toe in dit martelaarschap.

  Een en ander geeft maar weer eens aan hoe ver we in Nederland reeds zijn gezonken tot een waar Sodom en Gomorrah.

 41. Titia Kleistra zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 december 2011 om 23:10

  Ik ben tegen homohuwelijken.
  Wens u veel kracht en Gods Zegen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden