Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ouders, wees betrokken bij de geloofsopvoeding van uw kinderen (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 december 2011, 16:19 door Dirk A A

Veel media-aandacht was er de afgelopen dagen voor de oproep van minister Bijsterveldt aan ouders om meer betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kinderen en dan met name bij de school en bij het huiswerk.
Mijn oproep is iets anders: ‘Ouders, wees betrokken bij de geloofsopvoeding van uw kinderen. Neem tijd om voor hen te bidden, praat met hen over de Here Jezus, over de Bijbel, stimuleer hen om zelf in de Bijbel te (gaan) lezen en neem hen al jong mee naar de kerkdienst, de samenkomst.’

Deze keer spreek ik allereerst ouders aan, maar ook opa’s en oma’s. Wat een unieke kansen hebben we, als de Here ons kinderen, kleinkinderen gegeven heeft, om hen bij de Here Jezus te brengen. De jonge kinderjaren zijn zo belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat de Here ernaar verlangt dat we in onze jonge jaren Hem al leren kennen, zodat ons verdere leven voor Hem zal zijn. Dat zegt ook Spreuken 12:1 – ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.’

Soms schrik ik van de geringe Bijbelkennis van veel jongeren. We wijzen dan wel eens te makkelijk naar de kerk of de school waar ze het niet meer zouden leren. Daarom spreek ik de ouders aan. Wat een grote verantwoordelijkheid hebben we als de Here ons kinderen geeft.
Beseffen we wel dat het allerbelangrijkste in dit leven niet is dat ze later een goede baan zullen hebben, een goed huwelijk, een mooi huis, hoe belangrijk misschien ook? Het allerbelangrijkste is dat ze de Here Jezus leren kennen. Dat gaat ver uit boven al het andere. Dat is belangrijk voor dit leven en voor het leven na dit leven. Alleen dat heeft eeuwigheidswaarde. Voor het leven na dit leven maakt het niet uit of we professor zijn geweest of stratenmaker, maar of we in ons leven ons vertrouwen hebben leren stellen op Christus alleen.

Ouders kunnen daar al mee beginnen voordat een kindje geboren is. Om hun ongeboren kindje dan al op te dragen aan de Here en te vragen of hij of zij later Hem mag leren kennen. Daar mogen we mee doorgaan als het kind geboren is, als het opgroeit.
Weet u, het beste getuigenis naar uw kinderen toe is dat ze bij u, ouders en grootouders, zien dat u de Here Jezus van harte lief hebt. Zo kunt u in hen het verlangen opwekken naar net zo’n leven als dat van u.

Zeker voor mensen die heel druk zijn – zelfs al is het in Gods koninkrijk – liggen hier grote gevaren op de loer, waarvan het belangrijk is dat we ons daar bewust van zijn. We leven maar één keer en de opvoeding van onze kinderen zullen we nooit over kunnen doen. Je zult later nooit denken dat je te veel tijd aan je kinderen hebt besteed, maar wel dat je er te weinig voor ze bent geweest.

Psalm 78:4 zegt het zo: ‘…aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.’
En in vers 7 klinkt het: ‘zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen.’
Laat dat ons hoogste verlangen zijn, dat onze kinderen, onze kleinkinderen, de Here Jezus leren kennen en hun vertrouwen op God leren stellen.

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 december 2011 om 19:26

  Beste Dirk,
  Jouw oproep: Ouders, wees betrokken bij de geloofsopvoeding van Uw kinderen, wil ik van harte ondersteunen, maar de realiteit is, dat de generatie van nu, met (kleine) kinderen, waarvan bijna niemand meer naar de Kerk gaat, tenminste hier in het katholieke zuiden en vooral na alle “mistoestanden” binnen het instituut R.K. Kerk, hebben veel R.K. Kerkgangers een alibi gevonden (aangegrepen) om niet meer naar de R.K. Kerk te gaan. Toch zijn veel van deze kerkverlaters zoekende, want spirituele bijeenkomsten krijgen steeds meer bezoekers (kerkverlaters?) Het Katholieke zuiden is dus een missiegebied geworden. In diverse kerken zijn al buitenlandse priesters (missionarissen?).
  Wat betreft de geloofsopvoeding voor kinderen: De beste opvoeding voor je kinderen is: door het zelf voor te leven dus ook je geloofsovertuiging.
  Maar het is o zo moeilijk in deze seculaire maatschappij. Voor mij een bevestiging dat wij in de eindtijd leven en de grote verdrukking realiteit is geworden. Hub.

 2. Jan Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2011 om 16:05

  Beste Dirk,

  Ik zeg hier ja en amen op ! Ik ben bijna 40 jaar onderwijzer geweest in het basisonderwijs. Ik weet zeker dat de Bijbelverhalen in de harten van de kinderen die nu (ouder)s zijn, zijn neergedaald. Wat ik erg jammer vind is, dat ik in de laatste jaren voor de klas mee moest doen met een methode -waarvan ik de naam niet noem- die i.p.v. Bijbelinzicht grotendeels maatschappelijke vraagstukken opvoerde. Natuurlijk is het omgaan met elkaar een belangrijk item in onze samenleving, vooral nu. Maar waarom Gods Woord zo weggedrukt? Kringgesprekken zijn er genoeg in het onderwijs die maatschappelijk goed weer kunnen geven !
  Daarom dus ja en amen op je opmerking dat we thuis met de (klein)kinderen veel over Jezus en Zijn Koninkrijk moeten praten op eenvoudige manier !

  JW

 3. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2011 om 17:26

  Als er ergens onderwijs wordt gegeven over hoe we met elkaar om moeten gaan, zowel in het huwelijk, als in gezinsverband, de kinderen, familie, vrienden, kennissen en vreemden, kortom ook de maatschappelijke deelname, dan is het wel de Bijbel, het Woord, lees het zelf maar! Een minister kan nu wel een en ander zeggen over betrokkenheid, maar laat de kerken en gemeenten deze verantwoordelijkheid naar elkaar toe ook weer oppakken!

  shalom

  Aliyah

 4. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2011 om 17:34

  Dank u, Dirk voor de wijze lessen die we van u krijgen… voor de inlichtingen over wat in de wereld gebeurt en voor de uitgezochte bijbelteksten. Ik wil u en degenen die met u mee gaan een gezegende reis wensen en voor ginder: veel van het heil van de Heer voor het hele leven van het jonge paar en een superblij trouwfeest!

 5. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2011 om 18:25

  AMEN !! Helemaal mee eens.

 6. A van Weeghel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2011 om 18:56

  Beste Dirk,

  Ook mijn man en ik hebben 4 kinderen van de Here mogen ontvangen in goede gezondheid.
  We hebben de kinderen grootgebracht met de liefde voor Gods Woord, zijn naar de zondagsschool geweest en we baden aan tafel ook voor de mensen die het moeilijk hadden.
  De bijbel ging regelmatig open en we spraken ook regelmatig over dingen in de wereld en de liefde van onze Here Jezus.
  Allemaal zijn de kinderen nu de deur uit, sommige geloven wel, maar andere niet meer. Onze liefde voor hen blijft, wij als ouders bidden elke dag voor hen en de kleinkinderen.
  Onze hoop hebben wij op de Here, dat Hij vasthoudt, in Zijn hand zijn wij allen wel bewaard. Oma Annie.

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2011 om 19:17

  Hoor, Israel: de Here is onze God; de Here is een! Gij zult de Here uw God, liefhebben met
  geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat Ik u heden gebied, zal in
  uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit,
  wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. (Deut 6:4-7; NBG).
  Bij het Joodse volk werd er ernst gemaakt met het op jonge leeftijd inprenten van de
  geboden van God. Er staat in Spreuken dat wanneer de knaap oud is, hij daarvan niet zal
  afwijken (Spr 22:6; NBG). Mijn ervaring met christelijk onderwijs is, dat Bijbelverhalen
  meer blijven hangen dan andere kennis. Wat ik 43 jaar geleden op school gehoord heb over
  het bouwen van het huis op zand of op de rots, staat mij levendig voor ogen alhoewel ik
  verder gewoon en hoger onderwijs gehad heb. Wereldse kennis is informatie maar de
  verhalen van de Bijbel zijn levend en krachtig. Kinderen dompelen in het woord lijkt mij een
  goede uitgangspunt voor het latere leven. In ieder geval bied het een psychische bescherming
  tegen de gevaren in deze wereld omdat Gods geboden bescherming beogen voor de hardheid in
  deze wereld. En als kinderen Bijbelse richtlijnen volgen zijn ze geestelijk en psychisch
  het meest beschermd. Want wij hebben dan de waarheid die met ons meewerkt. En als God werkt,
  dan zal de waarheid Goddelijke bescherming bieden en de leugen zal afgebroken worden.

 8. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2011 om 8:46

  Ik wou even bemoedigen met wat ik geloof. Wij hebben ook 5 kinderen van de Heer gekregen. Ik nam hen mee naar de samenkomst van onze gemeente (mijn man is niet gelovig!) en nu ze allemaal het huis uit zijn, merk ik bij niemand dat ze leven met de Heer. Ze moeten wel zélf kiezen, los van hun ouders, is mijn overtuiging. We mogen (moeten) onze kinderen in handen van de Heer geven en vertrouwen dat Hij wegen zoekt om hen thuis te halen! (2 Samuël 14:14). We kunnen hen biddend daar laten. “Mijn hart is gerust vol vertrouwen op de Heer” (Psalm 112:7).

 9. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2011 om 11:15

  Psalmen 119:9 Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.
  Daarom moet het Woord vanaf de kleuterleeftijd geleerd worden. Dan brengt de jongeling zijn vrije tijd niet door in de kroeg, zuipkeet, koffiebar enz. maar leeft hij buiten de legerplaats, Christus smaadheid dragende. Als dat wel eens moeilijk is, is het volgende kracht tot weerstand aan de verleiding: 2 Corinthiërs 4:17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid.

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2011 om 14:51

  Sjalom,
  Zowel onder de orthodoxe als Messias belijdende Joden staat het Bijbels onderwijs centraal. Op 12/13 jarige leeftijd weten zij meer van de Bijbel als menig kerkelijk hoogleraar. Wars van dogma’s en allerlei kerkelijke rompslomp die de zaak vertroebelen. Helaas, helaas heeft de vroege kerk dit niet begrepen en hebben zij het Messias belijdende deel geschoffeerd en aan de kant gezet. Het lijkt mij een goede zaak om schuld te belijden voor dit schofferen en terug te keren tot de oorspronkelijke wortel: Israël zoals zij hun Messias Yeshua hebben ontmoet. Daar is de bron, de basis om verder te komen. Vergeet niet dat de Joodse uitleg heel anders is als die van de kerk in de loop van de eeuwen. Het wordt hoog tijd om de kerkelijke dogma’s eens collectief te verbranden en in de ban te doen en te gaan luisteren naar de Messias belijdende Joden. Zij zijn het die Bijbel als deskundigen kunnen uitleggen. Kerk kom je ivoren toren uit en zie wat je aan het doen bent. Jullie lopen leeg: klopt, want als de Bijbel uit onkunde ten dele wordt geciteerd, wie verstaat die boodschap dan nog. Vanochtend hoorde ik nog wat over twitter en facebook als aanloop naar een toespraak van de kansel. Als dat de boodschap of insteek van de kerk is anno nu, dan is er heel wat mis. Inleidende praatjes worden afgesnoept van de woordverkondiging. Alles waar minder tijd voor ingeruimd wordt, is koren op de molen van de tegenstander van G’d. Kom je met uitleg dan maakt het niet uit hoe lang de dienst duurt. Geen seconde zal men zich daarin vervelen. Wat is een van de vragen van jonge kinderen? Het altijd waarom is dat? Als je de geestelijke bagage mist kan je op Bijbelse vragen geen antwoordt geven. Gevolg: schraalheid in je eigen leven dat zich weerspiegelt in de kinderen. Nodig een Messias belijdende Jood uit in je gemeente of kerk en geniet met volle teugen van zijn/haar onderwijs! Zij zijn er niet op uit om te schoppen tegen kerkmuren.

 11. Cornelis zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2011 om 15:33

  Laten we het geestelijke niet losmaken van het aardse, dit is een Grieks denken. De Heer wil koning zijn in heel ons leven. Dus wel belangrijk dat we nadenken over onze plek op deze wereld, waar God ons wil hebben, geopenbaard in onze omstandigheden, onze talenten en gaven. Niet iedereen kan professor worden, maar ook niet allemaal vuilnisman. Ieder het zijne. Bloemen verkopen op de markt is niet minder waardevol dan preken voor duizenden, als je het doet in opdracht van de Heer. Geen gedachten koesteren hoger dan onze voegen.
  Laten we ernst maken met geloofsopvoeding. Maar pas op, velen die doorslaan komen hierdoor in een kramp en jagen daarmee hun kinderen bij de Heer weg. Niet alleen de wereld is gevaarlijk, valse religieusiteit en wetticisme ook. Ontspannenheid en ongedwongen getuigen zijn naar je kinderen en elkaar. Genade voorop. De wereld trekt, maar genade is sterker dan de wet om afgedwaalden te redden.

 12. Wolter zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2011 om 18:23

  Beste Dirk,
  Belangrijk om je kinderen met liefde op te voeden vanuit Gods Woord. De moderne media kunnen echter veel bederven. Daarom zaak voor ouders hun kinderen op te voeden tot goede mediagebruikers. Soms kunnen ouders de televisie het beste de deur uit doen.

 13. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2011 om 19:49

  Ik ben het me goed bewust dat we ze nu onderwijzen en voorleven moeten, werk zolang het dag is.
  Vooral kinderen tot acht jaar, geef ze het evangelie mee, dan komen ze er later op terug.
  Zelf doe ik dit door goede kinderbijbels te kopen maar ook leuke christelijke boekjes waar ze in knutselen kunnen over een bijbels verhaal.
  Ik koop leuke dvd’s van krummel en die zijn zo mooi en gaan over onderwerpen als: naastenliefde, moedig zijn etc. en die geef ik mijn kind ook wel eens mee naar school.
  Je kunt als ouder zoveel doen om je kind te helpen om een relatie met God te krijgen, maar het goede voorbeeld en het onmisbare gebed blijft het belangrijkste voor je kind.

 14. Hans van Bezooijen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 december 2011 om 23:34

  Hallo lezers en natuurlijk Dirk,
  Ik ben ook blij met deze oproep van Dirk! Het bevestigt waar ik en mijn vrouw mee bezig zijn; onze kinderen al in de baarmoeder opdragen aan onze God en ze vroeg vertrouwd maken met Woord van onze God en het leven met en voor de Koning. We hebben 3 jonge kinderen, 4, 2 en 1 jaar waar zeker inmiddels de oudste ons vaak ‘verrast’ met zijn jonge geloof; spontaan voorgaan in gebed, zingend met z’n zusje het Onze Vader repeteren op hun krukjes etc!! Maar ook zijn spontane reacties naar buren wordt je vaak stil van, op zijn manier deelt hij het Evangelie; kijk buurvrouw, mooi he die zon heeft mijn Here God gemaakt!!
  Bless u all

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2011 om 11:25

  Beste Dirk

  Ik ben het met je eens dat we onze kinderen voor moeten gaan in het geloof. Dat is onze taak én opdracht als ouders. Deze opdracht is veelomvattend en gaat van het ‘Ik ga slapen ik ben moe’ tot het bidden en zingen en getuigen van onze Here God. Ook hoort hierbij om hun te laten zien dat door Jezus’ kruisdood, Hij alle zonden op Zich heeft genomen. We hebben benadrukt dat de weg tot Jezus de enige Weg is en dat we voor mensen die op een dwaalspoor zitten moeten bidden. We hebben hun ook laten zien dat er consequenties zijn aan het volgen van de Here Jezus en ook al toen ze nog heel jong waren samen met hen gebeden voor de vervolgden in andere landen zoals de toenmalige Sovjet-Unie maar ook Roemenië, Bulgarije en al die andere communistische landen.

 16. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2011 om 13:30

  Sjalom beste mensen ,

  Ik citeer eerstenkele van Dirks woorden.
  Psalm 78:4 zegt het zo: ‘…aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.’
  En in vers 7 klinkt het: ‘zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen.’
  Laat dat ons hoogste verlangen zijn, dat onze kinderen, onze kleinkinderen, de Here Jezus leren kennen en hun vertrouwen op God leren stellen.

  Neem als ouders de geboden in acht / gehoorzaam de Torah als voorbeeld voor de jongeren en onderwijs ze daarover, de hele dag door!
  Neem geen selectie uit de Torah die je toevallig goed uitkomt, maar probeer alle geboden te gehoorzamen, dus ook het houden van de rustdag van de G’d van Israel, de Sjabbat, ZIJN Feesten, Pesach, ongezuurde broden, wekenfeest, Bazuinenfeest, Grote verzoendag, Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag [ze zijn een jaarlijkse herinnering aan G’ds Herstelplan met de mens, met de voorjaarsfeesten als schaduw van de 1e komst van Yeshua HaMasiach, de najaarsfeesten als Zijn 2e komst], Koosjer eten [bv geen varkensvlees of garnalen …]
  De Torah gehoorzamen is liefde aan de Eeuwige, de G’d van Israel betonen en het geeft de mens leven.

  Dwariem 6

  4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
  5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
  6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
  7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
  8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
  9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

  HalleluJah !

 17. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2011 om 19:24

  Dirk, wij wensen je een gezegende reis.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 december 2011 om 0:28

  Beste Dirk,
  Je legt je vinger weer eens op de zere plek….. Ik zie het gewoon gebeuren in mijn naaste omgeving…. Discipelschap houdt in de eerste plaats het woord discipline in!! Waar en wanneer houden ouders samen en regelmatig met hun (vooral!!) opgroeiende kinderen SAMEN Stille tijd, dat wil zeggen, samen een stuk uit de Bijbel lezen, ook SAMEN praten over het gelezene en afsluiten met gezamenlijk gebed?? Elke dag gewoon beginnen met de Heer….. Ik schilder hier wel de meest ideale situatie, maar waarom lukt het nooit???? Op het “waarom” is het antwoord duidelijk, want in vele levens regeert niet Jezus, maar zijn tegenstander……. Bid voor discipline in de gezinnen!!!

 19. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 december 2011 om 12:13

  Beste Dirk,

  In de laatste Nieuwsbrief schreef je over een Gebedsbijeenkomst met 70.000 mensen in Cairo.
  Gisteravond las ik het onderstaande hierover op het CIP.
  Ik vermeld het je, vooral omdat er zo’n bijzondere (youtube)video, van ruim 9 minuten, bij geplaatst is.
  Misschien dat je de Link hiernaar wilt plaatsen?

  Grote gebedsbijeenkomst Egypte:
  Christenen in Egypte hielden een maand geleden een grote gebedssamenkomst voor het land. In Egypte hebben christenen het zwaar, onder andere vanwege vervolging. Tijdens de gebedsbijeenkomst riepen de mensen minutenlang de naam van Jezus Christus aan. Bekijk de beelden hier:
  http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=26012

 20. maartje zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2011 om 12:53

  Het is zeker waar dat wij onze kinderen vroeg de Here leren moeten kennen, maar hebben wij ze niet teveel gegeven wat deze wereld te bieden heeft en soms een oog toe geknepen hebben’? Wij waren vroeger meer tevreden met alles en ze zeggen dat de gezinnen armoe lijden. Laten wij kijken naar de afrikaanse landen, dan zijn wij toch noch rijk? Laten we maar veel bidden voor onze kinderen. Dirk, veel gezegende dagen bij je dochter.

 21. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2011 om 16:44

  Dat onze kleinkinderen de Here Jezus leren kennen en hun vertrouwen op God stellen.
  Een mooie wens, Dirk (en lezers, lezeressen). Aan de vooravond van je grote reis naar het verre Zuid-Amerika (Dirk) wens ik je in ieder geval Zijn zegen toe.
  Mijn eigen reis naar Amerika onlangs, was een teleurstelling. Pas later begreep ik de bedoeling van alles. Het christelijke geloof is niet zomaar vanzelfsprekend opgewassen tegen misdaad. Kinderen kunnen soms eenvoudigweg niet tot de Here Jezus komen, al zou je dat ook graag willen.
  Wordt dit een somber commentaar? Terwijl er sprake is van een superblij huwelijksfeest? Nee, uiteindelijk gaat de HEER – overwinning geven, maar (zoals in mijn geval) niet altijd zoals wij dit graag zouden willen, niet op onze tijd, dus, maar op ZIJN tijd – en dat is dan voor ons onuitsprekelijke blijdschap en heerlijkheid die wij NIET zelf zo zouden hebben bedacht!
  Amen

 22. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 17:07

  Af en toe kijk ik eens op dit forum, want ik ben ook gelovig. Zeker wetend zelfs…. Ik verbaas me soms hogelijk wat ik hier aan reacties aantref. Zoals de reactie waarin vermeld staat, dat om de Torah in acht te nemen, de jongeren als voorbeeld de hele dag door, daaromtrent onderwezen worden. De kans zit er hiermee goed in naar mijn idee, dat deze jongeren zich er dan juist van af gaan keren. Ik ben het in dit geval met Cornelis eens, U heb het heel goed verwoord….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden