Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kerst in Rio de Janeiro (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 december 2011, 22:47 door Dirk A A

Kerst. Kaarsjes, kerstbomen. Feest van het licht. Als het Licht van de wereld kwam de Here Jezus in deze duistere wereld. Kerst in Nederland.
Hoe anders is Kerst in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Hoogzomer. Temperaturen rond de 35 graden, met soms zware onweersbuien. Volop licht. Geen donkere dagen voor Kerst. Wel kerstverlichting, kerstliedjes in de winkels. Een grote kerstboom in een meer.

We zijn in Brazilië vanwege de bruiloft van onze dochter Lieke met Magno, onze Braziliaanse schoonzoon. Hoe anders is een trouwdienst in Brazilië. Toch ook: diep geestelijk. Een intens gebed om Gods zegen en genade over dit huwelijk. Een indringende prediking uit het Hooglied en uit Ruth. Over liefde, genade, de zegen van de Here. Over trouw, opoffering voor elkaar. En over: ‘Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’ (Ruth 1:16b).

Meer over ons bezoek aan Rio de Janeiro leest u in de Nieuwsbrief. U kunt zich daarvoor aanmelden op de website, of stuur een mail naar info@dirkvangenderen.nl

Kerst in de Tropen. Meer dan anders bepaalt dit feest mij dit jaar bij de genade van God, waarover Titus 3:4-7 zo mooi zegt: ‘Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.’

Dit heeft niets te maken met wintersfeer of kerstverlichting. Het gaat om de komst van de Here Jezus Christus in deze wereld. Omdat Hij ons, u, jou en mij wilde redden. Wat een liefde, wat een genade!
Hij kwam om Zijn leven op te offeren, om de straf te betalen die wij hadden verdiend vanwege onze zonden. Om ons de weg naar het Leven bekend te maken.

Aanbid Hem Die is gekomen. Aanbid Hem Die Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Aanbid Hem Die leeft.

Zijn komst naar deze wereld, ruim 2000 jaar geleden, wijst heen naar Zijn wederkomst. Hij werd geboren in Israel, Hij zal terugkomen in Israel, en wel op de Olijfberg.
Blijf niet stilstaan bij het kerstfeest. Het is de vraag of het wel Gods bedoeling is dat we ieder jaar het kerstfeest vieren. Ik lees er nergens over in de Bijbel. Maar nu het eenmaal de gewoonte is, kunnen we dit feest aangrijpen als een prachtige gelegenheid om het Evangelie bekend te maken.

Is de Here Jezus al geboren in uw leven? Daar gaat het om. Paulus zegt het zo: ‘Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20). Als we tot geloof komen, komt Hij in ons wonen. Hij wil woning maken in ons hart en Zijn leven meer en meer zichtbaar laten worden in ons leven.
O, wat een geweldige rijkdom! Dan mogen we het Paulus nazeggen dat het God behaagd heeft Zijn Zoon in ons te openbaren (Galaten 1:15, 16).

De vieze, vuile stal, die ons leven was toen we Hem nog niet kenden en soms nog steeds, wil Hij reinigen, vernieuwen, veranderen in een tempel. Onbegrijpelijk wonder. 1 Korinthe 6:19 en 20 zegt het zo: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’

Tweeduizend jaar geleden kwam de Here Jezus naar deze wereld. Nogmaals zal Hij Zijn voeten zetten op deze aarde. Op de Olijfberg (Zacharia 14), waar Hij al zo vaak was toen Hij op deze aarde was. Om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.
Toen kwam Hij in alle stilte. Engelen kwamen het vertellen aan de herders. Maar bij Zijn wederkomst zal elk oog Hem zien. Wat een dag zal dat zijn! Mag u door genade uitzien naar die dag?

Ik wens u allen rijk gezegende kerstdagen toe.

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 december 2011 om 19:30

  Hartelijk dank, Dirk, voor deze prachtige woorden. Rijk gezegende kerstdagen toegewenst!

 2. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 4:23

  Beste Dirk,
  Deze dagen dat wij Kerst vieren, heb ik vaak de indruk dat er stil wordt gestaan bij het
  kindeke Jezus maar men niet verder komt dan dat. Over het kruis, de opstanding en de weder-
  komst wordt vaak niet gepreekt, terwijl dat ook bij het Kerstverhaal hoort. Er wordt vaak
  een half Evangelie gebracht wat past bij het zaken doen met Kerst. De wereld vindt het
  nog wel goed voor de economie en men doet vaak heel sentimenteel over het kerstverhaal.
  Maar beseffen de mensen wel wat de werkelijke ernst is van Zijn komst? Het is een dringende
  oproep om ons leven aan de opgestane Heiland te geven. Corrie ten Boom zegt het zo: “Als Jezus
  tienduizend maal geboren is in Bethlehem maar niet in ons hart, dan zou Hij nog voor niets ge-
  komen zijn.”

  Harteljke groet,
  San

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 10:40

  Beste Dirk

  We wensen jou en jouw dierbaren een gezegend Kerstfeest en een heel gelukkig en gezond 2012 toe.

 4. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 11:07

  Van harte Gods zegen toegewenst op het kerstfeest en 2012! We kijken uit naar de Nieuwsbrieven en Commentaren in 2012!

 5. H.van der Molen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 12:06

  Geachte br. v. Genderen

  Het is gewoon fantastisch dat wij waar ook te wereld de Geboorte van onze Heer Jezus Christus
  mogen en kunnen vieren. De één in de tropen en anderen bij de kachel, maar als wij maar willen
  zien en geloven dat de Here Jezus in ons hart geboren wordt!!
  Wij wensen u, samen met allen die u lief en dierbaar zijn, hele gezegende en fijne Kerstdagen toe.
  En voor het jaar 2012 de onmisbare zegen van onze Here God!

  hrt.grt. Lidy en Ricus v.d. Molen

 6. Gerda Berkhoff zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 12:25

  Een gezegend Kerstfeest in Rio toegewenst.
  Hartelijke gelukwensen voor Lieke en Magno. Moge de Heere dit jonge paar zegenen en voor velen tot een rijke zegen stellen.
  Voor het nieuwe jaar allen Gods nabijheid toegewenst in alles.
  Hartelijke groet Gerda Berkhoff

 7. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 13:20

  Beste Dirk,
  Wij wensen u samen met allen die u lief zijn gezegende kerstdagen en een goede reis terug naar Nederland.
  Hartelijke groet

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 14:17

  De geboorte van een kind is een blijde en wonderbaarlijke gebeurtenis. Zo heb ik het althans ervaren, 38 jaar geleden bij de geboorte van ons enigst kind (dochter) en de geboorte van de voorspelde Messias en Vredevorst, de Verlosser en Redder van de zondige mensheid, daar is toch zeker alle reden voor, voor ons Christenen, om deze wonderbaarlijke, blijde gebeurtenis jaarlijks te herdenken en God te lofprijzen en te bedanken vanuit ons hart, dat Hij via Zijn Zoon Jezus Christus, onder ons is komen wonen en Gods-wil is komen verkondigen en voorleven en dit heeft Hij volbracht tot de kruisdood toe, zodat onze zonden weer vergeven kunnen worden. HALLELUJAH, HALLELUJAH !!!
  Voor U allen : Vredige Kerstdagen en een hoopvol 2012, waarin de wederkomst van Jezus weer een stukje naderbij komt . Hub.

 9. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 15:08

  Kerst is inderdaad maar een gedeelte van het Evangelie. Door de geboorte, de kruisiging, de opstanding is Eeuwig Leven mogelijk, voor een ieder die gelooft. Met kerst gaan velen naar de kerk die anders niet komen. Ik bid dat deze mensen tot bekering komen, en niet alleen gaan voor een romantische kerst. Dat ze aangeraakt mogen worden door de Heilige Geest.
  Een ieder Gezegende Kerstdagen toegewenst. En dat we ons vertrouwen ook in 2012 op God mogen stellen. En Dirk, ik zie weer uit naar jouw bemoedigende nieuwsbrieven.

  Hartelijke groet,
  Tjitze Koster

 10. christina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 15:14

  Fam. van Genderen wij wensen jullie ook rijk gezegende kerstdagen
  en voor 2012 veel gezondheid maar vooral Gods onmisbare Zegen toe!
  Fam. Bakker

 11. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 15:15

  Beste Dirk, wat een zegen dat jullie aanwezig konden zijn bij de huwelijk viering van Lieke en Magno,
  van harte gefeliciteerd. Ik vraag mij al vele jaren af hoe het kerstfeest bij ons in de zomer gevierd zou worden, denk dat het dan door een zeer kleine groep, of helemaal niet meer, we zouden dan wel bevrijd zijn van alle commercie!
  Bedankt dat je ons een inkijkje geeft in de leefomstandigheden in de sloppe wijken, en dat God jonge wederomgeboren christenen daar roept om dienstbaar te zijn. Als oudere christen ben ik soms jaloers op hen, want in ons land is men vaak niet geinteresseerd in onze getuigenis, en binnen vele kerkgangers kijken je aan of je van een andere planeet komt! Door jouw zegenrijk schrijven worden we steeds opnieuw herinnerd en gesterkt in de rijkdom waaraan we door genade deel kregen. We mogen ervaren dat we niet 1 maal in het jaar de geboorte van Jezus Christus mogen gedenken, maar dat het365 dagen per jaar beleefd mag worden doordat we dagelijks in relatie met Hem mogen Leven. Ik geloof dat de opdracht om Kerstfeest te vieren om deze reden ook niet in de Bijbel staat, de dagelijkse omgang is het belangrijkste voor het Leven, Hier en Nu! Dirk en alle lezers gezegende Kerstdagen en D.V. een voorspoedig 2012 toegewenst!

 12. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 16:04

  Shalom Dirk en Familie en alle brs en zrs,
  Allen een goed gedenken van de 1e komst van DE MASSJIACH JESHUA, in verwachting van ZIJN definitieve komst, dat DE VADER de tijd mag verkorten opdat ZIJN RIJK mag komen voor ZIJN en ons volk Israel (en ZIJN Kahal erbij geroepenen) opdat het zal worden een kudde een HERDER.

  Allen de ZEGEN VAN ABBA en een HOOPVOL 20l2.
  Dirk bedankt voor al je fijne stukken. We denken aan elkaar.

  Shalom. Lou.

 13. F. van der Ham zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 16:16

  Dag Dirk, Cobi, Lieke, Magno, Mettine, Kees-Jan en overige familieleden
  We wensen jullie Gods zegen op dit bijzondere kerstfeest in Rio.
  Fijn dat jullie het zo goed naar je zin hebben.
  Samen nog een aantal fijne dagen en straks een goede terugreis toegewenst.

  Groeten
  Frans en Reina van der Ham

 14. Lydie Kleefman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 16:55

  Fam. van Genderen
  Ik sluit mij aan bij de gelukwensen voor Lieke en Magno. Wat heerlijk voor jullie om zo de zegen te mogen meemaken die over hun huwelijk is uitgesproken. Ook een felicitatie voor jullie als ouders. Ik wist niet welke datum hun huwelijksdag was, maar er steeds voor gebeden dat het een gezegende dag mocht zijn. Evenzo jullie verblijf daar.
  Vanuit Nederland bid ik jullie Gods nabijheid toe met kerst en een veilige thuisreis.
  Voor 2012 Gods leiding en zegen in je werk voor Hem en goede gezondheid.
  Hartelijke groeten Lydie Kleefman

 15. Thelma Groen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 17:00

  Hallo Fam. van Genderen,

  Allereerst van harte gefeliciteerd met het huwelijk van jullie dochter en schoonzoon.
  Ik wens hun God’s onmisbare zegen toe.
  Voor jullie allemaal een heel fijn Kerstfeest en een rijk gezegend 2012.
  Wat de toekomst brengen moge, de Here God zal ons leiden en daar kunnen we op vertrouwen .

  Veel shalom en hart. groeten Thelma Groen

 16. ina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 17:51

  Kerst in de zomer, dat is inderdaad een bijzondere ervaring. Wij als Nederlanders hechten aan sfeer en gezelligheid. Dat willen we jou ook toewensen samen met jullie dochter en schoonzoon.
  Gezegende kerstdagen toegewenst en een veilige terugvlucht naar huis.
  Hartelijke groet, Tinus en Ina

 17. H.P. van Til zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 18:10

  Dirk,

  Gezegende Kerstdagen en ook voor 2012 een gezegend jaar!

 18. Nel Ouwehand van Rijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 december 2011 om 19:09

  Hallo Dirk en verdere fam.

  Ik wens jullie ook een heel gezegend kerstfeest toe daar in Rio en dat
  2012 jullie heel veel zegen mag brengen en Gods nabijheid voelbaar mag
  zijn. Hij beloofde ons altijd bij ons te zijn en daar mogen we op vertrouwen.
  Lieke en Magno heel veel zegen voor jullie huwelijk en het werk wat jullie mogen
  doen.

  hartelijke groeten,

  Nel

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2011 om 0:44

  Jezus werd maar één keer geboren, opdat wij twee keer geboren konden worden……..

 20. San zegt:
  Geplaatst op zondag 25 december 2011 om 4:45

  Beste Dirk,

  ik werd op deze eerste Kerstdag bepaald bij een vers uit de bundel van Johannes de Heer:
  “wij reizen met elkander naar ‘t nieuw Jeruzalem.” (nr 838)
  Daarheen zijn wij op weg en al deze geestelijke rijkdom is ons deel geworden doordat de
  Here Jezus zich tot het uiterste vernederd heeft in zijn komst naar deze wereld.
  Wij mogen vooruit kijken en de geweldige hoop vasthouden die ons deel is geworden door
  het geloof in de geboren, de gekruisigde, en de opgestane Heiland.

  Hartelijke groet,
  San

 21. Arend zegt:
  Geplaatst op maandag 26 december 2011 om 15:35

  We wensen jou, Dirk en je gezin God’s Zegen toe voor het jaar 2012.
  Arend

 22. Juan Marcos zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 december 2011 om 15:43

  Hoi Dirk, mooi hè Rio in december? Ik ben er zelf in december 1993 geweest en tegenwoordig in Zuid-Spanje vier ik kerst ook in redelijk warme maar zeker geen tropische temperaturen. Goed te lezen dat de zogenaamde “kerstsfeer” niet zoveel aanwezig is in Rio. “Shoppen” en “lekker eten”, dat is het enige waar het om lijkt te draaien en helaas ook bij veel christenen die ik ken. Ik hoop altijd maar dat Jezus in deze dagen in vele harten opnieuw geboren wordt.
  Van harte gefeliciteerd met het huwelijk van Lieke en Magno. Gods rijke zegen toegewenst!!

 23. dag zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 december 2011 om 17:12

  Rio de Janeiro: drugs, dood en armoede
  De drugsmaffia controleren velen wijken in Rio. Duizenden doden zijn het gevolg van de burgeroorlog tussen de heersende drugskartels. Rio kent hierdoor vele gewelddadige wijken in de stad, vol drugs, dood en met bittere armoede. Sloppenwijken en straatkinderen zijn grote problemen waar orde ver te zoeken is.

  Zo maar een krantenbericht. Laten wij dit niet vergeten wanneer wij bidden voor Lieke en Magno.

 24. Leni, zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 december 2011 om 11:53

  Beste Dirk en fam.
  Wij willen jullie van harte feliciteren met het huwelijk van Lieke en Mango. Dat zij Gods nabijheid maar veel moge ervaren in hun huwelijk en hun werk wat ze samen zo mogen doen. Verder wens ik jullie een genadig en hoopvol 2012 toe. Wij zien uit na wat de toekomst gaat worden en elke dag komen we dichter bij Zijn Wederkomst. De Here is bezig om onze plaats te bereiden en zo lang we nog in dit leven zijn kunnen we nog werken om mensen met de Here Jezus in aanraking te brengen. We zien weer uit naar je volgende nieuwsbrief en commentaar.
  Hartelijke Groet
  Leni,

 25. Toon en Adri de Ruiter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2011 om 15:18

  Sjalom Dirk en fam. Hartelijk gefeliciteerd met het huwelijk van jullie dochter en Magno.
  Wij bidden hen Gods Zegen toe bij het werken in Zijn Wijngaard! En voor jullie een voorspoedige reis terug. P.S. Weet je dat ik je brieven zelfs naar Zuid-Afrika stuur?
  Hartelijke groet en een gezegend 2012 gewenst. Twan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden