Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Troostrijke woorden aan het begin van een nieuw jaar (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 december 2011, 23:57 door Dirk A A

De laatste dag van het jaar is een dag van terugblikken, evalueren, bezinnen. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd? In de wereld, in ons land, in onze gemeente/kerk en in ons eigen leven? Houden we nu meer van de Here Jezus dan aan het begin van dit jaar? Is uw verlangen gegroeid om Hem te kennen en in Zijn nabijheid te zijn?

Dit zijn belangrijke vragen! Ik hoop en ik bid dat u Hem mag kennen en ernaar verlangt Hem in het nieuwe jaar nog beter te leren kennen. Dat het uw verlangen zal zijn dat uw leven meer en meer tot Zijn eer zal zijn.

Ik besef dat het ook zo kan zijn dat er geestelijke duisternis in uw leven is. Dat u aan het eind van het jaar beschaamd het hoofd moet buigen en moet zeggen: ‘Het is in mijn leven niet zoals het zou moeten zijn. Ik ervaar niet zoveel van God. Anderen kennelijk wel, die hebben hun mond vol van Hem, die loven en prijzen Hem voortdurend, maar ik… Ik stel geestelijk kennelijk niet zoveel voor… En misschien roept u het wel uit naar hemel: O Here, openbaar Uzelf aan mij. Ik roep tot U, maar ik merk nauwelijks iets van U.’

Weet u, zo zwak durven we ons meestal niet op te stellen. Al die zogenaamde geestelijke krachtpatsers kennen geen bescheidenheid. Vergeleken met hen voelt u zich maar een kneusje in Gods Koninkrijk. Het drukt u terneer. Maakt u misschien soms wanhopig.

Ik wil allen, die naar de Here verlangen, maar meer duisternis dan licht ervaren in hun leven, bemoedigen, vertroosten.
Laat de woorden van Jesaja 50:10 voor u tot troost zijn: ‘Wie is er onder u die de HERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HERE en steunen op zijn God.’

Soms zijn we zo onbarmhartig hard voor elkaar. We slaan elkaar met teksten om de oren en veroordelen elkaar, in plaats van elkaar liefdevol en pastoraal tegemoet te treden.
Hoe anders was de Here Jezus. Hij was met ontferming bewogen over alle struikelende pelgrims, die Hem wensten te volgen. Door een ontmoeting met Hem veranderde hun leven.

Als ook uw geloof soms zo zwak is, dat u vreest ten onder te gaan in de zee, zoals eens Petrus, luister dan naar de woorden van Jesaja 40:11: ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’
Wat een troostrijke woorden. Zo mag u het nieuwe jaar ingaan. Aan Zijn hand, in Zijn sterke vaderarmen. In de wetenschap dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken, de uitdovende vlaspit niet zal uitblussen (Jesaja 42:3). En weet u, als u leert om in alles Hem te vertrouwen, dan zult u ook een diep verlangen krijgen om te leven zoals Hij het wil.

God wil door Zijn Geest uw ogen openen voor zonden die er in uw leven kunnen zijn. Afgoden misschien, occulte zaken, onenigheid met uw familie of met mensen in uw kerk of gemeente. Misschien heeft iemand u iets aangedaan, wat u die ander niet kan vergeven. Hoe kan de Here u dan vergeven? Dit kunnen allemaal oorzaken zijn voor geestelijke duisternis in uw leven. Breek ermee in Gods kracht, schenk vergeving en ontvang Zijn vergeving, Zijn bevrijding.
Mattheus 6 vers 14 en 15 zeggen immers: ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Voor het nieuwe jaar wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen situatie of over de ontwikkelingen in de wereld. Het Midden-Oosten is een kruitvat, wat zomaar kan ontploffen. Blijf bidden voor Israel en voor het Joodse volk. Bid voor deze wereld!

Mag ik u de raad geven uw vertrouwen op de Here alleen te stellen. Het grote wereldgebeuren is in Zijn hand, en ook uw eigen leven en het leven van allen die u lief zijn. Geef hen in Zijn hand.
Al zou de wereld in brand vliegen, Hij is bij u en zal voor u zorgen. ‘Het heeft de Vader behaagd u het Koninkrijk te geven,’ zegt de Here Jezus in Lucas 12:32. Dat staat vast, wat er ook gebeurt. In vertrouwen op Hem mogen we het nieuwe jaar ingaan.
Als christenen gaan we wel eens te vaak met een gebukt hoofd door dit leven. Lucas 21:28 roept ons op: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2011 om 9:57

  Beste Dirk,

  Heel hartelijk bedankt voor dit bemoedigende stuk. Ik was laatst nog op Xandernieuws.punt.nl en andere van dat soort sites, zoals eindtijdnieuws.blogspot.com, wat mis ik daar toch het blijde Evangelie, de Blijde Hoop dat de Heere God ook voor ons zal blijven zorgen in tijden van crisis en dat de Heere Jezus spoedig terug zal komen. Zulke sites hebben het alleen maar over doemverhalen aangaande de economische crisis, de Euro die zou instorten, grote oorlog in het Midden-Oosten, enz. Zij maken de mensen bang en wanhopig, en zorgen alleen maar voor dat de samenleving nog harder wordt en dat mensen nog meer op de PVV van Geert Wilders gaan stemmen! Het wordt tijd dat zulke ‘eindtijdweblogs’ van het internet gehaald worden, laten zij maar het Evangelie gaan verkondigen en wijzen op Redding van dit alles die de Heere Jezus biedt.

 2. john hofman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2011 om 16:30

  Beste Dirk, ik onderschrijf volkomen je opvatting over vuurwerk (in de Nieuwsbrief, dvg). Laten we erop gericht zijn, geld dat nu besteed wordt aan vuurwerk, te schenken aan een van de vele projecten om de armen te steunen. Laten we van binnen in vuur en vlam staan voor Jezus. De demonische wereld buldert en buldert vanuit angst en intimideert. Laten wij vol van vrede en vertrouwen zijn, omdat Hij getrouw is en ons ondersteunt.

  Wijzelf vertrouwen op Gods ingrijpen in ons persoonlijk leven.

  John/Grada

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2011 om 17:13

  Beste Dirk,

  Als ik terug blik op het afgelopen jaar, op het gebied van mijn geestelijk welzijn, dan kan ik vanuit mijn hart zeggen: Mijn vertrouwen op God is sterker geworden, want uit eigen ervaring werden veel problemen opgelost door Hem, maar vaak niet zoals ik het had gewild. Gods-oplossingen zetten je wel aan het denken en daardoor verdiep jij je steeds meer in het Christelijk geloof.
  Dirk, nog bedankt voor de zinvolle en bemoedigende commentaren en nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. Ook de vele (positieve) reacties hierop van medelezers, heb ik met interesse gelezen, waardoor wij steeds meer diepgang krijgen in de bijbel.
  Voor U allen een vertrouwens- en hoopvol 2012 toegewenst: Hub.

 4. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2011 om 17:48

  Beste Dirk, de tekst die je aanhaalt uit Jesaja 42:3 spreekt me zeer aan (“Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven.”) Het optreden van Jezus was vol van zachtheid en barmhartigheid. Het niet verbreken en niet uitdoven kun je ook uitleggen als: Jezus zal zwak geloof aanmoedigen. In moeilijke momenten kun je hieraan denken.

 5. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2011 om 18:14

  Beste Dirk,
  het afgelopen jaar was een jaar vol spannende ontwikkelingen op het wereldtoneel. Er heeft
  een hele omwenteling plaatsgevonden op politiek, economisch en godsdienstig terrein. Het is
  duidelijk voor ons waar het op uitloopt omdat wij de Bijbel kennen. Dat is de troost die wij
  mogen koesteren, als het niet een makkelijk jaar geweest is. Vervolging van Christenen is toe-
  genomen en de geestelijke strijd is hevig. Wij moeten aan de Wijnrank verbonden blijven, want
  zonder Hem kunnen wij niets doen. En de gebeurtenissen volgen elkaar steeds sneller op. Het kan
  zijn dat God haast maakt met de komst van zijn Zoon. Wat een dag zal dat zijn!

 6. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2011 om 18:50

  Hartelijk dank voor deze bemoedigende woorden. Het is fijn om te lezen. In Christus worden alle beloften werkelijkheid, 2 Korinthe 1. Daar mogen we op bouwen en doorgaan, het nieuwe jaar in.

 7. mariette van basten batenburg zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2012 om 12:25

  Dankjewel! Inderdaad, juist door de moeilijkheden heen, worden we “echt” i.p.v. “schijnheilig” en daardoor worden we ook meer mede-mens. Hij Zelf laat de troep zien, die er vaak nog onder veel vroomheid verstopt zat en Hij doet dat op een hele zorgvuldige en liefdevolle manier, waardoor het vertrouwen in Hem groeit en groeit en de liefdesband tussen Hem en mij (ons) dieper en dieper wordt!

  Gods rijke zegen, ook voor het komende jaar!

 8. Elly Kieviet zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2012 om 14:04

  Beste Dirk, bedankt voor de bemoedigende woorden. Ik ben erg blij met de nieuwsbrieven en de reacties erop, omdat blijkt dat er gelukkig ook mensen zijn waarvoor het geloof meer is dan een vorm van leven, dat het een levensbehoefte is. Terugziende op het afgelopen jaar, een gemeente waar ik me niet zo in thuis voel en dat is best wel eens moeilijk, daarom ben ik blij met de bemoedigende nieuwsbrieven. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, mijn man en ik, we voelen ons hier op aarde een vreemdeling, en dat is begrijpelijk. Maar dat je, je een vreemdeling in de gemeente voelt is pijnlijk. Een nieuw jaar, een nieuw begin, onze blik steeds meer gericht, alleen op onze God en op de Heere Jezus. Fijn om zo aan een nieuw jaar te mogen beginnen.

 9. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2012 om 17:06

  נחמו נחמו עמי dit zijn de oude woorden waarmee Jesaja 40 mee begint. Deze woorden gelden ook voor allen die de G’d van Israël van harte willen dienen. Moge deze woorden een diepe resonans krijgen in dit jaar!

 10. Jan van der Veen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2012 om 18:33

  Hoi Dirk,

  wat fijn om te weten dat je dit jaar ook weer samen met het Woord van de Heer de wereld wilt bemoedigen en waarschuwen en ik bid dat de Heer je in 2012 ook door Zijn Geest geleid de woorden geeft!

  Gods zegen toegewenst voor jou en je familie!

  groet, Jan

 11. Corrie Siteur zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2012 om 19:58

  Hallo Dirk,

  Dank dat je ons hebt mee laten genieten d.m.v. foto`s van de bruiloft van Lieke en Magno, en wat een mooie lieve bruid mocht jij bij je schoonzoon brengen.
  Wat geweldig dat er 7 jongens Jezus Christus hebben aangenomen.
  God zegent Lieke en Magno als echtpaar door de huwelijksband en als echtpaar in hun liefde voor de mensen waaronder zij werken en wonen.

  En ja, ik heb steeds meer verlangen om God te dienen en lief te hebben en vertrouw mijn leven alleen aan Hem toe.
  Hij is mijn Maker, Herder, Bevrijder, Verlosser die boven alle gebeurtenissen staat.
  Met deze God springen wij over muren.

 12. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2012 om 20:46

  Geestelijke krachtpatsers! [Prachtig, hoor.] Als strijdkracht wens ik u allen ook een gezegend 2012!

 13. Nelleke Bloemendaal zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2012 om 22:30

  Hartelijke dank voor de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. Voor iedereen die ze lezen wens ik toe dat 2012 een gezegend jaar mag worden. Elk nieuw jaar heb ik een voornemen. Voordat ik deze nieuwsbrief las had ik voor dit jaar al het voornemen om meer tijd te nemen voor groei in Het Geloof in Jezus Christus. Groeten Nelleke Bloemendaal.

 14. kramer klaas zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2012 om 11:05

  DIRK IK WIL U BEDANKEN VOOR HET GESTUURDE IN 2011 IK WENS U ALLE WIJSHEID EN DE LEIDING VAN GOD
  DEN HEILLIGE GEEST TOE IN UW WERK EN DAT ER VEEL GETROKKEN MOGEN WORDEN DOOR DE VADER TOT JESUS
  GROETEN K KRAMER

 15. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2012 om 11:17

  Psalm 42 – Verlangen naar God
  2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
  3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?
  4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht…
  5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: …
  6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
  7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U…, vanuit het laaggebergte (of: het DAL waarin ik mij bevind – AK).
  8 …; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
  9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; ‘s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.
  10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand?
  12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; HIJ IS DE VOLKOMEN VERLOSSING van mijn aangezicht en mijn God.

  Psalm 43 (vervolg van Psalm 42)
  3 Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen,
  4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!
  5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; HIJ IS DE VOLKOMEN VERLOSSING van mijn aangezicht en mijn God.

 16. maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2012 om 11:56

  Ik wens allen die de Heer Jezus liefhebben in 2012 de vrede van God toe, die alle verstand te boven gaat en onze gedachten kan bewaren, voor teleurstellingen, verleidingen, wanhoop en twijfel aan het woord van God, opdat deze vrede via ons ook andere mensen kan bereiken en hun harten beinvloeden, zodat het evangelie van vrede en verlossing door Jezus Christus luid en duidelijk zal klinken in Nederland en over heel de wereld.

 17. Lien Arentsen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 januari 2012 om 23:52

  Hallo Dirk.
  Ik wil je hartelijk bedanken elke week je bemoedigende mailtjes te ontvangen ik geniet er van.
  Het Zoeklicht lees ik met iemand anders en daar schrijf jij ook vaak in. Wat is het toch heerlijk
  om ons met Gods woord te voeden. Vanwege mijn hoge leeftijd heb ik veel tijd om in de Bijbel te
  lezen en te bidden. Er is een grote nood en als ik denk aan al diegenen die de HEERE JEZUS lief
  hebben en om hun geloof zo vervolgd worden dan kun je alleen maar bidden. Ik krijg ook telkens
  Open Doors waar onze voorbede gevraagd wordt. Wij mogen door Gods genade nog samenkomen elke Zondag
  weer opnieuw om onze Heer en Heiland te aanbidden en te danken, een grote zegen.
  Mijn hartelijke groeten en de HEER bevolen, LIEN.

 18. Catharina zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 januari 2012 om 10:13

  Beste Dirk.
  Ja, aan het eind van een jaar blikken we vaak terug. Aan het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar Gods heil en zegen toe, niet wetend wat het jaar ons brengen zal. Voor mij en ons gezin was 2011 een bewogen jaar, maar toch mogen we dankbaar terugblikken, OMDAT HIJ ERBIJ WAS. In mei werd bij mij darmkanker vastgesteld, daarna volgde een operatie en er achteraan waren er nog chemobehandelingen nodig (preventief). In die tijd lag ik ‘s nachts veel wakker en kon nadenken en bidden. In die preiode van de kuren kreeg ik op een zondag een bemoediging uit Psalm 138 : 12 en 13 m.n. vers 13b maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht. Zo mocht ik dat ook ervaren in die nachten dat ik wakker lag, graag zou ik een ieder hiermee willen bemoedigen, die ook moeilijke tijden door maken.
  Hartelijke groet en Gods zegen voor jouw gezin Dirk, ook voor jouw dochter in Brazilië.
  Catharina

 19. Harry van der Vliet Brazilië zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 februari 2012 om 20:58

  Beste Dirk, bedankt voor dit schrijven, gezegende woorden. Het is hier in Brazilië zeer actueel, met de partij van Lula die hier een communisme wil vormen. Geen militaire dictatuur, zoals in de jaren 70, maar een marxistische dictatuur, model Lula/Kirchner/Chaves/Morales/Uruguay. Het is zo in heel Zuid-Amerika aan de gang. Kun je mij de link opsturen van het interview met azevedo?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden