Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Here, ontfermt U Zich over Nederland (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 december 2011, 20:36 door Dirk A A

Laten we niet denken dat God Nederland en het Westen verstoten heeft. Deze gedachte drong sterk tot me door toen ‘ons’ vliegtuig het luchtruim koos. Hoe zou de Here naar deze wereld kijken, vroeg ik me af. En dan heel specifiek naar de Westerse wereld, naar Nederland.

Zeker, menselijk gesproken zal de Here Jezus huilen over het Westen. Tranen van ontferming. Tranen van liefde. Hij staat op de uitkijk. Volk van Nederland, keer terug tot Hem.
Te gemakkelijk en te snel wordt soms over Gods oordelen gesproken. Verschrikkelijke oordelen, die ons land zwaar zullen gaan treffen.

Toen ik zo in gedachten was in dat vliegtuig, was het alsof de Here mij duidelijk maakte: Dit is wat Nederland nodig heeft: een zeer dringende oproep tot bekering, om terug te keren tot de Here. Het is nog niet te laat. Maar de tijd dringt wel.
Ik geloof dat God op zoek is naar mensen die Hij in kan zetten om deze boodschap – misschien wel voor het laatst – met grote kracht, in Gods kracht, te brengen. ‘Here, hier ben ik, zend mij.’ Hij wil niet dat Nederland ten onder zal gaan, dat ons volk gered wordt.

Raakt dat u? Laten we ons dan voor de Here verootmoedigen, voor Hem op de knieën gaan. Een herleving, een terugkeer tot Hem, begint onder Gods volk. Daar ben ik vast van overtuigd.
‘O Here, wat zijn wij ver verwijderd van de plaats die U voor ons hebt. Ontferm U Zich over ons. Trek ons maar naar U toe, Vader, dat we alleen op U gericht zullen zijn, vol van Uw Geest. Werk door ons heen.’

De situatie is ernstiger dan de meeste mensen, ook christenen denken. De dag van de Here is aanstaande. De wereld verkeert in een ernstige crisis. Staat er straks een geniale leider op achter wie de hele wereld in verbazing aan zal lopen. Daar spreekt de Bijbel ook over. De Bijbel geeft hem een naam, de antichrist.

Met de huidige crisis zou de tijd wel eens erg dichtbij kunnen zijn dat deze antichrist op het toneel verschijnt..
Ook de ontwikkelingen rondom Israel roepen op tot waakzaamheid. Israel ligt bijna letterlijk onder vuur, ook geestelijk. Soms ook door christenen die ervan overtuigd zijn dat er geen toekomst meer is voor Israel en voor het Joodse volk.
Mensen, bekeer u als u er zo over denkt. Zegen Israel, bid voor het Joodse volk en zie uit naar het moment dat het hele volk tot geloof zal komen in de Here Jezus. God zal Zich over Zijn volk Israel ontfermen.

Zeker, ook ons land kan getroffen worden door Gods oordelen. Maar elke dag dat dit niet gebeurt, biedt Hij ons Zijn genade aan. Hij wil niet dat er ook maar één Nederlander verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9)
Maar er zijn wel arbeiders nodig om het Evangelie te verkondigen en de oogst binnen te halen (Mattheus 9:38). Wie van U kan hij inschakelen voor de dienst in Zijn Koninkrijk. Opdat Nederland niet verloren gaat, maar gered wordt. Wanneer dat gebeurt, zal ons land, ons volk tot een zegen worden voor de hele wereld.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Leni, zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 10:07

  Beste Dirk,
  Wat een woorden waar ik me helemaal in kan vinden. Bedankt weer voor je commentaar en geef de zorgen aan Hem over. Laat Hem besturen waken het is wijsheid wat Hij doet. Hij zal het alles maken dat Gij U verwonderen moet. Dirk een goede reis verder en een gezellige huwelijksdag met jullie dochter en a.s schoonzoon.

 2. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 16:22

  Beste Dirk,

  Ja, deze woorden raken me diep in mijn hart.
  Ik dank God dat hij jou gebruikt om mij weer wakker te schudden en te bemoedigen!
  Ik bid je een gezegende tijd toe nu je niet in Nederland verblijft.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 17:08

  Heere God, dit kabinet moet extra hervormen en bezuinigen. Wilt U daarbij de bewindslieden ook de kracht geven om met goede en verstandige maatregelen te komen?

  En dat de kerken, christelijke organisaties en individuele christenen ook de zwakkeren veel meer gaan helpen die door de diverse bezuinigingsmaatregelen getroffen worden. Opdat er daar een krachtige getuigenis van mag uitgaan met een positieve uitwerking voor de zich verhardende en egoïstischer wordende samenleving!

 4. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 17:46

  Beste Dirk,

  Ik kan me helemaal vinden in je woorden. Wat hebben we toch een goede en milde God, Hij heeft nog steeds geduld met ons en elke dag is inderdaad weer een mogelijkheid om ons tot hem te keren en of dichterbij te komen. Het loopt op een einde, maar God zij dank, Hij is vol liefde en genade en gunt ons nog steeds tijd, want Hij wil niet dat we verloren gaan. Zie de kracht van gebed en voorbede en laten we blijvend bidden, voor onszelf, de mensen om ons heen, onze regering, het volk Israël, maar laten we ook uitzien naar Zijn komst, want wanneer Hij komt ….. dat zal werkelijk onvoorstelbaar zijn!
  Dirk, heb een goede tijd in Brazilië en hou ons op de hoogte.
  Shalom en God bless

 5. Ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 17:48

  Bedankt Dirk,

  Ben het met je eens om het aan God over te laten, wel bid ik dat Nederland zich bekeert, en ons niet alleen op de welvaart richt, maar ook voor ons geestelijk welzijn, en dit door de allergrootste raadsman, onze Heer Jezus. Verder DIRK en je vrouw en vrienden ook een goede reis en een mooie en fijne trouwdag met jullie dochter en a.s schoonzoon.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 18:55

  Hoe waar en waarschijnlijk zijn deze woorden. Was het niet in de dertiger jaren dat door de crisis een leider (Führer) zijn kans schoon zag om zijn volk “sieg heil” te beloven?? Bijna een heel land liep achter hem aan. Wat opvallend is, dat de huidige crisis wereldwijd is! Een wereldleider, die het “heil”, de verlossing uit de crisis, gaat verkondigen, is nu al voorgeprogrammeerd. Of Duitsland en Nederland er een tweede keer “in zullen trappen” valt nog te bezien. Dat er een grote kans is voor Nederland om “de dans te ontspringen” is niet uitgesloten, maar hoe zeer heeft Nederland zich al volledig afhankelijk gemaakt van Europa….. Er gaat steeds meer macht naar Brussel. Het is niet uitgesloten dat Openbaring 13 en 17, “het beest” duidt op een herstel van het Romeinse rijk (= Europa + de landen rond de Middellandse Zee). Het beest, waarvan iedereen nog denkt, dat het niet meer bestaat! De geestelijke macht er achter bestaat nog wel degelijk. Dat in deze dagen mensen worden geroepen om nog één keer in Nederland te tonen wie de Vader en wie de Zoon is, is niet alleen in mijn dagelijks gebed, maar ik ontdek, dat ik niet de enige ben met deze visie. Veel zal ook afhangen van Nederland, hoe Nederland zal reageren op deze prediking, een prediking die zeker komt. Eén troost heb ik: “De Heer wil niet dat sommigen verloren gaan!!” (2 Pet.3: 9).

 7. auti zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 20:04

  Laten we vooral zo voor Kerst de mond open doen naar de mensen om ons heen en bidden, dat deze mensen Hem mogen leren kennen en leren liefhebben. Wat een rijkdom is het om Christen te mogen zijn.

 8. Beatrijs van den Berge zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 20:31

  Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: “De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige;
  Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.”

 9. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 21:50

  NEDERLAND, SCHIK U OM UW GOD TE ONTMOETEN! De breuk tussen Christus en de kerk en staat in Nederland en haar genezing is door wijlen H.O. Roscam Abbing, in leven Hervormd predikant te Nieuwerkerk aan de IJsel en Arnhem, reeds in boekvorm beschreven. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met drs. M.D. Geuze.ISBN 90-5030-302-1 NUGI 635 Trefw.: geloofsleer (Prot.)1 1992 uitgegeven. Uitgeverij J.J. Groen en zoon bv/ Leiden.
  In dit boek van 277 blz. staat hoe Israëls God welke door Christus Jezus ook onze God is geworden in; hoe deze God ons volk Nederland weer zal gaan terugbrengen tot Hem. We gaan, DOOR DE DAAD des HEREN, dan, net als eertijds Israël op de Karmel: ”de HEERE is God de HEERE is God”. Moge deze profetische blik van wijlen Ds. H.O. Roscam Abbing bezegeld worden, tot verheerlijking van Gode’s machtige NAAM. Hij leefde van 1874-1939.

 10. G.A.Bouma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 22:15

  Ik hoorde een klein jongetje zeggen, dat de godsdienstlerares vertelde dat er in de bijbel stond dat er een nieuwe wereld is waar de goede mensen wonen en dat de mensen op deze wereld het niet goed zal afgaan.
  Ik mocht hem vertellen dat dit waar was, en hij de Here Jezus aan mocht nemen in zijn hartje en dan gered zou zijn. Hij geloofde wel, maar had het verhaal van de “oerknal” ook gehoord. God gaat Zijn weg wel met dit kind, want we hebben een goede, liefdevolle God.
  Prijs Hem. Allen die Zijn naam aanroepen zullen worden gered.

  In liefde verbonden, allen Gods glorierijke zegen gewenst. Amen. Prijs Hem.

 11. Ria van Vliet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 22:18

  Dirk, bedankt voor je fijne, leerzame stukjes altijd. We leven in een spannende wereld,
  het lijkt wel, of iedereen op hol slaat.
  Laten we toch de handen als gelovigen ineen slaan, verdeelde stukjes en brokjes is niet, wat
  onze Here wilde.
  Laten we kijken wat ons bindt en niet wat ons in onze eigen ogen scheidt. Wat wordt er een tijd
  verspild met vergaderingen, die soms eindigen met boze en koude harten.
  Laten we elkaar opzoeken en misschien thuis beginnen met een bidgroep/gespreksgroep. Waar echt
  gebeden wordt o.l.v. de Heilige Geest vallen de verschillen vaak weg. Als we mogen weten, dat
  Jezus ook voor ons is gestorven, dat we Hem willen dienen en zij aan zij gaan staan we sterker
  tegen al die andere machten van duisternis en verdeeldheid. Dirk, zegen op je werk toegewenst.

 12. Hanneke de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2011 om 22:21

  Voor die broeder die zo’n zieke vrouw heeft met kanker in haar hoofd, voor wie in de Nieuwsbrief gebed werd gevraagd: klamp u vast aan de hemelse Vader Die u heeft gekocht en betaald. U bent beide Zijn eigendom en God is souverein. Hij zal in liefde met u handelen in alle wanhoop en machteloosheid. Laat elkaar los in die handen en in dat vertrouwen. U zult Gods karakter op een andere manier leren kennen. Dit heeft ons geholpen in een tijd van ernstige ziekte. Wij bestaan door Hem, zijn van Hem. Daar kunt u mee verder. Niet makkelijk, wel mogelijk, dank zij de Zoon.

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 7:30

  Dirk, wat een duidelijke en krachtige (laatste?) oproep tot bekering, maar ook een hoopvolle en positieve boodschap, door jou ontvangen van boven, voor ons Christenen die tot bekering willen komen, door Jezus in ons hart te sluiten. Jouw toon van lofprijzing voor de Heer, is niet alleen geloof dat opstijgt dwars door de moeilijkheden heen, om HEM te begroeten. Het is meer. Het is de echo in het hart van het geluid, voortgedragen op de golven van de Geest, van die hulp die onderweg is. Hij wordt gegeven aan hen die HEM liefhebben en vertrouwen, teneinde de naderende eindtijd-tekenen waar te nemen. Laten wij ons daarom verheugen, want zijn wederkomst is nabij.
  Wat betreft het CDA zie ik ook al positieve ontwikkelingen; Ruth Peetoom heeft al samen met het bestuur en de leden een alternatief programma bedacht, als deze regering valt. Wat mij betreft hoe eerder hoe liever, want nu worden wij misbruikt door de PVV.
  Dirk, nogmaals een vreugdevol verblijf in Brazilie en een behouden thuiskomst weer in Nederland en mijn oprechte gelukwensen voor het jonge paar met Gods-zegen. Hub.

 14. Erik zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 11:05

  Ik ben direct op mijn knieën gegaan en heb huilend het gebed gebeden wat in deze brief staat. Ik houd zo van de Heer maar ik heb me al zo lang lam laten leggen door angst voor mensen en minderwaardigheid dat alleen de Heere mij kan oprichten. Ik wil zo graag anderen vertellen van Hem maar wie luistert er nou naar mij? ‘Angst voor mensen spant een strik’ en ik zit er helaas stevig in vast.

  Maar God is getrouw dus ik zie uit naar Hem!
  De tekst onderaan is mijn houvast voor o.a. mijn (nog) ongelovige vrouw en gehele familie.

  Dank u Dirk voor uw stem in een (nog) donkere wereld!
  Wat een ‘onvoorstelbaar’ voorrecht een kind van de levende God te zijn… Dank U Heer.

  Jes 49 NBG51
  24 Zou een machtig man zijn buit ontnomen kunnen worden,
  of de gevangenen van een rechtvaardige kunnen ontkomen?

  25 Maar zo zegt de HEERE:

  Ja, de gevangenen van een machtig man zullen hem ontnomen worden,
  en de buit van een geweldpleger zal ontkomen.
  Die u ter verantwoording roepen, zal Ík ter verantwoording roepen,
  uw kinderen zal Ík verlossen.
  26 Ik zal hen die u onderdrukken, hun eigen vlees te eten geven,
  en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn.
  En alle vlees zal gewaarworden
  dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 12:39

  De droom van Nebukadnezar zal letterlijk uitkomen. De huidige wereld is nu aangeland in de tenen. De edele metalen zijn niets anders dan gebakken lucht die door de toenemende hebzucht in stand wordt gehouden. Het beeld dreigt te wankelen en om te vallen. De ogenschijnlijke welvaart die er was doet mij denken aan de windhandel in de 16e eeuw. Het was geen winst, er waren alleen maar verliezers. Er zal uit welke hoek dan ook een krachtige persoonlijkheid opstaan, die gevoed door de wereldwijde crisis strak het heft in handen zal nemen. Moeten we daar bang voor zijn? Nee, dat hoeft niet. Ook zijn tijd zal spoedig ten einde lopen. Een zeer groot deel van de gelovigen zal verbaasd reageren en de crisismanager omhelzen voor zijn/haar heldhaftigheid. Daarmee is de mensheid niet gered. Deze kan alleen maar gered worden met de spoedige terugkeer van de Messias. Laat die roep maar klinken in de kerken, voordat die verstomt en de jubelkreet uitgaat naar de crisismanager.
  Er is een weg terug, terug naar de Bron van het Leven. Benut die kans en laat die niet voorbij gaan. Let niet op het tikken van de klok in de eindtijd. Let op de redding en verlossing die zal plaats vinden. We hebben een betrouwbare G’d, die heel veel van deze wereld houdt om die niet prijs te geven aan duistere machten. Zij, die duistere machten weten wel hoe laat het is en scheppen er behagen in om de chaos nog completer te maken. Uit Sion zal de verlossing komen. Bidt daarom dat die vrede vanuit Jeruzalem neer zal dalen over de volken van de aarde. Als er geen vijand meer is dan neemt de vrede die plaats in. Nog even volhouden!

 16. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 14:25

  Beste Dirk, gezin, dochter en a.s man, een prachtig feest en Gods Zegen op jullie huwelijk
  toegewenst! Dirk, je schrijven is mij uit het hart gegrepen, maar wil kort stil staan hoe het in 30 jaar zover heeft kunnen komen. Ons land liep in het Westen wat het legaliseren van goddeloze wetten betreft voorop, abortus, euthanasie, homohuwelijk, prostututie en overmorgen neemt de Eerste Kamer een besluit over het ritueel slachten! God is ons land nog genadig, maar we hebben reeds het onheil over ons zelf afgeroepen, o.a. de leegloop van kerken en gemeenten. God huilt net als Jezus over Jerusalem (Israel). Hij geve ons deze bewogenheid voor ons land en volk. Wederomgeboren christenen zijn een gideon(bende) geworden, die hopelijk de knieën niet hebben gebogen voor de hedendaagse Baäls! Ons gebed zal eerst een van grote dankbaarheid moeten zijn, dat we nog in de genadetijd mogen leven, daarna die voor Kerk en Gemeente, dat zij terug mag keren naar de verkondiging van het evangelie van Redding door Kruis en Opstanding, maar ook die met een Profetisch perspektief! Dan kunnen “blinden” weer Ziende worden, bewogenheid voor het verlorene, famielie, medekerkgangers, buren, enz, zal de basis onze getuigenis van moeten zijn.
  De hedendaagse crisis is niet die van de financiële schulden (Euro), maar die van Zonde en schuld
  tegenover God, daarin licht voor vandaag de mogelijkheid van onze getuigenis naar de wereld, gelegen
  of ongelegen! Door genade mag ik daar reeds 43 jaar van getuigen van de Hoop (Zekerheid) die in mij, ons is, want ik schaam mij het Evangelie niet, het is een kracht Gods tot behoud voor een Ieder die gelooft! Er is nog Hoop wanneer wij christenen de ernst van deze tijd, en onze opdracht gaan beseffen, Gods Zegen toegewenst.

 17. Alice Vermeul zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 17:16

  Ja, wat is het nodig dat Nederland terugkeert naar de God van Israël! Er worden vele goden aanbeden en ook veel gedaan uit naastenliefde, maar wanneer je zou zeggen de God van Israël te dienen, dan heb je grote kans dat je veel tegenstand krijgt. Toch moeten we en mogen we onze mond niet houden en op de bres staan voor de Ware God en voor zijn volk(je).
  En wat de komende beslissingen over de wetsvoorstellen betreft, denk ik ook dat God alle dingen doet medewerken ten goede, zelfs wanneer er wordt gestemd het koosjere slachten te verbieden. In het ND van dit weekend staat een artikel over de dreigende beslissing ook de besnijdenis van jongetjes te gaan verbieden. Het is nog niet zover, maar zoals rabbijn van de Kamp zegt: het zou wel eens kunnen zijn dat we genoodzaakt zijn te emigreren. Ik hoop van harte dat de joodse mensen dan wel naar Israël zullen gaan, want daar horen ze. Daar komt de Messias en daar zijn ze veilig.

 18. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 18:37

  Beste Dirk en familie. Ik wilde jullie toezingen vanuit Canada: ‘Dat ‘s Heeren zegen op U daal. Zijn Gunst uit Sion U bestraal, Hij schiep ‘t heelal Zijn naam ter eer, Looft, looft, nu aller Heeren Heer.’

 19. Lydie Kleefman zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 19:09

  Beste Br. en Zr. van Genderen
  Ik wist niet precies wanneer jullie op reis gingen, maar ik heb steeds gebeden voor een veilige
  reis onder goede gezondheid. Met dankbaarheid lees ik dan dat jullie goed zijn aangekomen.
  Uiteraard een mooi moment om Lieke weer in de armen te sluiten.
  Bedankt dat er toch weer iets te lezen was van jou, Dirk. Verder wens ik jullie een rijk gezegende
  bruiloft toe en nog heerlijke weken verder. Ik blijf jullie gedenken in mijn gebeden.
  Lydie Kleefman

 20. Mark Sanders zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2011 om 21:25

  De heilige geest lijkt hier te spreken. De voeding die onze geesten krijgen te verwerken door de verdrukte tijden en met die werkers die met man en macht de toren weer aan het opbouwen zijn voor één macht en één wereld orde. Ze zijn al zolang terug volledig tot smaak gebracht en voorzegd door de woorden van onze Heer. We hoeven alleen maar te wachten tot dit alles tot vervulling komt en natuurlijk de smaak van het evangelie door te kunnen geven, zodat het woord van de Heere zoals we nu weten, tot een vervulling komt zoals in Mattheus 24:14 omschreven word. Laten we zo ook de jaloersheid van G’ds volk verwekken die hun een geest van diepe slaap is gegeven. En laat de Thora in ons hart gedrukt worden, want Jezus nam niks af van de Thora de wet (Mattheus 5:17-19 . Verdiep ons in U leer Heere……

  Als ik zo vrij mag zijn, hier de: ge- en verboden.
  De Mitswot zijn de instructies van de Eeuwige, verwoord in de Thora.
  Het is een tot uitdrukking brengen van het ‘Steeds voor ogen houden’ van de Eeuwige (Ps. 16:8)
  https:\/\/www.shalom-center.org/mitswot.htm#613 ge- en verboden

  Shalom en g’ds-zegen.

 21. hendrien zegt:
  Geplaatst op maandag 12 december 2011 om 10:32

  Lieve broeder,
  Wat een waarheid! Ik ben van de zomer ook met het vliegtuig weggeweest, en heb daar ook over nagedacht.
  Hoe ziet de Heere de wereld, maar dan ook de kleinheid ervaren als mensje… Zo geweldig om vanuit de lucht te zien. Maar de Heere regeert!! Dwars door alles heen. Mijn raad zal bestaan, Ik zal al mijn welbehagen doen. Wat hebben we elkaar hard nodig, dat vooral de verdeeldheid eens weg zou mogen vallen. En we samen tot de Heere zouden roepen; om bekering voor Nederland.
  Gods zegen voor deze mooie weken.
  Hartelijke groet, Hendrien
  ELLES IS HEEL ERG VERRAST MET DE VELE KAARTEN VAN UW LEZERS!!HET GAAT HEEL GOED,ZE MAG waarschijnlijk MET DE KERST NAAR HUIS, EN DAN NOG REVALIDEREN.ZE IS VERWONDERD… DAT EEN MENS ZO MAKKELIJK KAN ADEMHALEN, ZE ZEI: IK HEB HEEL MIJN LEVEN VOOR IEDERE ADEMHALING MOETEN VECHTEN, MAAR NU GAAT HET VANZELF!! GROOT IS DE HEER, PRIJS HEM.

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 december 2011 om 9:04

  Beste Dirk,

  Als ik het nieuws van vandaag lees, dan is de gehele wereld in een crisis. Ik denk dat zelfs
  als je niet gelooft in de Here Jezus, je ook tot de conclusie moet komen dat het een puinhoop
  is in de wereld. De wereld dreigt uit elkaar te vallen in chaos en wanorde. Dit is een bestiering
  Gods die de weg bereidt voor de komst van de Anti-Christ. Hij zal de boel bij elkaar weten te
  houden en zelfs met wonderen en tekenen komen. Hoe het zal lopen is al voorzegd door de Here
  God. Wij kunnen rust en kracht putten uit het feit dat ondanks deze dingen die moeten gebeuren,
  God alle touwtjes nog in handen heeft. Laten de gelovigen elkaar vinden in die ene Naam die ons
  samenbindt, de kostbare Naam van Jezus waarin behoud te vinden is.

 23. jean zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 december 2011 om 16:17

  Ja Dirk, dit is iets wat mij de hele periode al bezighoud en de ernst van de situatie in Nederland is zo groot… echt je zou es een dag tv moeten kijken en willekeurig zappen…. wat er is aan verduistering, aan schijn liefde, aan perversiteit…. ga zo maar door
  Geen enkel programma zonder vloeken is te vinden …. dus veilig voor kinderen ook pubers om te zien… eerlijk en echt, ik vind het bloedstollend om te zien hoe ons land hollend van de Heer wegloopt…. we moeten eenparig de handen ineen slaan en de Vader bidden om ontferming en lef voor iedereen die dingen ziet in zijn omgeving die niet zuiver zijn, niet van God zijn, dan pas kan het koninkrijk openbaar worden onder de mensen om ons heen in Nederland….
  Wij moeten zelf de arbeiders zijn, ieder in zijn gebied met de Liefde van Jezus in ons hart…. God zegene ieder die daarin uitstapt…

 24. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 december 2011 om 18:54

  Beste Dirk,

  Wij moeten goed beseffen dat Nederland nog tot een van de rijkste EU-landen behoort. In tijden
  van crisis gaan mensen eerder naar de kerk/gemeente. Het kan zijn dat de crisis in Nederland
  gebruikt wordt om de mensen in Nederland wakker te schudden. Maar in plaats daarvan laten
  ze het hele geloof los. Zover is de hardheid agv de wetteloosheid al doorgedrongen. Geestelijk
  is het heel duister in Nederland. Met onze ogen zien wij het niet maar vanuit het Woord kan
  men dat weten. Het is zelfs te schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen verricht wordt.
  En de mensen kiezen steeds meer voor de duisternis, omdat ze de waarheid niet liefhebben.
  Maar toch is het licht en de liefde van God sterker dan de duisternis en de haat van mensen.
  Wij kunnen alleen mensen voor de Here winnen als wij in de liefde Gods blijven en de waarheid
  niet compromitteren. Zelf ga ik ervanuit dat het goed genoeg is om in je eigen omgeving te
  getuigen van de Here. We hoeven niet allemaal een evangelist te zijn om het werk van een
  evangelist te kunnen doen en dat is: getuigen van ons geloof in de Here Jezus. ALs iedereen
  hierin trouw blijft,dan zal God grote dingen gaan doen.Daar ben ik vast van overtuigd.
  Wij moeten alles in het juiste perspectief plaatsen. Sommigen zijn geroepen om het van de
  daken te schreeuwen. Anderen doen dat in de voorbede en weer anderen vallen op door de
  gezindheid van Christus die zij reflecteren. Gewoon in Christus blijven valt al erg op
  omdat het licht niet met de duisternis kan samengaan. Maar het belangrijkste is dat wij
  bereid zijn te gaan voor het Koninkrijk van God en ons leven in dienst willen stellen
  van het Evangelie. Als dat problemen mocht opleveren kunnen we bidden en het God bekend
  maken en op zijn tijd en zijn wijze zal Hij ons veranderen tot gewillige instrumenten
  in Zijn hand.

 25. jaap van der Meij zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 december 2011 om 12:54

  Beste Dirk,

  Goed om hier aandacht aan te besteden, ik denk dat de oordelen al begonnen zijn.
  Veel kerken lopen keihard leeg. Pas heb ik het boek van ds. Dekker gelezen: Misionair en marginaal,
  hij denkt ook dat het een oordeel is. Maar in elk oordeel spreekt God’s liefde en genade nog want het is nog niet voorbij, het is een oproep tot bekering.
  Zoals die zuster hier ergens boven schrijft denk ik ook dat het tijd is dat we als verschillende soorten Christenen elkaar moeten accepteren en lief hebben, niet elkaar afbranden.
  Samen bidden voor ons land en Israel.

 26. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 december 2011 om 19:01

  Ik ben de Heere God erg dankbaar dat de Eerste Kamer het verbod op de rituele slacht heeft tegengehouden. Moge dit ook tot zegen voor ons land zijn. Ik zegen het Joodse Volk en de Staat Israël.

  Het valt mij echt op dat de SP, PvdA, GroenLinks en PvdD erg bewogen zijn met de zwakkeren in onze samenleving die door de bezuingingsmaatregelen hard getroffen worden, maar dat die partijen erg anti-Israël en pro-Palestijns zijn. Dan zegt het zogenaamde sociale beleid van die partijen voor de zwakkeren in onze samenleving helemaal niets!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden