Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

1000 kerken, 4000 daklozen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 november 2011, 8:48 door Dirk A A

Ik werd zeer geraakt door een bericht uit het Amerikaanse Nashville, geschreven door een zekere Beres. Hij meldt dat er in Nashville en omgeving zeker duizend kerken zijn en tegelijk minstens 4000 daklozen. Elke zondag zitten er vele tienduizenden mensen in al die kerken, terwijl tegelijkertijd al die daklozen vrijwel niets hebben om van te leven en schuilplaatsen zoeken in kartonnen dozen, onder bruggen of waar ze ook maar ergens een plekje kunnen vinden. Waar is de bewogenheid, waar het medeleven, waar de ontferming met deze mensen, die toch ook geschapen zijn naar Gods beeld.

In Nashville worden misschien wel meer Bijbels gedrukt dan waar ook ter wereld. Nergens zijn meer christelijke uitgeverijen te vinden dan juist daar. Evenmin zijn er elders meer kerken te vinden. Een zeer groot deel van de bevolking gaat er elke zondagmorgen naar één van de duizend kerken. Kun je je, als hulpbehoevende, als dakloze, in een betere plaats wensen dan juist daar? Nee, toch. Als er ergens hulp zou worden verleend, als er ergens zou worden omgezien naar mensen in nood, dan verwacht je het toch wel daar.

Hoe schokkend is het dan om in Nashville op zondagmorgen, terwijl in de kerken de Here wordt geloofd en geprezen, de Bijbels open zijn en de preken klinken, eens een kijkje in de stad te nemen. Dan ontmoet je de vele daklozen, onder bruggen, in duikers in rioolbuizen, in kartonnen dozen. Velen zijn zwak en ziek, sommigen zijn stervende. En Beres kan het weten, wat elke week zoekt hij hen op, brengt hun eten, bidt met hen. Zijn christen-zijn brengt hij in de praktijk. Hij toont dat hij om hen geeft, dat hun pijn zijn pijn is. Hij is oprecht in hen geïnteresseerd en probeert weer een beetje licht te brengen in hun duistere situatie.
‘Is het dan niet mogelijk,’ vraagt hij zich terecht af, ‘dat iedere kerk zich over vier daklozen ontfermt? Sommige van hen zijn nog maar een kind.

Nashville is het hoofdkwartier van vele kerken en christelijke organisaties. Vanuit dit rijke gebied in de Amerikaanse Bijbelbelt trekken zendingsorganisaties de wereld in. Deze organisaties moeten het trouwens doen met slechts 0,1 procent van het geld dat wordt binnengehaald door de Noord-Amerikaanse kerken, aldus Beres.
Van elke duizend dollar die wordt opgehaald, is één dollar bestemd om het Evangelie te brengen aan hen die de Here Jezus nog niet kennen.

Jakobus zegt in hoofdstuk 2:14-17: ‘Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.’

Dit zijn ernstige woorden, die we ons ter harte moeten nemen. Hoe de situatie in ons land is, weet ik niet. Maar ook hier zijn mensen in nood en wellicht meer dan wij vermoeden. Kijken we naar hen om, als kerken, gemeenten, als christenen? Dat hoort toch ook bij ons christen-zijn? Wat een getuigenis zou er vanuit gaan wanneer de kerken in de huidige crisistijd het voortouw zouden nemen in daadwerkelijke hulpverlening aan mensen in nood in onze directe omgeving.

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2011 om 8:50

  LET OP, ter herinnering:

  Beste mensen,

  De regels om te reageren zijn aangepast. U kunt alleen reageren op wat ik heb geschreven, en niet langer op de reacties van anderen. Let u ook op de maximale lengte per reactie van 350 woorden. Per commentaar mag u maximaal twee keer reageren.
  Houdt u zich hier alstublieft aan. Velen storen zich eraan wanneer door anderen commentaar wordt geleverd op hun bijdrage. Dat begrijp ik en vandaar deze beslissing.

  Een vriendelijke groet en Gods zegen gewenst,
  Dirk van Genderen

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 november 2011 om 8:52

  Vorige week stond aanvankelijk bovenstaand commentaar op de site. Dat is toen vervangen door het interview met ‘weigerambtenaar’ Pijl. Hub Eussen had er al op gereageerd.
  Vandaar dat ik hier zijn reactie weer plaats.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

  Beste Dirk,
  Dit commentaar is mij uit het hart gegrepen, maar dat weet jij wel Dirk. Vooral omdat jij hierin een heel goed voorbeeld van een Praktijk-Christen benoemt: Beres in Nashville, hoe hij zijn Christen-zijn in praktijk brengt onder de daklozen en hulpbehoevende. Imers Jezus zegt in de bijbel : Wat gij voor de geringste der mijne gedaan hebt, hebt gij aan Mij gedaan. ( ik hoop niet dat ik een letter verkeerd geciteerd heb uit de bijbel).
  Vele Christenen zitten zondagsmorgens in de kerken God te loven en te prijzen en te luisteren naar de theorie van de Christelijke leer en naar de preek van de predikant, dat is prima en noodzakelijk, maar buiten de kerkmuren in het open veld, wat belangrijker is, vooral nu wij in de eindtijd leven, daar zullen wij ons Christen-zijn toch in praktijk moeten brengen en getuigen zijn als Jezus-volgelingen. Kerken zijn geen schuilplaatsen voor Praktijk-Christenen, nee zij zijn frontsoldaten in het open-veld voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Hub.

 3. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2011 om 15:34

  shalom Dirk, allereerst complimenten voor de nieuwe look!

  Aliyah

 4. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2011 om 15:46

  Dak- en thuislozen, verslaafden, asielzoekers, e.d., vallen in mijn woonplaats onder het maatschappelijk werk van de overheid, dacht ik. De a-sociale, chaotische sfeer in dat wereldje stoot mij af. Ik wil er niets mee te maken hebben. Totdat ik door brand o.i.d. mijn huisje kwijt raak, dan is het niet anders en heb ik geen andere keus dan om ook deze ellende onder ogen te zien.

 5. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2011 om 15:48

  Een tijd geleden stond in de Jerusalem Post: Het is beter te zorgen voor je eigen ziel en de maag van een ander, dan voor je eigen maag en de ziel van een ander. Een zin maar een hele preek.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2011 om 16:49

  Beste Dirk,
  ik moest ook denken aan 1 Joh 3:17, “Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek
  ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?”
  Velen onderschatten de waarde van praktisch dienstbetoon en leggen veel de nadruk op de gaven
  die ze bezitten maar dat is zonder de (agapè)liefde waardeloos. Werken van barmhartigheid halen
  niet de voorpagina van de krant, maar zijn in Gods ogen veel belangrijker dan alle andere nieuwsitems.
  Ikzelf kan meer respect opbrengen voor iemand die een ander helpt in zijn nood dan het winnen van
  de wereldtitel in voetbal. Onze normen en waarden zijn door de geest van deze tijd geperverteerd
  tot wat het financieel oplevert. Onze status hangen wij daaraan op. Zelfs onder christenen is dat zo.
  En daarom wordt het tijd dat ze de woorden van de Bijbel zich aantrekken, die gaan over de agapè-
  liefde in praktijk brengen. Wie zalig in zijn doen en laten wil zijn en werkelijke rijkdom verkrijgen
  moet ernst maken met de geboden van een nu nog barmhartige God! Groeten van San

 7. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2011 om 19:21

  Je hoort als christen af te dalen naar de zwakkere en geven wat je jezelf ook gunt net als Jezus.
  Hij daalde vanuit de hemel af naar de aarde om ons te redden, zo horen wij dus ook zijn voorbeeld te volgen, dus net wat jij zegt in de brief: geloof en werk, ora et labora!!

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 november 2011 om 19:23

  1000 kerken geeft mij het meest te denken….. Ik zou bijna willen vragen of er Nederlanders wonen. Het probleem bij zoveel kerken is, dat iedereen een andere mening of uitleg heeft over “de leer”… In ons eigen land is het niet veel beter, want iedereen gelooft “ZIJN ware leer” en verdedigt dat als een bezit… Zelfs op de meest heilige plaats van het christendom, Jeruzalem, de grafkerk, slaan de monniken van de verschillende denominaties elkaar geregeld de hersens in. Regelmatig moet de Israëlische politie ingrijpen, om de vechtende monniken uit elkaar te houden (over getuigenis gesproken…). Christenen kunnen zo meer bezig zijn met “hun eigen koninkrijk” (eigen kerk, eigen mening, eigen leer) dan met Gods Koninkrijk!! Als je daar druk mee bezig bent, dan word je blind voor “Gods Koninkrijk” en de nood in de wereld. Vaak roep ik dan opgelucht, dat ik dolblij ben, dat er maar één Jezus Christus is…. Ik heb de waarheid niet, maar “de Waarheid” heeft mij en die Waarheid heeft een naam: JEZUS CHRISTUS!

 9. Nel Ouwehand van Rijn zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2011 om 7:49

  Dirk, mijn complimenten eerst voor de nieuwe site met duidelijk lettertype.
  Ik weet dat er in ons dorp ook genoeg mensen op straat leven, en ja, als we eerlijk zijn, gaan wij
  ook niet aan hen voorbij.
  Gelukkig hebben wij namens de kerken ook de st. De Brug die straatwerkers heeft, die deze mensen opzoeken, maar daar ook altijd mensen voor zoekt omdat werk te doen.
  Ook een reactie van de mensen blijft mij altijd bij, toen er eens op een zondag een zwerver met boodschappenwagen in de dienst kwam en naast een vrouw ging zitten. Het geroezemoes in de kerk en velen die dachten en ook ikzelf toen, ben blij dat hij niet naast mij zit, want hij zag er onfris uit. Het zette mij wel aan het denken. De vrouw waar hij naast ging zitten, schoof gelukkig niet opzij en deed vriendelijk en ook na de dienst met koffiedrinken werd hij vriendelijk behandeld, maar o wat moet die man zich ongelukkig gevoeld hebben, want inderdaad niemand legde een schouder om hem heen. Ben sindsdien wel anders gaan denken en ook gaan bidden voor deze mensen, juist nu het zo koud wordt. Dirk bedankt dat je dit onder de aandacht brengt, want deze mensen zijn het juist waard dat er naar hen wordt omgezien.
  sjalom Nel

 10. J. Vermeer zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2011 om 13:14

  Mijnheer Van Genderen,

  U schrijft in de laatste alinea: “Hoe de situatie in ons land is, weet ik niet.”(Sic)

  Het is makkelijk af te geven op die ‘1000 kerken’ in Nashville; u werd zeer geraakt door wat een zekere Beres daarover schreef.

  Het raakte mij ten diepste dat u zelf niets af weet van de situatie hier in Nederland…
  Als u de wereld wilt verbeteren, begin dan hier, in Andijk, West-Friesland, Noord-Holland, …Nederland!

  “Gij grieft mij door uw schamp’re woorden,
  Door taal, die mij verbaast;”
  Uit Psalm 53, Oude Berijming

 11. Elly Kieviet zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2011 om 20:44

  Beste Dirk, het is waar, dat wij als christenen moeten omzien naar onze behoeftige naaste. Maar om dat in de praktijk te brengen is wel wat anders. Zelf heb ik daar wel meer over nagedacht, zou ik iemand, een zwerver bijvoorbeeld binnenlaten als hij bij mij zou aanbellen? Het antwoord is nee, dat zou ik niet durven, je kunt tegenwoordig niemand meer vertrouwen. Als het zou gaan om geldinzameling of collectieve hulp dan ligt dat anders, maar als mens tegenover mens is dat moeilijker.

  Hartelijke groet Elly

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 20 november 2011 om 20:50

  Beste Dirk,

  N.a.v. jouw commentaar geef ik jou een tekstgedeelte door uit Jesaja 58 die mij zeer erg aangesproken
  heeft. Jesaja 58:6-11. Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken,
  de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet,
  dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja als gij een
  naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Dan zal het licht
  doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uitgaan, de heerlijk-
  heid des Heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de Here antwoorden; als gij om hulp
  roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger
  en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de
  verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de mid-
  dag. En de Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken;
  dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

  Als mensen niet omzien naar anderen, terwijl zij zichzelf een christen noemen, dan kennen ze het
  Woord niet en verkeren ze in groot gevaar. Tongen, profetieën en kennis zullen vergaan maar de (agapè-)
  liefde blijft! Het is niet voor niets dat barmhartigheid tegen het oordeel roemt (Jac 2:13).

  Groeten van San

 13. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 21 november 2011 om 11:28

  Ieder jaar als het winter wordt krijgen de daklozen meer aandacht dan in de zomer. Maar zonder iets af te doen van hetgeen geschreven wordt over de houding van de christenen ten aanzien van de daklozen, wil ik toch wijzen op de nood die er het hele jaar door is bij de daklozen. Misschien zou het helpen als de kerken zouden laten weten dat zij iedere zondag van harte welkom zijn in de dienst. Dat er na de dienst naar hun eerste behoeften geïnformeerd wordt en alle kerkgangers daarin betrekken om in die behoeften te voorzien. Waarom is er van rijkswege nog nooit in opvang locaties voorzien waarin toiletten, douches, keuken en slaapplaats zijn? Me dunkt dat niemand daar gebruik van wil maken als men een eigen huis heeft. Er gaat zoveel subsidie naar minder noodzakelijke organisaties. Dat moet door gemeenten op te brengen zijn. Desnoods daarvoor een gemeentelijke belasting invoeren zodat alle inwoners hun steentje bijdragen. Er zijn toch ook in ieder dorp en stad dorpshuizen en/of wijkgebouwen. Waarom dan geen opvanglocaties voor daklozen? Het leger des Heils zou daarbij ingeschakeld moeten worden om het in goede banen te leiden. Ook de kerk zou daarbij ingeschakeld moeten worden. Eveneens hulporganisaties voor drank- en drugverslaving. Uitkeringen voor driekwart storten in de hulpverlening en één kwart voor de hulpbehoevende zelf. Wij zijn toch broeders hoeders? Christenen mogen de samenleving toch wel op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid aanspreken. Geloof zonder werken is dood maar werken zonder geloof aan de dakloze medemens is in ieder geval bestrijding van de onmenselijke toestand waarin de daklozen verkeren.

 14. elly kelder - van bijnen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 november 2011 om 9:16

  Goedendag, Dirk,
  Wij mogen niet reageren op reakties, dat is goed, er zou gekissebis in de discussie kunnen sluipen. Daarom een vraag aan u: u schrijft …”hoe de situatie in Nederland is, weet ik niet, …” enz. – en ik zag diverse reacties waaruit blijkt, dat ze u letterlijk nemen. Weet u dat echt niet? Kan me dat eigenlijk niet voorstellen, dat meen ik. Ik ben adherent van het Leger des Heils, korps Nieuwegein. De overheid heeft zorgplicht t.o.v. zijn burgers en probeert zich van die taak te kwijten op vele niveaus, mijn dochter bijv. is orthopedagoog, specialisatie zorgmijdende jongvolwassenen in de regio Rotterdam. Veel werk! Er gaat ook veel geld in om! Maar de overheid kan het niet alleen, heeft dus een deel van die taak overgedragen aan o.a. het Leger des Heils, niet alleen kerkgenootschap in de zin van de wet maar ook maatschappelijk zeer betrokken en vakkundig. Men krijgt daar ook geld voor,liefde alleen is beslist niet genoeg, wel nodig! Het Leger (en ik kan me niet voorstellen, dat zij de enige is) heeft structurele projecten als de Soepbus, in andere steden een omgebouwde container in de buurt van tippelplekken, Schiphol opvang enz., die in tijden van extreme kou uitgebreid kunnen worden. De minister (dat zal nu Schippers zijn?) verplicht zich, geen doden te laten vallen door verwaarlozing. Zij legt de lat hoog, en eerlijk, ik heb zelf ook wel es commentaar van “ze zouden moeten ….” Maar zeker, dat werk moet vanuit Gods liefde gedaan worden. Ieder, vakmens of liefdewerker, weet wat hij/zij doet, en moet zich zelf voor de Grote Baas verantwoorden. Wij hebben hier onze maandagavond-Gebedsgroep en bidden voor – dit alles. Ik moet maar stoppen… ik hoop, dat u er wat voor u nuttige info bij hebt gevonden en groet alle lezers met een zusterlijke groet!
  elly

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 november 2011 om 13:15

  Beste Elly Kelder,
  Wij mogen niet reageren op reacties, maar ik weet zeker dat Dirk het niet erg zal vinden als ik vol interesse, waardering en bemoediging wil reageren op Uw reactie over het Christelijke naastenliefde-werk van het Leger des heils.
  Voor mij zijn jullie echte PRAKTIJK-Christenen, ongeacht van welke Christelijke Kerk-afkomst, die hun Christen-zijn daadwerkelijk laten zien en horen in de maatschappij. Jullie zijn niet alleen Heil-soldaten maar ook frontsoldaten voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Hub.

 16. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 november 2011 om 17:24

  Erg belangrijk dat kerken en organisaties als het Leger des Heils de zwakkeren in de samenleving gaan helpen die te maken zullen krijgen met de harde maatregelen van dit kabinet.

 17. Wouter Millecam zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 november 2011 om 10:06

  De situatie is toch genuanceerd, vrienden hebben daklozen benaderd en aangeboden voor eten e.d te zorgen, maar het werd afgewimpeld omdat betreffende personen geen verandering in hun situatie willen, tja dan kan je nog zo Christelijk gemotiveerd zijn maar dan houdt het gewoon op.

 18. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 januari 2012 om 16:19

  Goed stuk, complimenten,

  Zelf merk ik in de kledingbank Wageningen e.o. hoe groot de nood is.
  Gewoon actie en nog eens actie! Stropdasje af en gewoon helpen.
  Is dat zo moeilijk om barmhartigheid te laten zien?
  Zelf heb ik veel respect gekregen voor daklozen, asielzoekers.
  Wij kunnen net zo wat krijgen, je raakt zo alles kwijt!
  Laten we elkaar de hand grijpen en er tegen aan gaan.
  What would Jesus do? Helpen.
  Verder leefde Jesus ook van dag tot dag, puur in vertrouwen.
  Geef het licht door in deze duistere wereld.

  Sjaloom,
  Gerard

 19. Wil stol zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 13:19

  Eendracht Maakt Macht, we kunnen het wel samen doen, niet als één persoon, er is geld nodig, wij doen aan zendingswerk, hoeveel mensen lijden gebrek; enorm veel.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden