Ouders, wees betrokken bij de geloofsopvoeding van uw kinderen

Veel media-aandacht was er de afgelopen dagen voor de oproep van minister Bijsterveldt aan ouders om meer betrokken te zijn bij de opvoeding van hun kinderen en dan met name bij de school en bij het huiswerk.
Mijn oproep is iets anders: ‘Ouders, wees betrokken bij de geloofsopvoeding van uw kinderen. Neem tijd om voor hen te bidden, praat met hen over de Here Jezus, over de Bijbel, stimuleer hen om zelf in de Bijbel te (gaan) lezen en neem hen al jong mee naar de kerkdienst, de samenkomst.’

Deze keer spreek ik allereerst ouders aan, maar ook opa’s en oma’s. Wat een unieke kansen hebben we, als de Here ons kinderen, kleinkinderen gegeven heeft, om hen bij de Here Jezus te brengen. De jonge kinderjaren zijn zo belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat de Here ernaar verlangt dat we in onze jonge jaren Hem al leren kennen, zodat ons verdere leven voor Hem zal zijn. Dat zegt ook Spreuken 12:1 – ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.’

Soms schrik ik van de geringe Bijbelkennis van veel jongeren. We wijzen dan wel eens te makkelijk naar de kerk of de school waar ze het niet meer zouden leren. Daarom spreek ik de ouders aan. Wat een grote verantwoordelijkheid hebben we als de Here ons kinderen geeft.
Beseffen we wel dat het allerbelangrijkste in dit leven niet is dat ze later een goede baan zullen hebben, een goed huwelijk, een mooi huis, hoe belangrijk misschien ook? Het allerbelangrijkste is dat ze de Here Jezus leren kennen. Dat gaat ver uit boven al het andere. Dat is belangrijk voor dit leven en voor het leven na dit leven. Alleen dat heeft eeuwigheidswaarde. Voor het leven na dit leven maakt het niet uit of we professor zijn geweest of stratenmaker, maar of we in ons leven ons vertrouwen hebben leren stellen op Christus alleen.

Ouders kunnen daar al mee beginnen voordat een kindje geboren is. Om hun ongeboren kindje dan al op te dragen aan de Here en te vragen of hij of zij later Hem mag leren kennen. Daar mogen we mee doorgaan als het kind geboren is, als het opgroeit.
Weet u, het beste getuigenis naar uw kinderen toe is dat ze bij u, ouders en grootouders, zien dat u de Here Jezus van harte lief hebt. Zo kunt u in hen het verlangen opwekken naar net zo’n leven als dat van u.

Zeker voor mensen die heel druk zijn – zelfs al is het in Gods koninkrijk – liggen hier grote gevaren op de loer, waarvan het belangrijk is dat we ons daar bewust van zijn. We leven maar één keer en de opvoeding van onze kinderen zullen we nooit over kunnen doen. Je zult later nooit denken dat je te veel tijd aan je kinderen hebt besteed, maar wel dat je er te weinig voor ze bent geweest.

Psalm 78:4 zegt het zo: ‘…aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.’
En in vers 7 klinkt het: ‘zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen.’
Laat dat ons hoogste verlangen zijn, dat onze kinderen, onze kleinkinderen, de Here Jezus leren kennen en hun vertrouwen op God leren stellen.

Dirk van Genderen