Here, ontfermt U Zich over Nederland

Laten we niet denken dat God Nederland en het Westen verstoten heeft. Deze gedachte drong sterk tot me door toen ‘ons’ vliegtuig het luchtruim koos. Hoe zou de Here naar deze wereld kijken, vroeg ik me af. En dan heel specifiek naar de Westerse wereld, naar Nederland.

Zeker, menselijk gesproken zal de Here Jezus huilen over het Westen. Tranen van ontferming. Tranen van liefde. Hij staat op de uitkijk. Volk van Nederland, keer terug tot Hem.
Te gemakkelijk en te snel wordt soms over Gods oordelen gesproken. Verschrikkelijke oordelen, die ons land zwaar zullen gaan treffen.

Toen ik zo in gedachten was in dat vliegtuig, was het alsof de Here mij duidelijk maakte: Dit is wat Nederland nodig heeft: een zeer dringende oproep tot bekering, om terug te keren tot de Here. Het is nog niet te laat. Maar de tijd dringt wel.
Ik geloof dat God op zoek is naar mensen die Hij in kan zetten om deze boodschap – misschien wel voor het laatst – met grote kracht, in Gods kracht, te brengen. ‘Here, hier ben ik, zend mij.’ Hij wil niet dat Nederland ten onder zal gaan, dat ons volk gered wordt.

Raakt dat u? Laten we ons dan voor de Here verootmoedigen, voor Hem op de knieën gaan. Een herleving, een terugkeer tot Hem, begint onder Gods volk. Daar ben ik vast van overtuigd.
‘O Here, wat zijn wij ver verwijderd van de plaats die U voor ons hebt. Ontferm U Zich over ons. Trek ons maar naar U toe, Vader, dat we alleen op U gericht zullen zijn, vol van Uw Geest. Werk door ons heen.’

De situatie is ernstiger dan de meeste mensen, ook christenen denken. De dag van de Here is aanstaande. De wereld verkeert in een ernstige crisis. Staat er straks een geniale leider op achter wie de hele wereld in verbazing aan zal lopen. Daar spreekt de Bijbel ook over. De Bijbel geeft hem een naam, de antichrist.

Met de huidige crisis zou de tijd wel eens erg dichtbij kunnen zijn dat deze antichrist op het toneel verschijnt..
Ook de ontwikkelingen rondom Israel roepen op tot waakzaamheid. Israel ligt bijna letterlijk onder vuur, ook geestelijk. Soms ook door christenen die ervan overtuigd zijn dat er geen toekomst meer is voor Israel en voor het Joodse volk.
Mensen, bekeer u als u er zo over denkt. Zegen Israel, bid voor het Joodse volk en zie uit naar het moment dat het hele volk tot geloof zal komen in de Here Jezus. God zal Zich over Zijn volk Israel ontfermen.

Zeker, ook ons land kan getroffen worden door Gods oordelen. Maar elke dag dat dit niet gebeurt, biedt Hij ons Zijn genade aan. Hij wil niet dat er ook maar één Nederlander verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9)
Maar er zijn wel arbeiders nodig om het Evangelie te verkondigen en de oogst binnen te halen (Mattheus 9:38). Wie van U kan hij inschakelen voor de dienst in Zijn Koninkrijk. Opdat Nederland niet verloren gaat, maar gered wordt. Wanneer dat gebeurt, zal ons land, ons volk tot een zegen worden voor de hele wereld.

Dirk van Genderen