Kerst in Rio de Janeiro

Kerst. Kaarsjes, kerstbomen. Feest van het licht. Als het Licht van de wereld kwam de Here Jezus in deze duistere wereld. Kerst in Nederland.
Hoe anders is Kerst in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Hoogzomer. Temperaturen rond de 35 graden, met soms zware onweersbuien. Volop licht. Geen donkere dagen voor Kerst. Wel kerstverlichting, kerstliedjes in de winkels. Een grote kerstboom in een meer.

We zijn in Brazilië vanwege de bruiloft van onze dochter Lieke met Magno, onze Braziliaanse schoonzoon. Hoe anders is een trouwdienst in Brazilië. Toch ook: diep geestelijk. Een intens gebed om Gods zegen en genade over dit huwelijk. Een indringende prediking uit het Hooglied en uit Ruth. Over liefde, genade, de zegen van de Here. Over trouw, opoffering voor elkaar. En over: ‘Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God’ (Ruth 1:16b).

Meer over ons bezoek aan Rio de Janeiro leest u in de Nieuwsbrief. U kunt zich daarvoor aanmelden op de website, of stuur een mail naar info@dirkvangenderen.nl[1]

Kerst in de Tropen. Meer dan anders bepaalt dit feest mij dit jaar bij de genade van God, waarover Titus 3:4-7 zo mooi zegt: ‘Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.’

Dit heeft niets te maken met wintersfeer of kerstverlichting. Het gaat om de komst van de Here Jezus Christus in deze wereld. Omdat Hij ons, u, jou en mij wilde redden. Wat een liefde, wat een genade!
Hij kwam om Zijn leven op te offeren, om de straf te betalen die wij hadden verdiend vanwege onze zonden. Om ons de weg naar het Leven bekend te maken.

Aanbid Hem Die is gekomen. Aanbid Hem Die Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Aanbid Hem Die leeft.

Zijn komst naar deze wereld, ruim 2000 jaar geleden, wijst heen naar Zijn wederkomst. Hij werd geboren in Israel, Hij zal terugkomen in Israel, en wel op de Olijfberg.
Blijf niet stilstaan bij het kerstfeest. Het is de vraag of het wel Gods bedoeling is dat we ieder jaar het kerstfeest vieren. Ik lees er nergens over in de Bijbel. Maar nu het eenmaal de gewoonte is, kunnen we dit feest aangrijpen als een prachtige gelegenheid om het Evangelie bekend te maken.

Is de Here Jezus al geboren in uw leven? Daar gaat het om. Paulus zegt het zo: ‘Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20). Als we tot geloof komen, komt Hij in ons wonen. Hij wil woning maken in ons hart en Zijn leven meer en meer zichtbaar laten worden in ons leven.
O, wat een geweldige rijkdom! Dan mogen we het Paulus nazeggen dat het God behaagd heeft Zijn Zoon in ons te openbaren (Galaten 1:15, 16).

De vieze, vuile stal, die ons leven was toen we Hem nog niet kenden en soms nog steeds, wil Hij reinigen, vernieuwen, veranderen in een tempel. Onbegrijpelijk wonder. 1 Korinthe 6:19 en 20 zegt het zo: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’

Tweeduizend jaar geleden kwam de Here Jezus naar deze wereld. Nogmaals zal Hij Zijn voeten zetten op deze aarde. Op de Olijfberg (Zacharia 14), waar Hij al zo vaak was toen Hij op deze aarde was. Om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten.
Toen kwam Hij in alle stilte. Engelen kwamen het vertellen aan de herders. Maar bij Zijn wederkomst zal elk oog Hem zien. Wat een dag zal dat zijn! Mag u door genade uitzien naar die dag?

Ik wens u allen rijk gezegende kerstdagen toe.

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. info@dirkvangenderen.nl: mailto:info@dirkvangenderen.nl